Sắp có thêm

Vào lúc này, Sứ Giả Marshall Vian Summers đang tham gia vào dự án mang tính lịch sử để biên soạn toàn bộ những quyển sách và tập sách của Thông Điệp Mới từ Chúa. Cùng lúc đó, quá trình bí ẩn của Khải Huyền vẫn tiếp tục. Chúa vẫn tiếp tục, thông qua Hội Đồng Thiên Thần, để truyền đạt những Khải Huyền mới thông qua người Sứ Giả ở thời đại này, điều mà cuối cùng sẽ được in vào những quyển sách và tập sách của Thông Điệp Mới.

Do đó, khi Sứ Giả tiếp tục công việc mang tính lịch sử để biên soạn này, và khi Chúa và Hội Đồng Thiên Thần tiếp tục tiết lộ thêm thông qua Sứ Giả của họ, những quyển sách và tập sách phát hành ở đây ở NewMessage.org sẽ tiếp tục tăng thêm, mở ra những chiều hướng mới, dẫn dắt chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho những thời đại trước mặt.

Chúng ta đang sống vào thời đại của Khải Huyền. Chúng ta được ban ơn để chứng kiến quá trình Khải Huyền đang diễn ra trước mắt chúng ta. Chúng ta được đặc quyền để chứng kiến Sứ Giả của Chúa biên soạn một kinh thánh mới cho nhân loại, trong chính thời đại của ông ấy và dưới sự hướng dẫn được trao cho ông ấy bởi Đấng Tạo Hóa. Điều này đối lập với việc những quyển sách Khải Huyền trong quá khứ đã không được biên soạn và trình bày bởi những Sứ Giả của chúng trong cuộc đời của họ, do đó dần dần dẫn đến những vấn đề trong việc giải nghĩa và việc làm sai lạc những bản viết gốc.

Thông tin thêm về quá trình khải huyền và biên soạn

Với hơn 9000 trang viết (với gần 1000 khải huyền thu âm là nguồn của chúng) Thông Điệp Mới từ Chúa là Khải Huyền lớn nhất và bao quát nhất từng được ban cho nhân loại, được trao tặng ngay lúc này cho một thế giới học thức với sự liên lạc toàn cầu và một nhận thức về toàn cầu đang gia tăng. Phạm vi và chiều sâu của tập văn thiêng liêng này vượt qua bất kỳ Khải Huyền nào trước kia và đã được trao ban để đáp ứng những nhu cầu và thử thách phức tạp toàn cầu đang đối mặt với thế giới hiện đại của chúng ta, cho hôm nay và tương nay.

Hằng ngày Hội của Thông Điệp Mới, ngoài nhiều nhiệm vụ quan trọng khác và ngân sách có hạn của nó, đang làm việc để đưa Khải Huyền vĩ đại này đến thế giới trong nhiều ngôn ngữ nhất có thể (hiện tại có 21 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh), dưới nhiều hình thức (trực tuyến, in, sách điện tử, video), làm việc để đưa nó đến cho mọi người ở khắp châu lục, ở mọi quốc gia.

Nhưng sau hậu trường, một dự án ngay cả vĩ đại hơn đang diễn ra. Ngay lúc này và trong những năm sắp tới, Sứ Giả tiến gần hơn đến việc hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại của ông ấy để biên soạn Thông Điệp Mới từ Chúa vào thành Một Quyển Sách và trình bày kinh thánh mới này đến thế giới.

Một Quyển Sách của Thông Điệp Mới

The New Message from God

Hội Đồng Thiên Thần đã chỉ dẫn Sứ Giả để thống nhất Thông Điệp Mới thành một kinh thánh duy nhất cho nhân loại. Kinh thánh này sẽ được chia thành nhiều tập: mỗi tập được chia thành nhiều quyển, mỗi quyển được chia thành nhiều chương và bài viết trong mỗi chương được trình bày theo đoạn trích. Do đó cấu trúc tương lai của Thông Điệp Mới có thể được diễn đạt theo cách này: Tập Sách > Quyển Sách > Chương > Đoạn Trích. Tổng cộng, những tập sách, quyển sách và chương sách này sẽ cuối cùng được thống nhất vào thành một kinh thánh duy nhất: Thông Điệp Mới từ Chúa.

Trong Thông Điệp Mới, có hai loại quyển sách: loại được đưa dưới dạng quyển sách bởi Cội Nguồn và loại được biên soạn thành sách bởi Sứ Giả từ hàng trăm khải huyền độc lập.

Những khải huyền độc lập đã được trao ban trong vòng hơn 42 năm và, trong những năm gần đây, ở những địa điểm khắp thế giới. Những khải huyền độc lập này bây giờ đang được biên soạn thành những quyển sách bởi Sứ Giả, người một mình đã được giao nhiệm vụ sắp xếp và trình bày Thông About the Volumes and Books of the New Message from God Điệp Mới từ Chúa. Do đó, đó là nhiệm vụ của Sứ Giả để gom lại những khải huyền riêng lẻ và thống nhất chúng với những quyển sách hiện tại của Thông Điệp Mới để thành một kinh thánh hoàn thiện cho nhân loại. Cùng lúc đó, ông ấy phải trình bày kinh thánh này đến nhân loại và đem nó đến những cá nhân khắp thế giới những người mà sẵn sàng nhận lãnh nó. Đây là một nhiệm vụ khổng lồ.

Việc biên soạn toàn bộ Thông Điệp Mới là một quá trình đang diễn ra trong một giai đoại dài. Cùng lúc đó, Khải Huyền tiếp tục được nhận lãnh với những giáo huấn mới được trao tặng mỗi năm. Bởi vậy, sự lựa chọn những chương sách trong mỗi quyển sách có thể thay đổi. Với việc này, tựa sách cũng có thể thay đổi để phản ánh phạm vi rộng hơn của mỗi quyển sách.

Những quyển sách của Thông Điệp Mới sẽ cuối cùng được chứa đựng trong sáu tập sách. Mỗi tập dần dần sẽ tăng kích thước khi những khải huyền mới được trao ban bởi Cội Nguồn và khi Sứ Giả biên soạn những quyển sách mới và đặt chúng trong tập sách thích hợp của chúng.

Cuối cùng sáu tập sách sẽ được kết nối với nhau trong một kinh thánh duy nhất cho nhân loại. Kinh thánh mới này sẽ chứa đựng mỗi từ của Thông Điệp Mới cho thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bản thân người Sứ Giả đang biên soạn và trình bày bài viết tinh khiết của Khải Huyền của Chúa. Ở đây người Sứ Giả niêm phong trong sự tinh khiết những bài viết của Thông Điệp Mới của Chúa và trao chúng cho bạn, cho thế giới và cho tất cả mọi người trong tương lai. Mặc cho những bài viết này được đọc hôm nay hay 500 năm nữa, sự truyền đạt ban đầu của Chúa sẽ nói từ những trang sách này với cùng một sự gần gũi, tinh khiết và quyền lực như ngày nó đã được phán.

Ngoài ra, phần nhiều của những bài thu âm của những Khải Huyền nói này sẽ được phát hành bên cạnh bài viết. Điều này sẽ trao cho cá nhân một nơi thân mật và gần gũi với hình thức truyền tải ban đầu của sự truyền đạt của Chúa với thế giới, vào cùng ngà, ở cùng địa điểm, vào cùng giây phút nó đã được nói. Một cách phi thường, lần đầu tiên trong lịch sử, Tiếng Nói của Khải Huyền đã được bảo tồn và sẽ được phát hành trong tương lai cho tất cả mọi người trải nghiệm.

Món quà này đang được trao ban cho thế giới ngay lúc này. Nó được sinh ra từ tình yêu của Đấng Tạo Hóa, một tình yêu vĩ đại mà có quyền lực để thức tỉnh Tri Thức ở trong trái tim của gia đình loài người và để chuẩn bị và bảo vệ nhân loại khi nó đối mặt với những thử thách lớn nhất của nó trong tương lai.

Sách Trực Tuyến

Hội đang cố gắng phát hành Thông Điệp Mới miễn phí trên mạng cho thế giới. Hiện tại một số những quyển sách Thông Điệp Mới là miễn phí ở NewMessage.org. Bạn có thể khám phá thư viện sách miễn phí.

Sách In

Hội hiện tại xuất bản một vài quyển sách của Thông Điệp Mới. Tuy nhiên, bởi vì kích thước vĩ đại của Thông Điệp Mới được trao ban, Hội chưa có thể xuất bản toàn bộ sáu tập của Thông Điệp Mới ngay lúc này. Để mua bản in của những quyển sách đang được phát hành, xin đến thăm Cửa Tiệm Thư Viện Thông Điệp Mới .

CD và mp3 Thu Âm

Vài khải huyền liên quan đến việc học trong Thông Điệp Mới được phát hành dưới dạng CDs hay mp3s. Bởi vì thực tế về tài chính để chạm tới toàn thế giới với Thông Điệp Mới, Hội bán một vài Giáo Huấn với giá vừa phải ở Cửa Tiệm Thư Viện Thông Điệp Mới.

Dự Án Sách Miễn Phí

Với nhiều ủng hộ tài chính hơn, Hội có thể phát hành miễn phí trên mạng nhiều hơn những giáo huấn dạy về sự thông thái này. Ngoài ra, Dự Án Sách Miễn Phí của Hội trao bản in riêng miễn phí của những quyển sách và mp3 đang được phát hành về khải huyền của Thông Điệp Mới cho những ai không có khả năng mua. Chúng tôi mời bạn đóng góp để ủng hộ Dự Án Sách Miễn Phí để nhiều người có nhu cầu có thể tiếp cận Thông Điệp Mới từ Chúa.

Những Ấn Bản trong Tương Lai

Hội sẽ tiếp tục tiến triển viễn cảnh của nó về việc xuất bản toàn bộ Thông Điệp Mới từ Chúa, cả những quyển sách và tập sách của nó, và hi vọng một ngày nào đó như là một quyển sách duy nhất, được gọi đơn giản là: “Thông Điệp Mới từ Chúa.” Đây là một nhiệm vụ khổng lồ mà Hội cần sự đóng góp và tham gia của bạn. Xin hãy xem xét để đóng góp hay để trở thành một Trụ Cột của Thông Điệp Mới để ủng hộ sứ mệnh thiêng liêng này. Chúng tôi cảm ơn bạn cho sự ủng hộ của bạn.