Yeni Bir Yaşam Hediyesi

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Create a New Life

Tanrı’nın Elçisi
Marshall Vian Summers’a
14 Mayıs 2011 tarihinde
Boulder, CO’da
Vahiy olduğu üzere

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Tanrı’nın Yeni Vahyi sadece mevcut varlığınıza değer katmak ya da mevcut fikirlerinizi ve arayışlarınızı doğrulamak için burada değildir. O, dünyanın dinlerini doğrulamak ya da onların inançlarına veya beklentilerine uymak için burada değildir, çünkü Tanrı bunlarla bağlı değildir. O sizin beklentilerinizi doğrulamak için burada değildir, çünkü tüm evrenlerin Yaratıcısı kesinlikle buna bağlı değildir.

Gerçekten de Tanrı’dan gelen Yeni Mesaj, ona gerçekten yanıt verebilenlere yeni bir yaşam sağlamak, onlara anlamlı bir yaşam -ilham verici bir yaşam, İlim tarafından yönlendirilen bir yaşam, gerçek ilişkilerin ve dünyayla anlamlı bir bağın olduğu bir yaşam- inşa edebilecekleri daha büyük bir temel sunmak için buradadır.

Burada roller verilmez, ancak insanlara temel verilir ki içlerindeki İlim, Tanrı’nın onlara rehberlik etmesi için verdiği daha büyük güç onlar için belirgin hale gelebilsin, zaman içinde buna güvenmeyi ve bunu takip etmeyi öğrenebilsinler, hayatın zorluklarını ve azalan kaynaklar ve daha büyük istikrarsızlıklarla dolu yeni bir dünyada yüzleşmek zorunda kalacakları daha büyük zorlukları aşabilsinler.

İnsanlar Yeni Mesaj’a kendi inançlarına, fikirlerine ve beklentilerine uyup uymadığını görmek için gelirler. Tabii ki, o bunu yapmıyor. İnsanlar Tanrı’dan gelen Yeni Mesaj’a, kendileri için istediklerini elde etmek amacıyla onu bir kaynak olarak kullanmak için gelirler. Ancak Yeni Vahiy’in onlar için daha büyük bir planı ve vaadi vardır.

İnsanlar Yeni Mesaj’a hatalarını düzeltmek ve mevcut yatırımlarını kârlı ve anlamlı kılmak için gerekli bilgeliği bulacaklarını umarak gelirler. Ancak Yeni Mesaj onlara yeni bir yaşam vermek için buradadır – sadece eski bir yaşamın üzerine yerleştirilmiş yeni bir fikir değil, sadece mevcut deneyimlerinin acı tadını daha lezzetli ve kabul edilebilir hale getirmek için bir tatlandırıcı değil. İnsanlar çok az şey bekliyor ve çok az şey istiyorlar ve beklentileri Vahyin anlamı ve gücüyle uyumlu değil.

İnsanlar Tanrı’nın Yeni Vahyi’ne hemen nasıl kullanabileceklerini görmek için gelirler, sanki bu vahiy insanların yaşamlarını iyileştirmek için kullanabilecekleri bir dizi araçtan başka bir şey değilmiş gibi. Ancak yaşamlarını iyileştiremezler çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Varsayımları ve inançları da, çoğu zaman, daha yüce amaçlarına ve yaşamdaki gerçek yönlerine uygun değildir.

İnsanlar Tanrı’nın yüce ve açıklanamaz olduğunu düşünebilirler ama Tanrı’yı bir tür hizmetkâr, arzuları, istekleri ve zorlukları için bir ayakçı olarak kullanmaya çalışırlar. Şöyle derler: “Peki, Tanrı benim için ne yapabilir? Tanrı’nın Yeni Vahyi benim için ne yapacak?”

Bu sorgulamadan tavırlarının ve yaklaşımlarının uygun olmadığını görebilirsiniz. Hürmet yok. Saygı yok. Anlayışlarından çok daha büyük, beklentilerini, değerlerini ve tercihlerini çok aşan bir şeyle karşı karşıya olduklarının idraki yoktur. Öyleyse Tanrı onlar için ne yapabilir, yaşamın değişimleri ve hayal kırıklıkları aracılığıyla onları bu büyük etkileşime daha net bir niyet ve daha dürüst bir yaklaşımla gelmeleri için cesaretlendirmekten başka?

Yeni Mesaj, sizler her zaman içinde yaşadığınız ve şimdi mücadele etmeyi öğrenmeniz gereken Daha Büyük bir yaşam Topluluğuna, Büyük Camiaya ortaya çıkmaya başlarken, insanlığı felaketten ve evrende boyun eğdirilmekten kurtarmak için buradadır.

Aynı zamanda bireylere yeni bir deneyim, yeni bir temel ve hayatlarını yeniden kurma, kendilerini kurtarma ve ihtiyaçları ve zorlukları her geçen gün artan bir dünyaya hizmet etmek için yeteneklerini ve içlerindeki İlim gücünü kullanma fırsatı vermek için buradadır.

Pek çok insan daha büyük bir anlam arayışından vazgeçmiş ya da bu arayışı hiç geliştirmemiştir. Onlar için Yeni Vahiy bir merak ya da kınama nesnesi, neye baktıklarını gerçekten anlamadan korkularını, yargılarını ve kinlerini yansıtabilecekleri bir şey olacaktır.

Elbette buna her türlü yanıt gelecektir, ancak buna dürüst bir niyetle, alçakgönüllülük ve samimiyetle gelenlerin Tanrı’nın Vahyinin gücünü ve kudretini ve bunun kendileri için ne anlama gelebileceğini fark etmeleri önemlidir – onları onarmak, onlara zaten içlerinde yaşayan daha büyük bir amaç ve yön vermek.

Amacı ve istikameti siz yaratmazsınız, çünkü bunlar sizin içinizde mevcuttur, görüyorsunuz ya. Bu, akıl aleminin ötesinde olan, daha derin doğanızın planının bir parçasıdır. Tartışma ve spekülasyonun ötesindedir. Bununla sonsuza dek tartışabilirsiniz, ama bu sadece anlamadığınız anlamına gelir.

Vahye samimi bir şekilde gelen insanların, gerçekten de başlangıçta daha büyük bir şeyle karşı karşıya olduklarını anlamaları önemlidir. Bu, diğer öğretilerin arasında sadece bir öğreti değildir. Bu onlara hayatta istediklerini verecek olan basit bir vaat değildir. Bu tamamen başka bir seviyedir. Bu nedenle Tanrı’dan gelen Yeni bir Mesajdır, Tanrı’dan dünyaya bugün gelen tek Mesajdır.

Bu, Yeni Mesajın sizin için yeni bir yaşam yaratacağı ve size oynayacak bir rol vereceği anlamına gelmez; çünkü bu sizin içinizden gelmelidir – siz ve kendiniz arasındadır, siz ve yaşamla olan ilişkiniz arasındadır.

Pek çok kişi Yeni Mesajın faaliyetlerinin ve odak noktalarının merkezi olmasına ihtiyaç duyacaktır. Ve bazı insanlar doğrudan Yeni Mesaja hizmet etmeye çağrılacaklar çünkü bu onların çağrılarıdır. Ancak diğer birçokları için bu onlara daha yüce bir istikameti ayırt etme gücü verecek ve gerekli kararları almaları ve olumlu ve anlamlı bir yönde ilerlemeye başlamak için dönülmesi gereken köşeleri dönmeleri için onlara daha büyük bir içsel güç ve kuvvet verecektir.

Bugün dünyada bir şeye hazırlanmaları gerektiğini bilen, daha büyük bir katılıma çağrıldıklarını hisseden, yaşamlarının günün sıradan faaliyetlerinden daha önemli olduğunu hisseden pek çok insan var. Bazıları dünyanın dini geleneklerinde kendi yollarını bulamayacaklar çünkü dünyada yeni bir şey için hazırlanıyorlar ve çağrılıyorlar. Geçmişten çok geleceğe bağlıdırlar ve gelecek onları çağırmakta ve ileriye doğru çekmektedir.

Tanrı’nın Vahyini almaya, onu öğrenmeye ve uygulamaya kaderinde yazılı olan insanlar vardır. Onlar yollarını başka hiçbir yerde bulamayacaklardır. Eğer kaderinizde bu büyüklükte bir şey varsa, başka hiçbir yerde tatmin ve doyum bulamazsınız. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, inanabildiğiniz kadar inanın, hayatınızı bir zorba gibi değiştirmeye çalışın, hayatınız doğru yöne çevrilmedikçe ve sizin için amaçlanan görevin doğası açıkça ayırt edilip kabul edilmedikçe, yine de birincil görevi yerine getiremezsiniz.

Vahiy bu insanlar için yeni bir yaşam sağlayacaktır, sadece eski yaşamlarının iyileştirilmesini değil, sadece geçmişte yaptıkları ya da yapmadıkları için bir gerekçe değil. Bu onlara basitçe teselli vermek değildir: “Sen iyisin. Yaptığın şey doğru. Sorun yok.”

Hayır. Vahiy hatalarınızı daha göze batar hale getirecek, hayal kırıklıklarınızı daha belirginleştirecek, yönsüzlüğünüzü daha derinden hissettirecektir. Hatta başlangıçta, Vahyin gerçek armağanını fark edene ve şimdi daha büyük bir yolculuğa başladığınızı, belki de bir süredir devam ettiğiniz bir yolculuğun şimdi büyük bir adım attığını anlayana kadar çektiğiniz acıyı artırabilir.

Burada uzlaşmaya yer yoktur. Tanrı’yla bir anlaşma yapamazsınız. Kendi amacınız ve kaderinizle de bir anlaşma yapamazsınız, çünkü bunları değiştiremezsiniz. Sadece onlardan kaçınabilir, onları inkâr edebilir ya da onları kabul etme ve onlara sahip çıkma sürecinden geçebilirsiniz.

Amacınızın nasıl ifade edileceği dünyanın değişen koşullarına bağlıdır. Yani bu konuda her şey önceden belirlenmiş değildir, kesinlikle değildir. Başarınız ya da başarısızlığınız yalnızca sizin katılımınıza değil, yaşamınızda önemli bir rol oynayacak olan diğer kişilerin katılımına ve hazır olmalarına da bağlıdır. Eğer onlar bu konuda başarısız olurlarsa, bu sizin için sonucu etkileyecektir, çünkü sizin ilerlemeniz diğer bazı insanların gelişimine bağlıdır.

Bu, kendinizi bireysel olarak aydınlatmaya çalıştığınız bireysel bir arayış değildir. Bu, daha büyük bir amaç için başkalarıyla birleşme ve bir araya gelmedir. Eğer onlar başarısız olursa, bu sizin için sonucu etkileyecektir. Eğer siz başarısız olursanız, bu onların sonucunu etkileyecektir. İşte bu yüzden burada başarısızlığın çok büyük bir sonucu vardır.

Hâlâ Ayrılık içinde yaşıyormuş gibi düşünüyorsunuz, bu yüzden de kaderinizin başkalarına bağlı olduğunu göremiyorsunuz. Bunlar hayatta bulmanız gereken başkaları olacak. Bunlar pek çok insanı çeken büyüleyici kişilikler, güzel yüzler ve zarif sosyal davranışlar olmayacaktır. Hatta sevebileceğiniz ya da geçmişte bazı ilişkilerinizin olduğu kişiler bile olmayacaklardır. Bu insanların çoğu, onlarla geçmişte uzak bir ilişkiniz olmuş olsa bile geleceğinizi paylaşmayacaktır. Şimdi İlme ihtiyacınız olacak, çünkü içinizde sadece o bilecek. Görecektir. Yanıt verecektir.

Eğer diğer kişi hazır değilse, bu sizin için bir trajedi olacaktır. Bu, hayatınızın sona erdiği anlamına gelmez. Sadece sizin için başka bir planın oluşturulması gerekeceği anlamına gelir. Sonuç olarak yolculuğunuz daha uzun ve daha belirsiz olacaktır.

Unutulması gereken çok şey var. Yalnızca ters etki yaratmakla kalmayıp aslında birey için yıkıcı olan o kadar çok koşullanma var ki. Hayatta ne yaptığınızı bile bilmeden, sizin için daha büyük amacınızı ve kaderinizi tek başına elinde tutan İlim ile bir bağlantı kurmadan önce kendinizi bağlamanıza neden olan çok fazla kışkırtıcı beklenti vardır.

Tanrı bunları asla aklınıza, yani zihninizin dünya tarafından koşullandırılmış, güvenilmez, zayıf ve başka güçler tarafından kolayca ikna edilebilen bir parçasına açıklamaz. Hayır, armağan dünyadan etkilenmeyen, değişen hislerinizden ve tutumlarınızdan, değişen duygularınızdan, umudunuzdan, korkunuzdan, coşkunuzdan, yoksunluğunuzdan etkilenmeyen – bunların hiçbirinden etkilenmeyen – daha derin bir parçanıza verilir. O [zihninizin] okyanusunun derinliklerinde yaşıyor, çalkantılı yüzeyinde değil.

O zaman İlme Giden Adımları atmak önemli hale gelir, yoksa hayatınız boşuna bir arayış olmaya devam eder – insanları kovalamak, vaatleri kovalamak, hırsı kovalamak, hayalleri kovalamak, umudu kovalamak, her durumda korkudan kaçmak, kaybolmaktan ve yalnız kalmaktan korkmak, hayatınızın asla bir araya gelmeyeceğinden korkmak.

İlim arzu ve korku aleminin ötesinde var olandır. Bu yüzden sağlamdır. Bu yüzden güçlüdür. Bu yüzden değişmezdir ve siz onu değiştiremezsiniz. Ancak bu sizin kurtuluşunuzu temsil eder – ne düşünürseniz düşünün, ne yaparsanız yapın, ne yapmış ya da yapmamış olursanız olun, kurtuluşun gücü içinizde yaşar.

Tanrı sizin durumunuzu çözmek zorunda değildir. Evrenin Efendisi sizin yaşamınıza odaklanmış değildir. Ancak Tanrı içinize İlmi koymuştur ve o sizin amacınızı ve yönünüzü taşır. Bulmanız gereken kişileri bulacaktır. Eğer onu ayırt edebilir, takip edebilir ve gerekli olan her yerde uygulayabilirseniz, yaşamınıza düzeltme, denge ve uyum getirecektir.

Yeni bir yaşamı yaratan şey budur – birkaç iyileştirme yapılmış eski bir yaşam değil; yeni bir inanç sistemine sahip eski bir yaşam değil; yeni bir kıyafet takımı ya da her şey için süslü bir dini açıklama ile eski bir yaşam değil; başarı için süslenmiş trajik bir insan değil; tüm doğru şeyleri söylediğiniz ve yaptığınız için artık sosyal olarak kabul edilebilir hale gelen yalnız, izole bir insan değil. Siz sadece başkalarının inançları için bir reklam panosu değilsiniz. Sizin için daha büyük bir vaat var.

Tanrı sizinle ilgilenmektedir çünkü Tanrı size yeni bir yaşam sağlamaktadır. Aksi takdirde, Tanrı herkesin bocalamasına ve başarısız olmasına izin verir ve endişelenmezdi. İnsanlar aslında buna inanıyor çünkü eğer Tanrı’nın Vahiylerinin yüzyıllar önce verildiğini ve Tanrı’nın insanlığa söyleyecek başka bir şeyi olmadığını düşünüyorsanız, o zaman Tanrı’nın gerçekten umursamadığı ve insanlık şu anda toplu olarak daha önce hiç yüzleşmek zorunda kalmadığı eşiklerle yüzleşirken söyleyecek başka bir şeyi olmadığı sonucuna varmalısınız.

Tanrı sizinle ilgilenmektedir çünkü Tanrı size yeni bir yaşam sağlamaktadır. Aksi takdirde, Tanrı herkesin bocalamasına ve başarısız olmasına izin verir ve endişelenmezdi. İnsanlar aslında buna inanıyor çünkü eğer Tanrı’nın Vahiylerinin yüzyıllar önce verildiğini ve Tanrı’nın insanlığa söyleyecek başka bir şeyi olmadığını düşünüyorsanız, o zaman Tanrı’nın gerçekten umursamadığı ve insanlık şu anda toplu olarak daha önce hiç yüzleşmek zorunda kalmadığı eşiklerle yüzleşirken söyleyecek başka bir şeyi olmadığı sonucuna varmalısınız.

Çökmekte olan bir dünyayla nasıl başa çıkacaksınız? İnsanların zayıflığından ve bölünmüşlüğünden faydalanmak için burada bulunan evrenden gelen yayılmacı ırkların müdahalesiyle nasıl başa çıkacaksınız? Dünyada daha önce hiç görülmemiş ölçekteki siyasi ve ekonomik çalkantılarla nasıl başa çıkacaksınız? Kendinize karşı dürüst olursanız, eninde sonunda hiçbir fikriniz olmadığını itiraf etmek zorunda kalırsınız. Yine de dünyanın durumu ve sizin ve sizinle birlikte herkesin yüzleşmek zorunda kalacağı şey budur.

Tanrı, Yeni Mesaj’ın bir parçası olarak Yeni Dünya için bir hazırlık gönderiyor. Tanrı size yeni bir yaşam kurmaya başlamanız için planlar ve hazırlıklar gönderiyor. Dünya ve içindeki herkes için bir Mesaj vardır. Bir de dünyada daha büyük bir amacı ve kaderi olduğunu hisseden bireyler için Mesaj vardır. Bunun size hitap edip etmediğine karar vermeniz gerekecek.

Fikirlerinizi ve inançlarınızı Tanrı icat etmedi. Tercihlerinizi ve korkularınızı Tanrı yaratmadı. Herkesin tercihlerinin ve korkularının ürünü olan dünyayı da Tanrı yaratmadı. İnsanlığın sosyal koşulları için Tanrı’yı suçlayamazsınız. Savaşlar ve zulüm, sömürü, kölelik ve yoksulluk için Tanrı’yı suçlayamazsınız. Bunların hepsi açgözlülük ve cehalete dayanan, yeterli sayıda insanın çevrelerindeki dünyaya yeterince katkıda bulunmamasına dayanan bir insan eseridir.

Ancak Tanrı içinizde İlmin varlığını yarattı ve yalnızca Tanrı’nın Yeni Vahyi bunu, anlayışınızı bulandıracak bir tarih ve insan yorumu katmanı olmadan çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Akış berraktır. Mesaj saftır. Onu, yüzyıllar sonra insan tüketimi için yapılmış bir yorum yerine, Kaynağından alıyorsunuz.

Yeni bir hayata sahip olmak için çalışmalısınız. Bu size yapılan bir büyü değildir. Sihirli bir iksir alıp her şeyin farklı olmasını sağlamak değildir. Bu bir tür bağımlılık ya da sarhoşluk değildir.

Çalışmanız gerekecek. Risk almanız gerekecek. Kararlar vermeniz gerekecek. Diğer insanları hayal kırıklığına uğratmanız gerekecek. Kendi hedeflerinizi ve hırslarınızı hayal kırıklığına uğratmak zorunda kalacaksınız. Planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız.

Güçlü olduğunuz yer burasıdır. Burası kendi içinizde birleştiğiniz yerdir. Zihninizdeki birçok ses yerine tek bir sesi takip ettiğiniz yer burasıdır. Diğer bağlılıklarınız ve sorumluluklarınız arasında gerçek bağlılığınız burada ortaya çıkar.

Burası gücünüzü ve kendinize olan güveninizi geri kazandığınız yerdir. Burası aptalca davranmayı, hayatınızı aptalca ve anlamsız şeylere teslim etmeyi bıraktığınız yerdir. Burası kiminle birlikte olmayı seçeceğinizi ve sizi yaşamda başka yerlere götüren ayartmalara nasıl direneceğinizi bildiğiniz yerdir.

Güçlü olursunuz çünkü İlim içinizdedir. Zorluklara katlanırsınız çünkü İlim içinizdedir. Acı ve kayıplarla, hastalıklarla ve hatta değer verdiğiniz kişiler tarafından reddedilmekle yüzleşebilirsiniz çünkü İlmin gücü içinizdedir. Ve bu gücü geliştirmiş bir başkasıyla tanıştığınızda, ilişkiniz bambaşka bir düzeyde olacaktır – dünyada olağanüstü, tek başınıza üretebileceğinizden çok daha büyük şeyler yaratabilirsiniz.

Tanrı size gücünüzün kaynağını verir, ancak siz onun rehberliğini kullanmalı ve İlim için bir araç olmanızı sağlayacak kişisel becerileri geliştirmelisiniz – güç ve dürüstlük sahibi bir kişi; başkalarına ilham verebilen ve başkalarına güven, rahatlık ve yön verebilen bir kişi.

Bu Tanrı’nın Yeni Vahyidir. Üretmesi gereken şey budur. Şu anda dünyada pek çok güçlü katılımcı olmalıdır, yoksa insanlık büyük ve hızlı bir düşüşle karşı karşıya kalır.

Bu sizin anlayışınız olsun.