Elçi̇ i̇le bi̇rli̇kte yürümek

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Tanrının Elçisine Vahiy edildiği üzere üzere
Marshall Vian Summers
21 Ekim 2012 tarihinde
Kuala Lumpur, Malezya’da

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Alçakgönüllülük ve dürüstlük içinde Vahyi alabilen herkes Elçi ile birlikte yürüyecektir. Bir dereceye kadar, büyük ya da küçük, onun yaptığını yapıyor olacaklardır. Onun herkes için açtığı yolu takip ediyor olacaklardır.

Her gerçek öğrenci bunu doğal olarak yapacaktır çünkü İlmi takip etmekte, İlme Giden Adımları atmakta ve gelişimin Dört Sütunu – İlişkiler Sütunu, İş ve Geçim Sütunu, Sağlık Sütunu ve Ruhsal Gelişim Sütunu – aracılığıyla daha büyük ve gelecek yaşamları için güçlü bir temel inşa etmektedirler.

Elçi ile birlikte yürümek, Vahyi kendi yaşamınızla ve etkileyeceğiniz kişilerin yaşamlarıyla ilgili olarak anlamaktır.

Gördüğünüz gibi bu büyük bir çağrıdır, ama vermeden önce almalısınız ve hazırlanmalısınız, çünkü daha yüce yaşamınız için hazır değilsiniz. Başlamanız için çok uzun zamandır bekleyen daha büyük amacınıza hazır değilsiniz.

Öncelikle, İlmin yaşamınızı yeniden düzenlemesine, oraya uyum ve denge, bütünlük, amaç ve anlam getirmesine izin vermelisiniz. Ve bu zaman alacaktır, çünkü geri alınması gereken bazı şeyler ve başlatılması ve sürdürülmesi gereken bazı şeyler vardır.

Çoğu insan henüz kendi adına ve gelişimlerine bağlı olan hem görünen hem de görünmeyen başkaları adına böylesine büyük bir hazırlık yapabilecek durumda değildir.

Başlangıçta insanlar bu yolculuğun tamamen kendileriyle, mutluluk ve memnuniyetleriyle ilgili olduğunu düşünürler ama aslında bu yolculuk bunlardan çok daha büyük bir şeyle ilgilidir. Ve ilerledikçe sadece kendileri için değil, başkaları için ve kendi küçük yollarıyla tüm dünya için öğrendiklerini keşfedeceklerdir.

Çünkü Tanrı insanlığın şimdi daha büyük bir Topluluk İlim Yolunu öğrenmesini istemektedir.

Tanrı, dünyaya gelmekte olan büyük değişim karşısında insan uygarlığını korumak için insanlığın büyük bir gereklilik ve aciliyetle bir araya gelmesini istemektedir.

Tanrı, insanlığın evrendeki akıllı yaşamın Büyük Topluluğu içinde geleceğine ve kaderine hazırlanmasını ister.

Tanrı dinlerin birbirleriyle işbirliği yapmasını istemektedir, çünkü hepsi aynı Kaynaktan doğmuştur. Ve nihayetinde, Yeni Vahyin Işığında doğru bir şekilde anlaşılırsa, hepsi aynı amaca ve sonuca hizmet eder; bu da İlmi dünyada canlı tutmak, insanlara dünya koşulları içinde daha yüce yaşamlarını ve amaçlarını keşfetme fırsatı vermektir.

Burada kaderinizin Elçi’nin kendisiyle bağlantılı olduğunu görmelisiniz, çünkü o sizin daha büyük kaderinizi ve gelecek için olasılıklarını ortaya çıkaracak Vahyi getirmektedir.

Görüyorsunuz ya, kader her şeydir, çünkü herkes dünyaya daha yüksek bir amaç için gönderilmiştir. Eğer amaçları keşfedilebilir ve yeterince yerine getirilebilirse, o zaman birileri daha yüce kaderlerini yerine getiriyor demektir.

Ancak ne yazık ki çoğu insan bunu bulamamış ve buna yönelik olmayan hayatlar inşa etmişlerdir. Onlar dünyada kaybolmuş ve kimsesizdirler. Zengin olsalar bile, herkesin aradığı tüm ayrıcalıklara sahip olsalar bile, kayıp ve kimsesizdirler. Yaşamları boştur. Tatmin olamazlar.

Çünkü yalnızca İlim yaşamınızı tamamlayabilir ve İlim Tanrı’dan gelir. Ve İlim sizin amacınız ve kaderinizle bağlantılıdır. Ve kaderiniz, onun özel ifadesini paylaşacak olan insanlarla bağlantılıdır.

Ancak bir Elçi dünyaya geldiğinde, doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok insanın kaderinin yönünü belirler. Bundan ayrı düşünmek, kendinizi ifşa etmenizin kritik bileşenlerinden birini kaçırmak demektir. Çünkü sizi Ayrılık’tan çıkaran şey budur: yaşamınızın kutsal ilişkilerinin yaşamınızın bağlamını ve anlamını yarattığını ve bu ilişkilerin siz gelmeden önce belirlenmiş olduğunu fark etmek. Onları nasıl bulacağınız ve bulup bulamayacağınız, Dünya’daki pek çok koşula bağlıdır.

Ancak kaderinizin gerçekliğini değiştiremezsiniz. Kaderinizin anlamını değiştiremezsiniz. Onu amaçlarınıza, hedeflerinize, tercihlerinize göre değiştiremezsiniz.

O halde, Elçi ile bilinçli bir şekilde yürümek, size başka hiçbir şeyin sağlayamayacağı bir cesaret, cesaret ve güç duygusu verecek olan bu daha büyük amaçla yankılanmanıza izin vermeye başlar.

Çünkü bu şeyler artık başka hırslar ya da faaliyetlerle değil, kaderinizle bağlantılıdır.

Vahyi almak Elçi ile birlikte yürümektir. Elçi ile yürümek Vahyi almaktır.

Sonsuza kadar dünyada olmayacak olsa da, onun yaşamı hakkında bilgi edinmek şu anda sizin için önemli bir ilişkidir. Çünkü o, dünya için Tanrı’nın Yeni Sözü ve Öğretisinin getiricisidir. O, dünyadaki Daha Büyük Topluluk İlminin ve Bilgeliğinin tohumudur. Dünya için bunu yapabilecek başka kimse yoktur.

Bu ışık altında, Cennet ona insanlık için en büyük umut olarak bakar ve onunla birlikte olan ve onun kaderini paylaşan herkes insanlık için en büyük umuttur. Dünyada başka umutlu bireyler ve başka büyük hareketler olsa da, hiçbir şey insanlığın geleceği -gelecekteki refahı, gelecekteki başarısı, gelecekteki kurtuluşu- için bu kadar önemli değildir.

Burada dünyanın tüm dinleri yer alacaktır. Burada iyi olan her şey yer alacaktır. Yaratılmış olan ve faydalı olan her şey burada yer alacaktır. Gerçek bir çağrı hisseden herkes çağrılacak, tesir altında kalacak ve eğer Vahyi alma ve deneyimleme fırsatına sahip olabilirlerse etkileneceklerdir.

Bu zaman ve gelecek zamanlar için Tanrı Sözü’nü almanızı engelliyorsa, kişinin dini inançlarını savunmasının bir anlamı yoktur.

Vahyin Işığında alçakgönüllü olanlar alçakgönüllülüklerini ve saygılarını göstereceklerdir. Ancak bu alçakgönüllülükten yoksun olanlar, fikirlerinin ve inançlarının gerçek olduğunu düşünerek mücadele edecek ve savaşacaklardır, oysa bunlar aslında kendilerinin ve anlayışlarının çok ötesindeki bir gerçeğe sadece yaklaşımlardır.

Elçi ile yürümek, Elçi’nin yaşadığı gibi yaşamak, Vahyi ve hayatınızın her alanında sağladığı her şeyi almak ve benimsemektir. Bu, çok büyük bir şeyin parçası olduğunuzun farkına varmaktır. Şu anda bile, çok mütevazı bir başlangıç anında bile, dünya tarafından tanınmasanız bile, prestijiniz olmasa bile – büyük anıtlar, büyük törenler, her yerdeki insanların hürmeti olmasa bile – çıkış noktasında, başlangıçta bir şeyin parçasısınız.

Ve Elçi’nin hayatının bu kutsal yıllarında, onun yoldaşları kimler olacak? Onun yardımcıları kimler olacak? Kim ondan armağan alacak ve bunu başkalarıyla paylaşacak?

Gördüğünüz gibi bu bir Vahiy zamanıdır. Bu sadece bin yılda bir gelir ve siz böyle bir zamanda yaşıyorsunuz. Bu, dünyadaki daha büyük amacınıza ışık tutmuyor mu? Bunun neden gönderildiğiniz ve nihayetinde neyi başarmak için burada olduğunuzla bir ilgisi yok mu? Bu, evrendeki İlim ve onun Kaynağı olan Yaratıcı ile bağlantılı olan içinizdeki İlim ile bağlantı kurmuyor mu?

Vahyi alırken yalnız olsanız bile, ilerledikçe onun gerçekliğinin bir parçası olursunuz. Ve bu gerçeklik sizin için doğal olarak büyüyecektir, çünkü içinizden dışa doğru yayılır – dış yaşamınızı ayarlar, değerlerinizi ve önceliklerinizi etkiler, size daha derin bir güven ve daha büyük bir güç verir.

Yeni başlıyor olsanız bile, bu sizin için büyük bir fırsattır. Bu gerçekten de bir lütuftur. Bu kutsamanın başlangıçta ne kadar tam olduğunu henüz göremezsiniz ve belki de ilerledikçe, kendinizle mücadele ettikçe uzun bir süre göremeyeceksiniz – içinizde sizin için Ayrılığı yaratan muhalefet ve dünyada insanları Yaratıcının Lütfunu ve Gücünü almaktan alıkoyan muhalefet, şimdi kökten değişen bir dünyada kendini ifade ediyor.

O halde İlme Giden Adımları atmalısınız, aksi takdirde bu şeyler sadece bir inanç ve fikir olarak kalacak ve siz de bunlara katılacak ya da karşı çıkacaksınız. Ancak henüz Vahyin gerçekliği ile bağlantı kurmadınız, bu yüzden bilmiyorsunuz. Ve reddetmeniz cehalet ve korkudan kaynaklanır ve kabulünüz henüz gerçek değildir, çünkü gerçeklik henüz size anlamını, amacını ve yaşamınız için muazzam değerini gösterecek kadar güçlü değildir.

Herkesin Tanrı’nın Yeni Vahyini alması gerekmeyecektir, ancak burada insanların zihinlerinde ve kalplerinde yer edinmesi ve daha sonra bilgeliğini, gücünü ve etkinliğini onu alamayanlara, ondan haberdar olmayanlara, büyük ihtiyaç içinde olanlara, yoksulluk ve baskı altında olanlara, dünyanın hükümetlerini ve büyük girişimlerini yönetenlere ve bunların arasındaki herkese yaymaya başlaması için dünya çapında çok sayıda insanın alması gerekecektir.

Vahyin bilgeliği ve gücü dışa doğru yayılacak, insanların zihinlerinde ve kalplerinde hareket edecek, Elçi’nin Dünya’daki zamanında verdiği, tüm zamanlar için Vahiy tarafından verilen, hem şimdi hem de gelecekte her yerdeki insanların değeri ve keşfi için verilen kaderi paylaşanlar tarafından taşınacaktır.

Dünya’daki zamanında Elçi ile birlikte yürüyenler, gelecekte bu zamanda bulunmayacak veya bu zamanda yanıt veremeyecek olan herkes tarafından bu fırsata sahip oldukları için çok şanslı sayılacaklardır.

Bunu henüz göremiyorsunuz, çünkü dünyada kaybolmuş durumdasınız ve şu anda dünyaya verilmekte olan daha büyük anlamı göremiyorsunuz. Bu yüzden dinlemeniz, düşünmeniz ve kendinizi Vahye açmanız gerekecek ki kendi deneyiminiz içinde size kendini gösterebilsin. O zaman bunun gerçekliği doğal olarak ortaya çıkacaktır, çünkü içinizdeki en doğal yerden gelmektedir.

Elçi’yle birlikte yürümek, dünyaya Yeni Vahiy getirirken karşılaşacağı zorluklarla yüzleşmektir – çekişme ve çatışma, korku, şüphe ve şiddet dolu bir dünyaya; artık dinlerin bile birbirlerine karşı kutuplaştığı ve siyasi amaçlar için kullanıldığı, çatışma, çekişme ve şiddet yarattığı bir dünyaya.

Gelecekte dünyanın kaynakları azaldıkça, bu çatışmalar daha da şiddetlenecek ve insanlar kendi ulusları içinde ve ulusları arasında daha fazla kutuplaşacaktır. O zaman bu giderek büyüyen zorlukların ve bunların yaratacağı büyük savaş tehlikesinin üstesinden gelebilecek olan şey, bu faaliyetleri ve niyetleri dizginleyecek ve dünyadaki tüm insanların artık uygarlığın korunması ve dünyanın refahı için çalışması gerektiğine dair bir farkındalığı harekete geçirecek olan Vahyin Işığından başka ne olabilir ki, böylece özgür ve kendi kaderini tayin eden insanlar olarak bu Büyük Yaşam Topluluğuna katılabilsinler?

Önünüzdeki büyük zorlukları ve yüzleşmek zorunda kalacağınız sıkıntıları fark edebilirseniz, hayatınızın önemini, Vahyin önemini, Elçinin dünyada yürümesinin anlamını ve onunla birlikte yürüme fırsatınızı görebilirsiniz.

Ancak, böylesine büyük ve muazzam görevlerle yüzleşmek için size cesaret verecek İlmin gücüne ve Vahyin gerçekliğine sahip olmalısınız; küçük ama önemli rolünüzü oynayacağınızı ve yeterli sayıda insan yanıt verebilirse, insanlığın geleceğinin her zamankinden daha umutlu, her zamankinden daha faydalı olacağını bilmelisiniz. Savaş ve çatışmanın büyük çekiciliğinden kaçma şansınız artacak ve bu eğilimlerin üstesinden yeterince gelecektir ki insanlık bu büyük eşikten yeni bir dünyaya, yeni bir yaşama ve daha büyük bir geleceğe geçebilsin.

Tüm bunları mümkün kılan, büyük tehlike anında Yaratıcının büyük Sevgisidir. İmkansız gibi görünse bile, bir yol göremeseniz bile, her şey buna karşı çalışıyor gibi görünse bile, İlim sizi yolculuğunuzu takip etmeniz, Vahyin Işığında yürümeniz için ileri taşıyacaktır.

Bu [Bilgi] tüm güçlerin ötesinde bir güçtür. Bu, tüm güçlerin ötesindeki güçtür. Bu, tüm cesaretlerin ötesinde bir cesarettir. Bu, çatışmayı ve savaşı çağrıştırmayan güç, kuvvet ve cesarettir. Nefret dolu değildir. İntikam içermez. Kibirli ve cahil değildir. İnsanları diğer herkesten daha yüksek otorite konumlarına yerleştirmez. Herkese doğasına, amacına ve bu zamanda dünyadaki tasarımına göre yetki verir.

İnsanlığın gidişatını değiştirmek için İlim ile güçlü birçok insan gerekecektir. Ve çabalarının güç ve işbirliği kazanması için birbirleriyle yeterince uyum içinde olmaları gerekecektir.

Bu sizin için, görüyorsunuz ya. Bu tamamen sizinle ve neden geldiğinizle ilgili. Bu bir felsefe değil. Sadece başka bir yaklaşım değildir. Pek çok öğreti arasında bir öğreti değildir. Bu çağın ve bu zamanın Öğretisidir. Böylesine büyük bir iddia ancak böylesine büyük bir Öğreti ile kanıtlanabilir ve ancak Vahiy armağanını -uygulamalarını, vizyonunu ve gerçekliğini- aldığınızda sizin tarafınızdan bilinecektir.

Elçi’nin görevi çok zordur. Buna hazırlanmak onun yıllarını aldı, tıpkı Vahyi almak için 40 yılını aldığı gibi. Kırk yıl, bir şansınız olsun diye, büyük fırsatınız ortaya çıksın diye, insanlık için daha büyük bir umut olsun diye, insanlık dünyaya gelmekte olan büyük değişime ve evrendeki akıllı yaşamla zorlu karşılaşmasına hazırlanabilsin diye.

İnsanlık için bu büyük vaadi almasına yardımcı olmak Elçi’nin ve ona erkenden katılan diğerlerinin hayatı olmuştur. Elçi bunu tek başına yapamaz. Başkaları onunla birlikte yürümeli, onun adına konuşmalı ve Vahyi onunla paylaşmalıdır.

Şimdi herkes daha büyük bir hizmete çağrılıyor, görüyorsunuz, çünkü büyük zamanlar üzerinizde. Ve şu andan itibaren, Büyük Değişim Dalgalarının eteklerine girmeye başladığınızda, etrafınızdaki dünyada hiçbir şey normal ya da istikrarlı görünmeyecek.

Sular daha çalkantılı hale geldikçe, geminiz bir o yana bir bu yana sallandıkça, etrafınızda belirsizlik arttıkça ve birçok insan arasında düşmanlık ve öfke baş gösterdikçe, dengenizi korumak için bu içsel güce ihtiyacınız olacak. Gelecek çalkantılı zamanlarda yaşamınızı sabit tutmak için daha büyük bir pusulaya, daha büyük bir barometreye, daha büyük bir balasta ihtiyacınız olacak.

Bunu paylaşmak Elçi’yle birlikte yürümek ve onu aklınızdan çıkarmamak demektir. Çünkü o size hizmet etmek için burada ve siz de ona hizmet etmek için buradasınız, kişisel olarak değil ama insanlığı şu anda karşı karşıya olduğu ve zaman geçtikçe daha fazla karşı karşıya kalacağı bilinmeyen felaketlerden kurtarmak için büyük bir çaba içinde.

Sizi tehlikeden ve Ayrılığınızın trajedisinden çekip çıkaran şey Vahiy ve onun gerçekliğidir. Size kendi bütünlüğünüzü, gücünüzü, cesaretinizi ve kararlılığınızı geri kazandıran şey, Tanrı’nın size bu zaman ve koşullar için verdiği içinizdeki İlmin gücüdür.

Fikirlerinizden, inançlarınızdan ya da aklınızın yaratabileceği ve bir araya getirebileceği herhangi bir şeyden çok daha önemli olan şey yüce ilişkilerinizdir. Büyük bir ideolojinin dünyaya gelmekte olan büyük değişime dayanabileceğini düşünmeyin. Güzel bir teolojinin değişen dünyanın sertliğine ve taleplerine dayanabileceğini düşünmeyin. İyi niyetlerin tek başına etrafınızda ve hatta kendi içinizde göreceğiniz korku ve belirsizliğin üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu düşünmeyin.

Bu, güçlü olmaya, kararlı olmaya, küçük şeyleri aşmaya, küçük tutkuları bir kenara bırakmaya, hayatınızın Dört Sütununda daha büyük bir güç ve temel inşa etmeye yönelik bir çağrıdır. Elçi’nin yaptığı budur. Sizden de bunu yapmanızı istiyor – kendiniz, başkaları ve bir bütün olarak dünya için. Bu, başkalarının sahip olamayacağı bir güçtür. Bu, başkalarının sahip olamayacağı netliktir. Bu, başkalarının sahip olamayacağı kesinliktir. Peki bunu onlara kim verecek? Kaygı, belirsizlik ve çatışmaların arttığı bir dünyada bu nasıl paylaşılacak?

Bu soru ve sorular üzerinde düşünmeniz ve kendiniz için sormanız gereken sorulardır. Çünkü Vahiy’den haberdar olmanız tesadüf değildir. Böyle olması gerekiyordu, görüyorsunuz ya, çünkü bu sizin kaderinizin bir parçası. Onu eleştiriyor olsanız bile, emin olmasanız bile, şüpheci olsanız bile, geçmişte aldatıcı olan başka bir şey gibi olduğunu düşünseniz bile, Elçi’nin zamanında bununla karşılaşmış olmanız tesadüf değildir.

Bir gün bu dünyadan göçecek ve onun bilgeliği insanlık için saklanacak ve kaydedilecektir. Ancak Elçi’den daha da büyük olan Mesaj’ın kendisidir ki, başka şeylerle karıştırılmaması için büyük bir özenle, çok fazla tekrarla, büyük bir açıklık ve kanıtlamayla verilmiştir. Ve Yeni Vahyi başka şeylerle aynı hizaya getirmemelisiniz, çünkü o anlayışınızda yeni bir başlangıcı ve sizin için yeni bir yaşamın başlangıcını temsil etmektedir.

Onun gücü ve anlamı şimdi böyledir. Gelecekte de ona böyle ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü eski yaşamınız dünyanın uyumsuzluğuna yenik düşecektir. Eski konumunuz savunmasız kalacaktır. Eski tutumlarınız ve fikirleriniz etrafınızdaki değişen dünyada size karşı çalışabilir.

Yeni bir dünya için yeni bir yaşama ihtiyacınız olacak. Daha azına değil, görüyorsunuz. Bu size yeni ilişkiler getirecek ve onarılabilecek eski ilişkileri onaracaktır.

Bu, Elçi’nin size verdiği armağanın bir parçasıdır. Çünkü o sadece Mesajı getirmekle kalmıyor, Mesajı yaşıyor ve Mesajı gösteriyor ve yol boyunca karşılaşacağınız ve muhtemelen şu anda bile karşılaşmakta olduğunuz birçok sıkıntı ve belirsizlikten geçti.

O halde, Elçi ile birlikte yürüyebilen ve bu gerçekliği paylaşabilen ve kendi restorasyonları için ve dünyada onurlarını, güçlerini, cesaretlerini ve yaşamdaki gerçek yönlerini geri kazanmak isteyen diğerlerine vermeleri gereken armağan için onu güçlendiren herkesi kutsayalım.

Bu daha yüce bir yaşam ve daha yüce bir vaattir ve normal koşullar altında ortaya çıkmayacaktır, çünkü normal koşullar altında yüce olan hiçbir şey ortaya çıkmaz. Huzurlu, sessiz, rahat bir yaşam arayın ve içsel yaşamınız asla ortaya çıkmayacaktır. Yalnızca mutluluğu ararsanız, kandırılmış olursunuz. Ve armağanlarınızı ihtiyacı olan bir dünyaya vermek için elinize geçen büyük fırsatı kaçırırsınız.

Bunu sizden isteyecek olan ve sizi başka bir alternatif olmadığına ikna edecek olan dünyanın sıkıntılarıdır. Kaçış yok. Fantezilere ya da mutluluk arayışlarına kaçmak ya da artık tüm insan uygarlığının emniyet ve güvenliğini baltalamaya başlayan bir dünyada bir tür idealize edilmiş yaşam sürmek yoktur.

Nihayet bunu gördüğünüzde ve bununla yüzleşecek cesarete sahip olduğunuzda, bu büyük olayın üstesinden gelmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Ve Vahiy’i, Tanrı’nın bunu yapabilmeniz için size sağladığı araçlar ve vizyon olarak tanıyacaksınız.

Cennetin kutsamaları sizin ve Elçi ile birlikte yürüyebilen herkesin üzerine olsun – anlayışta, ruhta, duyguda, Vahye güç vermek ve yaşamınıza söz vermek için, çünkü bunlar bir ve aynıdır.