Một cuộc Phỏng Vấn với Sứ Giả

messenger7

Marshall Vian Summers

Thông Điệp Mới đến từ đâu?

“Nó đã được tiết lộ cho tôi bởi Những Thiên Thần của Chúa, một sự Hiện Diện đầy quyền lực, bí ẩn mà đã làm đầy tâm trí của tôi và môi trường chung quanh với ân sủng.”

Ông khẳng định là đại diện cho Thông Điệp Mới từ Chúa. Làm sao ông có thể khẳng định điều đó?

“Thông Điệp Mới đã được trao cho tôi bởi Những Thiên Thần của Đấng Tạo Hoá. Nó là một Tân Khải Huyền cho nhân loại. Tôi đã được hướng dẫn để khẳng định điều này.”

Bởi quyền thế nào nào mà ông nhận là thể hiện một hiệp ước mới, một kinh thánh mới?

“Tôi đã được trao cho nhiệm vụ này và tôi, thông qua Tri Thức bên trong tôi, đã nhận ra nó và chấp nhận nó. Nhưng trách nhiệm để mang kinh thánh mới này vào trong thế giới đã là vĩ đại. Nó đã là một gánh nặng vĩ đại cho tôi.”

Thông Điệp Mới này khác những giáo huấn khác như thế nào?

“Nó khác bởi vì nó là về thực tế của cuộc sống và thánh linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại (vũ trụ) và bởi vì nó thể hiện Tri Thức và sự Khôn Ngoan vượt qua khỏi điều mà nhân loại đã xây dựng được từ trước tới giờ.”

Cái này định để thay thế những tôn giáo của thế giới?

“Không, Thông Điệp Mới được có ý định để trao cho những truyền thống tín ngưỡng của thế giới một phạm vi lớn hơn, một tầm nhìn lớn hơn và một bối cảnh lớn hơn để tiếp tục tồn tại, lớn lên và tiến hoá.”

Ông ý gì khi nói Cộng Đồng Vĩ Đại?

“Đây là phạm vi lớn hơn của cuộc sống thông minh trong vũ trụ nơi mà nhân loại đang trỗi vào.”

Làm cách nào ông trở thành đủ tiêu chuẩn để trở thành người được chọn để trình bày cái này?

“Tôi đã được chọn và rồi tôi đã chuẩn bị.”

Ông là người duy nhất đã nhận Thông Điệp Mới này?

“Mặc dù nhiều người được gọi để giúp tôi, tôi là người duy nhất.”

Nó là như thế nào khi tiếp xúc với Những Thiên Thần của Đấng Tạo Hoá?

“Nó không như bất cứ điều gì trên thế giới. Ngôn ngữ không thể mô tả nó được.”

Ông có phải là người hoàn hảo?

“Tôi không hoàn hảo, nhưng điều mà tôi đại diện cho thì hoàn hảo. Nó vượt qua khỏi sự sáng tạo và điều khiển của con người. Nó là một món quà từ Đấng Tạo Hoá cho một nhân loại đang vùng vẫy.”

Ông là ai mà nói điều này? Ông chỉ là một con người? Ông có nghĩ ông là Chúa?

“Không, tôi không phải là một Chúa. Tôi là một người đã được chọn để làm việc này, và nó đã là rất khó khăn cho tôi. Và bởi vì tôi phải đối mặt với rất nhiều sự nghi ngờ và ngờ vực và trốn tránh và phủ nhận từ những người khác, nó vẫn là khó khăn cho tôi. Nhưng tôi phải trình bày Thông Điệp Mới từ Chúa bởi vì tôi biết nó là sự thật. Tôi đã thấy nó. Nó đã được chỉ cho tôi.”

Ai đang chỉ cho ông? Ông có đang bị lừa?

“Không. Khi bạn đã trải nghiệm sự hiện diện của Chúa và những Thiên Thần của Chúa, không có sự nghi ngờ nào.”

Ông có tin vào Chúa Giêsu?

“Tôi đang đại diện cho ý muốn của ông ấy trong việc này, bởi vì ông ấy đang trông coi sự chuẩn bị của nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại cùng với những nhà sứ giả thánh linh vĩ đại khác của nhân loại.”

Ông nói gì với những người không tin ông?

“Bạn có thể nghi ngờ tôi hay có vấn đề với tôi, nhưng đó không phải là vấn đề thật sự bởi vì tôi chỉ đang trao Thông Điệp Mới. Bạn phải đối diện với Thông Điệp Mới. Nếu bạn không muốn đối diện với Thông Điệp Mới, hay bạn sợ Thông Điệp Mới, hay không thể đối phó với nó, thì bạn sẽ đặt tất cả tập trung của bạn lên người mang thông điệp. Nhưng nó không phải đâu. Tôi là con người. Tôi có thể sai. Bạn có thể tìm thấy khuyết điểm với tôi nếu bạn muốn. Nhưng điều đó vẫn có nghĩa là bạn không thể đối mặt với Thông Điệp Mới.”

Thông Điệp Mới nói cho chúng ta điều gì mà chúng ta chưa nghe từ những Người Thầy Vĩ Đại trong quá khứ?

“Thông Điệp Mới từ Chúa nói rằng chúng ta đang trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ, rằng thế giới đang bị xâm nhập bởi những thế lực từ bên ngoài mà chống lại tự do loài người, rằng chúng ta đang đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay về môi trường và kinh tế trên thế giới điều sẽ tạo nên một tương lai sẽ không như quá khứ. Đó là ba sự kiện vĩ đại này mà loài người và các quốc gia chưa chuẩn bị cho và đó là tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới.”

Ông nói về những Người Ngoài Hành Tinh đang viếng thăm thế giới chúng ta. Có phải họ đang ở đây để giúp chúng ta với những vấn đề của chúng ta?

“Họ có vẻ giúp chúng ta, nhưng chỉ để đạt được lòng trung thành của chúng ta.”

Có Người Ngoài Hành Tinh nào tốt cho chúng ta không?

“Có, nhưng họ không phải là những loài đang can thiệp vào những vấn đề của loài người.”

Tại sao thông điệp của ông được trình bày ngay lúc này?

“Một Bóng Tối Vĩ Đại đang ở trong thế giới. Nó không như bất cứ gì nhân loại đã đối mặt trước đây. Liên Lạc đã bắt đầu, nhưng đó là sự Liên Lạc với một ý đồ đen tối. Thêm nữa, chúng ta đang đối mặt với những đợt sóng của sự thay đổi vĩ đại đang tụ vào – thay đổi khí hậu, sự xuống cấp về môi trường, thức ăn và những nguồn tài nguyên năng lượng đang suy giảm và sự đe doạ ngày càng gia tăng của mâu thuẫn và chiến tranh.

Thông điệp của tôi đến từ Những Thiên Thần của Đấng Tạo Hoá những người đang cố gắng cấp bách để giúp nhân loại nhận thấy điều này và để chuẩn bị cho việc tiếp xúc với những thực tế mới này với sự khôn ngoan và sự điềm tỉnh. Đây là những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, nhưng nhân loại chưa chuẩn bị.”

Thông Điệp Mới nói về điều gì?

“Nó nói về bản chất sâu thẳm hơn của thánh linh con người và thánh linh của sự sống trong vũ trụ. Nó nói về tự do cá nhân và việc bảo vệ tự do của nhân loại. Nó nói về nhân loại thống nhất trong sự phòng thủ của nó cho sự giữ gìn thế giới. Nó nói về việc đối mặt và bù đắp lại Bóng Tối Vĩ Đại đang ở trong thế giới.”

Tại sao ông gọi đây là Bóng Tối Vĩ Đại?

“Tại vì nó khác và nguy hiểm hơn bất cứ gì nhân loại đã từng chạm trán trước đây. Chúng ta không còn một mình trong Vũ Trụ hay ngay cả trong thế giới riêng của chúng ta. Sự cô lập của chúng ta bây giờ đã chấm dứt.”

Ý Muốn của Chúa cho nhân loại là gì?

“Đấng Tạo Hoá muốn rằng nhân loại chuẩn bị cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và cho sự chạm trán của nó với những thực tế của sự sống trong vũ trụ. Đấng Tạo Hoá đã gửi đến một lời cảnh báo, một lời chúc phúc và một sự chuẩn bị. Cùng nhau chúng đại diện một Tân Khải Huyền cho nhân loại.”

Điều này khác với những giáo huấn khác như thế nào?

“Nó khác bởi vì nó là giáo huấn trong Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại mà tượng trưng cho Ý Muốn của Chúa đang hoạt động trong vũ trụ to lớn hơn mà chúng ta đang sống. Đây là một món quà hiếm mà đã đến đúng lúc.”

Bao nhiêu lâu để học giáo huấn này?

“Nó phụ thuộc vào điều gì người đó đã học tới giờ và bao nhiêu phải được học lại.”

Ông có coi mình là một thiên thần hay một vị thánh hay một đấng cứu rỗi?

“Không. Tôi đang ở đây để mang Thông Điệp Mới đến thế giới. Không hơn, không kém.”

Ông chuẩn bị như thế nào để làm việc này?

“Tôi đã được chuẩn bị thông qua những cách thức vĩ đại và bí ẩn.”

Có phải mọi người phải nghe thông điệp của ông? Nó là dành cho mọi người?

“Đúng, nó là dành cho mọi người, nhưng lúc ban đầu chỉ số ít sẽ có thể nhận ra được ý nghĩa thật của món quà này từ Đấng Tạo Hoá và tại sao nó là rất cần trong thế giới ngay lúc này. Đây là một tiếng gọi vĩ đại!”

Đây có phải là cách duy nhất con người có thể chuẩn bị cho những điều mà ông đã nói?

“Đây là Con Đường mà Đấng Tạo Hoá đã ban cho.”

Tại sao chúng ta phải chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại?

“Bởi vì những thế lực ngoài hành tinh từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới ngày hôm nay tìm cách để đạt được sự ảnh hưởng và điều khiển ở đây thông qua sự lật đổ và lừa đảo. Đối mặt với một thế giới đang đi xuống, gia đình loài người rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thuyết phục này. Nhân loại phải nhận ra và bù đắp lại sự Can Thiệp này nếu nó muốn giữ gìn tự do của nó và quyền tự chủ của nó giữa sự hiện diện của những thế lực can thiệp to lớn.”

Điều này nghe rất dễ sợ.

“Không, nó không dễ sợ. Nó đơn giản là sự thật. Nếu bạn dành thời gian để nhìn vào điều này không với sự sợ hãi hay ưu tiên, tình cảnh này sẽ trở thành rõ ràng đối với bạn.”

Điều này phải nên thương yêu hơn. Nó không có vẻ thương yêu đối với tôi.

“Nó đơn giản là sự thật, và tôi đang thương yêu bằng việc trình bày điều này cho bạn. Thông Điệp Mới là một món quà của tình yêu vĩ đại từ Đấng Tạo Hoá. Tình yêu này được có ý định để cứu nhân loại từ một hiểm nguy vĩ đại và để chuẩn bị nhân loại cho một tương lai và định mệnh vĩ đại hơn trong Cộng Đồng Vĩ Đại.”

Làm sao ông biết rằng thông điệp của ông và vai trò của ông là thật?

“Điều đó được biết với tôi bởi vì nó đã được tiết lộ cho tôi.”

Ai đã tiết lộ nó cho ông?

“Những Thiên Thần của Đấng Tạo Hóa đã tiết lộ nó cho tôi, và nó được tiết lộ cho bạn thông qua Thông Điệp Mới.”

Tại sao chúng tôi nên tin thông điệp này của ông?

“Đó không phải là câu hỏi về niềm tin. Đó là câu hỏi về sự nhận thức và về Tri Thức. Nếu bạn có thể trải nghiệm điều này trong trái tim bạn, thì bạn sẽ biết rằng tôi đang chân thật với bạn”

Ông không phải đang cố để kiếm tiền hay để trở thành giàu có và lợi dụng người khác?

“Không, tôi không trở nên giàu có bằng công việc này. Nó là một gánh nặng và sự hi sinh lớn lao cho tôi và gia đình tôi. Nó đã đến với một cái giá to lớn cho chúng tôi. Nhưng tôi đang ở đây để đưa một thứ cho con người mà họ sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.”

Học hỏi Thông Điệp Mới này sẽ cho tôi điều gì?

“Nó sẽ cho bạn lòng can đảm. Nó sẽ cho bạn định hướng trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ trao những cách thức cho bạn để học để trở thành khôn ngoan và đầy quyền lực, yêu thương và vị tha. Nó sẽ giúp bạn để bảo vệ thế giới mà lúc này đang bị đe dọa bởi những thế lực từ bên ngoài và bởi sự ngu ngốc và lạm dụng của con người. Nếu những điều này là quan trọng đối với bạn, thì có lẽ bạn đã tìm thấy con đường.”

Ông nói gì với những người buộc tội ông về nhiều điều?

“Tôi nói rằng, đọc hết Thông Điệp Mới của Chúa. Ở với nó với một tâm trí rộng mở. Rồi sau đó tôi sẽ lắng nghe những lời than phiền của bạn.”

Ông không phải đang rất tiêu cực trong nhận xét của ông về những vị khách ngoài hành tinh?

“Không, tôi chỉ đang trình bày một sự thật vĩ đại hơn về việc này. Đó không phải là tích cực hay tiêu cực. Đó là phản ứng của bạn.”

Ông nói gì với những người lên án là ông tự bịa ra toàn bộ chuyện này?

“Tôi nói không có ai trong thế giới sở hữu sự khôn ngoan và Tri Thức mà được chứa đựng trong Thông Điệp Mới. Nó là quá sâu thẳm và quá thật. Nó có quyền lực để hoàn toàn biến đổi cuộc sống của bạn.”

Bằng chứng của mối đe dọa to lớn mà ông nói đến ở đâu?

“Con người khắp nơi biết rằng có điều gì đó rất sai trong thế giới. Trong khi con người tiếp tục đổ lỗi lẫn nhau cho việc này, nhân loại đang đối mặt với một mối đe dọa vĩ đại hơn từ bên ngoài. Bằng chứng ở xung quanh chúng ta. Nhưng để thấy được điều này, bạn phải nhìn với đôi mắt trong sạch – không có sự lo sợ, ưu tiên hay lên án.”

Làm cách nào con người có thể tìm thấy Mục Đích Cao Cả Hơn trong cuộc sống?

“Món quà đang ở bên trong bạn. Con Đường của Tri Thức đang ở đây. Con Đường chỉ có thể được biết. Để cho nó được biết, bạn phải có một nền tảng trong Tri Thức. Đó là tại sao chúng ta làm Những Bước Đi đến Tri Thức. Đó không phải là một vấn đề về ý kiến hay cách nhìn. Đó là một vấn đề về việc nhận ra chân lý khi đối mặt và trải nghiệm nó một cách sâu sắc. Do đó, cho những ai có thể thấy, nghe và đáp lại, có một “Con Đường” để tìm thấy điều mà bạn biết trong tận sâu thẳm và điều bạn ở đây để làm. Bạn tự do để bất đồng với tôi và có vấn đề với tôi, nhưng bạn sẽ không biết điều tôi biết hay thấy điều tôi thấy cho tới khi bạn đã tiến lên trong sự chuẩn bị được trao ban bởi Thông Điệp Mới.”

Sự Khôn Ngoan là gì?

“Sự Khôn Ngoan là khả năng sống với Tri Thức.”

Tri Thức là gì?

“Đó là sống với Sự Khôn Ngoan.”

Đó là chưa trả lời câu hỏi của tôi.

“Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi của bạn, và đó là đi cuộc hành trình. Bạn chỉ có thể biết Tri Thức bằng cách học về Tri Thức. Bạn chỉ có thể biết Tri Thức bằng cách đạt một mối quan hệ với Tri Thức. Không có cách nào khác.”

Ông ở đây để làm gì?

“Tôi là người đại diện của một Tân Khải Huyền cho nhân loại. Nhiệm vụ của tôi là chia sẻ món quà vĩ đại này với nhiều người nhất có thể. Nó là Thông Điệp của Đấng Tạo Hóa cho tất cả chúng ta.”

Tân Khải Huyền trao cho con người điều gì?

“Nó dẫn bạn đến một điểm nhìn thuận lợi. Nó tạo ra bối cảnh cho bạn để phát hiện ra điều bạn đang ở đây để làm. Nó trao cho bạn quyền lực để thấy, để biết và để làm. Nó trao cho bạn một con đường để tìm thấy Tri Thức bên trong bạn. Nhưng bạn phải thực hiện cuộc hành trình. Bạn không thể đơn giản học những điều này bằng cách hỏi tôi những câu hỏi hay cố gắng hiểu những ý tưởng này.”

Ông nói gì với những người cũng khẳng định như vậy?

“Vai trò này đã được trao cho một mình tôi, nhưng bạn có thể giúp thế giới nếu bạn được lay chuyển một cách chân thật để làm việc này. Mọi người cần phải giúp trong việc bảo tồn quyền tự chủ và tự do của con người trong thế giới này.”

Con người sẽ tấn công ông. Ông sẽ đáp lại họ như thế nào?

“Nếu bạn không thể nhận lãnh một Thông Điệp Mới từ Đấng Tạo Hóa, thì bạn phải nhìn vào điểm bất lợi của riêng bạn. Đây là một Khải Huyền cho thời đại của chúng ta và những thời đại sắp tới. Đó là Ý Muốn của Chúa mà điều này đang được trình bày ngay lúc này.”

Làm sao con người có thể chắc về điều ông đang nói?

“Nếu bạn muốn tìm ra, thì bạn phải thực hiện sự chuẩn bị mà Đấng Tạo Hóa đã trao ban. Đó là cách duy nhất bạn sẽ biết điều này có nghĩa gì. Không có việc này, bạn đang chỉ phỏng đoán và những phỏng đoán của bạn là được dựa vào những nỗi sợ và những định kiến của bạn và không vào một sự trải nghiệm sâu sắc hơn.”

Ông có phải là một Bậc Thầy không?

“Không, Tri Thức là Bậc Thầy.”

Vậy ông là một Vị Thánh?

“Tôi không nghĩ về bản thân theo cách này.”

Tại sao ông nói theo cách thận trọng như vậy?

“Bởi vì mỗi chữ là quan trọng trong việc thể hiện điều ở tầm vĩ đại này. Mỗi chữ phải hoàn thành chính nó trong nỗ lực của tôi để chia sẻ với bạn điều ở tầm quan trọng nhất.”

Khải Huyền xảy ra như thế nào?

“Tôi bắt đầu sự nghiệp của tôi dạy người mù. Rồi một ngày tôi phải dừng và tôi bắt đầu dạy về quan hệ và sự nhận thức. Tôi dạy nó trong một khoảng thời gian, và rồi tôi phải dừng, và tôi bắt đầu dạy Tri Thức Bản Thân và Sự Dẫn Dắt Bên Trong. Năm 1982 Khải Huyền bắt đầu. Đó đã là thử thách lớn nhất mà tôi từng đối mặt.”

Tại sao điều này thật khó lý giải?

“Nó có vẻ khó lý giải bởi vì nó là khó lý giải, và nhưng đây là cách mà Khải Huyền xảy ra.”

Điều này liên quan như thế nào đến những nhu cầu hằng ngày của con người?

“Sự phát triển của Tri Thức tuyệt đối là chìa khoá cho con người để vận hành với sự chắc chắn trong cuộc sống hằng ngày. Trong những mối quan hệ của bạn, công việc của bạn, sức khoẻ cá nhân của bạn và nhận thức thánh linh của bạn, bạn cần quyền lực mà Đấng Tạo Hóa đã trao cho bạn để dẫn dắt và để giữ gìn bạn. Thông Điệp Mới nói về điều này và trao cho một con đường để học những điều này.”

Cái gì là sự chuẩn bị mà ông nói đến?

“Đó là một sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại và cho một thế giới đổi thay. Đó là một sự chuẩn bị cho con người để đạt được quyền lực và khả năng thánh linh thật sự của họ khi đối mặt với những thế lực chống đối vĩ đại.”

Con người có thể làm gì để chuẩn bị?

“Đọc Thông Điệp Mới. Lắng nghe Tiếng Nói của Khải Huyền. Chuẩn bị trong Con Đường của Tri Thức. Điều này sẽ dẫn dắt bạn để tìm ra đóng góp của bạn là gì, điều mà đang chờ sẵn bạn để được khám phá. Nhưng bạn phải học cách thức trước. Bạn chưa sẵn sàng.”

Làm sao tôi có thể giải thích Thông Điệp Mới cho người khác?

“Bạn có thể nói họ rằng Đấng Tạo Hóa đã gửi một lời cảnh báo, một lời chúc phúc và một sự chuẩn bị để đáp lại những sự kiện thay đổi của thế giới và ngưỡng cửa mới mà nhân loại đang đối mặt trong cuộc chạm trán của nó với cuộc sống trong vũ trụ.”

“Bạn có thể nói họ rằng Thông Điệp Mới không dựa vào bất kỳ một truyền thống tín ngưỡng hay Giáo Huấn nào. Nó nhấn mạnh vào những chân lý cơ bản mà chúng đều có chung khi tiết lộ một sự hiểu biết mới về Tri Thức và Sự Khôn Ngoan mà chưa từng được trao cho nhân loại trước đây. Những truyền thống tín ngưỡng hiện tại của chúng ta bản thân chúng không thể chuẩn bị nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại hay cho sự biến đổi vĩ đại đang tiến đến thế giới. Đó là tại sao một Thông Điệp Mới đã được gửi đến.”

“Bạn có thể nói họ rằng Thông Điệp Mới nhấn mạnh vào sự trên hết của Tri Thức, sự phát triển của khả năng phân biệt rõ, những mối quan hệ và nhận thức và làm sao để sống với sự chắc chắn, sức mạnh và sự khôn ngoan trong việc chuẩn bị cho một tương lai mà sẽ không như bất cứ gì chúng ta đã từng biết.”