Elçi’nin Çağrısı

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Tanrının Elçisine Vahiy edildiği üzere üzere
Marshall Vian Summers
Eylül 2014 tarihinde
Boulder, CO’da

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Tanrı dünyaya bir Elçi gönderdi, kendisi Melek Meclisi’nden gönderilmiştir. O, Muhammed’in günlerinden beri gelen ilk Elçidir. Ve çok uzun bir süre bir başkası gönderilmeyecektir.

Onun rolü çok önemlidir. O dünyaya daha önce hiç getirilmemiş bir şey getirmekte, insanlığa tarihinin ve evriminin kritik dönüm noktalarında getirilen büyük Vahiyler dizisini devam ettirmektedir.

O, insanlığın muazzam bir çevresel değişim ve bunun sonucunda ortaya çıkacak tüm siyasi ve ekonomik çalkantılarla karşı karşıya olduğu, büyük ve artan bir ihtiyaç zamanında geliyor. O, insanlığın akıllı yaşamla dolu bir evrenin eşiğinde durduğu bir zamanda geliyor. O, insanlığın hazırlanması gereken bir zamanda geliyor.

Dünyaya yaptığı çağrı, dünyanın bunu kabul etmesi gerektiğidir. Tüm uluslardan, kültürlerden ve dini aidiyetlerden insanlar, o size sesleniyor – işitebilenlere, alabilenlere, Yeni Bir Vahyin gelmesi gerektiğini fark edenlere.

Çünkü din kargaşaya düşmüştür ve kendi içinde ve birincil ifadeleri arasında çatışmaktadır. Devletin bir aracı ve başkaları üzerinde güç ve tahakküm kurmak isteyenlerin bir aracı haline gelmiştir.

Yine de bu tek başına Yeni Vahyi dünyaya getirmemiştir. Gerçekten de insanlığın karşı karşıya olduğu büyük eşik, yalnızca Tanrı’dan gelen Yeni Mesaj’ın size tam olarak açıklayabileceği bir eşiktir. Bu, dünyada daha önce hiç görülmemiş ölçekte hazırlık ve adaptasyon gerektirecek muazzam bir değişim eşiğidir. İnsanlığın evrendeki yaşamla olan ilişkisine hazırlanmasını gerektirecektir ki bu ilişki çoktan başlamıştır, ancak insanlık ailesi için son derece tehlikeli bir şekilde.

Tüm uluslardan, kültürlerden ve dini geleneklerden insanlar, Elçi sizi Tanrı’nın sizinle bir kez daha konuşmasına duyduğunuz büyük ihtiyacı hissedecek cesarete ve dürüstlüğe sahip olmaya çağırıyor. Çünkü Tanrı insanlıkla sadece büyük dönüm noktalarında, büyük ihtiyaç ve fırsat zamanlarında konuşur.

Dünyanın dört bir yanındaki insanların samimi duaları, istekleri ve gerçek ihtiyaçları şu anda Vahiy aracılığıyla karşılanmaktadır. Ancak Tanrı insanlara beklediklerini vermez. Tanrı insanlara bu zaman ve gelecek zamanlar için ihtiyaç duydukları şeyleri verir. Ve Vahiyler o kadar geniş ve derindir ki, henüz doğmamış insanların, bundan elli yıl ya da iki yüz yıl sonraki insanların ihtiyaçlarına hitap eder – Vahiy o kadar büyüktür ki. Bu nedenle Tanrı’nın önceki Vahiyleri zaman içinde büyümüş ve her türlü koşulda farklı çağların ve farklı ulusların insanlarına sürekli olarak sağlayabilmiştir.

Tanrı’nın Yeni Vahyi de, eğer alınıp kabul edilir, üzerinde çalışılır ve uygulanırsa, böyle olacaktır. Yeni Vahiy dünya dinlerinin yerini almak için değil, onlara daha geniş bir kapsam ve boyut kazandırmak ve onları birleştirmek için gelmiştir. Çünkü hepsi Tanrı tarafından başlatılmıştır ve hepsi insan tarafından uyarlama, karışıklık ve yozlaşma yoluyla değiştirilmiştir.

Tüm uluslardan, kültürlerden ve dini geleneklerden insanlar, Elçi sizi daha derin ihtiyacınızı, ruhunuzun ihtiyacını fark etmeye çağırıyor. Bu sadece günün ihtiyacı, dünyadaki olaylar ya da bu anın krizi değildir. Bu daha yaygın ve derin bir ihtiyaçtır – Kaynağınızla yeniden birleşme ihtiyacı, yalnızca Cennetin sağlayabileceği gücü kazanma ihtiyacı, kültürünüzün ve hatta dininizin sizin için öngördüğünün ötesinde gerçek amacınızı ve yönünüzü bilme ihtiyacı. Çünkü bunu size yalnızca Tanrı verebilir.

Affetme ihtiyacı, dürüstlük ihtiyacı, kültürünüzün ve başkalarının sizin için öngördüklerinin ötesinde gerçek amaç ve yön ihtiyacı – eğer gerçek ve etkili olacaksa, eğer size her zaman, her türlü durumda – insanlığın tüm bölünmelerinin ötesinde, insanlığın tüm çatışmalarının ötesinde, insanlığın tüm başarısızlıklarının ötesinde – hizmet edecekse, bunlar Tanrı’dan gelmelidir.

Tanrı ufukta neyin yaklaşmakta olduğunu bilir ve sizi uyarmak, kutsamak ve hazırlamak ister.

Elçi şimdi sizi duymaya, yanıt vermeye, bunu bulmaya, bunu almaya, yargılarınızı, tercihlerinizi ve öğütlerinizi bir kenara bırakmaya çağırıyor ki, insanlık en büyük sınavlarıyla yüzleşmek üzereyken, şimdi çok farklı koşullar altında yeniden verilen Yaratıcı’nın kutsamalarını alabilesiniz.

İlk başta herkes yanıt veremeyecek, ancak bugün dünyada bunu duymaya hazır pek çok kişi var. Tüm uluslardan, tüm kültürlerden, tüm inanç geleneklerinden bu çağrıyı duymaya hazır pek çok kişi var.

Elçi artık yaşlı bir adam. Dolayısıyla onu duymanız, kabul etmeniz ve Dünya’da kalan yıllarında onu tanımanız için zaman çok önemlidir.

O sizi almaya, öğrenmeye ve İlme Giden Adımlarını atmaya çağırıyor, Tanrı’nın içinize yerleştirdiği ve siz daha dünyaya gelmeden önce içinize yerleştirdiği daha derin İlmi, size rehberlik etmek, sizi korumak ve sizi dünyada daha büyük bir amaç ve tatmin yaşamına götürmek için. Bunları kendinize veremezsiniz.

Bu İlim olmadan insanlar kabileyi takip edeceklerdir. Kültürü takip edeceklerdir. Başkalarının öğütlerini takip edeceklerdir. Arzu, fantezi ve keder dolu bir dünyada kaybolurlar. Çaresizlik ve çoğu zaman şiddet dolu hayatlar yaşayacaklardır. Şu anda bile dünyayı değiştirmekte olan daha büyük güçlere karşı hazırlıksız olacaklardır.

İlim olmadan insanlar her zaman olduğu gibi birbirlerine karşı olacaklar – her zaman olduğu gibi mücadele edecekler, rekabet edecekler, savaşacaklar, birbirlerini yok edecekler.

İnsanlık, pek çok başarısızlığına ve hatasına rağmen, sadece büyük Elçiler ve Mesajlar sayesinde bu kadar başarılı bir şekilde buraya kadar gelebilmiştir.

Ama şimdi Yeni bir Vahiy verilmelidir. Elçi bunu almak için 40 yılını tek başına geçirdi. Şimdi kalan yıllarında bunu tüm dünyaya duyurmalıdır. O halde onun çağrısı sadece bir gruba, bir ulusa ya da bir bölgeye değildir. Tüm dünyaya yöneliktir ve bu nedenle tüm dünyaya yayın yapmakta, tüm dünyaya Vahyi sunmakta ve tüm insanlık tarihinde ilk kez Vahyin Sesini sunmaktadır.

İsa’yla, Buda’yla ve Muhammed’le konuşan böyle bir Sesi ilk kez duyabilirsiniz – Bizim Sesimiz, bu Ses, hep birlikte bir olarak konuşan Melek Meclisinin Sesi, aklınızın kavrayamayacağı ama kalbinizin güçlü bir şekilde alabileceği bir gerçeklik ve olgudur.

Çünkü Rabb, size hiç benzemeyen sayısız varlık ırkıyla ve fiziksel evrenin ve Yaratılışın fiziksel alemin tamamen ötesindeki diğer boyutlarıyla birlikte tüm evrenin Rabbidir.

Tanrı sizin içinize İlmi koymuştur. Buna uyanırsanız ve buna duyarlı hale gelirseniz, Tanrı’nın İradesi sizi harekete geçirebilir, sizi koruyabilir ve size rehberlik edebilir, çünkü buna şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var.

Bütün milletlerden, kültürlerden ve dini geleneklerden insanlar, Elçi’nin size yaptığı çağrıyı işitin. Buna itiraz etmeyin. Bunu inkâr etmeyin, yoksa Tanrı’nın Lütfunu ve Gücünü inkâr etmiş olursunuz. Ve şu anda her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğunuz Tanrı’nın size armağanını inkâr etmiş olursunuz.

Çünkü geçmişin büyük gelenekleri insanlığı dünyaya gelmekte olan büyük değişime ya da insanlığın evrendeki zeki yaşamla karşılaşmasına hazırlayamaz – tüm insanlık tarihindeki en büyük iki olay, Dünya’daki her insanın ve henüz gelmemiş olanların geleceğini her şeyden daha fazla etkileyebilecek iki olay. İhtiyaç o kadar büyüktür ki onu zar zor fark edebilirsiniz. Bu sizin düşündüğünüz ihtiyaçların ötesindedir.

Ama dünya çökmeye başlıyor. İnsan uygarlığı çökmeye başlıyor. Bu sizi ve zengin ya da fakir, her ülkedeki, dünyanın her köşesindeki herkesi etkileyecek.

Elçi’nin size yaptığı çağrıyı duymalısınız. Tanrı onu, dünya için Tanrı’nın Yeni Vahyinin alıcısı ve birincil temsilcisi olması için buraya göndermiştir.

Buna dini gerekçelerle itiraz etmeyin. Çünkü Tanrı’nın ne yapacağını ya da ne zaman konuşacağını siz belirleyemezsiniz. Dünyaya başka bir Elçi gönderilemeyeceğini de belirleyemezsiniz. Sadece kibir ve ahmaklık bu tür beyanlarda bulunabilir.

İnsanlığın aptallığı, açgözlülüğü ve dünyayı kötüye kullanmasının yarattığı, kaynakların azaldığı, şiddetli hava koşullarının yaşandığı, mahsullerin azaldığı ve dünyada muazzam biyolojik ve fiziksel değişimlerin yaşandığı yeni bir dünyaya giriyorsunuz. Bu, her geçen gün artan bir ihtiyaç zamanıdır. Çok az insan bunun gerçekte ne anlama geldiğinin ve koşullarını ne kadar değiştireceğinin farkındadır. Ama Tanrı biliyor ve Vahiy bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Dünyadaki hangi insan evrendeki yaşamın ne olduğunu ya da bu tür bir karşılaşmanın insanlık için ne gerektirdiğini ya da ne anlama geldiğini ve böyle bir karşılaşmada dostun düşmandan nasıl ayırt edileceğini bilir? Sadece Tanrı bilir ve Tanrı bunu size açıklamak ve sizi buna hazırlamak için Vahiy’i göndermiştir, çünkü dünyadaki hiçbir şey sizi buna hazırlayamaz.

Tüm uluslardan, kültürlerden ve dini geleneklerden insanlar, Elçi’nin çağrısına kulak verin. Bunu yapabilecek tek kişi odur. Çünkü o Melek Meclisi’nden gönderilmiştir. O sıradan bir insan değildir. O bir Tanrı değildir, çünkü hiç kimse Tanrı değildir. Ama o Meclis’in bir üyesidir ve dünyanın içindedir. Çünkü tüm büyük Elçiler Meclis’ten gelmişlerdir. Onlara dünyaya getirdikleri büyük Vahiyleri getirme gücünü ve birliğini veren şey budur.

Şimdi bir Vahiy döneminde yaşıyorsunuz. Bu, inancınızı, cesaretinizi, güveninizi, kendinize ve başkalarına olan güveninizi daha önce hiç görülmemiş şekillerde zorlayacak bir zamandır. Geçtiğimiz yüzyılın büyük savaşları bile, insanlığın dünyayı kötüye kullanmasının bir ürünü olan şu anda karşılaşacağınız şeyle kıyaslandığında çok az anlam ifade edecektir.

Sadece Tanrı size yol gösterebilir. Şimdiye kadar insanlık kendi başına davranışlarını düzeltememiştir. Sadece Tanrı size insanlık ailesi için daha iyi bir geleceğe giden yolu gösterebilir, çünkü insanlar bunu kendileri icat edemezler.

Bunun için, Tanrı’nın daha önce düşündüğünüzden çok daha büyük olduğunu görmelisiniz – evrendeki sayısız ırkın Tanrısı, aklınızın zorlukla kavrayabileceği kadar geniş bir yaşam alanının ya da [hatta] herhangi bir parçasının Tanrısı.

Bu, Manevi Aileniz aracılığıyla sizi dünyaya gönderen Tanrı’dır. Bu, size rehberlik etmesi ve dünyanın ötesinden size Bilgelik vermesi için içinize İlmi koyan Tanrı’dır. Bu Tanrı size gerçek bütünlüğünüzü, daha derin doğanızı ve sizi dünyaya getiren gerçek amacınızı, tam da inkâr etmeye ya da kaçınmaya çalıştığınız koşullar altında geri verecek olan Tanrı’dır.

Tüm uluslardan, kültürlerden ve inanç geleneklerinden insanlar, Elçi’nin çağrısına kulak verin, çünkü bu Tanrı’nın Çağrısıdır. O bir Elçidir. Ancak o sadece Mesajı iletmek için değil, onu temsil etmek ve onun adına konuşmak için buradadır. Bunu mümkün kılan onun kim olduğu ve nereden geldiğidir.

Dünyada] Tanrı’nın Vahyini ele geçirip onu kendileri için kullanabilecek başka hiç kimse yoktur, çünkü bunu yapacak güce ya da bağlantıya sahip değillerdir. Ve kendileri için ne ilan ederlerse etsinler, Cennet onları onurlandırmayacaktır.

Sadece bir kişi gönderilmiştir. Çünkü her şeyin yolu budur. Sadece bir kişi gönderilmiştir ve o dünyanın içindedir ve sizi çağırmaktadır. Sizi kendi sesiyle çağırıyor ve sizi mümkün olduğunca çabuk bir şekilde dünyaya sunulmakta olan Vahyin kendisi aracılığıyla çağırıyor.

Elçi mütevazı bir adamdır. Dünyada hiçbir mevkii yoktur. Dünya’da daha büyük bir çağrı ve daha büyük bir görev için hayal edebileceğiniz hiçbir şeye benzemeyen bir hazırlıktan geçmiştir. Ancak Dünya insanlarıyla konuşmalı ve kalan yıllarında ulaşabildiği kadar çok kişiye ulaşmalıdır.

Bu onun size çağrısıdır. Bu sizin sınavınız. Vahyin Işığıyla yüzleşebilir misiniz? Tanrı’nın dünya için Yeni Vahyine açık olabilir misiniz? Onu kalbinize alıp yaşamınızda uygulayabilir misiniz? Çünkü şu anda yaptığınız her şeyde ve ihtiyaç duyduğunuz her şeyde size çok şey sağlayacaktır.

Tanrı dünya için Vahiy’i vermiştir ve yine de onu alıp yaşamlarında uygulayabilen her kişi için restorasyon sağlar. Bunu sadece Yaratıcı’nın dehası yapabilirdi. Sadece Yaratıcı’nın dehası Yeni Vahiy aracılığıyla her ulustan, her kültürden ve her inanç geleneğinden insanlarla konuşabilirdi.

Kutsama sizin üzerinizdedir. Elçi onu almanız için sizi çağırıyor. Elçi sizi gerçekten dürüst ve alıcı olmaya çağırıyor. Elçi, Vahye açık olabilmeniz için inançlarınızı ve öğütlerinizi bir kenara bırakmanızı istiyor. Eğer bunu yapamazsanız, o zaman Tanrı size yardım edemez. Tanrı size destek olamaz.

Çünkü Tanrı hala dünyada mevcuttur ve Tanrı’nın insanlığa Vahyi şimdi yeniden gelmiştir.