Yeni Mesaj neyin savunucusudur?

1. Özgürlük- Öğrenmeyi inşa etmek, sürdürmek ve korumak için bireysel özgürlük ve insanlığın toplu özgürlüğü ve benzeri görülmemiş zorluklar karşısındaki özgürlüğü içindir.

2. İnsan birliği, işbirliği ve savaş ve çatışmaların durması, dışarıda olan yüksek ahlak ve idealler değil, insanlığın kolektif yaşamı için yüksek ahlak ve idealler.

3. Çevre restorasyonu ve çevre korumasının sürdürülebilirliği ve insanlığın geleceğe sahip olabilmesi için rekabet yerine, dünyada azalan kaynakların paylaşımı, böylece savaştan kaçınmak.

4. Bilginin önceliği bireyin içindedir. Bilgi Yaratıcı’nın Büyük bağışıdır. Bir ruhsal deneyimle, insanlığın ruhsal birliğini ifade etmesini sağlayarak içinizde yaşar. Irk, kültür, ulus ve dinin bütün bölünmelerin ötesindedir. Bilgi tek başına bireysel olarak rehberlik etmek ve korumak ve insanlığı birleştirmek ve etkinleştirmek için ileriye yeni bir yol sağlayıcı gücü bulunmaktadır.

5. Tüm Dünya dinleri barışçıl ve bir arada yaşam ve işbirliği için Tanrı tarafından başlanmıştır. Birbirleriyle rekabet ve çatışma içinde olması asla amaçlanmamıştır .

6.Fiziksel bir çevrede zihinsel olarak güçlü olunmalıdır. Fiziksel çevrenin yanı sıra, zihinsel bir ortamda yaşıyoruz. Zihinsel ortamda yaygın olan düşünceler ve etkisi, hepimizin içinde yaşadığı ortamdır. Özgürce düşünmek, seçici olmak ve zihinsel güdümlemelere karşı gelebilmek için, zihinsel ortamı öğrenmeli ve içimizde bir güç haline gelmemiz gerekir. Bilgiye Adımlar, Yeni Mesajın Uygulama kitabı, bunu öğretir.

7. Büyük Toplum için hazırlanmak – İzolasyonumuz sona ermiştir. Yeni Mesajın kehaneti Evrende insanlığın, hatta kendi dünyası içinde bile yalnız olmadığını ortaya koymaktır. Yeni Mesajla evrendeki zeki yaşamla Büyük Toplumla karşılaşmadan önce gerçeklik, tehlike ve fırsatlar için, bireyleri ve ulusları gerçeğe hazırlamak için buradadır.
Bu dünyadaki yerli halklar gibi, müdahale ile ilk karşılaştığında bilgelik ve sezgi güçleriyle ve kendi angajman kurallarını kurması gerekir.

8.Değişimin Büyük Dalgalarına hazırlanmak.
Yeni Mesajın kehaneti Değişimin Büyük Dalgaları insanlık tarihinde görülmemiş bir durum yaratarak, tüm insanlık ailesinin üzerine birleşerek yaklaşmaktadır. Büyük Dalgalar arasında iklim değişikliği ve hava felaketleri, azalan enerji kaynakları, ciddi çevresel bozulma, azalan gıda üretimi, ekonomik istikrarsızlık ve dünyanın geri kalan kaynakları üzerindeki rekabet, büyüyen çatışma ve savaş tehditi bulunmaktadır. Büyük Dalgalar, zengin ülkelerde bile, dünya çapında büyük bir istikrarsızlık yaratacaktır. Büyük Toplum gerçeği tanıyarak gelen Değişimin Büyük Dalgalarına hazırlanmalıdır. Değişimin Büyük Dalgaları çağımızın en büyük ihtiyaçlarını temsil eder. Yeni Mesaj önümüzdeki zor zamanlara hazırlanmamız için gelmiştir.

9 – İhtiyacı olan bir dünya için katkıda bulunmak.
Gerçek mutluluk, buraya yapmak için geldiğiniz şeyin sonucudur. Bunu başarmak için, düşünen zihninizi içinizdeki daha derin zihninizdeki bilgiyle birleştirmeniz ve dünyada misyonu yerine getirmek için bilgelik ve gücü geliştirmenizdir.

10. Yaşamın dört ayağını inşaa etmek.
Yaşamınızda, yaşamı destekleyen ve güç, istikrar ve denge sağlayan, dört ayaklı bir masa gibi, dört ayak vardır:
– İlişkiler Ayağı,
– Sağlık Ayağı,
– İş & Sağlayıcılar Ayağı,
– Ruhsal Gelişim Ayağı,
Yeni Mesaj yaşamın dört ayağının gerçekten ne anlama geldiğini ve nasıl güçlendirileceğini ve korunabileceğini ortaya koymaktadır. Büyük Dalgalara dayanacak ve başkaları için bir güç kaynağı olmaya muktedir güçlü ayağı gerektirecektir.

11. İlişkilerin Yüksek Amacı.
Bir misyonla doğdunuz. Bilgi, bu misyonu bulmanıza ve yerine getirmenize yardım edecektir. Sonuç olarak, yaşamınızda tanışarak bağlanacağınız bazı bireyler vardır. Daha derin bir düzeyde, bu sizin ilişkide arayışınızı temsil eder. Yeni mesajda bunlara yüksek amaçlı ilişkiler denir. Yeni Mesaj, diğer her türlü cazibe ve yükümlülüğün ötesinde, bu bireyleri nasıl bulacağınızı ve nasıl anlayacağınızı size öğretir.
Bu misyonu yalnız olarak yerine getiremezsiniz. Misyonun kaderini, kendi ile uyum içinde, bütünlüğü olan, olağanüstü dürüst ilişkiler gerektirecektir. Bu şeyleri savunan yeni bir vasiyetname olması gerekir.
Tanrı’dan Yeni Mesaj, geçmişten gelen çatışmalar ve anlaşmazlıkların ötesine, inanç ve varsayımların tümünün ötesine geçer, yeni bir vasiyetname, yeni bir anlayış, yeni bir yoldur.

Yeni Mesaj bilgelik, özgürlük, insanlık, ruhsallık ve çağımızın en büyük ihtiyaçlarına dayalı amaç, birlik ve işbirliğini savunur.