Hành Trình Tự Do

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

The Freedom Journey

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 2 tháng 3 năm 2011
ở Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Tâm linh về cơ bản là việc tìm kiếm tự do — tự do khỏi những thứ nào đó và tự do cho những thứ nào đó.

Nhìn theo cách này, bức tranh trở nên hoàn chỉnh hơn. Bởì vì bạn có một định mệnh lớn lao trong thế giới, một mục đích lớn lao cho việc ở đây, một mục đích mà bạn đang không trải nghiệm vào lúc này, bất chấp những định nghĩa và tuyên bố của bạn. Đó là để giải phóng bạn khỏi cuộc sống mà bạn bây giờ đang sống để chuẩn bị bạn cho một cuộc sống lớn hơn trong sự phụng vụ cho thế giới mà đại diện cho cốt lõi và bản chất của mọi sự phát triển tâm linh.

Tất nhiên, có nhiều mục tiêu khác mà con người mang đến cho đời sống nội tâm của họ và cho niềm tin của họ vào Thần Thánh — làm hài lòng Chúa, có địa vị xã hội tốt, là một thành viên chính trực của cộng đồng tôn giáo hoặc nhà thờ, tuân theo các giới luật, sùng đạo [hoặc] nổi loạn. Mặc cho vị thế có thể là gì, bạn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trước đó của mình.

Bạn có thể có những niềm tin tuyệt vời. Bạn có thể tham gia vào việc thực hành tâm linh. Bạn có thể lễ lạy tại đền thờ, nhà thờ hoặc nhà thờ Hồi giáo. Bạn có thể làm theo mọi hoạt động của tôn giáo và lấp đầy ngôi nhà của mình với các món đồ và biểu tượng tôn giáo, nhưng bạn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trước đây của mình.Điều này liên quan rất nhiều đến cả tự do bên trong của bạn và tự do bên ngoài của bạn. Bạn đang cố gắng tự do khỏi những điều nào đó và cho những điều nào đó bởi vì bạn có một định mệnh, bởi vì bạn có một mục đích lớn lao.Cuộc đấu tranh cho tự do tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau và thể hiện động lực cốt lõi bên trong cá nhân nếu họ đang trung thực và trung thành với Tri Thức bên trong họ. Cuộc đấu tranh cho tự do chính trị, đấu tranh cho tự do kinh tế, đấu tranh cho tự do xã hội – tinh thần con người không thỏa mãn để bị ràng buộc và nô lệ, chỉ tuân theo các mệnh lệnh của nền văn hóa, chính trị và tôn giáo.Bạn phải thấy được động lực của riêng bạn cho tự do, bất kể hoàn cảnh của bạn có thể là gì, bất kể bạn sống trong quốc gia nào, bất kể môi trường chính trị hay môi trường xã hội, mặc cho nó khoan dung hay không khoan dung, tự do hay bảo thủ. Bạn có đang sống cuộc sống mà bạn biết rằng bạn phải sống? Đó là câu hỏi. Và sự trung thực của câu trả lời của bạn sẽ là quan trọng.Chúa có thể cung cấp cho bạn con đường để thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, Trí Tuệ sâu hơn bên trong bạn. Nhưng Chúa không thể kiểm soát những gì bạn nói với bản thân, hoặc những gì bạn cho phép người khác bảo bạn, hoặc ảnh hưởng đến những thỏa hiệp mà bạn thực hiện theo sự hiểu biết của riêng bạn hoặc những thỏa hiệp mà bạn thực hiện để đạt được những thứ bạn nghĩ rằng bạn muốn và cần từ người khác.Vì vậy động lực cho sự tự do, khát vọng cho tự do và sự chắc chắn rằng bạn phải giành một sự tự do lớn hơn — tất cả những điều này phải đến từ bạn. Và điều đó là khó khăn và đầy thử thách. Nó sẽ đe dọa an ninh của bạn, ý tưởng của bạn, sự tự mãn của bạn, sự thu xếp của bạn với người khác. Nó có thể thách thức sự chấp thuận của bạn mà bạn muốn từ những người khác và vị thế xã hội của bạn và vị trí của bạn trong gia đình — tất cả mọi thứ.

Nhưng, bạn thấy không, về cơ bản bạn đang ở trong thế giới để hoàn thành một sứ mệnh lớn lao, để chuẩn bị bản thân cho sứ mệnh này, để giải phóng bản thân cho sứ mệnh này, để đạt được sức mạnh, lòng can đảm và sự chính trực để thực hiện sứ mệnh này, để đạt được tự do từ những những thứ làm tổn hại bạn và kìm hãm bạn để bạn có thể có tự do cho cơ hội để tham gia vào một cuộc sống lớn hơn.

Nếu bạn thật sự trung thực với bản thân ở mức độ sâu hơn, ở mức độ của Tri Thức, thì đây là chân lý mà bạn sẽ tìm thấy. Nhưng đây là một chân lý sâu sắc, vượt xa những gì con người nghĩ ra, xem xét và tự nói với bản thân. Con người muốn hạnh phúc. Họ muốn được an toàn. Họ muốn được thoải mái. Họ muốn có bạn đồng hành. Họ muốn được chấp thuận bởi người khác. Họ muốn được yêu thích và xem trọng. Họ muốn có thú vui. Họ muốn có những thứ tiện nghi.

Không có gì sai khi muốn những thứ này, nhưng bạn có một động lực lớn hơn bên trong bản thân mà không thể bị thỏa hiệp để theo đuổi bất cứ thứ gì khác. Điều này thể hiện cam kết đầu tiên và chính của bạn.

Nếu bạn có thể xem xét bản thân về tất cả mong muốn và nỗi sợ hãi cũng như sở thích và nhu cầu và giả định của bạn, bạn sẽ đi đến chân lý cơ bản này. Có việc quan trọng hơn cho bạn để làm. Bạn không thể tạo ra nó. Bạn không biết nó là gì, nhưng nó ở đó. Và bạn phải tìm cách để tìm thấy nó, để khám phá nó và để thể hiện nó trong thế giới. Đây là mong muốn cốt lõi, ý định cốt lõi, nhu cầu cốt lõi — nhu cầu sâu thẳm của linh hồn bạn.

Tất nhiên, nhiều người sẽ không tiến xa đến mức này với bản thân. Họ muốn những thứ dễ dàng, những thứ đơn giản, những thứ dễ chịu, những thứ thoải mái. Họ sẽ không đi xa. Họ sẽ không tra hỏi bản thân ở bất kỳ mức độ lớn nào. Họ muốn sự thoải mái và an ủi. Họ không muốn phải làm việc quá cực nhọc hoặc từ bỏ bất kỳ lợi thế nào mà họ có hoặc họ nghĩ rằng họ phải có. Vì vậy sự chính trực của họ bị mất đi, và họ trở thành người lạ với bản thân và với nhu cầu sâu thẳm của linh hồn.

Bạn thấy điều này ở khắp mọi nơi, tất nhiên rồi. Đó là tình trạng của nhân loại. Bạn thấy nó được miêu tả một cách bi thảm nhất trong các quốc gia giàu có, nơi mà con người đã giành được tự do chính trị và tự do xã hội ở mức độ lớn hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất. Nhưng họ không sử dụng nó. Họ không xác nhận nó. Họ không nắm bắt cơ hội vĩ đại mà điều này mang lại cho họ. Do đó họ tìm kiếm sự thoải mái và thú vui, đắm mình trong tình cảm lãng mạn và sở thích. Họ cố gắng đạt được của cải và tập trung hoàn toàn vào những sở thích và sự xao nhãng của họ. Thật là một sự lãng phí bi thảm, rằng những người đã phung phí những gì họ có, trong khi những người không có nó tìm kiếm nó và cần nó một cách tuyệt vọng.

Đó là lý do tại sao quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức ở bên trong bạn. Chúa đã ban cho bạn một Trí Tuệ sâu thẳm. Nó đại diện cho phần của bạn mà chưa bao giờ tách rời khỏi Chúa, và do đó nó có thể là nguồn biểu hiện của Đấng Tạo Hóa bên trong bạn — sự kết nối của bạn với Thánh Thần.

Tri thức không thể bị đánh lừa. Nó không thể bị dụ dỗ. Nó không đáp lại sự thỏa hiệp. Nó đang ở đây cho một sứ mệnh, và sứ mệnh đó là sứ mệnh của bạn. Nó sẽ không thoả mãn với bất cứ điều gì khác. Ngay cả khi bạn đáp ứng những yêu cầu cơ bản của cuộc sống, nó sẽ đẩy bạn xa hơn và sâu hơn. Nó sẽ không cho phép bạn hài lòng với bất cứ điều gì ít hơn. Ngay cả khi bạn có được tất cả những thứ mà bạn nghĩ rằng bạn muốn và phải có, sự không hài lòng sẽ đẩy bạn về phía trước. Bởi vì bạn phải tự do cho những điều nào đó — để gặp những người sẽ là một phần của sứ mệnh của bạn, để khám phá ra sứ mệnh đó phải được thể hiện ở đâu và nó phải được thể hiện bằng cách nào.

Đây không phải là những điều mà bạn có thể hiểu được trong trí tuệ của mình. Đó không phải là một cuộc theo đuổi về trí tuệ. Bạn có thể cố gắng hết sức để hiểu được nó, nhưng bạn không thể làm được điều đó trừ khi bạn thực hiện hành trình đó. Đó là một hành trình tự do.

Bạn đi bao xa trên hành trình này phụ thuộc vào mức độ trung thực mà bạn có bên trong bản thân. Cách bạn thể hiện quyền tự do này, bạn đem quyền tự do này bao xa, tùy thuộc vào sự nhận thức về bản thân của bạn và sự trung thực của bạn bên trong bản thân.

Sự trung thực ở đây là rất trọng tâm cho hành trình tự do. Thật dễ dàng để không trung thực, đặc biệt khi bạn đạt được sự sung túc, khi bạn có được những tiện nghi mà rất ít người trên thế giới có được. Nền văn hóa sẽ bảo bạn phải theo đuổi sự giàu có và hạnh phúc và thú vui, hôn nhân và gia đình — tất cả mọi thứ mà bạn thấy xung quanh mình mà đang được đi theo và tuân thủ một cách mù quáng, thường không với nghi vấn. Ngay cả những kẻ nổi loạn trong xã hội của bạn cũng bị kết vào nó, bởi vì họ vẫn chưa thoát ra.

Mọi người nghĩ rằng họ biết sự thật. Họ nghĩ rằng họ biết những gì họ muốn bởi vì họ đang cố gắng sử dụng trí tuệ để xác định mục đích, đường đi và hướng đi của cuộc đời họ. Nhưng trí tuệ là một thứ tạm thời, nó là một công cụ kỳ diệu để giao tiếp và đánh giá, nhưng nó không thể nhận biết sự thật lớn lao về cuộc đời bạn – tại sao bạn ở đây và ai đã cử bạn. Cho điều này, bạn phải vượt qua ý tưởng, niềm tin và giả định vào trong một trải nghiệm sâu hơn.

Chúa đã khiến điều này là có thể bằng cách đặt Tri Thức bên trong bạn. Nó không bị điều hiển bởi sự uốn nắn xã hội. Nó không bị thuyết phục bởi sự thuyết phục của thế giới. Nó không cúi đầu trước những người mà bạn nghĩ rằng bạn phải làm hài lòng và bạn phải phục vụ. Nó rõ ràng. Nó nhân từ. Và nó hoàn toàn trung thực.

Ở đây trung thực không phải là biết bạn cảm thấy gì. Nó thật sự là cảm nhận được những gì bạn biết. Điều này nói về sự tự do ở mức độ cao hơn — tự do không chỉ để được an toàn và bảo đảm, tự do không chỉ để sở hữu những lợi thế trong xã hội và những tiện nghi. Đó là sự tự do cho những điều lớn lao mà thúc đẩy bạn tiến lên, mà công nhận nhiều thứ bạn có, nhiều phước lành bạn có và những thành tích bạn đã đạt được và tất cả những món quà của xã hội, bất kể chúng có thể là gì. Nhưng hành trình tự do đẩy bạn đi xa hơn.

Không đủ để có. Bạn phải biết. Bạn phải kết nối sâu hơn với Tri Thức bên trong bản thân. Bạn phải bắt đầu sống cuộc sống mà bạn đã được gửi đến đây để sống, bởi vì không có gì khác trên thế giới sẽ thật sự thỏa mãn linh hồn.

Ở đây bạn phải đẩy xa hơn. Bây giờ bạn muốn thoát khỏi những thứ bên trong tâm trí mình — thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi sự thỏa hiệp, thoát khỏi những hành vi và thái độ tự hủy hoại bản thân, thoát khỏi biện minh cho những điều không thể được biện minh, thoát khỏi việc làm dịu người khác, thoát khỏi hành vi xã hội của chính bạn, mà hiếm khi đã là trung thực và chân thật. Bạn đang tìm kiếm tự do cho sự kết nối lớn hơn trong bản thân và tự do cho sự kết nối lớn hơn trong thế giới, mà đang kêu gọi bạn khi nhu cầu và khủng hoảng của nó leo thang.

Sự thúc đẩy này, nhu cầu này, sự tiếp cận này là hoàn toàn tự nhiên và thiết yếu đối với bạn. Tuy nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn bè của bạn không chia sẻ điều này. Họ muốn ở lại phía sau. Họ không muốn leo ngọn núi này. Họ muốn được hạnh phúc. Họ muốn được thoải mái. Họ muốn quản lý những gì họ đã có. Họ không muốn nghi vấn về những gì họ đang làm. Họ không muốn nghi vấn về giá trị của họ. Họ không muốn nghi vấn về những gì đang xảy ra trên thế giới. Họ sợ điều đó! Sợ rằng nó có thể gọi điều gì đó lớn lao ra khỏi họ.

Tất cả những người được sinh vào trong thế giới đều đang trên hành trình tự do này. Tuy nhiên hầu hết mọi người không thể đi xa bởi vì hoàn cảnh áp bức. Áp bức chính trị, nghèo đói cùng cực, làm chết tinh thần, làm chết linh hồn. Họ đang vật lộn để có được những thứ đơn giản và cơ bản của cuộc sống, và điều này chiếm hết thời gian và năng lượng của họ.

Đó là một bi kịch có tỷ lệ khổng lồ, và đó là một trong những lý do khiến nhân loại chưa tiến triển xa hơn hiện tại. Bởi vì những cuộc đời được định để có phụng vụ lớn lao trên thế giới đang bị lãng phí và đè bẹp dưới gánh nặng của đói nghèo và áp bức.

 

Đối với những người có hoàn cảnh tốt hơn, nhiều người chỉ muốn làm giàu cho bản thân và cô lập bản thân khỏi cái nghèo mà họ thấy khắp xung quanh họ. Và những tầng lớp giàu có hơn, à, món quà và cơ hội của họ thật bị phung phí vào những mục tiêu trống rỗng, những thứ xa xỉ và ham mê vô nghĩa.

Thế giới cung cấp những cơ hội khổng lồ cho con người để bị lạc ở đây. Nhưng mọi người vẫn đang trên hành trình tự do, ngay cả khi họ bị lạc lối, ngay cả khi họ đã đầu hàng trước hoàn cảnh của họ hoặc trước những ham muốn và ham mê của họ. Nhu cầu của linh hồn không thay đổi. Phương hướng của Tri Thức không thay đổi. Sự thôi thúc cho tự do lớn hơn, cho tự do bên trong bây giờ cũng như tự do bên ngoài, không giảm đi.

Mong muốn này, ý định này, ý chí này được sinh ra từ Ngọn Lửa của Tri Thức bên trong bạn. Ngọn Lửa này có thể trở nên xa vời và không được biết đến bởi bạn, nhưng nó không tắt. Nó không thể bị dập tắt, bởi vì bạn không thể dập tắt nó. Bạn có thể trở nên gần với nó hoặc xa rời nó. Nó hoặc được biết bởi bạn hoặc không biết. Bạn cảm thấy nó hoặc bạn không. Bạn nghĩ về nó hoặc bạn không.

Về cơ bản, sự thể hiện của mục đích cao hơn chính là phụng vụ của bạn đối với Chúa và đối với nhân loại và thế giới. Điều này vượt qua phụng vụ của bạn cho bản thân hoặc phụng vụ của bạn cho gia đình ruột thịt của bạn. Bạn vẫn cung cấp phụng vụ cho bản thân và gia đình mình ở mức độ nào đó, nhưng ưu tiên chuyển sang mức độ cao hơn bây giờ.

Tuy nhiên tự do và sự trung thực vẫn gắn liền với nhau. Có những người muốn phục vụ Chúa và thậm chí nghĩ rằng họ đang phục vụ Chúa, nhưng họ không tự do bên trong, và họ không thật sự trung thực với bản thân. Họ nghĩ rằng sự tự do của họ là việc phục vụ cho một hệ tư tưởng hoặc một hệ thống niềm tin, ủng hộ điều đó, truyền đạt điều đó, nhưng họ không thật sự tự do bên trong. Họ bị thúc đẩy bởi nhu cầu cá nhân. Họ vẫn là nô lệ cho trí tuệ. Họ đã chưa thoát khỏi tâm trí. Và do đó sự phụng vụ của họ đối với Chúa vẫn chưa thật sự thành hình, không phải một cách chân thật. Nó có vẻ ngoài giống như vậy, nhưng nó chưa thật sự trở thành điều đó. Tuy nhiên nếu họ thành thật với bản thân và nghi ngờ niềm tin của họ và nghi vấn về những giả định của chính họ, thì con đường đến tự do bắt đầu mở ra cho họ một lần nữa.

Sau đó, tất nhiên, có những người chỉ tập trung vào tự do chính trị hoặc tự do kinh tế hoặc tự do xã hội. Đây là một đóng góp rất quan trọng đối với nhiều người, và đó có thể mục đích cuối cùng của họ để làm điều này, nhưng câu hỏi đặt ra là: Họ có tự do bên trong bản thân họ không? Động cơ của họ có được dựa trên tình yêu và lòng nhân từ đối với con người hay không? Hay nó bị thúc đẩy bởi sự tức giận và thù địch, phẫn uất và hối hận? Món quà của họ có thật và chân thật hay không, hay nó bị dơ bẩn và ô nhiễm?

Bạn không thể lay động người khác ở mức độ sâu hơn trừ khi bạn tự mình được lay động ở mức đó. Những người lãnh đạo các phong trào đòi tự do chính trị thường chính họ trở thành chiến binh, luôn chiến đấu với phe đối lập, luôn cố gắng lật đổ các quyền lực giám sát hoặc bao trùm. Họ không tự do. Họ tức giận. Họ tuyệt vọng. Trái tim của họ chứa đầy nọc độc.

Làm sao điều này có thể phục vụ được phúc lợi của con người? Ngay cả khi họ kích động một cuộc cách mạng và lật đổ các thế lực áp bức, thì kiểu chính quyền nào sẽ thay thế nó? Liệu đó sẽ là sự biến đổi xã hội chân thật, được dẫn dắt bởi những cá nhân thật sự được truyền cảm hứng, hay đó sẽ là sự chuyển dịch chỉ trong giai cấp thống trị, sự chuyển giao quyền lực từ nhóm này sang nhóm khác?

Đây là lý do tại sao bạn phải nhìn với đôi mắt sáng tỏ và lắng nghe với tâm trí tĩnh lặng để bạn có thể nghe và nhìn và xác định sự thật và tính xác thực của những gì bạn thấy và nghe xung quanh bạn.

Thật dễ để có vị thế tôn cao bản thân- để phục vụ, để hy sinh bản thân, để có mọi vẻ ngoài của một người hầu thật sự cho nhân loại, một người lính của tự do, một chiến binh cho một chính nghĩa lớn lao. Nhưng điều gì thúc đẩy bạn và điều gì khiến bạn thỏa hiệp sẽ tạo nên sự khác biệt trong kết quả.

Bạn có thể lay động con người với những lời hứa cho sự giàu có, tự do và quyền lực — quyền lực xã hội, quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị. Bạn có thể lay động con người làm nhiều việc. Bạn có thể tổ chức các hoạt động của con người. Nhưng chính bản chất của động lực của chính bạn mà sẽ quyết định liệu bạn có thể là nguồn cảm hứng, liệu bạn có thể khơi dậy khát vọng cho tự do thật bên trong người khác và không chỉ thao túng đam mê của con người và hoàn cảnh áp bức của họ cho lợi ích hoặc lợi lộc của riêng bạn.

Các quốc gia đã thay đổi chính phủ với cái giá khổng lồ, thiệt hại về nhân mạng và đau khổ và sự di cư của người dân chỉ để thấy mình bây giờ dưới một nhóm quyền lực áp bức khác. Sự thay đổi có thật sự đáng giá không? Nó có xứng đáng với cái giá mà nó đã yêu cầu không? Mọi thứ đã thật sự được cải thiện trong cuộc sống của con người chưa? Tự do thật đã được bảo đảm chưa?

Hãy nhìn bằng đôi mắt sáng tỏ. Phải có một nguồn cảm hứng lớn hơn để tạo ra một kết quả lớn hơn. Nếu không, tất cả chỉ là xung đột và biến động, và tình trạng của nhân loại chưa được cải thiện.

Bạn đang ở trong hành trình tự do. Bạn sẽ không hài lòng với sự giàu có và bạn đồng hành, niềm vui và sự thoải mái, nếu bạn không thể đáp lại điều này bên trong bản thân. Và nó sẽ đòi hỏi bạn tự do khỏi những thứ nào đó và tự do cho những thứ nào đó.

Bạn phải có sự tự do để mở rộng tâm trí của mình. Bạn phải có sự tự do để thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức và để cho phép Tri Thức bảo vệ bạn và dẫn dắt bạn đến một cuộc sống lớn lao. Bạn phải có sự tự do để trung thực với bản thân và giải thoát khỏi những ảnh hưởng, mối quan hệ và hoàn cảnh mà phủ nhận sự tự do này hoặc khiến nó khó hơn để đạt được.

Bạn phải có sự tự do để hoàn toàn ở với bản thân — đối mặt với những hạn chế của bạn, trở ngại của bạn, hối tiếc của bạn, sai lầm của bạn, điểm mạnh của bạn, điểm yếu của bạn — tất cả mọi thứ. Bạn phải thoát khỏi sự sợ hãi và trốn tránh, sự trốn tránh như thói quen mà đã từ chối sự tiếp cận của bạn với bản chất sâu thẳm của bạn trong suốt những năm qua.

Bạn phải có sự tự do để ở bên những người khác và thực hành sự trung lập lớn hơn với con người để bạn có thể nghe họ và thấy họ và biết họ và có thể đáp lại họ ở mức độ sâu hơn, và cũng có thể biết cách ở với họ, cách tham gia, khi nào tham gia, khi nào không tham gia, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, điều gì nên làm, điều gì không nên làm.

Tự do ở đây là để được dẫn dắt bởi Tri Thức trong tất cả những vấn đề này. Bạn muốn thoát khỏi những thôi thúc nó và những sự sợ hãi đó, những thói quen đó và những hành vi đó mà ngăn cản bạn thật sự ở bên con người, cởi mở với họ, quan sát họ, đáp lại họ ở mức độ sâu hơn.

Sự phán xét của bạn, phản ứng của bạn, sự không tha thứ của bạn, thái độ của bạn, niềm tin của bạn — tất cả những điều này cản trở bạn hiện diện với bản thân, với người khác và với thế giới. Và do đó bạn phải đạt được tự do khỏi những điều này bên trong bản thân và bên trong các mối quan hệ của bạn.

Bạn giành lại hành trình tự do bằng cách trung thực với bản thân, bằng cách tự hỏi bản thân, “Tôi có thật sự đang sống cuộc sống mà tôi đã định sống không?” và không trao cho bản thân câu trả lời mà bạn muốn, nhưng lắng nghe sâu hơn bên trong bản thân, và để bạn bè và đồng minh tin tưởng nhất của bạn trả lời câu hỏi này, và xem xét những gì bạn nói với bản thân hoặc câu trả lời mà bạn cảm thấy rằng bạn đang được trao cho về câu hỏi này.

Hãy tự hỏi bản thân: “Tôi có đang ở nơi tôi cần có ở trong cuộc sống không? Tôi có ở bên những người mà tôi cần kết giao không? Tôi có đang tham gia vào các hoạt động có mục đích và cần thiết cho tôi không? Tôi có đang sử dụng tốt thời gian của mình không? Tôi có nên ở trong mối quan hệ này, và mối quan hệ này?”

Hãy xem xét lại tất cả các mối quan hệ của bạn, tìm kiếm phản hồi sâu hơn từ bản thân, sự trung thực sâu hơn, sự xem xét sâu hơn. Không đùa với cuộc sống cho những lợi ích của nó, nhưng thâm nhập cuộc sống cho sự thật và hướng đi thật sự của nó. Không phải là một kẻ hèn nhát. Không phải là một kẻ ngốc. Không phải là nô lệ cho mong muốn của người khác hoặc cho ảnh hưởng văn hóa của chính bạn.

Đây là sự trung thực. Và sự trung thực đưa bạn trở lại với hành trình tự do — với công việc còn dang dở của cuộc đời bạn, với những hoạt động cốt lõi và theo đuổi thiết yếu trước mắt bạn, và công việc mà phải được hoàn thành trong cuộc sống bên trong của bạn và cuộc sống bên ngoài của bạn để đưa bạn đến gần hơn với sự thật về việc bạn là ai và tại sao bạn ở đây.

Khi bạn thực hiện những bước này, bạn truyền cảm hứng cho người khác để thực hiện những bước này. Bạn củng cố cái mạnh, và bạn làm yếu cái yếu. Cuộc đời bạn trở thành một minh chứng, mà cuối cùng có thể quan trọng hơn bất cứ điều gì bạn cố gắng nói hoặc làm với con người.

Bạn có rất nhiều việc phải làm và phải cho đi so với những gì bạn đang làm và cho đi vào lúc này, và bạn biết điều đó là đúng, nếu bạn trung thực với bản thân. Việc kết nối với sự trung thực đưa bạn trở lại với hành trình đến tự do — tự do khỏi, tự do cho, tự do bên trong, tự do bên ngoài.

Tri Thức sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những hành động nào đó. Bạn phải tự do để thực hiện những hành động này.

Tri Thức sẽ tiết lộ cho bạn những điều nào đó về bản thân bạn và những người xung quanh bạn. Bạn phải tự do để xem xét những điều này và để phản hồi.

Tri Thức sẽ đưa bạn đến những nơi nào đó. Bạn phải tự do để đi đến đó.

Tri Thức sẽ xây dựng mối quan hệ chân thật với những người có sự hứa hẹn lớn lao với bạn. Bạn phải tự do để tham gia ở đó.

Tri Thức sẽ kéo bạn ra khỏi những tình huống không lành mạnh hoặc không có tương lai. Bạn phải tự do để rút lui.

Tri Thức sẽ yêu cầu bạn chờ đợi. Bạn phải có sự tự do để chờ đợi.

Tri Thức sẽ đòi hỏi tính kiên nhẫn. Bạn phải có khả năng thực hành tính nhẫn nại.

Tri Thức sẽ đòi hỏi sự phân biệt thật sự và sự phát triển khả năng phân biệt từ phía bạn. Bạn phải tự do để tiến hành sự phát triển này.

Tri Thức sẽ đòi hỏi rằng bạn kín đáo và không nói một cách ngu ngốc hay vô tâm. Bạn phải đạt được sự tự do và sức mạnh để làm điều này.

Tri Thức đòi hỏi rằng bạn đối mặt với thế giới và Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với nhân loại. Bạn phải có tự do và can đảm để làm điều này.

Tất cả những sự tự do này đòi hỏi việc tách khỏi những thứ nào đó và xây dựng những thứ khác. Chúng đòi hỏi một nghìn sự giải phóng nhỏ và những khởi đầu mới trong mọi khía cạnh của cuộc đời bạn.

Đây là hành trình tự do. Đây là lý do tại sao bạn đã đến. Bạn đã không đến chỉ để đặt bảng tên lên bản thân hoặc khẳng định vị thế của mình trên thế giới. Bạn đã đến cho một mục đích lớn hơn, và bạn phải tự do để tìm kiếm, để khám phá và để đi theo mục đích này.

Chúa đã đặt Tri Thức bên trong bạn để biến điều này thành khả thi trong một thế giới của những ảnh hưởng trái ngược và mâu thuẫn.

Hãy để đây là hiểu biết của bạn.

*Những từ trong ngoặc [ ] được thêm vào bởi Marshall Vian Summers để làm rõ khải huyền.