Marshall Vian Summers Kimdir?

Who is Marshall Vian Summers?

Marshall Vian Summers

Marshall Vian Summers, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın Elçisidir. İnsanlığı, dünyaya yaklaşmakta olan büyük ekonomik, sosyal ve çevresel değişiklikleri ve akıllı yaşam dolu bir evrene çıkmasına hazırlamak için, otuz yılı aşkın bir süredir verilen geniş bir Yeni Vahyin alıcısı olmuştur.

1981 sonbaharında, 32 yaşında, Marshall Vian Summers dünyayı gözeten Melekler Meclisi ile doğrudan bir karşılaşma yaşadı. Bu karşılaşma sonsuza dek hayatının gidişatını değiştirdi ve Meclisi ile hayatını Tanrı’ya teslim etmesini gerektiren daha derin bir ilişki başlattı. Ve böylece Tanrı’nın İnsanlık için Yeni Mesajı’nı almanın uzun ve gizemli sürecine başladı.

Bu esrarengiz başlayışa takiben, 33 yaşındayken, Melekler Meclisi ile ikinci bir karşılaşması oldu ve burada Dünya için mesajlarını almaya ve kaydetmeye başladı.

O günden bu yana, insanlık için büyük bir Vahiy, zaman zaman yavaş yavaş ve bazen de büyük seller gibi ortaya çıktı. Bu uzun yılların çoğunda, bu Vahyin ne kadar büyüyeceğini ve nihayetinde nereye yönlendirileceğini bilmeden sadece bir kaç kişinin desteğiyle ilerlemek zorunda kaldı.

Yılın büyük bir kısmında, Marshall, Amerika Birleşik Devletleri’nin Rocky Dağları’nda, ailesi ve Yeni Mesaj Topluluğu üyeleri tarafından desteklenen göreceli bir inzivada yaşıyor. Orada Tanrı’dan Dünyaya Yeni Mesajı alma, hazırlama ve sunma misyonunu sürdürüyor.

Nadir durumlarda Marshall, Yeni Mesajın Kaynağı tarafından, dünyanın çevresindeki belirli yerlerine, o yer ve zaman içinde Tanrı’nın Vahiylerini almak için (Seyahatler) ve Dünya Topluluğu’nun özel toplantılarında (Etkinlikler) Tanrı’nın Yeni Mesajının içerdiği derin gerçekleri açıklamak için seyahat etmeye yönlendiriliyor.

Elçi, insanlık ailesine şimdiye kadar verilen en büyük Vahyi almak ve sunmak için uzun ve zorlu bir yol yürüdü. Bugün hala, Tanrının Yeni Vahyini sıkıntılı ve bölünmüş bu dünyaya getirmenin zorlukları ile karşılaşırken, Vahyin Sesi kendisinden akmaya devam ediyor.