Bildiri

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
7 Temmuz 2006’da
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Dünya’da Tanrı’dan yeni bir mesaj var. Bu mesaj, tüm hayatın Yaratıcısından geliyor.

Bu dünyayı gözeten Melekler Varlığı aracılığıyla insan diline ve anlayışına dönüştürüldü.

Yüzyıllardır ve bin yıldır Yaratıcıdan gelmekte olan yüce iletişim dizisini devam ettiriyor.

Bu zaman ve gelecek zamanlar için bir Yeni Mesaj’dır bu.

İnsanlığa verilmiş olan önceki Mesajları tamamlıyor ve aynı zamanda insanlığa daha önce hiç gösterilmemiş şeyleri vahiy ediyor. Çünkü insanlık şu anda hem dünyanın içinden hem de dünyanın ötesinden, tehlikeli ve vahim zorluklar dizisiyle karşı karşıya.

Tanrı’dan gelen bu Yeni Mesaj insan ailesini, tüm uluslardan, dinsel geleneklerden, tüm kabilelerden, gruplardan ve yönelimlerden gelen insanları uyarmak, güçlendirmek ve hazırlamak için burada.

Büyük bir ihtiyaç, büyük bir serencam zamanında geldi. İnsanları fark bile edilmemiş şeylere hazırlıyor.

İnsanları dünyaya yaklaşmakta olan Büyük Değişim Dalgalarına, insanlığın evrendeki konumuna, özellikle de evrendeki diğer ırklarla olan iletişimine karşı uyaran kehanetlerdir.

Her insanın içinde yer alan yüce manevi varlığı, tüm insan ailesine verilmiş ve artık işlenmesi, güçlendirilmesi ve öne çıkarılması gereken bahşedilmiş yüce İlimi çağırıyor.

Bireyin en büyük ruhsal ihtiyacına; amaç, anlam ve yön ihtiyacına sesleniyor.

İnsanların birbirleriyle kurabileceği muhteşem ilişkilere, hayatlarındaki daha yüksek amacı temsil eden ilişkilere sesleniyor.

Dünyanın ihtiyaçlarına ve geleceğin ihtiyaçlarına sesleniyor. Bunu yaparak onu alabilecek, onu öğrenebilecek, adımlarını takip edebilecek, onu başkalarına sunabilecek ve onun bilgeliğini başka insanlara, ailelere, topluluklara, uluslara ve tüm dünyaya hizmet etmek için paylaşabilecek herkese amaç ve farkındalık, birlik ve beraberlik, bilgelik ve güç getiriyor.

Bu lütfu kabul edin. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı öğrenin. Onun mevcut geleneklerinizde doğru olan her şeyi onaylayacağını ve zaten sahip olduğunuz daha derin bilgeliğe sesleneceğini fark edin. Düşünce ve inançlarınızın bile ötesine, kültürünüzün veya ulusunuzun düşünce ve inançlarının bile ötesine kalbinize seslenecekdir.

Bu armağanı kabul edin ve onu sabırla öğrenin, İlime Giden Adımları atarak, Büyük Topluluğun bilgeliğinden öğrenerek ve insanlığın tek maneviyatının insanlığı birleştirmedeki, insanlığı güçlendirmedeki ve insanlığı önündeki zor zamanları fark etmeye ve onların içinde hareket etmeye hazırlamadaki gücünü fark edin.

Yeni Mesajı insan özgürlüğünün, beraberliğinin ve sorumluluğunun korunması ve güçlendirilmesi çağrısıyla alın.

Çünkü Yeni Mesaj olmadan insanlık tehlikeli ve sert bir düşüşün eşiğindedir.

İnsanlık bu dünyadaki özgürlük ve özerkliğini etrafınızdaki evrende yaşayan, müdahaleci güçlere kaybetmekle karşı karşıya.

Bu Yeni Mesaj olmadan insanlığın ruhu uykuda kalmaya devam edecek ve insanlar çaresizlik, rekabet ve çatışma dolu hayatlar yaşayacak.

İnsanlığın özgür ve özerk bir ırk olarak, güçlü bir ırk olarak, birleşmiş bir ırk olarak, bir yandan kültürel çeşitliliğini korurken bir yandan da dünyayı güçlü, insan ailesini canlı, aktif ve yaratıcı tutacak, gelecekteki ilerlemeye yeni bir fırsat sunacak daha derin güç ve amacı onurlandıran bir ırk olarak evrendeki Büyük Toplulukla birleşmesi Yaratıcının İsteğidir.

Ama ilerlemek için önce hayatta kalmalısınız. Önünüzdeki zor zamanlardan sağ çıkmalı, bu dünyayı ve kaderini kimin kontrol edeceğine dair dünya ötesinden gelen rekabetten sağ çıkmalısınız.

Her birey Tanrı’nın kendisine vermiş olduğu derin İlimi, kendi amacını, anlamını, yönünü ve tüm anlamlı ilişkilerine dair kriterleri içeren bu İlimi keşfetmek için büyük bir fırsata sahip olduğunu fark etmelidir.

Bu yüzden Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj birey için var, bu yüzden Tanrı’dan gelen Yeni Mesaj tüm dünya için var. O artık burada.

Elçinin onu alması çok uzun sürdü çünkü Mesaj çok büyük.

Bu yüzden dünyaya Yeni Mesajı getirmeye gelmiş kişiyi onurlandırın.

O alçakgönüllü biri. Böyle büyük bir rolü üstlenmek için gereken bilgeliğe sahip ve dünyaya bu amaçla gönderildi.
Onu kabul edin. Anlayın. Onu yüceltmeyin. O bir tanrı değil. Tanrı’dan Yeni Mesajı dünyaya getiren bir elçi.

Artık zamanı geldi. Bu büyük bir fırsat. Bu dünyanın her tarafındaki insanların dualarının, tüm inanç geleneklerinin, tüm ulus ve kültürlerin bilgelik, güç, birlik, özgürlük ve kurtuluş için ettikleri duaların yanıtıdır.

Bu Yeni Mesajı şimdi alın. O geldi ve tam zamanında geldi.