Quyền Lực của Tri Thức

The Power of Knowledge - The Greater Intelligence within You

Quyền Lực của Tri Thức tiết lộ về thực tế của “Tri Thức,” tâm trí tâm linh sâu thẳm bên trong bạn mà nắm giữ chìa khóa để tìm thấy mục đích và hướng đi lớn lao của bạn trong cuộc đời.

Quyển sách này của Thông Điệp Mới từ Chúa chứa đựng 14 khải huyền được trao để trình bày thực tế về bản chất tâm linh của bạn, cuộc khủng hoảng của việc sống tách biệt khỏi bản chất sâu thẳm của bạn và cách bạn có thể thoát khỏi khủng hoảng này và bắt đầu hành trình hàn gắn sự chia rẽ giữa tâm trí suy nghĩ của bạn với tâm trí của Tri Thức bên trong bạn. Cùng với điều này là khả năng đi theo Tri Thức trong hiện tại và trong tương lai, đưa bạn đến một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới và sự hoàn thành mục đích của bạn khi ở trong thế giới.

Thông qua quyển sách này, bạn có cơ hội hiểu được Tri Thức sống ở đâu trong trải nghiệm của bạn và xây dựng sự kết nối lâu dài với trải nghiệm sâu thẳm này mà đã luôn ở bên bạn. Quyển sách Những Bước Đi đến Tri Thức đưa điều này đi xa hơn dưới dạng thực hành hàng ngày mà bạn có thể bắt đầu áp dụng trong cuộc sống của mình.

Hành trình tìm kiếm và đi theo Tri Thức sẽ đưa bạn trở lại mục đích ban đầu của bạn khi ở trong thế giới, ký ức về những người đã gửi bạn và sự đóng góp lớn lao mà bạn được định để trao cho một thế giới đang đối mặt với sự thay đổi vĩ đại và khó khăn trong tương lai. Ở đây một quá trình thiêng liêng bắt đầu mà có quyền lực để giải phóng bạn khỏi quá khứ và chuẩn bị bạn cho một cuộc sống mới và vĩ đại hơn trong tương lai.

Mỗi chương của Quyền Lực của Tri Thức là một khải huyền được ban từ Cội Nguồn, được biên soạn thành văn bản này bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers.

Một Thông Điệp Mới từ Chúa đã vào trong thế giới. Nó là biểu hiện của sự kết nối tinh khiết vượt thời gian với Chúa như nó đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người và kể từ lúc ban đầu của vũ trụ hữu hình. Nhân loại bây giờ có sự tiếp cập trực tiếp với trải nghiệm tinh khiết này, không bị cản trở bởi sự hiểu lầm, thẩm quyền và sự suy đồi của con người. Bây giờ nó đã bước vào thế giới một lần nữa.

Quyền Lực của Tri Thức là quyển sách thứ năm trong Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.