<>

Sự Sống trong Vũ Trụ

Sự Sống trong Vũ Trụ là một cửa sổ nhìn ra câu chuyện về sự sống của vũ trụ chúng ta; những thực tế về giao dịch, du hành và mâu thuẫn trong không gian; sự sinh ra và chết đi của những nền văn minh khắp những vì sao và kế hoạch và mục đích vĩ đại của một Đấng Tạo Hoá người trông coi sự tiến triển về thánh linh của sự sống trong tất cả các thiên hà. Đây là một phần của tân khải huyền thánh linh của Chúa cho nhân loại.

Bắt đầu đọc...

Những Bước Đi đến Tri Thức

Những Bước Đi đến Tri Thức là một quyển sách về Nhận Thức Nội Tâm. Chương trình học một năm của nó, bao gồm 365 bước hay bài học, là được có ý định để đưa người học đến việc trải nghiệm của Tri Thức, quyền lực thánh linh sâu thẳm sống trong mỗi chúng ta, và để đóng góp nó bằng việc phục vụ cho thế giới.

Khám phá bài thực hành...

Chúa Đã Lại Lên Tiếng

Sự đổi thay vĩ đại đang tụ họp đến thế giới. Nhân loại thì chưa chuẩn bị. Nhìn thấy nhu cầu vĩ đại này trên Trái Đất, Chúa đã lại lên tiếng. Một Thông Điệp Mới từ Chúa đang ở trong thế giới.

Học hỏi thêm về Thông Điệp Mới của Chúa