Mục Đích và Định Mệnh của Bạn

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Finding purpose in life

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 23 tháng 1 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có một mục đích lớn lao cho bạn trong thế giới, mục đích lớn lao mà đã đưa bạn vào trong thế giới, mục đích lớn lao được định để phục vụ thế giới mà bạn nhìn thấy và thế giới sắp đến. Thực tế của mục đích này – ý nghĩa của nó và biểu hiện của nó – tồn tại bên ngoài tầm với của trí tuệ của bạn. Nó là điều gì đó nằm sâu bên trong bạn. Chúa đã đặt nó sâu bên trong bạn, bên trong một Trí Tuệ sâu thẳm bên trong bạn, một Trí Tuệ được gọi là Tri Thức.

Nỗ lực của bạn để hiểu được mục đích này bằng trí tuệ của bạn sẽ luôn không đạt được mục tiêu, bởi vì trí tuệ đã không được thiết kế để hiểu được những thứ ở mức độ này. Việc cố gắng hiểu được Tâm Trí sâu thẳm của Tri Thức là giống như cố gắng hiểu được Tâm Trí của Chúa. Tốt hơn là không nên thử.

Quan trọng là để đưa cuộc đời bạn vào trong sự kết nối với Trí Tuệ sâu thẳm này, vào trong liên minh với sự kết nối sâu thẳm này. Điều này sẽ trao cho tâm trí của bạn, trí tuệ của bạn, tất cả công việc mà nó có thể đảm nhận.

Con người đã đánh mất sự kết nối của họ với Chúa. Ngay cả những người khẳng định là có đạo bây giờ đã tạo ra một hiểu biết về Chúa hoặc đã tiếp nhận nó từ nền văn hóa của họ, từ truyền thống của họ mà không nắm bắt được bản chất thật sự của vấn đề. Nó không nắm bắt được bí ẩn và quyền năng và tiềm năng của bản chất thật sự của mục đích lớn lao của bạn. Nó tượng trưng cho việc tâm trí đang cố gắng hiểu được thực tại của Linh Hồn. Nỗ lực này và hiểu biết này sẽ luôn không trọn vẹn, sẽ luôn chỉ là ước tính.

Quan trọng để bạn hiểu được điều này, bởi vì bạn sẽ cố gắng hiểu, và có lẽ bạn đã tiếp nhận nhiều ý tưởng rồi. Có lẽ bạn tin tưởng nồng nhiệt vào những điều về thực tế của cuộc sống sâu thẳm của bạn, sự kết nối của bạn với Chúa và mục đích lớn hơn của bạn trong thế giới. Nhưng thực tế sẽ luôn nằm ngoài tầm với của bạn ở đây.

Nhưng nó không nằm ngoài trải nghiệm của bạn, bởi vì nó nói thông qua trải nghiệm của bạn. Nó được thể hiện thông qua trải nghiệm của bạn. Và trong nhiều trường hợp, loại trải nghiệm này sẽ là không thể giải thích được, nằm ngoài hiểu biết, nằm ngoài định nghĩa.

Vì vậy, cần thiết để luôn cho phép một phần cuộc đời bạn trở nên bí ẩn và xem xét điều này với sự tôn kính và kinh ngạc, với sự kỳ vọng. Bạn có thể cảm thấy rằng mình quản lý tốt các vấn đề của mình, sự tương tác của mình với mọi người, công việc của bạn trong thế giới, bổn phận của bạn, hoạt động của bạn, nghĩa vụ của bạn và vân vân. Nhưng bạn phải luôn ngạc nhiên về bí ẩn của cuộc đời bạn. Nếu bạn mất đi cảm giác ngạc nhiên này, thì bạn đã đánh mất sự kết nối của bạn, sự kết nối thiết yếu nhất của bạn, huyết mạch của bạn với Chúa và, ít nhất là tạm thời, khả năng trải nghiệm và thể hiện một mục đích lớn hơn trong cuộc đời bạn.

Thế giới mà bạn nhìn thấy sẽ kêu gọi mục đích này ra khỏi bạn khi bạn sẵn sàng. Nó không chỉ là bất cứ điều gì trên thế giới. Nó sẽ là điều gì đó rất cụ thể. Một tình huống, một chuỗi các hoàn cảnh, một mối quan hệ rất độc nhất, một khó khăn lớn lao, một nhu cầu lớn lao và bức thiết trên thế giới sẽ nói với bạn một cách sâu sắc nhất, trực tiếp nhất. Và mỗi khi bạn nghĩ về nó, mỗi khi bạn trải nghiệm lại nó, nó có cùng sự cộng hưởng sâu hơn với nó.

Đó như thể bạn đã tìm thấy điều gì đó với tên của bạn trên đó, điều gì đó nói trực tiếp với bạn, điều gì đó khơi dậy cảm giác cam kết lớn hơn bên trong bạn. Một lần nữa, bạn có thể tưởng tượng và tin rằng bạn có mục đích, và có lẽ điều này sẽ thay đổi nhiều lần. Nhưng nó không giống như vậy, bạn thấy không.

Nhiều người đã trao mọi tín nhiệm cho những ý tưởng của họ và đã quên mất giá trị và ý nghĩa của trải nghiệm của chính họ. Họ chỉ cố gắng trải nghiệm ý tưởng của họ bây giờ. Họ muốn trải nghiệm của họ xác nhận ý tưởng của họ, xác nhận ý tưởng của họ, thể hiện sự thật và hiệu quả của ý tưởng của họ. Nhưng đây không phải là nó, bạn thấy không.

Chính sự bất an cơ bản của con người khiến họ nhận diện với những suy nghĩ của họ tới mức độ này, khiến họ dựa cuộc đời họ vào những niềm tin và giả định, đồng thời đánh mất đi cảm nhận về bí ẩn và sự không chắc chắn và kỳ vọng đến cùng với việc sống gần với cuộc sống.

Ở đây bạn phải không có định nghĩa đầy đủ. Cuộc sống của bạn phải rộng mở. Các khả năng phải tồn tại. Ở đây bạn nhận ra rằng những ý tưởng và niềm tin của bạn chỉ là có ích. Chúng không phải là tuyệt đối. Chúng chỉ ở đó để hỗ trợ bạn trong việc chèo lái thế giới. Chúng không ở đó để định nghĩa thế giới. Chúng chỉ ở đó để giúp bạn hiểu được cuộc sống, chứ không để định nghĩa cuộc sống.

Ở đây cảm giác an toàn của bạn phải đi sâu hơn, vượt qua khỏi phạm vi của niềm tin và giả định và ý tưởng của bạn đến điều gì đó vững chắc và thiết yếu hơn bên trong bạn.

Bạn có thể tin tưởng nhiệt thành vào Chúa. Bạn có thể tin tưởng nhiệt thành vào các mệnh lệnh của tôn giáo của bạn, nhưng điều này không có nghĩa là bạn đã tìm thấy nền tảng sâu hơn này. Nền tảng này được thể hiện và đại diện bởi Tri Thức bên trong bạn — Trí Tuệ sâu hơn mà Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã đặt ở đó để hướng dẫn bạn, bảo vệ bạn và dẫn bạn đến một cuộc sống lớn hơn và đến một mục đích lớn hơn trong thế giới.

Nếu bạn bị giới hạn bởi niềm tin của mình, làm sao Chúa có thể thúc đẩy bạn làm bất cứ điều gì? Ngay khi suy nghĩ của bạn hoặc hoạt động của bạn bắt đầu vượt ra ngoài ranh giới mà bạn đã đặt ra cho mình, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi; bạn sẽ cảm thấy căng thẳng; bạn sẽ cảm thấy không chắc chắn. Cảm nhận về danh tính của bạn sẽ bị lung lay. Bạn sẽ không chắc chắn về những gì bạn đang làm. Và bạn hầu như sẽ rút lui, quay về lại trong sự an toàn, quay về lại trong sự giam cầm của những niềm tin và giả định của bạn.

Đó là sự kiêu ngạo hoàn toàn để nghĩ rằng bạn hiểu được Chúa, rằng bạn hiểu sự công bình là gì, rằng bạn cho rằng bạn biết được Ý Muốn và Mục Đích của Chúa cho bạn và cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên nhiều người đưa ra những giả định này và ủng hộ những giả định này và lên án những người khác vì không đồng ý với họ.

Nếu bạn muốn có bất kỳ hy vọng nào để tìm thấy mục đích lớn lao của mình trong thế giới và vượt ra khỏi ranh giới và sự hạn chế của niềm tin và giả định của riêng bạn, thì bạn phải mở ra cánh cửa đến cuộc sống. Bạn không thể sống trong căn phòng của những định nghĩa của riêng bạn. Bởi vì căn phòng này trở thành như một nhà tù – một nhà tù không có cửa sổ nơi bạn không thể nhìn ra ngoài.

Cửa phải mở. Cửa sổ phải mở. Căn phòng trao cho cuộc đời bạn định nghĩa và sự ổn định, nhưng nó phải mở ra cho cuộc sống. Hiểu biết của bạn về Chúa phải tiến hoá, phải phát triển. Để làm được như vậy, bạn phải sẵn sàng trải qua những giai đoạn của sự nghi ngờ và không chắc chắn lớn lao khi bạn đi từ một nhóm ý tưởng hoặc mức độ hiểu biết này sang một nhóm hoặc mức độ khác.

Đó giống như ai đó trên xà treo. Để đi từ xà này sang xà khác, anh ta phải buông tay. Trong giây lát, anh ấy sẽ không nắm bất cứ thứ gì, bạn thấy không. Nhưng anh ấy tự tin rằng anh ấy có thể với tay và tìm thấy cái xà kế tiếp, mà sẽ chờ đợi anh ấy.

Điều này giống như hiểu biết đang tiến hoá của bạn. Để là một học sinh, bạn không thể tự xưng là bậc thầy. Để là một học sinh, bạn phải sẵn sàng học những gì bạn chưa biết và nghi vấn những giả định của chính mình.

Nhưng nhiều người không muốn làm điều này, bởi vì họ nghĩ rằng niềm tin của họ là sự thật. Họ nghĩ rằng niềm tin của họ là bản chất của họ và định nghĩa cuộc đời họ và trao cho họ sự chắc chắn và ổn định trong một thế giới đầy bất trắc.

Chúa đã đặt một mục đích lớn lao và một Trí Tuệ lớn lao bên trong bạn. Nếu bạn muốn trải nghiệm điều này, nếu bạn muốn hiểu được những thông điệp mà nó gửi cho bạn, những dấu hiệu mà nó trao cho bạn, và nếu bạn muốn đi theo con đường mà nó đặt ra cho bạn, thì bạn phải sẵn sàng vượt ra khỏi ranh giới của hiểu biết của bạn, vượt ra khỏi các tục lệ của văn hóa hoặc tôn giáo của bạn, vượt ra khỏi những mong đợi của người khác.

Nếu bạn tìm kiếm sự đồng thuận cho quan điểm của mình, bạn sẽ luôn đặt tầm nhìn của mình quá thấp. Bạn sẽ luôn áp dụng một loạt tiêu chuẩn thấp hơn cho bản thân. Đây không phải là số phận của bạn, bạn thấy không — để bước vào thế giới và để trở nên vững chắc trong thế giới và những niềm tin và kỳ vọng của thế giới và vân vân.

Bạn đang ở đây để xây dựng nền tảng để mục đích lớn lao này được trải nghiệm, được theo dõi và được thể hiện. Đây là trách nhiệm cơ bản của bạn, và nó sẽ là cảm nhận cơ bản của bạn về sự toại nguyện. Bởi vì không gì khác sẽ đáp ứng nhu cầu sâu thẳm của linh hồn bạn. Sự giàu có, thú vui, sự say mê, sự lãng mạn, sự thành đạt, sự công nhận — không điều nào trong những thứ này sẽ đáp ứng nhu cầu sâu thẳm của linh hồn, bởi vì đây là nhu cầu sâu thẳm của cuộc đời bạn.

Ngay cả khi bạn thành công trong việc kiếm được của cải và sự khen ngợi của thế giới, linh hồn bạn vẫn đói, nhu cầu của nó chưa được đáp ứng, và bạn sẽ bồn chồn và lo lắng. Những thành công và thành tựu của bạn sẽ rất tạm thời và phù du. Sự bồn chồn của bạn sẽ gia tăng. Cảm giác thất vọng của bạn sẽ gia tăng. Và bạn sẽ thấy sự nông cạn của những thành công này. Bạn sẽ thấy rằng chúng không làm bạn toại nguyện. Chúng không đáp lại nhu cầu sâu hơn của bạn, câu hỏi sâu hơn của bạn.

Những điều này chỉ có thể được đáp lại bằng quyền năng và sự hiện diện mà Chúa đã đặt bên trong bạn, một quyền năng và sự hiện diện mà bạn không thể kiểm soát, mà bạn không thể hoàn toàn định nghĩa, mà bạn không thể sử dụng để đạt được những gì bạn muốn từ cuộc sống.

Trong trái tim bạn, bạn biết về những gì Chúng Tôi nói ở đây. Nó giống như một cánh cửa mà bạn sợ mở. Nó giống như sự tĩnh lặng bên trong bạn mà bạn sợ phải trải nghiệm. Nó giống như Sự Hiện Diện đứng phía sau bạn mà bạn sợ quay lại và đối mặt — bây giờ bị cuốn vào thế giới với tất cả những xung đột và vấn đề và chiến dịch của nó, bị cuốn vào công việc của bạn và các mối quan hệ của bạn mà hầu như không có giây phút để suy ngẫm.

Tất cả những điều này đang chờ bạn. Cho dù bạn là bảo thủ hay tiến bộ, bất kể ý tưởng và vị trí chính trị nào của bạn, bất kể bất bình và chê trách nào của bạn về người khác, bí ẩn này, tiếng gọi này, đang chờ đợi bạn.

Có lẽ bạn nghĩ vào lúc này, “À, đây không phải là vấn đề. Tôi có thể đối mặt với điều này. Tôi biết đây là gì. Tôi có thể ở với điều này.” Nhưng khi bạn bắt đầu thật sự đáp lại, bạn sẽ thấy mình có nhiều sự phản kháng như thế nào. Bạn đã ở ngoài mối quan hệ với bản thân quá lâu nên bây giờ bạn sợ nó. Bạn chống lại nó. Nó tạo ra cảm giác lo lắng cho bạn.

Chúa, cho dù bạn có tin vào Chúa hay không, vẫn còn gây bối rối vô cùng. Như một trải nghiệm thay vì chỉ một ý tưởng, Chúa gây bối rối vô cùng— gây bối rối đối với các kế hoạch của bạn, đối với những mục tiêu của bạn, đối với các thiết lập của bạn, đối với những sự gắn bó của bạn.

Có sự xấu hổ ở đó bởi vì bạn đã làm những điều bạn biết là không đúng. Bạn có sự hối tiếc. Bạn có những điều bạn không muốn Chúa thấy, những điều bạn không muốn mang vào trong mối quan hệ thiết yếu này. Và do đó có sự chống cự.

Bạn có thể gắn kết bản thân với ý tưởng về Chúa, nhưng với trải nghiệm, à, đó hoàn toàn là một vấn đề khác. Bạn có thể cầu nguyện với Chúa cho những gì bạn muốn hoặc để bảo vệ bạn hoặc để bảo vệ những người bạn yêu, nhưng liệu bạn có thể thật sự ở với mối quan hệ, chính trải nghiệm đó, mà không chạy trốn, không đi trốn ở đâu đó?

Con người tôn thờ. Họ cầu nguyện với Chúa. Họ quỳ xuống. Nhưng họ sợ trải nghiệm đó, sự kết nối đó, Sự Hiện Diện đó, Ân Sủng đó.

Bạn đến với Chúa với sự rộng mở. Bạn đến với Chúa không với giả định, không với lời khuyên răn, không với lời tuyên bố. Trong lời cầu nguyện của bạn, trong những bài thiền của bạn, bất cứ bài thực tập tâm linh nào của bạn, bạn đem mình đến đó như chính bản thân bạn— với sự hối tiếc, với sự lo lắng, với sự không chắc chắn, với sự thất vọng — như chính bạn, bạn mang bản thân mình đến đó.

Bạn ở với sự tâm lặng. Bạn học cách ở với sự tâm lặng đó. Chính trong sự tâm lặng này mà Tri Thức sẽ nói với tâm trí của bạn, mà Chúa sẽ truyền đạt với bạn thông qua Trí Tuệ mà Chúa đã đặt sâu bên trong bạn. Chính ở đây mà bạn sẽ học cách kiên nhẫn và quan sát thay vì lo lắng và đòi hỏi.

Con người muốn câu trả lời cho cuộc đời họ: “Nói cho tôi biết cuộc đời tôi là gì. Chỉ cho tôi những gì tôi phải làm.” Nhưng họ sợ mối quan hệ và sự kết nối mà sẽ khiến điều này trở nên chân thực và khả thi và hiệu quả trong tương lai. Không có sự kết nối, bạn vẫn đang hoạt động ở mức độ của ý tưởng và giả định.

Bạn phải chờ đợi và nhận lãnh, không nhất thiết phải nhận lãnh tất cả những thứ bạn muốn, nhưng để nhận được sự hiện diện và kết nối — để điều này từ từ định hình lại cuộc đời bạn, để định hướng lại các ưu tiên của bạn, để đặt các giá trị của bạn vào trong dạng gắn kết và thống nhất nào đó bên trong bạn.

Bởi vì bạn không thể sống một cuộc sống lớn lao dựa trên cuộc sống của bạn vào lúc này. Bạn không thể nhảy từ nơi bạn đang ở sang một trạng thái tâm trí và nhận thức và tham gia khác trong thế giới. Phải có sự chuyển đổi sâu sắc bên trong bạn, và điều này đại diện cho công việc nội tâm mà phải diễn ra — công việc nội tâm mà thật sự bí ẩn, bạn thấy không.

Bạn có thể có khái niệm về nó. Bạn có thể xem trọng nó. Bạn có thể xem nó là cần thiết. Nhưng cách nó thật sự diễn ra thì hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của trí tuệ. Đó là công việc của Chúa bên trong bạn.

Bạn không thể chỉ đơn giản áp dụng một chương trình hoặc một ý tưởng và nói, “Đây là mục đích cao hơn của tôi.” Bởi vì bạn vẫn là người cũ với cùng những ý tưởng, kỳ vọng, thói quen và nhận thức cũ. Những thứ này sẽ không cho phép bạn gánh vác một cuộc sống lớn hơn. Những thứ này sẽ khiến bạn phạm hoài những sai lầm tương tự. Những thứ này sẽ giữ bạn ở nơi bạn đang ở.

Bạn không thể chỉ đơn giản điều chỉnh tủ quần áo của mình hoặc làm điều gì đó về vẻ ngoài và tuyên bố rằng cuộc sống của bạn đã thay đổi, rằng bạn đã thay đổi, mặc dù mọi người luôn cố gắng làm điều này. Một loạt ý tưởng mới, một loạt hoàn cảnh mới, có lẽ là những mối quan hệ mới, và họ nghĩ rằng cuộc sống của họ đã được biến đổi. Nhưng chưa có gì đã thật sự xảy ra bên trong.

Do đó vào lúc đầu, thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức – bắt đầu hành trình của bạn đến một mục đích cao hơn trong cuộc sống – là rất bí ẩn. Nó không có vẻ như điều gì đó nhất thiết đang xảy ra bên ngoài, và bạn thiếu kiên nhẫn. Bạn muốn kết quả. Bạn muốn các hoạt động của mình được xác nhận. Bạn muốn đạt được mục tiêu của mình ngày hôm nay, ngày mai.

Nhưng điều gì đó đang di chuyển bên trong bạn — không được nhận thấy từng giờ, thậm chí ngày này qua ngày khác, nhưng tuần này qua tuần khác và tháng này qua tháng khác, ồ vâng, điều gì đó đang thật sự thay đổi. Và nó đang thay đổi ở mức độ mà bạn không thể thật sự hiểu được. Bạn có đủ kiên nhẫn và kiên trì để ở bên điều này và cho phép sự thay đổi này xảy ra không?

Bạn thấy không, đó giống như nấu bánh mì trong lò. À, nếu bạn lấy nó ra mỗi mười phút để xem nó đã xong chưa, nó sẽ không chín. Nó sẽ không trải qua quá trình biến đổi của nó. Nó sẽ không trở thành thứ gì đó có thể ăn được và có ích và đẹp đẽ.

Đó giống như bạn. Bạn cần để Chúa tạo ra sự thay đổi bên trong bạn — sự thay đổi trái tim, sự thay đổi về tâm trí, sự thay đổi về giá trị và ưu tiên, sự sẵn sàng để thay đổi hoàn cảnh của bạn, ngay cả các mối quan hệ của bạn. Và bạn làm điều này bởi vì bạn có một nhu cầu sâu sắc, một nhu cầu vĩ đại — nhu cầu để biết bạn là ai và tại sao bạn ở đây, cuộc đời bạn là để cho điều gì và cuộc đời bạn là về điều gì.

Vì vậy hầu hết công việc vào lúc đầu là ở bên trong. Đó là để xây dựng nền tảng bên trong bạn, để tạo ra sự chuyển đổi bên trong bạn. Nếu không, việc gánh vác mục đích cao hơn chỉ đơn giản là về bên ngoài. Đó giống như dán giấy che tường trong căn phòng của bạn. Nó chỉ tạo ra một diện mạo khác.

Để có một mục đích lớn hơn trong cuộc đời bạn có nghĩa là bạn phải có nền tảng của Tri Thức bên trong bạn được thiết lập, nếu không bạn sẽ chạy ra thế giới với những ý tưởng lớn về việc bạn là ai và tại sao bạn đang ở đây. Và Chúa sẽ không thể giúp bạn. Chỉ sự thất vọng và vỡ mộng sẽ đưa bạn trở lại bình tĩnh, sẽ đưa bạn trở lại với sự khiêm tốn của bạn, sẽ đưa bạn trở lại với Chúa.

Khi bạn bắt đầu trải nghiệm bằng chứng rằng có mục đích lớn hơn dành cho bạn, bạn sẽ thấy rằng đã luôn có dấu hiệu trên suốt chặng đường — những điều kìm bạn lại, những điều khiến bạn nản lòng, những điều ngăn cản bạn có được sự thoả mãn ngay lập tức hoặc những mối quan hệ tức thì với người khác, những dấu hiệu chỉ ra những điều nào đó về bạn mà có liên quan đến mục đích lớn hơn của bạn: những phương hướng trong cuộc đời bạn, những dạng sở thích độc đáo và thậm chí là kỳ lạ.

Bạn cộng hưởng với những điều nào đó một cách sâu sắc, thậm chí phi lý, bởi vì đây là những dấu hiệu. Và chúng đã luôn ở bên bạn suốt quãng đường, tới tận thời thơ ấu của bạn, bạn thấy không, chỉ ra điều gì đó về bạn — một xu hướng tự nhiên, một mối quan tâm hoặc sự cộng hưởng tự nhiên mà nói về những thành tựu tương lai của bạn và khả năng sống một cuộc sống lớn hơn.

Để bắt đầu đáp lại ở đây, để đi đúng hướng và để cho phép cuộc đời bạn được định hình lại và được chuyển hướng bởi Tri Thức bên trong bạn trao cho bạn niềm vui và sự xác nhận lớn lao. Cuối cùng, bạn bắt đầu cảm thấy mình là một người thay vì một nhóm các phe phái chia rẽ và tranh chấp — muốn những thứ khác nhau, đi theo những hướng khác nhau, bị lôi kéo bởi các thế lực khác nhau.

Bạn bắt đầu cảm thấy như bạn có dạng nền tảng nào đó bên trong bản thân, một trung tâm cho Bản Thể của bạn, rằng bạn được neo đậu ở nơi nào đó chân thật, thay vì chỉ gắn bó với hoàn cảnh, với con người và với nơi chốn. Và điều này mang lại cảm giác lớn lao về sức mạnh và sự lâu dài.

Bởi vì cảm giác về ý nghĩa của cuộc đời bạn chỉ là một trải nghiệm. Có lẽ chỉ sau này khi nhìn lại bạn mới thật sự hiểu được, nhưng trong thời điểm này, đó là một trải nghiệm. Và điều này cho phép bạn lắng xuống bên trong bản thân. Điều này cho phép bạn trở nên tâm lặng và quan sát bên trong bản thân. Điều này dạy cho bạn giá trị của sự kiên nhẫn. Nó dạy cho bạn ý nghĩa của việc chờ đợi để những điều xảy ra, để bánh chín trong lò, để mọi thứ diễn ra theo hành trình của chúng.

Theo thời gian, bạn sẽ hiểu được cách sự thay đổi thật sự diễn ra bên trong con người, cách sự chuyển đổi lớn hơn này xảy ra. Những dấu hiệu của nó là gì? Những nguy hiểm mà có thể ngăn chặn nó xảy ra là gì? Bạn sẽ thấy những điều này bởi vì bạn đã tự mình trải nghiệm chúng đủ để bạn có thể bắt đầu đạt được hiểu biết chân thật.

Ở đây bạn phải từ bỏ ý tưởng về sự hoàn hảo và tinh thông, bởi vì đó là sự ám ảnh. Đó là những ý tưởng trong đầu. Nếu bạn đang thật sự đáp lại quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức bên trong bạn, thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn phải từ bỏ những điều này. Bạn không biết sự tin thông là gì. Bạn không biết sự hoàn hảo là gì. Những điều này phải được thể hiện cho bạn theo thời gian.

Những giả định bạn đã đưa ra dựa trên các giá trị của nền văn hóa của bạn hoặc tôn giáo của bạn, à, Chúa sẽ đưa bạn vượt qua chúng đến một hiểu biết lớn hơn. Nhưng bạn phải sẵn sàng đi. Và khi bạn đi, bạn nhận ra rằng bạn thật sự không hiểu. Những gì bạn nghĩ rằng bạn biết, những gì bạn nghĩ là đúng, bây giờ bạn không chắc nữa.

Nhiều người sẽ không rời bờ ở đây. Họ sẽ không mạo hiểm ra biển khơi. Họ muốn đứng vững trên mặt đất của niềm tin và hiểu biết của họ. Để đi lên con tàu đang lênh đênh, à, thật quá đáng sợ đối với họ. Họ sẽ cắm cờ của họ trên đất liền. Họ sẽ không mạo hiểm ra biển khơi. Và thế giới bên ngoài bờ biển của họ sẽ vẫn là ẩn số đối với họ. Và hành trình dành cho họ, họ sẽ không thực hiện.

Vì khi bạn rời khỏi bến bờ đó, có vẻ như bạn không có nền tảng vững chắc trong một thời gian. Bạn phụ thuộc vào chiếc bè mà sẽ đưa bạn đến bờ xa hơn, và bờ xa hơn mà bạn không thể nhìn thấy. Nó ở quá xa.

Bạn phải rời khỏi cuộc sống mà bạn đã biết cho một cuộc sống mới. Nhưng để đến được đó, bạn sẽ ở ngoài khơi, và Tri Thức sẽ là chiếc bè của bạn. Và những mối quan hệ mạnh mẽ với Tri Thức, mà nhắc nhở bạn về Tri Thức, sẽ là người bạn đồng hành của bạn và sự đảm bảo của bạn.

Mặc dù bạn có thể rất nghi ngờ và có thể muốn quay trở lại bến bờ mà bạn đã rời đi, nhưng sẽ có điều gì đó bên trong bạn mà sẽ luôn thúc giục bạn tiến bước: “Tiếp tục đi. Đừng dừng lại. Tiếp tục hướng ra ngoài. Đừng quay lại.”

Và bạn sẽ sợ: “Ồ, tôi đã bỏ lại phía sau quá nhiều thứ. Có lẽ tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Và tôi đã từ bỏ những thứ này. Ôi, Chúa ơi, tôi nên lấy lại chúng. Tôi đang làm gì vậy?” Nhưng điều gì đó bên trong bạn nói: “Tiếp tục tiến bước. Đừng quay lại. Bạn không thể quay lại.”

Chúa đang cố gắng đưa bạn đến nơi nào đó, bạn thấy không, từ bên trong bạn. Không có tiếng nói nào trên cao chỉ huy bạn bây giờ. Đó là sự chắc chắn mà Chúa đã đặt bên trong bạn — một sự chắc chắn mà bạn không thể thay đổi, mà bạn không thể mặc cả, mà không thể tranh cãi, mà bạn không thể thay đổi dựa theo những sợ hãi và ưu tiên của mình.

Một số người nghĩ rằng mục đích cao hơn của họ là để hoàn toàn tham gia vào những gì họ thật sự muốn. Nhưng nó hiếm khi là như vậy, bạn thấy không, bởi vì những gì họ nghĩ họ muốn thì thật sự là thứ thay thế cho một thứ khác, và họ muốn Chúa xác nhận thứ thay thế của họ. Họ muốn sử dụng tôn giáo và tâm linh để xác nhận rằng những gì họ muốn thật sự là những gì họ nên có và là sự thật đối với họ.

Nhưng, bạn thấy không, bạn không thể thay đổi hướng đi mà Chúa đã ban cho bạn trong cuộc sống. Bạn chỉ có thể thay đổi phản hồi của mình với nó. Bạn sẽ phải thay đổi cách thể hiện của mình về nó tùy theo hoàn cảnh của thế giới và điều chỉnh biểu hiện của nó tới một mức độ nhất định, nhưng bạn không thể thay đổi bản chất thật sự của nó, bạn thấy đấy. Đây là điều trao cho bạn tự do — tự do để cuối cùng trở thành bản chất của bạn, để đi theo cuộc sống mà bạn đã được định để sống.

Con người nghĩ rằng đây là sự đánh mất tự do khi họ không thể tạo ra cuộc đời họ cho bản thân — trở thành bất cứ gì họ muốn, có bất cứ thứ gì họ muốn và làm bất cứ điều gì họ muốn, mà không có bất kỳ tinh thần trách nhiệm nào. Và mặc dù họ có thể thử cả nghìn thứ, họ vẫn lạc lối và thất vọng và không toại nguyện.

Mục đích của bạn là gì là điều đang chờ được khám phá. Các dấu hiệu đang ở đó. Bạn phải cho phép nó thay đổi cuộc sống bạn, thậm chí nghi vấn những điều mà bạn tin chắc rằng bạn thật sự muốn hoặc phải có cho bản thân. Ngay cả những điều này cũng phải được nghi vấn, bởi vì có điều gì đó lớn hơn đang kêu gọi bạn – điều gì đó lớn hơn sự thỏa mãn những mong muốn của bạn.

Nếu bạn có đủ can đảm và sự chính trực để đáp lại điều này, thì bạn đang bắt đầu có một nền tảng thật sự trong cuộc sống của mình — một thứ không thể bị quyến rũ bởi thế giới, một thứ không thể bị điều khiển bởi những yêu cầu hay kỳ vọng của người khác, một thứ sẽ không được cho đi vì sự tiện lợi hoặc cho sở hữu cá nhân, một thứ mà bạn không thể mặc cả, bạn thấy không.

Đây là thứ mang lại cho bạn sức mạnh của bạn, quyền lực của bạn và sự chính trực của bạn. Đây là thứ truyền cảm hứng cho những người khác. Đây là thứ khiến cho việc trao đi những món quà thật sự của bạn khả thi, có ý nghĩa và hiệu quả.

Một số người nghĩ rằng họ đã đến đích rồi: “Đây là mục đích của tôi. Tôi đang thực hiện mục đích của mình,” trong khi thực tế là họ chỉ đi một phần tư con đường lên núi, có lẽ đang đi đúng hướng, nhưng họ còn chặng đường dài để đi. Họ nghĩ rằng họ đã đến, nhưng thật sự, họ chỉ mới rẽ một trong nhiều ngã rẽ. Họ phải tiếp tục đi. Tri Thức sẽ không để họ trở nên tự mãn hoặc thoả mãn với bản thân.

Bởi vì còn xa để đi, và hoàn cảnh của bạn và biểu hiện của những gì bạn đang làm có thể thay đổi. Vì vậy ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã tới đích, bạn chỉ thật sự mới bắt đầu.

Hành trình này là điều đổi mới và thắp lại linh hồn bạn — niềm vui sâu thẳm và cảm giác xác nhận về cuộc đời bạn, cảm giác thuộc về cuộc sống thay là chỉ đơn giản là một người đang lang thang khắp thế giới — không mục đích, vô định, như một con tàu không bánh lái ngoài đại dương, bị thổi bởi bất cứ ngọn gió và dòng chảy nào tồn tại vào lúc đó, đâm vào bờ biển, mất kiểm soát.

Tri Thức là bánh lái của bạn. Tri Thức là thứ giúp bạn đi đúng hướng — vượt qua những cơn bão của thế giới, vượt qua sự không chắc chắn, vượt qua sự nghi ngờ bản thân, vượt qua sự thất vọng của người khác về bạn.

Do đó, bạn thấy không, thay vì nói về mục đích cao hơn về mặt kết quả cuối cùng, Chúng Tôi nói về quá trình khám phá và hành trình bạn phải đi theo bởi vì đây là điều quan trọng.

Bạn phải sẵn sàng đi mà không biết được bến bờ bên kia sẽ trông ra sao, nó sẽ ra sao cho bạn. Nếu bạn không có sự can đảm và cam kết này, bạn sẽ không lên tàu. Bạn sẽ không lên con tàu đó đến Thế Giới Mới. Bạn sẽ do dự. Bạn sẽ quay lui.

Con tàu đang rời bến. Bạn sẽ không lên nó. Bạn sẽ ở trong cuộc sống nhỏ bé của mình với những ý tưởng nhỏ bé của mình. Bạn sẽ ở trong phòng giam của mình mặc dù cửa đã mở. Bạn sẽ đóng cửa và cửa sổ bởi vì bạn không muốn nhìn ra ngoài. Bạn sẽ trở nên giống như một người đang sống trong cái vỏ nhỏ bé, được bọc trong những ý tưởng của riêng mình, nhận diện với quá khứ, nhận diện với những gì bạn đã quen. Và bên trong bạn, trái tim và linh hồn của bạn sẽ đói khát và không toại nguyện.

Đây không phải là điều Chúa dự định cho bạn, nhưng đó là một rủi ro. Đó là rủi ro bị quyến rũ bởi thế giới. Đó là rủi ro trở nên lạc lõng bên trong bản thân bạn. Đó là rủi ro bị tách rời khỏi Cội Nguồn của cuộc đời bạn và khỏi ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời bạn. Những rủi ro này là chân thật và sâu sắc. Hãy nhìn xung quanh bạn, và bạn sẽ thấy điều này là đúng.

Ở đây bạn không thể tìm kiếm sự đồng thuận bởi vì nếu bạn đang thật sự đáp lại, bạn có thể là người duy nhất bạn biết mà đang đáp lại. Ở đây cam kết của bạn cho sự thật phải lớn hơn nghĩa vụ của bạn đối với người khác hoặc nhu cầu của bạn cho sự xác nhận hoặc chấp thuận từ người khác.

Tiếng gọi của Chúa sẽ gọi bạn ra, gọi bạn ra khỏi hàng với những người khác. Và bạn sẽ đi một con đường mà những người khác dường như không đi. Và nỗi sợ cô đơn của bạn có thể là sâu sắc, nhưng bạn sẽ không cô đơn lâu trên hành trình này. Bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro đó. Ở đây bạn đang từ bỏ sự trói buộc và phục tùng người khác cho điều gì đó vĩ đại. Nhưng trong phút giây hiện tại, nó có thể không giống như vậy chút nào, bạn thấy không.

Được gọi có nghĩa là được gọi ra khỏi hàng với những người khác. Dĩ nhiên, họ không thể đi theo. Họ không đang được gọi vào thời điểm đó. Ngay cả những người bạn nghĩ là được giáo dục về mặt tâm linh có thể không thể đi cùng bạn, thậm chí có thể không hiểu được bạn đang làm gì. Ở đây bạn sẽ bắt đầu thấy được sự khác biệt giữa hệ tư tưởng và cảm hứng, giữa định nghĩa về bản thân và mục đích lớn hơn trong cuộc sống.

Sự thay đổi vĩ đại đang tiến đến thế giới. Bạn phải ở đó cho điều đó. Khó khăn vĩ đại đang đến cho nhân loại. Bạn phải được chuẩn bị để cung cấp phụng vụ của mình cho thế giới. Bạn không thể tốn quá nhiều thời gian để quyết tâm hoặc để kéo lê bản thân bạn theo, bởi vì bạn đang cố gắng đến nơi nào đó, và đã muộn rồi. Việc đóng góp của bạn cho thế giới phải được thực hiện đúng lúc — đúng nơi với đúng người.

Nếu bạn không ở nơi đó hoặc với những người đó, thì bạn đang tụt lại phía sau. Bởi vì thời gian ở đây là thiết yếu. Đó là lý do tại sao luôn có cảm giác cấp bách xung quanh việc này. Bạn đang cố gắng đến điểm hẹn với những người được định để ở với bạn, những người có nhân duyên để ở với bạn. Bạn phải tự mình đến đó. Nếu bạn đang đi lang thang hoặc ngã xuống bên đường trong sự nghi ngờ và bối rối, bạn đang không đi đến điểm hẹn của bạn.

Bạn có cuộc hẹn với thế giới, bạn thấy không. Bạn đã được gửi đến đây cho cuộc hẹn với thế giới. Bạn phải đến được cuộc hẹn đó. Trong trái tim và linh hồn của bạn, bạn sẽ cố gắng đến được cuộc hẹn đó, và mặc dù bạn có thể thông dịch sai tất cả các dấu hiệu của điều này, nhưng dù sao thì nó vẫn có đó.

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều nguy hiểm và rủi ro. Có nhiều cái bẫy. Có nhiều sự lừa dối bản thân. Có nhiều thế lực khác trong thế giới mà sẽ kéo bạn ra hoặc kìm bạn lại. Nhưng thực tế của mục đích lớn lao của bạn là tiếng nói quyền lực nhất từng có.

Nhưng để biết được điều này, để trải nghiệm điều này và để đi theo điều này, bạn phải thực hiện hành trình này, bạn thấy không, hành trình của nhiều bước. Thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức—để Tri Thức định hình lại và cải tổ cuộc sống của bạn; để Tri Thức đưa bạn vào trong tương lai và xây dựng một nền tảng mới; để Tri Thức đưa bạn đến những hoàn cảnh đó, đến những nơi đó, đến những người đó mà bạn cần kết nối. Chỉ có Tri Thức mới biết được điểm hẹn sẽ diễn ra ở đâu, khi nào bạn phải đến đó và cách mà hành trình có thể được thực hiện.

Ở đây bạn chỉ có thể đi theo, nhưng bạn phải sử dụng trí óc của mình. Bạn phải sử dụng tài năng của mình. Bạn phải sử dụng khả năng phân biệt và sự kín đáo của mình. Điều này sẽ đòi hỏi bạn phải đạt được nhiều sức mạnh nhất có thể, để trấn tĩnh bản thân, để bình tĩnh, để giữ nguyên sự tập trung của bạn, để giữ nguyên sự tự tin của bạn, để tiếp tục đi đúng hướng.

Không có sự thụ động nào ở đây. Không có việc đi chơi ở đây. Đó là việc sống một cuộc sống cam kết, và cam kết đó chính là điều giải thoát bạn — giải thoát bạn khỏi sự nghiện ngập; giải thoát bạn khỏi sự mâu thuẫn; giải thoát bạn khỏi xung đột; giải thoát bạn khỏi việc làm hại bản thân; giải thoát bạn khỏi nguy hiểm; giải thoát bạn khỏi việc trao đi cuộc đời bạn cho vẻ đẹp, cho sự giàu có, cho sự quyến rũ. Giải thoát bạn khỏi tất cả những điều này, bạn thấy không. Nó giải thoát bạn khỏi những điều này, và nó giải thoát bạn cho điều gì đó lớn lao hơn. Bởi vì có sự tự do khỏi điều gì đó và sự tự do cho điều gì đó. Nhưng để đạt được tự do cho điều gì đó, bạn phải giành được tự do khỏi điều gì đó.

Quyền lực của Tri Thức đang kêu gọi bạn ngày hôm nay. Nó luôn kêu gọi bạn. Bất kể bạn nghĩ gì về nó, cho dù bạn đảm nhận vị trí nào liên quan đến nó, nó vẫn nguyên vẹn. Nó đầy quyền lực. Nó không thay đổi. Đó là lý do tại sao nó là điều đáng tin cậy duy nhất bên trong bạn. Nó là điều duy nhất đáng tin bên trong bạn. Nó là điều duy nhất chắc chắn bên trong bạn.

Do đó, hãy tìm kiếm điều đó, điều là chắc chắn, đầy quyền lực, có định hướng, mà không mặc cả hay thương lượng và đi theo điều đó — thực hiện các Bước mỗi ngày, cho phép cuộc sống của bạn được sắp xếp lại, cho phép các giá trị của bạn thay đổi, cho phép tâm trí bạn tập trung, cho phép các khuynh hướng chân thật của bạn được ưu tiên hơn những sự phân tâm của bạn.

Đây là hành trình vĩ đại. Đây là điều Chúa muốn cho bạn. Đây là lý do tại sao Chúa đã đặt Tri Thức bên trong bạn. Đây là những gì thế giới sẽ cần từ bạn trong tương lai. Đây là điều mà các mối quan hệ tương lai của bạn sẽ tìm kiếm ở bạn: bằng chứng và sự hiện diện của Tri Thức.

Bởi vì bạn có cuộc hẹn với thế giới. Bạn có định mệnh lớn lao trong thế giới. Và bạn có mục đích lớn lao cho việc ở đây. Chính thông qua điều này mà bạn sẽ biết được bản thân và bạn sẽ biết rằng Chúa đang ở trong cuộc đời bạn.