Tanrı Yeniden Konuştu

God Has Spoken again

Tanrı Yeniden Konuştu Tanrı’dan insanlık için gelen Yeni Bir Mesajın başlangıcıdır. Bu kitabın sayfalarında ve bölümlerinde, Tanrı, tekrardan bir uyarı ilan ediyor, yeni bir dünya gerçekliği için bir lütuf ve hazırlık sunuyor, Tanrı’nın Varlığının gerçekliğini aydınlatıyor ve dünyada git gide büyüyen savaş, çevresel yıkım, dini çatışma, insanların çektiği acı ve yoksulluğa İlahi bir cevap sunuyor.

Bu Tanrıdan Gelen Yeni Bir Mesajdır. Sadece bir kabile, grup ya da millet için değildir. Bu ve gelecek zamanlar için Dünyadaki her erkeğin, kadının ve çocuğun kalbine Tanrı’dan canlı bir iletişimdir. Dünyayı gözeten ve eskiden beri insanlığa rehberlik eden İlahi Varlıktan gelen özgün bir iletişimdir.

Eldeki bir kitap gibi görünse de Tanrı Yeniden Konuştu, çok daha büyük bir şeydir. Bu Tanrı’dan size canlı bir iletişimin başlangıcıdır. Bu kitabın içinde Tanrı’nın Varlığı sizi ve tüm insanları, zihninizin kadim koridorlarına seslenir, içinizde yaşayan ruhsal varlığa çağrıda bulunur. Bu, onu alabilecek herkesin yenilenmesi için baki bir güzellik, kuvvet ve güç Mesajıdır. Çünkü, Tanrı dünyaya neyin yaklaşmakta olduğunu bilir ve Tanrı sizin ve diğerlerinin geçmişten çok farklı bir geleceğe hazırlamak için neden bu dünyaya gönderildiğini bilir.

Tanrı Yeniden Konuştu, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj’ın 1. Cildinin ilk kitabıdır.