Lời Giới Thiệu về Thông Điệp Mới

God Has Spoken Again. The Word and the Sound are in the world.

Về Thông Điệp Mới

Chào mừng bạn đến Thông Điệp Mới từ Chúa. Một cách thật phi thường, qua thời gian và một hành trình dài và có thể là bí ẩn trong cuộc sống, bạn đã đến đây. Bạn đã tìm thấy Thông Điệp Mới từ Chúa hay là có thể nó đã tìm thấy bạn. Điều này không phải là một sự tình cờ.

Chúa đã lên tiếng một lần nữa. Có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới. Đây là phép lạ của tình yêu và sự truyền đạt của Chúa cho nhân loại đang diễn ra trong thời đại của chúng ta, và bạn là một trong những người đầu tiên biết về điều này.

Thông Điệp Mới từ Chúa là một sự truyền đạt nguyên bản từ Chúa đến tất cả mọi người trên thế giới. Đây là một món quà của sự truyền đạt và khải huyền cho con người của tất cả các quốc gia và tín ngưỡng, được trao tặng lúc này cho một thế giới có học của sự liên lạc toàn cầu và sự nhận thức toàn cầu ngày càng tăng.

Thông Điệp Mới là không cho riêng một bộ lạc, một quốc gia hay một nhóm tín ngưỡng. Nó là sự truyền đạt của Chúa đến toàn thế giới.

Sự truyền đạt này có quyền lực để mồi lửa trái tim tâm linh của nhân loại, để vang lên tiếng gọi của Chúa cho sự thống nhất giữa những quốc gia và những tôn giáo của thế giới và để chuẩn bị nhân loại cho một thế giới đang thay đổi một cách cơ bản và cho định mệnh của nó trong một vũ trụ lớn hơn của sự sống thông minh.

Thông Điệp Mới đã được truyền tải trong một giai đoạn hơn 42 năm cho ông Marshall Vian Summers. Ông ấy đã đi một hành trình dài và đầy gian khổ để nhận lãnh Thông Điệp Mới của Chúa và đem nó đến cho bạn và cho tất cả những ai có thể nhận lãnh nó. Ông ấy là một người khiêm nhường, được gửi vào trong thế giới cho mục đích này, để thành Sứ Giả cho Thông Điệp Mới từ Chúa.

Tại Sao Bạn?

Tại sao bạn đã đến đây? Tại sao bạn đã tìm thấy Thông Điệp Mới từ Chúa? Nó có vẻ như là một bí ẩn hay một cơ hội tình cờ. Nhưng thật ra có một lý do bạn đã tìm thấy Thông Điệp Mới ngay lúc này.

Bởi vì Chúa đang kêu gọi khắp thế giới cho nhiều người để thức tỉnh và để chuẩn bị cho một cuộc sống mới và vĩ đại hơn – một cuộc sống của mục đích, mối quan hệ và sự đóng góp cho một thế giới đang cần. Chúa và Hội Đồng Thiên Thần đang kêu gọi nhiều người để khám phá ra mục đích cao cả hơn của họ và để phục vụ nhân loại lúc này và trong những thời điểm khó khăn phía trước.

Bạn có là một trong những người đó? Bạn có cảm thấy rằng cuộc sống của bạn có một mục đích và định mệnh lớn lao hơn ngoài những hoàn cảnh buồn tẻ của bạn? Bạn có cảm thấy rằng có những người khác mà bạn phải tìm, người mà mục đích và định mệnh được kết nối với của bạn? Bạn có cảm giác rằng thế giới đang hướng đi đến một tương lai khó khăn và rằng bạn phải tìm ra điều này có nghĩa gì và làm sao bạn có thể chuẩn bị?

Nếu vậy, thì sự phát hiện của bạn về Thông Điệp Mới có thể là một cuộc hẹn với định mệnh. Bởi vì Thông Điệp Mới trao cho một câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều thứ khác.

Thông Điệp Mới trao cho một con đường rõ để phát triển Tri Thức , trí tuệ sâu thẩm hơn mà sống bên trong bạn, điều mà một mình nó có thể tiết lộ mục đích cao cả hơn và những mối quan hệ định sẵn của bạn trên thế giới.

Tại Sao Lúc Này?

Một cách phi thường, bạn sống ở một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử loài người. Đây là thời đại của sự thay đổi, sự thử thách và cơ hội chưa từng có đối diện với con người khắp nơi.

Chưa bao giờ trước đây mà nguy cơ chiến tranh, xung đột tôn giáo, thay đổi khí hậu thảm khốc và sự đau khổ của loài người đã kinh khủng như vậy.
Bất kể nơi nào bạn được sinh ra, cách nào bạn được dạy dỗ hay những hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào, bạn là một phần của giai đoạn quyết định này trong lịch sử. Thông Điệp Mới dạy rằng mỗi người chúng ta đã chọn để đến thế giới ở giai đoạn này để phục vụ và đóng góp cho một nhân loại đang vật lộn, để giữ ngọn lửa thánh linh ở trung tâm của nhân loại, và mang món quà của ơn huệ và sự khôn ngoan từ Quê Hương Cổ Đại của chúng ta để phục vụ thế giới khi nó đối mặt với những thử thách lớn lao nhất của nó. Xem xét cho bản thân: đây có phải là tại sao bạn đang ở đây?

Những thập kỷ tới sẽ quyết định số phận của nhân loại. Đó là những hành động và những quyết định của từng người ngay lúc này và trong cả những năm sắp tới mà sẽ quyết định số phận và tương lai của gia đình loài người. Trong những năm tới, nhân loại sẽ chọn hoặc là một con đường mới tiến lên của sự thống nhất và sự hợp tác hoặc là một tương lai của mâu thuẫn và sự đi xuống vĩnh viễn. Bởi vì chúng ta đứng ở ngưỡng cửa vĩ đại này mà Chúa đã lại lên tiếng.

Tại Sao một Thông Điệp Mới?

Thông Điệp Mới từ Chúa đã đến bởi vì bốn khủng hoảng căn bản ngay lúc này đang trỗi dậy trên thế giới:

  1. Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và biến động về môi trường, xã hội và kinh tế đang cùng đổ lên nhân loại, mang với chúng nguy cơ chiến tranh và đau khổ loài người trên một quy mô chưa từng được thấy trước đây. Nhân loại đã tạo nên một tai họa toàn cầu mà có quyền lực để thay đổi thế giới mà chúng ta đã từng biết về nó. Cho điều này chúng ta chưa chuẩn bị. Thông qua Thông Điệp Mới, Chúa đang trao ban một con đường mới tiến lên cho nhân loại và một lối đi cho sự chuẩn bị bên trong và bên ngoài mà mỗi người có thể đi theo.
  2. Nhân loại đang nổi lên vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Sự liên lạc đã bắt đầu bởi những loài muốn lợi dụng một nhân loại yếu ớt và chia rẽ. Cho điều này, nhân loại chưa chuẩn bị. Lần đầu tiên, Chúa đang tiết lộ bản chất thật của sự liên lạc này và với nó thực tế và thánh linh của cuộc sống trong vũ trụ. Đây là bối cảnh lớn lao hơn để hiểu được quá trình tiến hoá và định mệnh của nhân loại và Chúa đang hoạt động trong thế giới này và trong tất cả mọi thế giới như thế nào.
  3. Những tôn giáo của thế giới thì bị chia rẽ và cạnh tranh với nhau, và ngay cả trong nội bộ. Bởi vì sự cạnh tranh và mâu thuẫn ngày càng gia tăng này, chúng đang làm yếu đi gia đình loài người và đang tạo ra xung đột và sự chia rẽ vĩ đại vào một thời điểm mà việc xây dựng sự thống nhất của con người là quan trọng nhất. Thông Điệp Mới dạy rằng Chúa đã khởi đầu tất cả những tôn giáo của thế giới và rằng tất cả chúng đã bị thay đổi bởi con người.
  4. Một sự nghèo nàn lớn lao về nội tâm được cảm nhận bởi con người khắp nơi ở các quốc gia giàu và nghèo, một sự tách rời khỏi cảm nhận về ý nghĩa, mối quan hệ và định hướng lớn lao hơn trong cuộc sống. Con người khắp thế giới sống và cam chịu với một khát khao về tâm linh sâu thẳm. Chúa đã đáp lại nhu cầu và khát khao này bằng cách đánh thức quyền lực thánh linh của Tri Thức trong từng người mà có thể đáp lại. Tri Thức là mối liên hệ với Chúa của chúng ta. Đó sẽ là những cá nhân được dẫn dắt bởi Tri Thức này mà sẽ tạo nên tất cả sự khác biệt trong việc quyết định định mệnh và tương lai của thế giới chúng ta.
  5. Định Mệnh của Chúng Ta

   Thông Điệp Mới tiết lộ rằng nhân loại có một định mệnh vĩ đại hơn như là một chủng loài tự do và thống nhất trong thế giới của chúng ta và trong Cộng Đồng Vĩ Đại của cuộc sống trong vũ trụ. Nhân loại có quyền lực để giải quyết mâu thuẫn và để phục hồi môi trường Trái Đất để trở thành ngôi nhà bền vững của nó trong tương lai. Nhân loại có những khả năng và những món quà thánh linh vĩ đại mà phải được bảo vệ, lấy ra và nuôi dưỡng khắp thế giới. Đây là cơ hội vĩ đại và nhu cầu vĩ đại đang ở trước chúng ta ngay lúc này.
   Nhưng điều này có thể được làm như thế nào? Làm sao nhân loại có thể bước ra khỏi hành trình thiếu thận trọng và tai hại mà nó đang đi? Khi Những Đợt Sóng Vĩ Đại của biến đổi về môi trường, chính trị và kinh tế đe dọa những lợi ích bản thân và sự an toàn bản thân của tất cả mọi người, điều gì có thể truyền cảm hứng và đặt một động lực và cảm hứng vĩ đại vào trong gia đình nhân loại?
   Cuối cùng, đó là Tri Thức, quyền lực thánh linh sâu thẳm trong tất cả mọi người, mà có thể đưa đến những hành động và những động lực cần thiết cho mỗi người để tìm thấy mục đích cao cả hơn của họ trong cuộc sống và cuối cùng là cho nhân loại để chọn sự thống nhất và hợp tác trên sự cạnh tranh, chia rẽ và chiến tranh.
   Chúa đã giao cho một Tân Khải Huyền để thức tỉnh quyền lực thánh linh này trong tất cả mọi người và đưa cho một tầm nhìn và khả năng vĩ đại hơn để xây dựng một tương lai tốt hơn nhiều so với quá khứ của chúng ta. Ở đây, Chúa làm việc thông qua những cá nhân từ tất cả mọi quốc gia và những truyền thống tín ngưỡng trong tất cả các hoàn cảnh, làm việc từ trong ra ngoài.
   Sự hỗ trợ vĩ đại đang lúc này được trao tặng cho thế giới từ Chúa và từ Hội Đồng Thiên Thần, những người sẽ thông dịch ý muốn của Chúa thành ngôn ngữ và sự hiểu biết của con người. Sự hỗ trợ đã đến. Chúa đã nói một lần nữa. Có một con đường mới tiến lên cho bạn và cho cả thế giới.

   Bắt Đầu từ Đâu?

   Bạn đã tìm thấy Thông Điệp Mới từ Chúa nhưng điều này có nghĩa gì? Bạn phải làm gì kế tiếp? Dành thời gian để suy ngẫm về tầm quan trọng của khám phá này và xem xét những bước kế tiếp bạn có thể làm:

   Đọc và Lắng Nghe Tiếng Nói của Khải Huyền

   Đọc Tuyên Ngôn Đọc Tuyên Ngôn rồi lắng nghe những bài khải huyền gốc của Thông Điệp Mới:

   Đọc câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến

   Đọc câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến về Thông Điệp Mới từ Chúa, nó là gì, tại sao nó đang ở đây và nó đã được nhận lãnh như thế nào.

   Đọc Câu Chuyện của Sứ Giả

   Marshall Vian Summers đã dành 42 năm của cuộc đời ông ấy để nhận lãnh Thông Điệp Mới từ Chúa. Đọc câu chuyện của Sứ Giả và biết thêm về người đàn ông có trách nhiệm đem Thông Điệp Mới đến Trái Đất.   Lắng nghe Sứ Giả nói

   Người Sứ Giả đang sống trong thế giới ngày hôm nay. Lâu lâu ông ấy trao tặng một thông điệp cho thế giới và cho những học sinh của Thông Điệp Mới. Lắng nghe Bài Phát Thanh của Sứ Giả.

   Bắt Đầu Hành Trình trong Những Bước Đi đến Tri Thức

   Chúa đã trao tặng Những Bước Đi đến Tri Thức như là con đường mỗi người có thể đi theo để xây dựng sức mạnh cốt lõi này và khả năng lớn lao hơn trong cuộc sống. Những Bước Đi miễn phí trên mạng cho tất cả mọi người.

   Hội Nhập Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới

   Hội nhập Cộng Đồng Toàn Cầu của Thông Điệp Mới, bao gồm học sinh từ hơn 70 quốc gia, những người đang học và đang sống Thông Điệp Mới từ Chúa. Tham dự cuộc nói chuyện Lửa Trại hằng tuần và bài dạy trực tiếp của Phát Thanh Bên Lò Sưởi.   Thư Viện của Thông Điệp Mới…