Cộng Đồng Vĩ Đại

Thế giới của chúng ta đang trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Nhân loại đang trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của những thế giới. Sự chạm trán đã bắt đầu và sự cô lập của chúng ta trong vũ trụ đã hết. Đây là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, nhưng chúng ta chưa nhận biết và chưa chuẩn bị.

Nhân loại đã đạt tới một mức độ nguy cấp trong quá trình tiến hoá của nó, một thời điểm của sự hội tụ khi những thế lực khổng lồ về chính trị, xã hội và môi trường đang va chạm với thực tế có thể thay đổi thế giới về sự chạm trán với người ngoài hành tinh.

Cộng Đồng Vĩ Đại trình bày một nhóm những giáo huấn có tính cách mạng để chuẩn bị con người khắp nơi cho sự đổi thay vĩ đại đang diễn ra ngay lúc này, và để trao tặng sự thật rõ ràng và không bị sai lạc về thực tế của sự chạm trán đang diễn ra trong thế giới ngày hôm nay.

Cộng Đồng Vĩ Đại tiết lộ:
– Ai đang viếng thăm thế giới chúng ta, tại sao họ ở đây và họ muốn gì
– Chương trình của người ngoài hành tinh đang diễn ra trong thế giới và nó đang ảnh hưởng con người khắp nơi như thế nào
– Những đồng minh thật sự của nhân loại là ai và họ khác với những thế lực đang can thiệp vào thế giới chúng ta như thế nào
– Mối quan hệ giữa thánh linh cốt lõi của chúng ta và sự chạm trán với những hình thể khác của sự sống thông minh
– Làm sao để chuẩn bị cho thực tế của sự chạm trán bằng cách sử dụng quyền lực bẩm sinh của Tri Thức đang sống bên trong chúng ta.

Sự chạm trán với sự sống thông minh trong vũ trụ là một sự kiện thế giới không như bất kỳ việc nào khác. Nó là bước vĩ đại kế tiếp trong sự phát triển và quá trình tiến hóa của gia đình loài người. Nó là không thể ngăn cản được. Nó là chắc chắn xảy ra. Nó đang xảy ra ngay lúc này. Và có nhiều người khắp thế giới biết điều này là sự thật – rằng sự sống ngoài hành tinh là thực tế và rằng chúng ta không phải một mình trong vũ trụ, hay ngay cả trong thế giới riêng của chúng ta.

Quyển sách này ở đây là để trao cho bạn một bức tranh hoàn thiện và một quan điểm rộng hơn về tình trạng của thế giới chúng ta, thực tế của sự chạm trán và ý nghĩa lớn lao hơn của cuộc sống của bạn ở bước ngoặc nguy cấp này trong lịch sử. Những khải huyền được trình bày ở đây đã được biên soạn thành quyển sách này bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers. Khải huyền và lời tiên tri khác về Cộng Đồng Vĩ Đại được trình bày trong quyển sách Sự Sống trong Vũ Trụ và trong nhiều bài viết khác xuyên suốt Thông Điệp Mới.

Cộng Đồng Vĩ Đại là quyển sách thứ tư trong Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.