Saf Din

Saf Din, dünya dinlerinin daha derin yüreğini ve anlamını ve bu zamanda dünyadaki tüm inanç geleneklerinden tüm insanlara hitap etmeye çalışan Tanrı’nın Gücü ve Varlığını yeniden ortaya çıkarmak için Tanrı’dan verilen bir vahiy kitabıdır.

Saf Din, Ayrılık’ın başlangıcında Tanrı tarafından başlatılan ve daha sonra akıllı yaşamın var olduğu evrendeki tüm dünyalara sokulan, uyanış, kurtuluş ve Yaradan’a dönüşün zamansız yoludur. Saf Din, Tanrı’dan ayrı bir durumda yaşamanın bu dünyadaki din tarihinde yarattığı trajedi ve ıstıraba Tanrı’nın cevabıdır. Bu, Tanrı’dan tüm yaşama canlı iletişimdir, Ayrılık içinde yaşayan herkesi Tanrı’nın birliğine geri dönmeye çağırır ve bir dönüş yolu sunar.

Tanrı insanlığa yeni bir Vahiy ulaştırarak tekrar konuştu. Bu Vahiy, tüm dünya dinlerinin kalbinde yatan saf maneviyatın doğrudan bir yansımasıdır.

Yeni Mesaj, hiç kimsenin kendi dininin tek gerçek din olduğunu iddia edemeyeceğini ilan ediyor. Bunun yerine, dünyadaki her insana Tanrı’nın saf ve gizemli çağrısı vardır. Bu çağrı, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Budist, başka bir dine mensup veya belirli bir inancı olmayan bir kişi olsun, tüm insanlara ses çıkarır. Bu, her insanı inanç sınırlarının ötesine geçmeye ve dünyada daha derin deneyime, daha büyük ilişkiye ve daha yüksek amaca sahip bir hayata girmeye çağıran içsel bir çağrıdır.

Tanrı’dan Yeni Bir Mesaj dünyaya geldi. İnsanlık tarihi boyunca ve tezahür eden evrenin başlangıcından beri var olan Tanrı ile zamansız saf bağlantının bir ifadesidir. İnsanlığın artık yanlış anlaşılmalar, otorite ve yozlaşma tarafından engellenmeyen bu saf deneyime doğrudan erişimi var. Şimdi dünyaya yeniden girdi.

Saf Din, Tanrı’dan Yeni Mesaj’ın 1. cildinin yedinci kitabıdır.