Geçmişten Kaçış

Marshall Vian Summers’a
30 Mayıs 2008’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

İnsanlık çok farklı bir gelecek, pek çok yönden geçmiştekilerden farklı bir gelecek yaşamaya hazırlanmaktadır. Kendi etrafınızda ve hatta kendi içinizde yaşadıklarınız hızlanan değişime tanıklık eder. Bu sadece sizin acil durumlarda geçirdiğiniz bir değişim veya içinizde yeni bir tür deneyim değildir. Bütün dünya değişmektedir. Değişimin büyük dalgaları dünya üzerindedir. İnsanlık artık dünyada içinde bulunduğu Büyük Toplum yaşamında, Evren’de zeki ırkların iletişimi ve müdahalesi ile karşı karşıyadır.

Bunu tanımak ve buna göre yanıt verebilmek için, net düşünebilmek zorundasınız. Büyük bir tarafsızlık ve açıkça görebilmeniz mümkün olmalıdır. Kararlarınıza sağduyu getirmek zorundasınız. Ama bu insanlar için önemli biçimde oldukça zor görünmektedir. Çünkü onların düşünceleri geçmişi yansıtmaktadır. Onların varsayımları geçmişi yansıtmaktadır. Onlar geleceğin geçmiş gibi olacağını kabul ederek buna inanırlar.

Eğer geçmiş kendini basitçe kendini tekrarlıyorsa, kendini tekrar yaratarak sürekli mevsimlerin devamı gibi, yükselen ve alçalan güneş gibi, insanlar hayatın geçmişteki gibi bir takım döngülerinin “ekonomik döngüler, yaşam döngüleri ” bir dizisi olduğunu düşünüyorlar ki bu öylece kökleşmiş hale gelmiştir. Bu geçmişe yönelim insanların açıkça görmesini engelleyerek, yeni bir dizi sorularla sağduyu getirmesini engelleyerek, yaşamlarının değiştiğini fark etmelerini engeller. Onlar hiçbir şeye benzemeyen, daha önce yapmak zorunda olmadıkları kararlar almak zorundadırlar.

Birçok kişi, geçmişteki başarısızlıkları ve hayal kırıklıklarından kaçmak isterler. Onların sıklıkla yaptığı gibi, bu şeyler onların akıllarından çıkmaz. Geçmişten kaçış burada, çok daha büyük bir öneme sahiptir. Bunun önemi görerek ve bilerek anın gerçeğine ve hayatın değişen şartlarına cevap verme yeteneğinizle ilişkilidir.

Eğer birşeyleri görmez ve uygun şekilde yanıtlamaz iseniz sizin üzerinizdeki değişim etkisi yıkıcı bir etkiye sahip olacaktır. Sizi ele geçirecektir. Geldiğini görmediniz. Sonuçlarını kabul etmediniz. Önemini görüp geri dönerek karar verme fırsatınız olduğunu görmediniz. Hayattaki başarı ve başarısızlık, alışık olmadığınız kararlarla yüzleşmek, hatta alışık ve adapte olmadığınız koşullarda bilerek ve uygun olarak yanıtlama ve görme yeteneğinize bağlıdır.

Zihin bu şekilde geçmişte ve varsayımlar üzerine sabitlenmiş olduğundan, görme ve işitme büyük ölçüde engellemiştir ve birçok durumda kendini kaybetmiştir.

Geçmişten kaçışınız, önceki zamanlardan sadece kendi başarısızlık, kaybetme, hayal kırıklığı duygunuzdan değildir. Bu gerçekten geçmişte, ileriye bakma yeteneğiniz, üzerindeki etkisidir. Yaşamınızda ufukta geleni görerek ve zamanında değişimin büyük dalgalarını tanıyarak, onlar için kendinizi hazırlayarak, şartları değiştirmek için zamana sahip olabilir ve böylece bunlara cevap vermeniz mümkün olabilir.

İçinizdeki Bilgi sizi tehlike ve zorluklardan önce sizi uyarır. Ama Bilginin size söylediklerini duyamaz ve bu mesajları bir tarafa bırakarak ciddiye almazsanız, sadece bilinmez veya korkulan, aşılması gerekenler, Allah’ın içinizde yerleştirdiği büyük sesten yararlanamayacaktır.

Zeki olmanıza rağmen, zekanız bir şekilde çalışmayacaktır. Gerçek zeka için yetenek, öğrenme ve uyum sağlama arzusudur. Bu gerçek zekadır. Gerçek zeka, daha karmaşık problemleri karmaşık bina veya makineleri çözmek ya da esprili olmak zeki olmak değildir. Göremezseniz bilemezsiniz. Aklın bu yönleri size ne avantajı sağlar? Eğer zeki yaşama yanıt bulamazsanız, sonra bu zekanın değeri nedir?

Tanrı ufukta neyin geldiğini biliyor ve bu nedenle, yeni mesaj dünyadadır. Fakat onu göremez ve yanıtlayamazsanız, o size bunu yapmanızı söylüyorsa, bunlar için çabanız olmazsa Yeni Mesaj, sizde kaybolur gibi görünecektir. Size büyük bağışla verilmiş Bilgiden yararlanamayacaksınız.

Birçok kişi, geleceğe yönelik olasılıkları konuşacaktır. Gelecekte bu olabilir; gelecekte şu olabilir. Bu durum ortaya çıkabilir; çıkmayabilir. Dünya ısınabilir; Dünya’nın soğuyabilir. Sonsuz spekülasyon, ancak Hiçbir vizyonu, Bilgi ve hiçbir tanıma yoktur. İnsanlar spekülasyonlara büyük bir zaman harcama yapabilirler ve şu ya da bu olanaklar açısından olanakları üzerinde tartışabilirler.

Ancak, bütün spekülasyonlar geçmiş temellidir. Geçmiş varsayımlar, geçmiş yönlendirme, geçmiş inançlar, geçmiş deneyimler, onların yaşam tarihi ve insanlık tarihinin geçmişi. Ancak tanıma ve hiçbir gerçek içgörü yoksa, sonra da tüm bu zaman, enerji ve spekülasyon tartışmaları hiçbir şeydir. Bunlar size yararlı değildir.

Tartışmada, en çok alışkın olduğunuz varsayımlara dayanır olacaksınız. Siz halen doğru olduğuna inandığınız desteği arayacaksınız. Konumunuzu savunmak, iddianızı sizin bakış açınızla ve geçmişle pekiştirmek için kendi inançlarınızı kuvvetlendirmek için çalışacaksınız. Bu enerjinizi,zaman ve kaynaklarınızı müthiş savurganca harcamadır.halen doğru olduğunuzu düşündüğünüz aslında sadece herhangi bir amacın üstesinden gelmek için zaman ve kaynaklarınızı yeniden ortaya koymaya yönelik bir girişimdir. Bu olması beklendiği için gerçekleşen ve aynı anda kendi kendini baltalayıcıdır.

Gerçekte yaşamda, sonrasında bilgi bize bir fikir ya da bir ipucu vermezse ne olacağını bilemeyiz. İnsanlar temelde bütün hayatlarını onları tanıyarak ve alışkın olduğunuz şeylerin devamlılığı hakkında varsayımlar üzerinde, sorgulamazlar. Fakay yaşam size yeni deneyimler verebilir ve bir an içinde yeteneklerinizi çalabilir. Herşey bir anda büyük bir kaza, büyük bir kayıp, büyük bir hastalık, toplumunuzda savaş, salgın hastalık, kuraklık, kıtlık veya sel gibi olaylar bir dizi dramatik şekilde sizin için değişebilir. Lİste böylece uzayıp gider ve henüz insanlar ihtiyatlı değildir. Onlar arayışta değiller ve dikkat etmemektedirler. Onlar büyük değişimin onların üzerine olduğunu, onlara söyleyen dünyanın işaretlerini okumamaktadırlar.

Büyük bir hastalık öncesi, işaretler vardır. Büyük bir kuraklık öncesi, işaretler vardır. Etkinliklerinizdeki bir başarısızlık öncesi, işaretler vardır. Bir başarısız ilişkide, işaretler vardır. Herhangi bir büyük hata öncesinde, işaretler vardır. Ama kim dikkat etmektedir? Kim bakmaktadır? Bu işaretleri görmek için kimde gerçekte ne olduklarını ve gerçekten ortaya ne koyduğunu o anda yorumlayacak zihin açıklığı vardır?

Eğer dünyanın işaretlerini okumuyorsanız, siz akıllı bir biçimde hareket etmemektesiniz. Tanrı’nın size verdiği büyük zekayı kullanmıyorsunuz, sosyal durumunuz,diğer insanların beklentileri, maddi başarı kazanmak veya başkalarının onayını kazanmak için değil ama tüm yaşamın yaratıcısının size verdiği büyük zekâyla görüp bilerek, ve sorumlulukla ve kesinlikle hareket edilmelidir.

İşaretler oradadır. Büyük dalgalar dünyaya insanlık üzerine birleşerek gelmektedir. Çevresel bozulma, değişen iklim, kaynakların kaybı, dünyanın gerilemesi ve dünyanın ötesinden ırklar tarafından bir müdahalenin varlığı, zayıf ve bölünmüş insanlıktan yararlanmak için buradadır .
Pek çok belirtisi vardır. Dünya size gelecek olanı anlatıyor. Size uyarıda bulunmaktadır. Sizin dikkatinizi çekmek için çalışıyor. Ama sizin dikkatiniz diğer şeylerdedir. ” iç sorunlar, iç çatışmalar, anılarınız, umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız, sizin sürekli faaliyetleriniz ve diğer sürekli dürtülere her zaman açıktır.

İnsanlık bu zamanda, büyük bir eşiğe ulaşmıştır Bu dönüm noktası olan bir değişimdir. Dünyada daha önce bu ölçekte asla yaşanmamıştır ve gercekleşme yer almaya şimdi başlıyor. Bu kaçınılmazdır. Siz çantanızı toplayıp biryerlere kaçıp taşınamaz veya başka ülkeye gidemez, bir yerde saklanamazsınız. Nerede olursanız olun, nereye giderseniz gidin, Büyük Dalgalar orada olacak ve etkileri zamanla büyüyerek bir çok yerde yıkıcı olacaktır.

Dünya bunu size anlatıyor. İçinizdeki bilgi bunu size söylüyor çünkü bu gerçektir. Bu bir kişinin bakış açısına, tutum ve inançlarına bağlı değildir. Gelmekte olan büyük şartlar değişmez. Sevgi dolu ya da korkulu olsun bu da sadece size yardımcıdır ya da durumun gerçeğini tanıyarak sizi devre dışı bırakır. Bu perspektif meselesi değildir. Bunu düşünerek kendinizi kandırmayın. Tanrı’nın sizin içinize yerleştirdiği sizi rehberlik edip koruyacak ve sizi sonuçta diğerleri için büyük hizmet olacak bir konuma yerleştirecektir.

Zihniniz, aklınız gelecekte neler olacağını bilmiyor, Tanrı’dan gelen bilgelikle içinizdeki Bilgi .dünyadan işaretleriyle yanıt veriyor.

Bu nedenle, temel bir hazırlıkla, Bilgi ile bir ilişki kurarak, Bilgiye adımları alarak, bilgelik ve güce erişmeniz ki, Tanrı’nın sizin içinizde yerleştirdiği şimdi ve her zamankinden çok daha önce, yaşam ve başarı için gerekli olacaktır.

Geçmişe dayalı, geleceğe yönelik beklentiler içine girmek, gerçekten hayal ve fantezilerin sadece bir şeklidir. Bu zeka değildir. Anne-babanızın sahip olduğundan çok daha fazlaya sahip olacağınızı düşünmek, dünyanın size ne isterseniz vereceğini düşünmek, yaşam tercihlerinizi ve hedeflerinizi vereceğini düşünmek, aptalca ve kendi kendini baltalayıcıdır.

Şimdi bu büyük eşikte, dünyanın size ne söylediğine, içinizdeki Bilgiden gelen bu işaretleri ve önümüzdeki bulanık sularda değişen koşullar ve durumlarda seyredebilmek için çok dikkatli ve çok objektif olarak okumak zorunda olacaksınız.

Burada rüyayı durdurmanız gereklidir, Tahmin etmeyi ve hayal etmeyi, sessizleşmeyi bırakarak, dinlemeyi, bakmayı ve gerçekleşmenin sizin için yavaş yavaş bir araya gelebilmesine izin verin. Burada hiçbir hızlı cevap ve acil çözüm yoktur. İnsanlar bu şeyleri ister ve beklerler. Cünkü onların belirsizlikle yüzleşmeye güçleri yoktur.

Bu yüzden onlar çözümler, cevaplar, basit olan şeyleri talep ederler, onların herhangi bir çalışması veya katılımı gerekmez. Onlar rüyalarınn hayallerini koruyarak, dünyanın onlardan herhangi bir sey talep etmesini istemezler.

Eğer gerçek zekanın ne olduğunu anlarsanız bunun ne derece aptalca olduğunu ve insanların nasıl kendi ölümlerine neden olacağını göreceksiniz. Bunun bilgeliği ve Tanrı’nın lütfunun alınmasının nasıl engellendiğini göreceksiniz. Tanrı gelip tüm koşulları değiştirmeyecek size ne isterseniz vermeyecektir.
İstekleriniz sizi aptallaştırıyor, saplantı haline geliyor ve sizin ilginize egemen olan istediğinizi alarak istediğinizi hayal ederek kendinizi yönlendirmeyi deneyerek, diğer insanlardan istediğini elde ederek, yaşamın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde bu arayışlar, her zamankinden daha fazla kendini aldatma olur. Bu zeka, bilgelik ve yeteneği sizden çalmaktadır.

Geçmiş burada sizi her zaman fantezi, spekülasyon ve tartışma dünyasına sizi geri çekecektir. Sadece bazı belirli şeylere ve diğerlerine bakmak istediğiniz, gerçek durumunuzu tanımak istemediğiniz bir hayata geri çekecektir, ya da ufukta gelmekte olan büyük değişimin kanıtlarını görürsünüz.

Bu trajiktir. Çünkü sizin yolunuzla hizmet verilen dünyada, Tanrı’nın büyük bilgelik ve güç kazanmak için size verdiği yetenek kaybı trajiktir. İşte değişimin Büyük Dalgalarına hayatınızda karşı koyamaz, yaşama büyük katkı sağlama imkanını reddetmiş olursunuz.

Burada rüyaların başarı ve tatmini, mutluluk ve memnuniyeti, gerçek yaşamda sizi meşgul ederek alıp götürdü. Bu size gerçek memnuniyeti, gerçek yetenek ve dünyaya gelerek büyük bir amacı yerine getirme imkanı getirecektir. Siz çok küçük ve önemsiz bir şey için büyük bir şeyi verdiniz. Kaybedilir az bir zevk ve büyük bir memnuniyeti seçtiniz.

Tanrı herkes için gelip herşeyi düzeltmeyecek fakat Tanrı herkesin içinde bilgiyi yerleştirmiştir. Sadece Bilgi cesaretle hareket edebilir ki böyle bir şekilde hareket akıllıca harekettir ve değişen koşullardan faydalanarak büyük memnuniyetini sağlayacak olan başkalarına hizmet, mümkün olacaktır.

Tarihine bakın ve size bu dersleri öğretecektir. Bu bağlamda, geçmiş büyük bir öğretmendir. Büyük değişim zamanlarının başlangıcında, büyük değişimin şafağında yaşayan insanlara bir bakın, farkında olarak hazırlıklar yapan ve yapmayanların sonuçlarına bakın. İşte tarih burada büyük bir öğretmen, bilgeliğin büyük bir öğretmeni olabilir.

Artık dünya büyük bir değişimin eşiğinde yaşamaktadır. Eğer bunu yanıtlamazsanız,
Bilginin size yapmanız için verdiklerini yerine getiremeyebilirsiniz. Bu zamanlar, ürkütücü ve tedirgin edici olacaktır. Siz, zorluklardan kaçabilmek için olanaklardan yararlanma veya başkalarına hizmet edebilme konumunda olamayacaksınız.

Bu nedenle hayatınıza ciddiyetle bakmanız gereklidir. Oyun oynamayı durdurmalısınız. Hayal kurmayı bırakın ve yaşamınızla meşgul olun. Dünyanın size ne söylediğine dikkat edin, ama hemen sonuca gitmeyin. Basit yanıtlar için bakmayın.

Çözümler talep etmeyin.Dünyaya gelmekte olan değişimin Büyük Dalgalarının ortaya çıkışıyla ve Büyük Toplumda insanlık sorunlarla birlikte, zorluklarla yaşamak durumunda olacaklardır. Onlar, sizin adım adım baş etmeyi öğrenmenizi gerektirecek, uzun vadeli durumlardır. Onlarla yaşamak zorunda olacaksınız. Çözümlerin size ve başkalarına yavaş yavaş gelmesini beklemek zorunda olacaksınız. Hiç kimsenin bu şeylere cevabı yoktur.

Hiç kimsenin değişimin Büyük Dalgalarına bir çözümü yoktur. Büyük Dalgalara yönelik çözüm öngören birçok insan vardır, ama hiç kimsenin bir cevabı veya bütüne bir çözümü yoktur.

Hiç kimsenin, Büyük Topluluğu hazırlamak için bir cevabı yoktur. Nasıl bilebilirler, bu dünya hayatının sınırlarının ötesinde bir şey olduğunun farkında değillerdir. Kendi çevrelerindeki evrenden, uluslar arasındaki karmaşadan, hayatı yöneten ticari alandan, eğitimli olmak zorunda olduklarından habersizdirler. Sadece Yeni Vahiy burada bilgi edinmenizi sağlayabilir. Ama burada bile, büyümek ve ilerlemek zorundasınız, gerçek öğrenme adım adım bir işlemdir. Hepsi bir kerede olmaz. Sadece, tembel, ağır kanlı ve zayıf olanlar şu anda büyük bir anlayış kazandıklarını düşünürler. Bu durumda asla. Bu aşamaları öğrenirsiniz çünkü aşamalarla büyürsünüz. Büyük sorunlar ve zorluklar hızla çözülemez.

Hayatın her zaman öğrettiği budur ve eğer gerçekten değişimin Büyük Dalgaları karşısında güç ve yetenek kazanmak istiyorsanız, şimdi bunu öğrenerek adımları almak zorundasınız. Onlar doğru adımlar ise her zaman sonuçlar belirli değildir. Bu ilerlemeyi kontrol ederek ortaya koymazlar. Daha güçlü hale gelmelisiniz. Ne yaparsanız yapın, kendinize verdiklerinize, söylediklerinize daha bağlı ve daha dikkatli yapın. Bu bilgeliğin, güç ve yetenek sahibi olmanın bedelidir. Değişimin Büyük Dalgaları karşısında boşa vakit kaybedemezsiniz.

Tarihten ders alarak geleceğe bakın. Zihninizi temizleyin. Varsayımlarınızı kenara bırakın. Eğer dünyanın işaretleri ve içinizdeki Bilgi işaretleri yanıt verebilir, böylece Bildiğiniz, böylece görebilirsiniz böylece inanç ve tercihlerini bir kenara koyun. Görebilirmek ve bilebilmek için .kendi inançlarınızı ve tercihlerinizi bir kenara bırakın. Böylece dünyanın işaretlerine ve içinizdeki Bilginin işaretlerine yanıt verebilirsiniz.

İlk başta, bu belirtiler ince ve belki de belirsiz görünecektir. Ancak zamanla bunlar son derece net ve güçlü hale gelecektir. Onları bunları önceden nasıl ihmal veya göz ardı edebildiğinize hayret edeceksiniz. Bu size güç ve güven verecek, Bilgi de gelecekte size konuşacaktır.Varsayımlar olmadan, güç, sorumluluk ve kararlılıkla izleyecek bir konumda iseniz, sizin gitmeniz mümkün olrken diğerleri için anlaşılmaz ve ezici görünecektir. Başkalarının sadece kayıp olarak gördüğünü sizin hediye olarak görmeniz mümkün olacaktır. Başkaları gerilerken, ne yapmanız ve olmanız gerektiğini tanıyarak anlamanız mümkün olacaktır.

Devam ettikçe, geçmişin sizi nasıl aldattığını, farkındalığınızı nasıl azalttığını, sizi nasıl belirsiz ve takıntılı olduğunuzu, sizi nasıl zayıf ve beceriksiz olarak bir deneyimde kilitli tuttuğunu daha büyük ve daha fazla açıklıkla göreceksiniz. Burada tevazuya sahip olmak zorunda kalacaksınız. Durum, sizden daha büyük olacak ve güveneceğiniz kolay cevaplar olmayacaktır.

Çünkü, Değişimin Büyük Dalgaları, çok büyük ve uzun solukludur. Onlar dünyanın, insanlığın hırsları, insanlığın çatışmalarının kötü ürünüdür. İnsanlığın dünya kaynaklarını aşırı ve yanlış kullanması ve büyük topluluğun yaşam hakkındaki cehaletidir.

Hayatta sonuçlardan kaçmanın bir yolu yoktur. Yaşam hareket halindedir ve onunla hareket edilmelidir. Koşullar artan bir şekilde değişecektir. Ne yapmanız gerektiğini görebilmeli, Bilgiyle güçlü hale gelmelisiniz. Doğru hareketi ve doğru anı ayırt etmelisiniz.

Etrafınızda artan nifak, öfke, hayal kırıklığı, kaos ve karmaşa olacaktır. İnsanlar altüst olacaktır. İnsanlar öfkeli olacaktır. İnsanlar kaygı yaşıyacaklardır. İnsanlar büyük zorluklara sahip olacaktır. Çevrelerindeki herkes panik olacak ya da giderek büyük değişim karşısında kendilerini kandırmaya çalışacaklardır. Burada sadece Bilgiye ve kendi içindeki Bilgiye yanıt verebilen diğer bireylere bakabilirsiniz.

Zihinsel ortam daha da uyumsuz hale gelecektir. İnsanlar kendini gerçekleştirme hayallerini büyük zorluk ve muazzam bir korku ile söyleyeceklerdir. İnsanlar kendi kendine yıkıcı biçimde hareket edeceklerdir. Etraflarında, aptallık, karmaşa, düşmanlık ve çatışma büyüyecektir. Kendi öz bilincinizle, odağınızı net bir biçimde, giderek daha zor bir ortamda Bilgiyle bağlantınızı sürdürmeniz nasıl mümkün olacaktır? Bu önemli bir sorudur. Ve sadece, Bilgiyi inşa ederek cevaplanabilir. Değişimin Büyük Dalgalar hakkında öğrenerek ve her şeyi göz önüne alarak yaptıklarınız ve bu şeylerle geleceğin sürdürülmesi nasıl mümkün olacaktır?

Başkaları değişmiyorken siz değişmek zorunda kalacaksınız. Herkes sola giderken siz sağa gideceksiniz. Kimse yanıtlamıyor veya bakmıyorken siz yanıt vermek zorunda olacaksınız. Harekete geçmeniz gerektiğinde, hiç kimse eyleme geçmiyorken bile Bilgi sizi eyleme götürecektir.

Burada bu kişilerin uzlaşmasına veya anlaşmasına güvenemezsiniz, kimin onayına sahip olmanız gerektiğini düşünmeniz gerekir. Son derece ayık, kendine güvenen ve açık fikirli olmak zorundasınız. Etrafınızda ne olursa olsun, nerede olursanız olun, kim olursanız olun, duygu ve reaksiyonlarınızı kontrol altına alarak farkındalığınızı koruyabilmelisiniz. Başkalarını suçlamaktan kaçınmanız, üstesinden gelmek zorunda kalacağınız korkuya direnmeniz gerekecektir.

Bu kolay olmayacaktır, ama kurtarıcıdır. Bu büyük gücünüzün öne çıkmasıdır. Bu Bilginin gücünü, hayatınızdaki gerçekliğini ve önemi ortaya çıkarmak için başladığı yerdir. Dünya için gerçek bir hediyedir, daha önce ortaya çıkmayan bir fırsatın ortaya çıkmasıdır. Burada konfor ve tercih edilen bir yaşam değildir, ama açık bir yaşam, dünya ile ve başkalarıyla bağlı anlamlı bir yaşam olacaktır. Konfor azalacaktır. Bağımlılıklar imkansız hale gelecektir. Büyük merhamet ve verme zamanı olacak, bu büyük ilişkileri başlatarak artacaktır ve görünüşte büyük zorluklar karşısında çok büyük kurtuluş zamanı olacaktır.

Bunun için, farklı bir pozisyon almanız gerekir. Kendi istek ve korkularınızın bir kölesi olarak değil, zayıf, acınası bir kişi olarak değil fakat bu koşullar altında dünyaya hizmet için gönderilmiş birisi olarak o sizin etrafınızda büyümeye devam edecektir. Bugün ve yarın yaşamın yolunuza koyduğu ve her gün doğrudan izledikleriniz, yaşamınızda daha önce olanlar her zamankinden daha fazla uzak görünüyor olacaktır. Ne olduğunu düşündüğünüz, istediğinizi, düşündüğünüz uğraşlarınız, sizin geçmiş hayal kırıklıklarınız, başarısızlıklarınız ile büyük çatışmanız, geçmişteki kayıplarınız, hayat nehrinden aşağıya yıkanacaktır. Şu an tam olarak anda yaşayarak ve gelecek için hazırlandığınızda, geçmiş sizi avlayamaz. Hayatınızı verdiğiniz, bu daha acil ve daha çok önemli şeyler sizi etkisi altına alamaz.

Siz bu mevcut durumdan, gelecek için hazırlanarak geçmişten kaçıyorsunuz. Geçmiş bazı yönleriyle, sizlere hizmet vermeye devam edecek ve bazı yönleriyle de, sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Ancak sizin için genel vurgu anı yaşayarak ve gelecek için hazırlanmak olacaktır.

Yaşama olan bu katılım hayat veriyor ve yaşam onarıyor. Burada Bilgi sizin anılarınızdan daha önemli hale gelmektedir. Burada deneyim açıklığı, görünürdeki fikir veya inançlardan daha çok önem kazanır. Burada görme ve cevap yeteneğiniz sizin iyiliğiniz için her zamankinden, geçmişte sizin değer verdiğiniz fikirlerlerden, daha önemli hale gelmektedir. Burada zaman içinde, daha büyük bir amaca hizmet eden büyük bir kişi olmaya, kendiniz olmanıza izin vererek, özverili olmaya hazır olacaksınız. Burada arkadaşlarınız, tanıdıklarınız, öncelikleriniz, eylemleriniz, farkındalığınız değişecek, hayatınızı daha büyük daha güvenli konuma taşıyacaktır.

Burada, diğerleri için büyük bir merhamete sahip olmalısınız. Tüm çevrenizde büyük başarısızlık ve karışıklık olacaktır. Eğer, bu hazırlığı kendiniz üstlenebilirseniz ki bu sizin kaderinizdir ve başkalarına merhamet edeceksiniz. Gerçekten kendiniz ve dünya ile ilişkinizi değiştirmenin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Sizin açınızdan ne kadar odaklanmış bir çaba gerektireceğini göreceksiniz. Zamanla ve birçok durum aracılığıyla-sürekli çaba gerektireceğini göreceksiniz. Bu meydan okumayı anlayacaksınız. Hayatta her şeyin anlamlı ve sorumluluk ürünü olduğunu ve kendi kendine uygulamanın tutarlılığını göreceksiniz. Sizin ve başkaları için değerini göreceksiniz. Başkalarının gücü başarısız göründüğünde, siz bir güç kaynağı olacaksınız.