Dernek

Dernek Nedir?

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj Derneği, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı muhafaza etmek, gözetmek ve dünyaya sunmakla görevli dinsel bir kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütüdür (USC 501(c)(3)). Dernek başka herhangi bir dini kurumla bağlantılı değildir. Herhangi bir hükümet ya da dini kuruluştan sponsorluk ya da gelir elde etmeden, dünya çapındaki Yeni Mesaj öğrencileri tarafından yapılan bağışlar ile finansal olarak desteklenmektedir.

Vahiyleri korumak ve Vahiylerin saflığını uzak gelecekte dahi muhafaza edebilmek amacıyla Elçi’nin bu misyonunu hem bu hayatta hem de hayatın ötesinde devam ettirebilecek, kendini bu işe adamış çekirdek bir insan grubu ve bir organizasyon ihtiyacını gören Elçi Marshall Vian Summers tarafından 1992 yılında bu Dernek kurulmuştur.

O günden bu yana, Dernek, Elçi’nin yükünü paylaşmış, onun yanında durmuş, Vahiy sürecine tanıklık etmiş ve Tanrı’dan insanlığa Yeni Bir Vahiy getirme görevini üstlenmiştir.

Dernek, Yeni Mesajın dünyada ortaya çıkmasını sağlamak ve Elçi’ye yardım etmek amacıyla kendi çağrı duygularına cevap veren on üye ve dokuz temel asistandan oluşmaktadır. Buna ek olarak, Dernek farklı ülkelerde yaşayan ve birçok farklı kapasitede hizmet veren gönüllüler tarafından desteklenir ve yardım görür.

Toplum, Yeni Mesajın lideri Marshall Vian Summers’ın yönlendirmesini doğrudan takip ediyor. Reed Summers, Derneğin yöneticisi olarak organizasyonun departmanlarını gözeten yönetim ekibini koordine ederek Yeni Mesajın liderine yardım etmektedir.

İşimiz

Derneğin misyonu, büyük ve eşi görülmemiş bir değişimin eşiğinde bulunan insanlığın ortak zeminini bulabilmesi için, Dünyayı muhafaza edebilmesi için, insanlığın özgürlüğünü koruyabilmesi için ve insan medeniyetini ilerletebilmesi için Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı dünyanın her yerindeki insanlara ulaştırmaktır.

Derneğin çalışmaları Tanrı ve Melekler Meclisi tarafından kurulan Elçinin ve Yeni Mesajın misyonunu ilerletmeye adanmıştır. Bu misyon, dünyamızın evrimine ve kaderine derinden bağlıdır ve insanlık tarihinin bu kritik zamanında dünyamıza hizmet eden İlahi Planın doğrudan bir uzantısıdır.

Zamanın başlangıcından ve aşikar evrenin yaratılışından bu yana, Tanrı ve Melekler Varlığı, Ayrılık‘ı iyileştirmek ve hem Dünya’da hem de Evren’de Büyük Camiadaki akıllı canlıları İlim vasıtasıyla kurtarmak için bir misyon geliştirdiler.

Dernek, bu büyük misyon ve Tanrı’nın Planına hizmet etmeye adanmıştır. Şu anda bizim birincil çalışmalarımız, Tanrı’nın Dünyadaki Yeni Mesajını almak, muhafaza etmek, korumak ve dünyaya sunmaktır. Kitapların yayınlanması, uluslararası çeviri sürecinin desteklenmesi, web sitelerinin, forumların ve diğer birçok çevrimiçi ortamın desteklenmesi, etkinlikler, yayınlar, kamplar ve Yeni Mesaj Ücretsiz Okulu aracılığıyla Dünya Topluluğu’na eğitim ve katılım sağlanması yoluyla bunu yapmaya çalışıyoruz.

Bunu yaparak, Tanrı’nın çağrısı ve iletişimi tüm insanların kalplerine ulaşabilir, dünyada İlmin gücünü uyandırabilir; böylece insanlar, artan ihtiyaç, değişim ve fırsatlar zamanda, özgün katkılarını keşfedebilirler.

Ancak bu, tek başımıza yapabileceğimiz şeylerin çok ötesinde bir sorumluluktur. Birçok insanın desteğini ve yardımını gerektirir. Elinizde tuttuğunuz kitaplar, sizi bilgilendiren ve ilham veren web sitesi, Yeni Mesaj etkinliklerine ev sahipliği yapan Büyük Topluluk Barınağı, bu organizasyonu sürdüren ofisler, birçok insanın yaptığı bağışların bir ürünüdür.

Ve mali katkılar yapanlar sayesinde, kapılar Büyük Topluluk Barınağı kapıları açıktır, Yeni Mesajın Ücretsiz Okulu tüm insanlara ücretsiz olarak açıktır ve Yeni Mesajın ciltleri ve kitapları çevrimiçi ortamda giderek daha fazla kullanılabilir durumdadır. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı alan ve deneyimleyen ilk kişilerden biri siz olabilirsiniz, ve bu hayati görevin gerçek bir katkı yaparak olan diğerlerine katılabilirsiniz.

Misyonumuz

 1. Tanrı’nın Yeni Mesajını saf haliyle insanlığa getirmek.
 2. Elçi’nin ve dünyadaki varlığının haberini dünyadaki her yere ulaştırmak.
 3. Yeni Mesaj’da yer alan eğitim ve gelişim yolu ile İlmin her yerdeki insanların hayatında ortaya çıkmasını desteklemek.
 4. İnsanlığın akıllı yaşamla dolu olan evrende Büyük Camia’ya çıkışını ve Büyük Değişim Dalgalarına hazırlanması ve farkındalığını savunmak.
 5. Tanrı’nın Yeni Vahiyinin rehberlik ettiği zamanımız içinde dünyanın dinleri arasında hoşgörü ve beraberliği teşvik etmek.
 6. Tanrı’nın Dünya için Yeni Vahyini almaya devam eden Elçi’yi desteklemek ve arka çıkmak.
 7. Dernek ve Elçi ile uyumlu olarak Yeni Mesajı öğrenmek, yaşamak ve desteklemek için, Yeni Mesajın Dünya Topluluğunu kurmak.
 8. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı dünyaya ve geleceğe taşımak için güçlü bir örgütsel platform oluşturmak.

Stratejik Hedefler

 1. Dünyada Yeni Mesajın manevi bilincini ve geleneğini kurmak.
 2. Yeni Mesaj öğretilerini ve bilirilerini dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştırmak.
 3. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın Ahitinin ses ve yazılarını sunmak.
 4. Yeni Mesajın geniş kapsamını ve derinliğini kitaplar, web siteleri ve çeviriler yoluyla erişilebilir kılmak.
 5. Vahiy Sesini, orijinal ses biçiminde dünyaya sunmak.
 6. Messenger’ın dünya öğretilerini hem sesli hem de yazılı olarak yayınlamak.
 7. Elçi’nin Yeni Mesajı öğrenme ve yaşama yolunu yerleştirmek.
 8. Yeni Mesajın Ücretsiz Okulu aracılığıyla dünya çapında insanların vahiyle ve kendi derin mizaçlarıyla ve hayattaki çağrıları ile meşgul olmalarına fırsat vermek.

Yeni Mesaj Liderliği Hakkında

Marshall Vian Summers

Elçi, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın Lideri

Marshall Vian Summers, Tanrı’dan Yeni Mesajın Elçisidir. Bu hayattan önce, Yeni Vahyin Elçisi olarak görev yapmak üzere Melekler Meclisi tarafından seçildi ve hazırlandı ve şimdiye kadar İnsanlığa verilen en büyük ve en kapsamlı vahyi aldı.

Marshall, Dünyada Tanrı’dan Yeni Mesajı korumak ve sunmak için 1992 yılında oluşturulan Derneğin kurucusudur. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın ve Yeni Mesajın Dünya Topluluğunun şimdiki lideridir. Kendisinden sonra eşi Patricia Summers’ın liderlik rolünü üstlenecek.

Bugün Elçi, zamanımız ve gelecek zamanlar için olan, Tanrı’nın Yeni Mesajının gözler önüne serilen vahyini almaya devam ediyor. Ayrıca kendisi çekirdek mesaji ve bildirilerini dünyaya yayımlamak, ayrıca, Yeni Mesajı öğrenen ve yaşayan öğrencilere yardımcı olmak için geniş bir öğreti, direktif ve açıklama mirasını kaydetmekle meşguldür. Son olarak, bütünlüğü 9000 sayfadan fazla olan Vahiy’i derleyerek insanlık için yeni bir mirasa dönüştüren bu tarihi proje üzerinde çalışıyor.

Reed Summers

Yeni Mesaj’ın Öğretmeni ve Temsilcisi

Elçi’nin oğlu olarak Yeni Mesaj geleneğinde doğmuş olan Reed Summers, Derneğin bir üyesidir ve şu anda genel erişim ve eğitim misyonunu yönetmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Dünya Topluluğu için öğretim ve yönlendirme sağlar, ayrıca Elçi’nin birincil kamu temsilcisidir.

Reed Summers, 2004 yılında 20 yaşında Elçi’ye ve Derneğe katıldı. O günden bu yana, Messenger’ın misyonunu desteklemek için birçok aktivitelerle uğraşıyor: web sitelerinin tasarlanması, kitap kapakları ve Yeni Mesaj’ın erişim materiyalleri; Yeni Mesajın Ücretsiz Okulunda Yazma, Konuşma ve Öğretme; Elçi’nin dünyadaki birçok seyahatini koordine etmek; Patricia Summers’ın yanı sıra, Yeni Mesaj Ücretsiz Okulu’nun yanı sıra Yeni Mesaj yayınları, Gece İbadeti ve Kamplar için müfredatı geliştirmek.

Patricia Summers

Yeni Mesaj’ın Öğretmeni ve Temsilcisi

Patricia, Derneğin kuruluşundan yaklaşık on yıl önce, 1983’ten beri Marshall’ın yanında yer almaktadır. Vahiy’in ilk günlerinden itibaren, Elçi’ye, Yeni Mesaj Vahy’ini aldığı uzun yolculuğunda eşlik etti, yanında kaldı ve sorumluluklarının ve rolünün artan ağırlığını taşımasına yardımcı oldu.

Patricia derneğin bir üyesidir ve organizasyonu şu an bulunduğu yere gelmesini sağlayan birçok zorluğu aşmasına rehberlik ederek organizasyonun kurulmasına yardımcı olmuştur. Bugün Reed Summers ve Elçi ile birlikte Derneği yönetmekte, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın kitaplarını çevirmekte ve dünyaya sunmaktadır. Ayrıca Vahyin Dünya Topluluğundaki öğrencilerine bilgelik, ilham ve yönlendirme sunmasıyla Yeni Mesajın ilk öğretmenlerinden biridir.

Derneğin Üyeleri Hakkında

Members of the Society of the New Message

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj Derneği üyelerine

 

Marshall Vian Summers’a ve Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj Derneği üyelerine, Yeni Mesajın dünyaya getirilmesi için büyük sorumluluk verilmiştir. Topluluğun on üyesi için, insanlığa bu büyük hizmette kendilerini yürekten adamak hem bir yük hem de bir nimettir.

Toplum, Yeni Mesajın İlahi Sözü’nün ve Sesi’nin koruyucusu ve bekçileridir. Yeni Mesajın kaynağı tarafından, bu Yeni Vahyi korumak, muhafaza etmek ve sunmak ve ona yürekten hizmet etmek rolü emanet edilmiştir. Yayınları, metinleri, sesleri, videoları ve kamu etkinlikleri ile Yeni Mesajın saflığını korumaya çalışıyorlar.

Dernek, Yeni Mesajın muhafaza edilmesi ve ilan edilmesi ve Dünya Topluluğu Öğrencilerinin büyümesinin desteklenmesi misyonuyla ilgili çok çeşitli pratik sorumluluklara sahiptir. Organizasyonu destekleyen Gönüllüler ve Temel Asistanların çalışmalarını koordine ederek, Dernek projelerinin çoğunun çekirdek kadrosunu oluşturmaktadırlar.

Dernek dini danışmanlık, akıl hocalığı veya öğretmenlik pozisyonlarını tutmaz. Yeni Mesajı öğretmekle veya metinleri yorumlamakla meşgul değildirler. Onların rolü, örgütün temel çalışmasını desteklemek ve Vahyi öğrenmek ve yaşamak isteyen herkese eğitim yolunu ve ilhamını sağlamak için Elçiyi ve Yeni Mesajın öğretmenlerini desteklemektir.

Şu anda Derneğin on üyesi var: Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ellen Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers ve Patricia Summers.

Dernek Üyelerinin Hikayesi

Tarih boyunca Yaratan’dan verilen her Vahiy, bir hikâyeye sahiptir – tesliminin öyküsü, Elçi’sinin öyküsü ve Elçi’yi desteklemek için toplanan ve dünya için Tanrı’nın Vahy’ini ortaya çıkarmaya yardım eden ilk topluluğun bireylerinin öyküsü.

Tanrı’nın Yeni Vahyinin öyküsü şu anda, Elçi’nin etrafında, kendisini desteklemek için toplanan küçük bireyler topluluğu olan Derneğin ve büyüyen Dünya Topluluğu Öğrencilerinin etrafında ortaya çıkıyor. Gözler önüne serilmeye devam eden mütevazi bir başlangıcı olan bir hikaye.

1992 yılında, 10 yıl boyunca Vahiy sürecinde olan Elçi, o zamanlar onunla sadece birkaç kişinin katılımı olmasına rağmen, Derneği organizasyonunu kurdu.

Takip eden yıllarda, Derneğin mevcut üyeleri Vahiy’i bulmaya ve nihayetinde ona hizmet alanları ile meşgul olmaya başladılar. Her birinin kendine özgü bir hikayesi vardır.

Farklı yaşam koşullarında, şartlarda ve yerlerde yaşarken, her biri Vahiy veya Elçi ile karşılaşmış ve bir tanıma ve bir çağrı duygusuna cevap vermeye başlamış, ne manaya geldiğini ve nerede gideceğini bilmese de bir hizmet yaşamına doğru ilk adımları atmıştır.

Böylece, her biri gelmesi gerektiğini bilerek, ve ortaya çıkan Vahiy’e ve onu alan adama hizmet edecek bir konum almaları gerektiğini bilerek, her biri karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntılara meydan okudular, özgürlüklerine kavuşarak birer birer, geldiler. Bu, Elçi’nin yükünü paylaşmaya başladıkça daha fazla iç ve dış güç ve istikrar geliştirmelerini gerektirmişti.

Bu hizmet yollarında, zorluklar ve meydan okumalar ne olursa olsun, onun yanında durarak ve onun için orada olarak, sadece kendi yapabileceği şeyi yapabilsin diye onu özgürleştirerek ona derin bir sadakat ve bağlılık sürdürerek Elçi ile bu zorlu yolu yürüdüler.

Bugün, çağrı ve sorumluluk duygularına cevap vermeye, daha büyük bir hizmete ulaşmaya, daha büyük zorluklarla karşılaşmaya ve yaşamlarını ve rollerini bu büyük misyona hizmet etmede rafine ve yeniden tanımlamaya devam ediyorlar. Bütün bunlar, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj gittikçe daralan bu zamanda dünyaya ulaşabilsin, bu büyük ihtiyaç zamanında, insanlık ailesi içinde manevi bir güç olan İlim meydana çıkabilsin ve bu dünyada nadiren görülen bilgelik sunarak insanlığı yönlendirebilirsin diye yapılmaktadır.

Yine de bu küçük insan grubu bunu nasıl yapabilir? Bu görevi nasıl yerine getirebilirler? Bunlar beraber yaşadıkları sorulardır.

Şimdi diğerleri bu büyük girişimde Derneğe yardımcı olmak için kendi çağrı duygularına cevap vermeye başlıyor. Temel Asistanlar ve şimdi Derneğe yardım eden pek çok gönüllü, bu misyonun giderek daha büyük bir ölçekte devam etmesini sağlayan hayati roller ve sorumluluklar üstleniyor.

Vahiy’in ilk topluluğunun öyküsü, dünyanın dört bir yanından ilham alan bireylerin Tanrı’nın Yeni Vahiyine cevap vermesi ve Mesajın ve Elçinin misyonunun doğrudan destekleri ile gözler önüne seriliyor.

Derneğin Temel Asistanları Hakkında

Derneğin Temel Asistanları, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj’ın görevinin hayati bir parçasıdır. Temel Asistanlar, Mesajın ve Elçinin görevini yerine getirme ve ilerletme ve Derneğin bu görevi dünyanın dört bir yanındaki üstlenmesine yardımcı olma konusunda kişisel çağrı duygusu duyan bireylerdir. Bunu, Derneğin çalışmalarının temel alanlarını tutmak ve ilerletmek ve bunu zaman içinde sürdürebilmek için iç ve dış yaşamlarını yeterince güçlendiren temel bir odak noktası haline getirdiler. Bu gerçek hizmetin hakiki bir gösterisidir.

Şu anda Topluma yardım eden beş ülkede onüç Çekirdek Asistan var.

Derneğe Yardım Eden Gönüllüler Hakkında

Derneğe yardım eden gönüllüler, toplumun çalışma ve misyonunun pek çok yönünü ilerletmek için kritik bir hizmet sunar. Gönüllüler, dünyanın dört bir yanında yer alan ve belirli görevleri, personel projelerini yerine getirmek ve organizasyonun ekip ve departmanlarında işbirliği yapmak için zaman, beceri sunan Dünya Topluluğu öğrencileridir. Bu hizmet formu, öğrencilerini Dünyadaki Yeni Mesajın savunuculuğunu da içerir, Derneğin ve Elçinin çalışmalarına ve misyonuna hayati bir destek olur.

Şu anda 28 ülkede Derneğe yardım eden 84 gönüllü var.


BAĞIŞTA BULUNANLARA KATILIN