Nagsalita Muli Ang Diyos

Tulad ng ipinahayag kay
Marshall Vian Summers
Noong ika 24 na Pebrero 2011
Sa Boulder, Colorado
Estados Unidos

Ang Diyos ay nag salita muli.

Nagsalita na muli ang Diyos dahil ang mundo ay nakaharap sa pinakadakilang mga paghihirap, ang pinakamahirap na hamon.

Ang pamilya ng tao ay lumikha ng isang kapinsalaan sa kalikasan na may kapangyarihang pahinain ang sibilisasyon nito-isang kalamidad ng maraming mga kadahilanan; isang kalamidad na babaguhin ang iyong kapaligiran, na mag-aalis ng iyong mga lupa, na magpapatuyod sa iyong mga ilog; isang kalamidad na magwawakas sa iyong paglago at pagpapalawak; isang kalamidad na naging produkto ng mga dekada at siglo ng maling paggamit ng mundo, na walang pag-iisip ng bukas, na tila ang mundo ay walang katapusan na biyaya na maaaring mapagsamantalahan nang walang limitasyon.

At ang mga relihiyon ng mundo, na lahat ay pinasimulan ng Diyos, ay nasa pagtatalo sa isa’t isa-kung minsan ay marahas, kadalasan nang labis-sa pagtatalo sa isa’t isa, nagpapaligsahan para sa karapatan sa pangunguna at pagkilala, umangkin sa maraming mga kaso na ang pinakamalaking o kahit na ang tanging tunay na pagpapahayag ng Rebelasyon ng Diyos, ang isang tunay na landas na dapat sundin.

Nagsalita na muli ang Diyos dahil nilapastangan ng sangkatauhan ang mundo at ngayon ay nakaharap sa isang mabigat na suliranin na maaaring humantong sa mahusay na pag-agaw at kontrahan.

Nagsalita na muli ang Diyos dahil nabigo ang relihiyon na makahanap ng pagkakaisa nito, maliban sa isang napakakaunting mga indibidwal at organisasyon.

Nabigo ito upang magtulay ang mga pagkakakilanlan ng panlipunan ng mga tao na dapat mapagtagumpayan nang sapat para maitatag ang isang komunidad ng mundo-upang mapalawak ang agarang grupo ng isa, ang pagkakakilanlan ng rehiyon ng isa, ang natatanging kaugalian at kultura ng isa, upang maging bahagi ng isang komunidad ng mundo.

Ito ay ebolusyon para sa sangkatauhan, isang ebolusyon na humahantong sa mahusay na pagkakaiba-iba ng kultural na pagpapahayag, ngunit nagbibigay-daan sa mga tao upang mabuhay at upang makipag-usap at ibahagi ang kanilang mga nilikha sa isa’t isa.

Ang Diyos ay nagsalita muli kahit na marami ang nagsasabi na ito ay hindi posible, na ang huling propeta ay may dakilang at pangwakas na mensahe sa mundo. Ngunit anong tao ang maaaring sabihin ito? Kahit ang mga Mensahero ng Diyos ay hindi maaaring gumawa ng ganitong mga pag-aangkin.

Dahil ang Diyos ay makipag-usap sa panahon ng hinahangad ng Diyos at hindi nakatali sa pamamagitan ng mga ideya ng tao o paniniwala. Anong pagmamataas sa pag-iisip na ang Tagapaglikha ng lahat ng uniberso ay mahadlangan sa pamamagitan ng pag-aakala ng tao at paunawa ng tao.

Iyon ang dahilan kung bakit muli nagsalita ang Diyos, sapagkat mayroong mahusay na pagwawasto na dapat dumating sa iyong pag-unawa sa Banal na Presensya at Kapangyarihan sa iyong buhay at sa mundo at sa ibayong sanlibutan sa loob ng isang Dakilang Komunidad ng buhay sa uniberso.

Ang sangkatauhan ay nakatayo sa hangganan ng kalawakan, ang hangganan ng pakikitungo sa isang Mas Dakilang Komunidad ng buhay-isang Dakilang Komunidad na mas kumplikado, masigasig at mapaghamong kaysa sa anumang bagay na naranasan ng pamilya ng tao.

Ito ay animo ang sangkatauhan ay isang kabataan na pumapasok sa isang pang-adultong mundo, na puno ng pag-aakala at pagpapahalaga sa sarili, siyempre, ngunit walang kamalayan at mapanganib na walang muwang sa mga katotohanan at mga paghihirap ng daigdig na pang-adulto.

Ang mga relihiyon ng mundo, na ibinigay upang magtayo ng sibilisasyon ng tao, ay hindi idinisenyo upang ihanda ang sangkatauhan para sa Dakilang Komunidad. Hindi iyon ang kanilang layunin o tungkulin, nakikita mo.

Ngunit ngayon ang ebolusyonaryong pag-unlad at proseso ay nagdulot ng sangkatauhan sa dakilang hangganan na ito. Ang pamumuhay sa isang mundo ng pagtanggi ng mga mapagkukunan at lumalaking populasyon, dapat itong harapin ang katotohanan, ang kahirapan at ang mahusay na pagkakataon na nakaharap sa isang Dakila Komunidad ng buhay.

Dahil lampas sa iyong mga takot, lampas sa iyong mga pagkabalisa, lampas sa iyong pag-iwas at pagtanggi, makikita mo na ang Malalaking Alon ng pagbabago na darating sa mundo at pagtatagpo ng sangkatauhan sa isang uniberso ng matalinong buhay ang dalawang pinakadakilang mga bagay, ang dalawang pinakadakilang pagganyak na humahantong sa sangkatauhan upang magtulungan sa wakas at magtatag ng isang gumaganang at pantay na kaayusan sa mundo, isang katatagan ng daigdig na hindi kailanman natagpuan bago nito.

Ang katatagan na ito ay hindi maaaring maging sa ilalim ng mapang-api na panuntunan, o hindi ito magtatagumpay. Ito ay malilikha na ngayon mula sa pangangailangan. Para sa mga bansa na nakikipagkumpitensya at nakikipaglaban laban sa isa’t isa ay simutin lamang ang mundo nang higit pa at mas mabilis. At sa isang pagbabago ng klima at isang pagbabago sa kapaligiran, ang mga bansa ay kailangang magtulungan kung sila ay upang mabuhay at upang magbigay para sa kanilang mga tao.

Ito ay ang buhay na pangkaraniwan, simple na antas, nawala sa modernong pag-iisip na iniisip sa palagay ng kanyang mga kagustuhan at mga takot nito, ang mga pantasya at mga likha nito na may ganitong labis na pagpapalayaw na hindi nito makita ang mga katotohanan ng buhay mismo.

Ilagak ang iyong kapaligiran at ito ay papanghinain sa iyo. Ito ay gagana laban sa iyo. Labanan ang bawat isa, at ang digmaan ay magiging panghabang-buhay. Ang [lumang] mga karaingan ay magpanibago, at ang mga bagong karaingan [magiging] itinatag.

Ang mundo ay nangangailangan ng isang Bagong Rebelasyon. Dahil ang Kristiyanismo ay hindi maaaring iligtas ang mundo. Hindi maliligtas ng Islam ang mundo. Ang Buddhismo at Hinduismo ay hindi makaliligtas sa mundo. At ang Hudaismo ay hindi kailanman dinisenyo upang iligtas ang mundo.

Ngayon na mayroong isang komunidad ng daigdig na may mahusay na pagsasama-sama at mahusay na karupukan at mahusay na kahinaan, kapwa sa panloob na pagbagsak at sa panlabas na kumpetisyon at interbensyon, oras na para sa sangkatauhan na lumaki. Panahon na para sa isang pagbabago ng puso, para sa mga tao ng lahat ng mga bansa-isang pagsasaalang-alang ng katotohanan ng sitwasyon, isang pag-unawa sa Malalaking Alon ng pagbabago at ang kanilang kapangyarihan upang maapektuhan at papanghinain ang isang matatag na mundo.

Panahon na para magsalita ang Diyos muli. Siyempre alam ito ng Diyos, kahit na kakaunti ang nakakilala nito.

Maraming tao ang naghihintay para sa katuparan ng kanilang maagang mga propesiya-ang pagbabalik ng Imam, ang Maitreya [o] ang Jesus. Ngunit hindi sila babalik, nakikita mo. At ang mga darating upang angkinin ang mga pamagat na ito at ang mga pagkakakilanlan na ito ay hindi ang espirituwal na napaliwanagan o ang espiritwal na pinagkalooban, ngunit ang mga mula sa Malawak na Komunidad na nandito upang samantalahin ang kahangalan ng tao at pag-asa.

Ang Diyos ay nagsalita muli. Kung matapat mong makilala ang pangangailangan para sa nito-ang pangangailangan para sa nito sa iyong buhay, sa iyong komunidad, sa iyong pamilya, sa iyong bansa, sa pagitan ng iyong mga bansa-kung gayon ay makikita mo na ang isang Bagong Rebelasyon ay kinakailangan at ikaw ay tunay na nabubuhay sa isang panahon ng Rebelasyon.

Ngunit dito dapat kang maging napakalinaw, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay sa iyo ng isang bagong superhero para paniwalaan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay sa iyo ng isang napakalaking doktrina upang sundin ang malubhang banta ng parusa kung dapat kang mabigo. Hindi hinihiling ng Diyos na maniwala ka sa isang guro. Hindi hinihiling ng Diyos na magkaroon ka ng isang teolohiya o isang pilosopiya.

Ang Diyos ay nagdadala, sa halip, ang kapangyarihan ng Karunugan sa indibidwal at sa kapangyarihan na yun, pananagutan sa paglilingkod sa mundo. Ang Diyos ay hindi magbibigay sa sangkatauhan ang isang bagong ideya na kung saan ito ay lalabanan sa hindi pagsang-ayon. Ito ay magbibigay sa iyo ng isang bagay na mas mahalagang pamantungan, isang bagay na maaari mong talagang ibigay lamang sa isang komunidad ng mundo na nakaharap sa mahusay na panganib at pagbabago.

Ito ay isang mas pasulong na Rebelasyon-hindi ibinigay ngayon sa simpleng mga kuwento o anecdota, hindi ibinigay sa pagpapaalaala, hindi nakalarawan sa simpleng mga imahe pastoral, hindi ibinigay sa mistico na pagkakakilanlan sa pangako ng paliwanag, ngunit ibinigay upang dalhin ang mga indibidwal sa isang estado ng pagkilala at isang pakiramdam ng responsibilidad, hindi lamang sa sarili, kundi sa pagliligtas sa sariling sibilisasyon ng tao.

Ang mga tao ay hindi mauunawaan ito sa una dahil hindi nila nakikita ang malaking panganib na nakaharap sa sangkatauhan. Iniisip nila na ang buhay ay magiging tulad ng dati, malamang mas nakapag-aalingan, mas mahirap, mas hindi tiyak. Hindi nila napagtanto na nakatira sila sa isang bagong mundo-isang mundo na nagbago ng hindi mahahalata, isang daigdig na hindi magiging katulad ng mundo na pinaglakihan nila, mundo ng kanilang mga magulang o mga ninuno. At makikita nila na kung walang patnubay ng Karunugan sa kanilang sarili, mawawala sila sa mundong ito-ang mundong ito na magiging mas nakakagambala, na higit na walang katiyakan.

Sa isang tiyak na punto, hindi ka maaaring tumakbo mula dito. Hindi ka maaaring mabuhay sa isang estado ng pantasiya o pagtanggi, ipanukala ang iyong paninisi at poot sa iyong mga magulang o sa iyong kultura o mga organisasyon o mga pamahalaan.

Dapat mayroong isang pagtutuos, nakikita mo, at ang mas maagang pagtutuos na ito na mangyayari para sa indibidwal, mas maaga sila masimulang angkinin ang kanilang buhay.

Ngunit kung ano ang gagabay sa sangkatauhan ay kung ano ang mag impluwensya at tumutukoy sa iyong mga desisyon. Kung ikaw man ay pinuno ng isang bansa o isang mahirap na tao na naninirahan sa labas ng lungsod, ito ay kung ano ang nagpapaalam sa iyong mga desisyon at kung ano ang maaari mong marinig at makita sa loob ng iyong sarili at sa iba na gumawa ng lahat ng mga pagkakaiba sa kung ano ang pinili mong gawin sa harap ng Malalaking Alon ng pagbabago at ang antas ng karunungan na maaari mong dalhin sa iyong sariling mga pangyayari, gaano man kahirap sila.

Ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan ang isang bagay sa sangkatauhan na hindi alam ang mga pangangailangan nito-ang isang mahalagang elemento, ang nawawalang piraso, ang bahagi na tanging ang Diyos ay makapagbibigay, ang lakas, ang kapangyarihan at pangitain na tanging ang Diyos ay makapagbibigay.

Kung wala ito, hindi ka mailigtas ng iyong teknolohiya. Ang iyong katalinuhan ay hindi makapagliligtas sa iyo. Hindi ka mailigtas ng swerte. Ang pagliit o pag-iwas ay hindi makapagliligtas sa iyo. Ang paglublod sa mga libangan at mga paglilibang ay hindi makapagliligtas sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit nagsalita ang Diyos muli.

Ang Mensahe ay tapat. Tunay na tapat ito na ang mga tao ay tatakas mula rito. Tunay na tapat na ito ay mgapalito sa mga taong tumatanggap nito sa una, marahil. Tunay na tapat ito sapagkat ito ay humihiling sa iyo na maging matapat.

Hinihiling nito sa iyo kung ano ang nilikha ng Diyos sa iyo at upang pamahalaan ang bahaging iyon ng iyong sarili na isang produkto ng pamumuhay sa mundo-isang malaking hamon, ngunit isang makatarungang hamon kung ikaw ay maaaring harapin ang isang pagtanggi na mundo at sa harap ng mga katotohanan ng Dakilang Komunidad, kung saan ang pagkakatulad ng bata at kamangmangan ay makapagpinsala at makapagpahina sa iyo.

Ang mundo ay nagbago na. Ang mga dakilang paghahayag ng Diyos ay dapat na ngayong bibigyan ng susunod na yugto ng kanilang pagpapahayag-hindi upang palitan ang mga ito kundi upang maitaas ang mga ito at linisin ang mga ito at dalhin ang mga ito sa pagkakatugma sa isa’t isa. Ang mga ito lahat ay mga landas patungo sa Karunungan, nakikita mo. Iyan ang katunayan ng mga ito.

Ang mga ito ay naging ibang mga bagay sa pamamagitan ng mga pamahalaan, ng mga indibidwal at institusyon, ng mga bansa na naghahanap ng kapangyarihan at pangingibabaw. Sila ay nahaluan ng kultura at kaugalian at mga lokal na pananaw sa isang punto kung saan ang kanilang mahahalagang diin at layunin ay maaaring mahirap na makilala.

Ito ay upang dalhin ang mga tao pabalik sa kakanyahan ng spiritualidad, na siyang kapangyarihan at ang pagkakaroon ng Karunungan sa indibidwal, ang kapangyarihan at ang pagkakaroon ng Karunungan-ang mas dakilang katalinuhan na ibinigay ng Diyos sa bawat tao, nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga grupo at mga bansa ng mga tao, na sumusuporta sa kalayaan at kapatawaran, pagkilala, komunikasyon, trabaho, pagsisikap, pananagutan.

Ito ay hindi lamang isang pagpipilian ngayon, dahil ang mundo na iyong hinaharap ay magiging mas mahirap at mas hinihingi. At ang mga desisyon na kailangan mong gawin ay magiging lubhang kinahinatnan para sa iyo at para sa iba.

Hindi ka maaring maging alikot sa harap ng Malalaking Alon ng pagbabago. Nakatayo ka sa bungad ng Dakilang Komunidad. Tanging ang Diyos ang makapaghahanda sa iyo para sa dalawang dakilang katotohanan na ito. At binibigyan ka ng Diyos ng mahahalagang bahagi ng paghahanda na iyon.

Ibinibigay ng Diyos sa mundo kung ano ang kailangan nito, ngunit hindi ito makita ng mga tao. Gusto nila ng isang pinuno ng mandirigma. Gusto nila ng isang militar na kapangyarihan. Gusto nila ng isang Barabbas, hindi isang Hesus. Gusto nila ang panginoon ng mga lupain, hindi ang Panginoon ng Langit. Gusto nila materyal na kapangyarihan. Gusto nila ang materyal na resolusyon. Gusto nilang maayos ang kanilang mga problema para sa kanila. Gusto nilang ibigay ang manibela sa halip na tanggapin ang kaloob na responsibilidad.

Ang himala ng Bagong Mensahe ay ang himala ng lahat ng mga Rebelasyon. Ito ang himala ng personal na rebelasyon. Ito ang himala ng personal na pagtubos. Ito ang himala ng personal at indibidwal na responsibilidad at kontribusyon sa lipunan at sa iba. Ito ang himala ng pagbibigay. Ito ang himala ng pagpapatawad. Ito ay ang himala na sumasalamin sa iba pa sa isang mas malalim na antas, lampas sa kaharian at ang abot ng pag-iisip. Ito ang himala ng iyong tunay na katotohanan na nagpapahayag ng sarili sa isang mahirap at pansamantalang mundo.

Ang magpabatid sa iyong mga desisyon ay ang lahat ng pagkakaiba sa pagtukoy ng kinalabasan. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang tinig at ang budhi upang gabayan ka, ngunit hindi ang iyong tinig o ang iyong budhi. Ito ay bahagi ng isang mas mataas na Tinig at isang mas mataas na budhi.

Ang Diyos ay hindi namumuno sa mundo, namamahala sa panahon. Ang Diyos ay hindi ang pinagmulan ng mga kalamidad at mga sakuna, mga bagyo at mga lindol at mga baha. Iyan ay ang paggana ng kalikasan lamang.

Ipinadala ka ng Diyos sa mahirap at hindi nahuhulaang mundo na ito, sa lahat ng kagandahan nito, upang maibalik ang kapangyarihan ng Karunungan at sa kapangyarihang ito ay magabayan upang ibigay kung ano ang iyong disenyo upang bigyan ang partikular kung saan ang iyong kontribusyon ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto.

Ang lahat ng ito ay lumalampas sa pag-iisip ng tao, siyempre, sapagkat hindi mo mauunawaan ang mga gawain ng Likha at Langit, na umaabot nang higit pa sa pisikal na uniberso, na napalawak ito na walang lahi na kailanman naintindihan ang kabuuan nito o ang buong kahulugan nito.

Dito ang mga praktikal at ang mystical ay magkaisa. Dito ang panloob at panlabas ay gumawa ng kanilang mahahalagang koneksyon. Dito ang isip ay pinamamahalaan ng isang mas higit na katalinuhan upang ang matinding kakayahan ng pag-iisip ay maaaring matalino na ginagamit at inilapat. Dito ang mga tao ay may responsibilidad hindi lamang para maisagawa ang kanilang mga gawain sa pagkakasunud-sunod at balanse, kundi pati na rin upang makita kung ano ang dapat nilang gawin upang tulungan ang pamilya ng tao kung saan maaaring ibigay ang kanilang mga handog.

Kailangan mong tingnan ang mundo ng mahabagin sa hinaharap. Makakakita ka ng kabiguan at pagkawala. Makikita mo ang malaking kamangmangan at kahit na ang paulit-ulit na pagpapalayaw ng sangkatauhan ay lalong mas matinding.

Kailangan mong patawarin at tingnan ang mundo nang may habag. Hindi ka maaaring maging ganap na hiwalay mula dito, dahil ikaw ay konektado dito, ikaw ay ipinadala upang maglingkod dito at ang iyong layunin at tadhana ay may kaugnayan dito.

Ang layunin ay hindi [panloob] kapayapaan. Ang layunin ay kontribusyon. Kahit na ang pinakadakilang mga banal ay kinikilala ito at ipinapadala sa mundo upang turuan at ipangaral at mag-ambag kung saan nila magagawa.

Ang iyong mga tagumpay sa mundo, o kahit na ang iyong mga espirituwal na tagumpay, ay lahat ay gagamitin upang maglingkod, upang mapagaan ang pasanin ng mga nakapaligid sa iyo, upang hikayatin ang mga tao na bumalik sa Kapangyarihan at ang Presensya na ang kanilang Pinagmumulan at ang kanilang koneksyon sa Banal – Gamit ang anumang mga paniniwala o mga simbolo o mga larawan o mga personahe na nakikita nila ang pinaka kagila-gilalas.

Ang mahalaga at impotante ay ang pagtugis at pagkilala na nabubuhay ka na may dalawang isipan-ang makamundong isip at ang mas malalim na kaisipan ng Karunungan.

Ito ay para sa lahat, hindi lamang para sa isang tribo, isang grupo o isang beses sa kasaysayan o upang matugunan ang isang mahusay na kabanata sa mahabang kuwento ng presensya ng sangkatauhan sa mundong ito.

Nagsalita na muli ang Diyos ngayon ng mga mas dakilang bagay-mga bagay na higit sa karaniwan at mga bagay na lubhang karaniwan at mahalaga. Ang Diyos ay nagsalita tungkol sa Dakilang Komunidad, ang Malalaking Alon ng pagbabago, ang kahulugan ng iyong panloob na katotohanan [at] ang mahahalagang pagtugis upang mabawi ang iyong koneksyon sa Karunungan, na naririto upang gabayan ka, protektahan ka at patnubayan ka sa iyong mas malaking mga magagawang kabutihan sa buhay.

Ito ay isang pambihirang tagumpay para sa indibidwal. At magiging ang mga indibidwal ang gagawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagpapasya sa kapalaran at sa hinaharap ng sangkatauhan.

At kung ano ang nagpapaalam sa kanilang mga desisyon-kung ito man ay ambisyon, paniniwala, takot, pagmamataas at ang kanilang naunang pag-unawa o ang higit na inspirasyon na tanging Karunungan lamang ang makapagbibigay-ay matutukoy ang kinalabasan sa bawat sitwasyon.

Ang Diyos ay nagsalita muli. Dapat kang pumunta sa Rebelasyon upang makita. Huwag kang maging mangmang at humiwalay at subukan husgahan o intindihan ito, sapagkat hindi mo ito mauunawaan. At upang hatulan ito ay magpapakita lamang ang iyong kamangmangan at ang iyong kawalan ng katapatan.

Ito ay isang dakilang panahon ng Rebelasyon. Ito ay isang dakilang panahon ng paghahanda para sa hinaharap. Ito ay isang magandang panahon upang dalhin ang iyong buhay sa balanse at pagkakatugma at upang ihanda ang iyong sarili para sa pamumuhay sa isang bagong mundo, isang hinihingi mundo, ngunit isang din mapagtutbos na mundo kung ang sangkatauhan ay pinili upang sundin kung ano ang ibinigay ng Diyos.

Nakaraang Kabanata: Ang Pakikipag-ugnayan sa Mas Mataas na Awtoridad sa Iyong Buhay

Susunod na Kabanata: Ang Tatak ng mga Propeta ay Muling Binali ng Diyos

 

1 thought on “Nagsalita Muli Ang Diyos

 1. Lee Krenik

  Helpful…like a recipe to be followed
  Realize today that every one was part of my self…my tru Self

  I belong to God and so does everyone else

  When someone fails me I see the great need for knowledge.
  It is confirmation of the value of know ledge
  Others are foolish. I am not because knowledge guides me.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *