Det Större Samfundets Andlighet, Förord

Som mottagare av och författare till denna bok och de andra böckerna i Det Större Samfundets Väg, känner jag att det är mitt ansvar att introducera denna uppenbarade Undervisning och den Tradition som den representerar så rent som möjligt, just så som den har uppenbarats för mig. När jag gör detta är det min uppriktiga önskan att representera det större andliga förbund som tjänar alla i det manifesterade livet genom hela Det Större Samfundet.

Jag kan inte säga varför jag utvaldes för denna uppgift. Till att börja med var det ett mysterium även för mig själv. Uppgiften i sig är klart mycket större än något jag hade förutsett i början. Det som började för femton år sedan som en ny och effektiv metod för att lösa problem och för att vinna andlig vägledning i vardagslivet har utvecklats till att bli en religiös tradition av andlig undervisning, förberedelse och bidragande som är ny för vår värld och dock äldre än vår mänskliga existens.

Jag är inte blott en nedtecknare i detta stora företag. Denna Undervisning och allt som den innehåller är produkten av mitt förhållande till De Osedda och mänsklighetens bundsförvanter. För att representera och uppfylla dessa relationer, var det nödvändigt för mig att bli den första eleven i denna Undervisning och företa en resa som kanske få i vår värld någonsin har genomfört förut. Märkligt nog har jag ända sedan barndomen varit begåvad med en mängd information om livet i Det Större Samfundet. Detta är inte resultatet av mitt läsande eller personliga intressen. Det bara finns där. Det har alltid funnits där. Det har oroat mig, inspirerat mig, pressat på mig och rört mig framåt dit ingen väg tycktes leda; och dock alltid med en känsla av en bestående och nåderik andlig närvaro. Det Större Samfundets Andlighet är resultatet av denna oförklarliga resa.

För er som kan läsa denna bok och begripa dess djupare mening och den stora styrka den talar och propagerar för, så erbjuder jag min uppmuntran. Ni står i begynnelsen av en stor och mysteriös resa – en resa in i ett större universum och en djupare upplevelse av det Gudomliga i ert eget liv. Denna bok kommer att vara en port för er och för andra som vet att de är del av ett större liv.

Det är en välsignelse för mig att få dela Det Större Samfundets Andlighet med er och att inbjuda er till att gå bortom den mänskliga medvetenhetens och förståelsens begränsningar in i ett större fysiskt och andligt universum som kallas för Det Större Samfundet. Som ni står i begrepp att få se, så står vår utbildning om vårt liv, vår mening och vår andlighet inför en ny begynnelse.

Marshall Vian Summers 1998