Thực Thi Thẩm Quyền của Bạn

Exercising Your Authority

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 26 tháng 9 năm 1995
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Đấng Tạo Hóa đã trao cho bạn thẩm quyền đối với các các công chuyện của cuộc đời bạn. Thẩm quyền này mở rộng đến những gì bạn nghĩ và những gì bạn làm, đến việc ra quyết định của bạn và đến kết quả của những quyết định này.

Đấng Tạo Hóa đã trao quyền cho bạn để trở thành thuyền trưởng của con tàu của chính bạn. Trong phạm vi trách nhiệm này, bạn được khuyến khích để thực thi thẩm quyền của mình và học cách quản lý suy nghĩ và công chuyện của mình với sự khôn ngoan.

Đấng Tạo Hóa biết rằng bạn không thể tự mình làm điều này nếu không có sự hướng dẫn Thánh Thần bên trong bạn, vì vậy Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn Tri Thức—Tâm Trí vĩ đại bên trong bạn, một Tâm Trí nằm ngoài tầm với của trí tuệ của bạn, nằm ngoài tầm với của bạn, nhưng không phải nằm ngoài trải nghiệm của bạn. Đây là món quà vĩ đại nhất trong mọi món quà, và đây là cội nguồn của thẩm quyền của bạn.

Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn quyền lực này để bạn có thể học cách trở nên mạnh mẽ và có trách nhiệm, và để bạn có thể tìm thấy con đường đến với sự hợp nhất trong chính mình và cách thức hợp nhất với người khác.

Đấng Tạo Hóa nhận ra rằng bạn cần thể hiện sức mạnh và thẩm quyền của chính mình để có thể giành lại danh tính của mình và để nhận ra và hoàn thành sứ mệnh của mình trên thế giới. Nếu bạn dựa vào Đấng Tạo Hóa cho tất cả những điều này, thì bạn sẽ không bao giờ xác nhận thẩm quyền này, và bạn sẽ không bao giờ lấy lại được khả năng thật sự của mình hoặc chức năng thật sự của mình trong cuộc sống.

Vào lúc đầu quá trình học và sống Con Đường Tri Thức, bạn phải bắt đầu thực thi thẩm quyền này. Điều này thường được trải nghiệm thông qua quyền quyết định, mà bạn được giao phó để làm và được khuyến khích sử dụng. Ở đây nhiều người dừng lại vì họ sợ rằng họ không thể đưa ra quyết định khôn ngoan. Những quyết định của họ trong quá khứ đã đưa họ vào khó khăn to lớn và đã mang đến cho họ khổ nạn đến mức họ không thể tin tưởng vào quyết định của chính mình.

Nhưng ở đây, bất chấp nhiều lỗi lầm trong quá khứ, bất chấp sự lừa dối bản thân và sự sẵn lòng cho phép người khác lừa dối bạn, bạn phải bắt đầu lại; bạn phải bắt đầu một lần nữa. Ở đây bạn được khuyến khích chịu trách nhiệm về những gì bạn phải làm.

Khi ai đó đến với Con Đường Tri Thức và bắt đầu đọc về Con Đường Tri Thức và những quyển sách về minh triết, thì họ đang thực thi thẩm quyền này rồi. Họ đang tự nhủ: “Tôi sẽ chọn tài liệu này để đọc và để hiểu. Tôi sẽ nỗ lực hiểu và trải nghiệm những gì mà những quyển sách vĩ đại này về Minh Triết đang cung cấp cho tôi.” Đây là một hành động thực thi quyền lực ở một mức độ rất nhỏ.

Và ngay cả trước khi ai đó đến với Con Đường Tri Thức, họ đã phải thực thi thẩm quyền này khi đưa ra cam kết mới với sự thật, khi đưa ra cam kết mới với sự trung thực với bản thân, khi đưa ra cam kết mới để chọn một con đường sẽ không hại họ và sẽ dẫn họ ra khỏi nguy hiểm, xung đột và hoạn nạn.

Vì vậy, việc thực thi thẩm quyền này là rất quan trọng trong mọi giai đoạn phát triển của bạn. Ngay cả trước khi bạn đến với Con Đường Tri Thức, bạn đã phải thực thi thẩm quyền này cho chính mình. Có lẽ bạn vẫn đang tiếp tục đi theo ý chí của tâm trí cá nhân mình trong tất cả những theo đuổi liều lĩnh và nồng cháy của nó. Nhưng để đến với Con Đường Tri Thức, bạn đã thực thi thẩm quyền thật sự của mình và đã chọn không đi theo những thẩm quyền giả mạo mà bạn đã gán cho chính mình hoặc bạn đã gán cho người khác.

Mục đích và sứ mệnh lớn lao của bạn trong cuộc đời chỉ có thể được biết. Những người đã gửi bạn vào thế giới chỉ có thể được biết. Bản chất và thực tế của Đấng Tạo Hóa chỉ có thể được biết. Bản chất thật sự và thực tế của bạn chỉ có thể được biết. Đó là lý do tại sao bạn phải học Con Đường Tri Thức, vì câu trả lời cho tất cả những câu hỏi vĩ đại trong cuộc đời, sự thoả mãn cho mọi nhu cầu chân thật trong cuộc đời, thì được cung cấp thông qua Tri Thức, vì chúng chỉ có thể được biết, và chúng chỉ có thể được trải nghiệm.

Tri Thức sẽ đưa bạn đến với trải nghiệm này, từng bước một, và Tri Thức sẽ giúp bạn giành lại sức mạnh của bạn, sự tự tin của bạn và lòng tự trọng của bạn bằng cách cho phép bạn thực thi thẩm quyền to lớn đã được trao cho bạn.

Bạn không thể quay về với Đấng Tạo Hóa như một kẻ bất hạnh khốn khổ. Bạn không thể quay về với Đấng Tạo Hóa trong tình trạng nhận trợ cấp về mặt tâm linh. Bạn phải trở nên mạnh mẽ. Bạn phải trở nên hướng nội. Bạn phải giành lại lòng tự trọng của mình và niềm tin của mình vào Tri Thức.

Ở đây bạn bước ra khỏi thẩm quyền giả mà bạn đã trao cho chính mình khi nghĩ rằng bạn có thể hướng dẫn và xác định cuộc đời mình thông qua mong muốn của mình, nỗi sợ của mình và tham vọng của mình. Ở đây bạn bước ra khỏi mọi thẩm quyền giả mà bạn đã đặt vào người khác, khi bạn đã trao đi thẩm quyền của mình.

Thay vào đó, bạn đến với Tri Thức. Bạn đến vì bạn biết bạn phải đến. Bạn thực hiện các Bước này vì bạn biết mình phải tiến về phía trước. Bạn tách khỏi quá khứ vì bạn biết rằng bạn phải tách khỏi quá khứ. Bạn đến với Con Đường Tri Thức vì bạn biết rằng đó là câu trả lời cho các nhu cầu của bạn.

Nó là con đường. Câu trả lời duy nhất là để đi con đường, đi theo Những Bước Đi đến Tri Thức. Làm sao có thể có câu trả lời nào khác được? Để khôi phục lại cho bạn mục đích thật sự của bạn, bản chất và danh tính thật sự của bạn, thì bạn phải thực hiện các Bước để nhận ra chúng. Đó là câu trả lời duy nhất mà là câu trả lời. Và để thực hiện các Bước này, bạn phải thực thi thẩm quyền của mình.

Vào lúc đầu, mọi người gặp khó khăn lớn trong việc cố gắng thực hành ý tưởng này về việc thực thi thẩm quyền của mình. Họ sẽ nghĩ rằng việc thực thi thẩm quyền của mình là việc đảm bảo cho mình rằng họ sẽ có mọi thứ họ muốn và rằng họ sẽ tránh được bất kỳ hình thức thất vọng nào. Họ sẽ không muốn phủ nhận bất kỳ khía cạnh nào của bản thân. Họ sẽ không muốn quay lưng lại với bất kỳ mong muốn nào.

Nhưng đây không phải là việc thực thi thẩm quyền của bạn. Đây đơn thuần là nô lệ cho các thôi thúc của bạn. Đây là việc đi theo thẩm quyền mà bạn đã trao cho những ham muốn của bạn, cho những nỗi sợ của bạn, cho những tham vọng của bạn hoặc cho những mong muốn, nỗi sợ và tham vọng của người khác.

Thẩm quyền của bạn ở đây là Tri Thức và một mình Tri Thức. Đó là thẩm quyền thật sự duy nhất mà bạn có. Đó là quyền lực thật sự duy nhất mà bạn có. Tri Thức của bạn chứa đựng ký ức và cách thức để giành lại khả năng thật sự của bạn, để nhận ra sứ mệnh của bạn trong cuộc đời và để tìm ra cách thức để hoàn thành sứ mệnh đó. Không gì khác có thể chứa đựng điều này cho bạn.

Mong muốn của bạn không thể chứa đựng điều này cho bạn. Nỗi sợ của bạn không thể chứa đựng điều này. Tham vọng của bạn không thể chứa đựng điều này. Chúng dẫn đi một hướng khác. Chúng khiến bạn trao quyền lực của mình cho những thẩm quyền khác và trở thành nô lệ cho họ, luôn tin rằng bạn sẽ không hạnh phúc nếu không cố gắng thoả mãn những thứ này cho chính mình.

Nhưng một khi người đàn ông hay phụ nữ đến với Con Đường Tri Thức, họ đã học được rằng có một mục đích lớn hơn đang thúc đẩy họ, và họ không thể chọn con đường dễ dàng khi chỉ là nô lệ hay người hầu cho suy nghĩ của họ, cảm xúc của họ hay niềm tin của họ. Họ đã nhìn thấy những thiệt hại và thảm họa to lớn mà những thứ này đã tạo ra trong cuộc sống của họ, việc sử dụng sai và lãng phí to lớn với cuộc đời và năng lượng sống của họ.

Bây giờ họ nhận ra rằng có thứ gì đó vĩ đại hơn, mà vượt qua khỏi những thứ đơn giản mà mọi người trao bản thân cho chúng. Họ có một định mệnh lớn lao hơn. Và do đó họ bắt đầu thực thi thẩm quyền thật sự của mình khi lựa chọn con đường đến với sự thật, và con đường đến với sự thật sẽ đưa họ đến với Con Đường Tri Thức.

Bạn có một thẩm quyền vĩ đại bên trong bạn. Bạn không cần phải cầu xin Đấng Tạo Hóa hoặc Hội Thiên Thần. Bạn không cần phải cầu xin những quyền lực bí ẩn trong Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới. Bạn cần phải trở về nhà với chính mình, không phải bản thể đã bị uốn nắn và tạo ra thông qua trải nghiệm của bạn khi ở trong thế giới, mà với Bản Thể vĩ đại mà bạn đã mang theo mình vào thế giới từ Quê Hương Cổ Đại của mình. Điều này chứa đựng thẩm quyền của bạn. Đây là nơi sức mạnh và ý nghĩa của bạn cư ngụ.

Bây giờ mọi người nói, “Ồ, làm sao tôi có thể quyết định thẩm quyền thật sự của mình là gì và thẩm quyền thật sự của mình không phải là gì? Tôi có những cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Tôi có những nhu cầu thôi thúc mạnh mẽ như vậy. Tôi bị thúc đẩy để làm điều này và làm điều kia. Tôi quá bận tâm với những thứ khác.”

Và Tôi nói rằng thẩm quyền thật sự của bạn sẽ nói rất nhẹ nhàng và kiên định. Nó không tranh cãi. Nó không tranh luận. Nó không chọn lựa chọn. Nó không thương lượng. Nó không chỉ tìm kiếm những gì có vẻ có lợi hoặc có lợi thế.

Khi bạn đi ngược lại thẩm quyền của mình, thì bạn sẽ cảm thấy sự khó chịu to lớn trong bản thân. Bạn sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn trong một phần rất sâu của bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy Tri Thức đang ở bên bạn và rằng bạn đang đi ngược lại nó.

Điều này khác với sự sợ hãi và căng thẳng đang chiếm đóng tâm trí ở bề mặt của tâm trí. Chúng Tôi đang nói về một điều gì đó rất sâu thẳm và lan toả. Bạn đã có trải nghiệm đi ngược lại Tri Thức. Bạn đã có trải nghiệm này nhiều lần. Có lẽ trước đây bạn không nhận thức được nó trong thời điểm đó, nhưng bây giờ bạn có thể trở nên nhận thức được nó trong thời điểm hiện tại.

Một trong những cách mà bạn tìm thấy Tri Thức là bằng việc đi ngược lại nó và trải nghiệm điều này cảm thấy thế nào trong tâm trí bạn và trong cơ thể bạn—cảm giác khó chịu và xa lạ này. Ở đây Tri Thức sẽ không chỉ trích bạn. Nó sẽ chỉ rút lui và im lặng, vì nó không có sự lên án. Nếu lời khuyên của nó hoặc ảnh hưởng của nó không thể được cảm nhận và chấp nhận, thì nó phải đơn giản đợi cho đến khi bạn có thể quay lại một lần nữa.

Đây là lý do tại sao không bao giờ có thể có một Chúa báo thù hay một Đấng Tạo Hóa giận dữ. Bởi vì Tri Thức đại diện cho Ý Muốn và Trí Thông Minh của Đấng Tạo Hoá, nó thể hiện cách Đấng Tạo Hóa vận hành bên trong bạn và bên trong cuộc sống.

Bởi vì con người đã trao thẩm quyền của mình cho những ý tưởng ngoại lai và những thế lực xa xôi, họ nghĩ rằng bất cứ thứ gì họ nhận được hoặc bất cứ điều gì họ phải chịu đựng là từ Đấng Tạo Hóa hoặc từ ai khác, từ một người nào khác, từ một chính phủ nào đó hoặc từ thế lực Thần Thánh nào đó.

Họ không thấy rằng họ có trách nhiệm cho việc quản lý con tàu của chính mình. Họ phải đi ra ngoài và lau sàn tàu. Họ phải giương buồm. Họ phải sửa dây thuyền. Họ phải lái thuyền. Họ phải bảo quản phương tiện, mà là tâm trí của họ và cơ thể của họ.

Trách nhiệm của họ dừng lại ở đó, vì họ không có trách nhiệm về hành trình. Họ không có trách nhiệm về định mệnh của mình. Họ không có trách nhiệm về nguồn gốc của mình. Và họ không có trách nhiệm về việc tạo ra kiện hàng đặc biệt, đóng góp thật sự mà họ có trên tàu.

Hãy suy nghĩ rõ ràng ở đây. Hãy nhận ra đó là trách nhiệm to lớn để quản lý và duy trì con tàu của chính mình với sự khôn ngoan và thẩm quyền. Đây là một thách thức mà ít người trên thế giới từng đáp ứng đầy đủ. Việc duy trì con tàu của bạn như là thuyền trưởng của con tàu của bạn để hành trình của bạn được hoàn thành là điều mà rất ít người đã làm được.

Nhưng nó có thể được hoàn thành. Nó được trao cho bạn để hoàn thành. Bạn phải ở trên con tàu đó. Bạn phải ra khơi. Đấng Tạo Hóa sẽ hướng dẫn con tàu vượt qua những thế lực lớn lao đang ảnh hưởng lên bạn, nhưng bạn phải chuẩn bị con tàu của mình để ra khơi. Cuối cùng bạn phải rời cảng và đi ra khơi. Bạn phải quản lý con tàu của bạn. Bạn phải duy trì bản thân. Ở đây bạn liên tục thực thi thẩm quyền của mình, và bằng cách đó, bạn tôn vinh Cội Nguồn của thẩm quyền của mình.

Đây là việc thờ phượng Đấng Tạo Hóa, không phải bằng cách quỳ gối, không phải bằng cách cầu xin vô tận, không phải bằng cách đưa ra danh sách mong muốn của bạn, mà bằng cách trở nên có trách nhiệm về cuộc đời bạn để con tàu của bạn có thể thực hiện một hành trình vĩ đại hơn và giao kiện hàng đặc biệt của nó, đóng góp lớn lao của nó trên thế giới. Ở đây bạn tôn vinh thực tế của bạn, thực tế của Đấng Tạo Hóa và thực tế của tất cả những người đang sống ở đây.

Ngay lúc này Những Người Vô Hình, mà là những Thiên Thần của Đấng Tạo Hoá, mà là những Giáo Viên thật sự của bạn, đang tìm cách chuẩn bị con tàu của bạn để ra khơi. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn đang ra khơi rồi, nhưng bạn có lẽ đang lang thang quanh bến cảng. Bạn vẫn chưa mạo hiểm ra biển khơi.

Đây là một kiểu hành trình khác với việc chỉ đi lang thang khắp thế giới với hy vọng hoặc tin rằng ai đó hoặc thứ gì đó đang hướng dẫn bạn. Đây là một kiểu hành trình khác với việc đơn thuần thử nghiệm cái này hay cái kia, hoặc đi ra vào các mối quan hệ, hoặc thử đủ kiểu giáo lý tâm linh, hoặc đọc nhiều sách về tâm linh hoặc tâm lý học.

Đó không phải là việc lái tàu trên biển khơi. Để lái tàu trên biển khơi, con tàu của bạn phải được chuẩn bị. Thuỷ thủ đoàn của bạn, mà đại diện cho những suy nghĩ chính của bạn, phải hài hòa và phải công nhận và phục vụ thẩm quyền của bạn. Cánh buồm của bạn, mà là các khả năng của bạn, phải được chuẩn bị. Bạn phải có tất cả các nguồn dự trữ của bạn. Bạn phải có thuỷ thủ đoàn của bạn trong tình trạng tốt.

Mọi thứ phải được chuẩn bị, vì đây không phải là một hành trình liều lĩnh. Đây không phải là một hành trình của ý chí, ước muốn và sự bốc đồng. Đây không phải là hành trình bạn thực hiện với suy nghĩ rằng không điều gì tồi tệ có thể xảy ra với bạn và mọi thứ sẽ được lo liệu cho bạn, bởi vì bạn không thể thực hiện hành trình này nếu bạn ở trong tình trạng nhận trợ cấp hoặc có lối nghĩ nhận trợ cấp về mối quan hệ của bạn với Thánh Thần.

Thay vào đó ở đây, Thần Thánh đang giao phó cho bạn để thực hiện sứ mệnh, để thực hiện một hành trình lớn lao trong cuộc sống. Thay vì bạn nghĩ rằng Đấng Tạo Hóa sẽ làm mọi thứ cho bạn và cung cấp mọi cơ hội và giải cứu bạn khỏi mọi vấn đề hoặc mọi thử thách, bạn nhận ra rằng đó là ngược lại. Và bạn nói, “Ôi trời ơi! Thật là một trách nhiệm to lớn! Tôi không chắc mình có thể làm được điều này!”

Nhưng bạn có thể làm được điều này vì Tri Thức đang sống bên trong bạn và vì bạn đã vào thế giới này cho một mục đích. Bạn đã vào thế giới để tương tác với những người nhất định để hoàn thành những khía cạnh nhất định của Kế Hoạch Vĩ Đại. Những điều này vẫn chưa được biết đến bởi bạn.

Suy nghĩ của bạn về chúng không thể chứa đựng thực tế của chúng, vì bạn phải hành trình đến với việc hoàn thành chúng. Bạn phải tìm những người đặc biệt đó. Bạn phải tham gia vào những hoạt động độc nhất đó. Bạn phải mạo hiểm ra biển khơi—ra khỏi bến cảng của những suy nghĩ của bạn, ra khỏi bến cảng của những niềm tin và tiện nghi xã hội. Bạn phải ra đi trong khi những người khác vẫn ở lại trong tình trạng hư hại hoặc đang cố gắng chèo lái cuộc sống mà không với nền tảng thật sự của thẩm quyền của họ.

Ở đây bạn ra khơi, nhìn lại nơi những người khác ở lại. Vì ít người có thể rời bến cảng của sự an toàn cá nhân và niềm tin cá nhân. Họ đều bị ràng buộc ở đó. Họ có tàu, nhưng họ không thể lái chúng. Họ có thuỷ thủ đoàn, nhưng thuỷ thủ đoàn sẽ không lên tàu. Họ có buồm, nhưng chúng không thể được sửa chữa để vận hành. Họ có nguồn dự trữ, nhưng họ không thể mang những nguồn dự trữ đó lên tàu của mình.

Họ đang trong tình trạng hỗn loạn. Đừng phán xét họ, vì chính bạn đã sống ở đó. Bây giờ bạn đang học để thấy cần nhiều sức mạnh và lòng can đảm để trở thành thuyền trưởng con tàu của mình, để xây dựng lại con tàu của mình, để chuẩn bị con tàu của mình và để có được các nguồn dự trữ và thủy thủ đoàn cần thiết.

Chính bằng việc thực thi thẩm quyền mà bạn sẽ có lòng nhân từ đối với những người không thể hoặc sẽ không làm, vì bạn sẽ thấy rằng đó là một thử thách vĩ đại. Nhưng chính thách thức vĩ đại này mà bạn rất cần. Bạn rất cần nó để tìm thấy sức mạnh của mình, để trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức, để trở thành một người có sứ mệnh và định mệnh lớn lao trong cuộc đời.

Bạn không thể chọn con đường dễ dàng, con đường thoải mái. Bạn không thể ở cùng với những ý tưởng phổ biến hoặc những quan niệm an ủi bản thân. Bạn không thể đứng cả ngày nói những thứ xinh đẹp với bản thân, tự trấn an, tránh né sai lầm, tránh né khó khăn và sự khó chịu.

Những người bị bỏ lại ở bến cảng đều đang đợi người khác làm điều đó cho họ. Họ muốn trở thành thủy thủ đoàn, chứ không phải thuyền trưởng. Họ không muốn phải làm quá nhiều. Nhưng họ kỳ vọng rằng họ sẽ là vĩ đại và có rất nhiều thứ. Họ muốn thứ gì đó miễn phí. Họ muốn mục đích của mình, ý nghĩa của mình, phương hướng của mình và định mệnh của mình được tiết lộ cho họ, nhưng họ sẽ không thực hiện hành trình nơi những thứ này trở nên rõ ràng và hiển nhiên. Họ sẽ không thực thi thẩm quyền thật sự của mình.

Hãy nhân từ. Đừng lên án họ. Vì khi bạn thấy được khó khăn như thế nào và cho đi cuộc sống như thế nào để giành lại thẩm quyền cơ bản và thiết yếu này, thì bạn sẽ hiểu, và bạn sẽ cố gắng giúp người khác tìm thấy thẩm quyền này theo thời gian. Nhưng trước tiên bạn phải giành thẩm quyền đó cho chính mình, và bạn phải sử dụng nó đầy đủ để con tàu của bạn có thể chuẩn bị rời cảng.

Mọi người ở đây có thể nói, “Ôi trời! Tôi không thể thực hiện một hành trình như vậy một mình. Đó sẽ là quá sức đối với tôi!” Bạn sẽ không thực hiện hành trình này một mình. Những Người Vô Hình sẽ ở bên bạn. Và con tàu của bạn sẽ tham gia với các con tàu khác. Và bạn sẽ tìm thấy hướng đi của mình. Nếu bạn ở lại bến cảng và cố gắng tìm ra nó, lên kế hoạch cho nó hoặc giả định nó có thể là gì, thì bạn sẽ không bao giờ biết được. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

Bạn phải thực hiện hành trình. Sau đó bạn sẽ biết hành trình là gì. Sau đó bạn sẽ biết bạn đang tìm kiếm những gì. Sau đó bạn sẽ biết bạn phải hoàn thành những gì.

Ở đây bạn phải sẵn sàng là người mới bắt đầu, vì bạn là người mới bắt đầu. Mọi người đều là người mới bắt đầu trong Con Đường Tri Thức, bất kể họ tin gì hay nghĩ họ đã làm hoặc đạt được gì. Mọi người đều là học sinh mới bắt đầu của Tri Thức vì bạn phải là người mới bắt đầu để bắt đầu.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã biết rồi, nếu bạn nghĩ rằng bạn đã hiểu rồi, và bạn đặt nhiều niềm tin vào ý tưởng và giả định của chính mình, thì bạn sẽ không bao giờ rời khỏi bến cảng. Bạn thậm chí sẽ không lên được con tàu của chính mình. Bạn sẽ thực hiện hành trình trong tâm trí của mình, nhưng không phải trong thực tế.

Trong việc học Con Đường Tri Thức, mọi người được khuyến khích thực thi thẩm quyền của họ ở mỗi bước—không phải thẩm quyền của ý chí của họ, không phải thẩm quyền của mong muốn của họ, hay tham vọng của họ, mà là thẩm quyền của chính Tri Thức.

Để đọc các quyển sách Minh Triết, bạn đang thực thi thẩm quyền của mình. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng sẽ cho bạn thứ gì đó, bạn sẽ thực thi thẩm quyền này bởi vì bạn đang quẹo sang đúng hướng. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng sẽ thoả mãn tham vọng của bạn và mang lại cho bạn sự giàu có, dồi dào, tình yêu, mối quan hệ, hạnh phúc; ngay cả khi bạn có lối nghĩ nhận trợ cấp, bạn vẫn đang quẹo sang đúng hướng.

Khi bạn thực hiện hành trình, khi bạn ở trên mặt nước, thì bạn phải hướng đi đúng hướng. Đừng nghĩ rằng bất kỳ hướng nào bạn đi cũng sẽ đưa bạn đến đích đến của mình. Những người đang lang thang quanh bến cảng đưa ra giả định này. Họ nghĩ, “Chà, mọi người sẽ tìm thấy định mệnh của mình. Chúng ta đang ở đúng nơi chúng ta cần ở!” Nhưng họ đang đi không đâu cả, với chi phí lớn, với nỗ lực lớn.

Bạn phải có hướng đi đúng. Khi bạn đọc những quyển sách Minh Triết, thì bạn đang đi đúng hướng. Khi bạn quyết định bắt đầu học Những Bước Đi đến Tri Thức, ngay cả khi bạn nghĩ nó sẽ mang lại cho bạn mọi thứ bạn muốn, ngay cả khi bạn vẫn đang chờ món quà miễn phí từ Thần Thánh, thì bạn vẫn đang quẹo sang đúng hướng.

Tri Thức biết rằng động cơ của bạn vẫn chưa tinh khiết. Tri Thức biết rằng bạn vẫn còn bị vướng mắc và nặng gánh với niềm tin rằng bạn phải thoả mãn mọi tham vọng của mình để được hạnh phúc. Tri Thức biết rằng bạn quá nặng gánh, nhưng nó sẽ làm bạn nhẹ gánh. Nó sẽ giải phóng bạn. Nó sẽ đưa bạn từ một người hầu khốn khổ sang thành thuyền trưởng của con tàu của bạn. Và nó sẽ làm điều này mà không gieo vào bạn bất kỳ cảm giác kiêu ngạo nào bởi vì khi bạn là thuyền trưởng con tàu của mình, bạn sẽ nhận ra rằng bạn dựa vào Tri Thức và rằng bạn là một phần của thứ gì đó vượt qua hiểu biết của bạn. Khi đó bạn sẽ cung kính, bạn sẽ khiêm tốn, nhưng bạn sẽ mạnh mẽ.

Trên điều này, Đấng Tạo Hóa có thể ban cho bạn sứ mệnh của bạn trong cuộc sống. Nhưng điều này không thể được ban cho bạn cho đến khi bạn sẵn sàng. Và để chuẩn bị cho bạn, Đấng Tạo Hóa đã trao Những Bước Đi đến Tri Thức và Những Quyển Sách về Minh Triết.

Mỗi Bước mà bạn thực hiện trong Những Bước Đi đến Tri Thức, mỗi bài thực hành mà bạn thực hiện, là một hành động của việc thực thi thẩm quyền của bạn. Chính qua việc thực thi thẩm quyền này mà bạn sẽ nhận ra sức mạnh của mình, mà bạn sẽ nhận ra nguồn gốc sức mạnh của mình, mà bạn sẽ thấy rằng bạn không đơn giản đang thoả mãn mong muốn của mình hay tham vọng của mình.

Bạn sẽ thấy rằng bạn đang tôn vinh thứ gì đó vĩ đại, vĩ đại hơn cả thế giới—thứ gì đó tự do trên thế giới, không thể bị thống trị hay thao túng bởi mong muốn hay ý muốn của người khác, hoặc thậm chí bởi mưu đồ của chính phủ hoặc ngay cả bởi bất kỳ ai trong Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới.

Một thẩm quyền như vậy đang ở trong bạn. Nhưng bạn phải sử dụng nó để nhận ra nó. Bạn không thể đơn giản tin vào nó hay đưa ra giả định hoành tráng về nó hay hy vọng rằng nó sẽ làm mọi thứ cho bạn và rằng bạn có thể lang thang trong cuộc đời như một đứa trẻ bất lực.

Không, bạn phải chịu trách nhiệm về công chuyện của mình. Bạn phải sắp xếp suy nghĩ của mình. Bạn phải bắt đầu đối mặt với Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình—Trụ Cột của Mối Quan Hệ, Trụ Cột của Công Việc, Trụ Cột của Sức Khỏe và Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh. Vì chúng là một phần của trách nhiệm của bạn.

Để giương buồm ra khơi, bạn phải có những mối quan hệ hỗ trợ bạn và hài hòa với sứ mệnh lớn lao của bạn. Công việc của bạn phải hỗ trợ khả năng của bạn để là học sinh. Và bạn phải có khả năng sử dụng sự khôn ngoan trong các quyết định của mình ở đó. Bạn phải có đủ sức khỏe tinh thần và thể chất để trải qua một hành trình như vậy. Và bạn phải chuẩn bị trong Con Đường Tri Thức để có thể thúc đẩy sự phát triển tâm linh của mình một cách chân thật và chân chính.

Việc phát triển những Trụ Cột này không phải là điều có thể thực hiện hết cùng một lúc. Nó được thực hiện từng bước một, và mỗi bước mà bạn thực hiện, thì bạn đang thực thi thẩm quyền này. Và mỗi khi bạn thực hiện điều này, thẩm quyền này trở nên mạnh mẽ hơn một chút, tiết lộ thêm một chút về thực tế và bản chất của nó.

Ở đây khả năng của bạn và những khuynh hướng sâu thẳm của bạn được tiết lộ cho bạn, và bạn học cách chấp nhận chúng và sử dụng chúng một cách hiệu quả và phù hợp. Ở đây bạn nhận ra những rủi ro và nguy hiểm của việc đưa ra những giả định sai lầm, của việc trở nên thiếu kiên nhẫn và cố gắng vội vàng về phía trước, của việc cố gắng lấp đầy những lỗ hổng trong hiểu biết của bạn bằng những ý tưởng ưa thích của riêng bạn.

Thay vào đó, bạn học cách trở nên kiên nhẫn. Bạn học cách kiên trì. Bạn học cách cho phép sự hiểu biết của bạn là không trọn vẹn bởi vì nó là không trọn vẹn.

Ở đây bạn kết bạn với những điều chưa biết và học cách sống với bí ẩn của cuộc đời mình, trong khi trước đó bạn không thể chịu được sự không chắc chắn. Mọi thứ đã phải được định nghĩa. Mọi thứ đã phải được sắp xếp. Bạn đã lấp đầy tất cả các khoảng trống với những ý tưởng phổ biến và niềm tin thuận tiện. Chính trên sự hiểu biết sai lầm này mà bạn đã đặt cảm giác chắc chắn của mình và danh tính của mình.

Nhưng những thứ này đã làm bạn thất vọng, vì chúng chỉ có thể làm bạn thất vọng. Bây giờ bạn quay sang quyền lực lớn lao hơn, danh tính lớn lao đang sống trong bạn và đã chờ đợi sự xuất hiện của bạn rất lâu rồi.

Bạn đi theo Những Bước Đi đến Tri Thức. Bạn sử dụng thực hành của mình. Bạn học cách làm việc trong Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình, mang Tri Thức vào quá trình ra quyết định của mình, kêu gọi Tri Thức trong người khác, xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ có thể thể hiện Tri Thức và tránh xa những mối quan hệ phủ nhận Tri Thức hoặc không thể hỗ trợ Tri Thức.

Ở đây bạn đang chuẩn bị con tàu của mình để ra khơi, vì trên hành trình này bạn chỉ có thể mang theo những gì thiết yếu và cần thiết cho sứ mệnh. Bạn không thể mang theo tất cả những người bạn yêu thương, bạn không thể mang theo tất cả mọi thứ bạn thích, bạn không thể mang theo tất cả mọi thứ mà bạn tin vào, bạn không thể mang theo tất cả ký ức của mình—vì con tàu của bạn sẽ không chứa chúng, và chúng không thể hỗ trợ sứ mệnh của bạn. Bạn chỉ có thể mang theo những thứ—những ý tưởng đó, những ký ức đó, những thái độ đó, những niềm tin đó, những tài sản đó, những hoạt động đó và những mối quan hệ đó—mà có thể đồng hành cùng bạn.

Khi Tôi đang nói, bạn có thể bắt đầu thấy ở mức nào bạn phải thực thi thẩm quyền của mình và ở mức độ nào bạn phải nhận ra thẩm quyền này và phân biệt nó với những thôi thúc khác trong tâm trí mình.

Ở đây bạn có thể thấy rằng bạn phải phát triển một nền tảng thật sự cho sự chắc chắn bên trong bản thân, một cam kết với cuộc sống. Ở đây bạn phải để những thứ nào đó rời đi. Ở đây bạn phải đưa ra các quyết định cơ bản và đầy hệ quả. Ở đây bạn phải tôn vinh những gì được biết thay vì làm đầy tớ cho những gì được muốn.

Thẩm quyền này sẽ khôi phục lại cho bạn quyền lực của bạn và khả năng của bạn. Nó sẽ tiết lộ cho bạn theo thời gian những khả năng thật sự của bạn. Nó sẽ mang đến cho bạn những mối quan hệ thiết yếu cho sự phát triển của bạn và cho việc hoàn thành sứ mệnh của bạn. Nó sẽ dọn đường cho bạn. Nó sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Nó sẽ trao cho bạn thẩm quyền của bạn.

Sau đó suy nghĩ của bạn, mà đại diện cho thủy thủ đoàn trên con tàu của bạn, sẽ tuân thủ bạn. Chúng sẽ đi theo bạn. Chúng sẽ phục vụ bạn—bởi vì bạn là thẩm quyền để đi theo, bởi vì bạn có thể thực thi thẩm quyền, bởi vì bạn có thể ra lệnh với những thứ được trao cho bạn để ra lệnh, mà là suy nghĩ của bạn, hoạt động của bạn và công chuyện của bạn.

Bạn phải trở thành một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức. Không được khác. Bạn sẽ thấy đây là một thử thách và thành tựu lớn lao thế nào. Và bạn sẽ thấy nó sẽ giúp bạn tặng những món quà tuyệt thế nào cho người khác.

Và mỗi bước trên đường đi, bạn sẽ phải thực thi quyền lực của mình. Bạn sẽ phải từ bỏ lối nghĩ nhận trợ cấp. Bạn sẽ phải từ bỏ rất nhiều giả định, mà nhiều trong số đó là thịnh hành. Bạn sẽ phải mở rộng tâm trí mình và để tâm trí mình trở nên trống rỗng. Bạn sẽ phải sống cuộc sống một cách rất sạch, rất hiệu quả, rất có ý thức.

Nhưng chẳng phải đây là những gì bạn thật sự muốn? Liệu bạn có thể chấp nhận ít hơn thế này không? Liệu bạn có thể ở lại bến cảng và tìm thấy bất kỳ cảm giác thỏa mãn nào ở đó không? Bạn đã ở bến cảng này đủ lâu rồi. Bạn đã lang thang quanh bến cảng. Tàu của bạn đã ở ngoài nước. Bạn có thể nhìn thấy sự lộn xộn xung quanh bạn ở đó.

Bạn có thể nhìn ra và thấy biển rộng đang chờ bạn, kêu gọi bạn. Bạn có thể cảm thấy tiếng gọi này bên trong chính mình. Và bạn có thể cảm thấy sự bồn chồn của mình và nhận ra rằng bạn không thể ở nơi mình đang ở, vì bạn có những người phải gặp và những nơi phải đến, và bạn phải đến đó.

Bạn không thể chìm đắm trong thú vui hay tiện nghi hay sự xa xỉ bởi vì đó không phải là lý do bạn đã vào thế giới. Bạn không thể hài lòng với những gì có vẻ làm hài lòng tất cả mọi người khác bởi vì bạn có một sứ mệnh, và những người cử bạn đến đây đang kêu gọi bạn để nhắc nhở bạn rằng bạn có một sứ mệnh và rằng bạn phải thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức để tìm thấy sứ mệnh này và để có sức mạnh và thẩm quyền để hoàn thành nó.

Do đó hãy đến với thẩm quyền thật sự, không phải với sự kinh sợ mà với sự nhẹ nhõm và can đảm và sẵn sàng để khám phá thực tế của nó và sử dụng sức mạnh của nó.

Hãy đến như một người mới bắt đầu, nhận ra rằng bạn phải tìm hiểu thẩm quyền này là gì và làm sao nó có thể được thể hiện một cách khôn ngoan.

Hãy đến và hiểu rằng bạn phải bỏ lại đằng sau những ý tưởng cũ của mình, những giả định cũ và những định nghĩa cũ của mình bởi vì bạn sẽ không cần chúng lúc này, vì bạn đã tìm thấy thẩm quyền thật sự trong cuộc đời mình. Chính thẩm quyền này mà bạn phải sử dụng cho chính mình để tìm thấy sự chính trực thật sự của mình và để nhớ để giành lại những món quà mà bạn đã mang theo mình từ Quê Hương Cổ Đại của mình để trao cho thế giới.