Dünya Topluluğu Hakkında

Worldwide community of God's new message

Dünya Topluluğu (DT) Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı almak, okumak ve yaşamak isteyen tüm milletlerden, kültürlerden ve inanç geleneklerinden oluşan açık bir topluluktur. Dünya Topluluğu Tanrı’nın Yeni Mesajının metinleri, öğretileri ve yoluyla içtenlikle ilgilenen herkese açıktır.

Tanrı yeniden konuştu ve Tanrı, Mesaj ve Elçi’nin misyonunu desteklemek için toplanacak olan bir Dünya Topluluğunu, Yeni Mesajın ilk öğrencileri ve uygulayıcıları olmak ve Elçi ve Dernek ile uyum içinde çalışarak bu Vahyi başkalarıyla paylaşmaları için çağırıyor. Burada Dünya Topluluğunun kadın ve erkekleri, Tanrı, maneviyat ve insan kaderinin yeni bir anlayış ve deneyimine öncülük ediyor.

DT dünya tarihinin en büyük evrimsel eşiğine geldiğinde, kritik bir dönüm noktasında şekilleniyor. İnsanlık evrendeki yaşam dolu Büyük Camia’da meydana çıkıyor ve henüz buna hazırlıksız. İnsanlık, Değişimin Büyük Dalgalarıyla karşı karşıyadır: büyüyen ekonomik kargaşa, hızlanan iklim değişikliği ve kaynak tüketimi. Dini uzlaşmazlık ve şiddet, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir birlik ve işbirliğinin gerekli olduğu bir zamanda dünya çapında büyüyor. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından büyük bir manevi yoksulluk hissediliyor. Bu sebeplerden dolayı Tanrı yeniden konuştu.

Yeni Mesaj’ın Dünya Topluluğu, Tanrı’nın Yeni Mesajının dünyaya iletilmesinde hayati bir bağlantıdır. Mesajı dünyanın her köşesinde insanlara ulaştırmak için Elçi ve Dernek ile uyumlu bir şekilde yayacak olan bu topluluktur.

Bu zamanda Tanrı’nın Vahiy’inin dünyaya saf haliyle getirilmesinde hayati öneme sahip olan şey DT’nin, Mesaj ve Elçi’yi alma ve destekleme kabiliyeti olacaktır. Dolayısıyla, Yeni Mesajı okuma, uygulama ve yaşama ve İlim’in savunucuları olma ve Yeni Mesaj ve Elçi’nin dünyada farkedilmesi bu topluluğun görevidir.

DT öğrencileri, Tanrı’nın Dünyaya Yeni Mesajı getirmesi görevinin temelinde yer alan Yeni Mesaj ve Derneğe, hayati bir destek sağlıyor. Nihayetinde, Dünyadaki Yeni Mesajın köklenmesini sağlayacak ve onu nesiller boyunca yaşayan, canlı bir güç haline getirecek olan Elçi, Dernek ve DT’nin çalışmaları ve katkıları dır .Bununla, onun en derin armağanları çiçek açıp meyve verecek, sayısız insanın hayatını kutsayarak ve nihayetinde insanlık tarihinin gidişatını Tanrı’nın dünya için olan yüce planına göre değiştirecektir.

Biz Kimiz

Yaşamın her kesiminden, inanç geleneklerinden ve sosyo-ekonomik zeminden gelen çeşitli, küresel bir topluluk topluluğuz. Bizler Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Budist ve inanç geleneği olmayan insanlarız. Biz genç ebeveynler, bekar anneler, öğretmenler, iş adamları, çiftçiler, kabine üreticileri, işsizler, hemşireler, öğrenciler, sanatçılar ve emekli insanlarız. Tanrı’nın insanlığa tekrar konuştuğunu ve Tanrı’nın Elçisinin bugün dünyada hayatta olduğunu kabul ediyoruz. Bir vahiy zamanında yaşadığımızın ortak farkındalığını paylaşıyoruz.

Yeni Mesajın Dünya Topluluğu tüm dünyayı kapsamaktadır. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya, Avustralya ve Avrupa’dan insanlarız. Arapça, Svahili, Korece, Çince, İtalyanca, Yunanca, İspanyolca, Fransızca, Türkçe ve diğer birçok dili konuşuyoruz. Londra, Sao Paulo, Denver veya Riyad’da olsun, nerede olursak olalım dünyanın her yerinde Yeni Mesajı öğrenir, yaşar ve diğer kişilerle paylaşırız.

Yaratan’ın Dünya’da daha önce görülmemiş boyut, kapsam ve büyüklükte Yeni Bir Vahiy verdiğini biliyoruz. Bu, bizim zamanımız için ve önümüzde karşılaşacağımız zor zamanlar için Tanrı’dan Yeni Bir Vahiy’dir. Bu yeni mesajı incelemeyi ve kehanetini, bilgeliğini, gücünü ve uygulamalarını hayatlarımıza, ailelerimize, inanç geleneklerimize ve dünyanın farkındalığına getirmeye çalışıyoruz.

Nasıl Yaşıyoruz

DT, Tanrı’dan Yeni Mesaj’ın, onu arayan Dünya’nın tüm halklarına getirdiği kutsal emri yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Her ne kadar DT’nin öğrencileri olarak, dünya çapında çeşitli koşullar ve yaşam durumlarında yaşıyoruz, hepimiz aşağıdaki katılım sütunlarını desteklemeye çalışıyoruz.

 1. Öğrencilik: Metinleri ve öğretilerini inceleyerek ve hayatımız için onun manevi yolunu izleyerek Yeni Mesaj’ı öğrenmeye ve yaşamaya çalışıyoruz. Bununla berber, İlime Giden Adımları, Mühim Uygulamaları uyguluyoruz ve yaşamımızın Dört Sütunu’nu inşa etmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda, etkileşimlerimizde ve katılımımızda İlim’in rehberliğini takip etmeye çalışıyoruz. Ayrıca, Elçi’nin öğretilerini ve örneğini takip etmeye gayret ediyoruz.
 2. İlişkiler: Hizmet etmek için burada olduğumuz Tanrı, Melekler Meclisi, İlim, Elçi, Dernek, Dünya Topluluğu öğrencileri, tüm insanlık ve dünyanın kendisi ile olan ilişkimizi inşa etmeye ve sürdürmeyi amaçlıyoruz.
 3. Savunuculuk: Tanrı’dan Yeni Mesajın ve hem birey hem de tüm dünya için neler öğrettiğini savunmak için çalışıyoruz. Bununla birlikte, Tanrı’nın yeniden konuştuğunu, Tanrı’nın yeni bir mesaj, yeni bir haberci ve onlarla birlikte, her insan için ve en sonunda tüm dünya için yeni bir yol gönderdiğini bilinilsin istiyoruz.
 4. Hizmet: doğrudan görevi Tanrı’nın Yeni Mesajını dünyaya getirmek olan Dernek’e destek olarak ya da insanların ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan diğer hayati hizmet yolları aracılığıyla ve Yeni Mesajı rehber ve esin kaynağı alarak dünyaya hizmet etmeye çalışıyoruz. İlimin rehberliğine, doğamıza ve tasarımımıza ve insanlığın ihtiyaçlarına göre bu hizmeti bulup yerine getirmeye çalışıyoruz.
 5. Bağış: Küçük ya da büyük, Yeni Mesaj’ın dünyada ortaya çıkmasına ve Dernek çalışmalarına, herhangi bir seviyede, İlime ve kendi pratik ihtiyaçlarımıza göre bağışta bulunuyoruz.

Ne Yapıyoruz?

İlime Giden Adımlar

İlime Giden Adımlar 365 adım/uygulamadan oluşan bir yolculuktur ve Yeni Mesaj öğrenme ve yaşama yolunun temel metnidir.

İlime Giden Adımlar Devam Eğitimi 84 ek adım/uygulama vasıtasıyla adımlara devam eder.

Mühim Uygulamalar

Meditasyon

İçimizdeki İlmin varlığını ve iradesini tecrübe etmek için zihnin yüzeyinden derinlere gitmek.

Durgunluk

Birçok durumda etrafımızdaki ve diğerlerindeki İlmin delillerini net bir biçimde görmek ve tanıyabilmek için zihnimizi durgunlaştırıyoruz.

İç Dinleme

Düşüncelerimiz, kararlarımız, eylemlerimiz ve başkalarının düşünceleriyle ilgili hakikati veya hataları ayırt etmek için dünya ile olan meşguliyetlerimizde içsel dinleme uygulamasını yapıyoruz. Bununla, içimizdeki ve etrafımızdaki İlmin hareketini ayırt etmeye başlayabiliriz.

Saatlik

Nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve İlmin bize görmemiz, bilmemiz ya da yapmamız için bir şey belirtiyor mu diye anlamak için her saat başında durur ve zihnimizi dinlendiririz.

Görme

Zihnin kısıtlamalarının ötesini görerek, hayatımızın hemen ötesinde, doğası gereği uzun süren durumlar, ikilemler ve çatışmalar hakkında daha iyi bir anlayış ya da anlayış aramaktayız. Bu şekilde, dünyamızın genel yönünü ve gelecekteki olası durumlar için nasıl hazır olmamız gerektiğini anlayabiliriz. Görmek, zaman ve mekânın normal parametrelerinin ötesinde dikkate değer içgörü deneyimlerini içerebilir. Bu yetenek İlim ile mümkün kılınmıştır. Bu deneyimler devam eden tefekkür ve düşünmeyi gerektirir.

Derin düşünme

Kendi eylemlerimizin ve kararlarımızın, sorularımızın ve ihtiyaçlarımızın ve diğerlerinin eylemlerinin anlamını ve değerini objektif olarak ele almak için zaman ve özen gösteririz. Bunlara ek olarak, onları anlamak için İlim deneyimlerini ve nasıl ve ne zaman harekete geçmek gerektiğini bilmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte, Yeni Mesajın insanları olarak öğrencilik ve gelişimimiz için özel bir anlam taşıyan Yeni Mesaj’ın belirli alanlarını tefekkür ediyoruz.

Düşünme ve İhtiyat

Önümüzde ne olduğunu ve başkalarında gördüğümüz şeyleri nesnel olarak ayırt etmek için zaman ve özen gösteririz. Kendi takdirimize göre, kendimizi tanımak ve ne söylediğimizi ve herhangi bir durumda ne yaptığımızın farkına olmak istiyoruz. Bu şekilde, dünya ile ilişki kurarken İlim ile içsel bağımızı koruruz.

Karar verme

Hayatımızın pek çok sorusunu ve kararını İlime getiriyoruz, böylece dünyamızda olmamızın yüce gayesini keşfetmemize ve takip etmemize yardımcı olmak için eylemlerimizi yönlendirebilir ve hayatlarımızı şekillendirebiliriz.

Dört Sütun

Yaşamımız ve amacımız Dört Sütun üzerine inşa edilmiştir: İş ve Tedarikçilik, Zihinsel ve Fiziksel Sağlık, İlişkiler ve Ruhsal Gelişim üzerine inşa edilmiştir. Güçlü Sütunlar, yaşamlarımızda güçlü bir temele sahip olmamızı ve dünyaya yüce bir hizmet verebilmemiz için özgür olmamızı sağlar. Yeni Mesaja hizmet versek bile, bu Dört Sütunun herhangi birinin gelişimini atlayamayacağımızı biliyoruz.

Gözetleme kulesi

Geçmiş hakkında akıllıca bir anlayış ve geleceğimizin keskin bir vizyonunu geliştiriyoruz. Ufukta bizi önümüzdeki günlerde ne beklediğini ve ortaya çıkabilecek olası durumlara, fırsatlara ve zorluklara hazır olmak için ileriye bakmaya çalışıyoruz. Bu, Tanrı’nın bize verdiği İlmin gücünü kullanarak geleceğe akıllıca hazırlanmamızı sağlayacaktır.

Kendini tanıma
Düşüncelerimiz, durumlarımızı ve zihnimizdeki koşullar ve yaşamımızın genel durumu hakkında daha yüksek bir dürüstlük ve farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla, dünyaya hizmet etmeye hazır olmak için hayatlarımıza yapıcı değişimler yapabiliriz.

Neyin Gerçek Olduğuna İnanıyoruz

Tanrı

Tanrı tüm evrenin ve tüm boyutlarının yaratıcısı ve her akıllı canlıda bulunan İlmin Kaynağıdır. Tanrı bir şahsiyet ya da tekil bir farkındalık değildir, bunun yerine tüm teolojinin ve dini anlayışın kısıtlı sınırlarının ötesinde varolan, tüm yaşamlara nüfuz eden yaygın bir güç ve gerçekliktir. Tanrı her kişinin en derin yanına, onların içlerinde yaşayan İlmin gücü vasıtasıyla konuşur. Daha fazla bilgi edinin…

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj

Tanrı, çalkantılı ve kötüye giden bir dünya ile yüzleşen insanlığın Yaratıcı ile olan ilişkisini yeniden canlandırmak için Yeni Bir Vahiy, bir Öğretim ve bir Yol gönderdi. Yeni Mesaj, dünyanın dinlerini yenilemek, durmak bilmeyen çatışmaları sona erdirmek ve her insanın dünyaya getirdiği yüce armağanları ifade edebilmesi için Tanrı’nın İradesi ve Gücü ile birlikte gelir. Yeni Mesaj, insanlığa verilen türünün en büyük Vahiyidir. Daha fazla bilgi edin…

Melekler Meclisi

Bir Melaike Varlığı dünyamızı izliyor. Dünyamıza nezaret eden Meclis, Tanrının İradesini tarihimiz boyunca ve şimdi de Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj ile zamanımıza çevirdi. Daha fazla bilgi edin…

Elçi

Tanrı, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj almak için dünyaya bir Elçi gönderdi. Onun adı Marshall Vian Summers ve o Tanrı’nın Elçilerinden evrenin en büyük yaşam topluluğunun gerçekliğini ortaya çıkartan ilk kişidir. Bugün dünyada yaşıyor ve desteğimize ihtiyacı var. Daha fazla bilgi edin…

Tanrı’nın Geçmiş Elçileri ve Vahiyleri

Tanrı, insanlığın tarih ve evrimindeki büyük dönüm noktalarında, tüm dünyadaki büyük dinleri, her biri Melekler Meclisi‘nden Tanrı’nın Vahiylerini almak üzere seçilmiş, gönderilmiş ve hazırlanmış olan Elçileri dünyaya göndererek inşa etmiştir. Daha fazla bilgi edin…

Büyük Camia

Dünyamız, akıllı canlılarla dolu olan evrenle, Büyük Camia ile karşılaşıyor. Tecritimiz bitti, fakat henüz habersiz ve hazırlıksız. Tanrı, evrendeki bu büyük yaşam alanı hakkında bilmemiz gerekenleri ve her insanın dünyamızın ötesindeki yaşamla olan kaderi karşılaşmalarımız için üstlenebileceği bir hazırlığa ilişkin vahiy göndermiştir. Daha fazla bilgi edin…

İlim

İlim, içimizdeki daha büyük zeka, aklın ötesindeki daha derin bir akıldır. Tanrı’yla doğrudan bağlantımızdır. İlim, hiçbir zaman Tanrı’yı terk etmemiş ve Tanrı’nın İradesine ve Varlığına bağlı olan bir parçamızı temsil eder. Daha fazla bilgi edin…

Amaç ve Kader

Her birimiz, keşfedilmeyi bekleyen yüce bir amaç için dünyaya gönderildi. Bu yüce amaç, içimizdeki derinlerde yaşayan İlimde, aklın ve zekanın erişemeyeceği bir yerdedir. Daha fazla bilgi edin…

İlişkiler ve Yüksek Amaç

Her birimizin, yüce amacımıza ve hizmet etmek için burada olduğumuz dünyaya uygun olarak belirli şeyleri başarmak için belirli bireylerle bir kaderi vardır. Daha fazla bilgi edin…

Değişimin Büyük Dalgaları

Dünyanın yüzünü değiştirecek olan çevresel, ekonomik ve politik değişim ve ayaklanmaların Büyük Dalgalarının eşiğinde duruyoruz. İnsanlık şimdi, büyük çatışma, ıstırap ve insan uygarlığının düşüşünü önlemek için yeterince hazırlamalı ve işbirliği yapmalıdır. Daha fazla bilgi edin…

Zihinsel Çevre

Hem zihinsel hem de fiziksel bir ortamda yaşıyoruz. Zihinsel ortam, düşüncemizi ve duygularımızı etkileyen ve İlim ile güçlü hale gelene kadar bize hakim olabilecek güçleri içerir. Daha fazla bilgi edin…

Büyük Karanlık

Değişim Büyük Dalgaları ile karşı karşıya kalan ve zayıf ve bölünmüş bir insanlıktan faydalanmak için burada bulunan Büyük Camia’nın belirli ırkları tarafından bir Müdahale yürütülmektedir. Bu dünyanın yerli halkları olarak, bu Müdahaleye karşı yerel olarak karşı çıkmaya, başkalarını uyarmaya ve eğitmeye ve bunun karşısında insani birliğin oluşmasına yardım etmeye, insanlığın en büyük mücadelesine yüzleşmeye çağrılıyoruz. Daha fazla bilgi edin…

İnsanlığın Müttefikleri

İnsanlığın bir Müdahale ile karşı karşıya olduğunu bilerek, Tanrı, bölgemizdeki serbest ırkları insanlığa yapılan Müdahaleyi dengeleyebilmek ve geleceğimiz ve kaderimiz için Büyük Camia da özgür bir ırk olarak hazırlanmamızı sağlamak için, bilgelik ve rehberliklerini göndermeye çağırdı. Büyük Camia bilincini, bilgeliğini ve maneviyatını insanlığa getirmek için dünyaya gelen Elçiye bilgelik ve rehberlik verilmiştir. Daha fazla bilgi edin…

Manevi Aile

Hepimiz, Tanrı’ya nihai dönüşümüzle sonuçlanacak, tüm bireylerin beraber daha yüce bir birlik ve ilişki içinde çalışmasını mümkün kılan, uzun bir zaman diliminde üstlenilen ve Ayrılık’tan sonra yaratılan manevi ailelerin bir parçasıyız. Manevi Ailemiz, Ayrılık süresince yolculuğumuz sırasında İlim aracılığıyla geri kazandığımız ilişkileri temsil eder. Manevi Ailemizin bazı üyeleri dünyada ve bazıları dünyanın ötesindedir. Manevi Aileler, Ayrılıkta yaşayan herkesi özgürleştirmek ve yeniden bir araya getirmek için Tanrı’nın Gizemli Planının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi edin…

Kadim Evimiz

Kadim Evimiz, Manevi Ailemiz, Meclis ve Tanrı ile bir bağlantı ve ilişki halidir. Bazen Cennet diye değinilen Kadim Evimiz, dünyaya girmeden önce sahip olduğumuz ve bu hayattan sonra geri döneceğimiz bir farkındalık ve ilişki durumudur. Daha fazla bilgi edin…

Dünya Topluluğunun Misyonu

Tanrı ve onun Elçisi, Marshall Vian Summers’ın ve Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı’nı çalışmamızı, tercüme etmemizi, desteklememizi ve tanıklık etmemizi sağlayan, Tanrı ile bağlantımız olan İlmin gizemli varlığı ile birleştik. Bunu gerçekleştirmek için:

 • Yeni Mesajı öğrenmeye ve yaşamımızın her alanında yaşamaya gayret gösteriyoruz.
 • Kesinlik, istikrar ve amaçlı bir ilişkiler ağı oluşturmaya çalışıyoruz.
 • İnsan ailesinin hayatta kalmasını ve Dünya’nın korunmasını sağlamak için basit ve sürdürülebilir bir şekilde yaşıyoruz.
 • İlmin bizi Tanrı’ya ve yaşamdaki yüce amacımıza bağladığını anlayarak, İlmi gücümüzün, bilgeliğimizin ve tamamlanmanın kaynağı olarak takip etmeyi öğreniyoruz.
 • Birbirimizi Yeni Mesaj öğrenciliğinde, İlime Doğru Adımlar uygulamalarında ve Yeni Mesajın manevi gelişim yolunda destekliyoruz.
 • Bu hayatta yüce bir yolculuğa çıkan DT’ye giren herkesi, güç ve öğrencilerini teşvik ederek destekliyoruz.
 • İletişim kurduğumuz tüm insanlara hizmet edebilmek için, İlmin iletim hattı olmaya ve bilgeliğini somutlaştırmaya çalışırız.
 • Daha önce eşi görülmemiş ve büyük ihtiyaç zamanında olan dünyaya Tanrı’nın iradesini yerine getirmek üzere Yeni Mesajı diğerleri ile paylaşırız.
 • Tanrı’nın Yeni Mesajı’nın sözlerini ve Messenger’ın sözlerini konuştuğumuz dillere tercüme ediyoruz ve Onun bilgeliğini ve derin Vahiyini şehrimizle, bölgemizle, ülkemizle ve dünya ile paylaşıyoruz.
 • Elçinin gerçekliğini tanıyor ve konuşuyoruz ve Onun dünyadaki temel çalışmalarını destekliyoruz. Bu şekilde onun yanında duruyoruz.

En çok ihtiyaç duyulan bu anda, Tanrı’nın Yeni Vahyi getirme misyonunda Derneği destekliyoruz.

Yeni Mesaj’ın Dünya Topluluğuna Katıl

Yeni Mesajın İnsanları İle Tanışın
Join the Worldwide Community of the New Message from God