Vahiy Süreci Hakkında

The New Message from God

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın metinleri, özgün olarak Melekler Meclisi’nin sesinin Elçi Marshall Vian Summer’ın vasıtasıyla konuşulmasıdır. İlahi Vahyin bu süreci 1983 yılından beri gerçekleşiyor. Vahiy bugüne kadar devam etmektedir.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan Tanrı’nın özgün iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilir. Meclis, daha sonra ses olarak anrı’nın Mesajını Elçi’nin vasıtasıyla konuşur. Kaydedilen, yazıya dökülen ve vahiy metinlerinin hazır bulunduğu geniş kütüphanede, www.NewMessage.org da sunulur.

Bununla beraber, tarihte ilk defa, Vahyin Sesi‘nin özgün kayıtlarını yani geçmişin elçi ve peygamberlerine konuşan ve şu an Yeni Elçi’ye konuşan Ses’i dinleyebilirsiniz. Vahyin asıl kayıtları yakalanmamış ve saf haliyle sunulmamıştır.

Söz ve Ses şu an dünyadadır. Tarihte ilk kez, siz ve tüm insanlar, Vahiy’in orijinal Sesi‘nin kaydını duyabilirsiniz. Bu Ses, bir bireyin sesi değil, bütün Melekler Meclisi‘nin bir araya gelip tek olarak konuşmasıdır.

Burada insanlık, Elçi tarafından konuşulduğu biçimde kaydedilen, yazıya dökülen ve derlenen ve dünyaya sunulan Tanrı’nın Vahyini orijinal bir biçimde alabilirsiniz.

Yeni Mesajın tüm kitaplarında yer alan metnin kaynağı olan Vahiy Sesi‘ni duymak için lütfen www.NewMessage.org/experience adresini ziyaret edin. Sesin özgün ses kayıtları şimdi tüm insanlar tarafından kullanılabilir hale getiriliyor.

Bu Vahiy hediyesinin alıcısı olasınız ve bu güçlü mesajı kendiniz ve hayatınız için almaya açık olasınız.