Parafjalë

Hapat drejt Dijes është Libri i Njohurisë së brendshme. Plani i studimit i tij njëvjeçar, i cili është i ndarë në 365 ‘hapa’, ose mësime, është i parashikuar për t’i dhënë mundësinë studentëve që të mësojnë të përjetojnë dhe të përdorin Vetë-Dijen e tyre, ose Fuqinë e tyre Shpirtërore në botë. Hapat drejt Dijes e planifikon arritjen e kësaj pune në një mënyrë hap pas hapi ku stendentët prezantohen me idetë dhe praktikat thelbsore që e bëjnë një ndërmarrje të tillë të mundshme. Të praktikoni çdo ditë ju jep një themel të fortë përvoje dhe zhvillon të menduarit, perceptimin dhe vetë-motivimin e duhur për suksesin në botë si dhe për përparim shpirtëror.

Çfarë është Dija?

Hapat drejt Dijes e përshkruan Dijen në këtë menyrë:

‘Dija përfaqëson Veten tuaj të Vërtetë, Mendjen tuaj të Vërtetë dhe Marrëdhëniet tuaja të vërteta në univers. Aty ndodhet gjithashtu thirrja juaj e madhe në botë si dhe një përdorim të përsorur të natyrës suaj, të të gjitha aftësitëve dhe zotësitëve tuaja, si dhe kufizimet tuaja – të gjitha për t’u përdorur për të mirën në botë.’ (Hapi i dytë)

Dija është mendja e thellë shpirtërore që Krijuesi i ka dhënë çdo personi. Është burimi i çdo veprimi, kontribute dhe marrëdhenie domethënëse. Është sistemi jonë i natyrorshëm i Udhëzimit të Brendshëm. Realiteti i saj është misterioz, por Prania e saj mund të ndihet drejtpërdrejt. Dija është veçanërisht e urtë dhe efektive në udhëzimin e çdo njëriu për të gjetur marrëdhëniet, punën dhe kontributën e tij të vërtetë. Është edhe efektive për t’u përgatitur për të dalluar grackat dhe shgënjimet që ndodhin në rrugë e sipër. Është themeli për të parë, për të ditur, dhe për të vepruar me siguri dhe fuqi. Është themeli i jetës.

Për çfarë janë Hapat drejt Dijes?

Hapat drejt Dijes janë dhënë si një Rrugë për njerëzit që ndjejnë se një thirrje dhe një qëllim shpirtëror po hyjnë në jetën e tyre, por që kanë nevojë për një metodë të re por ta kuptur plotësisht çfarë do të thotë kjo. Shpesh këta individa e kanë ndjerë këtë tërheqje për një kohë të gjatë. Hapat i japin një themel mbi të cilën mund të filloni t’i përgjigjeni kësaj thirrjeje. E vetmja kërkesë për pjesëmarrje është vendosmëria për të ditur qëllimin, kuptimin dhe drejtimin e vetë.

Çfarë është projektuar për të arritur?

Hapat drejt Dijes përfaqësojnë një rrugë drejt Zotit si dhe një rrugë kontributi në botë. E angozhon studentin me dy pyetjet më themelore të jetës: Kush jam unë? Dhe Pse jam këtu? Hapat i adresojnë këto pyetje në kontekstin e qëllimit, marrëdhënieve dhe komunitetit. Theksojnë se të gjithë kërkojnë për këto gjëra në botë dhe që kjo ndjekje i nënvizon të gjitha dëshirat dhe përpjekjet të menduara si të kuptimplota këtu. Përvoja e qëllimit, marrëdhënieve dhe komunitetit i japin çdo personi ndjenjën e kuptimit dhe identitetit që mund të kenë në çdo moment të caktuar. Hapat tregojnë se këto nevoja janë të qenësishme për të gjithë dhe se të gjithë e kanë sjellë përgjigjen nga Shtëpia e tyre e Lashtë. Prandaj thonë se çdo person mbart, pa e ditur, plotësimin e vetë brenda vetes, brenda Vetë-Dijes së vetë.

Përmes praktikës dhe shpalljes, Hapat drejt Dijes i japin studentëve strukturën e nevojshme për të gjetur Dijen, për t’u angazhuar me Dijen dhe për të ndjekur Dijen në çdo situatë. Me këtë, ata fillojnë të gjejnë drejtimin e vërtetë të tyre në jetë. Të studiosh çdo ditë ndërton aftësinë dhe besimin që vetëm vetë-aplikimi i qendrueshëm mund të sjellë.

Bonifikimi dhe aplikimi i Vetë-Dijes është qëllimi i këtij libri praktike shpirtërore dhe mësimit të tij. Theksimi në çdo hap është zhvillimi i jetës së brendshme dhe jetës së jashtme të studentit së bashku, sepse Dija (Vetë-Realizimi) dhe Urtësia (Vetë-Aplikimi) duhet të lindin së bashku. Prandaj, përmes studimit dhe aplikimit të Udhës së Dijes, studenti zhvillon natyrisht durim, objektivitet, depërtim, forcë, tolerancë dhe një ndjenjë të qendrushme të vlerësimit të vetvetes.

Si është dhënë?

Hapat drejt Dijes i janë shpallur mësuesit Marshall Vian Summers në pranëverën e vitit 1989. Është marrë në një periudhë prej më shumë se njëzet ditë në një gjendje shpalljeje. Hapat drejt Dijes u dhanë nga një grup mësuesish shpirtërorë të padukshëm që e përshkruajnë veten si Mësuesit e Komunitetit të Madh. Mesazhi i tyre është universal dhe megjithatë metodat e tyre janë unike për kohën dhe botën tonë.

Pse është shkruar?

Bota jonë ndodhet në pragun e emergjencës në një Komunitet të Madh jete inteligjente në universin rreth nesh. Prandaj, një kuptueshmëri dhe perspektivë më universale mbi marrëdhëniet, spiritualitetit dhe përparimit njerëzor janë të nevojshme në këtë kohë. Hapat drejt Dijes janë dhënë për ata që tregojnë shpresë për t’u bërë kontribuesit kryesor gjatë periudhën tjetër të madhe në historinë njerëzore, ku njerëzimi fillon të hasë raca të tjera inteligjente nga Komuniteti i Madh. Ky është pragu më i madh që kemi përballuar ndonjëherë. Megjithatë, nga perspektiva e Komunitetit të Madh, është e qartë që njerëzimi nuk është i përgatitur. Kjo e vendos skenën për një kuptueshmëri dhe mësim shpirtëror të ri për t’u dhënë në botë, sepse Krijuesi nuk do të na lëjë vetëm dhe të papërgatitur për emergjencën tonë në Komunitetin e Madh. Prandaj, një përgatitje shpirtërore nga një lloj shumë i veçantë është dhënë për t’i lejuar burrat dhe gratë për të fituar fuqinë, dhembshurinë dhe aftësinë e nevojshme për të shërbyer një botë në tranzicion. Për t’i përgatitur këta individë për të gjetur thirrjen e tyre të madhe në jetë, Hapat drejt Dijes dhe librat e tij shoqërues janë dhënë si udhësues dhe burim.

Si të punosh me Hapat

Ju lutemi merrni parasysh këto rekomandime të mëposhtme për t’ju mundësuar për të marrë dobinë maksimale nga studimi juaj i Hapave drejt Dijes:

 • Hapat drejt Dijes janë një program studimi i plotë. Çdo hap ju sjell më lartë dhe më afër nga vetë-zbulimi i juaj. Prandaj, planifikoni të shkoni deri në fund. Nëse nuk ndaloni, do të përparoni.
 • Megjithëse Hapat drejt Dijes janë një program vetë-studimi, rekomandohet që të gjeni të tjerë me të cilët mundeni të ndani praktikën dhe përvojën tuaj. Kjo maksimizon mundësinë tuaj për të mësuar dhe siguron një bazë kuptimplotë për formimin e marrëdhënieve të reja.
 • Ndiqni “hapat” në Hapat drejt Dijes saktësisht si janë dhënë. Mos i ndryshoni praktikat në asnjë mënyrë. Kjo është shumë e rëndësishme. Mund të qëndroni në një mësim për më shumë se një ditë nëse dëshironi, por mos qëndroni në ndonjë mësim për shumë kohë përndryshe mund të humbni ritmin me kurrikulën.
 • Mos kaloni përpara ose mos ndryshoni sekuencën për të praktikuar mësimet që ju duket se janë tërheqëse. Çdo mësim është krijuar për t’ju çuar një hap në një kohë. Kjo siguron një pasazh të sigurt dhe të suksesshëm në afrimin tuaj ndaj Dijes. Ndiqni dhe përdorni hapin për ditën. Është perfekt për atë ditë.
 • Lexoni mësimin si në mëngjes kur ngriheni dhe më vonë gjatë ditës. Ju gjithashtu mund ta lexoni mësimin në vetën e parë, në një nga këto raste, nëse dëshironi ta personalizoni mesazhin për veten tuaj.
 • Hapat drejt Dijes do t’ju mësojnë se si të praktikoni dhe si të zhvilloni zakone efektive të studimit. Ndonjëherë mund të gjeni se qëndrimi me praktikat do të jetë mjaft sfidues. Megjithatë mbani mend se Hapat do të ndërtojnë forcën dhe vetëdijen tuaj përmes praktikave të tyre. Jeni në gjendje t’i bëni këto praktika dhe bërja e tyre do të harmonizojë dhe transformojë jetën tuaj.
 • Lini mënjanë orare të rregullta praktike çdo ditë. Mos lejoni që rrethanat të diktojnë disponueshmërinë tuaj për të praktikuar. Praktika është thelbësore për ndërtimin e një mjedisi për shfaqjen e Dijes. Koha e praktikës është shtuar në fund të çdo hapi për t’ju ndihmuar në integrimin e praktikës në ditën tuaj.
 • Mbajtja e një ditari është jashtëzakonisht e vlefshme për të ndjekur përparimin tuaj dhe për të parë se si çdo hap luan një rol në shërbimin tuaj çdo ditë. Ditari është një mjet i fuqishëm për vetë-zbulim dhe do t’ju ndihmojë në zbatimin e hapave. Mbajtja e një ditari gjithashtu do t’ju ndihmojë shumë në përdorimin e praktikave të Rishikimit që ndodhin gjatë gjithë kurrikulës.
 • Jini të durueshëm dhe lejojini hapat që të funksionojnë për ju. Është jashtëzakonisht e fuqishme nëse ndiqni sekuencën e hapave siç janë dhënë. Kjo kërkon kohë. Një udhëtim i madh përbëhet nga shumë hapa të vegjël. Secili prej tyre është i nevojshme.
 • Nëse humbisni një ditë, thjesht kthehuni në praktikën. Mos e dënoni veten (ose programin). Ju thjesht duhet të vazhdoni në Hapat për të marrë dobinë e tyre të plotë.
 • Hapat drejt Dijes mund të sfidojnë besimet dhe supozimet e shtrenjta. Nëse kjo ndodh, pranojeni këtë sfidë dhe shikoni se çfarë mban për ju. Ju duhet të shihni përtej një këndvështrimi të kufizuar për të fituar një pikëpamje më të madhe. Këtu arrihet kënaqësia.
 • Hapat drejt Dijes janë një dhuratë për ju nga Zoti përmes mësuesve të padukshëm që shërbejnë njerëzimit. Është një dhuratë për ju që të merrni dhe të jepni.

Në Përfundim

Fuqia dhe shtrirja e Hapave drejt Dijes është po aq e madhe sa edhe qëllimi i tyre. Burimi i tyre është nga matanë kësaj bote. Ato mësojnë se bota është në procesin e emergjencës në një Komunitet të Madh botësh. Ato ofrojnë një kuptim dhe përgatitje të re shpirtërore që nevojiten për të aktivizuar fuqitë dhe aftësitë shpirtërore të çdo personi. Kjo do të shpengojë të kaluarën e tyre dhe do t’i përgatisë për të ardhmen e tyre. Hapat drejt Dijes mbrojnë një perspektivë më të madhe se një këndvështrim thjesht njerëzor në kuptimin e ngjarjeve brenda botës dhe më gjerë. Atëherë do të ishte e përshtatshme të thuhet se kurrikula në Hapat drejt Dijes përfaqëson Urtësi Universale në kuptimin më të vërtetë.

Siç tregojnë shpesh Hapat, e Vërteta, sado e konceptuar, duhet të përjetohet plotësisht që të realizohet dhe zbatohet siç duhet. Ky është një proces hap pas hapi. Për t’u shërbyer atyre që janë thirrur për të realizuar trashëgiminë dhe qëllimin e tyre shpirtëror në botë në këtë kohë, Hapat drejt Dijes janë dhënë.