Tôn Giáo Tinh Khiết

Tôn Giáo Tinh Khiết là quyển sách khải huyền được trao tặng bởi Chúa để tiết lộ theo một cách mới trái tim sâu thẳm và ý nghĩa của những tôn giáo của thế giới và Quyền Lực và Sự Hiện Diện của Chúa, điều đang tìm cách để nói với tất cả mọi người của mọi truyền thống tín ngưỡng trên thế giới ngay lúc này.

Tôn Giáo Tinh Khiết là con đường vượt thời gian cho sự thức tỉnh, sự chuộc lỗi và sự trở về với Đấng Tạo Hóa, được khởi đầu bởi Chúa vào lúc đầu của Sự Phân Ly và rồi được đem vào tất cả mọi thế giới trong vũ trụ nơi sự sống thông minh tồn tại. Tôn Giáo Tinh Khiết là câu trả lời của Chúa cho bi kịch và sự cực khổ mà việc sống trong tình trạng Phân Ly khỏi Chúa đã tạo nên trong lịch sử tôn giáo trong thế giới này. Nó là sự truyền đạt đang diễn ra từ Chúa đến mọi sự sống, kêu gọi tất cả những ai vẫn đang sống trong Sự Phân Ly để trở về với sự thống nhất của Chúa và trao ban cho một con đường trở về.

Chúa đã lại lên tiếng, truyền tải một Khải Huyền mới cho nhân loại. Khải Huyền này là một sự phản chiếu trực tiếp của thánh linh tinh khiết đang sống trong trái tim của tất cả mọi tôn giáo của thế giới.

Thông Điệp Mới tuyên bố rằng không ai có thể khẳng định rằng tôn giáo của họ là tôn giáo thật duy nhất. Thay vào đó, có một tiếng gọi tinh khiết và bí ẩn từ Chúa đến mỗi người trên thế giới. Tiếng gọi này kêu gọi tất cả mọi người, mặc dù họ là người Kitô Giáo, Hồi Giáo, Do Thái, Phật Giáo, một người đạo khác hay một người không có đạo. Đó là một tiếng gọi bên trong, kêu gọi mỗi người vượt ra khỏi những hạn chế của niềm tin và để tiến vào một cuộc sống của sự trải nghiệm sâu sắc hơn, mối quan hệ vĩ đại hơn và mục đích cao cả hơn trong thế giới.

Một Thông Điệp Mới từ Chúa đã đến trong thế giới. Nó là một biểu hiện của sự kết nối tinh khiết và vượt thời gian với Chúa như nó đã tồn tại suốt cả lịch sử loài người và từ thưở ban đầu của vũ trụ hiển hình. Nhân loại bây giờ có sự tiếp cận trực tiếp với trải nghiệm tinh khiết này, không bị cản trở bởi sự hiểu lầm, uy quyền và sự hư hỏng của con người. Nó bây giờ đã đi vào thế giới theo một cách mới.

Tôn Giáo Tinh Khiết là quyển sách thứ tám trong Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.