Yeni Mesajı almak için, bir şeyi değiştirmeli miyim ya da Yeni Mesaj takipçisi olmam gerekir mi?

Hayır. Yeni Mesaj, öz-Bilgi, amaç, ilişki, birlik, işbirliği ve Evren’de zeki yaşamın Büyük Topluluğu içinde insanlığın ortaya çıkışı konusundaki bilgelik ve öğretimi almaktır.

Yeni Mesajı alınız ve sonra ulusunuza, insanlarınıza, kabilenize, dininize bunu veriniz, Bu dünyanın içinde insanlığın yaşamını, özgürlüğünü ve egemenliğini tehdit eden büyük güçlerin farkına varın. İnsan özgürlüğünün, birliğinin ve dünyanın korunması için yeni bir bağlılık olmalıdır. Bu bağlılık yalnızca Tanrı’nın her kişi içine verdiği derin bilgiden gelerek ortaya çıkabilir.

Bir Büyük Topluluk bilinci ve bağlılığında bir Budist olabilirsiniz. Bir Büyük Topluluk bilinci ve bağlılığında bir Müslüman olabilirsiniz. Bir Katolik veya Protestan olabilir veya başka herhangi bir din ya da seçtiğiniz ruhsal uygulama yolunda, ama bunu daha büyük bir bakış açısı ile yapabilirsiniz.

Burada önemini anlamanız gereken şey, Tanrı yeni bir din yaratmaya çalışmamaktadır, ancak yeni bir anlayış, yeni bir bilinç ve yeni bir bağlılıktır. Ve bu insanlığın ulusların ve dinlerin bütün içinde ikamet etmelidir.

Ancak, bazıları için Yeni Mesaj onların yolu olacak bazıları içinde, ilk alıcılar olarak ilk uygulayıcıları olacaktır. Onlar yeni bir yön olarak, aradıklarının kendilerine verildiğini verildiğini hissedeceklerdir. Herkes için, Yeni Mesaj insanlığa daha büyük bir farkındalık, anlayış, güç ve bağlılık verir. İnsanlık ailesi içinde ifade edilmelidir.

Yeni Mesajı alınız. Kalbinizde, aklınızda, ailenizde, toplumunuzda, kendi dininizde, geleneklerinizde, ulusunuzda ve dünyanızda anlayışınız haline getiriniz ve böylece Allah’ın Yeni Mesajını almış olacaksınız.