Vem är Marshall Vian Summers?

Who is Marshall Vian Summers?

Marshall Vian Summers är en andlig lärare och prisbelönt författare. Han har bland annat skrivit Greater Community Spirituality – A New Revelation (Det Större Samfundets Andlighet – en Ny Uppenbarelse) och Steps to Knowledge – The Book of Inner Knowing (Steg till Kunskap – det Inre Vetandets bok). Den senare vann det amerikanska ”Book of the Year Award for Spirituality” år 2000. Totalt har Marshall Vian Summers skrivit över tjugo böcker (men alla har inte publicerats än).

I över tjugofem år har Marshall Vian Summers varit mottagare av ett Nytt Budskap om den mänskliga andlighetens djupare natur och om den stora kris som världen står inför idag. Budskapet talar om en djupgående och genomgripande förändring: mänsklighetens kontakt med Det Större Samfundet, d.v.s. med det Samfund av intelligent liv som finns i universum.

Marshall Vian Summers bringar ett Budskap om enande och förtröstan i en för mänskligheten kritisk tid. Hans Budskap betonar starkt att vi människor måste utveckla en större sammanhållning och lära oss samarbeta på ett sätt som aldrig förr, om vi skall överleva de stora förändringar som väntar oss och kunna utvecklas vidare som släkte.

Summers’ Budskap presenterar en ny bild av mänsklighetens framtid – en framtid där vi ingår i ett större universum av intelligent liv. Han uppmanar mänskligheten att förbereda sig för de allvarliga konsekvenserna av miljöförstöringen, utarmningen av naturresurserna och de våldsamma klimatförändringarna. Han varnar också för ökande globala konflikter samt ingripandet i denna vår värld av utomjordiska krafter som söker dra fördel av en svag och splittrad mänsklighet.

Summers’ böcker tillhandahåller en andlig förberedelse som fokuserar på den djupare intelligens som finns inom varje människa och som kallas för ”Kunskap”. Vi kommer alla att behöva förbinda oss med denna Kunskap inom oss om vi skall kunna finna vår riktning i de svåra tider som stundar. I takt med att nationer, kulturer och religioner allt oftare drabbar samman och blir mer instabila, kommer människor i hela världen att behöva låta denna djupare vägledning bestämma deras handlingar. Vi uppmanas att hjälpa varandra och bryta ny mark för det mänskliga släktet.

Mer information om Marshall Vian Summers och Det Nya Budskapet från Gud finns på internetsidorna www.newmessage.org och www.alliesofhumanity.org. Där finns ett flertal texter översatta till svenska. (Klicka på ”svenska”.)