Yeni Bir Hayata Yolculuk

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

The New Revelation brings a New Life

Tanrı’nın Elçisi
Marshall Vian Summers’a
21 Aralık 2012 tarihinde
Boulder, CO’da
Vahiy olduğu üzere

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Yeni Vahiy ile hayat yeniden başlar. Bu, hayata yeni bir kira kontratı gibidir. Bu yeni bir vaattir. Tanrı’dan gelen, şimdi Yaradan’ın büyük Sevgisiyle verilen, şimdi insanlığın çıkmazlarına, zorluklarına, sorunlu tarihine, yıkıcı eğilimlerine ve benzerlerine karşı derin bir şefkatle verilen Yeni Bir Vahiydir.

Bu, yanıt verebilen her bir kişi için ve Yaratıcının elleri ve Sevgisi tarafından bir kez daha dokunulmuş olan dünya için yeni bir başlangıç yapmak gibidir.

Bu, Yeni Vahye yanıt verebilen, onun talimatlarını alabilen ve öğreteceklerini öğrenmeye başlayabilen ve doğal olarak bu bilgeliği başkalarıyla paylaşabilenler tarafından gerçekleştirilebilecek bir yolculuğu başlatmaktadır.

Bu sadece akademi salonlarında ya da dünyanın dört bir yanındaki kafe ve restoranlarda üzerinde spekülasyon yapılabilecek ve tartışılabilecek bir felsefe değildir. Bunu yapan insanlar Vahiy’e yanıt vermiyorlar – derinlemesine değil, dürüstçe değil, yürekten değil.

Yaradan’la barışmak bir yolculuktur, görüyorsunuz ya – İlme Giden Adımları atmak, kişinin hayatını düzene ve açıklığa kavuşturmaya başlamak, geçmişten gelen ikilemleri ve affedilmezliği çözmek, kişiye rehberlik edecek, kişiye talimat verecek ve kişiyi koruyacak büyük bir Vahiy ile yeni bir yola çıkmak.

Bu, alabilenler ve alabilenlerden faydalanacak olanlar için yeni bir yaşamın armağan edilmesi gibidir. Çünkü armağan zihinden zihine yankılanır ve yanıt vermeye başlayanlar tarafından sergilenir.

Bu, kararan bir dünyada büyük bir umuttur. Umudunu ve özgüvenini yitirmekte olan insanlık için büyük bir vaattir.

Elçi dünyada. Bugün burada. Ama o yaşlı bir adam ve Dünya’da kalan yıllarında Yeni Mesajı insanlara duyuracak ki onlar da duyup anlayabilsinler.

İnsanlık için büyük vaatlerden bahsedecek. İnsanlığın karşı karşıya olduğu büyük zorluklardan bahsedecek. Tanrı’nın büyük ve en güçlü bağışı olarak her insanın içinde yaşayan ve keşfedilmeyi bekleyen İlmin gücünden ve varlığından bahsedecek. İlme Giden Adımları atmaktan bahsedecek. Kişinin hayatını düzene sokmaktan ve kişinin bütünlüğünü ve içsel kesinliğini yeniden tesis etmekten bahsedecek. Yeni bir dünyaya – çevresel, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık dünyasına – hazırlanmaktan bahsedecek. Güçlü olan ve korkusu olmayan, büyük bağış olan şeyi takip etmekten bahsedecek.

Görüyorsunuz ya, insanlara güven vermek ve yol göstermek için bunlardan söz edecektir. Çünkü bu sadece bir vaat değildir. Bu sadece bir temenni değildir, çünkü hazırlığı vardır, çünkü bu Tanrı’nın Yeni Vahyinin bir parçasıdır. Tanrı’nın açığa çıkmasından, gözler önüne serilmesinden söz eder – Büyük Camianın Tanrısı; yaşamınızın Tanrısı; kalbinizin Tanrısı; hafızanızın, derin hafızanızın Tanrısı; Kadim Evinizin Tanrısı; daha büyük geleceğinizin Tanrısı; kurtuluşunuzun Tanrısı; kökeninizin Tanrısı; sizi henüz keşfetmediğiniz ama sizi bekleyen daha büyük bir amaç için dünyaya gönderen bir Tanrı. Şimdi bunu keşfetmek ve gerçekleşmesi ve tamamlanması için gerekli adımları, büyük adımları atmak için bir vaadiniz ve büyük bir fırsatınız var.

Bu sayede artık dünyada kaybolmazsınız. Bu okyanusta yakalanmış bir balık olmak gibidir. İlahi Olan’ın Büyük Çekimi ve içinizdeki İlmin gücü tarafından çekiliyorsunuz, ki bu güç yalnızca buna yanıt verir, çünkü bu büyük gücün Kaynağından başka bir bağlılığı yoktur.

Bu sizin kurtuluş vaadinizdir. Yaşamınız ne kadar zor ya da mutsuz olursa olsun, geçmişte ne yapmış olursanız olun, ne kadar pişmanlık duyarsanız duyun, bu sizin kurtuluşunuzdur. Çünkü içinizdeki İlim dünya tarafından lekelenmemiştir ve kendi yanlış anlama ve kafa karışıklığınız tarafından lekelenmemiştir. İçinizde saf olarak kalır.

Bu, Tanrı’nın dünya tarihi ve din tarihi tarafından lekelenmediği anlamına gelir. İçinizdeki saf olan şey, tüm olup bitenler -insanlığın mutsuz tarihi ve sizin mutsuz tarihiniz- tarafından lekelenmemiştir.

Tanrı yeni bir Tanrı gibi yeniden deneyimleniyor – sizin için yeni, ama zamansız ve değişmez.

Böylece birçok adımdan oluşan yolculuğa başlarsınız. Zihniniz tarafından yönlendirilmek yerine onu nasıl yönlendireceğinizi öğrenmeye başlarsınız. İlmin kesinliğiyle nasıl gerçek kararlar alacağınızı öğrenirsiniz. Kaderinizi veya buradaki daha büyük amacınızı temsil etmeyen belirli durumlardan ve yükümlülüklerden kendinizi nasıl kurtaracağınızı öğrenirsiniz.

Bu büyük amaç gerçekleşmeden çok önce, kendinizi özgürleştirmek, kaybettiğiniz yaşamınızı yeniden kazanmak, gücünüzü ve özgüveninizi yeniden kazanmak için bu adımları atıyor olacaksınız.

Çünkü daha büyük amacınız sadece büyük bir tanım değildir. Bu bir kaderdir. Ancak kaderiniz doğrultusunda ilerleyebilmeniz için geçmişten yeterince özgürleşmeniz gerekir ki daha büyük bir ilhamla ilerleyebilesiniz. Böylece yolculuğa başlarsınız.

Herkes belirli şeyleri öğrenmek zorunda olsa da, her kişinin yolculuğu kendi durumuna, doğasına, geçmişine ve koşullarına özgüdür. Her yolculuk bu şekilde benzersizdir, ancak herkes aynı şeyleri öğrenmekte ve aynı şeylerden özgürleşmektedir.

Böylece Tanrı’ya dönüş yolunda Ayrılık içinde kaybolmazsınız. Bu, sizi başkalarıyla derin ve anlamlı bir şekilde yeniden bir araya getirmeye başlıyor. Kader ilişkileriniz burada ortaya çıkacaktır. Tanıdıklığa ya da kişiliğinize değil, daha derin bir rezonansa dayanan gerçek arkadaşlığı burada bulacaksınız, çünkü bu yolculukta birbirinize yardımcı olabilirsiniz ve bu yolculuğa birlikte çıkıyorsunuz. Bu gizemli ve aklın ulaşamayacağı bir şey olsa da, daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaşamda yeni bir maceraya atılma cesareti ve güvenine sahip olma konusunda birbirinizi destekliyorsunuz.

Burada en büyük ilişkileriniz ortaya çıkacaktır. Burada daha büyük güçleriniz yenilenecektir. Burada dünyaya korku, özlem ve kınama yerine şefkat ve objektiflikle bakmayı öğreneceksiniz.

Burada, ne kadar sorunlu olursa olsun, geçmişinize bakacak ve ondan sağlayabileceği her türlü bilgeliği elde edeceksiniz. Çünkü geçmişiniz size İlimsiz bir yaşamın, amaçsız bir yaşamın, gerçek yönü olmayan bir yaşamın ne demek olduğunu öğretiyor. Eğer onu tarafsız bir şekilde kullanabilirseniz, şimdi size hizmet edebilir. Bu, yaşamınızın daha derin çağrısına yanıt vermeniz gerektiğinin, eski Tanrı’nın açığa çıkmış hali olan yeni Tanrı’yı tanımanız ve Tanrı’nın izlemeniz ve deneyimlemeniz için içinize koyduğu şeye yanıt vermeniz gerektiğinin göstergesidir.

Burada hayatınızın ikilemlerini çözmeye başlarsınız, böylece daha önce kaybettiğiniz gücünüzü yeniden kazanabilirsiniz – insanlara ve koşullara karşı kaybettiğiniz, umutsuz ve anlamsız çabalara karşı kaybettiğiniz, affetmemeye ve kendinizi ve başkalarını kınamaya karşı kaybettiğiniz gücünüzü.

Şimdi bu kayıp gücü, yaşamınızın bu kayıp parçasını geri almaya başlıyorsunuz. Çünkü gelecekte büyük değişim ve belirsizliklerle dolu yeni bir dünyayla yüzleşmek için bu güce ihtiyacınız olacak. Daha önce size musallat olmuş ve sizi devre dışı bırakmış olan kendi korku ve zayıflıklarınızın üstesinden gelmek için bu güce ihtiyacınız olacak.

Şimdilik bir yolculuktasınız. Bu yolculuğu sadece hissettiğiniz için biliyorsunuz, çünkü içinizin derinliklerinde bir şeyler kıpırdanıyor. Bu, siz ilerledikçe aşamalı olarak ortaya çıkacak olan kişisel ifşaatınızın başlangıcıdır ve siz ilerlediğiniz sürece devam edecektir. Adım atmaya devam ettiğiniz sürece, bu dağa tırmanacaksınız. Yolunuzu bulacaksınız. Sizi aşağıda tutan ve aşağıdaki vadilerde tutan bağları gevşeteceksiniz. Hangi kararların verilmesi gerektiğini ve geçmişten gelen hayal kırıklıklarını ve pişmanlıkları nasıl değerlendirmeniz gerektiğini göreceksiniz.

Bu yolculuğu anlamayacaksınız, çünkü o sizin anlayış alanınızın ötesindedir. Ama hissedeceksiniz. Sezeceksiniz. Ve bazı anlarda bunun yaşamınız için mutlak gerekliliğinin farkına varacaksınız. Diğer zamanlarda, bu hissi tutmak ve bunu yaparken size yardımcı olabilecek başkalarını bulmak zorunda kalacaksınız. Bu, içinizdeki yüce olana doğal bir geri dönüştür.

Burada Tanrı sizi dünyanın dışına değil, tamamen yeni bir şekilde dünyada olmaya çağırıyor – zayıf, zavallı bir insan olarak değil; kültürünüzün ve dininizin akılsız bir takipçisi olarak değil; çalışmaya ve savaşa gitmeye zorlanan biri olarak değil, daha büyük bir amaç için dünyaya gönderilmiş biri olarak – bir katkıda bulunan, başkalarına kendilerine veremediklerini verebilecek ve çevrenizdeki insanların yaşamına benzersiz bir şekilde çözüm ve güç getirebilecek biri olarak.

İhtiyaç çok büyük ve her geçen gün artıyor. İnsanların çektiği acı, sefalet ve yoksunluk her geçen gün artıyor. Ve kalan kaynaklar için gruplar ve uluslar arasında savaş riski her geçen gün artıyor. Dolayısıyla kurtuluş çağrısı güçlüdür ve Tanrı’dan gelen Yeni Vahiy aracılığıyla tüm dünyada yeniden seslendirilmelidir.

Bunu duyan ve okuyan sizler ilk yanıt verenler arasındasınız. Bu, yaşamınızın Kaynağından gelen ve sizin o parçanızla, o daha derin parçanızla konuşan bir çağrıdır. Bu size yanıt verme, belirsizlik dönemlerinden geçme, daha önce çözülemez gibi görünen şeyleri çözme ve sizi daha önce özgürleştirilemeyen şeylerden özgürleştirme gücü verecektir. Çünkü şu anda bir yolculuktasınız, görüyorsunuz, birçok adımdan oluşan bir yolculuk.

İlim yolu bilir. Ancak aklınız sizi takip etmek zorunda kalacaktır, çünkü o içinizdeki daha büyük güce hizmet etmek içindir, çünkü tek başına bu güç olamaz. Tanrı sizi yanıt vermeye çağırıyor. Kalbinizde yanıt vereceksiniz.

Burada evrendeki yaşam hakkında bilgi edineceksiniz. Burada evrenin kökeni hakkında bilgi edineceksiniz. Burada Yaratılış mucizesini öğreneceksiniz. Burada, evrendeki daha geniş bir yaşam arenası içinde insanlığın evrimine dair yepyeni bir anlayış kazanacaksınız.

Burada daha önce insanlığa hiç öğretilmemiş veya açıklanmamış, sadece belirli bilgelere ve seçilmiş bireylere açıklanmış şeyleri keşfedeceksiniz. Burada insanlığın kaderi ve özgürlüğün nadir olduğu ve güç için çok fazla rekabetin yaşandığı bir evrende insanlığı özgürleştirmek için nelerin gerekli olduğu hakkında daha büyük bir eğitim alacaksınız.

Burada kendi kişisel ilgi alanlarınızın ötesinde şeyler öğreneceksiniz. Burada insanlık tarihinin çok önemli bir döneminde, büyük bir dönüm noktasında, büyük zorlukların ve güçlüklerin yaşandığı ama aynı zamanda mücadele eden insanlık için büyük umutlar vaat eden bir dönemde yaşadığınızı keşfedeceksiniz.

Burada korkularınızın ve önceki takıntılarınızın ötesini göreceksiniz. Burada eski fikirlerinizin ötesini göreceksiniz. Burada daha büyük bir yaşama ve daha büyük bir kadere açılan bir pencereye sahip olacaksınız; bu pencere size ancak Tanrı’dan gelen bir Vahiy yoluyla açılabilir.

Bu Vahiy şimdi tüm insanlığa verilmektedir. Bu sadece bir ya da iki kişiye verilen bir şey değildir. Veriliyor çünkü Elçi dünyada ve Tanrı insanlığa kendi gerçekliğini, büyük vaadini ve yüzleşmesi ve üstesinden gelmesi gereken zorlukları daha iyi anlaması için yeniden konuştu.

Gördüğünüz gibi bu tüm insanlığın yolculuğu. Ama bu aynı zamanda sizin de yolculuğunuz. Çünkü bunun dışında bir yolculuğunuz yok. Sizin rolünüz küçük ama büyük ve önemli bir rol olacak; sizi kurtaracak ve onaracak, size saygınlık ve amaç kazandıracak, zenginliğinizin ve daha büyük yeteneklerinizin gerçek bir hissini verecek bir rol.

Tanrı sizi bu şekilde yeniler ve onarır. Bu sadece belirli şeylere inanarak veya belirli fikirlere sahip olarak olmaz. Bu, yolculuğa çıkarak ve içinizdeki daha derin İlimle ilişki kurarak olur ki bunu İlim Adımlarını attıkça yapmayı öğreneceksiniz.

İnsanlığın yeni bir çevresel istikrarsızlık dünyasında, azalan kaynaklar ve artan nüfus dünyasında, savaş ve rekabet riskinin daha önce hiç olmadığı kadar büyük olduğu bir dünyada yaşamaya hazırlanmak için yapması gereken daha büyük bir yolculuk var. Ancak bu dünyada insanlık nihayet, zorunluluktan -büyük bir zorunluluktan- insan uygarlığını kurtarmak ve artık mücadele etmesi ve kavraması gereken bir evrendeki konumunu güvence altına almak için işbirliği yapması gerektiğinin farkına varabilir.

Herkesin farklı bir yere gittiği bir yolculuğa çağrılmış gibi değilsiniz, çünkü herkes küçük ama önemli rollerini oynamak üzere bu büyük yolculuğa çağrılıyor.

Ancak bunu yapmak için, size rehberlik etmesi için içinizde Cennetin Gücüne sahip olmalısınız. Sizi ileriye götürecek, büyük belirsizlik ve kafa karışıklığı dönemlerinde sizi taşıyacak ve başkalarının kafa karışıklığı, şüphe ve eleştirileriyle başa çıkmanızı sağlayacak daha derin bir İlim gücüne sahip olmalısınız. Kendiniz için üretemeyeceğiniz bu büyük güce ve onun size bahşedeceği her şeye sandığınızdan çok daha fazla ihtiyacınız var.

Sizi kurtaracak ve onaracak olana nasıl yönlendireceğini yalnızca Tanrı bilir. Bunu siz bulamazsınız. Bu bir fikir, bir felsefe ya da bir insan icadı değildir. Tanrı size yolu gösterir ve sizi geri dönmeye çağırır.

Bu şimdi büyük bir açıklıkla verilmektedir, çünkü Mesaj saftır. İnsanlık tarihi, insan manipülasyonu ve insan adaptasyonunun uzlaşmaları tarafından kirletilmemiştir. O saftır. Bütündür. Eksiksizdir. Kapsamı büyüktür. Ve yine de size yaşamınızda atmanız gereken bir sonraki adımı verir.

Çünkü tüm evrenlerin Rabbi kalbinizle ve ruhunuzla, içinizdeki en mahrem yerle, dünyanın bile ulaşamadığı, dünyanın bozamadığı ve ele geçiremediği o parçanızla konuşur.

Bu sizin özgürlüğünüz. Bu sizin gücünüz. Bu sizin kaderiniz. Bu dünyaya gelmeden önce yapmak için yola çıktığınız şey budur. Bu dünyadan ayrıldığınızda üzerinde düşüneceğiniz şey budur. Diğer her şey unutulacak. O zaman önemli olmayacak.

Gökyüzünün karardığı, kaygı ve kafa karışıklığının arttığı bir dünyada bu kesinliğe sahip olmalısınız. Ama bu gerçek bir kesinlik olmalı. İçinde Cennetin Gücü olmalı ve kendisini size tam olarak gösterebilmesi için tüm kalbinizle desteklemelisiniz.

Yolculuk size, ne yapacağınız konusunda belirsizlik içinde duracağınız ve bunun gerektirebileceklerinden korkacağınız her dönüm noktasında Vahyi tekrar ve tekrar ve tekrar seçme fırsatı verecektir. Sadece ileriye doğru adım atarak, o kapıdan, o eşikten geçerek, takip edilmesi en doğal ve en kolay olanı takip ettiğinizi ve vereceğiniz başka herhangi bir kararın kafa karışıklığına yeniden girme ve yaşamın gölgelerine geri düşme kararı olduğunu göreceksiniz.

Bir yanınız zayıf, bir yanınız güçlü, bir yanınız aptal, bir yanınız bilge. Elbette, zayıf olan parçanız güçlü olan parçanızı takip etmelidir. Aptal olan parçanız bilge olan parçanızı takip etmelidir. İşte İlme Giden Adımları atmanın, yaşamınız için esas olana dönmenin ve yaşamda yapabileceğiniz ve yapacağınız en önemli yolculuk olan yolculuğa çıkmanın anlamı budur.

İpuçlarınız için başkalarına bakmayın, çünkü şu anda Kaynak tarafından çağrılıyorsunuz. Kalabalığı takip etmeyin, çünkü onlar kaybolmuşlardır. Ama siz geri kazanılmak, onarılmak ve yenilenmek üzere çağrılıyorsunuz.

Hayatınıza bakın. Kendi içinizi dinleyin. Yaşamanız gereken hayatı yaşamadığınızı biliyorsunuz. Gerçekte yerine getirmek için buraya gönderildiğiniz amacı yerine getirmiyorsunuz. Bu, kararsızlık ve belirsizliğin, korku ve başkalarının onayına duyulan ihtiyacın üstesinden gelme gücüne sahip daha derin bir dürüstlüktür.

Tanrı sizi böyle onarır; zihninizin özgür olabilmesi ve sizi ileriye taşıyacak olan Cennetin Gücünü içinizde hissedebilmeniz için sizi birbiri ardına şeylerden özgürleştirerek.

Çünkü gittikçe kararan bir dünyada bir ışık olmalısınız. Bunu yapabilecek güce ve özgüvene sahip olmalısınız. Neşe ve mutluluğun kayboluyor gibi göründüğü bir dünyada büyük bir neşe ve mutluluk yaşama gücüne sahip olmalısınız, çünkü bu sizin başkalarına armağanınızın bir parçasıdır.

Burada Vahiy sizi gün be gün, adım adım onarıyor; siz işlerinize güç ve amaç katmayı öğrenirken, etrafınızdaki evrende yaşamı ve insan evriminin anlamını öğrenirken. Burada hatalarınız bile size hizmet eder. Ve başkalarının hataları da size İlme olan büyük ihtiyacınızı ve daha büyük yaşamınızı alma ve geri kazanma ihtiyacınızı hatırlatmak için hizmet eder.

Yolculuk budur. Bu Cennetin Gücüdür. Bu, tüm insanlık için bir vaattir. Yeterli sayıda insan bu yolculuğa çıkabilir ve bu yolculukta ilerleyebilirse, insanlık için vaat büyür; insanlığın gücü büyür; insanlığın cesareti, amacı ve bütünlüğü büyür. Bu, insan uygarlığını ve insanlığın gücünü, kudretini ve yaratıcılığını yıkıyor gibi görünen her şeyin karşı duruşudur.

Bu bir yolculuktur – sizin yolculuğunuz, insanlığın yolculuğu. Bu, hayatınızın sıradan koşullarında içinizde çalışan Cennetin Gücüdür. Bu, veren, onaran, yenileyen, özgürleştiren ve etrafınızdakilerdeki daha derin kesinliği besleyen armağandır.