Con Đường Tiến Lên Mới cho Nhân Loại

The New Way Forward for Humanity - Grey book cover

Con Đường Tiến Lên Mới cho Nhân Loại là một quyển sách sắp được phát hành bởi Hội (The Society) cho Thông Điệp Mới. Phần còn lại của quyển sách sẽ sớm được phát hành. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua email ngay khi quyển sách này được phát hành, và sẽ cập nhật trang web quyển sách này để bao gồm tất cả các chương.

Nếu bạn chưa đăng ký Danh Sách Email Thông Điệp Mới và muốn nhận tin tức và cập nhật về các phát hành mới, xin vui lòng đăng ký bằng cách kéo chuột xuống dưới cuối trang và nhập địa chỉ email của bạn.

Con Đường Tiến Lên Mới cho Nhân Loại là quyển sách thứ năm trong Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.