Tanrı nedir?

Marshall Vian Summers’a
17 Ağustos 1993’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu metin hakkında


Bu metinde okuduğunuz, Melekler Meclisinin Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuştuğu orijinal sözün yazıya geçirilmiş halidir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir ve bunda yazıya dökülür ve size ve tüm insanlığa sunulur.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Büyük Toplulukta Tanrı İlimdir. Büyük Toplulukta Tanrı deneyimdir. Büyük Toplulukta Tanrı, tüm tezahür etmiş yaşama nüfuz eden, derin içgörü ve tanımanın birinden diğerine iletişimidir. Bu sizin deneyim alanınızda ortaya çıkar.

Tanrı farklı insanlara ve Büyük Toplum’daki farklı ırklardan varlıklara farklı şeyler gibi görünür, ancak Tanrı arzusunu, Tanrı bilincini ve Tanrı ile ilişkiyi ateşleyen temel deneyim her yerde aynıdır. Bu dini dürtü, Tanrı ile birleşme dürtüsü evrenseldir. Bazı kültürlerde dikkat çekici bir şekilde yok gibi görünse ve diğerlerinde anormal bir şekilde ifade edilse de, dürtü aynıdır. Tanrı’nın ne olduğu sizin deneyim yelpazeniz ve deneyim kapasiteniz açısından ifade edilmelidir.
Büyük Toplulukta Tanrı o kadar bütün ve eksiksizdir ki, herhangi bir tanım her zaman bocalar ve başarısız olur.

Bu nedenle, Tanrı’nın bütünsel ilişki deneyimi olduğunu söyleyelim. Bunu burada ve orada bir an için ve İlim Yolunda hazırlanırsanız daha uzun süreler için deneyimleyebilirsiniz. Bu hem bir dünyadan diğerine tercüme edilebilen hem de ırk, kültür, mizaç ve çevrenin tüm farklılıklarını atlayarak ve aşarak bir varlıktan diğerine paylaşılabilen ve gösterilebilen bir deneyimdir. İşte Tanrı budur. Sizin için Tanrı, eylem halindeki Tanrı’dır. Sizin için Tanrı, yaşamdaki diğer hiçbir deneyime benzemeyen bir deneyimdir, ancak bu deneyim diğer tüm deneyimlerinize anlam kazandırır.

Büyük Toplum’da Tanrı eksiksizdir. Sizin dünyanızda Tanrı sizin dünyanızın Tanrısıdır, ırkınızın Tanrısıdır, tarihinizin Tanrısıdır, mizacınızın Tanrısıdır, korkularınızın ve özlemlerinizin Tanrısıdır, büyük kahramanlarınızın Tanrısıdır, büyük trajedilerinizin Tanrısıdır, kabileniz ve zamanınızla ilgili bir Tanrıdır. Ancak Büyük Toplulukta Tanrı çok daha büyük, çok daha eksiksizdir – herhangi bir ırkın tanımlarının ötesinde, herhangi bir ırkın tarihinin ötesinde, herhangi bir ırkın mizacının, korkularının ve özlemlerinin ötesinde, herhangi bir bireysel veya kolektif felsefenin kavrayışının ötesinde. Yine de Tanrı’yı saf bir dürtüde, zamansız bir tanıma anında, kendi kişisel çıkar ve güdülerinizin ötesinde hareket etme arzusunda, bir başkasını tanımada, verme güdüsünde, yakınlığın açıklanamaz deneyiminde bulursunuz. Bunlar tercüme edilebilir. Bu eylem halindeki Tanrı’dır. Sizin için bu Tanrı’dır.

Şimdi Tanrı’yı Büyük Toplum içinde düşünmelisiniz – bir insan Tanrısı değil, yazılı tarihinizin Tanrısı değil, denemelerinizin ve sıkıntılarınızın Tanrısı değil, ama tüm zamanlar için, tüm ırklar için, tüm boyutlar için, ilkel olanlar ve gelişmiş olanlar için, sizin gibi düşünenler ve çok farklı düşünenler için, inananlar ve inancın açıklanamaz olduğu kişiler için bir Tanrı. Bu, Büyük Toplumdaki Tanrı’dır. Ve sizin başlamanız gereken yer de burasıdır.

Büyük Topluluğun Tanrısına inanmak çok büyük bir girişimdir çünkü ırkınızın küçük, evrenin ise büyük olduğunu fark edeceksiniz. Burada kendi dünyanızın ve zamanınızın değil, tüm dünyaların ve tüm zamanların Tanrısına odaklanacaksınız. Hangi teoloji ya da felsefe bu büyüklükteki bir Tanrı’yı somutlaştırabilir? Hangi insan spekülasyonu ve insan etiği bu kadar eksiksiz bir Tanrı’yı kuşatabilir?

Yine de Tanrı teolojiniz Tanrı’nın bu dünyadaki işinin teolojisi olmalıdır. Ve eğer doğru, kesin ve faydalı ise, İlim deneyimine odaklanmalıdır. İlim dinin başlangıcıdır. İlim dinin tamamlanmasıdır. İlim Tanrı’nın kanıtıdır ve zamanınızın sınırlarının ötesinde, ırkınızın sınırlarının ötesinde ve mevcut entelektüel yeteneğinizin sınırlarının ötesinde daha büyük bir yaşamın parçası olduğunuzun kanıtıdır. Burada yaratılış hikayesi yoktur. Kahramanlar yoktur. Zamanın sonu yoktur. Sadece ilişkinin toplam deneyimi vardır ki bu da İlim deneyimi ve Tanrı deneyimidir.

Bir yaratılış hikayesi, tapınılacak bir kahraman ve insan deneyiminin doruk noktası olmayan bir insan dini nedir ki? Hangi insan dini bu büyüklükte, tek ilgisi sizin dünyanız olmayan, tek kaygısı sizin günlük deneyimleriniz olmayan, farkındalığı bu kadar eksiksiz ve iyiliği size benzemeyenleri kutsayan bir Tanrı’ya odaklanabilir? O halde insan davranışı için model nedir? Büyük Topluluğun Tanrısında etik ya da ahlakın temeli nedir? Bunun için bir çocuk dininin ve bir çocuğun ihtiyaçlarının ötesine geçmelisiniz. Sadece kurallara ve düzenlemelere ve inanılması güç fantastik hikayelere duyulan ihtiyacın ötesine geçmelisiniz. Tanrı’ya açılan kapı olan, yaşamınızın tam kalbinde yer alan ve buraya gelişinizin size özgü ama tüm yaşamla paylaştığınız amacını içeren yaşamın deneyimine ve Gizemine girmelisiniz.

Büyük Toplum Maneviyatında kahramanlar yoktur. Yaratılış hikayesi yoktur. Ve bedensel yaşamın zorluklarına son verecek doruk noktası bir deneyim de yoktur. Peki, bunlar olmadan din nedir? Bu şeyler doğası gereği kabileseldir. Ve Büyük Toplulukta bunları istemekte, kurmakta ve bunlara tutunmakta yalnız değilsiniz. Dinin kök saldığı ve ifade bulduğu her yerde, ırklar uygulamalarını ve anlayışlarını kendi zamanlarına, kendi tarihlerine ve kendi mizaçlarına dayandırmışlardır. Ancak bunun ötesinde Tanrı deneyimi vardır. Bunun ötesinde saf maneviyat vardır. Şimdi aramanız gereken şey budur, çünkü insan dini asla Büyük Topluluğun Tanrısını somutlaştıramaz. Bu o kadar açıklanamaz bir şeydir ki, sizin İlahi olana yönelik gereksinimlerinizi aşar. Bu nedenle, başka bir yol, daha olgun bir yol, daha eksiksiz bir yaklaşım, gerçek bir hazırlık bulmalısınız.

Büyük Toplulukta, ilerlemiş olanlar kendi dünyalarında Tanrı’nın doğasını ve amacını idrak etmişlerdir, ancak anlayışları belirli konularda Tanrı’nın İradesini kavramanın ötesine geçmiş, hatta ırklarının refahı ve hayatta kalması endişesinin bile ötesine geçmiştir. Bu kaygıların ötesine geçerek daha büyük bir maneviyata, daha Büyük bir Toplum Maneviyatına ulaşmışlardır – tüm zamanların ve tüm dünyaların maneviyatına, gizemli olan, ritüeller, idealler, inançlar, tarihi anlatılar veya fantastik imgelerle tanımlanmayan ve somutlaştırılmayan bir maneviyata, bir varlıktan diğerine kelimelerle veya jestlerle veya kelimeler veya jestler olmadan tamamen tercüme edilebilen bir maneviyata.

Büyük Topluluk Ruhaniliği daha büyük deneyim, daha büyük algı ve daha büyük yeteneklerin maneviyatıdır. Büyük Toplulukta kurtulmuş değilsinizdir. Sadece gelişiyorsunuz. Büyük Toplulukta mahkûm değilsiniz. Sadece gelişiyorsunuz. Büyük Toplulukta cennet yoktur. Sadece daha fazla katılım ve ilişki için daha büyük bir kapasite vardır. Büyük Toplulukta manevi savaş veren yerel tanrılar ve şeytanlar yoktur. Büyük Toplulukta bilenler ve bilmeyenler vardır. Onların deneyimlerinden yaşamın her yerinde ortaya çıkan büyük zorluklar doğar.

İnsan fikirleri, insan inançları ve insan bakış açısıyla insan dünyasında yaşayan sizler, şimdi daha Büyük bir Topluluk bilinci ve farklı bir yol ve yön aracılığıyla yaşamınız ve zamanınız için İlahi ve Tanrısal amaç ve iradeyi deneyimlemek için büyük bir fırsata sahipsiniz. Buna şimdi ihtiyacınız var, çünkü dünyanız Büyük Dünyalar Topluluğuna dönüşüyor. Ve buna şimdi ihtiyacınız var çünkü bu sadece sizin zamanınız için değil, tüm zamanlar için bir din. Bu büyük eşiğe nüfuz ettiğinizde geçmişi, bugünü ve geleceği onları birleştirecek şekilde anlayacaksınız.

Bu size, dünyanızı ziyaret eden Büyük Topluluktan olanları ayırt etme ve anlama konusunda güç ve yetenek verecektir. Sizden daha fazla teknolojik beceriye ve daha fazla sosyal uyuma sahip olmalarına rağmen, onlar da Büyük Topluluk Maneviyatını öğrenmeye çağrılmışlardır. Onlara armağanınız çok nadir ve değerli bir şey. Sizde onların ihtiyacı olan bir şey var. Sizde tüm yaşamın ihtiyaç duyduğu bir şey var. İşte bu nedenle Büyük Topluluk Ruhaniyeti, dünyanın Büyük Topluluğa dönüşmesinden önce bu dünyaya tanıtılmaktadır. Bu sadece sizin Büyük Topluluğa uyum sağlamanız, iletişim, tanınma ve anlayış için bir temel oluşturmanız amacıyla verilmiyor. Aynı zamanda, fiziksel yetenekleriniz ne kadar sınırlı olursa olsun, insanoğlu olarak sizin yine de verecek ruhani bir armağanınız olduğunu ortaya koymak için de verilmiştir – tüm zamanlar için bir armağan, gerçek fayda sağlayacak bir armağan. Ancak, bu armağanı bulmak ve bu armağanı vermek için daha büyük bir anlayışa, daha büyük bir farkındalığa, daha büyük bir teolojiye ve yaşamak için yeni bir temele sahip olmalısınız. Bu, günlük yaşamınızda sizi özgürleştirecek ve görünüşte çok karmaşık ve zor olan insani kaygılarınızı bugün göründüklerinden çok daha basit hale getirecek bir temeldir.

Tanrı’nın sizin dünyanızda ne yaptığı, Tanrı’nın Büyük Toplumda ne yaptığıyla ilgilidir. Eğer Tanrı’nın Büyük Toplulukta ne yaptığını bilmiyorsanız, Tanrı’nın sizin dünyanızda ne yaptığını nasıl bileceksiniz? Ve buradaki İlahi varlığı ve deneyimi nasıl anlayacaksınız? Şu anda nasıl olduğunuzu, nerede olduğunuzu ve kim olduğunuzu görmek için kendinize dışarıdan bakmalısınız. Sizi neyin çevrelediğini, neyin sizi cesaretlendirdiğini ve neyin sizi geride tuttuğunu görmek için bu bakış açısına ihtiyacınız olacak.

Tanrı’nın evrende ne yaptığını bilmek ancak saf deneyim yoluyla tercüme edilebilir, çünkü evren sizin entelektüel ya da kavramsal kapasitenizi o kadar aşar ki hiçbir dil ya da teknoloji onu tarif edemez. Ve tarif edilebilseydi bile, onu anlamanın hiçbir yolu olmazdı.

Ancak, daha büyük farkındalık ve daha büyük hakikat bu şekilde aktarılmaz ve gerçekleştirilmez. Eğer kendi sınırlarınızın ötesine geçmeye istekliyseniz, eğer kavramlarınızın, fikirlerinizin ve inançlarınızın ötesine geçmeye istekliyseniz, o zaman Büyük Toplum Maneviyatına ve şu anda dünyanızda çok ihtiyaç duyulan daha büyük bir İlim ve Bilgeliğe bir kapı açacaksınız. Bu size her türlü avantajı ve gelecekte başkalarına vermeniz için bir temel sunar, ancak bunu yapmak için çok cesur olmalısınız. İnsanların daha önce gitmediği bölgelere, yeni bir tür kutsal deneyime ve geçmişte mücadele etmek zorunda kaldığınız her şeyden çok daha büyük ve karmaşık bir evrene girmelisiniz. Tanımlar olmadan rahat olmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız. Kendi içinizdeki daha büyük bir temelde güvende olmanız gerekecek. Ve harika yol arkadaşlarına sahip olmanız gerekecek.

Bu bir macera değil. Bu bir yolculuktur – en büyük büyüklükte bir yolculuk, tek başına üstlenilemeyecek bir yolculuk, zorlukları ve tehlikeleri olan bir yolculuk, ama ihtiyaç duyulan ve sizi çağıran bir yolculuk. Sizi fikirlerinizin, hedeflerinizin ve endişelerinizin ötesine çağırıyor. Sizi şimdi çağırıyor.

Bu çağrı açıklanamaz gibi görünen bir deneyimdir ama yine de şu anda burada olan sizler için bile çok gerçek, çok nüfuz edici ve çok eksiksizdir. Bu, içinden daha büyük bir evrenin ve daha büyük bir Tanrı’nın iş başında olduğunu görebileceğiniz bir penceredir.

Bu saf deneyimin teolojisidir – saf Bilgeliğin ve saf İlmin teolojisi, sadece gösterebileceğiniz ve sadece deneyimleyebileceğiniz bir teoloji. Bu, ilahiyat fakültelerinizde ve din okullarınızda öğretilebilecek her şeyden daha büyük bir teolojidir. Böylesine büyük bir armağana ve Gizeme kim yanıt verebilir? Kim saf deneyim alanına, Tanrı ile daha büyük bir birliğe girebilir?

Bu sözleri okuyan sizler için bu bir çağrı olsun. Bu size anlayışınızın ve anlama yeteneğinizin ötesinde bir çağrı olsun, çünkü bu büyük deneyimi yaşayana kadar bu sözleri anlamayacaksınız ve gerçekliğini deneyimleyene kadar bu sözlerin doğru olup olmadığını bilemeyeceksiniz. Kendiniz onları somutlaştırıncaya kadar onların tam uygunluğunu bilemeyeceksiniz.

Büyük Toplulukta Tanrı sadece inancı teşvik etmek için çok büyük ve çok yücedir. İnanç sizi yalnızca deneyimin eşiğine getirebilir. Bunun ötesinde, inanç sizi daha ileriye taşıyamayacak kadar zayıf ve hatalıdır. Burada inanç tek ve en önemli amacına hizmet eder – sizi deneyimin kapısına getirmek. İnancın ve hazırlığın amacı budur. Sizin dünyanızda ve tüm dünyalarda dini eğitimin amacı budur. Bu kapının ötesinde Büyük Topluluğun Tanrısı vardır. Bu kapıya giden yol Büyük Toplum Maneviyatıdır ve bu kapının ötesi de Büyük Toplum Maneviyatıdır.

Daha Büyük Toplumda Tanrı’nın teolojisini gerçekleştirmek için daha büyük bir zihne, daha büyük bir kelime dağarcığına ve daha geniş bir deneyim yelpazesine sahip olmanız gerekir. Bu size tercüme edilebilir ve siz de bunu başkalarına tercüme edebilirsiniz, ancak kelimeleriniz bunu yakalayamaz. Bu ancak gizemli bir İlahi aktarım süreciyle birinden diğerine aktarılabilir. Hiç kimse bunu entelektüel olarak anlayamaz çünkü çevresi çok büyük ve çok kuşatıcıdır.

Yalnızca fikir isteyenler kendi yerel dinleriyle kalmak zorunda kalacaklardır, çünkü bu çok büyüktür. Yalnızca yapıcı bir yaşam için kılavuz ilkeleri öğrenmek isteyenler bunu çok büyük ve kafa karıştırıcı, çok açıklanamaz ve çok gizemli bulacaklardır. Büyük Toplumda Tanrı’yı deneyimleyenler ve Büyük Toplumda Tanrı’yı aktarabilenler, kendi ırksal miraslarının ve entelektüel kapasitelerinin sınırlarını aşmış bireyleri temsil ederler. Düşüncelerinde evrensel hale gelmişlerdir. Başkalarının göremediklerini görürler ve başkalarının bilemediklerini bilirler. Bu onların yükü ve armağanıdır. Onlar için inanç bir sorun değildir çünkü inanç ihtiyacının ve inancın sınırlarının ötesine geçmişlerdir. Deneyimleri herhangi bir geniş spektruma ya da büyük bir kitleye tercüme edilemeyecek kadar olağanüstüdür. Biri diğerine verilmelidir. Kiliseleri ve tapınakları, İlahi aktarımı aldıkları ve bunu başkalarına ilettikleri ortamdır. Öğrencileri azdır. Yolculukları uzundur. Gereksinimleri büyüktür. Başvuruları tam ve eksiksizdir.

İnsanlık için böyle bir hediye mümkün mü? Bu sadece mümkün değil aynı zamanda gereklidir. Bu armağan olmadan, Büyük Topluluğun deneyimi insanlık üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olacaktır. Bu armağan olmadan, insanlığın güç ve egemenlik arzusu felakete yol açacaktır. Bu armağan olmadan, Büyük Topluluktan tanışacağınız kişileri anlayamayacaksınız ve dünyanızda meydana gelen büyük değişimi ve büyük olayları anlayamayacaksınız.

Büyük Toplum İlim Yolu, sizi Büyük Topluma ve Büyük Toplumun Tanrısına hazırlamanın bir aracı olarak dünyaya sunulmaktadır. Bu, sizi yaşamda her yerdeki yaşamla ilgili olan daha büyük bir amaca hazırlama aracıdır. Büyük Toplum, içinde yaşadığınız ve artık sorumlu olmanız gereken daha büyük bir çevredir. Büyük Toplum İlim Yolu farklı bir maneviyat türüdür, ancak bunun tam kalbinde yer alan deneyimin daha önce deneyimlediğiniz her şeyden daha tanıdık ve daha doğrulayıcı olduğunu göreceksiniz. Bu deneyim size Kadim evinizi ve sizi dünyaya gönderenleri hatırlatacaktır. Size şu anda bile var olan, zamanınızın ve yaşamdaki yerinizin sınırlarının ötesine geçen daha büyük ilişki bağını hatırlatacaktır. Bu daha büyük bir evrene açılan bir kapıdır. Yaşamda daha büyük bir yetenek ve Bilgelik için bir araçtır. İnsanlık ve her yerdeki yaşam için daha büyük bir ihtiyaca cevaptır.