Nhận Thức Chúa

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 31 tháng 1, 2007
ở Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Đây là thời điểm cho một nhận thức vĩ đại hơn về Chúa và một hiểu biết mở rộng về Chúa, người là Cội Nguồn và Tác Giả của cuộc sống của bạn và của tất cả mọi sự sống bên trong thế giới này và xuyên suốt Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới nơi bạn đang sống.

Hiểu biết mới này không phải chỉ để chỉnh sửa hiểu biết trước kia nhưng chủ yếu để mở rộng nó, để khiến nó trọn vẹn hơn, để mở cánh cửa cho một trải nghiệm vĩ đại hơn về Ý Muốn và Sự Hiện Diện Thánh Thần trong cuộc sống của bạn.

Khi trình bày một Thông Điệp Mới từ Chúa, đó là cần thiết để làm mới trải nghiệm này, để làm nó tươi mới, để tách biệt nó khỏi tất cả những điều đã được cộng vào bởi những tổ chức loài người và những sáng tạo loài người, để đem nó vào trong trọng tâm và sự sáng tỏ lớn lao hơn cho bạn.

Ở đây quan trọng để không lẫn lộn Chúa với tôn giáo, bởi vì nhiều điều khủng khiếp đã được làm dưới tên của tôn giáo và dưới tên của Chúa. Nhưng Chúa tồn tại rất xa trên tất cả những điều này—trên xa sai lầm của loài người, trên xa sự tưởng tượng của loài người, trên xa sáng tạo của loài người và trên xa sự mục nát của loài người.

Đó là cần thiết ngay lúc này để bạn xem xét Chúa bên trong một phạm vi to lớn hơn của sự sống thông minh nơi bạn sống, nơi bao gồm tất cả mọi sự sống bên trong thế giới này, nhưng vượt qua nó và mở rộng vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại [vũ trụ].

Để có một trải nghiệm tinh khiết về Thực Tế Thánh Thần và Ý Muốn Thánh Thần cho cuộc sống của bạn, bạn phải đạt được hiểu biết trong Cộng Đồng Vĩ Đại này về Chúa.

Nếu không, bạn sẽ nghĩ về Chúa như là phản chiếu của nhân cách riêng của bạn, như là phản chiếu của những cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác riêng của bạn. Bạn sẽ phản chiếu lên trên Chúa nỗi giận của bạn, những ưu tiên của bạn, những phán xét của bạn, bất kỳ cảm nhận nào về sự trả thù mà bạn có, những quan niệm của bạn về sự công bằng và trừng phạt và vân vân.

Nhưng Chúa tồn tại vượt trên tất cả những điều này—Chúa chân thật, Chúa tinh khiết mà đã luôn toả sáng như mặt trời lên trên bạn. Mặc cho những đám mây trên trời, mặc cho sự ô nhiễm không khí và sự hỗn loạn trên mặt đất, Chúa như là mặt trời toả sáng lên trên bạn.

Nhưng Chúa vượt trên cả mặt trời, vượt trên bất kỳ định nghĩa nào mà bạn có thể đặt ra. Vượt trên lịch sử của bạn, vượt trên những người thầy cô vĩ đại và những Sứ Giả vĩ đại từ Chúa, vượt trên những quyển sách thánh linh và lời minh chứng lớn lao, có một Chúa Đấng Tạo Hoá và Tác Giả của cuộc sống và sự tồn tại của bạn.

Điều Chúa đã tạo dựng trong bạn đang hiện diện bên trong bạn ngay lúc này. Nó hiện diện vượt trên trí tuệ của bạn, vượt trên những suy nghĩ và hiểu biết của bạn, vượt trên những khái niệm của bạn, vượt trên những ý tưởng và niềm tin của bạn trong một nơi sâu thẳm hơn bên trong bạn—một tâm trí sâu thẳm hơn, một tâm trí mà trong Thông Điệp Mới được gọi là Tri Thức. Nó là tâm trí mà hiểu biết. Nó là tâm trí mà chờ đợi. Nó là tâm trí mà thấy một cách rõ ràng không với sự bóp méo, không với sự sợ hãi, không với sự ưu tiên, không với sự bối rối, không với sự suy đoán—một tâm trí sâu thẳm bên trong bạn.

Đây là điều Chúa đã tạo dựng trong bạn mà là vĩnh cữu, mà sẽ tồn tại mãi mãi. Vượt trên danh tính tạm thời của bạn bên thế giới này, vượt trên tất cả những sự kiện của thế giới này và tất cả những thế giới khác, vượt trên con sông của trải nghiệm của bạn trong cuộc sống này, có Tri Thức bên trong bạn, và Chúa là Tác Giả của Tri Thức này.

Nếu bạn nghĩ về Chúa bên trong bối cảnh vĩ đại này, bạn có thể bắt đầu cảm kích quyền lực và sự vĩ đại của Tạo Hoá của Chúa, trong thế giới và cuối cùng bên trong bản thân bạn.

Thân xác của bạn, tâm trí của bạn, nhân cách của bạn—tất cả những điều này đều là những phương tiện tạm thời với mục đích lớn lao của chúng là để bộc lộ mối quan hệ của bạn với Chúa và Minh Triết mà Chúa đã trao cho bạn để truyền đạt và để đóng góp cho một thế giới đang cần trợ giúp.

Do đó hãy nghĩ về tâm trí của bạn, thân xác của bạn, trí tuệ của bạn như những phương tiện cho sự bộc lộ, bản chất chúng có giá trị, nhưng không có giá trị bằng điều chúng được có ý định để bộc lộ và để phục vụ.

Rồi thì bạn sẽ bắt đầu thấy rằng Chúa xuyên thấu tất cả mọi thứ, sống bên trong tất cả mọi thứ nhưng vượt trên tất cả mọi thứ—tất cả cùng lúc.

Bạn có thể cảm nhận Sự Hiện Diện này ở bất kỳ nơi nào bạn đang ở, và bạn có thể tìm và đi theo Tri Thức ở bất kỳ nơi nào bạn đang ở.

Do đó, để hoàn toàn hiểu và trải nghiệm Chúa bên trong cuộc sống của bạn, bạn phải đến với Tri Thức bên trong bản thân bạn, điều chính là Trí Tuệ Vĩ Đại, sự vĩnh cữu mà Chúa đã tạo dựng bên trong bạn và cho bạn. Đó là bản chất của bạn, vượt trên tất cả những quan niệm, ý tưởng và ảo tưởng. Đó là bản chất thật của bạn.

Chính là bằng việc đạt được sự kết nối với Tri Thức, bằng cách học để nhận thức rõ Tri Thức và để đi theo Tri Thức mà bạn học cách trải nghiệm Sự Hiện Diện, Quyền Lực và Ý Muốn của Chúa trong cuộc sống của bạn.

Ngoài điều này, Chúa mãi mãi vượt trên những khái niệm của trí tuệ, vượt trên tất cả những sáng tạo của con người, vượt trên tất cả những triết lý cá thể và tập thể. Bởi vì nhóm những ý tưởng hay khái niệm nào có thể chứa đựng một Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại, Tác Giả của vô số chủng loài, tất cả đều độc nhất và khác biệt nhau trong quá nhiều cách?

Do đó, để đến với Chúa là để đến với Tri Thức bên trong bản thân bạn, bởi vì đây là điều kêu gọi bạn đến Chúa. Có lẽ bạn sẽ được gọi đến một nơi nào đó hay một người nào đó, nhưng đó là cho mục đích này—để trải nghiệm Sự Hiện Diện bên trong bản thân bạn. Bởi vì bạn sẽ cần nhiều điều khác hơn chỉ mỗi niềm tin để cảm kích, hiểu biết và đi theo điều Chúa đã trao cho bạn để thấy, để biết và để làm.

Hãy để điều này là điểm khởi đầu cho bạn, nơi bạn đi Những Bước Đi đến Tri Thức, nơi bạn đi những bước đi đến Chúa. Và bạn làm việc này bất kể bạn là một Kitô Hữu, một Phật Tử hay một Muslim. Bất kể truyền thống tín ngưỡng nào bạn đi theo, hay ngay cả khi bạn không có truyền thống tín ngưỡng nào, vẫn có Những Bước Đi đến Tri Thức.

Tri Thức là điều đã tạo dựng tất cả những tôn giáo của thế giới, và Tri Thức là điều vẫn thống nhất chúng, mặc cho tất cả những sự chia rẽ và xung đột đang hiện diện giữa chúng. Bởi vì những điều này là sáng tạo của loài người và không phải là sáng tạo của Thánh Thần.

Tiếng Gọi vang vọng thông qua tất cả những truyền thống này—bên trong chúng và vượt trên chúng. Nó là một Tiếng Gọi kêu gọi khắp vũ trụ để trở về với quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức, để khám phá điều Tri Thức dành cho bạn để bạn làm, để thấy và để biết. Điều này bắt đầu sự trở về—Tiếng Gọi, sự lắng nghe, sự đáp lại và sự trở về.

Hãy nhận lãnh hiểu biết này.