Det Större Samfundets Andlighet, Inledning

I Det Större Samfundet av världar presenteras Gudsidén annorlunda än i denna värld. I Det Större Samfundet måste Gudsidén vara översättbar från ett samhälle till ett annat, där vanorna och ritualerna, idéerna och områdena av specifik tillämpning kommer att vara unika för varje världs andliga medvetenhet och fromhetsövningar. Allt som kan översättas är den rena upplevelsen av Kunskap – upplevelsen av Det Universella Medvetandet, djup medvetenhet och total relation. Det är denna upplevelse som kommer att framställas i denna bok – en upplevelse av översättbar andlighet som delas mellan intelligent liv överallt. Dess tillämpning är universell. Dess upplevelse är universell. Dess kommunikation är universell. Den riktning som den etablerar för förnimmande varelser överallt är universell.

Det Större Samfundets Andlighet omfattar ett större panorama av liv och innefattar allt som har skapats här och bortom detta, i alla dimensioner, inom alla ramar. Så fullständig är den att ni inte kan famna dess Mysterium, uttömma dess Vishet eller tränga in i dess Kunskap. Men ni kan vara mottagare av dessa saker; och ni kan översätta dem till er egen upplevelse och tillämpa dem här till stort gagn för er själv och för andra.

Världen håller nu på att träda in i ett Större Samfund av Världar. Det är därför nödvändigt att här presentera Det Större Samfundets Andlighet för att göra det möjligt för mänskligheten att förbereda sig mentalt, känslomässigt och andligt för den stora förändring som stundar och de stora möjligheter som denna förändring representerar. För att lära er om Det Större Samfundet, så måste ni lära om dess realitet. Så är detta en välsignelse: att ni må få ta emot en Större Realitet, en Större Religion och en Större Gud.