Büyük Dalgalar ve Yaşamınız

Marshall Vian Summers’a
2 Haziran 2008’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

İnsanlar bu büyük dalgaların neye benzediğini soracaktır? Ne olmasını bekleyebiliriz? Gerçekte ne için hazırlanıyoruz? Zor ve ürküten bir durum mudur? Bu soruların cevabı, bu durum karşısındaki birçok şeylere, insanların davranışları ve sorumluluğuna bağlıdır.

Elbette dünyanın kaynakları azalmış olacak, özellikle yoksul ülkelerde ve yoksul insanlar için büyük zorluklar olacaktır. Bu azalan kaynaklar üzerinde çatışma ve savaş riski çok büyük olacak. Risk çok büyük olacaktır.

İnsanlar nasıl bir tepki gösterecektir? İnsanlık geri kalan kaynakların kimin olacağı üzerinde mücadele edip savaşırken kendini yıkacak mı veya daha büyük bir birlik ve işbirliği olacak mıdır? Cevap kesin ama her iki durumda da büyük zorluklarla dolu olan bir zamana doğru ilerliyorsunuz.

Dünyanın iklimi değişecek ve birçok yerde daha sıcak olacaktır Azalan yiyecek üretimi, azalan su kaynakları, dünyanın belli bölgelerinde büyük zorluklar yaratacaktır. Bu koşulların altında toplumun çöküntü riski aşırı derecede büyüktür. İnsanların çoğu bu koşullarda, bundan ya habersiz veya onu fazla hafife almaktadır. Bu büyük bir endişe kaynağıdır.

İnsanlık, doğal mirasını fazla harcamıştır. Dünya bu ihtişam ve bolluğu aşırı kullanmıştır. İnsanlık, geleceği planlamadı. Davranışlarını sınırlandırmadı. Açgözlülükle çatışma, kötü kullanım ve yolsuzlukla büyük doğal mirasını israf etti ve şimdi sonuçlarıyla karşılamak zorunda olacaktır. Geçmiş günahların bedelini ödemek zorunda olacaksınız, Çocuklarınızın, şu anın günahlarını ödemek zorunda olacağı gibi. Bu günahlar, hatalar esaslı hatalardır ve bazı durumlarda oldukça büyük hatalardır.

Bu yüzden bundan kurtulamazsınız. Başka bir yere hareket edemez ve değişimin büyük dalgalarından dokunulmaz olamazsınız. Çok farklı şekilde yaşamak zorunda olacaksınız ve içinizdeki tek bilgi, özellikle bu konuda size rehberlik edebilir. Bu kitabın içerdiği “Büyük bir dalga dünyasında yaşamak için tavsiyeler” i izlemenin ötesinde, içinizdeki bilgiye bağlı olacak, izleyeceğiniz yolu kararlaştırarak diğerleriyle ilişkilerinizin gücü, cesaret ve objektiflikle size, bilgi yolunu izlemeniz için belirleyici şartlar getirebilir. Her şey değişeceği için, orada büyük belirsizlik olacaktır.

Nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve kimin ile olduğunuz, hangi hallerle yüzleşmeniz gerekeceğini etkileyecektir. Bu soruları cevaplamak için içinizde Tanrı’nın yarattığı derin akılla içinizde ki Bilgi’ye erişim sağlamanız da gerekecektir. Cevap bir açıklama olmayabilir. Adımlar serisiyle adım adım yapmanız gereken şeylerdir. Büyük değişim hareketi artarak adım adım yapmanız gereken bir şekli gerektirir. Buna tek istisna, uç noktadaki bir acil durumda yanmakta olan bir evde veya batan bir gemide olmak gibidir. Bunun ötesinde, o anda sizde herhangi bir his uyandırmayan bir hareket serisi izlenmelidir. Başkalarının bir dizi eylemlerini aptalca ve mantıksız bulabilirsiniz. Siz bunları izlemek zorunda olacaksınız.

Kendinize sorunuz, “nerede yaşamam gerekiyor?” Sormaya devam ediniz. Değişiklik yapmanız gerekiyorsa adımlar belirlemeye başlayacak. Bir tek kez soramazsınız. Durmadan sormalısınız. Soruyla kalmalı ve ne size gösterebileceğine çok açık olmalısınız. Özellikle yaşadığınız yer kalıcı bir yer olmadığına, gelecekte yaşanacak bir yer olarak geçerliliği hakkında endişeli duyuyorsanız.

Çok açık olmalısınız çünkü Bilgi sizi en kolay ve tehlikesiz yere götürmeyecek. Bilgi sizin daha büyük güçlerinizin meydana çıkabileceği, kaderinizin tamamlanabilecek, hayatınızda gerçekten önemli insanlarla tanışabileceğiniz, hayatınızda gerçek önemli işlere girişebileceğiniz yere sizi götürecektir.

Bu sadece tamamen güvenli ve emniyetli olma kapsamı dışındadır. Bu nedenle, cevap verildiği zaman insanların bu cevabı anlamama nedenlerinden biridir. Onlar gizli gerekçelerle istediklerini elde etmek için zengin olmak için korunacaktır. Onlar ya da ne varsa daha çoğu için soru soruyorlar ama bu Bilgi’nin yolunda önemli değildir. Bilgi sizi koruyacak ama daha büyük neden için sizi koruyup kurtaracaktır.

Bir bakıma Değişimin Büyük Dalgaları, Bilgi’nin ortaya çıkması için çok uygun bir çevre verir. Çünkü güvende olacağınız yer gerçekte hiç yoktur. Sizin emniyetli olacağınız bir yer etrafında ortaya çıkacak olan zorluklardan kaçabileceğiniz geçmişte hoşlandığınız yararlandığınız gibi bir yerler olmayacaktır.

Buradaki sizin sağ kalış sorununuz değildir. Sorun misyonunuzun tamamlanmasıdır. Çünkü siz, daha Büyük Dalgaların dünyanızı vuracağı bir zamanda dünyaya gelmeye karar verdiniz. İnsanlığın Büyük Toplumu rekabetle, etrafınızda evrenden gelen istilacı güçlerden, rekabetle yüzleşeceği bir zamanda geldiniz. Geçimsizlikle ve büyük savaş riskiyle dolu bir zamanda, büyük zorlukla ve imkansızlığın bir zamanında geldiniz. Bu yüzden şikayet etmeyiniz. Dünyanın hallerini reddetmeyiniz ve ayıplamayınız ki bunlar kefaretinizin ve tamamlanmanızın gerçekleşmesine en büyük desteği vermektedir.

İnsanlığın, daha büyük toplumla yarışla uğraşmak zorunda olacağı bir zamanda, etrafınızda evrenden istila eden kuvvetlerin zamanında geldiniz. Büyük zorluk ve belirsizliğin bir zamanında, büyük ihtilafın ve büyük savaş riskiyle dolu olan bir zamanda geldiniz. Bu yüzden şikayet etmeyiniz. İnkar etmeyiniz ve aslında, sizin onları, kurtarmanız için en büyük olanağın bulunduğu zamanda, dünyanın koşullarını mahkum etmeyiniz ve o sizin gerçekleşmeniz için buradadır.

Büyük ilişkileriniz, size gelmeyecektir. Siz bir yerlerde saklanırken, bir yerde mutlu, güvende, gibi görünerek bütün gereksiz mallarınız tarafından kuşatılıp basit ve zararsız ve akılsız faaliyetlerle karıştırdınız. Büyük ilişkiler, size bu koşullar altında gelmeyecektir. Sadece tesadüfi arkadaşlıklar, sadece sizden faydalanmak isteyen veya hobilerinizi veya diğerlerini veya sizin sahip olduğunuz varlığı ve bolluğu paylaşmak isteyeceklerdir.

Büyük ilişkiler büyük değişimle ve zorlukla yüzleşerek gelecek. Çünkü bu çevre içinde insanların daha derin ve daha doğru doğası tezahür eder. İnsanlar kendi içinde ve diğerleriyle daha büyük bağlılık seçmesi gerekiyor. Büyük ilişkilerin farkedildiği geliştirildiği ve ifade edildiği yer budur. Daha fazla aptalca hoşgörülü aşklar olmayacaktır. Birisiyle sonsuz zevk için birliktelik hatta birlikte gideceğiniz yer olmadığında ve birlikte önemli bir şey yapamadığınızda zamanınızı boşa harcamayacaksınız. Güzellik peşinde, cazibe ve bollukla; kendinizle ve diğerleriyle ilgili fanteziyle; iyi görünüşle, kişinin beğenisini kazanmak için mümkün olan her şekilde. Bu tür şeyler için şimdi az bir zaman olacaktır.

Bu zamanlar, son derece tehlikeli ve riskli olurken, daha büyük güçlü yanlarınızı keşfetmeniz için optimum çevreyi ve bununla da, daha büyük ilişkilerin bir takımını sağlar. Eğer siz doğru şekilde durumunuzu anlayabilir, doğanızla daha bir derin ilişkiyi öğrenirseniz ve onun üzerinde gittikçe artan güveni sağlayabilirseniz, bu yaşamınızın daha büyük amaç ve anlamının ortaya çıkmasıdır.

Burada, diğerleri yanıt vermediği zaman yanıt vermelisiniz. Diğerleri, tedbirleri almadığı zaman tedbirleri almalısınız. Orada, onu yapmak için hiçbir acil sebep gözükmediği zaman da koşullarınızı değiştirmelisiniz. Geleceğinizin veya sonucun neye benzeyeceğini ve ne olduğunu gerçekten anlamadan, içsel bir dürtüyle ve içsel bir yönü izlemelisiniz, Eğer sizin, bunu yapmanız için kuvvet veya cesaretiniz yoksa sadece olduğunuz yerde duracaksınız. Siz sadece, gittikçe artan bunalım endişe ve kargaşayla dolu olarak, gittikçe zorlayıcı ve şartlarınız tükenene ve çökene kadar yaşamınızı aşındırırsınız, yavaşça küçülen bir adada veya gittikçe su alan bir botta duran bir kişi gibi.

Siz, dramatik bir olaya hazırlıklı olmak zorunda olacaksınız ve yalnız hareket etmek zorunda olabilirsiniz. Şimdi sizinle olan herkes değil — arkadaşlarınız veya hatta aileniz — muhakkak değişimin büyük dalgalarına veya güce ve içlerindeki bilginin etkilerine yanıt verecektir. Sadece endişeli ve kaygılı olmak yeterli değildir. Eyleme hazırlıklı olmalı, aceleyle, zorlayıcı, panikleyerek değil fakat problemden haberdar olarak, yeterli adımları atarak hazırlanmalısınız.

Yeni mesajın, bilgiye sağlanan adımlarıyla siz, bilgiyle daha derin bağlantıyı inşa etmeye başlayabilirsiniz, gelecekte gittikçe artarak güvenmek zorunda olacağınız bir bağlantı, diğer bütün kaynaklara muhakkak meydan okunduğu gibi altüst olmuş ve uyuşmazlık içinde.

Büyük değişim ve belirsizlik zamanlarında nereye ve kime döneceksiniz? Hükümetinize? Arkadaşlarınıza? Ailenize? Dininize? Ve eğer siz, orada herhangi bir kesinlik veya açıklık bulamazsanız, hobileriniz den, fantezileriniz veya tutkularınızdan kaçacak mısınız? Görüyorsunuz bu kritik bir sorudur.

Tanrı’nın rehberlik ve korumak için size verdiği bilgi, sizi dünyada daha büyük gerçekleşmeye götürmek için yol gösterecek. Bu nedenle, Tanrı’dan daha çok bir şey sormayın. Tahmininizin ötesinde olan bu hediyeyi, bu büyük bağışı alınız size her gün ve her durumda hizmet verecektir. Bu hediyeyi almaz, güvenmez ve izlemezseniz o zaman bir mucize isteyemezsiniz. İsteyebilir ama Allah’ın size verdiğine güvenmek zorunda olacaksınız. Bunun gittikçe zorunlu olacağı bir dünyayı yarattınız. Fantezi, spekülasyon ve varsayımı yaratmak ve sürdürmenin gittikçe zor olacağı bir dünya.

Zamanlar, daha zor olacaktır. İnsanlar, daha yoksullaşacaktır. Her şey daha pahalı ve bazı durumlarda da kullanılamaz hale gelecektir. Siz, bu çevrede nasıl iş göreceksiniz? Siz, basit zevklere dönmek zorunda olacaksınız — anın zevki, doğanın güzelliği, önemli bir yolda diğer insanlarla bağlanmak, çok basit şeyi beğenmek. İlişkiler, şimdi basit ve dürüst olmak zorunda olacaktır. Birçok insanın, diğerlerinin üzerinde avantaj kazanması için aldatmayı kullanacak olmasına rağmen, ilişkiler, çok basit, direk ve dürüst olmak zorunda olacaktır.

Bir şekilde fantezilerinizi, beklentilerinizi ve başkalarının beklentilerini ve ihtiyaçlarınızı yerine getirmek için bu çılgınca takip yerine daha otantik daha sağlıklı ve daha dengeli bir hayatınız olmak zorunda kalacaktır.

Bu çılgınca umutsuz mutsuz bir hayatın, kendinize hiçbir anlamı olmayan ya da nereye gittiğinizle veya gerçekten neyle ilgili olduğudur.

 

Değişimin Büyük Dalgaları karşısında, müdahalelerin tehlikeleri karşısında bile, dünya ötesinden rekabet, hayatınıza bir düzen getirme ve zaman israfınızı durdurmak için, enerjiniz, yaşam gücünüz, değer, amaç ve anlamı olmayanı değiştirmek, gerçek bir takım oluşturmak için fırsatınız vardır. Güçlü olabilmek, birleşik, dengeli, cesur, objektif ve tutkulu olmak için fırsatınız vardır. Oysa siz basit kültürünüzün bağımlısı olmadan önce, sahip olabileceğiniz ve buradaki büyük amacınıza ve sizin doğanıza uymayan şeyleri yaparsınız.

Burada kendinizle ilişkiniz kritikleşmektedir, esaslı pratik ve gizemlidir. Geçmişte sahip olduğunuz zorluklar ve eksiklikler her ne ise ya da şimdi sahip olduğunuz eksiklikler, geleceğe hazırlık yapılması, anın gereksinimleri tarafından gölgelenecektir. Bu kendinden-saplantı ve akıl hastalığına, yoksul zihinsel sağlık ve yoksul duygusal sağlığa mükemmel antidottur. Şimdi yapmak zorunda olduklarınız vardır daha önce hiç yapmadığınız, öğrenmek zorunda olmadığınız bir şeyleri öğrenmek, becerikli ve dikkatli olmak zorunda olacaksınız.

Ne kaybedebileceğinizi düşünerek ve meraklanarak geleceğe bakmayınız. Geleceğin, sizi yükseltmek için gücünün olduğunu tanıyınız. Gerçek amacınızı ve gerçek kapasitenizi burada yenileyebilmenizi, size sizi iade edecektir. Ama bilgiye erişim kazanmalısınız, sadece tek bilgi sizin, kim ve burada neden olduğunuzu biliyor. Sadece Bilgi ilerde zor zamanları nasıl yönetebileceğinizi biliyor.

Eğer önceden hazırlanabilirseniz, diğerlerine yardım etmek için bir konumda olabilirsiniz. Eğer beklerseniz, yapmak zorunda olduğunuz değişiklikler umutsuz, pahalı ve tehlikeli olacaktır. Eğer ertelerseniz veya sorgularsanız veya şüphelenirseniz veya önemli olmadığını düşünürseniz artan tehlikeye karşı kendinizi koyacaksınız ve başarı şansınız sonuç olarak azaltacaktır.

Bu, boş bir mesele değildir. Bu sade spekülasyon değildir. Yeni mesaj, size neyin geldiğini söylüyor. Sizi uyarıyor. Sizi hazırlıyor. Yanıt vermek hala size bağlıdır. Sorumlu olmak — nasıl yanıtlanabileceğini öğrenip adım adım izlemek, yanıt verebilmek ve yapmanız gereken şeyleri, cesaret ve kararlılıkla adım adım öğrenmek.

Zaman şimdi önemlidir. Zayıf düşmek için, diğer şeylerle avunmak için, diğer şeylere kapılmak veya yaşam koşullarına yakalanmak için zaman yoktur. Şimdi bunun için zaman yoktur. Yaşamınızı ciddiye almalısınız. Size geldiği söylenen büyük değişimin verdiği dünyanın işaretlerine dikkat etmelisiniz. Bilginin akımını ve içinizdeki bilginin çağrısını dinlemeyi öğrenmelisiniz.

Bilgiye adımları çalışmanız, size dünyanın işaretleri ve bilginin işaretlerini okumayı öğretecektir. Bu eğitimin çok farklı bir türüdür. Bu dünyanın sağlayabileceği herhangi bir şeyden farklıdır. Bu eğitim, fantezi olmayıp önyargısızdır. Geleceğin idealizme ait bir görüş değildir. İnsan uzlaşması ve insan yolsuzluğu dışındadır. Saf ve güçlüdür ve onla güçlü bir bağlantı kurmalısınız ve o, size bu gücü gerçekten verecektir.

Gelecekte insanların büyük gereksinimleri olacaktır. Birçok insan yeterli yiyeceğe sahip olmayacak veya barınamayacaktır. Büyük şehirlerde ve küçük topluluklarda büyük sivil karışıklıklar olacaktır. Siz, sadece kendiniz için güvenli bir pozisyon elde etmek için değil diğerlerine de, özellikle yaşlı ve gençlere yardım etmek için yeterince güçlü olmalısınız.

Yaşamlar, çatışma ve yoksunluk yoluyla kaybolacaktır. Bu ulusların ve kültürlerin, dünyanın kaynaklarını paylaşmayı seçip seçmemesine veya sadece kendileri için kazanmayı denemeye bağlı olacaktır.

Yani burada bir dizi zordan kötüye sonuçlar vardır. Sonucunu belirlemek size bağlı değildir. Bu size geleceği hazırlamak için, bütünüyle o anda yaşayarak gözleri açık, dikkatli, sorumlu olarak ve kendinize uygulanmalıdır. Artık çok kitap okumak gerekmez. Filmleri gidip görmeye gerek yoktur. İnsanlarla sonsuz ve anlamsız konuşmalara girmeye gerek yoktur. Hobilerinize dalıp kaybolmanıza gerek yoktur. Sadece gerekli ve derinden size anlamlı gelene odaklanmak gerektiğidir.

Yaşamınızda dört sütun vardır. Masanın dört ayağı olduğu gibi. Onlar hayatınızı korurlar. Hayatınızı dört sütuna sahip olma açısından düşünün. İlişkiler Sütunu, Sağlık Sütunu, İş ve Sağlayıcı (aileyi geçindiren kimse) ve Ruhsal Gelişim Sütunu. Yaşamınızda sadece en zayıf sütun masanın en zayıf ayağıdır. Nasıl görebildiğiniz, ne kadar bilebildiğiniz, ne kadar yapabileceğiniz bu sütunların gücüne bağlı olacaktır.

Çoğunlukla insanlar sütunları zorlukla inşa ederler. Belki onlar vurguyu bir alanda tüm ağırlıkla koyarlar. Onların tüm yaşamları ilişkiler üzerinde odaklanmıştır ya da kendi iş ve kariyerleri üzerinedir. Veya sağlık onların saplantıları halindedir ya da sağlıklarından kaçarlar ve bu her şeyi yönetir. Onların manevi pratik ve dini inançlarına dalarak, onların hayatının geri kalanının gelişmemiş ve dengesiz olmasına izin verirler.

İki sütunu inşa eden az insan vardır. Ama çok az insan yeterli olarak yaşamlarının dört sütununu inşa etmektedir. Bundan dolayı eksantriklik yapmak ve aşırılığa mükemmel bir antidottur. Eğer gerçekten yaşamınızın dört sütununu inşa ediyor ve sürdürüyorsanız, herhangi bir alanda uç noktada veya eksantrik olamazsınız. Zorlayıcı olamazsınız. Bağımlı olamazsınız çünkü yaşamınızın sütunlarıyla öyle meşgul olacaksınız ki akılsız ve kendini-yok edici davranışlar için zamana sahip olmayacaksınız. Bu nasıl bir dua, nimet, lütuf olacaktır ve size hayatınızın her alanında güçlü bir yaşam, geniş bir takım yetenekler ve yetkinlik, derin sonuçlar vermektedir.

İlişkiler sütununuz, değişimin büyük dalgalarına yanıt yeteneğine sahip olan korku ve endişeyle iş görmeyen ama kesinlik inanç, arzuyla yardım ve dünyayı destekleyen insanları kapsamalıdır.

 

İş sütununuz, gelecekte sürdürülebilecek olan işi temsil etmelidir. İş gerçek malı sağlamalı insanlara hizmet etmeli, iş anlamlı bir şekilde diğerleriyle bağlantılı olmalı ve en azından dünyada yaşamaya ihtiyaç duyduğunuz temelleri sağlayabilmelidir.

Sağlık sütununuzda, beden ve zihniniz, bilgi için araç olarak iş görmelidir. Beden akla hizmet ettiği için ve akıl yaşamınızın gerçek hiyerarşisinde ruha hizmet ettiği için. Siz güzel, atletik ya da fantastik sadece pratik olmak zorunda değilsiniz. İyi sağlık, iyi akıl sağlığı, iyi duygusal sağlık, kendine dürüstlük, diğerleriyle dürüstlük, yeteneği takdir etmek ve andan zevk ve gelecek için hazırlanma, Bilgi ile bağlantı ve gerçek bir temele sahip olmak, basit ve ödüllendirici eğlenceler ve sanatsal ifade bütün bunlar sağlık sütununu ifade eder.

Manevi gelişim sütunu temel olarak, bilgiye bağlantınız hakkındadır — bu bağlantıyı kurmak, bu bağlantıya güvenmek, dünyada onu ortaya çıkarmak için bilgeliği öğrenmek, uygulamayı öğrenmek, onu tanımak ve bilginin seçici gücü veya aklınızdaki diğer bütün diğer baskılardan ayırt etmek. – Ruhsal uygulamanız ne olursa olsun, sahip olduğunuz dini inancınız veya tanımlayabildiğiniz bir inanç, dini inancınız olmasa bile, Tanrı’nın size korunmanız için size verdiği bilgiye bağlayan bağlantınızdır, size rehberlik etmek, ve daha büyük bir gerçekleşmeye sizi götürmek, ve dünyaya hizmet içindir. Bu, sizin manevi gelişme sütununuzdur.

Bu dört sütunu inşa etmelisiniz. Gelecek boyunca, zor zamanlarda, kararsız hale gelecektir. Sizin temeli güçlü, daha iyi donanımınızla dünyanın fırtınalı havasıyla başa çıkıp ve yükselen bir kaos, insanların kafa karışıklığı, ızdırap ve çevresinde öfke artışıyla çevrenizde olacaktır. Nereye gideceğinizi ne yapacağınızı, ne söyleyip söylemeyeceğinizi kendinizi nereye verip vermeyeceğinizi, neye dahil olup olmayacağınızı, nerede konuşup konuşmamanız gerektiğini, nereye seyahat edip etmeyeceğinizi bilmeniz gerekir.

Bunun temel olması gerekir, aksi halde büyük dalgalar seni oradan olacaktır. Kendinizi bunalmış hissedeceksiniz. Hayatınız ele geçirilmiş olacak yoksul ve dünyada çok karanlık etkiye bağlı bırakılacaksınız. Yeniden, zamanların zorluğu, yaşamınızın tekrar bağlaması için mükemmel fırsattır, sizin dört sütunu inşa etmek, bütünlüğünüzü tekrar kurmak, kararlı hareket cesaretli ve objektif olmayı öğrenmek için hazırlanmıştır.

Konu algı hakkında değildir, sevip sevmediğiniz veya korku olarak değerlendirmeyin. Bu gerçekten akılcı ya da akılsızca, ister sorumlu veya sorumsuz bulunmasıdır. kendinizi ayrı tutmayın ve tüm onun algıyla ilgili olduğunu düşünün. Büyük Dalgalar sizden çok daha güçlüdür. Beyanlarınız veya sizin bildirilerinizle onları değiştirmeyeceksiniz. Ama siz, onlara uyum sağlamak onları azaltmak için, kendi yararınıza kullanmak ve başkalarına yardımcı olmak ve onları kullanmak için öğrenebilirsiniz.

Çevrenizdeki insan ihtiyacı, büyük olacaktır. Herhangi bir dünya savaşından daha büyük olacak ve siz, muhtemelen bilmediğiniz insanlara, bakmak ve hazırlamak zorunda olacaksınız ve sizin için yeni ve beklenilmeyen olacaktır. Enerji kaynaklarınız değerli olacak, bu kaynaklara erişim zor ve pahalı olacak. Orada yiyecek ve bazı yerlerde suyun büyük kıtlıkları büyük sıkıntısı olacaktır. Orada, siyasal ve ekonomik kararsızlık olacak ve orada, dünyada birçok yerde çok sivil rahatsızlık olacaktır.

Bu, hizmet etmeye geldiğiniz dünyadır, ve siz içinizdeki bilgiye daha cok bağlandıkça, bu tanımanız artacak korkularınızı ve endişelerinizini sakinleştirecek olan ve kuvvetinizin ve büyük kaynağını ve anlamlı ilişkilerin hepsini size bildirecek olan bu tanımayı kazanacaksınız.

Siz geçişte bir dünyaya hizmet etmeye geldiniz, insan ailesinin esaslı ihtiyaçlarını karşılamayı birçok yolda birleştirmek zorunda olacağı bir dünya, dünya ötesi yaşamdan zor müdahaleler ile başa çıkmak için kendini hazırlamak zorundadır. Bir dünya, zayıf ve bölmüş olan bir insanlıktan faydalanmak için buradadır.

Bu, insanlığın kaynaklarının ve insanlığın büyük yeteneklerinin, uygarlığa bir arada dayanmaya geldiği birlik ve işbirliği için insanlığın en büyük saati, en büyük meydan okuması, en büyük tehlikesi ve en büyük fırsatıdır, dünyayı iade etmek ve evrende zeki yaşamın daha büyük bir toplumunun içinde geleceğinize ve kaderine hazırlık yapmaktır.

Lakin onunla çok farklı bir yol almak zorunda olacaksınız, farklı bir yaklaşım. Bunu yapmanın nasıl olduğunu ve hızlı güç kazanmayı, şimdi özden olduğu için öğrenmek zorunda olacaksınız. Her ay ve her yılın belirleyici olduğu ister güçlü veya zayıf, az ya da çok hazırlanmış, az ya da çok belirli, anlamlı bir şekilde diğerleriyle daha bağlı ya da daha az bağlantılı hale gelmektedir.

Değişimin büyük dalgalarının farkında olmak için Tanrı’nın size büyük çağrısı ve bu sözcükleri okumak için yeteri kadar şanslı olan size büyük hediyedir. Bu uyarı dua, lütuf insanlığa bu hazırlık için bir imkan insanlık sevgisi ve dünyaya insanlığın ilgisini sağlamaktır. İnsanlık için neyi görmeye ve bilmeye ihtiyacı olacağı ve kökünden değişen bu dünyada ve büyük toplum içinde gelecek için hazırlık, sizin daha büyük kaderinizi temsil edecektir.

Bu farkındalığı büyük sevgiden bir hediye olarak alınız, büyük sevgi için o dur. Sizin en derinde bildiğinizin onaylaması olarak alınız, bir doğrulama içindir. Bir hediye olarak sevgiden onu kabul edin ve saygı duyun o, böyle olduğu içindir. Onu kullanın ve en iyi yeteneğinizle onu izleyin. Onun için, sizin onunla Tanrı’yla ilişkinizi şereflendirmenizdir. Ve o, sizin, burada bu zamanda size getirilen büyük amacı nasıl yapacağınızdır.