Tình Yêu và Sự Sợ Hãi

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 11 tháng 4 năm 2001
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Tại thời điểm này, quan trọng để nói về thực tế về tình yêu và sự sợ hãi. Bóng Đen Vĩ Đại trên thế giới có thể kích động sự sợ hãi khổng lồ, đặc biệt khi bạn thấy nó thật sự là gì và rằng nó đang hoạt động trong thế giới với rất ít nhận thức hoặc sự phản kháng của con người. Một số người sẽ nghĩ rằng họ không thể chấp nhận Thông Điệp Mới vì nó có vẻ đáng sợ, vì họ nghĩ rằng nó không đến từ nơi của tình yêu. Nhưng nó hoàn toàn đến từ nơi của tình yêu, vì Chúa yêu nhân loại và không muốn nhìn thấy bạn đánh mất tự do của mình và trở thành nô lệ cho các thế lực khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Ở đây bạn phải nhớ rằng vũ trụ vật chất mà bạn đang sống trong thì không phải là Quê Hương Cổ Đại của bạn. Nó là một thực tại tương đối bởi vì nó là một thực tại luôn thay đổi. Chúa trông coi vũ trụ vật chất, nhưng Chúa hiếm khi can thiệp trực tiếp trừ khi để trao những Thông Điệp thiết yếu chẳng hạn như Thông Điệp đang được trình bày ở đây.

Mọi người rất bối rối về vấn đề này về thực tại. Một số người nghĩ rằng thực tại tâm linh và thực tại vật chất là như nhau, và họ cố gắng áp dụng hiểu biết tâm linh của mình vào thế giới vật chất. Những người khác nghĩ rằng không có thực tại tâm linh, rằng chỉ có thế giới. Tuy nhiên, cả hai đánh giá này đều không chính xác.

Trong cuộc sống vật chất, có sự cạnh tranh trong tự nhiên. Đây là một phần của tự nhiên. Đây là thế giới tự nhiên mà bạn đang sống. Sự cạnh tranh này cũng tồn tại khắp Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có những chủng loài tiến bộ về tâm linh và có nhận thức, và có nhiều chủng loài thì không. Một số chủng loài tiên tiến về công nghệ, và một số thì không. Có những lực lượng thương mại hùng mạnh trong phần này của thiên hà nơi bạn đang sống. Họ tìm cách lợi dụng những khám phá mới về sinh học và khoáng sản. Họ tìm cách lợi dụng các thế giới đang trỗi lên như thế giới của bạn. Họ không tiến bộ về tâm linh, nếu không họ sẽ không cư xử theo cách tư lợi như vậy.

Những lực lượng này đang sống trong một thực tại tương đối, giống như bạn. Nhưng đây là thực tại của bạn chỉ khi bạn ở trong thế giới. Rốt cuộc bạn đang ở đây trên thế giới để đóng góp cho thực tại này, để giúp cho phúc lợi và sự phát triển tâm linh của mọi người khắp mọi nơi.

Nó không khác gì trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Có những thế lực nói cho điều tốt đẹp, và có những thế lực chống lại điều đó. Không có thế lực trung lập trong vũ trụ. Mọi người hoặc đang giúp đỡ hoặc đang cản trở sự cứu chuộc vĩ đại này, quá trình vĩ đại này để đổi mới và tiếp thêm sinh lực cho thực tại tâm linh. Hay nói cách khác, mọi người hoặc đang giúp đỡ hoặc cản trở việc trở về với Đấng Tạo Hóa. Cần thiết để nói bằng những thuật ngữ rất lớn ở đây bởi vì bạn cần nhìn mọi thứ theo cách này, vì điều này sẽ mang lại sự rõ ràng to lớn cho hiểu biết cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra những thế lực ủng hộ tự do của nhân loại và những thế lực chống lại nó.

Sự sợ hãi chỉ phục vụ một mục đích có ích và đó là để cảnh báo bạn về sự hiện diện của nguy hiểm. Kiểu sợ hãi này là một phần của cấu trúc tự nhiên của bạn. Nó ở đó để bảo vệ phúc lợi của bạn và để trao cho bạn nhận thức về những yếu tố trong môi trường tự nhiên của bạn, thế giới vật chất, mà có thể đe dọa phúc lợi này. Tuy nhiên hầu hết nỗi sợ đeo bám mọi người là sản phẩm của trí tưởng tượng của họ. Nó là thứ họ tạo ra cho bản thân. Nó không có cơ sở trong thực tế. Mặc dù bạn có thể nhìn thấy bằng chứng về những điều khủng khiếp trong thực tế vật chất của mình, nhưng những nỗi sợ thúc đẩy con người phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng của họ. Đây hoàn toàn là những nỗi sợ đầy phá hoại.

Tình yêu là sự toả ra của Tri Thức bên trong bạn, Tri Thức là thực tại tâm linh và trí thông minh của bạn. Nhưng ngay cả những biểu hiện của tình yêu có lẽ không phải lúc nào cũng tử tế, dịu dàng hoặc trấn an, vì tình yêu đôi khi phải thử thách bạn. Tình yêu đôi khi phải sửa sai bạn, và tình yêu đôi khi phải chuyển hướng hành động của bạn. Mọi người có một cái nhìn rất lãng mạn về tình yêu, nhưng đây không thật sự là tình yêu. Nếu bạn có thể thấy rằng Đấng Tạo Hóa đang yêu thương bằng cách cảnh báo bạn về thực tế của Sự Can Thiệp và bằng cách cố gắng chuẩn bị bạn cho tương lai của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại, thì bạn sẽ thấy được biểu hiện này của tình yêu một cách rất rõ ràng. Sau đó bạn sẽ không có xung đột về tình yêu và sự sợ hãi. Bạn sẽ thấy được nỗi sợ mà vô hiệu hóa bạn, nỗi sợ mà suy yếu bạn, nỗi sợ mà bảo bạn rằng bạn thật thảm hại và không thể thật sự thiết lập một vị trí quyền lực và trách nhiệm trên thế giới. Tình yêu đem ra sự sợ hãi. Nó tiết lộ sự sợ hãi. Nó biến đổi sự sợ hãi.

Khi mọi người trở nên nhận thức về Bóng Đen Vĩ Đại trên thế giới, phản ứng đầu tiên của họ có thể là sự sợ hãi. Một phần của nỗi sợ này là nỗi sợ tự nhiên của họ, nhận thức được nguy hiểm. Nhưng phần lớn nỗi sợ này sẽ là trí tưởng tượng của họ và những gì họ nghĩ nó có nghĩa, và nỗi sợ này sẽ vô hiệu hóa họ.

Trong khi nỗi sợ tự nhiên của bạn mang tính cảnh báo, thì nỗi sợ tưởng tượng của bạn hoàn toàn mang tính hủy hoại. Thực tế sẽ mang ra nỗi sợ đầy hủy hoại này. Thứ sẽ thay thế nỗi sợ này là một kiểu tình yêu mà có nhận thức, hiện diện, và có trách nhiệm. Đó không phải là kiểu tình yêu khiến bạn cảm thấy bị động và được trấn an. Đó không thật sự là tình yêu. Tình yêu không phải là nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn và rằng Chúa đang lo liệu mọi thứ. Thật ra, Chúa đã gửi bạn đến đây để lo liệu mọi thứ! Tình yêu là vị trí của sự chấp nhận bản thân, trách nhiệm, hợp tác và đóng góp. Đó là tình yêu. Nó rõ ràng. Nó tỉnh táo. Và nó có thể đối mặt với bất cứ điều gì cuộc sống mang lại trên con đường của nó. Tình yêu coi mọi khó khăn như là cơ hội. Nó không phủ nhận những thực tế của cuộc sống. Nó không tìm cách đạt được lợi ích cá nhân bằng cách phủ nhận thực tế. Nó không tìm cách đặt vẻ mặt vui vẻ lên mọi sự kiện của cuộc sống. Đây là tình yêu. Đây là tình yêu của Chúa.

Một số người tin rằng tình yêu của Chúa giống như một chất gây say mê. Họ nghĩ rằng nó sẽ khiến bạn quên đi mọi thứ khác và đưa bạn vào một trạng thái ngây ngất nào đó. Sự ngây ngất thật sự duy nhất là khi được đặt nền tảng trong tình yêu của Chúa bởi vì điều này trao cho bạn tất cả sự an toàn nội tâm mà bạn có thể từng cần đến. Nhưng nó cũng trao cho bạn trách nhiệm để đóng góp cho một thế giới cần giúp đỡ. Ở đây không có sự nhầm lẫn giữa cuộc sống vật chất và Quê Hương Cổ Đại của bạn. Ở đây bạn có nền tảng tâm linh nhưng đang học cách trở nên hiệu quả trong thế giới tự nhiên. Ở đây bạn sẽ thấy rằng Thông Điệp Mới của Chúa là một món quà vô song. Ở đây bạn sẽ thấy rằng Sự Can Thiệp, mặc dù trầm trọng và nghiêm trọng và không giống như bất kỳ điều gì mà nhân loại từng đối mặt trước đây, nhưng bản thân nó có thể trao cho nhân loại nền tảng để thống nhất bản thân cho lợi ích của nhân loại.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, vũ trụ vật chất nơi bạn sống, kẻ mạnh sẽ thống trị kẻ yếu nếu họ có thể. Đây là một thực tế của cuộc sống trong cõi vật chất. Bạn thấy điều này trong thiên nhiên xung quanh bạn. Sự tiến hóa của các sinh loài và sự cạnh tranh về môi trường là thiết yếu cho thế giới tự nhiên nơi bạn đang sống. Phủ nhận điều này là phủ nhận thế giới tự nhiên, thực tại của cơ thể bạn và thực tại của việc bạn ở trong thế giới. Tuy nhiên có nhiều người trên thế giới ngày nay phủ nhận thực tế này vì họ sợ hãi. Do đó họ không thể thấy rằng thế giới vật chất và trạng thái thiên đàng là hai thực tại hoàn toàn khác nhau. Mỗi thực tại phải được đáp lại một cách khác.

Thực tại tâm linh đang sống bên trong bạn, trong Tri Thức của bạn. Đây là thực tại mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn. Bạn đã có nó rồi. Đây là nguồn gốc của tình yêu, lòng nhân từ và đóng góp thật sự. Tri Thức bên trong bạn không tìm kiếm lối thoát. Nó không cố lừa dối bản thân để nghĩ rằng mọi thứ đều tuyệt vời. Nó không tuyên bố rằng Chúa đang lo liệu mọi thứ cho bạn, như thể bạn là một đứa trẻ bất lực. Tri Thức bên trong bạn đang ở đây trong sứ mệnh. Nó đang ở đây để đóng góp. Nó đang ở đây để đối mặt với thế giới như lúc này và để đóng góp cho nó và cải thiện nó để những cơ hội cho nhận thức tâm linh lớn hơn có thể được trau dồi ở đây.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại nơi bạn đang trỗi vào, những chủng loài công nghệ tiên tiến hiếm khi tiến bộ về tâm linh. Những loài tìm cách khám phá và khai thác các quốc gia khác thì không phải là những loài tiến bộ về tâm linh. Bạn có thể hiểu được điều này. Nó không khác gì trong Cộng Đồng Vĩ Đại so với ở đây trong thế giới của bạn. Câu hỏi là liệu bạn có thể chấp nhận nó hay không.

Tình yêu sẽ luôn khuyến khích bạn đối mặt với thực tế và đáp ứng những thách thức của nó và những cơ hội của nó. Nỗi sợ sẽ luôn đưa bạn rời xa thực tế bởi vì bạn lo sợ cho chính mình—sợ rằng ý tưởng của bạn có thể sai, sợ rằng sự an toàn của bạn có thể bị thách thức, sợ rằng bạn sẽ không biết phải làm gì, sợ rằng bạn sẽ bất lực, sợ rằng bạn sẽ bị thống trị và sợ rằng bạn sẽ thất bại. Tình yêu sẽ đưa bạn đáp ứng những thử thách này. Nỗi sợ sẽ đưa bạn rời đi. Tình yêu sẽ đối mặt với Sự Can Thiệp. Nỗi sợ sẽ phủ nhận nó. Tình yêu sẽ đón nhận Thông Điệp Mới từ Chúa. Nỗi sợ sẽ tranh cãi nó.

Chúa phải trao cho bạn sự hiểu biết thật sự này về tình yêu và sự sợ hãi, nếu không bạn sẽ trở nên rất bối rối. Nỗi sợ luôn là cơ sở cho sự ưu tiên trong những vấn đề này. Bạn phủ nhận thực tế vì bạn muốn thứ gì khác. Có lẽ bạn không muốn những mục tiêu cá nhân của mình bị đảo lộn bởi những thực tế của cuộc sống, và vì vậy bạn sẽ phủ nhận những thực tế đó. Có lẽ bạn muốn vũ trụ là một nơi đầy những loài giác ngộ để bạn không phải bị thử thách.

Hiện tại Sự Can Thiệp mà đang ở trong thế giới thì đang lợi dụng những ưu tiên này và những nỗi sợ này, khuyến khích con người nghĩ rằng Sự Can Thiệp đang ở đây cho lợi ích của họ, nếu người ta nhận thức về Sự Can Thiệp. Có những người trên thế giới ngày hôm nay bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi, và họ sẽ tự nhiên tiếp nhận những lời thuyết phục như vậy, tất nhiên là cho lợi thế cá nhân của họ.

Ai trên thế giới thật sự muốn có một Sự Can Thiệp? Hầu hết mọi người không muốn có Sự Can Thiệp, nhưng Sự Can Thiệp là điều đang xảy ra. Đó là một thực tế của cuộc sống. Nếu bạn có thể đối mặt với nó, thì tình yêu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn phủ nhận nó, thì nỗi sợ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúa chỉ có thể nói với phần trong bạn mà có khả năng yêu thương thật sự. Sự Can Thiệp chỉ có thể nói với phần vốn đang sợ hãi của bạn.

Khả thi rằng những loài đang can thiệp trong thế giới có thể được cứu chuộc thông qua Tri Thức, nhưng đó là công việc của Chúa chứ không phải của bạn. Công việc của bạn ở đây bây giờ là để bảo vệ quyền tự do của con người và để thiết lập bản thân trong vũ trụ như một chủng loài tự do và độc lập. Nếu bạn thất bại, thì tất cả những gì nhân loại đã đạt được sẽ bị mất. Tất cả giáo lý, tất cả sự hiểu biết tâm linh chân chính, tất cả nghệ thuật, tất cả văn hóa, tất cả những tiến bộ của bạn đều có thể bị mất. Bạn cho rằng không thể nào? À, hãy nghĩ về tất cả các nền văn minh loài người đã biến mất khỏi thế giới của bạn. Tất cả những gì họ thiết lập đều bị mất, chỉ để lại một vài dấu vết.

Bây giờ bạn có cơ hội để thiết lập một nền tảng vĩ đại hơn cho nhân loại, sự hiểu biết và nhận thức của Cộng Đồng Vĩ Đại, sự thống nhất và hợp tác chân thật được dựa trên nhu cầu và sự cần thiết thật sự. Nếu bạn lùi khỏi điều này, thì bạn đang đi theo sự sợ hãi. Nếu bạn lùi khỏi điều này, thì bạn đang phục vụ Sự Can Thiệp, cố ý hay vô tình. Việc thiết lập nền tảng này là một thách thức vĩ đại. Vấn đề không phải là rằng sự thật khó hiểu; vấn đề là, mọi người có thật sự muốn nó không? Không phải là cuộc sống quá khó khăn; câu hỏi là, liệu con người có thể đối mặt với nó, vượt lên trên nó và sử dụng nó để đạt được sự trưởng thành lớn hơn, sự bình an lớn hơn và quyền lực lớn hơn không? Món quà Thông Điệp Mới của Chúa thì tinh khiết. Liệu nó có thể được nhận lãnh một cách tinh khiết không? Đó là câu hỏi thật sự.

Bản thân Sự Can Thiệp là một món quà ở chỗ nó có thể thống nhất nhân loại để bảo vệ chính mình. Tuy nhiên nó chỉ là món quà nếu bạn có thể nhận lãnh Thông Điệp Mới từ Chúa bởi vì bạn không thể chuẩn bị bản thân cho Sự Can Thiệp. Từ điểm quan sát của mình, bạn không thể hiểu cuộc sống bên ngoài biên giới của mình là như thế nào, điều gì đã thúc đẩy Sự Can Thiệp, nó đang vận hành như thế nào hoặc bản chất và cấu trúc của những loài đang tạo ra nó. Cho điều này, bạn cần một nhận thức lớn lao hơn. Bạn cần một Thông Điệp Mới từ Chúa.

Do đó, hãy nhận ra tình yêu thật sự là gì bên trong bạn. Tình yêu xác nhận sức mạnh của bạn, sự chính trực của bạn, trách nhiệm của bạn, danh dự của bạn, lòng can đảm của bạn và sự đóng góp của bạn cho người khác. Nó khuyến khích sự tham gia vị tha trong thế giới. Tình yêu là cốt lõi của sức mạnh của bạn. Nó không đầy cảm xúc. Nó không giống như những hình ảnh lãng mạn nực cười mà mọi người đã tạo ra để mô tả nó. Nó không phải là nguồn gốc của sự trốn tránh hoặc vô trách nhiệm cá nhân.

Nỗi sợ là gì? Nỗi sợ là niềm tin rằng bạn bất lực và bạn không thể làm được gì. Nỗi sợ là thứ thúc đẩy bạn trao bản thân cho sở thích của mình và cho sự cưỡng ép của mình. Nỗi sợ là thứ khiến bạn yếu ớt. Nỗi sợ khiến bạn không thể đáp lại những nhu cầu thật sự của thế giới và ngăn bạn làm những gì bạn biết bạn phải làm cho chính mình. Nỗi sợ ngăn bạn phục vụ người khác một cách chân thật và chân chính.

Cả tình yêu và nỗi sợ đều lan tỏa trong thế giới của bạn. Nhưng mọi người vẫn bị bối rối. Sự Can Thiệp sẽ nói với nỗi sợ của bạn. Thông Điệp Mới của Chúa sẽ nói với tình yêu của bạn. Tuy nhiên để bạn thấy được điều này, bạn phải xem xét những điều này một cách sâu sắc. Bạn phải đối mặt với thử thách vĩ đại của thời đại của mình và sẵn sàng nhìn thấy sự phù hợp của câu trả lời mà Chúa đã ban.

Việc ở trong thế giới, về bản chất, là một trạng thái nhận thức bị thoả hiệp. Bản thân cá nhân của bạn muốn tồn tại. Nó sợ chết và không muốn đau khổ. Tuy nhiên bạn không thể phá hủy thứ Chúa đã tạo ra bên trong bạn. Bạn có thể mất dấu nó. Bạn có thể tránh nó. Bạn có thể phủ nhận nó. Bạn có thể tin rằng nó không tồn tại. Nhưng nó vẫn có thật bên trong bạn. Nó là vĩnh viễn. Nó không thể bị phá hủy. Nó chỉ có thể bị từ chối. Và bây giờ nó đang được kêu gọi hơn bao giờ hết.

Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng có một Bóng Đen Vĩ Đại trên thế giới, khi bạn thấy rằng điều này có thể lấy đi từ bạn mọi thứ bạn có và mọi thứ nhân loại đã đạt được và phát triển trong suốt lịch sử của mình, thì bạn sẽ bắt đầu thật sự hiểu mình đang đối mặt với điều gì. Có lẽ bạn sẽ mất niềm tin vào chính mình, nghĩ rằng: “Tôi có thể làm được gì đây? Đã quá muộn rồi!” Nó không muộn lắm. Nếu quá muộn, Chúa sẽ không ban một Thông Điệp Mới cho thế giới. Nó sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa kết thúc, có lẽ ngoại trừ trong trí tưởng tượng của bạn. Nó chỉ mới bắt đầu. Sự Can Thiệp là thử thách vĩ đại nhất mà nhân loại từng đối mặt. Tuy nhiên nó có thể trao cho nhân loại cơ hội vĩ đại nhất để trở nên mạnh mẽ và thống nhất. Không ai trên thế giới sẽ có bất kỳ lợi thế nào khi đối mặt với Sự Can Thiệp một mình. Ngay cả những cá nhân được tuyển dụng để phục vụ Sự Can Thiệp cũng sẽ không có lợi thế thật sự ở đây.

Chỉ bằng cách đối mặt với một thử thách lớn lao trong cuộc sống mà nhân loại mới có thể vượt qua những xung đột lâu đời của mình. Thử thách này không phải là phút chốc. Nó sẽ tiếp tục, vì bạn sống trong một thế giới xinh đẹp được vô cùng xem trọng bởi những loài khác. Bạn sống trong một thế giới giàu tài nguyên khoáng sản và sinh học—một viên ngọc quý trong vũ trụ. Những nơi như vậy hiếm hơn nhiều so với bạn có thể nhận ra. Các quốc gia trong vũ trụ mà đã xài quá mức nguồn tài nguyên thế giới của họ giờ đây phải giao dịch và trao đổi những gì họ cần. Họ phải đi khám phá và tìm kiếm những gì họ cần. Bạn đang sống ở nơi được các loài khác coi là hòn đảo thiên đường trong vũ trụ. Tuy nhiên bạn không biết mình có gì và bạn đang hủy hoại nó.

Chỉ có một nhận thức thật sự về Cộng Đồng Vĩ Đại mới thay đổi được điều này. Với nhận thức này, bạn sẽ không lãng phí một nơi như vậy. Bạn sẽ không hủy hoại thế giới nếu bạn nhận ra những gì đang thật sự bị đe dọa ở đây. Nhiều người nghĩ rằng vũ trụ chỉ là một khoảng trống rộng lớn mà nhân loại sẽ đi vào và xâm chiếm cho lợi ích của chính mình. Hãy được bảo đảm rằng đó không phải vậy.

Tình hình đã trở nên rất trầm trọng. Tuy nhiên, nhân loại có quyền lực để ngừng Sự Can Thiệp. Để làm được điều này, nó phải đạt được sự hợp tác lớn hơn. Để làm được điều này, đủ người phải phản hồi. Phản hồi này phải được sinh ra từ tình yêu chứ không phải sự sợ hãi. Phục vụ những nhu cầu thật sự của nhân loại, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm to lớn, là một hành động của tình yêu và lòng vị tha sâu sắc. Hãy nhận lãnh hiểu biết này.

Ngay cả Đấng Tạo Hóa cũng lo ngại rằng loài người có thể thất bại. Sự quan tâm này được sinh ra từ tình yêu. Giống như cha mẹ quan tâm đến phúc lợi của con cái mình, mối quan tâm này được sinh ra từ tình yêu. Đừng phủ nhận mối quan tâm này, nghĩ rằng nó là tiêu cực hoặc nó là không chính đáng. Thật ra, Thông Điệp Mới từ Chúa khẳng định rằng đằng sau tất cả những biểu hiện của sự sống trong vũ trụ vật chất, có tình yêu và lòng nhân từ vĩ đại của Đấng Tạo Hóa đối với những gì đã được tạo ra.

Bạn không thể hiểu đầy đủ tình yêu vĩ đại của Chúa vào lúc đầu, vì việc đạt được sự hiểu biết này tượng trưng cho một hành trình, một hành trình với nhiều bước. Bạn phải bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Ở đây bạn được cứu khỏi khó khăn cá nhân của chính mình vì Chúa đã trao cho bạn một vấn đề lớn hơn để giải quyết và một loạt nhu cầu lớn hơn để đáp ứng trong thế giới. Ở đây bạn được cứu khỏi nỗ lực vô vọng để thỏa mãn một mình bản thân bằng cách được trao thứ gì đó có thể thật sự phục vụ thế giới.

Không có sự thoả mãn nào trong sự thoả mãn cá nhân. Nếu bạn tìm kiếm một mình hạnh phúc, thì bạn sẽ thỏa hiệp với bản thân và bạn sẽ đi theo sự sợ hãi. Bạn sẽ phủ nhận thực tế, và bạn sẽ quay lưng lại với những nhu cầu vĩ đại của thế giới đang kêu gọi bạn. Ngay cả những nhu cầu vĩ đại mà bạn được định để phục vụ, mà bạn được gửi đến đây để phục vụ, thì bạn sẽ phủ nhận để có thể cố gắng hoàn thành mục tiêu của riêng mình. Bạn có thể cố gắng thoả mãn những gì bạn nghĩ bạn muốn, nhưng trái tim bạn sẽ chỉ được thỏa mãn bằng cách làm những gì bạn đã đến đây để làm.