Ujumbe Mpya unasimamia nini?

1.Uhuru– Kujifunza kujenga uhuru, kudumisha na kulinda uhuru wa mtu binafsi na uhuru wa ubinadamu ukikabiliwa na changamoto kubwa na ya kipekee.

 

2.Umoja wa ubinadamu, ushirikiano na kumalizika kwa vita na migogoro -sio kwa sababu ya maadili kamilifu lakini kwa uhai wa ubinadamu.

 

3.Uendelevu na marejesho ya kuhifadhi mazingira– kuhufadhi na kugawa rasilimali ya dunia inayopunguka badala ya kuyapigania, ili kuepuka vita ndiyo ubinadamu uweze kuwa na mustakabali.

 

4.Umuhimu wa Knowledge ndani ya mtu binafsi– Knowlegde ni kipaji kutoka kwa Mwumba kinachoishi ndani yako na kinachokupatia uwezo wa uzoefu na kueleza Kiroho Moja cha ubinadamu, zaidi ya matenganisho ya rangi ya ngozi, mataifa, utamaduni na dini. Knowlegde peke yake ndiyo ina nguvu ya kuongoza na kulinda mtu binafsi na kuwaunganisha na kuwawezesha wanadamu kubuni njia mpya kwa mwenendo wa mbele.

 

5.Mshikamano wa amani na ushirikiano kati ya dini za dunia– Dini zote duniani zilianzishwa na Mungu na kamwe lengo la dini hizi halikuwa kushindana na kuwa na mgogoro kati yao.

 

6.Kuwa na nguvu katika mazingira ya akilii- Unaishi katika mazingira ya akili na pia katika mazingira ya kimwili. Mazingira ya akili ni mazingira iliyo enea ya fikra na ushawishi ambayo sisi wote tunaishi. Kuwa na uwezo wa kufikiri kwa uhuru, wa kuweza kutambua na kupinga ghiliba ya akili, lazima ujifunze kuhusu mazingira ya akili na uwe mwenye nguvu ndani yake.Hatua kwa Knowledge, Kitabu cha Ujumbe Mpya ya mazoezi, kitakufunza jinsi utaweza kufanya hivyo.

 

7.Kujiandaa kwa Jumuiya Kubwa-Upweke wetu umeisha. Unabii wa Ujumbe Mpya unafumbua kwamba binadamu hako peke yake ulimwenguni nahata ndani ya dunia hii. Ujumbe Mpya uko hapa kuwatayarisha watu na mataifa kwa ukweli, hatari na nafasi ya kuibuka Jumuiya Kubwa ya waangavu ulimwenguni. Kama watu asili wa dunia hii, Lazima tupambane kuingiliwa na mataifa kutoka nje kwa hekima na utambuzi na tuanzishe sheria zetu za shughuli.

 

8.Kujiandaa kwa Mawingu Makubwa ya Mabadiliko– Unabii wa Ujumbe Mpya unafumbua kwamba binadamu anakabiliwa na Mawimbi Makubwa ya Mabadiliko, yatayoleta hali isiyokuwa ya kawaida katika historia ya binadamu. Kati ya Mawimbi Makubwa kuna mabadiliko ya hali ya hewa na hali ya hewa ya janga, kushuka kwa rasilimali za nishati, uchakavu mkubwa wa mazingira, kupungua uzalishaji wa chakula, migogoro ya kiuchumi na tishio kubwa ya migogoro ya ushindani, na vita dhidi ya rasilimali ya dunia iliyobaki. Mawimbi Makubwa yataleta hali ya ukosefu wa utulivu duniani, hata katika mataifa tajiri. Ugundulifu na tayarisho kwa ukweli wa Jumiiya Kubwa na kukabiliwa na Mawimbu Makubwa ya Mabadiliko unawakilisha hitaji kubwa ya wataki huu wetu. Ujumbe Mpya uko hapa kututayarisha katika kukabiliwa na nyakati ngumu zilizo mbele.

 

9.Kuchangilia kwa dunia ya mahitaji- Furaha ya ukweli inakuja unapofanya kazi uliokija kuifanya. Kutimiza hii, lazima uunganishe akili yako ya ma_kirio na akilli yako iliyo ndani yako ya Knowledge na kukuza hekima na nguvu ya kutimiza misioni yako duniani.

 

10.Kujenga nguzo nne za maisha yako– Maisha yako iko na nguzo nne. Kama miguu minne ya meza, ambayo yanazingatia maisha yako na kukupa nguvu, utulivu na usawa:

Nguzo ya Uhusiano

Nguzo ya Afya

Nguzo ya Kazi na Providership

Nguzo ya Kiroho

Ujumbe Mpya unafumbua maana ya hizi nguzo nne na jinsi zinavyoweza kuwa za nguvu na kuamirishwa. Utahitaji nguzo zilizo imara na za nguvu ili kuwa na uwezo wa kuhimili Mawimbi Makubwa ya Mabadiliko na kuwa duru ya nguvu kwa wengine.

 

11.Mahusiano ya dhamira muhimu-Ulizaliwa ma mision na Knowledge ya kukusaidia kugundua na kutimiza mision hii. Kwa sababu ya hiyo, kuna watu fulani unafaa kukutana nao na kuwasiliana nao. Ndani ya roho yako, hii inawakilisha utaftishi wako wa mahusiano. Katika Ujumbe Mpya, mahusiano haya yanaitwa mahusiano ya dhamira muhimu. Ujumbe Mpya unakufundisha kutafuta na kutambua watu hawa zaidi ya fomu zozote za kivutio na wajibu. Hauwezi kupata na kutimiza mision yako peke yako. Utahitaji mahusiano ya kipekee ya uaminifu na uadilifu ambayo mision na hatima yao ni sawa na yako.

Lazima kuwe na agano inayotetea mambo haya. Ujumbe Mpya kutoka kwa Mungu ni agano mpya, uelewa mpya, njia mpya, inayoenda zaidi ya imani na dhana za kale, zaidi ya mashindano na ugomvi wa kale.

Ujumbe Mpya unasimamia hekima, uhuru, dhamira, umoja, na ushirikiano ulio na msingi katika Kiroho Moja ya ubinadamu na haja kubwa ya wakati wetu.