Önemli Terimler

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, dünyamızın insanlık tarihinin ve evriminin en büyük eşiğinde durduğunu ortaya koymaktadır. Bu eşikte, Tanrı’nın Yeni Mesajı geldi. Henüz farkında olmadığımız ve hazırlıksız olduğumuz dünyaya yaklaşan değişiklikleri ve dünyamızın ötesinde, Büyük Camiadaki kaderimizi ortaya çıkarıyor.

Burada Vahiy, belirli tanıdık terimleri daha geniş bir bağlamda terimleri yeniden tanımlamakta, ve insanlık ailesi için yeni olan diğer terimleri ortaya koymaktadır. Yeni Mesajın metinlerini okurken bu terimleri anlamak önemlidir.

Tanrı, Yeni Mesajda, tüm yaşamın Kaynağı ve evrendeki sayısız ırkın Yaratıcısı olarak ortaya çıkar. Burada Tanrı’nın büyük gerçekliği, bu dünyadaki tüm yaşamın ve evrendeki bütün yaşamın genişletilmiş bağlamında açığa çıkarılır. Bu daha geniş bağlamda, Tanrı ve Tanrı’nın Güç ve Varlığının anlayışımızın içeriğini yaşamlarımızda yeniden tanımlamaktadır. Yeni Mesaj, Tanrı’nın dünyamızda ne yaptığını anlamak için, Tanrı’nın tüm evrende ne yaptığını anlamalıyız demektedir. Bu, ilk kez Tanrı’dan Yeni Mesaj ile ortaya çıkıyor. Yeni Mesajda, Tanrı bir şahsiyet ya da tekil bir farkındalık değil, onun yerine tüm teolojinin ve dini anlayışın sınırlı sınırlarının ötesinde var olan tüm yaşama nüfuz eden yaygın bir güç ve gerçekliktir. Tanrı, her bireyin içinde yaşayan İlim gücüyle onların en derin kısmına konuşur.

Ayrılık, sürekli devam eden, Tanrı’dan ayrı kalma durumu ve koşuludur. Ayrılık, Yaratılışın bir kısmı, Ayrılık durumunda yaşamak için Tanrı’dan ayrı olma özgürlüğüne sahip olmayı istedikten sonra başladı. Sonuç olarak, Tanrı, evrim geçiren dünyamızı ve genişleyen evreni, Ayrılanların birbirinden farklı biçimlerde ve yerlerde yaşaması için yarattı. Ayrılıktan önce, tüm yaşam zamansız saf bir birlik halindeydi. İşte, Ayrılıkta yaşayan herkesin hizmet, yardımlaşma ve İlimi keşfi ile döneceği şey, Tanrı ile asıl olan bu birliktir. Tanrı’nın dünyamızda ve tüm evrendeki amacı herkesin Tanrı ile hala bağlantıdaki parçası olan İlim vasıtasıyla Ayrılanları geri kazanmaktır.

İlim, herkesin içinde keşfedilmeyi bekleyen derin manevi akıl ve zekadır. İlim, hiçbir zaman Tanrı’yı terk etmemiş olan ebedi parçamızı temsil eder. Tanrıdan Gelen Yeni Mesajın ortaya çıkarmak için burada olduğu İlim, Yeni Mesajda, insanlık için büyük bir umut olarak ve her insanın kalbindeki içsel güç olarak bahsedilir. İlim aklın ötesinde mevcuttur. İlmin tek başına her birimize, yaşamımızdaki yüce amaç ve kaderimiz olan ilişkilere doğru rehberlik etme gücü vardır.

Melekler Meclisi dünyamızı gözeten yüce Melekler Varlığıdır. Bu Tanrı tarafından, evrendeki bütün ayrılık durumunda olan yaşamın geri kazanılmasını ve geri dönüşünü gözetmek için kurulmuş bir ilişki ve hizmet hiyerarşisinin bir bölümüdür. Canlı yaşamın olduğu her dünya bir Melekler Meclisi tarafından gözetilir. Dünyamıza gözeten Meclis, zamanımız için Tanrı’nın Vahyini, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj ile ortaya koyup, insan dili ve anlayışına çevirdi. Melekler Meclisi terimi Melekler ve Melek Varlığı terimleriyle eş anlamlıdır.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, hem zamanımız hem de gelecek zamanlar için, Tanrı’nın dünya insanlarına verdiği özgün bir Vahiy ve iletişimdir. Yeni Mesaj, tüm yaşamın Yaratıcısından tüm uluslardan ve dinlerden insanlara bir armağan ve Tanrı’nın İradesini ve İnsanlık ailesi için bir sonraki büyük Plan’ını temsil eder. Yeni Mesaj 9000’in üzerinde sayfadan oluşuyor ve küresel haberleşmenin ve büyüyen küresel farkındalığın olduğu günümüz okur yazar dünyasına verilen verilen dünyanın en büyük Vahiy’idir. Yeni Mesaj, herhangi bir geçmiş geleneğin bir dalı veya reformasyonu değildir. Yaşam dolu bir evrende Büyük Camiaya katılmanın eşiğinde olan ve dünyasında büyük istikrarsızlık ve çalkantılarla karşı karşıya kalan insanlık için Tanrı’dan Gelen Yeni Bir Mesajdır.

Vahyin Sesi, Melekler Meclisi’nin birleşik sesidir ve bu görev için dünyaya gönderilen bir Elçi aracılığıyla Tanrı’nın mesajını iletir. Burada Meclis, bir çok sesi tek bir kişi olarak konuşur. Tarihte ilk kez, Tanrı’nın Elçisi aracılığıyla konuşan Vahy’in Sesi’nin sesini duyabiliyorsunuz. Geçmişte bütün Tanrı’nın Elçiler ile konuşmuş olan bu Sestir. Vahiy Sözü ve Sesi, yeniden dünyadadır.

Elçi, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı almak için Melekler Meclisi tarafından seçilen, hazırlanan ve dünyaya gönderilen kişidir. Bu sefer için Elçi Marshall Vian Summers’dır. Dünyada hiç bir makamı olmayan alçak gönüllü bu adam hayatındaki bu önemli rolü ve amacı gerçekleştirebilmek için uzun ve zorlu bir hazırlık safhasından geçmiştir. Tanrı’nın katıksız Vahyini almak, korumak ve dünyaya sunmak için büyük bir yük, sorumluluk ve lütufla vazifelendirilmiştir. Tanrı’nın Elçilerinden, akıllı yaşam ile dolu olan evreni Büyük Camia gerçekliğini ortaya çıkartan ilk kişidir. Elçi, otuz yılı aşkın bir süredir Vahiy süreci ile meşguldür. Şu an dünyada ve hayattadır.

Peygamberlerin Mührü, bir Elçi’nin yaşamının sonunda Tanrı tarafından kurulan bir mühürdür. Vahy’i, Tanrı’nın iletişimine ilaveler ya da değişime karşı koruyarak, saflıkla mühürler. Peygamberlerin Mührü sadece Tanrı tarafından kurulur ve sadece Tanrı, insanlığın evriminde ve ortaya çıkacağı eşiklerde, Tanrı’nın yeniden konuşmayı seçtiği zaman tek başına kırabilir.

Mevcudiyet, birey içindeki İlmin varlığını, Melekler Meclisi’nin varlığını veya nihai olarak Tanrı’nın Varlığını ifade edebilir. Bu üç gerçekliğin varlığı, yaşamdaki gizemleri izleyerek ve Tanrı’nın geçmiş Vahiylerinden birini ya da Tanrı’nın Dünya için Yeni Vahy’ini öğrenerek ve uygulayarak bulabileceğiniz, yaşamı değiştiren bir lütuf ve ilişki deneyimi sunar. Yeni Vahiy, hayatınızda bu Varlığın gücünü deneyimlemek için modern bir yol sunuyor.

İlime Giden Adımlar, Tanrı tarafından dünyaya şimdi ilk kez verilen kadim bir manevi uygulama kitabıdır. Bu gizemli yolculuğa çıkan her bir kişi, yaşamlarındaki yüce amaçlarına ve çağrılarına ulaşmalarına yol açacak olan İlmin gücünün keşfine ve derin bir içsel bilmeye yöneltilmiştir.

Büyük Camia, dünyamızın her zaman içinde var olduğu hayatla dolu olan büyük evrendir. Büyük Camia, evrendeki her türlü gelişme ve evrim aşamasında olan akıllı canlıların bulunduğu tüm gezegenleri kapsar. Yeni Mesaj, insanlığın gelişiminin erken ve ergen bir döneminde olduğunu ve insanlığın Büyük Camia’ya girmeye hazırlanma zamanının geldiğini ortaya koymaktadır. Burada uzayın eşiğinde duran insanlık evrende, hatta kendi dünyasında yalnız olmadığını keşfettiği bir yerdedir.

Büyük Karanlık, Büyük Camia’nın bazı ırkları tarafından zayıf ve bölünmüş bir insanlıktan faydalanmak için yürüttüğü Müdahele’dir. Bu, insan ailesinin, Değişimin Büyük Dalgaları karşısında, artan bir çöküntü ve düzensizlik dönemine girdiği bir zamanda ortaya çıkıyor. Müdahale, kendini iyi niyetli ve kurtarıcı bir güç olarak sunarken, gerçekte nihai hedefi, insan özgürlüğünü ve kendi kaderini tayin etme gücünün altını oymak ve dünya ile kaynaklarını kontrol altına almaktır. Yeni Mesaj, Müdahalenin, giderek artan kargaşa, çatışma ve savunmasızlık zamanında olan insanların akıllarında ve kalplerinde etkisini gizlice kurmaya çalıştığını ortaya koymaktadır. Bu dünyanın yerli halkları olarak, bu Müdahaleye karşı çıkmaya, başkalarını uyarmaya ve eğitmeye, böylece insan ailesini büyük bir ortak amaç doğrultusunda birleştirmeye ve Dünyamızı, Büyük Camiadaki yaşamın zorluklarına ve fırsatlarına hazırlamaya davet ediyoruz.

Değişimin Büyük Dalgaları, şu anda dünyaya yaklaşan güçlü çevresel, ekonomik ve sosyal güçler kümesidir. Büyük Dalgalar, insanlığın dünyayı, çevresini ve kaynaklarını yanlış aşırı düzeydeki kullanımınının bir sonucudur. Büyük Dalgalar, dünyanın yüzünü büyük ölçüde değiştirmeye, ekonomik istikrarsızlığa, kontrolden çıkmış iklim değişikliğine, şiddetli havaya ve tarım arazisi ve tatlı su kaynaklarının kaybına yol açarak, büyük bir zorluk ve insan ıstırabına sahip bir dünya yaratma gücüne sahiptir. Büyük Dalgalar dünyanın sonu ya da kıyamet olayı değil, bunun yerine yeni bir dünya durumuna geçiş dönemidir. Yeni Mesaj, dünya için neyin geldiğini ve yeterince insan tarafından yapılması gereken büyük bir hazırlığı ortaya koyuyor. İnsanlığı şimdi, insan medeniyetinin muhafaza ve himayesi gerekliliğinden doğan birlikteliğe ve işbirliğine çağırıyor.

Zihinsel Ortam, fiziksel ortama paralel olarak var olan bir düşünce ve duygu ortamıdır. Zihinsel ortam, İlimle güçlü hale gelene kadar bize hakim olabilecek, düşüncemizi ve duygularımızı etkileyen güçler içerir.

Yüksek Amaç, her insanın dünyaya yapacağı özel katkıyı ve bu amacın gerçekleştirilmesini sağlayacak özel ilişkiler demektir. Bireylerin içindeki İlim, onların yüksek amaçlarını ve kaderlerini bulundurur. Sadece akıl tarafından tespit edilemez. Tam olarak gerçekleşmesi için keşfedilmeli, takip edilmeli ve başkalarına hizmet şeklinde sunulmalıdır. Dünyanın, bu yüksek amacın daha önce hiç olmadığı kadar çok insan tarafından gösterilmesine ihtiyacı var.

Manevi Aile, Tanrı’ya nihai dönüşümüzle sonuçlanacak, tüm bireylerin beraber daha yüce bir birlik ve ilişki içinde çalışmasını mümkün kılan, uzun bir zaman diliminde üstlenilen ve Ayrılık’tan sonra yaratılan küçük çalışma gruplarını temsil ediyor. Manevi Ailemiz, Ayrılık süresince yolculuğumuz sırasında İlim aracılığıyla geri kazandığımız ilişkileri temsil eder. Manevi Ailemizin bazı üyeleri dünyada ve bazıları dünyanın ötesindedir. Manevi Aileler, Ayrılıkta yaşayan herkesi özgürleştirmek ve yeniden bir araya getirmek için Tanrı’nın Gizemli Planının bir parçasıdır.

Kadim Evimiz
Kadim Evimiz, Manevi Ailemiz, Meclis ve Tanrı ile bir bağlantı ve ilişki halidir. Bazen Cennet diye değinilen Kadim Evimiz, dünyaya girmeden önce sahip olduğumuz ve bu hayattan sonra geri döneceğimiz bir farkındalık ve ilişki durumudur.