Vahyin Tercüme Süreci Hakkında

Elçi Marshall Vian Summers 1983 yılından beri Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj’ı alıyor. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, küresel iletişim ve büyüyen küresel farkındalığı olan okuryazar bir dünyaya verilen, insanlığa bugüne kadar verilmiş en büyük Vahiydir. Tek bir kabile, bir ulus ya da tek bir din için değil, tüm dünyaya ulaşmak için verilmiştir. Bunun, mümkün olduğu kadar çok dile çevrilmesi çağrısında bulunulmuştur.

Vahiy süreci tarihte ilk kez ifşa ediliyor. Bu olağanüstü süreçte, Tanrı’nın varlığı, dünyayı gözeten Melek Meclisi ile kelimelerin ötesinde iletişim kuruyor. Daha sonra Meclis, bu iletişimi insan diline çevirir ve hep beraber kendi sesi bu yüce sese, Vahyin sesi haline gelip araç olan Elçi aracılığıyla konuşur. Sözler İngilizce konuşulmakta ve doğrudan ses biçiminde kaydedilmekte, daha sonra yazıya dökülmekte ve Yeni Mesaj’ın metinleri ve ses kayıtları halinde sunulmaktadır. Bu şekilde, Tanrı’nın özgün mesajının saflığı korunabilmekte ve tüm insanlara sunulabilmektedir.

Bununla birlikte bir tercüme süreci de vardır. Orjinal Vahiy İngilizcede teslim edildiğinden, bu, insanlığın birçok diline çevrilmesinin temeli olmaktadır. Dünyamızda konuşulan birçok dil olduğu için, her yerdeki İnsanlara Yeni Mesaj’ı ulaştırmak için çevirilere hayati bir ihtiyaç duyulmaktadır.

Zaman içinde Yeni Mesajın Öğrencileri, mesajı kendi dillerine çevirmek için gönüllü olarak öne çıktılar.

Tarihin bu sayfasında, Topluluk, dünyaya aciliyetle ulaşması gereken böyle büyük bir Mesaj için birçok dilde tercüme edilebilmesini ödeme yapabilecek durumda değildir Bunun ötesinde, Topluluk, çevirmenlerimizin, mümkün olduğunca tercüme edilenin özünü anlamak ve deneyimlemek için Yeni Mesaj öğrencisi olmalarının önemli olduğuna inanmaktadır.

Yeni Mesaj’ı dünya çapında paylaşmanın aciliyeti ve ihtiyacı göz önüne bulundurulduğundan, Yeni Mesajın dünyaya erişimini genişletmek için çevirisinin başlatıldığı diller için ve yeni dillere çevirilmesi için, daha fazla çeviri yardımına davet ediyoruz. Zaman içinde, bu çevirilerin kalitesini de artırmaya çalışıyoruz. Hala yapılacak çok şey var.