Yeni Mesaj Hakkında – Giriş

God Has Spoken Again. The Word and the Sound are in the world.

Yeni Mesaj Hakkında

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj’a hoşgeldiniz. Fevkalade bir şekilde, zaman ve yaşamın içinde uzun ve belki de gizemli bir yolculukla, buraya geldiniz. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaji buldunuz belki de o sizi buldu. Bunun böyle olması bir tesadüf değil.

Tanrı yeniden konuştu. Dünyada Tanrı’dan Gelen Yeni bir Mesaj var. Bu, Tanrı’nın sevgisi ve insanlığa yönelik iletişiminin zamanımızda ortaya çıkması mucizesidir ve siz bunu ilk bilenler arasındasınız.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj, Tanrı’dan tüm insanlara yönelik özgün bir iletişimdir. Bu, okuryazar bir dünyaya verilen ve büyüyen küresel farkındalık içinde olan tüm milletlerin ve inançların insanları için bir iletişim ve vahiy hediyesidir.

Yeni Mesaj tek bir kabile, bir millet ya da tek inanç grubu için değildir. O Tanrı’nın tüm dünyayla iletişimidir.

Bu iletişim, insanlığın ruhani kalbini tutuşturmak, Tanrı’nın dünya ulusları ve dinleri arasında birlik çağrısında bulunmak ve insanlığı radikal olarak değişen bir dünya için ve akıllı yaşam ile dolu olan daha geniş bir evrendeki kaderini belirlemeye hazırlamak gücüne sahiptir.

Yeni Mesaj 36 yıldan fazla bir sürede Marshall Vian Summers adamına teslim edildi. Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı’ı almak ve onu size onu alabilecek herkese ulaştırabilmek için uzun ve zahmetli bir yolculuk yaptı. Bu amaçla dünyaya dan gönderilen mütevazi bir adam, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın Elçisidir.

Neden Siz?

Buraya neden geldiniz? Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı neden buldunuz? Bu size gizem ya da rastgele bir şans gibi görünebilir. Ama aslında Yeni Mesajı şu anda bulmanızın bir nedeni var.

Çünkü Tanrı, dünya çapında bir çok insanı, ihtiyaç içinde olan bir dünyaya amaç, ilgi ve katkı dolu bir hayata, yeni ve yüce bir hayata hazırlamak ve uyandırmak için çağırıyor. Tanrı ve Melekler Meclisi birçok insanı yüksek amaçlarını bulmaya ve zor zamanlar bekleyen insanlığa şimdi ve ileride hizmet etmeye çağırıyor.

Siz bu insanlardan biri misiniz? Hayatınızın sıradan koşullarının ötesinde daha büyük bir amaç ve kadere sahip olduğunu hissediyor musunuz? Amacınız ve kaderinizin sizinkilerle bağlantılı olan başkalarını bulma ihtiyacını hissediyor musunuz? Dünyanın zor bir geleceğe doğru gittiğini ve bunun ne anlama geldiğini ve nasıl hazırlanabileceğinizi öğrenmeniz gerektiğini düşünüyor musunuz?

Eğer öyleyse, Yeni Mesajı keşfiniz kaderiniz ile bir buluşma olabilir. Çünkü Yeni Mesaj bu sorulara ve çok daha fazlasına cevap veriyor.

Yeni Mesaj, içinizdeki derin akıl olan ve bu dünyadaki yüksek amacınızı ve kader ilişkilerinizi ortaya çıkarabilecek, İlim’i geliştirmek için açık bir yol sağlar.

Neden Şimdi?

Fevkalade bir şekilde insanlık tarihindeki büyük bir dönüm noktasında yaşıyorsunuz. Bu her yerdeki insanların karşılaşacağı görülmemiş bir değişim, meydan okuma ve fırsat zamanıdır.

Daha önce hiçbir zaman savaş riski, dinsel çatışma, felaket iklim değişikliği ve insan ıstırapları bu kadar büyük değildi. Ve yine de başka bir zamanda dünya birliği ve küresel işbirliği için fırsat daha büyük olmamıştır.

Nerede doğmuş olursanız olun, nasıl büyüdüğünüz veya mevcut koşullarınız ne olursa olsun, tarihin bu tanımlayıcı bölümünün bir parçasısınız. Yeni Mesaj, insanlığa hizmet etmek ve katkıda bulunmak, insanlığın kalbindeki manevi ateşi canlı tutmak ve Kadim Yurdumuzdan lütuf ve bilgelik armağanını getirmek için, en zor imtihanından geçen dünyaya gelmeyi kendimizin seçtiğini öğretir. Düşünüp taşının: bu yüzden mi buradasınız?

Önümüzdeki on yıllar insanlığın kaderini belirleyecek. Hem şimdi hem de önümüzdeki yıllarda, insanlık ailesinin kaderini ve geleceğini belirleyecek olan her insanın eylemi ve kararlarıdır. Önümüzdeki yıllarda, insanlık ya birlik ve işbirliği için yeni bir yol ya da kalıcı çatışma ve çöküşün olduğu bir gelecek seçecektir. Çünkü Tanrı’nın tekrar konuştuğu bu büyük eşikte duruyoruz.

Neden Yeni Bir Mesaj?

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj dünyada ortaya çıkan dört temel kriz yüzünden geldi;

  1. Çevresel, sosyal ve ekonomik değişimin ve ayaklanmanın Büyük Dalgaları artık insanlık üzerinde birleşiyor, onlarla birlikte daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte savaş ve insanlık ıstırabı riskini beraberinde getiriyor. İnsanlık, bildiğimiz dünyanı değiştirme gücüne sahip küresel bir felaket yarattı. Bunun için hazırlıksızız. Yeni Mesaj aracılığıyla, Tanrı insanlık için yeni bir yol ve her kişinin üstlenebileceği iç ve dış hazırlık yolunu sağlıyor.
  2. İnsanlık, akıllı hayatla dolu olan evrende bir Büyük Camiaya katılıyor. Zayıf ve bölünmüş bir insanlıktan faydalanmak isteyen canlılar temasa başladı. Bunun için insanlık hazır değil. İlk defa, Tanrı bu temasın gerçek doğasını ve bununla birlikte evrende yaşamın gerçekliği ve maneviyatını açığa çıkarmaktadır. Bu, insanlığın evrimini ve kaderini anlama ve Tanrı’nın bu dünyada ve her dünyada nasıl işlediğinin anlaşılması için daha büyük bir bağlamdır.
  3. Dünyanın dinleri, birbirleriyle ve hatta kendi içlerinde birbirleriyle rekabet halindedir. Bu artan rekabet ve çatışma nedeniyle, insan ailesini zayıflatıyorlar ve insan birliğinin kurulmasının en büyük öneme sahip olduğu bir zamanda büyük bir çatışma ve bölünmeye neden oluyorlar. Yeni Mesaj, Tanrı’nın tüm dünya dinlerini başlattığını ve hepsinin insan tarafından değiştirildiğini öğretir.
  4. Yoksul ve fakir tüm ülkelerdeki insanlar tarafından, yaşamda yüce bir anlam, ilişki ve yön duygusundan koparılmışlık ve büyük bir içsel yoksulluk hissediliyor, yaşamda daha büyük bir anlam, ilişki ve yön duygusundan koparılır. Dünyadaki insanlar derin bir ruhani özlemle yaşıyor ve acı çekiyor. Tanrı, bu ihtiyaca ve özleme, cevap verebilen her bir kişide İlim‘in ruhsal gücünü uyandırarak cevap vermiştir. İlim bizim Tanrı ile bağlantımızdır. Dünyamızın kaderini ve geleceğini belirleyen ve tüm farklılığı yaratacak olan İlim’in rehberlik ettiği bireyler olacaktır.

Bu dört krizin bir sonucu olarak, Tanrı, tüm ulusları, kabileleri ve insanlık dinleri için bir uyarı, bir nimet ve hazırlık ile tekrar dünyaya konuştu.

Kaderimiz

Yeni Mesaj, insanlığın dünyamızda ve Evren’deki Büyük Camiada özgür ve birleşik bir ırk olarak daha yüce bir kaderi olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanlığın, çatışmayı çözme ve Dünya çevresini, kalıcı bir geleceğe dönüştürecek gücü var. İnsanlığın, korunmalı, dünyaya getirilmesi ve yetiştirilmesi gereken büyük ruhsal armağan ve yetenekleri vardır. Bu, şimdi bizim için önümüzde duran büyük bir fırsat ve büyük zorunluluk.

Fakat bu nasıl yapılabilir? İnsanlık halihazırda gittiği pervasız ve felakete giden yoldan nasıl uzaklaşabilir? Çevresel, politik ve ekonomik Değişimin Büyük Dalgaları, tüm insanların kişisel çıkarlarını ve kişisel güvenliğini tehdit ediyor, insanlık ailesine ne motivasyon ve ilham kaynağı olabilir ve ilham verebilir?

Sonuçda, tüm insanlardaki daha derin manevi güç olan İlim, her bireyin yaşamındaki yüce amaçlarını bulmak ve sonuçta insanlığın rekabet, bölünme ve savaş yerine berberlik ve işbirliğini seçmesi için gerekli olan eylem ve motivasyonlara ilham kaynağı olabilir.

Tanrı, tüm insanlardaki manevi gücü uyandırmak ve geçmişimizden çok daha iyi bir gelecek inşa etmeye insanlara yüce bir vizyon ve yetenek vermek için Yeni bir Vahiy teslim etti. Burada, Tanrı tüm durumlardaki, tüm inanç geleneklerinden ve tüm milletlerden insanlarla içli dışlı çalışır.

Şimdi Tanrı’nın iradesini insan diline ve anlayışa çeviren Melekler Meclisi ve Tanrı tarafından dünyaya büyük destek verildi. Yardım geldi. Tanrı tekrar konuştu. Sizin için ve tüm dünyanın ilerlemesi için yeni bir yol var.

Nereden Başlamalı?

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj’ı buldunuz ama bu ne anlama geliyor? Sonra ne yapacaksınız? Bu keşfin önemiyle biraz zaman geçirin ve aşağıda bulunan atabileceğiniz adımları değerlendirin:

Vahyin Sesini Okuyun ve Dinleyin


Sıkça Sorulan Sorlarla İlgili Cevapları Okuyun

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı ile ilgili ne olduğu, neden burada olduğu ve nasıl alındığı ile ilgili genel soruların cevaplarını okuyun.

Elçi’nin Hikayesini Okuyun

Marshall Vian Summers, hayatının son 41 yılını Tanrı’dan Yeni Mesaj almaya verdi. Elçi’nin hikayesini okuyun ve Yeni Mesajı Dünya’ya getirmekten sorumlu olan kişi hakkında daha fazla bilgi edinin.Elçi’nin Konuşmasını Duyun

Elçi bugün dünyada yaşıyor. Periyodik olarak, dünya ve Yeni Mesaj’ın öğrencileri için bir mesajla sunar. Elçi’nin Yayınını dinleyin.

İlim’e Doğru Adımlar Yolculuğuna Başlayın

Tanrı, her insanın yaşamındaki esas gücü ve büyük yeteneği inşa edebilmesi için alabileceği bir yol olarak İlim’e Doğru Adımlar’ı sağladı. Adımlar çevrimiçi olarak herkes için ücretsizdir.

Yeni Mesaj’ın Dünya Topluluğuna Katıl

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı’ı öğrenen ve yaşayan 70’in üzerinde ülkeden gelen Yeni Mesajın Dünya Topluluğuna Katılın. Haftalık Kamp Ateşi sohbetine ve Ateşyanı Yayın canlı öğretisine katılın.Tanrı’nın Yeni Mesaj’ı Hakkında daha fazla öğrenin…