Bilgiyle hareket özgürlüğü

Marshall Vian Summers’a
3 Haziran 2008’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bugün dünyada insanlar giderek artan sayıda büyük değişimin geldiğini algılamaktadır. Onlar Bilgiden gelen mesajları yanıtlamaya başladılar. Bu bazı şeylerin ayarlamalarını yapmak veya hayatlarında değişiklik yapmak veya belirli eylem biçimlerini almaktır. Onların içlerindeki derin zeka bazı şeyleri yapmalarını söylemektedir.

Ancak bu insanların bir çoğu cevap veremez olmuştur. Onlar mesajların uyarılarını hissediyor veya belki de işaretleri görüyorlar ancak eyleme geçmiyorlar. Onlar gereksinimin bilincindeler. Onlar olası bir tehlikenin farkındalar. Ama yanıtlamamışlardır. Onlar ile ilgili herhangi bir önlem almamışlardır.

Bu iki problemi temsil eder. Birincisi, Bilgi henüz bireyin içinde yeterince güçlü değildir. Bilgi aslında yeterince güçlüdür. Ancak onların kendilerinde aciliyetini ve hareketini hissettikleri yeterince güçlü bir bağlantıları yoktur. Bilgi büyük, kalın duvarın üzerinden, uzakta onları iletişim, ama sanki bu, uzak bir ses veya geçen bir görüntü veya geçici bir duygu gibi. Bilgi içlerinde güçlü olduğunu, ancak henüz yanıt vermek mümkün değildir. Bu uzakta bir ses gibidir ya da geçen bir görüntü veya geçici bir duygu, sanki Bilgi, onlarla çok uzaklardan, büyük, kalın bir duvarın üzerinden iletişim kurmaktadır. Bilgi içlerinde güçlüdür, ancak henüz onların yanıt vermeleri mümkün değildir.

Yani buna yanıt yetersizliği veya tepkisizlik yeteneği de diyebilirsiniz. Bu temel bir sorundur. Bu nedenle Bilgi için adımlar çalışmasında, akıl ve düşünen zihniniz arasında köprü kurma süreci vardır. Bu nedenle sosyal durum, geçmiş deneyim, Bilginin derin zihnininde formüle edilmiştir. Allah’ın yarattığı sosyal koşullanmanın ötesindedir ki, bu herhangi bir dünyaevi güç tarafından manipüle edilip değiştirilemez.

Bu köprü çok önemlidir çünkü, birçok kişi işaretleri görecek, kendi içlerindeki işaretleri hissedecek, dünyanın içindeki işaretleri göreceklerdir, ama onlar cevap vermeyeceklerdir. Onlar başlarını sallayıp, “Oh, bu endişe vericidir.” diyebilirler. Onlar arkadaşlarına “bugün beni endişelendiren bir düşünce vardı” veya “dünyada olan birşeyleri görüyorum. ” diyebilmeleri çok zor olabilir. “Onların yanıtı eylem seviyesinde değildir. Bunlar endişe uyandıran işaretlerdir. Onlar şüphe uyandırırlar. Bunlar bireyi uyarıcıdır, fakat birey bunları henüz tam olarak yanıtlayamaz.

Bu işaretler tanınmaya başlandığında, birey her zaman yaptığı şeyi yapmaya devam ederek, hiçbir şey olmamış gibi günlük yaşantısını sürdürür. Evet, giderek artan bir endişe vardır. Evet, onlar büyük değişim ve zorlukların yaklaşmakta olduğunu sezerler. Evet, onlar zorlukların bazı belirli alanlardan kaynaklandığının farkında olabilirler. Ama onlar hayatlarında hareket edecek bir şekilde yanıt vermemektedirler.

İşaretler sadece eğlence, uyarım yada endişe uyandırmak için verilmez. Onlar sizi birçok durumda bilgilendirmek ve belirli tür eyleme taşımak için verilirler. Ama bu mesajları hissetmeleri gerekir. Bunlar uzak biraz görüntü veya geçici duygular veya geçen düşünceler olamaz. İçerdikleri bilgilendirmeyi almak üzere onlarla daha güçlü iletişimde olmalıdırlar.

Dünyanın kendisi, onun işaretlerini ve mesajlarını nasıl okuyup, anlayacağınızı biliyorsanız, size gelecek olanı anlatacaktır. Kendi düşünce ve fantezilerinizin veya korkularınızın herhangi bir yansıması olmadan bunu yapabilirsiniz. Sadece izleyerek ve dinleyerek, resim parça parça, bir araya gelir. Bu düşünce berraklığına sahip olarak, bazı şeyleri basit ve anlaşılır hale getirmeye çalışmadan, birlikte bir şeyleri bağlamaya çalışmadan, sonuçlar gelmeden izlemeniz gerekir. Bunun yerine, parçaları inşa etmeye çalışmak yerine, parçaların ortaya çıkmasına izin vererek birbirine uyum sağlamasına izin verin.

Buna görme denir. Çoğu insan görmezler çünkü buna önemle bakmazlar. Sabırsızca, sonuç isterler. Onlar çözüm isterler. Onlar cevap isterler. Onlar şimdi bunu anlamak istemektedirler. Şimdi açık ve anlaşılabilir olması için resmi isterler. Onlar kendi müdahaleleri olmaksızın, resmin açık olmasına izin vererek sabırla işaretlerin onlara söylediklerini beklemezler. Buna görme denir.

Bu işitme ile aynıdır. Bazı şeyler duyarsınız, ancak sonuç çıkarma yerine veya mevcut varsayımlara ve inançlara sahip olarak güçlendirip , basitçe bunların zihninizde inşasına ikametine izin verin. Bunların kendi fikir veya pozisyonunuzu güçlendirmek yerine onları kullanmaya çalışarak inşasına izin verin.

Tüm bunlar, tabii ki, tevazu gerektirir. İsteklilik ve sorumlulukla, haksız hüküm verdiren, benzer önyargılı fikirler ve varsayımlar bir kenara bırakılmalıdır. Görmek için ve gerçekten duymak için yaklaşım bu olmalıdır. Ciddiyetle bakmanız ve ciddiyetle dinlemeniz gerekir. Görmek ve işitmek kendi sorumluluğunuzdur. Bir kez yapılacak bir şey değildir. Bu sadece periyodik olarak, bir göz atıp dinleyeceğiniz bir şey değildir. Bu hayvanların yaptığı birşeydir. Onlar her zaman bakarak dinliyorlar.Tehlike olduğunda, onlar bunu yanıtlamak için donatılmışlardır ya da hayatta kalamazlardı.

Artık tüm insanlık için tehlike büyümektedir ve doğa bunu yanıtlamanız için sizi donatmıştır. Ve sizin hayatta kalmanız için bunu yanıtlamanız gerekmektedir.Ancak insanlar henüz bakmayıp dinlemiyorlar. Bunlar dünyanın işaretlerini dinlemeden ve ufuğa bakmadan kendi işlerine gidiyorlar.

Ve onlar bir şey duyarlarsa, onu reddedecek ya da arkadaşlarıyla tartışacak, ya da başka birine karşı olan bazı tutum veya kararlarını güçlendirmek için kullanacaklardır ve mesaj onlarda kaybolacaktır.

Onlara ne yapmaları gereken bir şeyin göstergesini verecek öğretimi, almaları mümkün olmayacaktır.

İnsanlar görür ve duyar, ancak harekete geçmezse, o zaman gerçekten görmüyorlar ve gerçekten duymuyorlar. Onlar içlerindeki derin düzeye ulaşmak için aklın ötesine geçemediler. Onlar gerçekten yanıt vermemektedirler ve bu yüzden gerçekten sorumlu değildirler.

Değişimin Büyük Dalgalarına hazırlanmak için, birçok eylemler almak zorunda olacaksınız. Bazıları o an çok mantıksız görünüyor olacaktır. Onları doğrulamayabilir ya da başkalarına açıklamayabilirsiniz. Ama yine de onları almanız gerekir. İçinizdeki Bilgi, içinizdeki derin zeka, sizi çağırmaktadır. Eğer bilgiyle bağlantınız güçlenirse buna yanıt verebilirsiniz. Şimdi artık küçük bir ses veya bir anlık görüntü veya bir tanıma anıdır. Şimdi bu bir şeydir ki derin bir inanç olarak içinizde ortaya çıkan, değişmez bir bağlantı ya da gereksinimdir. İlginizi çekmeye çalışmakta olanı artık görmezden gelemez ya da kolayca uzaklaştıramazsınız.

Sessizleşmeyi ve dikkatli olmayı, yargılamadan bakmayı, sonuçları gelmeden bakmayı öğrenmeye başlamak zorundasınız. İşaretler sadece bir yerde değildir onlar yeterince fazladır. Siz gözlemci iseniz, dikkati kendinize vererek bir günün geçmesi gibi, birşeyleri görmeye başlayacaksınız ve bu da herşeyden daha çok öne çıkacaktır. Onlar öne çıkacaktır. Duyabileceğiniz veya okuyabileceğiniz ilginç şeyler veya rahatsız edici şeyler olabilirler. Sadece onlar klasik şeylere göre sizi daha fazla etkileyecektir. Onlar derin bir seviyede sizi etkileyecektir. Dikkat ediniz. Onları yazınız. Birlikte bulmacanın parçalarını biraraya getirebilmeniz için tarih, zaman ve yer kayıtlarını tutunuz.

Daha çok bakarak, daha az düşünerek, daha fazla dinleyerek ve daha az konuşarak kınama ya da yargı olmadan başkalarını gözlemleyebilmeli, dinleyebilmek için, yargılama ve değerlendirme alışkanlıklarınızı bir kenara bırakmalısınız. Unutmayın, hayvanlarda kuşlar hep dinleyerek ve izlemektedirler. Onlara dikkatinizi vermeniz gerekmektedir.

Bu kadar uzun süre insanlık içinde yer alan, büyük günahlar, büyük çatışmalar,

büyük bağımlılıklar ve takıntılarla hatalı bir şekilde kendisini güçlendirmeye çalışmadan, hüzünlenmeden ve korkmadan şimdi , dinlemeli ve dikkatle bakmak zorundadır. Bu dünyada, en akıllı yaratık olan insanın, en az şekilde zekasını çalıştırıp hareket etmesi garip bir şeydir.

Bu yüzden, Allah büyük bir uyarı vermelidir. Bu uyarı şefkatle, açıklık ve güç ile verilmelidir. Çünkü insanlar bakmama, dinlememe ve dikkatini vermeme alışkanlığındadırlar. Onlar kendi içlerindeki Bilginin işaretlerini veya dünyanın işaretleri nasıl ayırt edeceklerini bilmemektedirler. Bilginin onları birşey yapmak için eyleme geçirmek, belirli bir şekilde bazı faaliyetlerini değiştirmek ya da onlar Bilginin kendi içlerindeki hareketini hissedebilmek için Bilgiye yeterince yakın değillerdir.

İnsanlar zorluklara hazırlanmanın, sadece dışarıdan kendilerini güçlendirmek olduğunu düşünürler. evinize gıda stoğu yapabilir veya sadece daha korumacı bir pozisyon almaya çalışabilirsiniz. Aşırı uç durumlarda, savaşın eşiğinde imiş gibi hareket edebilir ve ülkedeki bazı uzak yerlere uzaklaşabilir, kendinizi silahlandırabilir ve her şeye korkuyla bakabilirsiniz.

Bu budalalıktır. İçsel hazırlık dış hazırlığınızdan çok daha önemlidir. Henüz ne için hazırlandığınızı bilmiyorsunuz. İşlerin nasıl gideceğini söyleyemezsiniz. İnsanlığa hizmet etmek yerine, insanlıktan kaçmak için buraya olamazsınız. Siz sadece kendiniz için güvenlik oluşturmaya çalışırsanız, yaşamınızdaki gerçek ile bağlantıda olamazsınız. Ve kendiniz için inşa ettiğiniz herhangi bir güvenlik, değişimin Büyük Dalgaları karşısında emniyetsiz olacaktır.

Siz kaçıp bir kayanın altında saklanamazsınız. Başkalarının yardımına gereksinim duyacaksınız. Kendi yetenek ve becerilerinizi paylaşma ihtiyacınız olacaktır. Anlamlı ilişkilere ihtiyacınız olacaktır, ya da bunu yapmayacaksınız. Bazı uzak yerlere kaçmanız da son derece aptalca ve son derece tehlikelidir.

İçsel hazırlığın zorunlu olmasının nedeni budur. Eğer dünyanın işaretlerini okumayı bilmiyorsanız, siz değişen koşullarda ne yapacağınızı bilemezsiniz. Korku ya da saldırganlıkla hareket edecek ya da güvenmemeniz gereken şeylere güveneceksiniz. Kendinizi daha büyük bir tehlike içine götürecek şeylere kendinizi vereceksiniz. Ya da kendilerini siyasi görüşlere verip riske girecektir. Göremezseniz bilemezsiniz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ne yapacağını bilmeyen insanları izleyerek daha büyük bir tehlike içine gireceksiniz.

Allah size bir cevap vermiştir. Ancak, cevap için gelmelisiniz gelen cevap ile yaşayarak ve diğer şeyler ile birleşmeye çalışmadan, inkar etmeden, değiştirmeden cevabı uygulamanız gereklidir. Tevazu ve sabırla, ama aynı zamanda bağlılık, azim ve sorumluluk ile yaşamanız gereklidir.

Kendinizi güçlendirirsiniz hepsi bu kadar. Dışarıda bütün yaptıklarınızı, sahip olduklarınızı başkaları almaya gelecektir. Gördüğünüz gibi saklanacak ve kaçacak yeriniz yoktur. Bunu farkttiğinizde herhangi bir cevabınız yoktur ve belki sonra sadece Bilgiye geri döneceksiniz. Allah’a rehberlik için, yardım için, kurtuluş için dua edeceksiniz. Belki de açık fikirli olacak ve gerçek içsel belirliliği farkedeceksiniz. Belirliliği Bilgi sağlayabilir ve üstünlük yoktur. Hiç bir güvenceniz, açıklık ve belirli bir yönünüz yoktur.

Görme, bilme ve Bilginin hareketini hissetme yeteneği içinizdeki

Bu görme, bilme yeteneğiyle ve Bilginin hareketeni hissederek, içinizden gelen talimatları ve dünyanın işaretlerini alarak davranışlarınızı, hareketlerinizi, hedeflerinizi ve amaçlarınızı yeniden gözden geçirmenizi sağlayarak sizi harekete geçirecektir. Bu gerçekten dönüm noktasıdır.

Bugün artan sayıda pek çok insan gelecekte ne olacağını merak etmektedirler. Onlar gerçekten endişelidirler, ancak hareket etmemektedirler. Onlar Bilgi ile hareket etmemektedirler. Onlar değişimin Büyük Dalgalarına hazırlanmamaktadırlar. Onlar sadece endişelidirler. Yaşamlarının değiştirilmesi için onları gerçekten hareket noktasına getirecek hedeflerini değiştirecek nedir?

Eğer onlar Bilgiden gelen talimatları alarak, bu düzeyde cevap verebilirlerse, değişimin Büyük Dalgalar için şimdiden hazırlamaları mümkün olacaktır. Onlar bu zor değişimlere kendilerini yeniden konumlandırmak için ve gerekli düzenlemelere hazırlanmak için zamanları olacaktır. Güçlü bir konuma sahip olarak, savunmalarını azaltan zararlardan kendilerini koruyarak ve böylece imkanlarını arttırarak onlar başkalarına hizmet edebilirler.

Eğer onlar ihtiyacı beklerlerse, değişim için çok geç olacaktır. Herkes panik içinde olacak, arazilerdeki hayvanlar gibi panik olup bir tarafa koşuşturacaklardır. Ya da herhangi belirli bir nedenle hareket etmeyeceklerdir. Onların eylemleri çaresiz olacaktır.

Kanıtların büyük olmasını beklerseniz, akıllıca bir hazırlık yapmak için geç olacaktır. Sonra konumunuz savunulamaz olacaktır. Aşırı güçsüz ve güvenlik açığı olan bir konumda seçenekler çok az olacaktır. Mağazalarında raflardaki hiçbir yiyecek olmayacak. Bankalar kapalı, insanlar panik içinde olacaktır.

Bu konumda olmak istemezseniz. Başkaları hareket etmeden önce hareket etmelisiniz. Diğerleri hazırlamadan önce hazırlanmanız gerekir. Dünyadan kanıt arayarak ve diğer insanların fikirlerine değil, kendi içinizdeki Bilginin gücüne gitmeniz gerekir. Herkes aynı fikirde olduğunda, değişimin Büyük Dalgaları onların üzerinde olduğu zaman, hazırlanmak için çok geç olacaktır. Bu güce ve bu bütünlüğe sahip olmanız gerekir.

Başında da bahsedildiği gibi, Bilgi hareketine cevap verebilmenin iki sorunu vardır.

İlki basitçe cevap vermek için yetersizliktir. Bu mesajları alarak ve onlara göre hareket ederek Bilgiyle bağlantı farkındalığınızı ve sizdeki hareketini hissedebilmek için yeterince güçlü değildir. .

İkinci sorun, diğer insanlara olan sorumluluklarınız ve zorunluluklarınızdır. Bu durum geniş bir yelpazeyi temsil eder. Her biri diğerinden farklı konumdadır. Aile üyelerinden birinin büyük sıkıntısı ya da zorluk içinde olması birçok insan için büyük sorunlar getirir. Bu kişiye bağlı ve sorumlu hissedilir. Peki bu nasıl değerlendirilmelidir? Burada kurallar nelerdir? Ne yapılması gerekir? Her durum, biraz benzersizdir. Bu kurallar, çok genel ve çok geniştir ancak başlangıçta bilmeniz gereken birkaç şey vardır.

Hayatta, ilk sorumluluğunuz Bilgidir çünkü bu Tanrı’ya sorumluluğunuzdur. Bu sizin vicdanınızı takip etme sorumluluğunuzdur. Fikirleriniz, inançlarınız, başkaları ile uzlaşmanız, zevk için arzularınız ve ağrı korkunuz, zenginlik edinimi ve yoksulluk korkusu herşey de vicdanınızı izleyin.. Bu sizin ilk sorumluluğunuzdur.

Şimdi bu, sizin için fonksiyonel bir gerçeklik haline gelmektedir. Zaman içinde birçok durumda başvurmanız gerekecektir. Bu nedenle hazırlanmak için zamana ihtiyacınız bulunmaktadır. Büyük Dalgalar geldiğinde sahilde ayakta duruyor olmak istemezsiniz.

Ama sonra bağımlı ilişkiler sorunu vardır. Bu durum büyük bir çeşitlilik gösterir, ancak kılavuzluluğun ötesinde Bilgi ilk sorumluluğunuzdur. Diğer hükümler ve koşullar da vardır. Yetişkinliğe çocuklar yetiştirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Onları terk edemezsiniz. Onlarla kalmak zorundasınız. Sadece çok uç durumlarda, eğer onlar kendi kendine zarar vererek ve yönetilemez iseler , onların bir parçası olurmuydunuz. Ama bu sadece onların kendi gelişmelerinde iki aşamalı ve gerçek bir istisna olurdu.

Eğer anne ve babalar varsa kendilerini hiçbir şekilde destekleyemiyorlarsa, bazı durumlarda, bunları siz sağlamalısınız, bu sizin sorumluluğunuz olacaktır. Bu tabii birçok insan için geçerli olacaktır. Gelecekte hükümet veya bakım sistemlerinin yaşlılara bakım sağlayacağını ve burada sizin herhangi bir sorumluluğunuzun olmayacağını düşünmeyin. Birçok kişi bunun yüzleşecektir. Bu hazırlıklığınızın bir parçası olması gerekir.

Bazı durumlar vardır ki gerçekten başka bir kişiye hizmet etmelisiniz. Onlara hizmet etmekiçin orada olursunuz. Onlara bakmanız gerekir. Genellikle, bu ağır engelli insanlardır ve siz, bunun sorumluluğunu hissedeceksiniz. Ve bu zor ve son derece sıkıntılı zamanlar olacak olsa da, onlarla kalmanız gerektiğini bileceksiniz. Bu açık olacaktır.

Buna rağmen diğer birçok durumda, durum farklıdır. Eğer birisiyle ilişki içinde iseniz, değişimin büyük dalgalarına hazırlanmıyorsa veya sizi düşüren bir girişim yapıyorsa ve yolunuzda duruyor iseler, siz de onları bırakarak hızla terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Onlar sizi geri bırakmaktadırlar ve sizin ilerlemenizi zayıflatmaktadırlar. Onlar sizin Bilgi ile ilişkinizi düşürüyorlarsa burada ilişkinizi keserek düşmanlık değil ama bu insanların gitmesine izin verin. Kesinlikle sizi birlikte ileriye taşıyamazsınız.

Eğer eşiniz veya zihinsel sağlığı yerinde olmayan rahatsız biriyle, ciddi bir ilişkiniz varsa veya her yönde anormal bir işleyiş, onlarla kalırsanız bu Bilgiye bağlı olmayacaktır.

Eğer gerekirse onları terk etmek için, kendinizi korumak, çocuklarınızı korumak, ya da yaşlanan annenizi korumak için, hazırlıklı olmalısınız. Bu ne olursa olsun sorumluluk gerektirir. Birileri tarafından uygun olmayan şekilde aşağı sürüklenirseniz bu sizin için uygun değildir, hayatınızı ileri taşıyamazsınız.

Birçok kişi için bu, onların ilk ve en büyük eşiğini temsil eder. Çünkü bu çok büyük bir engel teşkil eder, bu zaten onların hayatlarını düzenlemektedir. Belki de çok uzun süredir böyleydi. Bu yüzden Bilginin, bir öğrencisi olma yolunda bu sorunla karşılaşırsınız. “Hayatımda bağlı olduğum bu kişidir, ama biz birleşmiş değilizdir. Biz birlikte değiliz. Ve biz sağlıksız başka bir tür bağımlılık kurduk. ”

Çoğu durumda bu durumdan kurtulmak gerekir. Sadece Bilgi içinizdeki derin gerçeği, bu istisnayı yapması gerekir ve bir istisna yapar. Eğer başkaları için geride kalırsanız onlara destek sağlamaya çalışır, ikna etmeye,öğretmeye veya değiştirmeye çalışırsanız dağda ayağa kalkamazsınız. Bu kordonu kırmak zorundasınız. Hayat bunu gerektirir. Bilgi bunu gerektirir. Bunun doğru olduğunu biliyorsunuz.

Bu size daha fazla güç verecektir, sizin bütünlüğünüzü inşa edecek ve çok zor olsa bile, bu eylemler size özgüven olarak dönecektir.

Diğerlerinin kaderinde başarısızlık varsa, kendinizi buna adamışsanız başarısızlığa izin vermelisiniz. Siz onları tutamazsınız. Yaşam yolunu izlemelerine izin vermelisiniz. Siz onlardan sorumlu değilsiniz. Sadece onlar sizin çocuklarınızsa veya yaşlı anne ve babanız iseler bu bir istisnadır. Ama bazen burada bile, aşırı durumlarda istisnalar yapılması gerekir.

İlk sorumluluğunuz Bilgi ise, o zaman özgürsünüz. Ancak özgürlüğün kazanılması gerekir. Özgürlüğün kazanılması gerekir. Zihninizde suçluluk, zorunluluk, başkalarını kınama, onay ihtiyacı, finansal güvenlik ihtiyacı, sosyal tanınma ihtiyacı gibi diğer eğilimlerinizi aşmanız gerekir. Sanki düşman kuvvetlerine karşı bir mücadele ediyorsunuz. Artık bunlar aşılmalıdır. Onlar kendi içinde aşılmalıdır. Her şeye sahip olamazsınız. Olduğunuz yerde kalamazsınız, ilerlemelisiniz. Başkalarının onayını kazanamayabilirsiniz, kendi içinizde Bilgiyi takip etmelisiniz.

Allah’ı övebilirsiniz. Allah’a ibadet edebilirsiniz. Dizlerinizin üzerine düşebilirsiniz.

Tapınakta secde edebilirsiniz. Tanrı’nın yapmanız için size verdiklerini yürütmek istemiyorsanız, o zaman Tanrı onurlandırmıyorsunuz. Tanrı’ya değer vermiyorsunuz. Ve, Tanrı sizi buraya yapmanız için gönderdiğini yerine getirmiyorsunuz. Bunlar genellikle, hayatınız, doyum ve mutluluk kavramları hakkında fikirleriniz çok farklı olacaktır.

Siz büyük amacınızı bilmediğinizi ve ne olabileceği tahminine yönelik tüm girişimlerinizden vazgeçmeden kabul etmelisiniz. Bu açık bir zihne sahip olmalı var ve eğlenceli büyük sonuçlara daha ileriye taşınmalıdır.

Büyük Dalgalara hazırlık için gerçek soru, onları görebilmek, duyabilmek ve onları hissedebilmek hazırlık gerektirebilir ve bunun birçok adımlar atmalısınız. Başka hiçbir şey önemli değildir. Kendi siyasal görüşünüz, sosyal duruşunuz, kendinizi değerlendirmeniz, ilgi alanlarınız, hobileriniz, arkadaşlarınız, dernekler, yetenekleriniz, becerileriniz. Eğer göremiyorsanız, bilmiyor ve cevap veremiyorsanız, artık bunların hiçbiri yardımcı olamıyacaktır.

Büyük ölçüde belirsiz zamanlara giriyorsunuz. Bir çok şey öngörülemeyen bir şekilde artarak değişecektir. Şimdi Bilgi, artık hareket ediyor ama neler yapmanız gerektiğini hissederek Bilgiye cevap verilmelidir. Bu kitap bir dizi “Öneriler”sağlamıştır. Eğer uygularsanız onlar sizi çok uzağa götürecektir. Bunun ötesinde, Bilginin öğrencisi olmanız gerekir, Bilginin Yolunu öğrenerek kendi içinizde ve diğerlerinin içinde olan gücü ve Bilginin varlığını izleyin.

Bilgiye yanıt vermek ve bilgi ile hareket için özgür olmalısınız. Hiç bir fikir, hiçbir inanç, başkaları için hiçbir sorumluluk ve hiçbir yükümlülük bunun yolunda durmamalıdır. Belki de bencil ve ben merkezciolduğunuzu düşünebilir ve diğer insanlar tarafından bencil ve benmerkezci olmakla suçlanabilirsiniz. Ama eğer eylemleriniz doğruysa o zaman gerçekten Tanrıya hizmet vermektesiniz. Allah’ın sizin için bunu sağlamaktadır ve böyle bir şekilde bunu yapmaktadır. İhtiyaçları, beklentileri veya başkalarının onayını karşılamak için verilen taviz değildir.

İşte burada özgürlüğunuz Bilgi hareketini takip etmek için zor kazanılacaktır. Kolay olacağını düşünmeyin, ya da karşı koymayı hafife almayın ve başarı sözünü abartmak olur.

Tanrı size güç ve Bilginin varlığını vermiştir. Allah’tan mucizeler isteyebilirsiniz.

Allah’tan sizi batan bir geminiden kurtarmasını isteyebilirsiniz. Sayısız bir çok şey için dua edebilirsiniz. Tanrı’nın size verdiğini yanıtlayamazsanız, o zaman gerçekten dua ve yalvarışlarınızda dürüstlük yoktur. Bunlar cehalet, kibir ve akılsızlıktan doğar.

Tanrı sizi cezalandırmayacaktır, ancak kötülük yoluna kendinizi verirseniz ve seçenekler ve fırsatların giderek daraldığı bir set ile karşı karşıya geleceksiniz.

Yeni Mesaj amacı, sizi uyarmak, teşvik etmek, nasihat etmek ve hazırlamak içindir ve size bağlıdır. Daha önce yaşadıklarınızdan çok farklı ve daha büyük bir ölçekte hayal bile edemiyeceğiniz kadar büyük bir ölçekte bir şeye hazırlanmaktasınız.

Eğer, bunun sadece bir tehdit olduğunu düşünüyorsanız, sadece, kasavet ve kaçınılmaz son olduğunu düşünüyorsanız gerçekten, aşkın hediyesini tanımıyorsunuz ve henüz yanıt vermiyorsanız içinde bulunan büyük güç bundan sorumlu değildir Tanrı sizi koruması ve hazırlaması için oraya koyduğu, size rehberlik edecektir.

Şimdi bakma, öğrenme, dinleme ve izleme zamanıdır. Dünyaya bakın. Onun işaretlerini dinleyin. Size ne öğrettiğine ve gelecek hakkında size ne söylediğini öğrenin. Hayatın baskılarını kaldırarak, hayatınızı kolaylaştırarak, yaşamınızı hazırlamaya başlayın. Şimdi bunu herkes yapabilir. Hayatınızı basitleştirin.

Gereksiz-eşyalar, yükümlülükler, mülkiyet, size yararı olmayan ilişkiler bile sizden enerji almaktadır. Teşvik ederek sizi soymakta, dikkatinizi dağıtarak zamanınızı doldurup, koşullarınıza ve dünyaya gözlerinizi kapalı tutuyor.

Eğer zihninizde tüm diğer şeyler saplantı halinde ise zor ve tehlikeli şeyler ortaya çıkmadan önce uyarı işaretlerini görmezsiniz.

Bu nedenle en başında, basitleştirerek ve açıklık olmalıdır. Herhangi bir şey, kişi veya yer ile olan ilişkiniz yararınıza değil ya da zarar verici ise sizi vizyondan yoksun bırakacak, enerji, amaç ve anlam kaybına neden olacaktır. Sahip olduklarınız ile başlayabilirsiniz ve sonra sizin ilişkilerinizi, faaliyetlerinizi ve yükümlülüklerinizi gözden geçirmek zorunda kalacaksınız. Zaman kadar ücretsizdir.

Değişimin Büyük Dalgalarına hazırlanmak için enerjinizi özgür bırakmaya başlamak büyük odak ve cesaret gerektirecektir.

Birçok insan yaşamaması ve bağlanmaması gereken yerde yaşıyor.

Zenginler hayatlarını boşa harcıyorlar, yaşamları anlamsız takipçiliği zaman ve israf ve büyük kaynaklarını satın almalara harcıyorlar. Günah ve zevkleri pahasına kendilerini bağımlılıklara vererek ve hayatlarının anlamını sahip olduklarıyla dünyaya ve başkalarına hizmet edebilirler.

Birçok insan yaşamaması ve bağlanmaması gereken yerde yaşıyor.

Zenginler hayatlarını boşa harcıyorlar, yaşamları anlamsız takipçiliği zaman ve israf ve büyük kaynaklarını satın almalara harcıyorlar. Günah ve zevkleri pahasına kendilerini bağımlılıklara vererek ve hayatlarının anlamını sahip olduklarıyla dünyaya ve başkalarına hizmet edebilirler. Birçok yönden, onlar yoksul insanlardan daha acınacak haldedirler. Bunlar gerçek israf ve saygısızlık gösterdiler. İnsanlık, kaynaklarının imhası ve doğal mirasın yorgunluğu içinde, dünyada, yıkımı kendisi için üretti.

Derin bir değerlendirmeye başlamalısınız ve bu değerlendirme hayatınızdaki her şeyi kapsamalıdır.