Chúa Đã Lại Lên Tiếng

Chúa Đã Lại Lên Tiếng là sự bắt đầu của một Thông Điệp Mới từ Chúa cho nhân loại. Trong những tranh sách và chương sách của quyển sách này, Chúa đang nói với nhân loại theo một cách mới, tuyên bố một lời cảnh báo, một lời chúc phúc và một sự chuẩn bị cho một thực tế thế giới mới, làm rõ về thực tế của sự Hiện Diện của Chúa và trao ban một câu trả lời Thánh Linh cho những khủng hoảng đang gia tăng về chiến tranh, phá hoại môi trường, mâu thuẫn tôn giáo, sự cực khổ và nghèo đói của con người đang gia tăng khắp thế giới.

Đây là một Thông Điệp Mới từ Chúa. Nó không dành cho chỉ một bộ tộc, quốc gia hay một nhóm tín ngưỡng. Nó là sự truyền đạt sinh động từ Chúa đến trái tim của mỗi người nam, người nữ và trẻ nhỏ trên Trái Đất cho những thời điểm này và những thời điểm sắp tới. Nó là sự truyền đạt gốc từ sự Hiện Diện Thánh Linh mà đang trông coi thế giới và đã dẫn dắt nhân loại từ ngàn xưa.

Mặc dù nó hiện diện như một quyển sách trong tay, Chúa Đã Lại Lên Tiếng là một điều vĩ đại hơn rất nhiều. Nó là sự bắt đầu của sự truyền đạt sinh động từ Chúa đến bạn. Trong quyển sách này, sự Hiện Diện của Chúa kêu gọi đến bạn và đến tất cả mọi người, kêu gọi xuống những hành lang cổ xưa của tâm trí bạn, đến sự hiện diện thánh linh sống trong bạn. Đây là một Thông Điệp của sắc đẹp, sức mạnh và quyền lực luôn tồn tại cho sự phục hồi lại của tất cả những ai có thể nhận lãnh nó. Bởi vì Chúa biết điều gì sắp đến cho thế giới, và Chúa biết tại sao bạn và tất cả những người khác đã được gửi vào thế giới ở thời điểm này để chuẩn bị cho một tương lai mà sẽ không như quá khứ.

Chúa Đã Lại Lên Tiếng là quyển sách đầu tiên của Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.