Thông Điệp

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Thông Điệp Mới từ Chúa. Một cách thật phi thường, bạn đã tìm thấy Thông Điệp Mới từ Chúa hay có lẽ nó đã tìm thấy bạn. Đó không phải là ngẫu nhiên như vậy. Đọc thêm…

Lắng Nghe Tiếng Nói của Khải Huyền

Sự Khai Tâm


Về bài thu âm này

Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Thư Viện của Thông Điệp Mới

Tập 1

 

Tập 2

Tập 4

Tập 5

Những Khải Huyền Khác

Những Khải Huyền chưa được biên soạn thành tập và sách bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers Học thêm…

Có sẵn miễn phí từ Cửa Hàng của Cộng Đồng