Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 21 tháng 12, 2012
tại Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Cuộc sống bắt đầu một cách mới với Tân Khải Huyền. Nó như là một cơ hội mới để tiếp tục cuộc sống. Nó là một lời hứa hẹn mới. Nó là một Tân Khải Huyền từ Chúa, được trao cho ngay lúc này với Tình Yêu Vĩ Đại của Đấng Tạo Hoá, được trao tặng ngay lúc này với lòng từ bi sâu thẳm cho hiểm nguy, khó khăn, lịch sử rắc rối và những xu hướng phá hoại và những điều như khác của nhân loại.

Nó như là có một điểm khởi đầu mới cho những người có thể đáp lại và cho thế giới, thứ ngay lúc này đã được chạm đến một lần nữa bởi bàn tay và Tình Yêu của Đấng Tạo Hoá.

Điều này bắt đầu một hành trình, điều sẽ được khởi đầu bởi những ai có thể đáp lại Tân Khải Huyền, những ai có thể nhận lãnh hướng dẫn của nó và những ai có thể bắt đầu học điều nó dạy và để chia sẻ một cách tự nhiên minh triết này với những người khác.

Điều này không chỉ có ý định để trở thành triết học, điều có thể được suy đoán và tranh luận trong học viện hay trong quán cà phê và tiệm ăn khắp thế giới. Những người làm như vậy là không đang đáp lại Khải Huyền—một cách không sâu sắc, một cách không chân thật, một cách không tận tâm.

Việc giảng hoà với Đấng Tạo Hoá là một hành trình, bạn thấy không—đi Những Bước đến Tri Thức, bắt đầu để đem cuộc sống của cá nhân vào trong trật tự và sự sáng tỏ, giải quyết những vấn đề và sự không tha thứ từ quá khứ, bắt đầu trên một hành trình mới với một Khải Huyền vĩ đại để dẫn dắt cá nhân, để hướng dẫn cá nhân và để bảo vệ cá nhân.

Đó như là đang được trao cho món quà của một cuộc sống mới cho những ai có thể nhận lãnh và cho những ai sẽ lợi ích từ những người có thể nhận lãnh. Bởi vì món quà cộng hưởng từ tâm trí đến tâm trí và được thể hiện bởi những ai đang bắt đầu đáp lại.

Nó là một niềm hi vọng vĩ đại trong một thế giới đang tối đi. Nó là một lời hứa vĩ đại cho một nhân loại đang đánh mất niềm hi vọng của nó và sự tự tin vào bản thân của nó.

Sứ Giả đang ở trong thế giới. Ông ấy đang ở đây ngày hôm nay. Nhưng ông ấy là một người đàn ông lớn tuổi, và trong những năm còn lại của ông ấy trên Trái Đất, ông ấy sẽ tuyên bố Thông Điệp Mới để đem nó đến cho loài người để họ có thể nghe và hiểu.

Ông ấy sẽ nói về lời hứa vĩ đại cho nhân loại. Ông ấy sẽ nói về những thử thách vĩ đại cho nhân loại. Ông ấy sẽ nói về quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức đang ở trong mỗi người như là quà tặng vĩ đại và quyền lực nhất của Chúa, đang chờ để được phát hiện. Ông ấy sẽ nói về việc đi Những Bước Đi đến Tri Thức. Ông ấy sẽ nói về việc đem cuộc sống của cá nhân vào trật tự và việc thiết lập lại sự chính trực và sự chắc chắn trong nội tâm của cá nhân. Ông ấy sẽ nói về việc chuẩn bị cho một thế giới mới—một thế giới của sự bất ổn về môi trường, kinh tế và chính trị. Ông ấy sẽ nói về việc đi theo điều quyền lực và không sợ hãi, đó chính là quà tặng vĩ đại.

Ông ấy sẽ nói về những điều này, bạn thấy không, để trao cho con người sự tự tin và để chỉ đường. Bởi vì điều này không chỉ là lời hứa, bạn thấy không. Điều này không chỉ là suy nghĩ hão huyền, bởi vì ông ấy có sự chuẩn bị, bởi vì nó là một phần của Tân Khải Huyền của Chúa. Nó nói về việc Chúa được tiếc lộ, được vén màn—Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại; Chúa của cuộc sống của bạn; Chúa của trái tim của bạn; Chúa của trí nhớ của bạn, trí nhớ sâu thẳm; một Chúa của Quê Hương Cổ Đại của bạn; một Chúa của tương lai vĩ đại hơn của bạn; một Chúa của sự cứu rỗi của bạn; một Chúa của cội nguồn của bạn; một Chúa đã gửi bạn vào trong thế giới cho một mục đích vĩ đại, điều bạn chưa khám phá ra, nhưng điều đang chờ đợi bạn. Ngay lúc này bạn có lời hứa hẹn và cơ hội vĩ đại để khám phá điều này và để đi những bước, những bước vĩ đại, đến sự nhận thức và hoàn thành của nó.

Với điều này, bạn không còn lạc lối trong thế giới. Đó như là con cá bị bắt trong đại dương. Bạn đang được kéo vào bởi Sự Thu Hút Vĩ Đại của Thánh Thần, và bởi quyền lực của Tri Thức bên trong bạn, điều đáp lại một mình điều này, bởi vì quyền lực vĩ đại này không có cam kết nào khác ngoại trừ với Cội Nguồn của nó.

Đây là lời hứa hẹn cho sự cứu rỗi của bạn. Mặc cho cuộc sống của bạn đã trở nên khó khăn hay không hạnh phúc như thế nào, bất kể điều gì bạn đã làm trong quá khứ, bất kể bạn có thể có bao nhiêu hối hận, đây là sự cứu rỗi của bạn. Bởi vì Tri Thức bên trong bạn không bị làm bẩn bởi thế giới và không bị làm bẩn bởi sự hiểu lầm và bối rối của riêng bạn. Nó vẫn tinh khiết bên trong bạn.

Điều này có nghĩa là Chúa không bị làm bẩn bởi lịch sử của thế giới và lịch sử của tôn giáo. Điều tinh khiết bên trong bạn không bị làm bẩn bởi tất cả những điều đã xảy ra—lịch sử không hạnh phúc của nhân loại và lịch sử không hạnh phúc của bạn.

Chúa đang được trải nghiệm một cách mới, như một Chúa mới—mới đối với bạn, nhưng vượt thời gian và không thay đổi.

Bạn bắt đầu hành trình của nhiều bước. Bạn bắt đầu học cách điều khiển tâm trí của bạn chứ không bị điều khiển bởi nó. Bạn học cách quyết định với sự chắc chắn của Tri Thức. Bạn học cách giải phóng bản thân khỏi những tình huống và nghĩa vụ mà không tượng trưng cho định mệnh của bạn hay mục đích vĩ đại của bạn ở đây.

Lâu trước khi mục đích vĩ đại này được nhận ra, bạn sẽ đi những bước này để giải phóng bản thân, để giành lại cuộc sống bị đánh mất của bạn, để giành lại quyền lực của bạn và sự tự tin vào bản thân của bạn. Bởi vì mục đích vĩ đại của bạn không chỉ đơn giản là một định nghĩa to lớn. Nó là một định mệnh. Nhưng để đi theo hướng của định mệnh của bạn, bạn phải được giải phóng khỏi quá khứ đủ để bạn có thể tiến bước với một cảm hứng vĩ đại hơn. Do đó bạn bắt đầu hành trình.

Mặc dù mỗi người phải học vài điều cụ thể, hành trình của mỗi người là đặc biệt cho trường hợp của họ, cho bản chất của họ, cho lịch sử của họ và cho hoàn cảnh của họ. Mỗi hành trình đặc biệt theo cách này, nhưng mỗi người đang học những điều giống nhau và đang được giải thoát khỏi những điều giống nhau.

Bạn không bị lạc lối trong Sự Phân Ly trong hành trình trở về với Chúa. Nó đang bắt đầu ngay lúc này để hội nhập bạn lại với những người khác trong một cách sâu sắc và có ý nghĩa. Đây là khi những mối quan hệ định mệnh của bạn sẽ trỗi lên. Đây là khi bạn sẽ tìm thấy tình bạn chân thật, không được dựa trên sự quen thuộc hay tính cách của bạn, nhưng dựa trên một sự cộng hưởng sâu thẳm hơn khi bạn có thể giúp đỡ nhau trong hành trình này, và bạn đi hành trình này cùng nhau. Trong khi nó là bí ẩn và vượt ngoài lĩnh vực và tầm với của trí tuệ, bạn ủng hộ lẫn nhau khi làm điều chưa từng được làm trước đây và có can đảm và sự tự tin để bắt đầu một hành trình mới trong cuộc sống.

Ở đây những mối quan hệ vĩ đại nhất của bạn sẽ thành hình. Ở đây những sức mạnh vĩ đại nhất của bạn sẽ được làm mới. Ở đây bạn sẽ học cách nhìn thế giới với lòng nhân từ và sự khách quan thay vì với sự sợ hãi, ước ao và sự kết án.

Ở đây bạn sẽ nhìn vào quá khứ của bạn, mặc cho nó đã rắc rối như thế nào, để đạt được từ nó bất kỳ minh triết nào nó có thể trao tặng, bởi vì nó đang dạy bạn ý nghĩa khi sống một cuộc sống không với Tri Thức, một cuộc sống không với mục đích, một cuộc sống không với phương hướng thật. Nó có thể phục vụ bạn ngay lúc này nếu bạn có thể sử dụng nó một cách khách quan. Đó là thể hiện rằng bạn phải đáp lại tiếng gọi sâu thẳm hơn của cuộc sống của bạn, rằng bạn phải nhận ra Chúa mới, điều là Chúa cũ đã được vén màn và đáp lại điều Chúa đã đặt bên trong bạn để đi theo và để trải nghiệm.

Ở đây bạn bắt đầu giải quyết những vấn đề của cuộc sống của bạn để bạn có thể giành lại sức mạnh của bạn, điều đã bị đánh mất trước đây—bị mất cho con người và hoàn cảnh, bị mất cho những theo đuổi không có hi vọng và không có ý nghĩa, bị mất cho sự không tha thứ và cho sự lên án bản thân bạn và người khác.

Bây giờ bạn đang bắt đầu giành lại quyền lực đã bị đánh mất này, phần đã bị đánh mất của cuộc sống của bạn, bởi vì bạn sẽ cần sức mạnh này cho tương lai để đối mặt với một thế giới mới của sự đổi thay lớn lao và sự không chắc chắn. Bạn sẽ cần sức mạnh này để vượt qua nỗi sợ và những điểm yếu của riêng bạn, điều đã ám ảnh bạn và đã vô hiệu hoá bạn trước đây.

Lúc này, bạn đang ở trong một cuộc hành trình. Bạn chỉ biết cuộc hành trình này bởi vì bạn cảm nhận nó, bởi vì điều gì đó đang khuấy động sâu thẳm bên trong. Đây là điểm khởi đầu của khải huyền cá nhân cho bạn, điều sẽ hé mở từng bước một khi bạn tiến bước, và miễn là bạn vẫn tiến bước, nó sẽ tiếp tục. Miễn là bạn vẫn bước đi, bạn sẽ đi lên ngọn núi này. Bạn sẽ tìm thấy con đường của bạn. Bạn sẽ nới lỏng những sự ràng buộc đã kéo bạn xuống và đã giữ bạn ở những thung lũng bên dưới. Bạn sẽ thấy quyết định nào phải được làm và làm sao để nhìn những thất vọng và hối hận từ quá khứ.

Bạn sẽ không hiểu hành trình này, bởi vì nó vượt ngoài lĩnh vực hiểu biết của bạn. Nhưng bạn sẽ cảm nhận nó. Bạn sẽ cảm thấy nó. Và, đôi lúc, bạn sẽ nhận ra sự cần thiết hoàn toàn của nó cho cuộc sống của bạn. Những lúc khác, bạn sẽ phải giữ cảm giác này và để tìm những người khác có thể giúp bạn làm việc này. Đây là việc quay trở về một cách tự nhiên với điều vĩ đại bên trong bạn.

Ở đây Chúa không kêu bạn ra khỏi thế giới, nhưng để ở trong thế giới theo một cách hoàn toàn mới—không như một người yếu đuối, đáng thương hại; không như một người theo đạo không suy nghĩ của nền văn hoá của bạn và của tôn giáo của bạn; không như người bị đẩy vào việc làm và vào chiến tranh, nhưng như người đã được cử đến thế giới với một mục đích vĩ đại—như một người đóng góp, như một người có thể đem đến cho những người khác điều họ không thể trao cho bản thân và để đem giải pháp và sức mạnh bằng cách độc đáo vào cuộc sống của những người xung quanh bạn.

Nhu cầu là rất to lớn và đang gia tăng hằng ngày. Sự đau khổ và thiếu thốn của loài người đang gia tăng hằng ngày. Nguy cơ chiến tranh giữa những nhóm và những quốc gia trên những nguồn tài nguyên còn lại đang gia tăng hằng ngày. Do đó tiếng gọi cho sự cứu rỗi là mạnh mẽ và phải được vang lên một cách mới trên khắp thế giới, thông qua một Tân Khải Huyền từ Chúa.

Bạn người đang nghe điều này và đang đọc điều này là một trong những người đầu tiên đáp lại. Nó là một tiếng gọi đến từ Cội Nguồn của cuộc sống của bạn, đang nói đến phần đó trong bạn, một phần sâu thẳm hơn của bạn. Đó là điều này mà sẽ trao cho bạn quyền lực để đáp lại, để vượt qua những giai đoạn của sự không chắc chắn, để giải quyết điều trước đó có vẻ như không thể giải quyết được và để giải phóng bạn khỏi điều trước đó không thể được giải phóng. Bởi vì bạn đang ở trên cuộc hành trình ngay lúc này, bạn thấy không, một hành trình với nhiều bước.

Tri Thức biết lối đi. Nhưng trí tuệ của bạn sẽ phải đi theo nó, bởi vì nó là dành cho sự phục vụ quyền lực vĩ đại bên trong bạn, bởi vì một mình nó không thể là quyền lực này. Chúa đang kêu gọi bạn để đáp lại. Trong tim bạn, bạn sẽ đáp lại.

Ở đây bạn sẽ học về sự sống trong vũ trụ. Ở đây bạn sẽ học về nguồn gốc của vũ trụ. Ở đây bạn sẽ học về phép màu của Tạo Hoá. Ở đây bạn sẽ đạt được một nhận thức mới về sự tiến hoá của nhân loại trong một phạm vi lớn hơn của sự sống trong vũ trụ.

Ở đây bạn sẽ khám phá ra những điều chưa từng được dạy hay tiếc lộ cho nhân loại trước đây, nhưng chỉ cho một vài nhà hiền triết và vài cá nhân được chọn. Ở đây bạn sẽ đạt được một học vấn vĩ đại hơn về định mệnh của nhân loại và điều gì cần để giải phóng nhân loại trong một vũ trụ nơi mà tự do là hiếm và nơi có nhiều cạnh tranh cho quyền lực.

Ở đây bạn sẽ học về những điều vượt ngoài những quan tâm cá nhân của riêng bạn. Ở đây bạn sẽ khám phá ra rằng bạn đang sống trong một thời điểm mấu chốt trong lịch sử loài người—một điểm ngoặt vĩ đại, một thời điểm của thử thách và khó khăn vĩ đại, nhưng cũng là một thời điểm của sự hứa hẹn vĩ đại cho một nhân loại đang vật lộn. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy vượt trên nỗi sợ của bạn và những ám ảnh trước kia của bạn. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy vượt trên những ý tưởng trước kia của bạn. Ở đây bạn sẽ có một cửa sổ vào một cuộc sống vĩ đại hơn và một định mệnh vĩ đại hơn, điều chỉ có thể được tiếc lộ cho bạn thông qua một Khải Huyền từ Chúa.

Khải Huyền này đang được trao cho tất cả nhân loại ngay lúc này. Nó không phải là điều đơn giản được ban cho một hay hai người. Nó đang được trao ban bởi vì Sứ Giả đang ở trong thế giới, và Chúa đã lại lên tiếng để trao cho nhân loại một hiểu biết vĩ đại hơn về thực tế của nó, hứa hẹn vĩ đại của nó và những thử thách nó phải đối mặt và vượt qua.

Đây là hành trình cho tất cả nhân loại. Nhưng đây cũng là hành trình của bạn. Bởi vì bạn không có hành trình ngoài hành trình này. Vai trò của bạn sẽ là một vai trò nhỏ nhưng là một vai trò vĩ đại và quan trọng, một vai trò có quyền lực để cứu rỗi bạn và để phục hồi bạn, để trao cho bạn phẩm giá và mục đích và một cảm nhận chân thật về của cải và những khả năng vĩ đại của bạn.

Đây là cách Chúa làm mới và phục hồi bạn. Nó không chỉ bằng cách tin vào vài điều nào đó hay có vài ý tưởng nào đó. Đó là bằng cách đi hành trình, bạn thấy không, và bằng cách kết nối với Tri Thức sâu thẳm hơn bên trong bạn, điều bạn sẽ học cách để làm khi bạn đi Những Bước Đi đến Tri Thức.

Nhân loại có một hành trình vĩ đại phải đi để chuẩn bị cho việc sống trong một thế giới mới của sự bất ổn môi trường, một thế giới của những tài nguyên đang suy giảm và một dân số đang gia tăng, một thế giới nơi mà nguy cơ chiến tranh và cạnh tranh thì vĩ đại hơn từng có trước đây. Nhưng đó là trong thế giới này mà nhân loại có thể cuối cùng, bởi sự cần thiết—sự cần thiết vĩ đại—nhận ra rằng nó phải hợp tác để giải cứu nền văn minh loài người và để đảm bảo vị trí của nó trong một vũ trụ mà nó phải cạnh tranh và hiểu biết ngay lúc này.

Đó không phải như là bạn đã bị gọi ra trên một hành trình khi mà mọi người khác đang đi đến nơi khác, bởi vì mọi người đang được gọi đến hành trình vĩ đại này để đóng vai trò nhỏ nhưng thiết yếu của họ. Nhưng để làm điều này, bạn phải có quyền lực của Thiên Đàng bên trong bạn để dẫn dắt bạn. Bạn phải có sức mạnh sâu thẳm hơn của Tri Thức bên trong bạn để dẫn bạn tiến bước, để dẫn bạn qua những giai đoạn của sự không chắc chắn và lẫn lộn to lớn và để đối phó với sự lẫn lộn, nghi ngờ và phê bình của người khác. Bạn cần sức mạnh vĩ đại này nhiều hơn bạn nhận ra và tất cả những điều nó sẽ ban cho bạn, điều bạn không thể tạo ra cho bản thân.

Chỉ có Chúa biết cách để dẫn bạn đến điều sẽ cứu rỗi và phục hồi bạn. Bạn không thể hiểu được. Nó không phải là một ý tưởng hay một triết học hay một sáng tạo của loài người.

Chúa trao cho bạn con đường và kêu gọi bạn trở về. Điều này đang được trao tặng ngay lúc này với sự sáng tỏ vĩ đại, bởi vì Thông Điệp là tinh khiết. Nó không bị làm bẩn bởi lịch sử loài người, sự thao túng của loài người và những thoả thuận của việc sử dụng của loài người. Nó là tinh khiết. Nó là trọn vẹn. Nó là hoàn tất. Nó là vĩ đại trong phạm vi của nó. Nhưng nó trao cho bạn bước kế tiếp để đi trong cuộc sống của bạn.

Bởi vì Chúa Tể của tất cả những vũ trụ nói với trái tim của bạn và linh hồn của bạn, nơi riêng tư nhất bên trong bạn, nơi ngay cả thế giới không thể chạm vào, phần của bạn mà thế giới không thể làm hư hại và chiếm lĩnh.

Đây là tự do của bạn. Đây là quyền lực của bạn. Đây là định mệnh của bạn. Đây là điều bạn lên kế hoạch để làm trước khi vào trong thế giới này. Đây là điều bạn phải suy ngẫm khi bạn rời thế giới này. Mọi thứ khác sẽ được quên đi. Nó sẽ không quan trọng lúc đó.

Trong một thế giới của bầu trời ngày càng tối và sự căng thẳng và lẫn lộn to lớn hơn, bạn phải có sự chắc chắn này. Nhưng nó phải là một sự chắc chắn chân thật. Nó phải có Quyền Lực của Thiên Đàng bên trong nó, và nó phải có sự ủng hộ toàn tâm của bạn để nó có thể hoàn toàn tiếc lộ nó cho bạn.

Cuộc hành trình sẽ trao cho bạn cơ hội này để chọn Khải Huyền lần nữa và lần nữa và lần nữa ở mỗi điểm ngoặt, nơi bạn sẽ dừng trong sự không chắc chắn về điều gì nên làm, sợ hãi về điều nó sẽ đòi hỏi. Chỉ bằng việc tiến bước, vượt qua cái cổng đó, qua ngưỡng cửa đó, mà bạn sẽ thấy rằng bạn đang đi theo điều tự nhiên nhất và điều dễ nhất để đi theo, và rằng bất kỳ quyết định nào khác của bạn là một quyết định để quay trở lại sự lẫn lộn và để rơi lại vào trong bóng tối của cuộc sống.

Một phần của bạn thì yếu đuối và một phần của bạn thì mạnh mẽ, một phần của bạn thì ngốc nghếch và một phần của bạn thì thông thái. Dĩ nhiên, phần yếu đuối của bạn phải đi theo phần mạnh mẽ của bạn. Phần ngốc nghếch của bạn phải đi theo phần thông thái của bạn. Đây là ý nghĩa của việc đi Những Bước Đi đến Tri Thức, để quay về với điều thiết yếu cho cuộc sống của bạn và để đi hành trình, cuộc hành trình quan trọng nhất trong cuộc sống mà bạn đã từng và sẽ từng đi.

Đừng nhìn vào những người khác cho dấu hiệu cho bạn, bởi vì bạn đang được gọi bởi Cội Nguồn ngay lúc này. Đừng đi theo đám đông, bởi vì họ đang lạc lối. Nhưng bạn đang được gọi để được giành lại và phục hồi và làm mới.

Nhìn vào cuộc sống của bạn. Lắng nghe bên trong bản thân bạn. Bởi vì bạn biết bạn đang không sống cuộc sống bạn đã định sống. Bạn đang không hoàn thành mục đích mà bạn đã thật sự được gửi đến đây để hoàn thành. Đây là sự chân thật sâu sắc mà có quyền lực để vượt qua sự mâu thuẫn và không chắc chắn, nỗi sợ và nhu cầu cho sự tán thành từ những người khác.

Đây là cách Chúa phục hồi bạn, bằng cách giải phóng bạn khỏi từng thứ một để tâm trí bạn có thể được tự do và để bạn có thể có quyền lực của Thiên Đàng bên trong bạn để đưa bạn tiến bước. Bởi vì bạn phải là một ánh sáng trong một thế giới đang ngày càng tối. Bạn phải có sức mạnh và tự tin để làm điều này. Bạn phải có sức mạnh để trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc vĩ đại trong một thế giới nơi mà niềm vui và hạnh phúc có vẻ như đang biến mất, bởi vì đó là một phần của những món quà của bạn cho những người khác.

Ở đây Khải Huyền đang phục hồi bạn từng ngày một, từng bước một, khi bạn học để đem sức mạnh và mục đích vào trong những vấn đề của bạn, khi bạn học để học về sự sống trong vũ trụ xung quanh bạn và ý nghĩa của quá trình tiến hoá của loài người. Ở đây ngay cả những sai lầm của bạn phục vụ bạn. Và những sai lầm của những người khác phục vụ bạn để nhắc nhở bạn về nhu cầu vĩ đại cho Tri Thức và nhu cầu để nhận lãnh và để giành lại cuộc sống vĩ đại của bạn.

Đây là cuộc hành trình. Đây là Quyền Lực của Thiên Đàng. Đây là lời hứa cho tất cả nhân loại. Nếu đủ người có thể bắt đầu cuộc hành trình này và tiến bước trong hành trình này, hứa hẹn cho nhân loại gia tăng; sức mạnh của nhân loại gia tăng; lòng can đảm, mục đích và sự chính trực của nhân loại gia tăng. Đây là điểm đối lập cho tất cả những điều có vẻ như đang đập vỡ nền văn minh của loài người và quyền lực và công hiệu và sự sáng tạo của nhân loại.

Đây là hành trình—hành trình của bạn, hành trình của nhân loại. Đây là quyền lực của Thiên Đàng đang hoạt động thông qua bạn trong những hoàn cảnh hằng ngày của cuộc sống của bạn. Đây là món quà mà trao tặng, phục hồi lại, làm mới lại, giải phóng và nuôi dưỡng sự chắn chắn sâu thẳm hơn trong những người xung quanh bạn.