Ang Pakikipag-Ugnayan

Tulad ng ipinahayag kay
Marshall Vian Summers
Noong ika 16 na Abril 2011
Sa Boulder, Colorado
Estados Unidos

Ngayon ay magsasalita kami tungkol sa Diyos, ang Mas Mataas na Awtoridad.

Ang Mas Mataas na Awtoridad ay nagsasalita sa iyo ngayon, nagsasalita sa pamamagitan ng Presensya ng Angheliko, na nagsasalita sa isang bahagi mo na ang sentro at pinagmumulan ng iyong Katauhan, pagsasalita na lampas sa iyong kalagayan panlipunang, lampas sa iyong mga ideya at paniniwala at ang mga ideya at paniniwala ng iyong kultura at maging ang iyong relihiyon.

Ang Mas Mataas na Awtoridad ay may Mensahe para sa mundo at para sa bawat tao sa mundo. Ang Mensahe ay higit pa sa isang ideya. Ito ay higit pa sa isang hanay ng mga ideya. Ito ay isang pagtatawag at kumpirmasyon, na tinatawagan ka na tumugon at nagpapatunay na mayroong mas malalim na kalikasan sa loob mo at sa lahat ng tao sa mundo. Ang pagkumpirma ay isang punto sa iyong kakayahang tumugon.

Ang Kapangyarihan at ang Presensya ang namumuno sa pisikal na uniberso, isang uniberso na mas malaki at mas malawak kaysa sa kung ano ang maaari mong marahil isipin, at mas higit pa sa pisikal na uniberso hanggang sa mas malawak na kaharian ng Lumikha mismo, na isang bagay na wala pang mga tao sa mundo itinuturing na maaori.

Gayunpaman ang Mas Mataas na Awtoridad ay nagsasalita sa iyo sa iyong pinaka-pribadong lugar, ang sentro ng iyong pagkatao, malalim sa ilalim ng kalatagan ng iyong isip.

Ito ang iyong pinakadakilang relasyon at ang Pinagmulan ng kahulugan at layunin sa lahat ng iyong relasyon sa mga tao, sa mga lugar at kahit sa mga bagay.

Kailangan mo ngayon ang Mas Mataas na Awtoridad na ito upang makipag-usap sa mas malalim na bahagi mo, upang ipaalam sa iyo ang mas malalim na bahagi mo at ihanda ka para sa pamumuhay sa isang bagong mundo at para sa pakikipag-ugnayan sa isang uniberso ng matalinong buhay, iyon ay ang Dakilang Komunidad ng buhay. Hindi mo alam ang mga bagay na ito, subalit sila ay parte ng buhay mo.

Marahil ay naranasan mo ang iyong mas malalim na kalikasan sa mga panahon ng kalinawan, mga oras ng paunang kaalaman kahit sa mga oras na pagkabigo, nang marinig mo ang higit sa iyong mga hangarin at ang iyong mga takot at ang mga kagustuhan at takot ng mga iba.

Ang Mas Mataas na Awtoridad ay tumatawag sa iyo, tinatawagan ka sa pamamagitan ng Sinaunang Pasilyo ng iyong isip, tinatawagan ka na lampas sa iyong mga paniniwala at ang iyong mga abala.

Sapagkat nagsalita muli ang Diyos at ang Salita at ang Tunog ay nasa sanlibutan. Ito ay isang mas malalim na komunikasyon, mas malalim at mas mahimbing kaysa maunawaan ng pag-iisip.

Ito ay nagsasalita ng isang mas malawak na layunin at mas malalim na pananagutan at mas malaking kaugnayan, kapwa sa mundong ito at higit pa. At sa pamamagitan ng kapisanan na ito, ikaw ay naging isang tulay-tulay sa mundo, isang tulay sa iyong Sinaunang Tahanan kung saan ka nanggaling at kung saan ka babalik.

Maraming kagustuhan ang tao. May malaking takot sila-ang takot sa pagkawala, ang takot sa hindi pagkakaroon, ang takot sa pag-agaw, ang takot sa pang-aapi, ang takot sa sakit at pagdurusa at ang sakit ng kamatayan.

Ngunit ang Mas Mataas na Awtoridad ay nagsasalita nang lampas sa lahat ng mga bagay na ito. Nagsasalita ang Lumikha sa Likha.

Ang nilikha sa loob mo ay ang mas malalim na pag-iisip na tinatawag naming Karunungan. Ito ay ang permanenteng bahagi mo. Ito ay bahagi mo na umiiral bago ang buhay na ito at umiiral pagkatapos ng buhay na ito, na naglalakbay sa pamamagitan ng mga puwang ng Paghihiwalay, ginagabay lamang ng kapangyarihan ng Boses.

Maraming kagustuhan ang tao. May malaking takot sila. Maraming tao ang may matibay na paniniwala. Ngunit ang Mas Mataas na Awtoridad ay nagsasalita nang lampas sa mga bagay na ito sa lahat ng makakita at makarinig at kung sino ang maaaring tumugon sa mas malalim na antas.

Hindi mo masusuri ito. Mas malaki ito kaysa sa iyong isip. Hindi mo maaaring pagtalunan ito, sapagkat ito ay lampas sa iyong mga kakayahan.

Ito ay mahiwaga dahil ito ay malaganap. Ang pinagmulan nito ay lampas sa mundong ito at lahat ng mundo, kaya hindi mo ito maaring ipalagay.

Ngunit ang karanasan ay napakalalim na maaari itong baguhin ang kurso ng iyong buhay at gumulantang sa iyo mula sa iyong panaginip na Paghihiwalay, pagtawag sa iyo sa iyong mga pagkabahala at sa iyong mga asosasyon at lahat ng bagay upang marinig mo ang Sinaunang Boses, napaka sinaunang na nagsasalita ng isang buhay na lampas sa iyong pagtaya. Ngunit isang buhay na iyong buhay.

Alam ng Diyos kung ano ang darating sa abot-tanaw. Alam ng Diyos kung bakit narito ka. Ipinadala ka dito ng Diyos para sa isang layunin. Ang iyong mga plano at mga hangarin ay bihira magpaliwanang para sa mga ito.

Ito ay isang bagay na mas malaki. Ito ay isang bagay na mas simple at hindi gaanong engrande. Ito ay isang bagay na mahalaga sa iyong Katauhan at sa iyong likas pagkatao at sa iyong disenyo.

Ito ang pinaka pangunahing relasyon na mayroon ka, ang pinakamalalim na pag-ibig, ang pinakadakilang relasyon. Pinagsasama-sama ka nito sa iyong sarili at dalhin ang iyong buhay upang tumuon.

Tinatawagan ka nito sa mga sitwasyon na nakakapinsala o walang pangako para sa iyo. Tinatawagan ka nito sa mas malawak na paglahok sa mundo, na ginabayan ng mahiwagang Sinaunang Boses, isang Boses na hindi katulad ng anumang narinig mo na, mas malalim kaysa sa kahit anong naramdaman mo, mas malaki kaysa sa anumang bagay na iyong nakikita o nahawakan.

Maraming kagustuhan ang tao. Sila ay hinihimok ng malaking takot. Kahit ang kanilang mga kasiyahan ay puno ng takot at pangamba.

Ngunit ang Sinaunang Boses ay lampas sa pagkatakot, at kapag tumugon ka, malalampasan mo ang pagkatakot.

Sino ang maaaring sabihin kung ano ito? Sino ang maaaring suriin ito?

Huwag maging hangal at mag-isip sa mga tuntunin ng pagiging produktibo. Huwag maging analytical. dahil ito ay nangyayari sa isang mas malalim at mas mahimbing na antas.

Huwag magpaurong mula dito. Sapagkat ito ang iyong buhay, ang iyong layunin at ang iyong tungkulin.

Ang Presensya at ang Biyaya ay sumasaiyo. Ngunit nakatingin ka sa iba pang mga bagay. Ang iyong isip ay sa ibang lugar. Ang matutubos sa iyo at nagpapanumbalik sa sarili mo ay nasa iyo ngayon. Ngunit naghahanap ka sa kabilang direksyon.

Ang Rebelasyon ay nasa mundo. Dumating muli ang Diyos na may higit na Mensahe para sa sangkatauhan at isang paghahanda para sa isang mahirap at mapanganib na kinabukasan para sa pamilya ng tao.

Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nangyayari ito? Paano ka maghahanda?

Tanging ang Rebelasyon lamang ang maaaring sumagot sa mga tanong na ito. Ang pagtatakda ng iyong sarili ay hindi magsasagot sa mga tanong na ito.

Maraming kagustuhan ang tao. Sila ay lubhang ginulo. Sila ay napaka-abalang-abala. Ngunit hindi nila alam kung nasaan sila o kung ano ang ginagawa nila. Ang kanilang mga layunin ay ang mga layunin ng lipunan para sa pinaka-bahagi. Hindi nila alam kung saan sila pupunta sa buhay o kung bakit narito sila o kung sino ang nagpadala sa kanila at kung ano ang magpapanumbalik sa kanila at ganapin ang mga ito at ibigay ang kanilang layunin at direksyon sa buhay.

Ang Sinaunang Boses ay nagsasalita sa iyo ngayon. At maririnig mo ang Sinaunang Boses na tumutugon sa iyong sarili, sapagkat ang iyong koneksyon ay napakalalim. Ito ay tulad ng mga ilog na tumatakbo sa ilalim ng lupa sa ilalim ng disyerto, mga ilog na nasa ilalim ng lupa ng pinakadalisay na tubig ngunit hindi nakikita mula sa ibabaw at hindi matatagpuan maliban sa ibang paraan.

Habang nabubuhay ka sa iyong buhay sa ibabaw, malalim sa loob mo, nakakonekta ka sa Banal. At ang koneksyon na ito ay mararanasan sa pamamagitan ng ang Pagtawag at pagtugon, sa pamamagitan ng pagsunod sa isang mas malalim na Boses at isang mas mataas na direksyon.

Tinanong ng mga Tao Bakit? Bakit nangyayari ito? Dapat silang tumigil at makinig at matutong makinig upang dalhin ang kanilang pansin na ganap sa sandaling ito upang marinig at madama nila at makita na ang Rebelasyon ay nagpapakilos sa kalooban nila.

Kaya ang Rebelasyon ay gumagalaw, ng Rebelasyon sa loob ng bawat tao. Ganito ang pagsasalita ng Diyos sa mundo sa panahon ng Rebelasyon. Ito ay relasyon sa pinakamalalim at pinakamahalagang antas.

Hindi ka maaaring lumayo mula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pumupunta sa lahat ng dako kasama mo. Ang Diyos ay sumasainyo sa bawat sandali, sa bawat aktibidad na ginagawa mo.

Tanging sa iyong mga pag-iisip na maaari kang maging hiwalay, pag-uugnay ng iyong sarili sa iba pang mga bagay, pagkilala sa iba pang mga bagay. Ngunit ang Sinaunang Boses ay nasa loob mo, tinatawagan ka na tumugon, ginagabayan ka, pinipigilan ka.

Upang maunawaan ang iyong mas malalim na kutob ng loob at ang mga pagganyak ng iyong puso, dapat mong simulan upang makinig. Makinig sa loob ng iyong sarili. Makinig sa mundo nang walang kahatulan at paghatol. Makinig para sa mga palatandaan ng kung ano ang darating. Makinig sa kung paano ka dapat tumugon. Makinig sa kung sino ang makakasama at hindi makakasama.

Dito hindi ka sumunod sa takot. Dito ay walang paghatol. Dito ay may isang mas malawak na pag-unawa at mas malaking pagkilala.

Ang Diyos ay naglagay ng Karunungan sa loob mo upang gabayan ka at protektahan ka at patnubayan ka sa mas dakilang buhay at paglahok sa mundo. Nananatili itong lampas sa lupain at ang abot ng pag-iisip. Ito ay nangyayari sa mas malalim na antas.

Kapag sinimulan mong maranasan ito, nagsisimula kang makakuha ng higit na kaunawaan. Magiging maingat ka tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa at kung sino ang iyong iniuugnay. Nakikinig ka nang malalim sa iba upang makita kung dapat kang makibahagi sa kanila at kung ano ang kanilang pakikipag-usap sa iyo.

Naniniwala ang tao sa maraming bagay, ngunit napakaliit ang kanilang kaalaman. Sila ay nabubuhay sa ibabaw ng isip, na kung saan ay maligalig at may gulo, at pinamamahalaan ng hangin at mga hilig ng mundo.

Ang kanilang paniniwala ay kapalit ng mas malalim na relasyon. Ang kanilang mga pagkabahala ay isang pag-iwas sa mas malaking pakikipag-ugnayan na nakalaan sa kanila.

Nakatayo na hiwalay, hindi nila makita. Hindi nila alam. Hindi sila maaaring tumugon. Sila ay pinangungunahan ng kanilang mga kaisipan, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang mga reaksiyon. Sila ay mga alipin, nabubuhay na hamak.

Ngunit ang Misteryo ay nasa loob nila. Ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Higit pa sa pagkamit ng mga layunin, matamo ng yaman at pagsasama at pagkilala sa lipunan, ito ang pinakamahalagang bagay sapagkat ito ang arena ng isang mas malawak na pakikipag-ugnayan.

Ang Misteryo ay ang pinagmulan ng lahat ng bagay na mahalaga. Ang lahat ng mga mahusay na imbensyon at mga kontribusyon, ang mahusay na mga relasyon, ang mahusay na mga karanasan-lahat sila ay nagmula sa Misteryo-sino ka, kung bakit narito ka, kung ano ang tumatawag sa iyo, ang iyong mas higit na kaugnayan, ang iyong kapalaran sa ilang mga tao sa mundo, ang iyong kakayahan na mahanap ang iyong paraan habang ang lahat sa paligid mo ay natutulog, pangangarap at hindi tumutugon. Ito ay isang paglalakbay na dapat mong gawin o ang iyong buhay ay magiging isang gusot na panaginip at walang iba.

Kapag bumalik ka sa iyong Espirituwal na Pamilya pagkatapos mong iwaann ang mundong ito, titingnan ka nila upang makita kung natapos mo na ang iyong gawain, kung ginawa mo ang mas malalalim na koneksyon. At malalaman mo kung nagawa mo o hinde.

Walang paghatol at pagkondena, tanging pagkilala lang dito. Dito kung ano ang misteryoso nuon naging katotohanan mismo at ang iyong mga prayoridad ay malinaw. Walang mga kaguluhan ng isip. Walang pagtutol.

At gustuhin mong bumalik, na sabihin sa iyong sarili, “Sa pagkakataong ito ay maaalala ko. Alam ko ngayon. Nakikita ko ngayon. Aalahanin ko.”

Ngunit dapat mong tandaan habang narito ka. Iyan ang lahat ng pagkakaiba. Iyan ang simula ng lahat ng bagay na mahalaga. Iyan ang magiging punto ng iyong buhay.

Ito ay misteryoso lamang dahil ikaw ay nahiwalay mula dito, naabala sa mundo ng anyo, nawala sa mundo, lumaki bilang isang indibidwal, nakikibagay sa isang mahirap at nagbabago na mundo. Pagkatapos ay may isang bagay nag paalala sa iyo, at sinimulan mong naramdam na ang Misteryo ay kasama mo at sa iyo at nag-impluwensya sa iyo.

Ang Pinagmulan nito ay lampas sa pisikal na katotohanan, dahil kung sino ka ay lampas sa pisikal na katotohanan. Kung saan ka pupunta sa huli ay lampas sa pisikal na katotohanan. Ngunit ikaw ay sinadya upang nandito dahil ikaw ay ipinadala dito para sa isang layunin. Iyon ang Misteryo.

Nagsasalita kami tungkol sa mga bagay na ito upang makatawag ng pansin sa iyo sa isang mas malalim na antas, upang tumawag sa kung ano ang tunay, upang makipag-usap sa isang bahagi mo, na hinde mo gaano nalalaman na kung alin ay dakila na bahagi mo. At ang bahaging ito sa iyo ay tutugon dahil sa Atin sinaunang pangako na magkasama.

Ikaw ay natatakot dito, ngunit nais mo din ito sa parehong oras. Ito ay isang natural na pagnanais, mas natural kaysa sa anumang bagay na iyong ginagawa o magagawa sa mundo.

Ito ay ang Pakikipag-ugnayan.

Nakaraang Kabanata: Ang Pagsasalysay – Panahon ng Pagtutuos para sa Sangkatauhan

Susunod na Kabanata: Nagsalita ng Diyos – Ang Bagong Mensahe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *