Author Archives: Mathieu

10. Asambleja

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 16 shkurt 2013
në Boulder, Kolorado

Ka një Asamble të madhe, Prania Engjëllore që vëzhgon mbi këtë botë dhe që ka vëzhguar mbi këtë botë për një kohë shumë të gjatë.

Sa ndryshe është kjo nga nocionet dhe besimet e njerëzve, nga mënyra se si këto Qenie të mëdha janë portretizuar në të kaluarën në librat tuaj mbi fenë dhe në dëshminë e disa njerëzve.

Zoti nuk e administron botën. Zoti nuk e drejton klimën. Zoti nuk e lëviz gjakun në venat tuaja, nuk e derdh ujin mbi shkëmbinjtë ose germinon farat në tokë – sepse këto u vunë në lëvizje në fillimin e kohës.

Por Zoti ka përcaktuar një Prani për të vëzhguar mbi botën përmes të gjitha hasjeve dhe episodeve kaotike dhe tragjike në histori – duke vëzhguar për ata individët që tregojnë shpresë më të madhe; duke sjellë gjëra në botë në pikat kthese kyçe në evolucionin e njerëzimit; dhe duke dërguar njërin prej tyre në botë për të sjellë një Mësim të ri dhe një kuptueshmëri të re për të ndryshuar vetëdijen e njerëzimit dhe për të ndryshuar, nëse është e mundshme, drejtimin e njerëzimit në mënyrë pozitive.

Ata që ju nderoni si Lajmëtarët e Mëdhenj, Shenjtorët e mëdhenj, Mësuesit e mëdhenj – të tillë si Jezusi, Buda dhe Muhamedi – vijnë nga kjo Asamble. Por kur ata janë në botë, janë qenie njerëzore. Ajo që i dallon është se ata janë këtu në një mision të madh me një seri përgjegjësish të mëdha dhe një llogaridhënie më të madhe ndaj atyre që i kanë dërguar. Jetët e tyre janë sprova. Jetët e tyre janë kërkuese. Nuk është një udhëtim për ata me zemër të dobët ose për ata që kërkojnë kënaqësi dhe pushim këtu në tokë.

Asambleja vëzhgon mbi botën – duke dëgjuar, duke pritur ato kërkesa që janë me të vërtetë autentike dhe përfaqësojnë një apelim të ndershëm, veçanërisht nëse ato shënojnë një pikë kthese në jetën e një personi, veçanërisht nëse ato tregojnë një demonstrim më të madh të një dëshire për kontakt, jo e lindur nga ambicia, jo e lindur nga budallallëku apo eksperimentimi.

Është sinjali që dikush është gati të fillojë të zgjohet. Vetëm Qielli e di se çfarë është ky sinjal, si tingëllon, çfarë do të thotë dhe si duhet të konsiderohet.

Për ju këtu në tokë, Asambleja është si Qielli – një urë midis kësaj bote dhe Shtëpisë suaj të Vjetër, nga e cila keni ardhur dhe në të cilën do të ktheheni në fund të fundit.

Të gjithë në botë, të gjithë në univers që jeton në Ndarje në realitetin fizik, do të kthehen më në fund në Shtëpinë e tyre të Vjetër.

Por, ndërsa janë këtu, janë të burgosurit e synimeve të tyre. Janë të burgosur në kulturat dhe kombet e tyre, në një univers ku liria është aq e rrallë. Madje, secili është dërguar këtu për një qëllim më të madh – një potencial, një farë urtësie, një mundësi që, duke pasur parasysh rrethanat e duhura dhe duke pasur ndershmërinë dhe vetëdijen e tyre, një jetë më e madhe mund të iniciohet.

Në çdo botë ku qeniet e vetëdijshme kanë evoluar ose kanë migruar dhe kolonizuar në univers, do të ketë një Asamble aty – një Asamble të madhe ose një Asamble të vogël, varësisht nga numri i individëve dhe nga natyra dhe kushtet e asaj kulture dhe kombi në univers.

Është një Plan në një shkallë që as nuk mund ta përfytyroni. Fetë tuaja nuk mund të japin llogari për të. Teologjia juaj është shumë e kufizuar për të përfshirë diçka të kësaj madhësie. Provoni sa të mundeni të interpretoni shenjat dhe simbolet e jetës në Tokë, nuk mund ta interpretoni këtë. Intelekti juaj nuk ishte krijuar për të interpretuar diçka në këtë shkallë.

Por brenda jush është fuqia e Dijes që Zoti ka vendosur aty – një zgjuarsi më e thellë, një mendje më e thellë. Është këtë mendje që po pret Asambleja. Sepse nëse kjo mendje më e thellë brenda jush mund të shfaqet brenda kontekstit të jetës dhe rrethanave tuaja dhe të pranohet, të ndiqet dhe të merret, do të filloni tani një udhëtim të ri në jetë. Vetëm në këtë drejtim mund të thuhet se do të lindni përsëri në botë. Vetëm në këtë drejtim do të ishte e vërtetë, kuptimplotë dhe efektive.

Anëtarët e Asemblesë do ta kenë vëmëndjen në disa individë të cilët po i japin një kontribut më të madh botës, por vetëm nëse Dija e thellë brenda atyre individëve po dërgon mesazhin – mesazhin që Asambleja po pret dhe kërkon nga ata që jetojnë në Ndarje.

Perëndia ju lejon që të jeni në Ndarje. Perëndia ju lejon që të vuani. Perëndia ju lejon që të bëni gabime, sepse kjo është arsyeja pse ju keni zgjedhur Ndarjen – për të pasur këtë liri.

Por meqenëse nuk ka alternativë reale për Krijimin, ekzistenca juaj këtu është vetëm pjesërisht reale. Ajo është gjithmonë e lidhur me Krijimin, por është një mjedis që ndryshon dhe evoluon – një mjedis ku jeta juaj është e përkohshme, e sfiduar dhe shumë e rrezikuar nga shumë gjëra, ku gabimi dhe dështimi do të jenë pasojë e të jetuarit pa këtë Dije për t’ju udhëzuar.

Perëndia lejon që kjo të ndodhë sepse ju jeni krijuar për të qenë të lirë. Ju jeni të lirë edhe të përpiqeni të mos jeni atë që jeni në të vërtetë. Jeni madje aq të lirë.

Por ju kurrë nuk mund të keni sukses në Ndarje sepse Dija jeton brenda jush. Është pjesa e juaj që nuk e ka lënë kurrë Perëndinë dhe ende i përgjigjet Fuqisë dhe Pranisë së vetë Zotit të Krijimit dhe të vetë Krijesës.

Mendoni për mësimet tuaja fetare në botë – historitë, mësimet, grupi i gjerë i ideve që lidhen me këto – dhe konsiderojini në dritën e asaj që Ne po ju themi këtu sot. Sepse Ne po ju japim pamjen e madhe të jetës suaj. Shikojeni kontrastin dhe do të filloni të shihni se duhet të filloni një udhëtim të ri.

Idetë tuaja të vjetra rreth fesë dhe spiritualitetit mund t’ju shërbejnë vetëm në një farë mase. Përtej kësaj, ato duhet të lihen mënjanë, sepse vetëm Perëndia e di rrugën për t’u kthyer. Vetëm Perëndia e di kuptimin e ekzistencës suaj të vërtetë dhe qëllimin specifik që ju ka sjellë në botë në këtë kohë, në këto rrethana.

Intelekti duhet të përkulet përfundimisht. Ai mund të ndjekë vetëm kur i përkushtohet një realiteti më të madh. Kjo kërkon përulësi. Kjo kërkon dorëzimin, me kalimin e kohës, tek fuqia dhe prania që jeton brenda jush, që vetëm mund t’i përgjigjet Burimit tuaj.

Asambleja lejon që gjithçka të ndodhë në Tokë. Përveç nëse Prania e tyre kërkohet me sinqeritetin më të madh, ata nuk do të ndërhyjnë. Vetëm në një pikë kthese të madhe, kur një Mesazh i Ri duhet t’i jepet botës, do t’i japin njerëzimit një kuptueshmëri të re, një vetëdije më të madhe. Dhe kjo do të ndodhë në përgjigje të ndryshimeve të mëdha dhe potencialisht shkatërruese në botë. Kjo është arsyeja pse Shpalljet e mëdha jepen vetëm në pika kritike kthese në evolucionin e qytetërimit njerëzor. Ato nuk mund të fabrikohen. Ato nuk mund të shpiken. Ato nuk mund të imagjinohen, megjithëse shumë njerëz janë përpjekur, me siguri.

Mbi këto janë ndërtuar traditat e mëdha. Por është gjithashtu mbi këto që traditat e mëdha nuk kanë qenë në gjendje të ndjekin frymën e Shpalljes që filloi ekzistencën e tyre në fillim. Perëndia e di se pa Dijen, njerëzit do të ishin në gabim në lidhje me këto gjëra dhe do të bënin shumë gabime në rrugë e sipër. Është kushti i të jetuarit në Ndarje.

Por pasi filloni të zbuloni fuqinë dhe praninë e Dijes brenda vetes, filloni t’i jepni fund Ndarjes brenda vetes – midis mendjes suaj tokësore dhe idesë së vetes dhe inteligjencës më të madhe që jeton brenda jush, një inteligjencë që keni pasur para se të hynit në botë dhe të cilën do të rizbuloni pasi të largoheni.

Kjo kërkon një rezonancë të madhe me jetën dhe jo thjesht një teologji ose filozofi komplekse. Asambleja Engjëllore nuk i përgjigjet këtyre gjërave.

Por në një pikë kthese të madhe, siç po ndodh në botë sot, një prej tyre do të vijë në botë. Një prej tyre do të dërgohet për t’u përballur me shtrëngimin e të qenit Lajmëtar – vështirësia e madhe, misteri i madh, pasiguria e madhe, Prania e madhe që do të qëndrojë me ta gjatë procesit për t’u bërë njeri i rritur, me pak njohuri për fatin dhe qëllimin e tyre më të madh derisa thirrja e tyre të iniciohet.

Askush nuk e kupton jetën e Lajmëtarit, por të gjithë mund të marrin dhuratat e Lajmëtarit, të cilat janë dhurata që janë më të mëdha se [ato që] çdokush mund t’i japë ndonjëherë botës – dhurata që janë shumë më të gjata, depërtuese, të fuqishme dhe frymëzuese se [ato që] çdo person mund të krijojë ose shpikë ndonjeherë. Njerëzit mund të kenë ide bindëse, por asgjë që nuk mund ta transformojë jetën e një personi në mënyrën më të natyrshme dhe më të bukur.

Kjo duhet të vijë nga Qielli. Duhet të vijë përmes Asamblesë që interpreton Vullnetin e Perëndisë. Sepse Perëndia i universit është tepër i madh për t’u preokupuar me këtë botë – Perëndia i galaktikave të panumërta, dimensioneve dhe Krijimit matanë manifestimit fizik, i cili është edhe më i madh, aq i madh sa që nuk ka mundësi që të kuptoni qëllimin e tij dhe përfshirjen e tij të madhe në jetë.

Zoti i një miliardë, miliardë, miliardë raca dhe më shumë është sigurisht matanë çdo parimi teologjik që është krijuar ndonjëherë në këtë botë. Por është pjesë e Shpalljes së Re të Perëndisë, e shihni, sepse njerëzimi po hyn në Komunitetin e Madh të jetës në univers dhe tani duhet të fillojë të mendojë për Perëndinë në një panoramë më të madhe.

Sepse për të kuptuar se çfarë po bën Perëndia në këtë botë, duhet të kuptoni se çfarë po bën Perëndia në univers. Dhe për herë të parë, Shpallja në lidhje me këtë i është dhënë një njerëzimi që ndodhet në pragun e hapësirës, një njerëzimi që ndodhet në prag të shkatërrimit të mjedisit të botës dhe duke e çuar veten në rrënim dhe katastrofë. Ky është pragu më i madh që ka përjetuar ndonjëherë njerëzimi, dhe më i rëndësishmi.

Çdo gjë do të ndryshojë dhe po ndryshon edhe në këtë moment. Për shkak të kësaj pikë kthese të madhe, Perëndia ka dërguar, përmes Pransië dhe Asamblesë Engjëllore, një Shpallje të Re për botën-një Shpallje rreth jetës në univers dhe veprës së Perëndisë kudo, jo e bazuar në një fis apo një rajon ose mbi një fenomen natyror ose mbi historinë e kufizuar të një grupi ose një kombi, por mbi realitetin e jetës kudo.

Kjo panoramë më e madhe ju jep mundësinë më të madhe për të njohur fuqinë dhe praninë që jeton brenda jush dhe ju inkurajon të përdorni intelektin tuaj për të mbështetur këtë realizim, sepse për këtë është krijuar, dhe ky është shërbimi i tij më i lartë për ju.

Ju nuk do t’i dini emrat e atyre që janë në Asamblenë, megjithëse ata mund të japin një emër në një moment për disa persona për t’i ndihmuar për t’u përgjigjur. Emrat e tyre janë të pakuptimtë, sepse ata janë individë por ata janë gjithashtu një – një fenomen që nuk mund të kuptoni me intelektin, i cili mund të mendojë vetëm për gjëra të kësaj bote.

Në kohën e Shpalljes së madhe, Asambleja flet si një Zë. Ajo flet përmes një prej anëtarëve të saj, por ata të gjithë po flasin menjëherë, një fenomen që nuk mund të konsideroni me të vërtetë. Është shumë i mrekullueshme. Është shumë fenomenal. Flet përtej nocioneve tuaja të realitetit tërësisht. Ju vetëm mund të imagjinoni individë në univers, por Asambleja është një dhe shumë dhe një, sepse ata janë aq afër Qiellit, e shihni, ku shumë janë një dhe një janë shumë.

Fokusi juaj në jetë nuk është që të dashuroheni me Asamblenë ose të përqendroheni mbi Asamblenë, sepse qëllimi i tyre është t’ju angazhojë në rikuperimin e Dijes që jeton brenda jush.

Pra, duhet të jeni ai që zgjedh. Duhet të jeni ai që përballet me pasojat, vështirësitë dhe bekimet e vendimeve tuaja. Duhet të jeni ai që duhet të zgjedhë të marrë ose të refuzojë ofertën e madhe. Ju jeni ai që duhet të jetë përgjegjës për gjithçka që bëni.

Pra, mos shkoni duke u thënë njerëzve se Perëndia po ju udhëzon ta bëni këtë ose atë, sepse kjo është e papërgjegjshme. Ju duhet të thoni, “Po e bëj këtë, sepse mendoj se është gjëja që duhet bërë.” Pohoni asnjë autoritet tjetër, sepse nuk e dini me siguri.

Ju nuk mund ta njihni Asamblenë ose fuqinë e pranisë që jeton brenda jush nëse nuk është aktivizuar Dija brënda jush dhe fillon të shfaqet me fuqi në jetën tuaj. Mos krijoni një romancë për përvojën tuaj engjëllore, çfarëdo qoftë ajo, qoftë reale apo e fabrikuar, sepse e gjitha kjo është për shfaqjen e Dijes brenda jush.

Asambleja është e shqetësuar vetëm me këtë, sepse derisa të ndodhë kjo, nuk jeni të besueshëm. Nuk jeni të përgjegjëshëm. Nuk jeni të guximshëm. Nuk jeni autentik. Jeni ende subjekt të bindjeve të botës dhe të frikës dhe preferencave tuaja. Jeni tepër të dobët.

Prandaj duhet të lartësoheni brenda vetes, përmës një procesi transformimi të madh që mund të iniciohet vetëm nga Asembleja. Ju nuk mund ta inicioni veten. Mund të meditoni për njëzet vjet dhe mos të dini për fuqinë dhe praninë e Dijes.

Është lutja juaj e dhënë tani me forcën, urgjencën dhe autenticitetin më të madh që thërret Asamblenë tek ju. Ju nuk luteni për avantazhe ose thjesht për mbrojtje nga dëmin. Luteni që të shpengoheni, duke mos e ditur se çfarë do të thotë kjo, duke mos u përpjekur për ta kuptuar shpengimin, duke mos menduar se dini ta pastroni veten. Sepse vetëm Asambleja e di këtë.

Është një gjë e mrekullueshme. Kjo është mrekullia më e madhe nga të gjitha. Është mrekullia që krijon çdo mrekulli tjetër.

Perëndia tani ka dërguar një Mesazh të Ri në botë për të përgatitur njerëzimin për të përballur eksperiencën dhe mjedisin e një bote të re, dhe për të përballuar sfidën e madhe të ruajtjes dhe bashkimit të qytetërimit njerëzor.

Perëndia ka dërguar Shpalljen e madhe në botë për të përgatitur njerëzimin për hasjen e tij me jetën në univers, ngjarja më e madhe në historinë njerëzore dhe ajo që paraqet sfidat, vështirësitë dhe mundësitë më të mëdha për familjen njerëzore.

Një Lajmëtar është në botë. Ai ka qenë në përgatitje për një kohë shumë të gjatë për të marrë Shpalljen, sepse është Shpallja më e madhja që i është dhënë ndonjëherë njerëzimit – e dhënë tani një bote të arsimuar, një bote të shkolluar, një bote me komunikim global, një bote me vetëdije globale, në një farë mase.

Është hera e parë në histori që një Mesazh i është dhënë të gjithë botës njëherësh. Sepse duhet të arrijë në botë në një periudhë të shkurtër kohe për të përgatitur njerëzimin për ndryshimin e madh që po vjen në botë dhe për kuptimin e hasjes së tij me jetën inteligjente në univers, e cila tashmë po ndodh në botë.

Asnjë nga Shpalljet e mëhershme të Perëndisë nuk mund t’ju përgatisë për këto gjëra, sepse ky nuk ishte qëllimi i tyre ose synimi i tyre. Ato u dhanë për të ndërtuar vetëdijen njerëzore, qytetërimin njerëzor dhe ndërgjegjen njerëzore dhe etikën që ndoshta mund të udhëheqë njerëzimin në një unitet më të madh dhe një fuqi më të madhe në botë.

Qytetërimi njerëzor është krijuar, dhe megjithëse është shumë i papërsosur – plot me korrupsion, përçarje dhe gabime – megjithatë ka një shpresë të madhe. Po t’i njihnit kushtet e jetës në universin rreth jush, do ta shihnit këtë shpresë të madhe. Por ende nuk mund ta shihni këtë. Ju nuk e keni këtë pikë të favorshme. Por, Asambleja e sheh këtë, sigurisht, dhe për këtë arsye po i kushtohet rëndësi e madhe kësaj bote, për ta përgatitur për këtë prag të madh. Kaq shumë po jepet tani, nëpërmjet procesit të Shpalljes.

Por Lajmetari po përballon vështirësira të mëdha, të njëjtat vështirësi me të cilat përballoheshin të gjithë Lajmëtarët e mëparshëm – mosbesimi, antagonizmi, refuzimi, tallja.

Njerëzit nuk mund të shohin se ngjarja më e madhe në botë po ndodh në mes të tyre. Ata mendojnë se kjo është një shkelje e ideve të tyre, një sfidë ndaj besimeve të tyre. Ata mendojnë se do të dëmtojë pasurinë, fuqinë dhe prestigjin e tyre në botë, kur në të vërtetë ajo ofron premtimin më të madh të shpengimit që mund të marrin ndonjëherë dhe përgatitjen më të madhe për një të ardhme që do të jetë ndryshe nga e kaluara në shumë mënyra.

Asambleja vëzhgonë dhe e udhëzon Lajmëtarin, sepse rëndësia e tij në botë nuk mund të nënvlerësohet. Rëndësia e tij në botë nuk mund të mbivlerësohet. Asambleja do të flasë përmes tij për ta sjellë Shpalljen në botë. Dhe ata do të flasin si një, sepse Mesazhi është gjithçka.

Nëse kjo mund të kuptohet nga mjaft njerëz, të merret parasysh dhe të ndiqet nga mjaft njerëz, njerëzimi do të ketë fuqinë për t’u kthyer nga shpërbërja, konfliktet dhe luftat të pafund, për të ndërtuar një themel të ri për të ardhmen.

Shpallja ka dhënë vizionin për këtë botë më të madhe për njerëzimin, por do të jetë një botë shumë e ndryshme. Do të kërkojë fuqi, guxim dhe ndershmëri të madhe për ta krijuar atë dhe për ta mbajtur atë në një univers ku ka forca të fuqishme dhe ku liria është e rrallë. Vetëm Perëndia e di se si mund të bëhet kjo. Vetëm Asambleja i kupton këto gjëra.

Detyra juaj tani është që të mësoni të pranoni dhe të merrni Hapat drejt Dijes në mënyrë që të gjeni themelin tuaj të vërtetë në jetë, të sfidoni idetë tuaja, të zgjidhni dilemat nga e kaluara, të falni vetën dhe të tjerët dhe të shikoni botën pa refuzim dhe dënim. Sepse është kjo botë që do të thërrasë nga ju, me kalimin e kohës, dhuratat tuaja më të mëdha dhe rolin tuaj më të madh.

Ka aq shumë për të lëshuar këtu, aq shumë për të rikonsideruar. Ju duhet të jeni mjaft të përulur për ta bërë këtë. Nëse mendoni se e dini të vërtetën, nëse mendoni se e dini Vullnetin e Perëndisë, nëse mendoni se e dini se çfarë është universi, shanset tuaja për të zbuluar të vërtetën do të jenë shumë të vogla.

Asambleja vëzhgon mbi botën. Thirreni Asamblen- jo shkarazi, sepse ata nuk do t’ju dëgjojnë. Jo për të përmbushur ambicjet tuaja, ëndrrat tuaja apo fantazitë tuaja, sepse ata nuk do t’ju dëgjojnë. Duhet të luteni me zemrën tuaj dhe shpirtin tuaj. Vetëm atëherë zëri juaj mund t’i arrijë ata, sepse ata dinë vetëm atë që është e vërtetë, e ndershme dhe e pastër.

Ata nuk mund të manipulohen. Ata nuk mund të korruptohen. Ata nuk mund të influencohen. Ju nuk mund të bëni një marrëveshje me ta. Sepse ju duhet të keni forcën për të marrë këshillën e tyre në kohë dhe ta kryeni pa kompromis, pa korrupsion. Kaq të fortë duhet të jeni, që të jeni pjesë e një force më të madhe për të mirën në botë.

Njerëzit do të mendojnë, “Oh, kjo është shumë për mua për të marr parasysh. Sfida është shumë e madhe!” Por Ne themi jo. Është e përshtatshme për atë që jeni dhe për arsyen pse jeni në botë dhe kush ju ka dërguar këtu. Ju mendoni për veten në një mënyrë kaq poshtëruese. Jeni degraduar në një gjendje patetike kur mendoni kështu. Ju nuk e njihni fuqinë tuaj, forcën tuaj ose qëllimin tuaj, të cilat vetëm Dija brenda jush mund të sjellë.

Asambleja vëzhgon dhe pret ata që mund t’i përgjigjen Mesazhit që Perëndia po dërgon në botë në këtë moment. Sepse Lajmetari po del tani për të folur, për të shpallur dhe për të mësuar Shpalljen. Ai është frenuar për një kohë të gjatë derisa Mesazhi është kompletuar. Tani është i plotë, dhe bota ka nevojë të madhe për të, më shumë sesa mund ta kuptoni në këtë moment.

Lajmëtari përfaqëson Asamblenë edhe pse ai është një qenie njerëzore dhe megjithëse ai është i papërsosur, se të gjitha qeniet njerëzore janë të papërsosur. Ai ka bërë gabime, por të gjithë Lajmëtarët e mëdhenj kanë bërë gabime.

Është Fuqia e Qiellit brenda tij që është forca e tij, që është flamuri i tij, që është mburoja e tij. Ju mund ta shkatërroni trupin e tij, por nuk mund ta shkatërroni Mesazhin e tij. Dhe ju nuk mund ta shkatërroni atë që ai po sjell në botë, Forcën dhe Praninë që e ka dërguar këtu – Fuqia dhe Prania që pret për ju që të përgjigjeni.

Sepse dhurata është tani para jush dhe Qielli vazhgon dhe pret të shohë se kush mund të marrë, kush mund ta njohë, kush mund të marrë Hapat drejt Dijes dhe të marrë dhuratën e një jete më të madhe në një botë që bëhet më e errët dhe më e pasigurtë me çdo ditë që kalon.

9. Të jetosh në një kohë Shpalljeje

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 27 shtator 2011
në Leadville, Kolorado

Për herë të parë në historinë e kësaj bote keni mundesinë për të dëshmuar procesin e Shpalljes. Me ndihmën e teknologjisë moderne, i gjithë procesi po regjistrohet në mënyrë që mos të ketë ndonjë gabim në interpretimet e ardhme, siç ka qenë aq shpesh rasti në të kaluarën.

Nuk është vetëm Shpallja vetë që është e rëndësishme. Është procesi i Sphalljes vetë – të keni mundësinë për të dëgjuar Zërin, aq i ngjashëm me atë që i foli Jezusit, Budës dhe Muhamedit, dhe shumë mësuesve të tjerë të mëdhenj, si të njohur dhe të panjohur në historinë e kësaj bote.

Është një oportunitet unik dhe një edukim i thellë që mund të qartësojë shumë gabime në të menduarit fetar dhe mund të hedhë një dritë të re dhe më të qartë mbi të gjitha Shpalljet hyjnore të mëparshme.

Sepse në historinë e kësaj bote dhe të gjitha botëve, procesi i Shpalljes është i njëjti. Një individ zgjidhet dhe dërgohet në botë. Kur arrijnë një fazë të caktuar në zhvillimin dhe pjekurinë e tyre, thirren jashtë rrethanave normale, thirren në një takim të madh, një takim me Praninë Engjëllore që mbikëqyr atë botë. Pastaj thirren në një shërbim të madh dhe përgatiten për një shërbim të madh, përgatiten për të sjellë diçka të re dhe revolucionare në botë.

Kjo nuk është thjesht një përmirësim i kuptueshmërive ose besimeve të mëparshme. Është diçka vërtet e re dhe revolucionare. Nuk është thjesht një përmirësim ose një perspektivë e re mbi diçka që është tashmë e dhënë dhe që është e themelosur mirë. Është një prag i ri.

Keni oportunitetin për të dëshmuar Shpalljen, procesin e Shpalljes, sqarimim e Shpalljes, kuptimit e Shpalljes, për jetën tuaj dhe për të gjithë botën.

Sepse është një Mesazh për të gjithë botën, jo vetëm për një fis, një popull, një komb ose një rajon. Nuk është një rishikim i asaj që është dhënë më parë. Nuk është një reagim ndaj asaj që është dhënë më parë. Nuk është një shtesë për ndonjë mësim ose teologji që ekziston në botë. Është diçka e re dhe revolucionare. Përfaqëson një prag të madh dhe një sfidë të madhe për familjen njerëzore.

Kudo që të jetoni, në çfarëdo kombi që të jeni, pavarësisht nga rrethanat tuaja, jetoni në një kohë Shpalljeje, aq e madhe sa çdo kohë Shpalljeje në të kaluarën.

Aftësia juaj për t’iu përgjigjur Shpalljes do të përcaktojë gatishmërinë tuaj, ndershmërinë tuaj dhe sinqeritetin tuaj. Sepse gjithçka që është e rremë, gjithçka që është e pasinqertë, gjithçka që është e korruptuar ose e gabuar zbulohet në Dritën e Shpalljes.

Kush mund të marrë një Lajmëtar të Ri nga Zoti? Kush do ta mohojë? Si do të përgjigjen njerëzit? A do të përgjigjen fare?

Gjithçka zbulohet në një kohë Shpalljeje – vlera e kuptueshmërisë së vet fetare, pastërtia e besimit të vet fetar, qartësia dhe ndershmëria e qëndrimit të vet, sinqeriteti i zemrës dhe mendjes së vet. Të gjitha këto zbulohen në një kohë Shpalljeje. Dhe ju po jetoni tani në një kohë Shpalljeje.

Një burrë është përgatitur dhe dërguar në botë. Nuk ka asnjëri tjetër që mund të bëjë një pohim të tillë, sepse Qielli e di se kush është i zgjedhur dhe kush jo. Ata që e zgjedhin veten nuk mund të sjellin një Shpallje të Re në botë. Nuk e kanë fuqinë ose qartësinë, dhe më e rëndësishmja, nuk e kanë Shpalljen vetë.

Gjithçka zbulohet në një kohë Shpalljeje.

Procesi i Shpalljes është aq ndryshe nga historitë, fantazitë dhe mrekullitë që njerëzit i atribuojnë ngjarjeve të tilla, ngjarjeve thelbësore të tilla në historinë njerëzore që janë përlëvduar dhe përshkallëzuar në mënyrë të jashtëzakonshme për të munduar për t’i dhënë rëndësi dhe kuptim më të madh mësimeve që dolën nga këto ngjarje të mëdha.

Por këto ngjarje të mëdha kanë të gjitha një fillim të thjeshtë. Nuk janë madhështore dhe sensacionale. Nuk janë plot me mrekullira dhe ngjarje të jashtëzakonshme ku të gjithë janë të habitur. Ky është ndryshimi midis realitetit dhe shpikjeve njerëzore.

Por Shpallja është e jashtëzakonshme. Është e rrallë. Sepse Zoti dërgon një Mesazh të Ri në botë ndoshta vetëm njëherë në mijëvjeçar, në kohën e një pragu, një sfide dhe një vështirësie të madhe për familjen njerëzore, në kohën e një oportuniteti të madh dhe një nevoje të madh, ku një Shpallje e Re duhet të jepet, jo thjesht për të sjellë komentar të mëtejshëm rreth asaj që është dhënë më parë.

Është kjo atëherë që duhet të arrijë matanë ideve dhe besimeve të dëgjuesit në një pjesë të tyre më të thellë, një zgjuarsi më të thellë brenda tyre, një pjesë e tyre që është gjithmonë e lidhur me Zotin, pjesa që Ne quajmë Dije.

Nuk mund ta mashtroni Dijen. Nuk ka gabim perceptimi në këtë nivel. Por fatkeqësisht shumë pak njerëz e kanë këtë gjendje mendore, këtë lidhje të thellë mjaftueshmërisht në mënyrë që mund të shohin në mënyrë të qartë e të ndjekin Dijen, e cila përfaqëson drejtimin e Vullnetit dhe Qëllimit të Zotit në botë.

Shpallja para jush është Shpallja më e madhe dhe më gjerë që i është dhënë ndonjëherë njerëzimit, sepse i flet një bote të shkolluar, një bote me komunikim global, një botë me ndërlikim më të madh dhe një botë me nevoja, ngatërrime dhe mjerime të thella dhe që po përshkallëzohen.

Është Shpallja e madhe e parë që po i jepet një komuniteti botëror, një popullate të shkolluar. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të flasë tani me një qartësi më të madhe, një theksim më të madh, një hollësi dhe kompleksitet më të madh.
Sepse nuk mund të jeni fëmijë dhe të përballoni atë që do të përballoni në botë e matanë. Nuk mund të jeni thjesht një ndjekës të verbër dhe të përgatiteni për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë ose për hasjen e njerëzimit me jetën inteligjente në univers – ngjerja më e madhe dhe më e rëndësishme në histori.

Nuk mund të adhuroni Zotin dhe të mendoni se po plotësoni fatin tuaj këtu, sepse secili prej jush është dërguar në botë për një qëllim të madh që është i lidhur me evolucionin e botës dhe realitetin e nevojës njerëzore rreth jush.

Vetëm Dija brenda jush e di se çfarë kjo do të thotë në mënyrë specifike, çfarë duhet bërë për t’u përgatitur për të dhe çfarë duhet të kryet përmes jush dhe përmes të tjerëve me të cilët do të shoqëroheni në mënyrë të natyrshme në dritën e një qëllimi më të madh.

Shpallja nuk është këtu për të krijuar një panteon perëndish ose historira fantastike që duken të vështira për t’u besuar. Nuk është këtu për t’ju bërë shërbëtorë të Zotit sa për t’ju inkurajuar për të përfaqësuar Vullnetin dhe Qëllimin e Zotit, gjë të cilën vetëm Dija brenda jush mund t’ju lejojë për të bërë.

Është një Shpallje e madhe për një të ardhme që do të jetë ndryshe nga e kaluara – për një botë në rënie; një botë me burime në rënie; një botë shkatërrimi mjedisor; një botë ku do të jetë më e vështirë për t’u kujdesur për njerëzit, për të siguruar ushqim, ujë, ilaçe dhe energji rreth botës; një botë me rreziqe dhe grindje të mëdha; dhe matanë kësaj është një botë që po përballon ndërhyrje nga raca nga universi që janë këtu për të përfituar nga dobësite dhe shpresat njerëzore.

Prandaj, Mesazhi është shumë i fuqishëm, por duhet të jetë shumë sqarues. Dhe Lajmëtari duhet ta shpallë dhe gjithashtu të jetë në gjendje ta mësojë atë që do të thotë. Kjo është diçka që ka kërkuar dekada përgatitjeje. I janë dashur dekada Lajmëtarit madje për ta marrë Mesazhin e Ri nga Zoti, është aq i gjerë dhe gjithëpërfshirës.

Lajmëtari duhet të jetë një burrë pa pozitë në botë, por duhet të jetë mirë i edukuar dhe shumë i dhembshur. Duhet të jetë i thjeshtë dhe i përulur. Duhet të flasë në mënyrë të qartë por në terma që të gjithë mund të kuptojnë. Duhet të demonstrojë përmes jetës së tij vlerën e Mesazhit të tij dhe kuptim e së jetuarit dhe së mësuarit të një Shpalljeje të Re.

Ai nuk është perfekt, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ka qenë ndonjëherë perfekt. Nuk do të bëjë mrekullira për turmat sepse asnjë nga Lajmëtarët nuk e ka bërë vërtet këtë. Është këtu për të hapur derën e një përvojeje më të thellë të Pranisë dhe Fuqisë Hyjnore në jetën e njerëzve kudo – të pasur e të varfër, veri e jug, lindje e perëndim, në të gjitha kombet, në të gjitha fetë. Nuk është këtu për të zëvëndësuar fetë e botës, por për të sjellë një qartësi dhe një relevance më të madhe për to.

Sepse njerëzimi duhet të përgatitet për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë nëse qytetërimi njerëzor mund të mbijetojë, të jetë i qëndrueshëm dhe të ketë një themel për arritjet e mëdha të njerëzimit në të ardhmen.

Njerëzimi duhet gjithashtu të përgatitet dhe të edukohet për jetën në univers, në masën që ju duhet të kuptoni në mënyrë që të përcaktoni se si do t’i përgjigjeni pranisë së një ndërhyrjeje në botën tuaj.

Asnjë nga fetë e botë nuk mund t’ju përgatisë për këto gjëra, sepse ishin të lindura në një epokë më të herët, dhe megjithëse janë jashtëzakonisht të rëndësishme për njerëzimin, do të duhet një Shpallje e Re nga Zoti për të shpëtuar qytetërimin njerëzor, për të sjellë unitet më të madh midis feve të botës, për t’i dhënë fund luftës dhe konfliktit në mënyrë që njerëzimi mund të përgatitet për sfidat e mëdha që do të vijnë.

Nuk mund të jeni të ankoruar në të kaluarën dhe të kuptoni Shpalljen e së ardhmes. Nuk mund të jeni të ngurtë rreth pikëpamjeve tuaja fetare dhe të kuptoni se si Zoti do të flasë përseri, pse Zoti ka folur përseri dhe se çfarë do të thotë kjo për ju dhe për të tjerët. Zemra juaj nuk mund të jetë e mbyllur, përndryshe nuk do të dëgjoni dhe nuk do të shihni.

Duhet ta doni njerëzimin mjaftueshmërisht për të vlerësuar një Shpallje të tillë dhe për të jetuar në përputhje me atë që mëson, për të marrë fuqinë që sjell, hirin dhe dhembshurinë që thekson.

Lajmëtari po përballon një rrugë shumë të rrezikshme përpara, sepse do të ketë shumë rezistencë ndaj Shpalljes së Re, ashtu siç ka pasur gjithmonë rezistencë të madhe në të kaluarën ndaj Shpalljeve të Zotit në botë, kudo dhe kurdo që janë dhënë.

Ai nuk do të flasë në çdo qytet. Nuk do të jetë i pranishëm në çdo eveniment. Do të flasë vetëm këtu e atje. Por Mesazhi i tij do të shpërndahet në botë, dhe Shpallja do t’i paraqitet botës me komentarin e saj, udhëzimet e saj, sqarimet e saj. Nuk është diçka që do t’i lihet dijetarëve dhe individëve të ardhshëm për të interpretuar, për të komentuar, sepse kjo është treguar e rrezikshme dhe fatkeqe në të kaluarën.

Kjo është arsyeja pse Shpallje është aq eksplicite dhe aq repetitive. Kjo është arsyeja pse është aq sqaruese, për të minimuzuar mundësinë e gabimit, keqperceptimit dhe keqkuptimit njerëzor.

I rikthen individit fuqinë e Dijes, e cila ka qenë vetëm privilegji i elitës dhe të zgjedhurve më parë. Flet për ndërgjegjen e thellë të njerëzimit, ndërgjegjja që është vendosur para se të vinit këtu, për të qenë udhërrefyesi dhe këshiltari juaj në të gjitha gjërat e rëndësishme.

Lajmëtari nuk duhet të adhurohet. Ai nuk është zot. Asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte zot. Ishin Lajmëtarë – gjysmë njëri, gjysmë të shenjtë – duke përfaqësuar të dyja realitet, realitetin e botës dhe realitetin e Shtepisë suaj të Vjetër nga e cila keni ardhur të gjithë dhe në të cilën do të ktheheni të gjithë në fund.

Prania e tij do të sqarojë atë që duhet të sqarohet. Zëri i tij do t’i flasë mendjeve dhe zemrave të atyre që mund të dëgjojnë. Do t’i flasë nevojave të botës dhe nevojave të zemres dhe të shpirtit. Nuk do të sjellë vetëm përgjigjet, por përgjigjen vetë. Sepse Zoti ka vendosur një zgjuarsi dhe një mendje më të madhe brenda çdo personi, por kjo nuk është e ditur në një masë të madhe në botë, përveç nga disa.

Nuk do të jetë thjesht teknologjia njerëzore dhe mençuria njerëzore që mund t’ju përgatisin në mënyrë të përshtatshme për të ardhmen, për Komunitetin e Madh vetë. Do të duhet të jetë diçka shumë më e thellë dhe më thelbësore për natyrën tuaj dhe Qenien tuaj. Lajmëtari do të flasë për këto gjëra.

Kjo është e gjitha pjesë e Shpalljes, e shihni. Zoti nuk ju jep një përgjigje për ditën e sotme ose një përgjigje për të nesërmen, por një përgjgje për të gjitha ditët dhe të gjitha rastet.

Zoti nuk e drejton jetën tuaj, sepse Zoti i të gjitha universeve nuk është i zënë me ju në këtë mënyrë. Zoti është më i zgjuar. Zoti ka vendosur Dijen brenda jush, një zgjuarsi udhëzuese të përsosur që duhet të dallohet nga të gjitha zërat, impulset, dëshirat dhe frikat e tjera në mendjen tuaj.

Shpallja ka sjellë Hapat drejt Dijes, rrugën për të fituar aksesin tek ajo që është dhurata më e madhe që Zoti mund t’i ketë dhënë ndonjëherë njerëzimit ose çfarëdolloj race emergjente ose të avancuar në univers.

Kuptueshmëria juaj e Perëndisë duhet tani të sillet në një panoramë më të madhe jete. Kuptueshmëria juaj nuk mund të jetë e ankoruar në të kaluarën, por duhet të jetë fleksible dhe në gjendje për t’u adaptuar për të ardhmen, ndërkohë që ndryshim gjithmomë e më i madhë do të ndodhë brenda jush dhe rreth jush. Zoti juaj tani duhet të jetë Zoti i të gjitha universeve, Zoti i një miliardë miliardë miliardë raca dhe akoma më shumë.

Kjo është pjesë e Shpalljes për njerëzimin, aq e ndryshme dhe më e gjerë se çdo Shpallje tjetër që është dhënë ndonjëherë më parë. Me të, do t’i vlerësoni të gjitha Shpalljet dhe do të fitoni urtësi nga të gjitha ato.

Nëse jeni të krishterë të devotshëm, Krishterimi juaj do të rritet tani dhe do të bëhet më i gjerë. Nëse jeni musliman të devotshëm, besimi dhe praktika juaj do të rriten dhe do të bëhen më të gjera. Nëse jeni budist praktikant ose nga besimi judaik ose të ndonjë feje tjetër, të gjitha do të zgjerohen nga Shpallja e Re. Lajmëtari do të flasë për këto gjëra. Shpallja flet për këto gjëra.

Dhe për herë të parë, do të dëgjoni Zërin e Shpalljes. Nuk ka qenë kurrë e mundshme për ta regjistruar më parë për arsye të qarta, por tani do të jeni në gjendje të dëgjoni Zërin e Shpalljes. Është diçka e mrekullushme, por është edhe një sfidë për ju, sepse nëse nuk mund ta dëgjoni, nëse nuk mund ta njihni, atëherë duhet të përballoni pengesat tuaja. Mund të kritikoni, mohoni ose t’i shmangeni, por kjo do të tregojë vetëm dobësinë dhe kufizimet tuaja.

Çfarë më tepër duhet të bëjë Perëndia për ju? Nëse nuk mund të merrni Shpalljen, çfarë mund të bëjë Zoti për ju? Zoti ia ka dhënë përgjigjen të gjithë botës dhe juve individualisht – fesë suaj, traditës suaj, kulturës suaj dhe kombit tuaj. A doni favorizim? A doni privilegj? A doni të jeni të çliruar nga vështirësitë e jetës? A doni që t’ju përgedhelin? A doni mrekullira në çdo cep? A doni të jeni në ndodjë lloj asistence nga Qielli, sikur të ishit të paaftë dhe të pafuqishëm në botë?

Zoti ju jep fuqi nëpermjet Dijes dhe e thërret Dijen përmes Shpalljes së Re.

Nuk është Zoti që do ta shpëtojë botën, por njerëzit që janë dërguar këtu për të shpëtuar botën që do ta bëjnë këtë. Dhe do të luajnë rolin e tyre të vogël por të rëndësishëm, dhe do të jetë më i madh sesa e kuptojnë. Dhe do të jetë ndryshe nga synimet dhe ambiciet e tyre personale. Dhe do t’i shpengojë dhe do t’i ringjallë, duke i rikthyer tek Fuqia e Qiellit, e cila është e trupëzuar në Dijen brenda tyre, thellë poshtë sipërfaqes së mendjes.

E keni oportunitetin për të kuptuar procesin e Shpalljes. Dhe nëse mund ta kuptoni, do të shihni se çfarë mrekullie në të vërtetë është. Dhe nuk do ta ktheni Lajmëtarin në zot, por do t’i jepni respektin dhe nderimin që meriton. Dhe do të jeni të ndershëm në qëndrimin tuaj – duke mos e hedhur poshtë ose e përbuzur Shpalljen, por duke e dëgjuar, duke e përjetuar dhe duke e aplikuar në jetën tuaj në mënyrë të mjaftueshme në mënyrë që mund të kuptoni kuptimin dhe qëllimin e saj të madh për ju.

Njerëzit duan që Zoti të bëj shumë gjëra për ta – t’i shpëtojë nga fatkeqësitë, t’i japë oportunitete, të shërojë të sëmurit, të përmbysë qeveritë e korruptuara dhe shtypëse, t’i bëjë të pasur, t’i bëjë të lumtur, t’i bëjë të kënaqur ose që të jenë në paqe.

Por atë që njerëzit duan dhe atë që Zoti do nuk është e njëjta, jo në fillim. Sepse nevojat e vërteta të zemres suaj rezonojnë me Vullnetin e Krijuesit, por dëshirat e vërteta të zemrës dhe shpirtit tuaj mund të jenë gjëra që ende nuk janë në vetëdijen tuaj. Një ndershmëri më e thellë do t’ju sjellë atje.

Zoti e ka dhënë fuqinë e Dijes dhe me të rrugën dhe angazhimin me jetën që do ta shpengojë individin. Kjo i shërben të gjithë, dhe më të ligët, dhe më të varfërit ndaj të varfërit.

Këtu nuk ka heronj dhe mjeshtra. Ka vetëm ata që janë të fortë me Dije që mund të demonstrojnë hirin dhe fuqinë e saj në botë.

Sa ndryshe është kjo nga ajo që njerëzit janë mësuar të mendojnë dhe të besojnë. Por mendimet dhe besimet janë në sipërfaqen e mendjes. Poshtë sipërfaqes është hyrja e madhe drejt natyrës suaj të vërtetë dhe fuqisë së Dijes.

Ende nuk e kuptoni se sa e rëndësishme dhe qëndrore është kjo për jetën tuaj. Kjo është arsyeja pse Shpallja duhet të japë sqarim rreth asaj që feja në të vërtetë është dhe do të thotë, çfarë spiritualiteti në të vërtetë është dhe do të thotë, dhe se si të gjitha praktikat shpirtërore të vërteta janë në thelb hapa drejt Dijes.

Por është e vështirë për ta gjetur këtë në fetë e botës, aq të mbuluara janë bërë me rituale, tradita, komente dhe keqinterpretime. Për shumë, ato janë bërë besime të ngurta; për të tjerë tjesht një ngushëllim. Fuqia e tyre e vërtetë mund të gjehet brenda tyre vetëm me një mësues të madh dhe një udhërrefyes të urtë.

Njerëzimi nuk ka kohë për këtë tani, sepse ora është vonë. Nuk është vetëm për disa individë për të marrë një udhëtim të madh në jetë. Është për të gjithë familjen njerëzore për t’u përgatitur në mënyrat më praktike dhe thelbësore për ndryshimin e madh që po vjen në botë, dhe që ka tashmë filluar të godasë bregjet dhe të tronditë qytetet, duke i sjellë kombet në konflikt me njëri-tjetrin, duke i errësuar qiejt, duke i ndotur lumenjtë, duke i rrezikuar burimet nga të cilat vareni në mënyrë të përditshme.

Shpallja nuk është këtu për t’ju frikësuar, por për t’ju fuqizuar; për t’ju dhënë fuqi, guxim dhe vendosmëri; për t’ju dhënë dhembshuri dhe tolerancë; për t’ju dhënë fuqinë e Dijes, e cila është burimi i fuqisë dhe integritetit tuaj të vërtetë.

Bota ka ndryshuar, por njerëzit nuk kanë ndryshuar me të. Dallgët e Mëdha po vijnë, por njerëzit nuk dinë. Ndërhyrja po ndodh në botë, por njerëzit nuk janë në dijeni ose ndoshta mendojnë se është diçka e mrekullushme.

Do të kërkojë një Shpallje nga Krijuesi i të gjithë jetës për ta përgatitur njerëzimin, për ta zgjuar njerëzimin dhe për ta përforcuar dhe bashkuar njerëzimin, në mënyrë që mund të ketë një të ardhme më të madhe dhe të mbijetojë sfidën e madhe për lirinë dhe fatin e tij.

Ka aq shumë për të mësuar. Ka aq shumë gjëra për të vënë mënjanë, aq shumë gjëra për të vënë në pyetje, aq shumë gjëra për të rikonsideruar. Një Shpallje nga Zoti i sjell të gjitha këto. Është një sfidë e madhe për atë që e merr dhe për njerëzit që janë aq të bekuar për ta marrë.

Dhe ndërsa Lajmëtari është në botë, e keni këtë oportunitet të madh për ta dërgjuar, për t’i marrë parasysh fjalët e tij dhe praninë e tij në botë në këtë kohë.

Do të jetë një tronditje e madhe për shumë njerëz. Do të kundervihet nga shumë njerëz. Do të merret nga shumë njerëz.

Por do të duhet një tronditje e madhe për ta zgjuar njerëzimin ndaj realitetit të gjendjes së vetë dhe ndaj rrethanave për të cilat duhet të përgatitet. Do të duhet tronditja e Shpalljes. Do të duhet tronditja e së ardhmes. Do të duhet realiteti i momentit të tanishëm dhe realizimi që nuk jetoni jetën që ishit dërguar këtu për të jetuar dhe njohjen që idetë tuaja vetëm nuk mund t’ju përgatisin për gjëra më të mëdha, sepse duhet të keni fuqinë e Dijes, e cila është fuqia e Qiellit që ju është dhënë.

Ky është kuptimi i Shaplljes. Nuk është thjesht një Shpallje idesh. Është një Shpallje përvojeje. Është një Shpallje e natyrës, prejardhjes dhe fatit tuaj të vërtetë.

U hapshin sytë tuaj për këtë. Qoftë zemra juaj e hapur. Qofshin idetë tuaj mjaft fleksible për t’u rikonsideruar. Dhe e kuptofshni që jeni këtu për të shërbyer një qëllim të madh, që ju vetë nuk mund të shpikni ose drejtoni. Qoftë Shpallja e juaja, dhe përmes jush t’i jepet të tjerëve. U njohfsh dhe u nderofsh Lajmëtari në kohën që i ngelet në botë. Dhe qoftë kjo koha e një bekimi, sqarimi dhe inkurajimi të madh për ju që kërkoni të gjeni qëllimin dhe drejtimin e madh të jetës suaj.

13. Të jesh i përqendruar në një botë që shembet

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 22 nëntor 2015
në Boulder, Kolorado

Të jesh i zgjuar do të thotë të jetosh në moment dhe të përgatitesh për të ardhmen – dy aspektet kryesore që kërkojnë zgjuarsi. Nuk mund të bëni njerën pa tjetrën, sepse nëse nuk e dini se si të jeni në moment, nuk do të kuptoni shenjat e botës. Nëse nuk përgatiteni për të ardhmen, bota do t’ju kapë në bafasi dhe do të jeni të paaftë dhe të pashpresë para saj.

Stuhitë e mëdha të botës po vijnë, Dallgët e Mëdha të ndryshimit, trazira e madhe. Sepse njerëzimi i ka mbjellë farat e kësaj për një kohë shumë të gjatë. Ndodheni në kufirin e përvojës së një bote të re. Nuk është fundi i botës, por një tranzicion i madh në nje realitet botëror të ri.

Në të vërtetë, jeni dërguar në botë për këtë qëllim – për të marrë pjesë në botë në këto rrethana që ndoshta kërkoni t’i shangeni ose të mohoni. Është sepse nuk e njihni veten. Ende nuk e keni krijuar lidhjen me Dijen e thellë që Zoti ka vendosur brenda jush – për t’ju përgatitur, pët t’ju udhëzuar, për t’ju sjellë në një jetë shërbimi dhe kuptimi më të madhe në një botë në ndryshim thelbësor.

Shqetësimi i Qiellit nuk është thjesht nëse do të plotësoheni në këtë moment ose çfarë mund të keni për sot, por që mund të përgatiteni për të ardhmen në mënyrë të tillë që prirjet tuaja mund të sillen përpara dhe që qëllimi i vërtetë që ju ka sjellë këtu mund të njihet, të ndiqet dhe të plotësohet në mënyrë të saktë.

Ndoshta mendoni vetëm për sot e për të nesërmen, ose po shikoni mbrapa vetes me shqetësim dhe pendim. Pa këtë Dije të thellë në ndërgjegjen tuaj, ende nuk mund të përgatiteni për atë që do të vijë. Dhe nuk e kuptoni të kaluarën tuaj. Në të vertetë, nuk kuptoni asgjë shumë mirë.

Prandaj, Zoti duhet t’ju përgatisë duke ju dhënë hapat që duhet të merrni për të gjetur këtë fuqi të thellë që përfaqëson pjesën tuaj të pavdekshme që nuk është e korruptuar nga bota, që nuk është e tmerruar nga bota, që as nuk është e influencuar nga bota. Është burimi i fuqisë suaj, guximit tuaj dhe integritetit tuaj. Është gjithashtu burimi i dashurisë suaj, dhembshurisë suaj dhe zemërbutësisë suaj.

Ndërsa mendja juaj mundohet të kuptojë, pjesa juaj e thellë tashmë di. Di mjaft që të merrni hapin tjetër që ju ka pritur.

Sepse duhet të jeni të përqendruar në një botë që shembet. Duhet të jeni të fortë. Duhet të jeni të vendosur. Duhet të dini se ku ta jepni veten dhe ku të tërhiqeni. Duhet të jeni të sigurt me kë të jeni dhe me kë mos të jeni, pavarësisht nga ndonjë tërheqje e mundshme ose intrigë që ka fituar kontrollin e mendjes suaj, e cila vrapon e lirë. Është kaotike, plot me ankesa, frikë dhe fantazi.

Ka për qëllim të jetë një shërbyes i Dijes së thellë brenda jush, e cila përfaqëson Veten tuaj të vërtetë. Por [mendja] është jashtë kontrollit. Ju dëmton. Ju sjell në rrugë të gabuar. Është e tërhequr në çdo rrugë nga bota rreth jush, dhe me të vërtetë do të tmerrohet nga ajo që do të vijë nëse Dija nuk është udhëzuesi dhe këshilltari i saj.

Prandaj, Zoti po ju jep atë që keni vërtet nevojë për sot, nesër dhe për pjesën tjetër të jetës suaj në botë. Njerëzit shohin drejt qiejve duke pritur për leje për të plotësuar dëshirat, ambiciet dhe nevojat e tyre, por Zoti jep atë që është me të vërtetë e domosdoshme.

Sepse Zoti e di pse jeni këtu, pse jeni dërguar dhe çfarë do të kërkojë nga ju për të përballuar një botë në ndryshim dhe Dallgët e mëdha të ndryshimit.

Jetoni në Ndarje, por një pjesë e juaj nuk është ndarë kurrë nga Zoti. Jeni gjithmonë të lidhur. Dhe Zoti do t’ju shpengojë nëpërmjet kësaj Dije – jo për t’ju nxjerrë jashtë botës, por për t’ju sjellë këtu me qëllim, kuptim dhe marrëdhënie të mëdha, gjëra që nuk mund të plotësoni në mënyrë tjetër, sado që të mundoheni.

Kini gjithçka që të mundeni, martoni këdo që të jetë atraktiv, dhe do të jeni gjithmonë të humbur. Sepse nuk mund ta gjeni veten pa fuqinë e Dijes. Nuk mund të jeni me të vërtetë të lumtur ose të kënaqur me jetën tuaj pa fuqinë e Dijes.

Zoti e ka tashmë zgjidhur dilemën tuaj. Është zgjidhur që në fillimin e kohës. Dhe ajo [Dija] jeton me ju sot. Jeton brenda të gjithë të tjerët. Dhe jeton brenda të gjitha qenieve të vetëdijshme në të gjithë universin. Ajo është matanë shkrimeve. Është matanë ideologjisë dhe filozofisë fetare. Është fuqia e vërtetë e Hirit në jetën tuaj.

Ajo është me ju këtu sot, në pritje që të vini tek ajo në përulësi dhe sinqeritet – duke mos provuar që ta përdorni si burim, sepse kjo nuk është e mundshme; duke mos provuar që ta përdorni për të fituar dashuri, pasuri ose siguri, sepse nuk mund ta përdorni Dijen në këtë mënyrë. Është budallallek dhe arrogancë që të mendoni që mund t’i bëni këto gjëra.

Por Dija po ju pret që të ktheheni, që të vini tek ajo, duke kërkuar udhëzim dhe këshillë, dhe me kalimin e kohës ta lëni që të riformojë jetën tuaj, gjë të cilën do të bëjë në mënyrë të natyrshme.

Kjo është ajo që do të thotë të jesh me të vërtetë i përqendruar, e shihni: që Dija është qendra e përvojës suaj, qendra e jetës suaj, qendra e Qenies suaj, qendra e vendimeve tuaj, qendra e përgjigjes suaj ndaj botës rreth jush pavarësisht se çfarë po ndodh.

Pa të, jeni të humbur në mendimet tuaja, në frikat tuaja dhe në preokupimet tuaja. Nuk mund të shihni se çfarë po vjen në horizont, dhe nuk e keni guximin ose vullnetin për t’u përgatitur. Jeni të dobët dhe të prekshëm, të bindur lehtësisht nga të tjerët, duke iu adaptuar vazhdimisht pritjeve të të tjerëve, ndoshta duke kërkuar marrëdhënie, por të pavetëdijshëm se kush jeni dhe se ku keni vërtet nevojë për të vajtur në jetë.

Nuk mund ta kuptoni këtë me intelektin tuaj. Është e gjerë. Është misterioze. Është e thellë. Është më e madhe se mirëkuptimi i kujtdo, por është në thelbin e përvojës suaj të vërtetë. Është ajo që do t’ju shpëtojë. Është ajo që do t’ju japë fuqi. Është ajo që do t’ju japë siguri dhe drejtim të vërtetë dhe me kalim e kohës do të sjellë marrëdhënie me vlerë të vërtetë në jetën tuaj.

Sepse pasi filloni të merrni Hapat drejt Dijes dhe vazhdoni ta bëni këtë, filloni t’jepni fund Ndarjes brenda jush – Ndarja e mendjes suaj tokësore me Mendjen tuaj të thellë brenda jush, e cila ju përfaqësonte para se të vinit në këtë botë dhe që do t’ju përfaqësojë pasi ta keni lënë këtë botë. Ndërsa shpirti udhëton, Dija ngelet e lidhur me Burimin e saj.

Nëse mund të kuptoni atë që Ne po ju tregojmë këtu sot, do të shihni se është gjëja më e rëndësishme që ndoshta mund të konideroni. Është gjëja më e rëndësishme ku mund të afroheni. Sepse ju duhet vetëm të shihni botën rreth jush për të parë ndjekjet dhe përpjekjet të pashpresë për lumturi dhe plotësim.

Kriza e Ndarjes vazhdon brenda çdo personi, pavarësisht se sa të pasur janë, pavarësisht se sa shumë kanë ose kontrollojnë. Mund të kenë të gjitha pajimet e bukurisë, pasurisë dhe fuqisë. Por nuk e njohin veten dhe janë gjithmonë të humbur.

Zoti nuk do t’i dënojë sepse janë të humbur, sepse Zoti ka vendosur Dijen brenda tyre. Por nuk mund të kthehen në gjendjen e tyre të vërtetë derisa të fillojnë t’i përgjigjen asaj që Zoti ka vendosur brenda tyre dhe të fillojnë një përgatitje që nuk e kanë shpikur për vete – një përgatitje praktike si dhe misterioze. Praktike në kuptim që do t’ju udhëzojë në të gjitha punët pratike, në të gjitha vendimet e rëndësishme, si e kuptoni veten, të tjerët dhe botën me qartësi të madhe. Por misterioze sepse nuk mund të kontrollohet ose të kuptohet nga mendja juaj ose mendja e të tjerëve.

Pasi vini në të vërtetën brenda vetes suaj, do të kuptoni se nuk mund ta plotësoni vetveten. Nuk mund të gjeni lumturi të vërtetë dhe ta mbani këtu. Nuk mund ta broni vetveten nga një botë që po bëhet gjithmonë e më kaotike dhe e pasigurtë me çdo ditë që kalon.

Duhet të gjeni qendrën tuaj në një botë që shembet. Ju duhej dje. Ju duhej pesë vjet më parë. Ju është dashur gjithmonë. Dhe tani do t’ju duhet me një rëndësi gjithmonë e më të madhe, sepse gjërat mbi të cilat vareni ose që supozoni se do të jenë aty për ju ndoshta nuk do të jenë aty për ju.

Shtrëngime të mëdha po vijnë në botë, jo sepse Perëndia e dëshiron por sepse njerëzimi e ka vënë në lëvizje. Nuk ka dënim tek Zoti, por ka shpengim aty – për çdo person, fetar apo jo, për çdo vend, çdo fis, çdo komb, çdo pozicion në jetë. Zoti e ka vendosur Dijen brenda të gjithëve, brenda jush, në pritje për t’u zbuluar.

Gjërat që mendoni që do t’ju mbajnë të sigurt në të ardhmen nuk do t’ju mbajnë të sigurt. Nuk mund ta mbështesni të ardhmen tuaj mbi supozime të dobëta që ndryshohen lehtësisht nga rrethana të ndyshueshme.

Duhet të jeni më të zgjuar se kaq. Duhet të jeni më të qëndrueshëm se kaq. Duhet të shikoni përpara për të parë se ku po veni dhe se çfarë po vjen drejt jush. Sepse Zoti ju ka dhënë sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar. Por këto nuk janë sytë me të cilat shihni dhe vëshët me të cilat dëgjoni, ende jo.

Në të ardhmen, dhjetëra mijëra, madje miliona njerëz do të zhvendosen nga niveli i deteve në rritje, nga ngrohja e botës dhe nga korrat që do të dështojnë kudo. Rrëmuja do të jetë pamasë. Dhe do ta shihni këtë me frikë dhe shqetësim të madh derisa mund të gjeni fuqinë e Dijes, e cila nuk ka frikë nga ajo që po vjen, sepse e di se çfarë po vjen. Jo në mënyrë të saktë. Jo momentin dhe orën domosdoshmërisht – jo në të gjitha rastet – por e di se çfarë njerëzimi ka mbjellë dhe se çfarë do të korrë.

Për Qiellin, kjo është aq shumë e qartë, por ju, që jetoni në sipërfaqen e tokës, ende nuk mund ta shihni. Nuk i keni akoma sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar. Dhe atëherë, vizioni juaj është aq i kufizuar. Jeni të preokupuar me vetveten, me mendimet tuaja, me planet tuaja, me kujtimet tuaja, me problemet tuaja, me qortimet tuaja kundër të tjerëve. Mendja juaj është e zënë me këto gjëra.

Mos kërkoni vetëm shaka. Mos u mundoni ta zbusni jetën tuaj me gjëra të ëmbla dhe të mrekullushme. Duhet të përgatiteni për një botë që do të jetë shumë më e rrezikshme dhe e vështirë për t’u lundruar. Mund ta hidhni poshtë këtë duke e ditur rrezikun tuaj, por bota po ju jep shenjat me çdo ditë që kalon – shenjat e një ndryshimi të madh që është në rrugë e sipër dhe ndryshime më të mëdha që do të vijnë.

Zoti do t’ju shpëtojë dhe do t’ju mbrojë përmes fuqisë së Dijes. Atëherë duhet ta kërkoni atë. Duhet të merrni Hapat drejt Dijes. Duhet ta ndërtoni urën për tek Dija dhe ta ridrejtoni jetën tuaj në përputhje me të. Sepse shumica e gjërave që mundoni të bëni në këtë moment janë të panevojshme për atë që ju duhet në të vërtetë, tani si dhe në të ardhmen.

Duhet të jeni të përqendruar. E mësoni, përvojë pas përvoje, moment pas momentit. Nuk do të vijë menjëherë, sepse nuk jeni gati për këtë.

Por nëse merrni Hapat drejt Dijes, do të bëhet më e fortë. Mund ta vëni në pyetje, duke pritur gjëra nga ajo, por do të jetë e heshtur sepse është ajo që e lëviz jetën tuaj. Do të flasë kur ka nevojë që të flasë. Ndërkohë, duhet të ndiqni dhe të jeni sa më të ndershëm që të mundeni rreth asaj që po bëni dhe mendimeve dhe ndjenjave tuaja.

Zoti e ka dhënë përgatitjen për ju, për ta lehtësuar mendjen tuaj nga barra e saj e madha të frikës dhe dënimit, për ta lehtësuar nga barra e saj e madhe të preokupimit dhe ideve të pamend që nuk kanë asnjë shpresë ose vlerë.

Duke jetuar në Ndarje, jeni munduar ta zëvendësoni përvojën tuaj të Shtëpisë suaj të Vjetër me plot gjëra të ndryshme. Edhe nëse duken krejtësisht në rregull, nuk mund t’i siguroni për të ardhmen.

Kjo nuk është një kohë për të shpëtuar, për t’u fshehur dhe për të munduar për të qenë të sigurt diku, sepse nuk ka asnjë vend për t’u fshehur, në të vërtetë. Mos ikni nga qyteti dhe të jetoni në ndonjë zonë të largët, sepse kjo do të jetë akoma më e rrezikshme.

Por jeni të bekuar që po mësoni për përgatitjen e madhe që Shpallja e Re nga Zoti për botën po sjell. Sepse vetëm Zoti e di se si t’ju përgatisë. Nuk e dini se si ta përgatisni veten. Vetëm Zoti e di se për çfarë duhet të përgatiteni. Nuk e dini se për çfarë duhet të përgatiteni. Këtu nuk bëheni pasiv dhe të shkëputur nga bota, duke u munduar të mos ndjeni asgjë, sepse do ta mbyllni fuqinë e Dijes brenda vetes nëse e bëni këtë.

Jeni këtu për të marrë pjesë, por për të marrë pjesë me të vërtetë, duhet të jeni të përgatitur. Dhe nuk jeni burimi i përgatitjes. Jini mirënjohjës se është ashtu. Është një bekim i madh në të vërtetë.

Dija do t’ju mësojë se si të lundroni një botë në ndryshim. Por së pari duhet t’ju lirojë nga barra e kushteve tuaja aktuale, sidomos kushtet tuaja mendore dhe emocionale, të cilat pëshojnë mbi ju më rëndë se gjithçka tjetër. Duhet ta lironi mendjen tuaj në mënyrë që fuqja e mendjes suaj mund të përdoret me qëllim.

Mos jetoni vetëm për momentin, sepse është parajsa e budallenjëve. Duhet të përgatiteni për të ardhmen, përndryshe do të jeni viktim e së ardhmes. Nëse mund të shihni atë që po vjen, do ta kuptoni plotësisht atë që Në po ju tregojmë këtu sot.

Bota do të ngrohet. Ngjarje të mëdha moti do të kenë një fuqi gjithmonë e më shumë shkatërruese. Njerëzimi ka lëshuar një ndryshim të madh mbi botën përmes keqpërdorimit të tij të botës – lakmisë së tij, korrupcionit të tij, plaçkitjes së tij të burimeve të botës pa asnjë mendim për të nesërmen.

Do të duhet tani të jetoni në këtë botë të re. Fëmijët tuaj do të duhet të jetojnë në këtë botë të re. Kush do t’i përgatisë? Kush do t’ju përgatisë? Kush do t’ju japë guxim, fuqi dhe vendosmëri të vërtetë.

Udhëheqësit politik nuk mund ta bëjnë këtë. Teoritë ekonomike nuk mund ta bëjnë këtë. Ndërsa njerëzimi mundohet për të bërë ballë dhe për të mbijetuar, do t’ju duhet të merrni hapa më të mëdha – Hapat drejt Dijet.

Zoti nuk do të vijë dhe ta shpëtojë njerëzimi në orën e njëmbëdjetë, por Zoti ju ka dhënë fuqinë e Dijes për t’ju udhëzuar dhe për t’ju parandaluar që t’ia jepni jetën gjërave të pakuptimta dhe të pashpresë. Kjo është mënyra se si Zoti do t’ju shpëtojë, dhe përmes jush të tjerë, dhe përmes të tjerëve të gjithë botën me kalimin e kohës, nëse mjaf njerëz mund të përgjigjen.

Mos mendoni se do të jeni pasiv, të ulur duke pritur për mesazhe, sepse do të jeni në punë – duke punuar në rrethanat tuaja, duke rregulluar sjelljen tuaj, duke vënë gjëra mënjanë, duke ndërmarrë gjëra, duke marrë vendime të rëndësishme dhe duke qenë të përgjegjshëm për rezultatet e këtyre vendimeve. Nuk ka pasivitet këtu. Nuk do të udhëheqeni si një fëmijë e vogël. Sepse bota që do të përballoni do të jetë e rrezikshme, dhe duhet të jeni shumë të fortë dhe shumë të vendosur për ta përballuar.

Do të shihni vuajtje të pamasë rreth jush, mundim të pamasë. Njerëzit do të veprojnë në mënyrë të pamënd përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit. Do të zgjedhin përfaqësuesë të rrezikshëm. Do t’ia japin veten synimeve të rrezikshme. Do të marrin anë kundër të tjerëve. Do të tërhiqen në frikë dhe vetëmbrojtje. Do ta shihni këtë kudo, në të gjitha kombet.

Do të jetë shumë shqetësuese. Do të jetë shumë e vështirë. Do të jetë zemërthyese. Por duhet që ta gjeni qendrën tuaj dhe t’i rrini afër në sfidat që do të vijnë. Dhe nga kjo qendër do të dini se çfarë të praktikoni dhe çfarë mos të praktikoni. Do të merrni një rrugë prej shumë hapash, sepse nuk jeni akoma gati për një jetë më të madhe.

Duhet të tejkaloni disa tendenca brenda vetes. Dhe Dija do t’jau japë fuqinë dhe qartësinë për ta bërë këtë. Do t’ju duhet t’i ndryshoni marrëdhëniet tuaja me disa njerëz që ju mbajnë mbrapa ose ju harxhojnë. Dija do t’ju japë fuqinë dhe sigurinë për ta bërë këtë.

Do t’ju duhet të ndërtoni themelin e jetës suaj, praktikisht. Do të jetë një punë e madhe, por do të jetë shpenguese. Do të jetë e qëllimshme. Dhe do t’ju japë kuptim në moment dhe fuqi për të ardhmen.

Këto nuk janë kohët e fundit, por është fundi i botës ashtu siç e keni njohur. Mos iu ngjituni këtyre ideve, sepse janë dhënë në kohët e lashta. Kanë vetëm kuptim simbolik. Por shumë gjëra do të marrin fund, dhe kjo do të ndikojë shumë tek njerëzit.

Për këtë, shumica e njerëzve janë të papërgatitur – të papërgatitur nga ana e rrethanave, emocionalisht të papërgatitur, shpirtërisht të papërgatitur. Dhe kjo është arsyeja pse Zoti po e jep përgatitjen e madhe për botën në një Shpallje të Re për botën.

Sepse Zoti i jep njerëzve atë që vërtet kanë nevojë, si tani dhe për të ardhmen. Jo atë që duan në moment, gjë e cila në shumë raste vetëm do t’i dobësojë akoma më shumë dhe do ta bëjë akoma më të vështirë për ta për t’u përgjigjur.

Zoti nuk do të bëjë gjëra për ju. Zoti do t’ju mësojë se si t’i bëni gjërat për vete dhe për të tjerët. Zoti nuk do t’ju japë mrekullira. Zoti do t’ju japë hapat për t’u bërë më të fuqishëm, më të sigurt dhe më të dhembshur në një botë me grindje gjithnjë në rritje.

Zoti nuk do ta rregullojë jetën tuaj ose të bëjë ndonjë magji për ta bërë të kaluarën dhe historinë tuaj që të zhduket. Zoti do t’ju mësojë se si ta përdorni të kaluarën dhë historinë tuaj për të fituar urtësi dhe fuqi, sepse me siguri janë një shfaqje të asaj që është jeta pa Dija, nëse e shihni në mënyrë të saktë.

Kur luteni, lutuni që marrëdhënia juaj me Dijen të bëhet më e fortë. Lutuni për të pasur fuqi, guxim dhe dhembshuri. Sepse keni nevojë për këtë sot, dhe do të keni nevojë për të me siguri në të ardhmen. Kur luteni për të tjerët, lutuni që Dija të bëhet më e fortë brenda tyre në mënyrë që mund të gjejnë rrugën dhe drejtimin e vërtetë të jetës së tyre.

Zoti po ju jep një platformë krejt të re, mbi të cilën të ndërtoni një jetë të re dhe më të fortë, një platform që mund t’i mbijetojë Dallgët e Mëdha të ndryshimit dhe të fitojë kuptim nga to, dhe të japë shërbim brenda tyre.

Tani është sikur të flinit në plazh dhe dallgët e mëdha të cunamit të ishin duke ardhur. Po flini aty, duke ëndërruar për atë që doni dhe për atë që keni frikë. Ndërkohë që kafshët kërkojnë terren më të lartë dhe zoqtë largohen, njerëzit po rrinë në plazh sikur asgjë mos të ndodhte.

Duhet ta merrni këtë rrugë. Mos mundoni që ta bëni për njerëzit e tjerë. Mos kërkoni që ta bëjnë me ju. Sepse çdo person duhet të përgjigjet. Për fëmijët tuaj, mësojini se si të ndjekin dhe të dëgjojnë përvojën e tyre të thellë dhe jepini një shembull guximi dhe integriteti nga vetja, nga jeta juaj.

Nuk mund t’i shpëtoni të gjithë. Por nuk jeni dërguar këtu për t’i shpëtuar të gjithë. Duhet ta ndërtoni themelin tuaj, themelin tuaj të vërtetë. Nga kjo, shërbimi juaj i vërtetë që duhet të jepni do të dalë natyrisht. Në këtë moment, nuk mund të përcaktoni se çfarë do të jetë, si do të duket, çfarë kuptimi do të ketë. Sepse nuk jeni gati. Nuk i keni akoma sytë për të parë.

Duhet ta merrni seriozisht jetën tuaj. Nuk është lojë. Nuk është zbavitje në pazar. Nuk është një hakmarrje kundër njerëzve të tjerë. Nuk është një fantazi e ndërtuar mbi fantazi. Do t’ju duhet të bëheni mjaft të fortë për t’u kujdesur për veten dhe të tjerët, pa u bërë vetë viktim.

Nuk e dini se si ta kryeni këtë, dhe idetë tuaja ndoshta do t’ju bëjnë më shumë dëm sesa mirë. Kjo është arsyeja pse Zoti e ka dërguar përgatitjen në botë – një paralajmërim, një përgatitje dhe një bekim të madh, për njerëzimin në mundim që po përballon tani ndryshim në një shkallë të paparë në botë, e dhënë tani njerëzimit që ndodhet në pragun e hapësirës, një Komunitet të Madh jete në univers, me të cilin duhet të mësojë se si të hahet.

Njerëzit e jetojnë jetën e tyre sikur asgjë mos të kishte ndryshuar, kur në të vërtetë, gjithçka ka ndryshuar. Klima e botës suaj po ndryshon. Burimet e botës suaj po zvogëlohen. Në botë ka një ndërhyrje nga raca nga matanë, të cilat e shohin oportunitetin e madh për të marrë kontrollin këtu pa përdorimin e forcës.

Zoti po ju paralajmëron, po ju përgatit, po mundohet t’ju zgjojë nga gjumi juaj i shqetësuar, nga endrrat dhe preokupimet tuaja, nga prirjet dhe zakonet tuaja në mënyrë që mund t’i gjeni pikat tuaja të forta të vërteta, cilësitë tuaja të vërteta, guximin e vërtetë dhe vlerën e jetës suaj, e cila është e gjallë brenda jush poshtë gjithçka që është vënë përsipër.

Qëllimi i parë i Zotit është t’ju lehtësojë nga ato gjërat që ju dëmtojnë ju dhe të tjerët, t’ju lehtësojë nga kurora juaj e ferrave – inatin tuaj, përbuzjen tuaj për të tjerët dhe vetveten, pendimet tuaja, injorancën tuaj. Qëllimi i parë i Zotit është t’ju lehtësojë.

Para se mund të dini se çfarë po vjen më pas, ky lehtësim duhet të ndodhë. Dhe do të marrë kohë. Nuk do të ndodhë brenda natës. Në këtë, duhet të mësoni të ndiqni pa e ditur se si duket ana tjetër e malit. Duhet të jetoni pa përcaktime për të ardhmen tuaj. Duhet të jetoni pa shumicën e konkluzioneve mbi të cilat mbështeteni sot, të cilat do të jenë të pashpresë në kohët që do të vijnë.

Jo të gjithë do të jenë në gjendje t’i përgjigjen kësaj. Jo të gjithë do ta gjejnë në kohë. Shumë do ta hedhin poshtë për shkak të besimeve ose pozitës së tyre fetare, të paaftë për të parë se në të vërtetë është një Mesazh dhe një përgatitje nga Zoti.

Nuk mund të bëni asgjë për ta. Duhet që të vazhdoni vetë. Thirrja është për ju. Ata kanë thirrjen e tyre, të cilën mund ose mund mos t’i përgjigjen. Ju duhet t’i përgjigjeni tuajës.

Duhet të jeni të përqendruar në një botë që shembet – të guximshëm, të vendosur, të prekur, por jo të zënë në befasi nga gjërat rreth jush, të ndikuar, por jo të tronditur nga ajo që shihni dhe dëgjoni.

Këtu nuk këni nevojë për të qenë shumë të blinduar, sepse qendra juaj është Dija. Jeni kthyer tek vetvetja ashtu siç në të vërtetë jeni, jo ashtu si bota ju ka bërë. Dhe me këtë, Fuqia e Qiellit mund të levizë përmes jush, në mënyrë misterioze. Është një Plan perfekt. Dhe ka ardhur tamam në kohën e duhur.

 

14. Thirrja

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 1 prill 2011
në Boulder, Kolorado

Të jetosh në një kohë Shpalljeje dhe të jesh i paraqitur me këtë Shpallje është një ngjarje monumentale. Aq e madhe do të jetë saqë do t’jau ndryshojë jetën dhë të menduarit, perceptimin dhe kuptueshmërinë e vetvetes, të botës dhe të fatit tuaj. Edhe nëse e refuzoni Mesazhin e Ri dhe e hidhni poshtë, do t’jau ndryshojë jetën gjithashtu.

Nuk mund të gjeni diçka kaq të madhe dhe të mos ketë ndikim në jetën tuaj. Nuk mund të vini pranë një Shpalljeje, që jepet vetëm njëherë në disa shekuj, pa pasur ndonjë ndikim të madh mbi ju.

Pavarësisht nga mënyra se si mund të përgjigjeni në këtë moment, do të arrijë thellë brenda jush, në një pjesë që mezi njihni, në pjesën tuaj që keni përjetuar vetëm në momente qartësie dhe vetëpërmbajtje. Do t’ju flasë nëpër Korridorët e Vjetër të mendjes suaj.

Nëse e studioni, lexoni dhe ndiqni drejtimim e saj, do të filloni të dëgjoni gjëra dhe të shihni gjëra që nuk do t’i kishit parë ose dëgjuar më parë. Do të keni një vizion më të madh dhe një kuptueshmëri më të gjithëpërfshirë, një kuptueshmëri që nuk është vetëm për shërbimin dhe kënaqësinë e vetvetes, por diçka që mund të përballojë realitetin dhe që mund të vlerësojë qenien tuaj në botë në këtë kohë.

Po mos të ishte një Mesazh i Ri nga Zoti, mund ta trjatonit thjesht në nivelin e ideve. Mund ta trajtonit si teori. Mund ta trajtonit si filozofi. Mund ta trajtonit thjesht si një mësim tjetër. Por është shumë më e madhe se kaq.

Kjo është arsyeja që nëse përgjigjeni, do të ketë një impakt në jetën tuaj. Ajo ka për qëllim të ketë një impakt në jetën tuaj.

Jeni të thirrur për ta marrë, për ta studiuar dhe për të mësuar nga ajo. Vëtem ashtu mund të kuptoni vlefshmërinë e saj dhe relevancën e saj të madhe për botën që shihni sot dhe për botën që do të duhet të përballoni në kohët e ardhshme – ndryshimi i madh që po vjen në horizont dhe gjithçka që njerëzimi do të duhet të përballojë, sfidat e mëdha dhe oportunitetet e mëdha që po ju presin.

Është diçka e madhe të gjeni Shpalljen e Zotit – më e madhe se idetë tuaja, më e madhe se besimet tuaja, më e madhe se institucionet tuaja, madje më e madhe se idetë dhe besimet e kombit, kulturës ose fesë suaj. Sepse këto janë shpikje njerëzore, për pjesën më të madhe.

Por tani po shihni diçka që nuk është produkti i imagjinatës ose kreativitetit njerëzor. Do ta dini se është e vërtetë për shkak të impaktit që do të ketë.

Vjen nga Burimi juaj – Dashuria më e Madhe e jetës suaj, Burimi i jetës suaj, Burimi i natyrës suaj të thellë, Burimi i qëllimit tuaj për të qenë në botë, i cili ende ngelet i panjohur për ju dhe i paplotësuar.

Kjo është përgjigjja e lutjeve të mëdha në kohët e fundit dhe gjatë gjithë historisë për paqe, çlirim, urtësi dhe fuqi.

Nuk mund t’ia jepni këtë fuqi të madhe vetvetes, megjithëse shumë veta e kanë provuar. Duhet t’ju jepet nga një Burim më i madh – një Burim matanë përkufizimit, një Burim që nuk mund të konceptohet ose kuptohet me intelektin.

Sepse Krijuesi jeton matanë fushës së intelektit, dhe Krijesa me gjithë të. Mund të kuptoni vetëm rrethanat tuaja të menjëhershme dhe sekuencën e ngjarjeve, por matanë është një Realitet më i Madh, shumë më i madh në të vërtetë.

Mesazhi i Ri ju kërkon gjëra. Ju kërkon që të përgjigjeni. Ju kërkon që të studioni, që të keni durim dhe që mos të arrini në konkluzione të parakohshme, që mos të ndiqni paragjykimet ose inatin tuaj. Ju kërkon që të eksploroni, jo vetëm që të besoni, sepse besimi është i dobët. Nuk është mjaft substencial.

Do t’ju duhet një themel i vërtetë brenda vetes për të përballuar një botë në ndryshim dhe për të përballuar gjithçka që njerëzimi duhet të përballojë në këtë kohë Shpalljeje.

Nuk është thjesht një dhuratë për ju personalisht. Ka për qëllim të rrjedhë përmes jush tek të tjerët. Nëse do të merrni, atëherë duhet të jepni. Duhet t’i jepni dëshmi Shpalljes.

Duhet ta nderoni Lajmëtarin. Ai nuk është zot dhe nuk do t’i lejojë njerëzit që ta adhurojnë. Por është Lajmëtari, dhe nuk ka asnjëri tjetër në botë që ka sjellë një Mesazh të Ri nga Zoti këtu.

Ka një kohë shumë të gjatë që një Shpallje të kësaj madhësie është dhënë. Dhe kurrë më parë nuk është dhënë një Shpallje në mënyrë kaq të plotë, e dhënë tani një bote të shkolluar – një bote me komunikim planetar, një bote me sofistikim më të madh, një bote me një nevojë më të madhe.

Ende nuk e kuptoni, por është fati juaj që e gjetët. Nuk është thjesht një aksident ose rastesi. Është fati juaj që e gjetët Shpalljen e Re. Është fati që dëgjuat për të.

Është një thirrje e madhe. Por ajo që do Zoti dhe atë që duan njerëzit nuk është e njëjta gjë.

Jeni të lirë për t’u përgjigjur në mënyra të ndryshme, megjithëse kjo është një dhuratë për ju, megjithëse përmban shpresën për t’ju zbuluar qëllimin dhe fatin tuaj të madh në botë dhe një kuptueshmëri më të madhe të jetës suaj dhe të rrethanave të ndryshueshme rreth jush.

Zoti nuk mund të kontrollojë përgjigjen tuaj. Zoti nuk mund të kontrollojë mendimet tuaja, vuajtjen tuaj, hutimin tuaj, qortimet tuaja, besimet tuaja fikse, ankimet tuaja, sjelljen tuaj vetëshkatërruese, gabimet dhe vendimet tuaja të dobëta.

Kjo është sepse jetoni në Ndarje. Por është një pjesë e juaj që nuk është ndarë kurrë nga Zoti, dhe është asaj që Mesazhi i Ri do t’i flasë brenda jush, një pjesë e juaj që vetëm mund të përgjigjet. Është gjëja më natyrore në botë. Është qëllimi dhe fati juaj.

Nëse e merrni atë [Mesazhin e Ri], atëherë duhet t’ia jepni të tjerëve. Dhe duhet ta sillni në jetën tuaj dhe ta aplikoni atje sa më mirë që të mundeni dhe të kërkoni të tjerë që bëjnë të njëjtën gjë në mënyre që mund t’ju ndihmojnë për t’u bërë të fortë dhe për të sjellë ekuilibër dhe qëllim në punët tuaja.

Nuk mund të kundërshtoni një Mesazh të Ri nga Zoti. Do t’i dukeni të pamend Fuqive të Mëdha nëse e bëni këtë.

Do të keni shumë pyetje të cilave nuk mund t’iu përgjigjeni dhe shumë pyetje që nuk mund të kenë përgjigje për disa kohë në të vërtetë.

Duhet të kuptoni se ky është një angazhim i madh. Nuk është një ndjekje intelektuale. Nuk është një kalim kohe ose hobi. Nuk është këtu për t’ju dhënë kënaqësi, rehat ose siguri. Është këtu për t’ju thirrur në një shërbim të madh në një botë të cilës nevojat po përshkallëzohen me çdo ditë që kalon.

Keni një detyrimi sepse keni një qëllim të madh për të qenë këtu – një qëllim që nuk e keni shpikur ose që nuk mund të shpikni, një qëllim që nuk ju është zbuluar plotësisht akoma, një qëllim që është ndryshe nga dëshirat, preferencat dhe idetë tuaja rreth jetës suaj.

Jeni të detyruar sepse jeni dërguar në botë. Detyrimi jeton brenda jush. Është pjesë e natyrës suaj të thellë, një natyrë të thellë që Ne quajmë Dije.

Ajo [Dija] është kulmi i të gjitha studimeve shpirtërore, në të gjitha fetë. Është ajo që do t’ju shpengojë. Është ajo që do ta transformojë jetën tuaj, perceptimin tuaj dhe kuptueshmërinë tuaj. Por duhet të ndezet nga Zoti.

Keni një përgjegjësi për të qenë këtu në botë. Keni përgjegjësi ndaj atyre që ju dërguan këtu. Keni një rol të madh për të luajtur. Keni një shërbim të madh për të dhënë.

Mesazhi i Ri ju kujton për qëllimin tuaj të madh, përgjegjësitë tuaja dhe llogaridhënien tuaj. E bën këtë pa kërcenimin e denimit ose fajit. E bën këtë për t’ju retauruar, për t’ju shpëtuar nga pendimet dhe vuajtja juaj, për t’ju fuqizuar për të shpenguar jetën tuaj dhe për të sjellë ekuilibër aty, sepse keni një punë të madhe për të kryer këtu në botë.

Vetëm një Shpallje e Re mund të ketë një thirrje të tillë. Është një thirrje përmes botës. Nuk është vetëm për një grup ose një komb, një fe ose një pjesë të shoqërisë. Po fillon tani të tingëllojë nëpër botë.

Është një fillim i përulur. Mesazhi i Ri po vjen këtu si një farë, si një fëmijë – i pastër, i pakorruptuar nga bota, delikat, por me Fuqinë e Krijimit mbrapa tij. Për aq kohë që mund të ngelet i pastër dhe që Lajmëtari mos të ndotet, pastërtia e tij do të përhapet.

E keni këtë oportunitet të madh për të marrë një Mesazh të pastër, një Shpallje për këtë kohë dhe për kohët që do të vijnë.

A mendoni se ky është një aksident? A mendoni se kjo ndodh rastësisht? Po të jetë ashtu, po e nënvlerësoni atë që po merrni këtu. Dhe po i mbivlerësoni idetë dhe kuptueshmërinë tuaj.

Zoti kërkon t’i rikthejë fuqinë individit në mënyrë që ata që janë dërguar në botë mund të kontribuojnë në një botë në nevojë. E ardhmja e botës varet nga kjo.

Roli juaj do të jetë i përulur. Nuk do të mbledhë një vëmendje të madhe ose lavdërim. Do të punoni mbrapa skanave, pa fanfarë ose njohje. Dhe në këtë mënyrë, do t’i shpëtoni burgut të mendjes suaj dhe gjithçka që ju nxeh, ju mallkon dhe ju mban mbrapa.

Mesazhi i Ri do të mohohet dhe kundërshtohet. Do të bëhet objekt talljeje. Kjo gjithmonë ndodh në një kohë Shpalljeje.

Lajmëtari nuk do t’i përmbushë shpresat e njerëzve, sepse është një burrë i thjeshtë dhe i përulur. Nuk është i perëndishëm, i gjithëfuqishëm dhe plot me bukuri dhe karizëm. Askush me këto cilësi nuk do të zgjidhet për të qenë Lajmëtar, për të sjellë një Mesazh të Ri nga Zoti në botë.

Ai është pa ambicie. Ka qenë në përgatitje për një kohë shumë të gjatë. I është dashur një kohë shumë e gjatë për të marrë Mesazhin, sepse është shumë i madh dhe gjithëpërfshirës.

Do t’ju duhet kohë për të marrë Mesazhin e Ri, sepse është më i madh sesa mendoni, besoni dhe kuptoni në këtë moment. Përmban një dritare drejt një jete më të madhe në botë dhe të ardhmen dhe fatin e njerëzimin brenda një Komunitet të Madh jete në univers.

Asgje e tillë nuk i është dhënë njerëzimit ndonjëherë më parë, por tani duhet të jepet. Është vendimtare tani në përcatimin e së ardhmes dhe të rezultatit që njerëzimi do të duhet të përballojë.

Atëherë, afrojuni kësaj me përulësi. Filloni të konsideroni se edhe ju keni një jetë më të madhe dhe se ende nuk po e jetoni këtë jetë, keni nevojë për ndihmë të madhe dhe një Shpallje të madhe për të kuptuar dhe për të marrë një rrugë drejt kësaj jete më të madhe, për të marrë Hapat drejt Dijes, për të qenë të udhezuar nga një fuqi më e madhe, një guxim më i madh dhe një vendosmëri më e madhe.

Ishit të detyruar para se të vinit në botë. Ky detyrim jeton brenda jush tani.

Shpalljet e Zoti kanë fuqinë të ndezin dhe të iniciojnë këtë përgjegjësi të thellë. Mos u tërhiqni nga kjo, sepse gjithçka e madhe dhe kuptimplotë do të vijë nga kjo. Çdo gjë që është e fuqishme, çdo gjë që është e dhembshur, çdo gjë që është çliruese vjen nga kjo.

Zoti i ka mbjellë farat e shpengimit brenda jush, por ato duhet të kultivohen, dhe duhet të keni qëndrimin e duhur. Dhe Thirrja duhet të jetë aty.

Ky është detyrimi. Ju kërkon vetëm që të jeni të ndershëm, vërtet të ndershëm, aq të ndershëm sa mund të ndjeni atë që dini, matanë shpresave tuaja, frikave dhe preferencave tuaja, në mënyrë që mund të shihni të vërtetën matanë asaj që doni dhe asaj që mohoni.

Mesazhi i Ri ju kërkon që të jeni të ndershëm. Si do të përgjigjeni do të përcaktojë nëse jeni të ndershëm dhe të sinqertë.

Nuk bëhet fjala se çfarë besoni, nëse përputhet me të. Pse do t’i përshtatet Shpallja e Zotit asaj që mendoni ose besoni? Nuk i përputhet shpresave njerëzore, traditave njerëzore, besimeve të themeluara ose spekulimeve njerëzore sepse është një Mesazh i Ri nga Zoti dhe jo produkti i ideve njerëzore.

Po ju përgatit për një univers jo-njerëzor. Nuk e keni idenë se si të përgatiteni për këtë. Po ju përgatit për një botë me burime në ulje dhe rrëmujë dhe tensione në rritje. Nuk e keni idenë se si të përgatiteni për këtë. Po ju përgatit për të jetuar një jetë më të madhe. Nuk e keni idenë se si ta kryeni këtë.

Zoti e di këtë, me siguri, dhe kjo është arsyeja pse Shpallja e madhe tani duhet të jepet, për këtë kohë dhe kohët që do të vijnë, duke thirrur detyrimin që jeton brenda njerëzve – për ata që janë gati për t’u përgjigjur, për ata që e kanë ndershmërinë dhe lirinë e brendshme për t’u përgjigjur, për ata që nuk janë të lidhur nga ideologjia e tyre fetare, mënyra e tyre të të menduarit kulturore, ose vullneti dhe preferencat e të tjerëve.

Kjo është sfida e së jetuarit në një kohë Shpalljeje. Do t’ju përballë me vetveten – fuqinë tuaj dhe dobësinë tuaj, dhe fuqinë dhe dobësinë e atyre rreth jush. Është një ballafaqim me një të vërtetë më të madhe dhe një qëllim më të madh.

Jini mirënjohës se kjo mund t’ju jepej. Sepse pa të, do të kapeshit në mënyrë të verbër në botë, duke ndjekur ëndrra dhe kënaqësira, duke jetuar gjithmonë me kërcënimin e frikës, kërcënimin e privimit, peshën e mendjes suaj, një mendje që nuk është e udhëzuar nga Dija.

Jini mirënjohës, sepse Zoti i të gjitha universeve po i jep njerëzimit saktësisht atë që ka nevojë – jo t’i përgjigjet të gjitha pyetjeve të tij ose të plotësojë të gjitha synimet dhe dëshirat e tij, por t’i japë saktësisht atë që ka nevojë për të gjetur fuqinë e tij dhe për të vazhduar me një bashkëpunim dhe harmoni më të madhe në botë.

Keni ardhur në botë në këtë kohë për të shërbyer nën këto rrethana. Është koha juaj, një kohë Shpalljeje. Është momenti juaj, një moment për të ushtruar një ndershmëri më të thellë dhe një sinqeritet më të thellë.

Kjo është një thirrje – një thirrje matanë të menduarit tuaj dhe ideve tuaja, ndjenjave dhe emocioneve tuaja, në një realitet më të thellë brenda jush.

Mos mundoni ta kuptoni. Është matanë kuptueshmërisë suaj. Mos mundoni ta krahasoni me gjëra të tjera, sepse nuk e dini se çfarë po shikoni. Nuk e keni eksploruar, përjetuar dhe aplikuar Mesazhin e Ri, atëherë nuk mund ta gjykoni me urtësi, ndershmëri ose sinqeritet.

Është një dhuratë për botën, por duhet të jepet nga personi në person. Duhet t’i bëni dëshmi të tjerëve, duke gjetur ata që janë gati dhe të gatshëm për t’u përgjigjur. Është pjesë e qëllimit tuaj, e shihni. Është pjesë e dhuratës suaj. Është pjesë e asaj që e pret njohjen tuaj të thellë.

Ishit të përcaktuar për të jetuar në një kohë Shpalljeje. Shpallja është këtu. Fati juaj po ju thërret. Bëhet fjala vetëm nëse jeni gati apo jo. Mund t’i jepni llogari vetëm vetes në këtë drejtim.

Nuk mund të përcaktoni se çfarë njerëzit do të thonë ose bëjnë. Është një sfidë për ju dhe për çdo individ që ka bekimin dhe oportunitetin për të marrë një Shpallje të Re nga Zoti. Mos u shqetësoni se çfarë do të bëjnë të tjerët, se çfarë do të bëjë bota. Është një thirrje për ju.

Vetëm Zoti e di se si të prekë pjesën tuaj të thellë. Nuk mund ta gjeni këtë vetë. Vetëm Zoti e di se si të thërrasë atë që është dhurata dhe shërbimi juaj më i madh. Nuk mund ta thërrisni këtë nga vetvetja.

Vetëm një Shpallje e Re do të përgatisë njerëzimin për një të ardhme që do të jetë ndryshe nga e kaluara dhe për një realitet më të madh jete në univers.

Jini mirënjohës. Jini të përulur. Jini perceptues. Nuk keni nevojë të besoni, vetëm të jepni dëshmi dhe të merrni, të mësoni dhe të aplikoni. Prirjet tuaja do t’ju bëhen të dukshme, dhe do të shfaqin rëndësinë dhe përsosmërinë e tyre me kalimin e kohës.

Njerëzimi nuk mund ta plotësojë vetveten. I duhet ndihmë e madhe. Nuk mund të përgatisë veten për të ardhmen. Është tepër i verbër dhe arrogant në këtë moment. Nuk e sheh se çfarë po vjen në horizont, sepse mendon se jeton akoma në të kaluarën.

Nuk e sheh se po hyn në një Komunitet të Madh jete në univers, një Komunitet i Madh që është sfidues dhe i vështirë, ku liria është e rrallë dhe konkurrenca është e gjerë dhe e ushtruar me aftësi dhe bindje të madhe.

Vetëm Zoti mund t’ju përgatisë për këtë. Vetëm Zoti e njeh zemrën njerëzore, mendjen njerëzore, shpirtin njerëzor dhe historinë njerëzore.

Duhet t’i pranoni kufizimet tuaja në mënyrë që të merrni një kuptueshmëri më të madhe. Është pjesë e thirrjes suaj.

O njerëzim, dëgjoji fjalët e Mia. Ne flasim për një realitet më të madh – një të vërtetë më të madhe që jeton brenda çdo personi, një të vërtetë më të madhe që nuk mund të kuptohet me debate ose spekulime intelektuale, një të vërtetë më të thellë që duhet të përjetohet që të kuptohet dhe të shprehet në mënyrë të qartë.

Dëgjojini fjalët e Mia, o njerëz të kësaj bote. Keni një fat të madh në univers, por duhet të përballoni një botë në rënie. Duhet të përballoni trazirat e mëdha që do të vijnë. Duhet të bashkoheni dhe të bashkëpunoni me një qartësi dhe vendosmëri më të madhe.

Kjo është Shpallja e Zotit. Është një Shpallje matanë kuptueshmërisë njerëzore. Vetëm mund t’i afroheni dhe të filloni të mësoni nga ajo, por nuk do t’i arrini kurrë fundit urtësisë së saj, qartësisë së saj ose fuqisë së saj.

 

7. Inicimi

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Matshall Vian Summers
më 28 qershor 2011
në Boulder, Kolorado

Ndërsa bota vazhdon me punët e saj të përditshme, Lajmëtari duhet të shpallë. Duhet të spallë Shpalljen e Re të Zotit, sepse ajo përmban çelsin për jetën dhe të ardhmen e shumë njerëzve.

Do të iniciojë thirrjen e tyre, thirrjen e tyre të madhe, e cila nuk mund të iniciohet nga ndonjë mësim tjetër ose ndonje realitet tjetër.

Është këtu për të përgatitur botën për ndryshimin e madh që po vjen, Dallgët e Mëdha të ndryshimit – ndryshimi i madh mjedisor, ekonomik dhe politik – të cilat janë shumë më të mëdha sesa njerëzit e parashikojnë sot.

Ka shumë njerëz që po presin për Shpalljen e Re, sepse nuk e kanë gjetur këtë Inicim në fetë e së kaluarës, në traditat e botës. Nuk kanë mundur ta gjejnë lidhjen e thellë përmes dashurisë, punës, ose çfarëdolloj aktiviteti tjetër. Kanë pritur aq gjatë. Aq gjatë kanë pritur për Shpalljen.

Për ata, nuk është thjesht një mësim ose një fenomen. Për ata, nuk është thjesht diçka për të spekuluar, për të kundërshtuar ose për të mohuar dhe për të hedhur poshtë. Për ata, Shpallja nuk është fyese ose e pazakonshme. Është diçka perfekte.

Është Inicimi i tyre. Përmban thirrjen e tyre, që i flet poshtë Korridorëve të Lashtë të mendjes së tyre, i flet një pjese të tyre që mezi njohin, por që është qendra e Qenies dhe presencës së tyre në botë.

Për ata, është momenti më i madh, megjithëse ndoshta nuk e kuptojnë kuptimin e tij të plotë ose çfarë do të kërkojë në të ardhmen. Për ata, është ajo që po prisnin.

Janë dërguar në botë në një kohë transicioni të madh. Janë dërguar në botë për të qenë pjesë e ndërtimit të një të ardhme të re. Lidhja e tyre është më shumë me të ardhmen sesa me të kaluarën. Janë fëmijët e së ardhmes.

Çfarë ka ndodhur më parë, çfarë është zbuluar më parë mund të jetë frymëzuese ose e dobishme për ta, por nuk përmban Inicimin e tyre. Nuk përmban thirrjen e tyre të madhe. Këto gjëra nuk përmbajnë atë që po kërkojnë ose atë që kanë pritur, për aq gjatë. Është fati i tyre, e shihni.

Nuk mund ta ndryshoni atë që është vendosur para se të vinit në botë. Megjithëse ngjarjet e ditës ose të vitit ndryshojnë rrethanat dhe oportunitet tuaja, fati juaj ngelet i njëjti.

Mund ta luftoni. Mund ta kundërshtoni. Mund të mundoheni ta zëvëndësoni me projekte të mëdha, romanca të mëdha, ndërmarrje të mëdha ose çfarëdolloj zbavitje ose fantazie, por nuk mund ta ndryshoni atë që është vendosur brenda jush para se të vinit.

Si do të ndodhë, nëse do të ndodhë, ku do të ndodhë mund të ndryshojë dhe po ndryshohet nga rrethanat e ndryshueshme të botës, nga besnikëritë në lëvizje brenda njerëzve, kushtet dhe mjedisi i tyre, e kështu me radhë.

Nëse është fati juaj që të merrni Shpalljen e Re, atëherë nuk mund ta gjeni thirrjen tuaj kudo tjetër. Mundohuni sa të mundeni. Rezistojeni. Mohojeni. Rrini mënjanë. Mundoni të gjeni ndonjë gabim me të. Mundoni ta zvogëloni. Mundoni ta mbani larg. Por nuk mund të ndryshoni faktin që përmban fatin tuaj.

Mendja juaj mund të spekulojë. Mendja juaj mund të ketë pyetje. Mendja juaj mund të mendojë se është qesharake, nuk është e mundshme. Por zemra juaj do të di. Shpirti juaj do të çelet.

Është si ai Zëri që ju foli para se të vinit në botë, për t’ju përgatitur për të hyrë në këtë mjedis të vështirë dhe sfidues. Është ai Zë – si ai Zë, si Zëri Ynë – që e bën lidhjen të gjallë, që e restauron fokusin kryesor dhe kuptimin e jetës suaj.

Por në momentin e Inicimit nuk do ta kuptoni. Do të jetë e ngatërruar. Aq ndryshe është nga synimet, idetë dhe nocionet tuaja për vetvetën dhe atë që po bëni në botë.

Dhe menjëherë, është sikur të ishit goditur nga vetëtima, dhe për një moment në errësirë gjithçka ndriçohet. Dhe e shihni të vërtetën e jetës suaj dhe se sa larg jeni në të vërtetë nga qëllimi dhe thirrja juaj e madhe, pa drejtim sikur të ishit mbi një trap në oqean, të bartur nga erërat dhe dallgët e botës.

Por Zoti ju gjeti ndërsa ishit duke endur në pafundësinë e oqeanit, ju gjeti. Si një pikël e vogël në sipërfaqen e oqeanit, jeni gjetur. Jeni gjetur nga Shpallja.

Pavarësisht nga rrethanat ose gjendja juaj shpirtërore, Thirrja do t’ju flasë, sepse përfaqëson fatin tuaj. Nuk është fati i dikujt tjetër. Nuk duhet të shqetësoheni për ta. Është fati juaj.

Ndoshta mund të thoni “Po njerëzit e tjerë? Po bashkëshortin tim? Po fëmijët e mi? Po mikun tim të dashur?”

Por Zoti e gjeti piklën në oqean, dhe kjo pikla jeni ju.

Ky është Inicimi. Misterioz është. Nuk mund ta kuptoni me intelektin tuaj. Nuk mund ta kontrolloni se çfarë do të thotë ose çfarë do t’ju sjellë që të bëni. Është jashtë kontrollit tuaj, sepse Zoti është jashtë kontrollit tuaj.

Idetë tuaja të mëdha, besimet tuaja fikse, duken të gjitha të sipërfaqshme dhe të dobëta përballë Pranisë. Argumentet tuaja janë bosh. Mospranimi juaj është pa emocion të vërtetë. Mohimi juaj është i pasinqertë. Refuzimit tuaj i mungon bindja. Sepse ky është Inicimi juaj.

Dhe pasi Inicimi të jetë kuptuar, pas disa mundime, rruga e përgatitjes shtrihet para jush. Hapat drejt Dijes shtrihen para jush. Rikuperimi i jetës suaj të vërtetë dhe gjithçka që kjo do të kërkojë nga ju, dhe rrethanat dhe detyrimet tuaja aktuale, do të përcaktohen para jush, hap pas hapi.

Nuk mund të shkoni tek qëllimi juaj nga aty ku jeni sepse jeni të paankoruar dhe nuk e keni gjetur akoma portin tuaj të sigurt. Nuk e keni gjetur pamjen e vendit ku jeta juaj duhet të jetë.

Çfarë kohe, pra, për të qenë të goditur nga Shpallja. Kalimtare do të duket, por papritmas gjithçka do të fillojë të duket ndryshe. Patët një eksperiencë që qëndron në kontrast me eksperiancat tuaja normale, dhe kjo fillon të krijojë një kontrast që do t’ju sjellë përpara. Sepse asgjë që mund të bëni vetë mund të konkurrojë më këtë. Është më e madhe se çdo eksperiencë që jeni munduar ndonjëherë për të patur. Është më e madhe se çdo qëllim që keni vendosur për veten.

Ndjeheni të frikësuar dhe të tronditur, të hutuar, por është në rregull. Është e natyrshme. Që jeta juaj të ndryshojë papritmas, me siguri do të krijojë konfuzion dhe çorientim. Do të jetë me siguri zhgënjuese për obsesionet dhe zbvatjet tuaja aktuale.

Pasi Zoti ta ketë lënë markën e Zotit mbi ju, nuk është sikur mund ta fshini nga jeta juaj, mund ta mbuloni, mund ta bëni të ikë, t’ia shpjegoni ose t’ia racionalizoni vetvetes, në mënyrë që fuqia e saj të zvogëlohet. A do të luftoni me Shpalljen për ju?

Nuk është aksident që e gjetët ose dëgjuat për Shpalljen e Re. Të gjitha fuqitë e Qiellit që ju mbështesin janë munduar t’ju sjellin në këtë pikë njohje dhe t’ju ndalojnë që mos të shkatërroni jetën tuaj në këtë proces, për të kufizuar dëmin që keni tashmë bërë dhe shpërdorim që keni tashmë krijuar, për të qenë të lirë dhe të zotët për t’u përgjigjur.

Inicimi mund t’ju bëjë të ndiheni të paaftë dhe të hutuar, shumë të pasigurt. Madje, mund të mendoni se është një fatkeqësi. Por nga pozicioni dhe pikëpamja e Qiellit, jeni të bekuar ndër të paktët, një person që i është dhënë oportuniteti më i madh. Atëherë, çfarë pastaj nëse do të thotë që të dryshoni jetën dhe rrethanat tuaja? Çfarë është kjo në krahasim me atë që jeni ose pse jeni dërguar?

Kuptimplotë për ju, po, në këtë moment dhe domethënëse për të tjerët që janë me ju. Por ju është dhënë një oportunitet i madh, madje më shumë se një oportunitet – një thirrje.

Pasi ky Inicim të ketë ndodhur, rruga juaj do të ndryshojë, ndoshta në mënyrë të pakuptueshme në fillim, por diçka e ka ndryshuar drejtimin e jetës suaj. Nuk do të jeni kurrë më njëlloj. Edhe nëse e kaloni jetën tuaj duke e mohuar dhe e hedhur poshtë atë që ndodhi, nuk do të jeni kurrë më i njëjti person.

Nuk do të jeni kurrë më të kënaqur vetëm me kënaqësira të thjeshta. Nuk do të jeni kurrë më të kënaqur me synimet ose zbavitjet, hobitë ose interesat tuaja të mëparshme. Diçka ka ndryshuar.

Nga pikëpamja e Qiellit, ky është një bekim i madh. Përfundimisht, jeta juaj ka një mundësi për të qenë e shpenguar. Por për ju mund të duket shumë ndryshe në këtë moment.

Atëherë duhet t’i qëndroni besnik Shpalljes nëse ky është Inicimi juaj, dhe do ta dini nëse është, në qendrën e Qenies suaj. Nuk është një bisedë intelektuale me vetveten. Nuk është një proces racional. Racionaliteti njerëzor është thjest një mekanizm për të përballuar një botë të pasigurt dhe të paparashikueshme. Është i përshtatshëm në disa rrethana dhe i pashpresë në të tjera.

Është e rëndësishme që të dini për Lajmëtarin, sepse nëse Inicimi ndodh ndërkohë që ai është në botë, atëherë oportuniteti juaj bëhet më i madh dhe më domethënës. Dë të ishte një fatkeqësi e madhe nëse nuk e takoni ndërsa ai është këtu.

Shpallja vjen vetëm njëherë në disa shekuj, ose ndoshta njëherë në mijëvjeçar, dhe ju ndodheni këtu në atë moment. Nga pikëpamja e Qiellit, ky është një bekim i madh, një oportunitet i madh.

Por kush mund ta dallojë Lajmëtarin? Ai duket shumë mesatar. Nuk duket sensacional. Nuk mban një pozicion të madh në botë. Ai do të zhduket në turmën e njerëzve. Do të ecë midis tyre. Askush nuk do ta dallojë, përveç ndoshta ata që janë prekur nga Shpallja.

Ata që do ta takojnë, ai ndoshta nuk do t’ia tregojë qëllimin dhe punën e tij të vërtetë në botë, në varësi se kush janë. Si mund të jetë që dikush nuk do ta shohë këtë? Si mund të jetë që dikush me një rëndësi kaq të madhe në botë nuk do të dallohet nga njerëzit që ndodhen pranë tij?

Është gjendja e botës. Të gjithë i kanë sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar, por shohin në një mënyrë të ndryshme, dhe mundohen të dëgjojnë atë që është në mendjen e tyre dhe atë që konfirmon atë që është në mendjen e tyre dhe jo atë që ekziston në të vërtetë.

Atëherë ata shikojnë, por nuk shohin. Dhe ata dëgjojnë, por nuk dëgjojnë. Ndodhen pranë Lajmëtarit, por nuk e kuptojnë që ndodhen pranë njeriut më të rëndësishme në të gjithë botën në këtë kohë.

Ai nuk do ta thotë kurrë këtë për veten e tij. Është shumë i përulur për këtë, atëherë duhet thënë për të.

Është si shekuj më parë. Po pinit çaj në një tavolinë me Muhamedin, por nuk e dinit se kush ishte. Pra, ai duket si kushdo tjetër. Nuk e rrezaton Praninë. Nuk është aq madhështor ose i gjithëfuqishëm që të gjithë rreth tij të ngazëllohen nga prania e tij. Është thjesht një burrë, i veshur në mënyrë tradicionale, thjesht një burrë. Aty është. E shoh tani. Është mu aty. Asgjë të veçantë. Duhet të predikontë shumë fortë që njerëzit ta dëgjonin. Aq të verbër ishin të gjithë rreth tij, vetëm disa mund të shihnin. E tillë është dilema dhe barra e Lajmëtarit në çdo kohë Shpalljeje.

Inicimi fillon me impakt. Fillon me pakënaqësi dhe njohjen që po kerkoni, që nuk jeni të kënaqur me atë që keni, atje ku jeni, me atë që bëni sepse nuk përfaqëson atë që jeni dhe pse keni ardhur këtu.

Ata që mendojnë se janë të kënaqur nuk kanë arritur mjaft thellë brenda vetes për të kuptuar se nuk kanë arritur atje ku duhet të jenë dhe atë që duhet të bëjnë.

Synimi nuk është lumturia, por përgatitja, gatishmëria, kontakti, ribashkimi dhe në fundi të fundit kontributa në botë, kudo që të jetë e përshtatshme për individin. Kjo është arsyeja pse ndjekja e lumturisë është kaq mashtruese sepse Shpallje do t’ju bëjë të ndiheni të parehatshëm. Do t’ju sfidojë.

Mos mendoni se Zoti do të vijë dhe t’ju ngushëllojë kur jeni dërguar në botë për të bërë diçka që nuk po bëni tani dhe nuk keni shpresë për të bërë përveç nëse diçka më e madhe ju jepet, përveç nëse jeni thirrur jashtë turmës, përveç nëse rruga juaj ndryshohet nga Fuqia e Qiellit?

Do të jeni vetëm një pikël në oqean, të panjohur ndaj vetvetes, të panjohur ndaj të tjerëve. Edhe nëse keni një pozicion të lartë, keni fituar pasuri dhe lartësi në shoqëri, natyra bosh e jetës suaj do të jetë depërtuese përveç nëse e keni gjetur punën tuaj të madhe dhe e kryeni sa më mirë që të mundeni.

Ata që e bëjnë këtë ndjejnë një kënaqësi dhe një ndjenjë vlere dhe fuqie që janë të humbura për të gjithë të tjerët, pavarësisht se çfarë pohojnë për vetveten.

Shpallja e Re e Zotit do të qartësojë natyrën e spiritualitetit njerëzor, i cili është mbuluar nga kultura, nga traditat dhe nga manipulimet politike.

Do ta bëjë të qartë se keni lindur me dy mendje – një mendje tokësore që është e kondicionuar nga bota dhe një mendje të thellë brenda jush që është gjithmonë e lidhur me Zotin. Do ta bëjë të qartë që intelekti ka limitat e tij, dhe matanë këto limita duhet të shkoni poshtë sipërfaqes së mendjes.

Do ta bëjë të qartë që nuk mund ta plotësoni veten mënjanë punës dhe fatit tuaj të madh dhe që të gjithë kënaqësitë që kërkoni do të jenë kalimtare dhe nuk do ta plotësojnë nevojën e thellë të shpirtit tuaj.

Do ta bëjë të qartë që po jetoni në një kohë ndryshimi të madh, ku izolimi i njerëzimit në univers do t’i vijë fundi dhe ku Dallgët e Mëdha të ndryshimit do të godasin botën – koha e një rrëmuje dhe një pasigurie të madhe, një kohë për Shpalljen që të ndodhë.

Njerëzit mund të duan shumë gjëra nga Lajmëtari – duke shpresuar për lehtësim, për mrekullira, duke shpresuar që të besojnë në dikë të mbinatyrshëm, duke shpresuar se jetët e tyre të pasurohen nga prania dhe puna e tij.

Do të zhgënjehen, ashtu siç Lajmëtarët e kaluar kanë zhgënjyer shumë njerëz. Kjo është arsyeja pse Lajmëtarët janë mohuar, hedhur poshtë, shmangur dhe në disa raste shkatërruar sepse njerëzit nuk morrën dot atë që donin. Morrën vetëm atë për të cilën kishin vërtet nëvojë.

Atë që njerëzit duan dhe Vullneti i Qiellit janë aq shumë të ndryshme. Por nëse mund t’i dallonit në të vërtetë kërkesat tuaja të thella të jetës matanë mbijetesës dhe sigurimit të gjërave të thjeshta që janë të nevojshme për stabilitetin dhe sigurinë në botë, do ta shihnit se ajo që doni dhe Vullneti i Qiellit janë vërtet e njëjta gjë. Por kjo kuptueshmëri ndodh vetëm në një gjendje shumë të thellë ndershmërie ndaj vetvetes për individin.

Nuk është e mundshme që ende e keni gjetur këtë. Por ju që i dëgjoni fjalët Tona keni arritur në pikën ku Inicimi mund të ndodhë. Duhet të dëgjoni me zemrën tuaj, jo me gjykimet tuaja, idetë tuaja dhe të gjitha kërkesat që mendoni se janë të nevojshme që Shpallja të jetë e vërtetë dhe kuptimplotë për ju, sikur të mund t’i përcaktoni gjëra të tilla.

Edhe në mjerimin e tyre, njerëzit ende nuk e kanë përulësinë për të kuptuar se nuk mund t’i vendosin rregullat e angazhimit në lidhje më marrëdhënien e tyre kryesore me Krijuesin dhe me Vullnetin e Qiellit.

Besimet tuaja fetare nuk mund ta bëjnë këtë gjë sepse kjo ndodh matanë fushës së besimit. Besimi nuk do t’ju sjellë në Shtëpinë tuaj të Lashtë, gjendja juaj Qiellore, sepse besimi është shumë i dobët, shumë i përkohshëm. Kur do ta lini këtë botë, nuk do të keni asnjë besim. Do të ikin të gjitha me trupin. Do të jeni thjesht aty, ju siç në të vërtetë jeni.

Familja juaj Shpirtërore do t’ju presë dhe do t’ju pyesë nesë i keni kryer disa gjëra, dhe në atë moment, pa barrën dhe efektin verbues të besimeve tuaja, do të jetë e qartë si dita nëse i plotësuat apo jo këto funksione kryesore. Dhe nuk ka dënim nëse nuk i keni kryer. Do të thotë thjesht se puna juaj ende nuk është e kryer.

Duhet të punoni për t’u kthyer në Qiell, e shihni. Duhet të shërbeni botën e ndarë, universin e ndarë. Duhet të punoni në rrugën e kthimit, përmes kontributës dhe vetë-zhvillimit. Nuk mund të ktheheni në Shtëpinë tuaj të Vjetër si një njeri i mjeruar, i konfliktuar, grindavec, i hidhëruar. Qielli do t’ju duket si Ferr, nëse do të ishte rasti.

Zoti nuk ju lehtëson nga të gjithë këto probleme sepse Zoti nuk i ka krijuar. Duhet të çkrijohen. Zoti ju ka dhënë fuqinë e Dijes, zgjuarsinë e thellë dhe një thirrje të madhe për ta korrigjuar tragjedinë e jetës dhe përvojës suaj të kaluar për t’ju restauruar dinjetetin dhe qëllimin që janë tuajat për të kërkuar dhe qëllimi që është i juaji për të shërbyer.

Fillon e gjitha me Inicimin. Nëse do të jetë e vërtetë dhe efektive, fillon me Inicimin. Aty është që Zoti i vendos rregullat e angazimit dhe e vendos fillimin e rrugës suaj të vërtetë për në Shtëpi.

Nuk mund ta sillni veten sërish në gjendjen tuaj të vërtetë, sepse nuk e dini rrugën. Nuk mund të ndiqni thjesht një recetë nga dikush tjetër sepse angazhimi me Dijen dhe Praninë duhet të ndodhë diku në këtë rrugë, përndryshe është një ndërmarrje intelektuale dhe jo një udhëtim të shpirtit.

Koha është e shkurtër për botën. Nuk ka kohë për të kaluar dekada ose shekuj duke e përsosur veten ose duke i korrigjuar dilemat tuaja. Thirrja është për tani. Ora është vonë.

Do të ketë nxitje për ju nëse mund të përgjigjeni, por nxitja do ta shkurtojë kohën që ju duhet për t’u përgjigjur dhe për t’u përgatitur. Dhe ky është një bekim i madh, sepse koha do të thotë vuajtje për ata që nuk mund të përgjigjen.

Dhurata është brenda jush, por nuk mund ta hapni derrën. Nuk e keni çelsin. Nuk mund ta zbuloni natyrën tuaj të thellë, sepse ende nuk e keni pamjen e plotë. Ende nuk jeni në marrëdhënie me Burimin tuaj sepse natyra juaj e thellë është marrëdhënia me Burimin tuaj. Si mund të jetë që mund ta gjeni ndonjëherë duke jetuar në Ndarje, të humbur në oqeanet e botës.

Kjo është dhurata e Qiellit, që jeta juaj mund të shpengohet. Por duhet të lejoni që rruga t’ju prezantohet.

Duhet t’i përgjigjeni Shpalljes. Nëse nuk i jeni përgjigjur Shpalljeve të kaluara të Zotit, atëherë po prisni për Shpalljen e Re.

Në një pikë, në një moment dëshpërimi ose zhgënjimi, do të ndjeni një nxitje të thellë brenda jush. Dhe do ta kuptoni se keni ardhur për një qëllim të madh të cilin nuk e keni akoma zbuluar, por që po ju pret, duke pritur për momentin ku jeta juaj do të thërritet.

6. Misioni i Lajmëtarit

Siç i ështe shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshal Vian Summers
më 12 prill 2012
në Boulder, Kolorado

Zoti ka dërguar nje Shpallje të Re në botë, ndryshe nga gjithçka që është dëguar në më shume se një mijë vjet.

Një Lajmëtar është dërguar në botë – një Lajmëtar që jeton një jetë njëfarë mase të zakonshme, një Lajmëtar që është një burrë i përulur dhe që ka kaluar një përgatje shumë të gjatë për këtë rol.

Ndërsa të tjerë mund të pohojnë një titull të tillë si Lajmëtar të Zotit, në të vërtetë ka vetëm një që është dërguar në botë. Qielli e di këtë, megjithëse njerëzit do të bëjnë pretendime dhe pohime të tjera.

Njerëzit kanë frikë nga Lajmëtari. Kanë frikë nga ajo që mund të thotë për ta, si mund t’i ndryshojë idetë e tyre dhe si mund t’i thërrasë në një lloj shërbimi ose shoqate të madhe.

Shumë njerëz do ta hedhin poshtë Shpalljen e Re të Zotit vetëm për arsyen se kanë frikë se ka një Shpallje të Re në botë që mund të ndryshojë rrjedhjen e historisë dhe fatit të njerëzimit dhe do të sfidojë një pjesë të madhe të nocioneve dhe besimeve të përhapura që janë insitucionalizuar dhe themeluar në thellësi.

Por Krijuesi i të gjithë jetës nuk është i lidhur nga këto gjëra dhe jep vetëm Mesazhin dhe Shpalljen e domosdoshme për mirëqenien e njerëzimit dhe për të ardhmen dhe fatin e njerëzimit, si në këtë botë dhe në Komunitetin e Madh të jetës në univers.

Shpallja e Re nga Zoti është më e gjerë, më gjithëpërfshirëse dhe më e detajuar se gjithçka që është sjellë në botë më parë. Po jepet në një kohë ku familja njerëzore është bërë e shkolluar dhe po merr pjesë në një qytetërim dhe ekonomi botërore me komunikim ndërkombëtar. Janë rrethana shumë të ndryshmë nga Shpalljet e mëparshme, të cilat ishin shumë rajonale në natyrë dhe të cilat u përhapën në një kohë shumë të gjatë dhe me shumë grindje, konflikt dhe dhunë.

Njerëzimi ndodhet në pragun e një universi plotë me jetë inteligjente – një univers jo-njerëzor me të cilin duhet të mësojë tani të hahet.

Dhe njerëzimi jeton në një botë me burime në rënie dhe paqëndrueshmëri mjedisore – ndryshe nga gjithçka që është parë gjatë mijëra vjet. Edhe historia juaj nuk mund të merret parasysh për të kuptuar se çfarë do të thotë kjo, përveç historia e tokës vetë.

Shpallja sjell komentarin e vet. Nuk është thjestë një mësim misterioz që lihet për interpretimin njerëzor, siç ka qenë rasti më parë.

Shpallja është e plotë dhe e kuptueshme, prek pothuajse çdo aspektet të jetës se individit dhe jetës së njerëzimit, tani si dhe në të ardhmen.

Por si të gjitha Shpalljet në histori, flet për gjëra më të mëdha se shqetësimet e sotme të njerëzimit. Flet për gjërat që do ta bëjnë të gjithë ndryshimin nëse njerëzimi do të zgjedhë të bashkohet në një botë në rënie ose të luftojë për të përcaktuar se kush do të ketë akses tek burimet që ngelen.

Do ta bëjë të gjithë ndryshimin nëse njerëzimi do të përgatitet për angazhimin e tij me Komunitetin e Madh, gjë e cila është tashmë duke ndodhur për shkak të një Ndërhyrjeje në botë sot nga raca që janë këtu për të përfituar nga dobësitë, konfliktet dhe shpresat e njerëzimit.

Një Mesazh kaq i madh ka kërkuar një përgatitje të jashtëzakonshëm për Lajmëtarit dhe për të gjithë ata individët që janë thirrur për ta ndihmuar në përgatitjen dhe në shpalljen e tij.

Ai nuk është këtu për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje ose për të pasur një zgjidhje për çdo nevojë. Mesazhi i tij i flet nevojës së shpirtit brenda individit – nevoja për t’u rilidhur me Burimin e jetës dhe për të fituar fuqinë që Zoti i ka dhënë çdo personi përmes pranisë së një zgjuarsie më të thellë brenda tyre e quajtur Dije.

Lajmëtari nuk është këtu për të argumentuar, për të debatuar ose për të marrë një qëndrim në çështjet e botës ose kundër ambicieve të grupeve, kombeve ose fiseve të ndryshme. Është këtu për t’i sjellë një Mesazh Zbulese dhe shpengimi popujve të të gjithë botës, pavarësisht nga pozicioni i tyre individual kulturor ose përkatësia fetare, nëse kanë një të tillë.

Kjo i tejkalon kombet, kulturën dhe ideologjinë fetare. Kjo i tejkalon polemikat në lidhje me këto gjëra sepse është një Mesazh i Ri nga Zoti për shpengimin dhe përgatitjen e të gjithë botës për një realitet dhe një të ardhme që do të jetë shumë e ndryshme nga e kaluara.

Vetëm Zoti mund të japë një gjë të tillë. Sepse edhe në këtë moment, fetë janë të përçara, edhe brenda tyre. Janë në kundërshtim me njëra-tjetrën dhe nuk janë në gjendje pët t’i trajtuar në mënyrë të përshtatshme problemet e mëdhenj global ne rritje të cilët do ta zënë njerëzimin në befasi nëse është i papërgatitur.

Të debatoni se kush ka fenë më të mirë ose themeluesin më të jashtëzakonshëm vetëm mund ta dëmtojë njerëzimin tani. Është diçka ndarëse dhe eksklusive. I shton dilemës dhe përçarjes së familjes njerëzore.

Zoti di më mirë. Dhe i zgjedhuri për ta sjellë Shpalljen është i përsosur. I ka kaluar provat. Nuk ka dështuar në përgatitjen e gjatë dhe në të gjithë atë që i është kërkuar atij dhe familjes së tij.

Njerëzit do ta kundërshtojnë këtë do ta kenë inat dhe do ta akuzojnë Lajmëtarin për shumë gjëra të ndryshme. Por ai është i vetmi. Dështimi për ta parë vlerën dhe rolin e tij është një dështim nga ana e perceptuesit, një dështim për të kuptuar dhe për të marrë Bekimin që Zoti po dërgon tani në botë.

Lajmëtari nuk ka krenari. Është një burrë i përulur, por duhet që të pranojë thirrjen e madhe dhe përgjegjësitë e mëdha që kjo vendos mbi të dhe mundimin e madh që do të ketë për të përballuar për të sjellë një Shpallje të Re në botë.

Zoti ka folur përsëri. Dhe Shpallja e Zotit nuk është për ndonjë grup eliti ose të priviligjuarit nga ana kulturore, të pasurit dhe indulgjentët. Është për njerëzit në çdo pozicion të shoqërisë – në çdo shoqëri, edhe më primitivet, me të avancuarat, më të izoluarat ose më globalet.

Vetëm urtësia e Krijuesit mund të flasë në këtë mënyrë, përmes Pranisë Engjëllore, përmes Zërit të Shpalles, të cilin po e dëgjoni në këtë moment.

Misioni i Lajmëtarit është të sjellë Shpalljen në botë, të gjejë të parët për t’u përgjigjur, t’i japë mundësinë për t’u angazhuar me Shpalljen dhe për të kuptuar natyrën e tyre të thellë dhe thirrjen e tyre në jetë.

Kjo është arsyeja pse një sasi e madhe të Mësimit është dhënë, për të shtruar rrugën për shpalljen personale për ata që mund ta marrin, për t’iu adaptuar dhe për ta zbatuar në jetën e tyre në mënyrë të suksesshme.

Kërkesat e saj nuk janë të mëdha, përveç që thërret për një ndershmëri më të madhe sesa shumica e njerëzve tregojnë në këtë moment, një ndershmëri jo vetëm për të projektuar idetë dhe besimet e veta mbi botën, por për të dalluar rrymën e thellë në jetën e vetë, dhe në një gjendje përulësie dhe vendosmërie, të zgjedhësh që ta ndjekësh. Sepse kjo është fuqia dhe prania e Dijes brenda individit, të cilën Shpallja e Zotit e zbulon plotësisht për herë të parë.

Këtu nuk ka heronj për të adhuruar. Këtu nuk ka Ditë Gjykimi. Këtu nuk ka test përfundimtar, në të cilin dosido gati të gjithë do të dështojnë.

Sepse Zoti e di më mirë këtë. Zoti e di se pa Dije, njerëzit do të ngatërrohen dhe do të dështojnë, do të bëjnë gabime të pamend, do ta japin jetën e tyre dhe t’i dorëzohen forcave të rrezikshme dhe shtypëse. Sepse pa Fuqinë e Zotit brenda individit për t’i udhëzuar, çfarë tjetër mund të bëjnë, përveç që të demonstrojnë dobisinë dhe hutimin e tyre dhe faktin që jeta e tyre është e dominuar nga të tjerët?

E shihni, Zoti i botës suaj është Zoti i të gjithë Komunitetit të Madh, të gjithë universit – një miliardë, miliardë, milirdë raca e më shumë, në një galaktikë dhe nëpër shumë galaktika dhe dimensione të tjera dhe Krijimin e pandryshueshëm matanë. Bëhet tani fjala për një Zot të një madhësie dhe një shprehje aq të madhe që idetë dhe besimet tuaja zbehen dhe dështojnë përballë një madhësie të tillë.

Ky është Zoti që e ka vendosur Dijen brenda jush për t’ju udhëzuar, për t’ju bekuar dhe për t’ju përgatitur për një jetë më të madhe, për t’ju sjellë jashtë angazhimeve tuaja të zvarritura dhe patetike dhe keqardhjes suaj ndaj vetvetes, për të kthyer tek ju nderin dhe dinjitetin, respektin ndaj vetvetes, hirin, dhemshurinë dhe përulësinë.

Është misioni i Lajmëtarit që t’i mësojë keto gjëra, që t’i ofrojë këto gjëra, që të durojë rezistencën dhe mospranimin e atyre që nuk mund të shohin dhe nuk do të dinë.

Kjo është thirrja e madhe, e shihni. Kjo është që e restauron individin dhe që i jep shpresën të një jete më të madhe. Kjo është që i sjell nder dhe dinjitet të gjithë njerëzve, edhe më të varfërve, që jetojnë në mënyrë poshtëruese.

Kjo është që vendos një etikë të madhe uniteti dhe bashkëpunimi përballë një bote me burime në ulje. A mund ta përfytyroni një botë të tillë, ju që ndoshta keni jetuar në një gjendje bollëku? A mund ta përfytyroni çfarë mund t’i bëjë kjo familjes njerëzore? Mund ta shkatërrojë qytetërimin njerëzor.

Ndeshja e njerëzimit me forca agresive që veprojnë fshehtazi në botë mund ta rrëzojë dhe ta shkatërrojë qytetërimin njerëzor.

Njerëzit nuk e dinë këtë. Nuk mendojnë për këtë. Ndoshta është shumë tepër për ta, ata që ia kanë dhënë të gjitha mendimet e tyre gjërave të vogla, nga frika e humbjes së privilegjeve të tyre. Nuk e shohin pamjen e madhe, e cila do të përcaktojë rezultatin për të gjithë.

Por për ata që mund të shohin dhe dëgjojnë, Shpallja do t’i flasë dhe do të jenë të parët për t’u përgjigjur. Dhe përmes tyre, Shpallja do t’i flasë atyre që kanë qenë më të preokupuar dhe më pak të aftë për të parë ngjarjet e mëdha që po vijnë në horizont. Një burrë nuk mund ta bëjë të gjithë këtë. Do të kërkojë angazhimin e shumë njerëzve që të punojnë së bashku me Lajmëtarin.

Dhe pastaj keni problemin e njerëzve që janë egoist dhe agresiv, që besojnë se janë aq të rëndësishëm në univers, duke pohuar se kanë versionin e tyre, duke vepruar në mënyrë jo të sinkronizuar me Lajmëtarin, duke munduar që ta bashkojnë Shpalljen e Re me mësime të tjera dhe me idetë e tyre.

Ky është korrupsioni që ndodh kurdo që diçka që është e pastër sillet në botë. Dhe kjo është arsyeja pse Zbulesa jepet para Shpalljes. Kjo është arsyeja pse është në formë të shkruar. Kjo është arsyeja pse mund ta dëgjoni Zërin e Shpalljes për herë të parë në historinë e njerëzimit. Si ai Zëri që i foli Jezusit, Budës dhe Muhamedit, mund ta dëgjoni vetë.

A mund të dëgjoni? Ju që dëgjoni aq shumë gjëra të tjera me vlerë të vogël, a mund t’i dëgjoni këto fjalë? Edhe në qoftë se keni dyshim, a mund ta dëgjoni Lajmëtarin dhe Shpalljen? Është e qartë si dita, pa mashtrim, pa ndërlikim, pa komentar njerëzor për ta mjegullosur dhe për ta ndotur atmosferën e Shpalljes.

Misioni i Lajmëtarit është që të vendosë këtu Shpalljen e Zotit mjaftueshmërisht në vitet që i ngelen në mënyrë që njerëzimi mund të filljojë të përgatitet për një botë në ndryshim dhe të përgatitet për angazhimin e tij me Komunitetin e Madh.

Kjo do ta ndryshojë teologjinë tuaj. Kjo do ta ndryshojë kuptueshmërinë tuaj të Zotit dhe se si Zoti punon në botë. Kjo gjë do t’i sfidojë besimet tuaja fetare thelbësore në lidhje me atë që do të thotë shpengimi, sepse kur mendoni për Zotin në Komunitetin të Madh, ndryshon gjithçka.

Çfarë është Qielli për një miliard miliardë miliardë raca e akoma më shumë? Çfarë është Ferri kur e dini se Zoti ka vendosur Dijen brenda jush dhe që nuk mund t’i shpëtoni kurrë – bekimit dhe shpengimit të saj?

Çfarë është përkatësia e vet fetare para kuptueshmërisë që ka miliarda dhe miliarda fe në univers, pak a shumë të lidhura me realitetin e Pranisë dhe Fuqisë së Zotit?

Kush mund të thotë se kur Zoti do të flasë përsëri? Kush, pa arrogancë ose injorancë, mund të thotë se Zoti nuk mund të flasë përseri? As Lajmëtarët e Zotit nuk mund ta thonë këtë. As Engjëjt nuk mund ta thonë këtë. Atëherë cili person mund të pohojë një autoritet të tillë për të përcaktuar se çfarë Zoti do të bëjë më pas? Është personifikimi i arrogancës dhe marrëzisë.

Misioni i Lajmëtarit do të duhet t’i përballojë të gjithë këto gjëra. Do të duhet të perballojë arrogancën intelektuale. Do të duhet të përballojë hedhje poshtë të plotë dhe të verbër. Do të duhet të përballojë çdolloj formë akuzimi.

Kjo është drejt atij që po sjell shprehjen më të madhe të dashurisë së Zotit që është marrë në më shumë se 1400 vjet. Kjo është e drejtuar njërit të cilit jeta, megjithëse me vështirësira dhe e përsosur, është megjithatë shfaqje e Shpalljes vetë.

Për herë të parë në historinë e njerëzimit, e gjithë bota mund të dëshmojë procesin e Shpalljes në vend që të dëgjojë për të vetëm përmes pralla të largëta dhe historira fantastike.

Për herë të parë, familja njerëzore mund të dëgjojë Zërin e Shpalljes, të lexojë fjalët e Shpalljes, jo siç ishin paraqitur shekuj më vonë nga njerëz që nuk e njihnin Lajmëtarin, jo të sjellë përmes traditave gojore për dobinë e popullsive analfabete, por diçka në çast.

Sepse njerëzimi nuk ka shekuj për ta kuptuar këtë. Ndryshimi që është në rrugë e sipër është tepër i shpejt. Konvergjenca e forcave të mëdha është shumë e fuqishme dhe dërmuese.

Anembanë botës, njerëzit po ndjejnë ankth në lidhje me drejtimin e botës. Çfarëdolloj gjëje që ia atribuojnë këtë frikë ose në çfarëdolloj mënyre që munden që ta përshkruajnë, është sepse ata po ndjejnë Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë. Po e ndjejnë se njerëzimi po bëhet gjithmonë e më i dobet, më i prekshëm, më i ekspozuar ndaj forcave matanë vetëdijshmërisë së tij.

Është për këtë arsye që Zoti ka dërguar Shpalljen në botë. Është për këtë arsye që Lajmëtari është këtu.

Nderojeni. Respektojeni. Ai nuk është zot, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte zot. Nuk është perfekt, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte perfekt. Është munduar me Shpalljen sepse të gjithë Lajmëtarët janë munduar me Shpalljen e tyre.

Do të sulmohet dhe do të dënohet sepse të gjithë Lajmëtarët janë sulmuar dhe dënuar nga e njëjta pamendësi, arrogancë dhe injorancë të cilat Lajmëtari do të duhet të përballojë sot, dhe që po përballon edhe në këtë moment.

Misioni i tij nuk është të ndërtojë ura, të ndryshojë qeveritë ose të rregullojë çdo problem, gabim dhe padrejtësi në botë.

Misioni i tij është t’i japë restaurimin sekret individit dhe ta përgatisë njerëzimin për ngjarjet më të mëdha në historinë njerëzore, të cilat janë tani mbi ju dhe që po vijnë në horizont edhe në këtë moment.

Njerëzimi nuk do të ketë asgjë nëse nuk mund të mbijetojë në një botë në rënie. Arritjet, pasuritë  dhe arti juaj i madh do të jenë të gjitha të humbura.

Njerëzimi nuk do të ketë asgjë në Komunitetin e Madh, ku liria është aq e rrallë, nëse nuk mund të vendosë urtësi, të mbrojë kufijtë e veta dhe të bashkojë popujt e tij të paktën në menyrë të mjaftuëshme në mënyrë që mund të përgjigjen për mirëqenien, mbrotjen dhe përparimin e tyrë të përbashkët.

Në Dritën e Shpalljes, marrëzia, injoranca dhe arroganca njerëzore janë krejtësisht të zbuluara. Është sikur një Dritë e madhe të ndriçonte mbi botën dhe gjithçka që është e errët dhe e fshehtë, gjithçka që është mashtruese dhe me qëllim të keq të ekspozohej në Dritën e Shpalljes – dobësia e pozitave të njerëzve; cilësia patetike e jetës së tyre; nevoja e tyre e madhe për restaurim, dinjitet dhe shpengim; korrupsioni njerëzor; mashtrimi njerëzor; ata që pohojnë se janë fetar që nuk janë fetar, por që e përdorin fenë për fuqi dhe sundim.

E gjithë kjo do të zbulohet në Dritën e Shpalljes, dhe kjo është arsyeja pse ata që e mohojnë Shpalljen do të flasin kundër saj, sepse do të kërcënojë pozicionin e tyre; do të zbulojë dobësinë e tyre, gabimet e tyre dhe prirjet e tyre të rrezikshme.

Shpallja është produkti i Dashurisë së madhe, sepse Zoti nuk është i zemëruar me njerëzimin. Sepse Zoti e di se pa fuqinë dhe praninë e Dijes për t’i udhëzuar njerëzit në mënyrë të mjaftueshme në ndërgjegjen e tyre, njerëzit do të veprojnë në mënyrë qesharake, egoiste dhe destruktive.

Zoti e di këtë. Njerëzimi nuk e di. Për të kuptuar këtë nuk është vetëm një punë besimi. Është një punë njohjeje të thellë, rezonance të thellë brenda vetes, ndershmërie të thellë që ju vetë nuk mund ta plotësoni vetveten dhe që një Shpallje e madhe është shumë e nevojshme në botë.

A mund të jenë njerëzit kaq të ndershëm? A mund të jenë njerëzit kaq të kthjelltë me vetveten pa dënim? A mund ta marrin njerëzit parasysh se ku ndodhen dhe – nëse janë të pasur ose të varfër, të favorizuar ose të pafavorizuar – masën të cilën jeta e tyre është bërë bosh? A mund ta përballojnë këtë dhe ta kuptojnë se ky boshllëk është një thirrje për tek Zoti dhe se Zoti është përgjigjur.

Misioni i Lajmëtarit është t’ia sjellë Shpalljen sa më shumë njerëz të jetë e mundur, brenda kohës që i ngelet këtu në botë, dhe për të tjerët që do ta vazhdojnë këtë punë me bekimin e tij, që do ta mbartin Mesazhin e Ri në të ardhmen, duke ia sjellë gjithmonë e më shumë njerëz – të pafavorizuarve, të pasurve, kombeve të pasura, kombeve të varfëra, vendasve që jetojnë jashtë në natyrë, njerëzve të qyteteve të mëdha.

Shpallja është këtu. Mund të studiohet vetëm. Mund të studiohet bashkë me të tjerë në mënyrë efektive. Mund të dëgjohet. Mund të lexohet. Mund të përkthehet në mënyrë të qartë. Duhet të jepet. Kjo është detyra e çdo personi që e merr, dhe do të jetë dëshira juaj natyrore për ta bërë këtë.

Por si të gjithë Shpalljet e mëdha të kohës së tyre, do të kundërshtohet dhe do të jetë e vështirë në fillim, sepse bota nuk e di se ka nevojë për një Shpallje nga Zoti. Bota nuk është e përgatitur për këtë dhe shumë njerëz do t’i kundërvien për arsye të ndryshme.

Me kalimin e kohës, nëse mund ta shihni këtë në mënyrë të qartë, do ta shihni se Lajmëtari demonstron gjerësisht realitetin e vërtetë të jetës suaj – që jeni dërguar në botë për të bërë diçka të rëndësishme. Ndoshta nuk do të jetë në një shkallë madhështore dhe globale. Por nuk ka rëndësi.

Të gjithë janë dërguar në botë për një qëllim të madh. Dhe fakti që njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për këtë ose që nuk mund ta gjejnë për shkak të shtypjeve politike apo fetare, ose që janë të verbër ndaj saj, nuk mund ta dëgjojnë, nuk muk ta ndjejnë, nuk mund ta mbështesin në njëri-tjetrin – kjo është tragjedia e familjes njerëzore. Ky është shkaku i korrupsionit, mosmarrëveshjeve, konflikteve, urrejtjes dhe të gjitha gjërave që e plagosin familjen njerëzore dhe që nuk e lënë të bëhet një popull i madh në univers.

Të gjithë këto gjëra që e plagosin njerëzimin ndodhen në rrugën e lirisë së tij në Komunitetin e Madh. Të gjithë këto gjëra tani duhet të kuptohen nga një numër i mjaftueshëm njerëzish – ndoshta jo të gjithë, por një numër i mjaftueshëm – në mënyrë që një lëvizje e madhe mund të ndodhë në botë, një ndërgjegje e madhe mund të zbulohet që vërtet jeton brenda çdo personi në këtë moment.

Të mësoni nga Shpallja do të thotë të ktheheni në marrëdhënie me Dijen, e cila është pjesa e juaj që nuk e ka lënë kurrë Zotin, e cila është gjithmonë në komunikim, e cila është e urtë dhe e pakorruptuar nga bota, e cila nuk ka frikë nga bota, një urtësi dhe një fuqi që është burimi i çfarëdolloj guximi dhe integriteti që mund të keni vendosur në jetën tuaj deri tani.

Kjo është dhurata e Lajmëtarit. Kjo ishte dhurata e Lajmëtarëve të kaluar. Por historitë e tyre janë ndryshuar. Dhe fjalët e tyre shpesh janë keqkuptuar.

Sepse të gjitha Shpalljet e Zotit kanë për synim që t’ia rivendosin indivit fiqinë dhe pranine e Dijes, sepse është ndërgjegjja e tyre e vërtetë, dhe është gjëja që do t’i sjellë tek Zoti, në mënyrë të pastër dhe efektive.

Bota është e bekuar sepse Zoti ka folur përsëri. Bota është e bekuar sepse Lajmëtari është në botë.

Merreni këtë bekim. Jepjani të tjerëve. Shpallja është shume e madhe. Nuk mund ta kuptoni menjëherë. Nuk mund ta lexoni në një fjali. Duhet të vini tek ajo duke kërkuar urtësinë dhe rëndësinë e saj për jetën tuaj dhe për botën që shihni.

Ky është testi, e shihni. Është vështirësia dhe oportuniteti i madh që jetoni në një kohë Shpalljeje. Ky është testi – testi për atë që e merr.

Zoti nuk do t’i dënojë ata që dështojnë, por nuk do të jenë në gjendje për të marrë Shpalljen dhe fuqizimin, qartësinë dhe bekimin e madh që do të sjellë në jetën dhe në punët e tyre.

Zoti nuk do t’i dënojë të ligët, sepse Zoti e di se pa Dijen ligësia do të shfaqet.

Kjo është arsyeja pse Shpallja i thërret njerëzit tek zgjuarsia e madhe që jeton brenda tyre dhe që është thelbësore në të gjitha gjërat e mira që mund të ndodhin për ta dhe për botën.

Kjo sjell një sqarim në kuptueshmërinë tuaj të Pranisë dhe Fuqisë Hyjnore, si Zoti vepron në botë – Zoti i universeve.

Ky është oportuniteti juaj i madh, momenti më i madh në historinë njerëzore, pika kthese e madhe për familjen njerëzore që do të përcaktojë nëse do të jetë një qytetërim i lirë dhe koherent në të ardhmen ose nëse do të rrëzohet dhë të bjerë nën sundim të huaj.

Është pika kthese e madhe, sfida e madhe, oportuniteti i madh, thirrja e madh dhe shpengimi i madh.

Qoftë kjo kuptueshmëria juaj.

 

1. Hyrja në Botën e Re

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 4 prill 2011
në Boulder, Kolorado

Po përgatiteni për një botë të re, një botë që ka tashmë ndryshuar, një botë që është ndryshuar nga injoranca, shpërdorimi dhe neglizhenca njerëzore. E kaluat linjën disa kohë më parë ku bota ndryshoi në mënyrë të pakuptueshme, një pikë e panjohur në evolucionin e njerëzimit.

Tani jeni në një botë të re – një botë ndryshe nga bota me të cilën jeni mësuar, një botë me një klimë të ndryshueshme dhe të ndryshme, një botë me burime në ulje, një botë me lumenj dhe me toka të ndotura dhe të kontaminuara, një botë ku një numër gjithmonë e më i madh njerëzish do të pijnë nga një pus që po zvogëlohet me ngadalë.

Kjo është bota e re. Ka tashmë ndryshuar. Por njerëzit nuk kanë ndryshuar. Ndoshta nuk keni ndryshuar në të vërtetë, përveç në mënyrë të sipërfaqshme.

Njerëzit nuk e dinë se po jetojnë në një botë të ndryshme, një botë të re, një botë që do të jetë shumë më e çrregullt, një botë ku natyra do t’i ndryshojë kushtet e angazhimit në mënyrë të hollë dhe dramatike, një botë që mund të ishte parashikuar dhe që është parashikuar nga disa individë largpamës, një botë për të cilën njerëzimi është fatkeqësisht i papërgatitur dhe të cilën ende nuk e dallon.

Përveç në kohë fatkeqësie të madhe natyrore, njerëzit rrallë e kuptojnë se sa shumë natyra i lejon të jetojnë, se si stabiliteti i botës, klima dhe kushtet e saj të jetesës, fizikisht dhe rrënjësisht e kanë lejuar qytetërimin njerëzor të rritet dhe të shtrihet. Njerëzit e kanë humbur lidhjen e tyre me botën natyrore, janë bërë injorantë për rreziqet e saj të mëdha dhe e kanë humbur mirënjohjen për dobinë e madhe që i ka sjellë familjes njerëzore gjatë periudhës së gjatë të stabilitetit të madh.

Në botën e re nuk do ta keni këtë stabilitet. Ka ndryshuar. Dhe shfaqja që ka ndryshuar po fillon të dalë këtu e atje, në këtë vend e në atë vend, dhe pastaj në një vend tjetër – sikur gjithçka po shpejtohej, sikur ngjarjet që ndodhnin vetëm shumë rrallë tani po ndodhin shpesh në shumë vende. Kjo është pjesë e botës së re.

Zoti është këtu për t’ju përgatitur për botën e re. Ne jemi këtu për t’ju përgatitur për botën e re. Përgatitja është shumë e rëndësishme, por kërkon një rishqyrtim të jashtëzakonshëm të aq shumë gjëra për të cilat ju ndoshta nuk kishit menduar ndonjëherë më parë, ose për të cilat nuk jeni shqetësuar ndonjëherë – si për shembull nga vjen ushqimi ose uji juaj, masën të cilën mund të kontaminohen dhe masën të cilën shpërndarja e tyre mund të ndërpritet dhe ndoshta do të ndërpritet në kohët që do të vijnë.

Nëse mund t’i përgjigjeni kësaj në mënyrë të qartë, do ta shihni se përbërësit thelbësor të jetës e kanë rëndësinë më të madhe. Intrigat e politikës dhe të kulturës, tendencat e shoqërisë, bëhen shumë më pak të rëndësishme përballë ketyre gjërave.

Në botën e re, ushqimi, uji dhe energjia do të bëhen gjithnjë e më të rëndësishme, gjithnjë e më shumë prioriteti për stabilitetin e kombeve dhe komuniteteve brenda kombeve.

Tranzicioni është i vështirë, sepse njerëzit jetojnë në të kaluarën, jetojnë më një seri supozimesh të cilat nuk i kanë pasur ndonjëherë për të vënë në pyetje, përveç kur përballohen me fatkeqësira natyrore në një shkallë të madhe.

Në kohë fatkeqësie, njerëzit zgjuhen shkurtazi dhe pastaj me ngadalë shkojnë prapë në gjumë. “Ishte diçka e tmerrshme që ndodhi, vite më parë. E mbajmë mend. Por tani po shkojmë prapë në gjumë. Nuk do të ndodhë prapë në shekuj, atëherë po shkojmë prapë në gjumë.” Të vënë në gjumë nga vetëkënaqësia njerëzore, mohimi njerëzor, shqetësimet njerëzore dhe hutimet njerëzore; nga forcat e shoqësirisë që duan t’ju nanuritin për t’ju bërë një konsumator të dëgjueshëm; nga rregullat e fesë që përcaktojnë se si jeta dhe Zoti duhet të merren në konsideratë; nga shqetësimet e një kombi në marrëdhënjet e tij me kombet e tjera; duke vajtur prapë në zakonet e vjetra, duke harruar të kaluarën, duke menduar se kaloi.

Njerëzimi do të duhet të jetë gjithmonë e më vigjilent në botën e re, gjithmonë e më i kujdesshëm, duke marrë gjithmonë e më shumë në konsideratë pasojat e veprave aktuale, më i përmbajtur në përdorimin e tij të burimeve, më i përmbajtur se si kombet ndërhyjnë me njëri-tjetrin, më i matur, më i përgjegjshëm, më i preokupar me rezultatin në të ardhmen.

Tashmë një pjesë e madhe e njerëzimit është e uritur, nuk ka ujë të pastër dhe nuk ka stabilitet dhe siguri në fshatet, qytetet dhe komunitet e tyre. Kjo do të rritet, duke i sjellë kombet në revolucione, duke sjellë në pushtet individë dhe grupe akoma më të rrezikshëm, duke krijuar gjithmonë e më shumë paqëndrueshmëri. Edhe qytetarët mesatar duhet të fillojnë të zgjuhen nga fiksimet, varësitë dhe shqetësimet e tyre për të bërë kujdes për rrethanat e ndryshueshme të jetës rreth tyre.

Është kjo kohë që mund të jetë shumë shpenguese, shumë qartësuese dhe shumë kthjelluese – duke i sjellë njerëzit në të tashmen ku mund të gjejnë kënaqësira më të thjeshta, aktivitete më natyrore dhe të bëhen më prezent me njëri-tjetrin, më të pranishëm për njëri-tjetrin dhe duke kuptuar më mirë atë që shohin rreth tyre.

Është brenda kësaj kohe që disa individë do të fillojnë të rimarrin një zgjuarsi më të madhe që ndodhet brenda çdo personi, një zgjuarsi që Ne quajmë Dije – një mendje të madhe të paprekur nga bota, që nuk ka frikë nga bota, këtu në një mision të madh që është misioni juaj, që i përgjigjet vetëm Zotit dhe Pranisë së madhe Engjëllore që shërben Krijuesin në këtë botë dhe nëpër univers.

Është një kohë tronditjeje dhe ankhi të madh, por është edhe një kohë qartësimi të madh, një kohë kur thirrja juaj e vërtetë do të dalë nga bota, sepse nuk mund ta thërrisni veten. Prirjet tuaja duhet të jepen në disa vende, disa njerëzve, dhe kjo gjë rrallë është e pasqyruar në qëllimet dhe synimet e njerëzve. Ndërkohë që bota bëhet më e errët, më problematike, më e paqëndrueshme, më shqetësuese, thirrja do të bëhet më e fortë, më e fuqishme, më angazhuese për ata që mund të përgjigjen.

Në bollëk, vetëkënaqësia njerëzore rritet. Indulgjencat njerëzore rriten. Varësitë njerëzore rriten. Patologjitë njerëzore rriten. Sëmundjet mendore rriten – çuditërisht. Në këtë, të pasurit mund të jenë më patetik se të varfërit. Në këtë, kombet e pasura mund ta shpërdorojnë lirinë e tyre, trashgiminë e tyre natyrore, mjedisin e tyre, burimet e tyre, kohën e tyre, energjinë e tyre, kreativitetin e tyre – të humbura, të haxhuara, të ikura përgjithmonë, të haxhura në mënyrë jo të urtë.

Kjo është tragjedia e jetës në botë pa Dije. Është tragjedia në jetën e çdo personi. Sepse të gjithë janë dërguar këtu për një qëllim të madh, dhe të gjithëve u është dhënë Dija për t’i udhëzuar dhe për t’i përgatitur për këtë qëllim.

Por shumica e njerëzve në botë janë të shtypur – të shtypur nga shtypje politike; të shtypur nga varfëria; të shtypur nga diktatet shoqërore dhe fetare; të shtypur sepse nuk kanë fuqi shoqërore, nuk kanë lëvizshmëri. Nuk mund t’i ndryshojnë rrethanat e tyre –  një humbje e madhe për familjen njerëzore, sepse shumica e shkencëtarëve, doktorëve, emancipatorëve të mëdhenj shoqëror, artistëve të mëdhenj, muzikantëve të mëdhenj janë të humbur dhe të shtypur, prirjet e tyre nuk shihen kurrë, jetët e tyre të ikura dëm.

Në botën e re, tragjedia e njeriut të zakonshëm do të bëhet aq akute dhe aq kërkuese, saqë shumë njerëz që nuk po përgjigjen sot do të duhen të përgjigjen. Kombe të tëra njerëzish nuk do të mund t’i sigurojnë nevojat e tyre. Edhe kombet e pasura nuk do t’i kenë burimet për t’i ndihmuar kombet që janë të paqëndrueshme ose të varfëruara. Kjo do të jetë një thirrje për individët dhe për kombet për t’u përgjigjur dhe për t’u përgatitur.

Njerëzimi jeton për momentin. Është i pakujdesshëm për të ardhmen e tij. Nuk është i urtë në aktivitetet dhe në sjelljen e tij.

Lufta nuk është më një opsion, sepse shkatërron njerëzit, infrastrukturën dhe burimet që do të duhen për të ardhmen. Në botën e re, kjo bëhet gjithmonë e më e rëndësishme.

Në botën e re, do të duhet të haheni me forcat e çrregullta të natyrës, me një klimë të paqëndrueshme dhe me impaktin e saj mbi prodhimin e ushqimit, zvogëlimin e burimeve kritike dhe se si do të ndikojë në transportimin dhe rritjen e ushqimit dhe pastrimin e ujit. Problemet tuaja do të jenë më thelbësore, më themelore dhe më të thella.

Bota e re mund t’ju zgjuajë, por edhe mund t’ju shkatërrojë. Kjo është arsyeja pse duhet të fitoni akses tek zgjuarsia e thellë brenda jush, fuqi dhe prania e Dijes që Zoti ju ka dhënë për të lundruar në këtë botë të re dhe për të sjellë përpara prirjet tuaja të vërteta që ngelen akoma të fshehura brenda jush dhe të tjerëve.

Në botën e re, bashkëpunimi do të bëhet gjithmonë e më i rëndësishëm për të shpëtuar jetën e njerëzve, për të përballuar urgjenca gjithnjë në rritje, për t’iu përgjigjur klimës së ndryshueshme dhe rrethanave të ndryshueshme të jetës. Këtu të pasurit duhet të japin, përndryshe rrezikojnë të humbin gjithçka. Këtu të varfërit duhet të shërbehen dhe të bashkohen për të krijuar një stabilitet më të madh matanë kufijve të kulturës dhe të fesë. Sepse në luftë dhe në konflikt – llojin e luftës që bota e re mund të krijojë – të gjithë do të vuajnë, të gjithë do të humbasin.

Rajone të botës do të bëhen të pabanueshme. Problemet që do të dalin do të jenë aq të mëdha saqë do të duken të pakapërcyeshme. Kjo është arsyeja pse zgjuarsia njerëzore do të duhet të përdoret tani në mënyrat më konstruktive.

Nuk ka kuptim që kombet të armatosen në mënyrë ekstreme, sepse lufta nuk mund të jetë një opsion, përndryshe bota do të hyjë në rënie dhe e ardhmja e njerëzimit do të sakrifikohet.

Çdo komb do të varet nga stabiliteti i kombeve rreth tij. Do të jetë në interesin e tyre që ta mbështesin këtë stabilitet në rajonin e tyre të botës. Kombet nuk mund të sakrifikohen, përndryshe dhjetëra miliona njerëz do të derdhen nëpër kufijtë tuaj, duke krijuar gjithmonë e më shumë paqëndrueshmëri dhe vështirësira shumë më të mëdha për të gjithë.

Vetëm Zoti e di se çfarë po vjen në horizont. Zoti e ka dërguar përgatitjen, paralajmërimin, bekimin fuqinë, ndriçimin dhe sqarimin. Por Zoti nuk i përgjigjet çdo pyetjeje, çdo dileme, çdo problemi. Këto duhet t’i zgjedhin njerëzit e botës vetë.

Nuk mund të jeni pasiv në këto çështje. Nuk mund të talleni përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit. Nuk mund të jeni të ngeshëm dhe përtac në botën e re. Duhet të jeni të fortë. Duhet të jeni të vendosur. Dhe duhet të jeni të dhembshur. Nuk është një mjedis për të dobtin dhe përtacin. Por dobësia dhe përtacia janë të përhapura, sidomos në kombet e pasura.

Të rinjtë nuk e kanë idenë se çfarë do të duhet të përballojnë në të ardhmen. E ardhmja e tyre është arxhuar dhe shpërdoruar. Do t’i duhet të përballojnë dhe t’i adaptohen një bote të re. Nuk mund të jeni dembel dhe të ankoheni dhe të bëni këtë. Nuk mjafton të jeni thjesht në ankim ose në revolucion. Duhet të mendoni se si gjërat do të ecin – praktikisht, thellësisht, në thelb.

Kjo është një kohë ku njerëzimi duhet të rritet, të pushojë konfliktet e tij të pafundme, të vërë mënjanë indulgjencat e tij të pamend për t’u marrë me një botë në ndryshim, për t’u marrë me një botë të re, për t’u marrë me një botë të cilën paraardhësit e tyre rrallë dueshin të merreshin, për të përballuar një seri rrethanash të reja që do të sfidojnë synimi, integritetin dhe vullnetin për të jetuar.

Do të jetë një tronditje për aq shumë njerëz. Shumë njerëz nuk do të jenë në gjendje për t’u përgjigjur. Nuk e kanë ndërtuar fuqinë në jetën e tyre për të përballuar një botë të re. Do të jenë të prekshëm. Do të jenë të kërcënuar.

Nëse do të shërbeni të dobëtit, duhet të keni aleatë të fortë. Duhet të keni Shpalljen, përndryshe do të jeni shumë të zhytur në kuptueshmërinë tuaj të topitur të së kaluarës, ende të zënë në inatet tuaja, ende duke menduar në botën e vjetër që nuk ekziston më.

Vetëm Zoti e di se çfarë po vjen në horizont. Spekulimet njerëzore rrallë e marrin parasysh realitetin. Vetëm ato mendjet që janë të qarta, të kthjellta dhe objektive mund të shohin vërtet çdo gjë. Por edhe këtu, mendimet e tyre mund të jenë të papërshtatshme për realitetin që po del dhe çfarë duhet bërë për t’u përgatitur për mundësitë e ndryshme.

Duhet të shihni jetën dhe rrethanat tuaja. A do të jetë punësimi juaj në gjendje të mbijetojë në një botë ku shumë njerëz nuk do të mund të shpenzojnë për luks dhe shpenzime të ndryshme? A jeni të rrethuar nga njerëz që janë të dobët ose të fortë, njerëz që mund të përgjigjen ose njerëz që janë të humbur – të humbur në dëshirat e tyre, frikat e tyre, problemet e tyre, çështjet e tyre, ankimet e tyre, fiksimet e tyre, e kështu me radhë?

Duhet të lëvizni në toka më të larta, mendërisht dhe fizikisht. Mos jetoni afër ujërave në lëvizje të botës. Konsiderojeni sigurinë dhe stablitetin e komunitetit tuaj. Jetoni pranë atje ku prodhohet ushqimi, dhe mësoni ta prodhoni vetë nëse mundeni. Jini të kujdesshëm me shëndetin tuaj, sepse do të duhet të jeni shumë të fortë dhe të aftë në ardhmen. Edukojini të tjerët me durim. Kërkoni ata që mund të përgjigjen, dhe mos e humbni veten me ata që nuk mund të dëgjojnë dhe të shohin.

Filloni të ndërtoni një jetë më të fortë, më të qëndrueshme. Shpallja e Re do t’ju mësojë se si ta bëni këtë me Katër Shtyllat e jetës suaj – Shtylla e Marrëdhënieve, Shtylla e Punës dhe e Kontributës, Shtylla e Shëndetit dhe Shtylla e Zhvllimit Shpirtëror.

Gjithçka që po ju tregojmë është e mbështetur në Shpalljen. Por nuk mund të jeni thjesht pasiv dhe të mendoni se çdo gjë e vogël do t’ju jepet dhe do t’ju tregohet. Duhet të bëheni të zgjuar dhe të përdorni fuqinë e Dijes, të zhvilloni aftësitë tuaja, mprehtesinë dhe maturinë tuaj. Nuk mund të jeni të shpërkatur dhe të pamend tani, sepse gjithçka që thoni dhe bëni është e rëndësishme.

Sepse jeni dërguar në botë për një qëllim të madh, keni një sferë të madhe përgjegjësish për të zhvilluar. Duhet ta kundërshtoni përtacinë tuaj, dobësinë tuaj, tendencën tuaj për të hequr dorë, sasinë e frikës që mbani dhe ndikimin e kësaj frike mbi ju. Është një situatë e madhe dhe kërkuese, perfekte për shpengimin tuaj.

Nëse njerëzimi nuk mund të bashkohet në kohë pasurie dhe qëndrueshmërie, atëherë duhet të bashkohet në kohën e sprovave dhe shtrëngimeve të tij të mëdha.

Mos u shqetësoni se çfarë po bëjnë njerëzit e tjerë. Duhet të merreni me punët dhe me marrëdhëniet tuaja. Por shiheni mjedisin tuaj dhe mësoni të dëgjoni për shenjat e ndryshimit. Për këtë, do t’ju duhet një mendje e qetë dhe e fokusuar, një mendje që nuk është e zënë në inate, frika ose ambicie. Shpallja do t’ju mësojë se si ta kultuvoni këtë vetëdijshmëri të madhe dhe depërtuese.

Shumica e përgatitjes do të jetë e brendshme, sepse është ajo që udhëzon vendimet tuaja, që udhëzon veprimet tuaja, që ju frymëzon, që ju motivon, që ju dekurajon që do ta bëjë ndryshimin e madh në atë që do të jeni në gjendje të shihni, të dini dhe të bëni.

Mos u largoni dhe të mundoheni të fshiheni diku, sepse kjo nuk ka për të ecur në botën e re. Mos mendoni vetëm të mbroni veten, sepse nuk jeni këtu në botë për të bërë këtë, dhe do t’ju bëjë më të prekshëm më në fund.

Do të duhet ta përforconi themelin tuaj, por matanë kësaj, jeni këtu për të pasur një shërbim të madh. Dija do t’ju udhëzojë në këtë drejtim. Frika do t’ju sjellë diku tjetër. Dhe frika do t’ju sjellë vetëm në rreziqe të mëdha në të ardhmen, nëse do të vazhdoni t’i përgjigjeni vetëm asaj.

Lajmëtari është në botë. Shpallja është këtu. Sjell me vete këshillën dhe komentarin e vet. Nuk është këtu për t’ju dhënë urdhëra, por ju tregon se si të përgjigjeni, për të trajtuar problemet dhe pyetjet që do të dalin me siguri dhe për të dhënë Hapat drejt Dijes që do t’ju japin themelin e domosdoshëm dhe lidhjen me burimin dhe qendrën e forcës, urtësisë dhe fuqisë suaj.

Bota e re do të jetë aq kërkuese, aq shqetësuese. Për të dobëtit, do të duket e pakapërcyeshme, dhe do të ndjehen të pafuqishëm dhe pashpresë para saj.

Por nuk mund të përgjigjeni ashtu, sepse rrethanat e ndryshueshme, ngritja e baticës dhe Dallgët e Mëdha të ndryshimit janë këtu për t’ju treguar se duhet të jeni më të fortë, më të zgjuar dhe më përgjegjës ndaj mjedisit tuaj dhe fuqisë dhe pranisë së Dijes brenda jush. Kjo do të bëjë më shumë për t’ju dhënë qëndrueshmëri dhe siguri se çfarëdo gjë tjetër që mundoni të ndërtoni jashtë. Nuk mund të mblidhni ushqim për pjesën tjetër të jetës suaj. Nëse grumbulloni gjëra, të tjerët do të vijnë dhe do t’i vjedhin, edhe me përdorimin e forcës.

Mesazhi i Ri po ju thërret që të përgjigjeni dhe të përgatiteni. Nuk është e mjaftueshme vetëm që të jetoni në moment. Është në rregull për zoqtë, kafshët dhe krijesat e thjeshta, por ata nuk e kanë barrën e njohjes së vdekjes së tyre të ardhme, ose të shqetësohen veçanërisht për të ardhmen e tyre.

Për qeniet njerëzore, të jetosh në moment tregon një injorancë të thellë dhe neglizhimin e zguarsisë dhe të përgjegjësive të mëdha të veta. Në momentin, mund të shihni, të dëgjoni dhe të dini – por jeni gjithmonë duke u përgatitur për të ardhmen. Jeni gjithmonë duke vëzhguar erërat e botës.

Nëse hiqni dorë nga të gjitha pronat dhe bëheni asket, do të keni më pak shqetësime, por roli juaj është gjithmonë të shërbeni botën në ndryshim. Dhe të bëheni asket nuk është ajo që kërkohet ose duhet për shumicën e njerëzve.

Vendimet janë para jush sot. Vlerësimi i thellë është para jush sot, në lidhje me kë jeni dhe çfarë po bëni, çfarë duhet vazhduar dhe çfarë duhet vënë mënjanë, çfarë duhet ndryshuar dhe çfarë duhet mbajtur, me kë të jeni, me kë mos të jeni, çfarë të thoni, çfarë mos të thoni, çfarë të bëni, çfarë mos të bëni. Kjo është faza juaj e zhvillimit.

Nuk mund të lëvizni në të ardhmen dhe të mundoni të vendosni. Nuk jeni gati për të ardhmen. Prandaj, përgatitja është shumë e rëndësishme. Do ta bëjë të gjithë ndryshimin në rezultatin për ju dhe për të tjerët, për njerëzit që doni dhe për njerëzit që jeni të destinuar për të shërbyer në fund të fundit.

Nuk mund ta ndryshoni botën e re. Nuk mund ta ndaloni nga të qenit ajo që është. Mund t’i zbusni gabimet që njerëzimi vazhdon të bëjë rreth kontaminimit të botës, dhe kjo duhet bërë, me siguri. Por nuk mund të dëshironi që bota e re të ikë, dhe ta mohoni këtë është vetëm një vepër budallallëku dhe vetëmohimi.

Atëherë, duhet të përgjigjeni. Shihni dhe dëgjoni. Mos arrrini në konkluzione të parakohshme. Përballojeni frikën tuaj, por mos iu dorëzoni. Përballojeni ndjenjën tuaj të pasigurisë, por mos iu dorëzoni. Përballojeni faktin që keni shumë pak përgjigje për çdo gjë, por mos iu dorëzoni as kësaj.

Jeni student të Dijes tani. Jeni këtu për t’u përgatitur. Po i përgjigjeni Shpalljes së Re, e cila do t’ju përgatisë dhe do t’ju mësojë se si të ndiqni atë që është e urtë brenda jush dhe të tjerëve.

Jeni të bekuar që po e merrni këtë, por bekimi kërkon shumë punë, durim dhe vendosmëri – cilësi që mund të zhvilloni vetëm duke i përforcuar dhe i aplikuar në situatat e vërteta të jetës suaj. Fuqia dhe Prania do të jenë me ju ndërkohë që e bëni këtë.

Bëhet fjalë për të qenë të ndershëm më vetveten, të vërtetë ndaj prirjeve tuaja të thella – jo vetëm besnik ndaj mendimeve ose ndjenjave tuaja në moment, por besnik ndaj një ndjenje dhe një ndërgjegje më të madhe brenda jush që është në pritje për t’u zbuluar dhe për t’u shprehur në jetën tuaj.

Dëgjojini fjalët Tona. Mbajnë Urtësinë e madhe brenda tyre. Dëgjoni. Mos i mohoni. Bëni kujdes. Mendoni për to brenda rrethanave të jetës suaj. Shqyrtojini. Jetoni me to. Më mirë të jetoni me pyetje të mëdha sesa të ndërtoni jetën tuaj mbi përgjigje të pamend.

Zoti ka folur përseri – për ta zgjuar botën, për ta përgatitur botën, për ta përforcuar familjen njerëzore, për të sjellë përpara cilësitë e saj të mëdha në mënyrë që të mund të përdorë urtësinë e feve të saj, urtësinë e kulturës saj dhe sukseset e shumta që njerëzimit ka kryer në ndërtimin e një qytetërimi botëror.

Gjithçka do të sfidohet tani. Mos mendoni se e mira do të fitojë. Mos e përdorni këtë si justifikim për t’iu shmangur përgjegjësive tuaja. Mos kërkoni që Zoti ta shpëtojë botën, sepse Zoti ju ka dërguar ju dhe të tjerë në botë për ta shpëtuar botën. Nuk e dini se si ta bëni këtë në të vërtetë, nëse jeni të ndershëm dhe të përulur me veten tuaj. Është një punë për Dijen për t’ju udhëzuar hap pas hapi.

Për këtë, do të duhet të jetoni pa përgjigje. Do t’ju duhet t’i dorëzoni supozimet tuaja të dobëta dhe të afroheni me jetën, me momentin, ndërsa dalloni se çfarë po vjen në horizont.

 

11. Mesazhi i Ri Zotit për botën

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 28 Shkurt 2011
në Boulder, Kolorado

Është koha për të marrë një Mesazh të Ri nga Zoti. Është koha për të marrë dhuratën, fuqinë dhe bekimin. Është koha për të kuptuar se Zoti ka folur përsëri, pas një heshtje kaq të gjatë.

Sepse njerëzimi po përballon tani Dallgët e Mëdha të ndryshimit – ndryshim mjedisor, ekonomik dhe shoqëror të madh. Po përballon sfidat e tij më të mëdha, pengesat e tij më të vështira dhe thirrjen e tij më të madhe për unitet dhe bashkëpunim.

Merreni atëherë Mesazhin e Ri dhe merreni në zemër. Studjojeni atë. Vëreni në fokus. Mos e dënoni ose debatoni, përndryshe nuk do të mund ta merrni fuqinë dhe hirin, urtësinë dhe forcën që sjell.

Shiheni botën tani në një pikë kthese të madhe, ku një numbër gjithmonë e më i madh njerëzish do të pijë nga një pus që po zvogëlohet me ngadalë. Shikoni matanë horizontit, jo vetëm në të ardhmen e afërt, dhe do të shihni Dallgët e Mëdha që po përforcohen aty. Do të shihni se njerëzimi do të duhet të ndryshojë dhe t’i adaptohet një serie rrethanash të reja, dhe që natyra, aq gjatë e injoruar dhe e neglizhuar, tani do t’i vendosë kushtet e angazhimit.

Është koha për të bërë llogaritë. Nuk është fundi për njerëzimin, por një pikë kthese e madhe. Dhe paraqet një fillim të ri – një fillim të ri që nuk mund të shmanget ose të neglizhohet.

Budallenjtë do të vazhdojnë. Të verbërit do të vazhdojnë të mendojnë se e ardhmja do të jetë si e kaluara. Dhe ata që nuk janë të vetëdijshëm do të pohojnë se e dinë çfarë duhet bërë për botën.

Por pavarësisht nga deklarimet dhe teoritë e mëdha dhe sa më të sakta, ju duhet një Shapllje e Re, përndryshe pengesat do të jenë shumë të mëdha dhe shumë të vështira, rreziqet shumë të pakalueshme, shpirti njerëzor shumë i dobët dhe shumë i përçarë, kombet shumë të ndara, të përqendruara në interesat e tyre dhe në kundërshtim me njëri-tjetrin.

Është një kohë ku njerëzimi do të ketë për të rimenduar pozicionin e tij në botë dhe për të ndryshuar drejtimin e tij nga rritja dhe zgjerimi në stabilitet dhe siguri për mirëqenien e botës dhe për popujt e botës.

Është një kohë që kërkon vizion, një kohë që do t’i sfidojë ata që e kanë ndërtuar karierën e tyre mbi teoritë dhe sistemet e besimit të tyre; një kohë ku mirëqenia e fëmijëve tuaj dhe të fëmijëve të tyre do të duhet të konsiderohet seriozisht në vend që të merret si diçka e garantuar; një kohë ku burimet e botës do të duhet të ruhen në vend që të harxhohen dhe të mbishpenzohen; një kohë ku nevojat e vendeve të varfëra do të ndikojë drejtpërdrejt në mirëqenien e vendeve të fuqishme; një kohë për t’i dhënë fund konflikteve tuaja të pafund për të ndërtuar një infrastruktur që mund ta mbështesë familjen njerëzore.

Kombet do të duhen të bashkëpunojnë, përndryshe do të jenë gjithmonë e më shumë të rrezikuara. Burimet do të bëhen gjithmonë e më të shtrënjta dhe më të vështira për t’u siguruar. Prodhimi i ushqimit do të humbet. Klimat e botës po ndryshojnë. Teknologjia vetëm nuk do t’i përballojë dot shumicën e këtyre sfidave të mëdha që do të vijnë.

Kjo është arsyeja psa ka një Shpallje të Re, një Mesazh të Ri nga Zoti, sepse njerëzimi nuk mund dhe nuk është përgjigjur në mënyrë të mjaftueshme – përveç ndoshta disa individë të jashtëzakonshëm – spektrit të ndryshimit që është mbi ju dhe para jush.

Nuk bëhet vetëm fjala për adaptim. Bëhet fjalë për ndryshim thelbësor – një ndryshim zemre, një ndryshim mënyre, një ndryshim qëndrimi. Sepse çfarë ka punuar më parë ndoshta nuk do të punojë më tani. Çfarë ishte e marrë si e sigurtë mund të dalë si e padobishme dhe e papërshtatshme. Gjithçka do të duhet të rikonsiderohet.

Shpallja do ta zbulojë këtë dhe pse është e vërtetë. Do t’i flasë asaj që ata që mund të shohin e kanë tashmë përjetuar dhe që po e përjetojnë tani. Do të rezonojë me të vërtetat e mëdha të të gjitha feve tuaja, por do të zbulojë edhe gjëra që nuk janë zbuluar ndojëherë më parë. Është një Mesazh për individin që mundohet për të parë dhe për të ditur të vërtetën. Dhe është një Mesazh për të gjithë botën, e cila po përballon Dallgët e Mëdha të ndryshimit.

Nuk bëhet fjala nëse jeni pozitiv apo negativ. Bëhet fjala nëse mund të shihni apo jo, nëse i keni sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar. Nuk bëhet fjala për orientim politik, ideologji ose shkollë mendimi. Bëhet fjala nëse mund të shihni dhe të përgjigjeni – jo vetëm ngjarjeve të ditës, por ngjarjeve që do të vijnë, ngjarjeve që po vijnë drejt jush, kushteve të botës që po ndryshojnë poshtë këmbëve tuaja dhe që e kanë ndryshuar botë aq shumë saqë po jetoni dhe përballoni një tjetër lloj bote.

Nuk është bota e prindërve ose paraardhësve tuaj. Nuk është bota mbi të cilën qytetërimi juaj është ndërtuar ose bërë i sigurt. Nuk është bota mbi të cilën teoria ose filozofia njerëzore ka evoluar gjatë shekujve. Është një botë e ndryshme, më e vështirë dhe më e pasigurtë – një botë përkeqësimi, një botë ndryshimi, një botë që edhe shkenca nuk do të jetë në gjendje të kuptojë plotësisht, një botë që është e juaja tani.

Do t’ju duhet një zgjuarsi e madhe për ta lundruar këtë botë. Do t’ju duhet fuqia e Dijes brenda individit për të ditur dhe për të parë se çfarë duhet bërë. Do t’ju duhet një bashkëpunim i madh midis popujve dhe kombeve, përndryshe rezultati do të jetë katastrofik.

Mesazhi i Ri e sjell çelsin dhe elementët që mungojnë. Nuk do të trajtojë gjithçka. Nuk do të zgjidhë çdo problem. Nuk do t’i përgjigjet çdo pyetjeje. Sigurisht që jo. Por do t’ju japë prioritetet e jetës suaj dhe prioritetet e së ardhmes. Do t’ju japë mundësinë që të përgatiteni për gjëra që nuk mund të shihni ose që ende nuk i dini. Do t’ju japë fuqinë që t’i rikonsideroni idetë dhe besimet tuaja. Do t’jau restaurojë fuqinë e vizionit, dhe me të sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar.

Jo të gjithë do ta marrin. Jo të gjithë do t’i përgjigjen. Jo të gjithë do të mësojnë dhe t’i japin dëshmi Mesazhit të Ri. Me siguri që jo. Por shumë njerëzve do t’i duhet, në pozita udhëheqëse, në popullatën, në vende të ndryshme, në kultura të ndryshme, në fe të ndryshme – sepse është një Mesazh për botën.

Nuk është një Mesazh për një vend. Nuk është një Mesazh për një kohë ose një ngjarje. Nuk është një reagim kundër fesë. Nuk është një hedhje poshtë të fesë. Nuk është një hedhje poshtë të qeverisë. Nuk është një hedhje poshtë të asaj që ekziston, por një paralajmërin, një bekim dhe një përgatitje për të jetuar dhe për të përparuar në një botë të ndryshme.

Nuk mund të mbështeteni tani mbi atë që ka ndodhur më parë. Edhe natyra është përçarë aq shumë saqë nuk do të jeni në gjendje të mbështeteni mbi disa gjëra. Kombet do të kenë mundime ekonomikisht. Do të ketë rritje, por vetëm përkohësisht. Dhe nevojat e familjes njerëzore do ta tejkalojnë aq shumë kapacitetin, me sa do të duket, saqë do ta tejkalojë çfarëdolloj përparimi që mund të bëni.

Kjo do të krijojë një ndryshim në prioritetet. Siguria tani nuk do të jetë vetëm që të mbroni një komb nga tjetri. Do të jetë sigurimi i stabilitetit të popullatave të mëdha njerëzish. Të gjithë do të duhet të marrin pjesë në këtë në një farë mase. Nuk është vetëm një pyetje për qeveritë ose qeverisjeje. Është e gjithë bota.

Shumë njerëz do humben në këtë tranzicion të madh. Por humbjet mund të minimizohen, dhe tragjeditë mund të zbuten. Do të duhet që të gjithë të marrin pjesë që njerëzimi t’i mbijetojë Dallgët e Mëdha të ndryshimit dhe të jetë në pozicion për të ndërtuar një botë të re dhe më bashkëpunuese – një botë të bazuar jo mbi rritje dhe zgjerim të pafund, por mbi qëndrueshmëri dhe siguri për popujt e botës. Do të jetë një e ardhme shumë e ndryshme nga e kaluara dhe shume e ndryshme nga bota që shihni në këtë moment.

Vetëm Zoti e di se çfarë po vjen në horizont. Por po ju jepen sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar që mund ta shihni evidencën e kësaj, sot, nesër dhe në ditët që do të vijnë. Nuk ju kërkohet që të besoni, por që të bëni kujdes, që të pastroni mendjen tuaj, që të hapni perceptimin tuaj. Më pak të sofistikuarit midis jush mund ta thonë se erërat po ndryshojnë, ndërkohë që ekspertët vazhdojnë të debatojnë realitetet nga e kaluara. Nuk bëhet fjala për shkëlqim intelektual. Bëhet fjala pët kujdes dhe qartësi, vizion dhe aftësi dalluese.

Shumë njerëz do të dështojnë. Shumë njerëz do ta mohojnë. Shumë njerëz do t’i shmangen realitetit, sepse kjo është një nga dobësitë e mëdha të njerëzimit. Prandaj, ata që janë të fortë, ata që janë të qartë, ata që mund të shohin, ata që janë të angazhuar për të shërbyer një botë në ndryshim do të jenë gjithnjë e më të rëndësishëm në të ardhmen, në çfarëdolloj pozicioni që të jenë në shoqëri.

Kjo është arsyeja pse Shpallja duhet të jepet. Nuk është një shpikje njerëzore. Nuk është produkti i mendimit ose imagjinatës së një njeriut. Mezi ashtu. Nuk është një revolucion kundër mendimit fetar ashtu siç ekziston sot. Është diçka krejtësisht e re. Nuk vjen për të dënuar, por për të korrigjuar dhe për t’ju dhënë fuqinë për të krijuar. Është një Mesazh për botën.

Qiejt e errëta po rriten. Vështirësitë e njerëzimit po përshkallëzohen. Qeveritë do të bëhen të pafuqishme përballë kësaj, përveç nëse janë të udhëzuara nga një vizion dhe një angazhim i madh.

Njerëzimi është akoma duke dalë nga një gjendje primitive, një gjendje fisnore, në një komunitet botëror. Është një tranzicion shumë i vështirë dhe i rrezikshëm, por duhet që të ndodhë, ashtu siç duhët të ndodhë në të gjitha botët në univers ku jeta inteligjente ka evoluar.

Po përballoni tani këto tranzicione të mëdha dhe të vështira, nga shoqërira fisnore luftëtare në një komunitet botëror – një komunitet i bazur mbi domosdoshmërinë dhe jo vetëm ideologjinë, një komunitet i bazuar mbi sigurimin dhe ruajtjen e botës nga shembja e brendshme dhe mbrojtjen nga ndërhyrja e huaj nga universi rreth jush.

Është një botë ndryshe nga bota që mendoni sot, por është një botë që përshtatet me natyrën, sepse natyra nuk ka ndryshuar. Bota ka ndryshuar, por njerëzimi nuk ka ndryshuar me të. Dhe tani po hyni në territor të ri. I huaj dhe i vështirë është. Do të kërkojë kujdes të madh ndërsa ecni në të ardhmen.

Çfarë do ta udhezojë perceptimin njerëzor? Çfarë do t’i frymëzojë vendimet e njerëzve? Kjo është arsyeja pse ka një Shpallje të Re, e sjellë në botë nga një burrë më një group të vogël asistentësh. Ai është Lajmëtari për këtë kohë, por ai nuk do t’i përputhet pritjeve të një mbinjeriu. Nuk do të ketë fuqi magjike. Nuk do të jetë karizmatik. Nuk do të jetë zbavitës. Por ai është Lajmëtari, dhe është jeta e tij që është mjeti i transmetimit të Mesazhit të Ri nga Zoti.

Merrni atëherë. Dëgjoni. Hapini mendjet tuaja. Nuk mund ta lundroni të ardhmen pa këtë Shpallje të madhe. Nuk do të jeni të përgatitur. Nuk do të përgatiteni në kohë. Nuk të arrini t’i bindni të tjerët që të përgjigjen.

Zoti e do botën dhe i ka dhënë njerëzimit Mësime të mëdha në pika kthese të rëndësishme për të themeluar një qytetërim njerëzor dhe për t’i liruar njerëzit nga identiteti fisnor, për t’i dhënë mundësinë qytetërimit që të evoluajë dhe të rritet pavarësisht nga tragjeditë dhe gabimet e tij të shumta.

Tani po lëvizni nga një qytetërim në një komunitet botëror, sepse vetëm kjo do të sjellë siguri të vërtetë dhe ta mbrojë familjen njerëzore në të ardhmen. Por është një tranzicion për të cilin shumë pak njerëz mund të mendojnë në mënyrë konstruktive në këtë moment. Por është fati juaj.

2. Paralajmërimi i Madh

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 26 prill 2015
në Boulder, Kolorado

Zoti ka dërguar një Mesazh të Ri në botë në një pikë kthese të madhe për familjen njerëzore – një pikë kthese për të cilën jeni të papërgatitur dhe të pavatëdijshëm, një pikë kthese aq e madhe sa do ta ndryshojë drejtimin e jetës së çdo njeriu këtu sot dhe të ardhmen e të gjithëve që do të vijnë në këtë botë.

Është një prag i madh, më i madhi që njerëzimi ka pasur ndonjëherë për të përballuar, pjesërisht për shkak të plaçkitjes së tij të botës, dhe pjesërisht për shkak të evolucionit të tij, që e ka sjellë në pragun e hapësirës, një Komunitet të Madh jete në univers për të cilin nuk dini asgjë fare.

Shpalljet e mëdha të së kaluarës dhe Lajmëtarët që i sollën ato këtu nuk ju kanë përgatitur për këtë, sepse nuk ishte e nevojshme në atë kohë.

Mirëpo, e keni arritur pragun ku e keni ndryshuar botën aq shumë sa do të krijojë një mjedis në të cilin do të jetë gjithmonë e më e vështirë për ju për të mbijetuar. Dhe po përballoni ndërhyrje nga universi rreth jush, nga ato raca që kërkojnë të përfitojnë nga dobësitë dhe përçarjet tuaja dhe nga rrethanat tuaja të ndryshueshme për qëllimet dhe dobinë e tyre.

Gjatë kësaj kohe, njerëzimi është i zënë me problemet e tij të brendshme dhe me grindjet midis kombeve, kulturave dhe feve. I konsumuar është, i zënë me vetveten është, i verbër dhe budalla, ndërkohë që ndodhet në pragun e Komunitetit të Madh, i papërgatitur për t’u marrë me rezultatet dhe pasojat e plaçkitjes së tij të botës në një nivel aq të madh saqë po e ndryshon atmosferën, ujërat dhe tokat – pikërisht ato gjërat nga të cilat vareni në çdo moment dhe çdo ditë për të jetuar në këtë botë, këtë botë madhështore, një perlë e vërtetë në univers.

Shkatërrimi i planetit ka sjellë këtu të tjerë për ta shpëtuar për veten e tyre, për t’u bërë udhëheqësit e rinj të botës, nëse mundësia mund t’iu jepet.

Shumë njerëz ndjejnë një frikë të madhe për të ardhmen dhe merak për atë që do të vijë, dhe kjo është mirë e bazuar. Pavarësisht nga shpjegimet që i japin kësaj, ose atë që mendojnë se çfarë do të thotë, është e gjitha e njëjta përgjigje për ndryshimin e madh në rrethanat tuaja dhe një sfidë e madhe për lirinë dhe mirëqenien tuaj.

Vetëm Zoti i universit mund t’ju paralajmërojë për këto gjëra me një qartësi të përsosur. Dhe kjo po bëhet përmes Asamblesë Engjëllore, e cila flet si një Zë për ta sjellë Shpalljen e Re të Zotit në botë.

Sepse Zoti nuk i ka folur botës që prej 1400 vjet. Mesazhe kanë ardhur për gjëra specifike, përmes disa agjentë, por asgjë për të gjithë botën, asgjë për ta ndryshuar sjellen dhe drejtimin e papërgjegjshëm të njerëzimit.

Shpallje të kësaj natyre vijnë ndoshta vetëm një herë në mijëvjeçar. Jeni aq të privilegjuar dhe të sfiduar që po jetoni në një kohë të tillë Shaplljeje. Është oportuniteti më i madh nëse mund ta kuptoni, nëse mund ta merrni atë që Zoti po i jep njerëzimit, dhe jo vetëm ta përdorni për qellimet tuaja vetjake, por që ta vëni në përdorim për mirëqenien dhe të ardhmen e familjes njerëzore në këtë botë, e cila tani është e rrezikuar na brenda si dhe nga jashtë.

Sepse e keni ndryshuar përbërjen kimike të atmosferës aq shumë saqë planeti do të ngrohet dhe ujërat do të rriten. Oqeanet do të rriten dhe do vazhdojnë që të rriten, duke konsumuar gjithçka në rrugën e tyre. Thatësira dhe stuhira të mëdha do t’i turren botës ashtu siç po fillojnë tani.

Do të jetë nje kohë vështirësie dhe urgjence të mëdha. Mos u befasoni se po ndodh kjo, sepse i keni ndryshuar kushtet e jetës aq shumë saqë kjo mund të parashikohej dhe është parashikuar nga disa individë.

Por pikëpamja është më e madhe se kaq tani, sepse prekshmëria juaj në rritje ka sjellë një ndërhyrje nga universi, nga raca zhfrytëzuese që mund të prezantohen si paqësore dhe në shërbim të njerëzimit. Por kjo është vetëm një mashtrim.

Ky planet ka një vlerë të madhe në univers. Por askush nuk do ta sulmojë, sepse nuk është e lejuar në këtë pjesë të hapësirës. Askush nuk do t’ia shkatërrojë pasurinë e madhe. Dhe askush nuk do ta shkatërrojë njerëzimin si forcën e tij rezidente punëtore.

Me çdo ditë që kalon po e humbni vetë-mjaftueshmërinë tuaj, duke u bërë gjithmonë e më të prekshëm ndaj bindjes nga matanë, nxitjeve nga matanë dhe dhuratave nga matanë. Ndërkohë që kushtet e njerëzimit vazhdojnë të bien, kush midis jush ose udhëheqësve tuaj do ta ketë urtësinë dhe vetëpërmbajtjen për mos t’i pranuar këto gjëra?

Bota po ndryshon aq shpejt, dhe një pjesë të kësaj gjëje nuk mund ta ndryshoni. Vetëm mund ta zbusni, gjë e cila shumë rrallë po bëhet në botë sot.

Sepse njerëzit nuk e kuptojnë se po jetojnë në një gjendje urgjence globale, fazat e hershme të kësaj ku shumë mund të bëhet, ku shumë mund të zgjidhet, ku shumë përpagatitje mund të ndërmerret.

Por kush midis atyre që njihni, kush në kulturën, kombin ose familjen tuaj po përgatitet për Dallgët e Mëdha të ndryshimit? A po përgatiteni për Dallgët e Mëdha të ndrshimit? Apo po jetoni si budallenj në moment, të verbër dhe injorant se ku po shkoni dhe se çfarë po vjen në horizont dhe ndaj shenjave të mëdha që bota po ju jep tani për t’ju paralajmëruar dhe për t’ju përgatitur?

Zoti ka dhënë tani përgatitjen për ndryshimin e madh që po vjen – e dhënë në një kohë shumë të rëndësishme dhe të përshtatshme, e dhënë në një kohë ku njerëzimi ka akoma kohë për t’u përgatitur dhe për të kompensuar një pjesë të madhe të dëmit që mund të bëhet në të ardhmen, nëse do t’i neglizhoni detyrat dhe përgjegjësitë tuaja tani.

Vetëm Zoti e di se çfarë po vjen në horizont. Jeni të shqetësuar me nevojat dhe problemet tuaja, inatet dhe debatet tuaja. Por nuk po shihni fare. Kush midis njerëzve që njihni po sheh me të vërtetë? Njerëzit fshihen pas feve të tyre, shkrimeve të tyre, njerëzit fshihen pas politikave të tyre, njerëzit fshihen pas problemeve të tyre. Kush e ka kurajon dhe përulësinë për të parë dhe për të pyetur më gjithë ndershmëri se çfarë po vjen tani?

Njerëzit nuk duan të dinë. Nuk duan të shohin. Nuk duan ta përballojnë sfidën, edhe pse ta përballojnë do t’i bëjë më të fortë se janë sot dhe do t’i japë një shans për të bërë diçka inteligjente për vete dhe për të afërmit e tyre.

Mos kërkoni rehat. Mos kërkoni pushim. Mos kërkoni të gjeni paqe dhe qetësi në një botë ku jeni dërguar për të shërbyer – një botë që po përballon tani sfidat dhe oportunitetet e saj më të mëdha për unitet dhe bashkëpunim, nëse një numër i mjaftueshëm njerëzish mund ta dallojnë nevojën e madhe të kësaj kohe dhe të kohëve që do të vijnë.

Nuk ka rëndësi nëse i luteni Zotit. Nuk ka rëndësi nëse gjunjëzoheni në kishë, në tempull ose në xhami nëse nuk jeni të gatshëm të bëni atë që Zoti ju ka dërguar këtu për të bërë, që është të luani pjesën tuaj të vogël por të rëndësishme në përgatitjen tuaj dhe të kombit tuaj në dy sfidat e mëdha që njerëzimi po përballon tani dhe që do të përballojë gjithmonë e më shumë me vazhdimin e kohës.

Nuk ka problem më të madh se ky. Sepse nëse dështoni në secilën prej këto dy sfidave, nëse dështoni në përgatitjen për Dallgët e Mëdha të ndryshimit, nëse dështoni për ta kundërshtuar Ndërhyrjen që po ndodh në botë sot, gjë të cilën e keni fuqinë për ta bërë, atëherë liria njerëzore do të jetë e humbur, dhe do t’i sillni vetvetes një seri rrethanash më të vështira dhe më sfiduese sesa mund ta përfytyroni tani.

Kjo është një sfidë aq e madhe dhe aq e rëndësishme saqë Zoti ka folur përsëri, për ta trajtuar, për t’ju përgatitur, për të sjellë qëllim, gjakftohtësi dhe bashkëpunim midis feve të botës, të cilat duhet të gjitha të ndihmojnë për ta përgatitur njerëzimin për ndryshimin e madh që po vjen. Nuk duhet të ketë ndonjë konflikt midis tyre, sepse Zoti i ka iniciuar të gjitha. Edhe pse janë ndryshuar të gjitha nga njerëzit me kalimin e kohës, kanë akoma një qëllim të madh për Burimin e tyre dhe shërbim për t’i dhënë botës në bashkëpunim me njëra-tjetrën.

Tani duhet të filloni të mendoni për gjëra për të cilat nuk keni menduar ndonjëherë më parë, të konsideroni rezultatin dhe pasojat e ngjarjeve të mëdha në botë dhe jo vetëm për interesat, nevojat dhe zbavitjet tuaja personale.

Duhet të bëheni të përgjegjshëm – të aftë për t’u përgjigjur, të gatshëm për të parë, duke dalluar kufizimet tuaja duke bërë këtë, duke dalluar dobësitë dhe forcat tuaja. Një vlerësim i thellë të jetës suaj duhet të ndërmerret, përndryshe Dallgët e Mëdha do t’ju konsumojnë ju dhe gjithçka që keni. Dhe kur të ndodhë, do ta shihni se nuk i patë duke ardhur, sepse nuk patë ose bëtë kujdes ndonjëherë.

Detet do të rriten. Brenda një shekulli e gjysëm, do të rriten prej afërsisht mbi 30 metra. Ku do të jetoni? Çfarë do t’i ndodhë porteve, qyteteve dhe tokës suaj bujqësore kryesore? Çfarë do t’i ndodhë deltave të botës dhe milionave njerëz që jetojnë atje? Kush do t’i pranojë kur do t’i duhet të largohen nga kombi i tyre, ku nuk do të mund të mbijetojnë më? Është kjo që duhet të merrni në konsideratë.

Shikoni një hartë të botës dhe shihni se çfarë do të humbet. Shumica e qyteteve të mëdha të botës do të përmbyten dhe nuk do të mbrohen dot. Çfarë do t’i ndodhë njerëzve që duhet të ikin, edhe në kombet e pasura, në qytetet e tyre dhe në bregjet e tyre? Ku do të shkojnë? Çfarë do të bëjnë, ata me ju dhe me paraardhësit tuaj të fundit që e keni ndryshuar klimën e botës? Ndërkohë që shtresat e akullit shkrihen, ndërkohë që akullnajat shkrihen, ndërkohë që uji bëhet gjithhmonë e më i çmuar dhe thatësirat rritet në të gjithë botën, këto janë gjërat që duhet të zbuten tani ndërsa keni akoma një shans për ta bërë këtë. Mos mendoni se ka ndonjë problem më të rëndësishëm se kjo. Mos e përjashtoni këtë.

Duhet ta ndërtoni arkën tuaj – për veten tuaj, për familjen tuaj dhe për komunitetin tuaj – jo vetëm për nevojat tuaja, po për nevojat e të gjithëve rreth jush. Po të prisni shumë gjatë, do të jetë shumë vonë për t’u përgatitur, dhe të gjithë do të jenë në panik. Të gjithë ata që nuk panë ose që nuk mund të shihnin ose që ishin shumë të dobët, të moshuar ose të sëmur – do të jetë një panik e madhe, një panik në rritje, një panik midis kombeve, një panik brenda kombeve.

Duhet që t’jau tregojmë këto gjëra në mënyrë që ta kuptoni rëndësinë e Shpalljes së Re të Zotit për botën dhe rëndësinë e qenies suaj në botë në këtë kohë, që nuk është vetëm për t’u humbur në hobitë, fantzitë dhe qëllimet tuaja personale. Keni përgjegjësi ndaj atyre që ju dërguan dhe ndaj atyre që patën mundime të mëdha për t’ju sjellë këtu në këtë kohë, në këto rrethana, për të shërbyer një botë që po përballon sfidat e saj më të mëdha dhe krizat e saj më të mëdha.

Dilni nga hija. Largohuni nga varësitë dhe fiksimet. Largohuni nga romancat tuaja të pashpresë dhe qëllimet tuaja të pamend, të cilat nuk do të kenë ndonjë perspektivë në një të ardhme si kjo. Kjo është sfida e jetës suaj, e shihni. Përjashtojeni duke e ditur rrezikun tuaj. Neglizhojeni duke e ditur rrezikun tuaj. Debatoni më të duke e ditur rrezikun tuaj.

Sepse teknologjia nuk do t’ju shpëtojë. Një racë e huaj nuk do t’ju shpëtojë. Ato janë pjesë e problemit tuaj, e shihni. Është vetëm vullneti, vendosmëria dhe bashkëpunimi njerëzor që do ta përforcojnë familjen njerëzore në sfidat e mëdha që do të vijnë. Është përgjegjësia juaj morale. Është qëllimi juaj i madh për të qenë këtu. Ky është synimi i vërtetë i jetës suaj.

Shërbimi juaj nuk do të jetë madhështor. Nuk do të kapë një vëmendje shumë të madhe. Do të jetë të ndihmoni një person, një grup njerëzish ose një qytet, çfarëdolloj gjëje që jeni të krijuar për të dhënë. Shërbimi duhet të ndodhë në çdo nivel, në çfarëdolloj mënyre, nga një numër gjithmonë e më i madh njerëzish.

Mos prisni derisa qiejt të erren, niveli i ujit të rritet, tokat të thahen dhe njerëzit të dëshpërohen. Sepse atëherë do të jetë shumë vonë për të bërë diçka, për vete ose për të tjerët.

Zoti po ju jep tani sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar. I keni tashmë brenda jush, në zgjuarsinë e thellë të quajtur Dije. Ndodhet matanë intelektit tuaj. Është më e fuqishme se intelekti juaj. Është më e madhe se idetë tuaja, supozimet tuaja, besimet tuaja ose preferencat tuaja.

Duhet ta përballoni këtë realitet të madh. Nëse nuk e bëni, jeta juaj do të jetë e humbur, dhe qëllimi juaj nuk do të njihet dhe të plotësohet.

Nëse e përballoni, do të frikësoheni fillimisht, por do të fitoni fuqi ndërkohë që vazhdoni ta dalloni nevojën e madhe që po del. Do t’ju ndihmojë ta rikonsideroni jetën tuaj dhe të hiqni dorë nga gjëra të vogla, të rrezikshme dhe të dëmshme. Do të jetë një nxitje dhe një frymëzim i përsosur për ta sjellë jetën tuaj në regull dhe për të mësuar që të ndiqni Dijen, sepse ky është kuptimi i të gjithë spiritualitetit të vërtetë dhe të të gjitha feve të vërteta.

Zoti ju ka dhënë një Zgjuarsi udhësuese të përsosur. Nuk ka frikë nga bota. Nuk është e korruptuar nga bota. Cila pjesë e juaj mund ta pohojë këtë, me gjithë ndershmëri? Pjesa juaj e dobët duhet të ndjekë pjesën tuaj të fortë. Pjesa juaj e dobët duhet të ndjekë të tjerë që janë të fortë në mënyrën që Ne e përshkruajmë.

Njerëzimi e ka futur veten në një cep. Nuk ka ndonjë rrugë dalje të lehtë. Nuk ka ndonjë zgjidhje të lehtë. Nuk ka ndonjë teknologji që do ta ndryshojë të gjithë këtë. Njerëzimi nuk di se si të përgatitet. Ka vetëm disa pjesë të vogla të përgatitjes dhe shumica nuk janë provuar ndonjëherë më parë.

Nëse ia jepni vëmendjen tuaj kësaj, do t’ju ndihmojë ta kuptoni. Nëse do të kuptoni se jeni dërguar këtu për këtë, do ta sjellë jetën tuaj në një ekuilibër më të madh dhe një fuqi më e madhe mund të fillojë të dalë brenda jush.

Për herë të parë në historinë e njerëzimit, Zoti i të gjitha universeve i ka dhënë Hapat drejt Dijes familjes njerëzore, një mësim i vjetër që i është dhënë racave të tjera në univers herë të panumërta. Kjo është që duhet të studiohet, sepse do t’ju angazhojë me forcën e madhe brenda jush, e cila është e lidhur me Zotin. Nëse jeni fetar apo jo, pavarësisht nga tradita juaj fetare, ose nëse nuk keni traditë fetare, është e njëjta gjë. Dhurata është e njëjta. Nevoja është e njëjta. E vërteta është e njëjta.

Debatoni me këtë teologjikisht. Debatoni me të psikologjikisht. Debatoni me të politikisht, ekonomikisht. Nuk ka rëndësi. Është e gjitha një dështim për t’u përgjigjur. Mos e mbroni dobësinë tuaj në këtë mënyrë, por shiheni se Zoti po ju thërret përmes Shpalljes për të dalluar kushtet e botës dhe të jetës suaj, të ardhmes dhe të fatit tuaj këtu.

Bëjeni këtë për vete. Bëjeni për fëmijët tuaj. Bëjeni për gjithçka që doni ose vlerësni në botë. Por matanë kësaj, bëjeni për ata që ju dërguan këtu dhe që po shohin nëse mund të përgjigjeni.

Lajmëtari është në botë. Është një burrë i moshuar tani. Nuk do të jetë këtu përgjithmonë. E mban pjesë të dhuratës brenda vetes së tij, sepse është dërguar nga Asambleja Engjëllore, si të gjithë Lajmëtarët e mëparshëm.

Kjo është koha. Ky është momenti. Kjo është kriza. Vetëm kur ta shihni se nuk e keni përgjigjen për këto gjëra do të ktheheni tek ajo që e ka përgjigen dhe që mund t’ju sjellë hap pas hapi që ta rivendosni jetën tuaj dhe mendjen tuaj në mënyrë të saktë, në mënyrë që të keni urtësi dhe qartësi, në vend të frikës dhe të qortimeve.

Kjo është Dashuria që Zoti po ju jep. Është e vështirë. Është sfiduese. Është e parehatshme. Nuk është vetëm për t’ju ngushëlluar dhe për t’ju siguruar. Është për t’ju thirrur në një shërbim dhe njohje të madhe, në një bashkëpunim të madh midis jush dhe të tjerëve – midis grupeve, midis feve, midis kombeve, për ruajtjen dhe përparimin e njerëzimit.

Shumë njerëz do ta refuzojnë. Do t’i ngjiten besimeve, ideve dhe investimeve të tyre të mëparshme. Do ta hedhin poshtë verbërisht si gjë të pamundur, ose do të mendojnë se janë kohët e fundit për njerëzimin, dhe gjithçka që duhet të bëjnë është të luten, kur në fakt duhet të përgatiten.

Sepse ky është tranzicioni i madh. Por tranzicionet e mëdha, nga vetë natyra e tyre, janë të vështira dhe të rrezikshme. Njerëzit mund të dështojnë gjatë pika kthese të tilla. Dhe dështimi këtu do të jetë më i kushtueshëm se gjithçka që keni përjetuar ndonjëherë në këtë botë. Nuk mund t’i përballoni gjëra të tilla.

Qielli po vëzhgon për të parë se kush mund të përgjigjet, kush do të përgatitet, kush do ta sjellë jetën e tyre në rregull, të marrë Hapat drejt Dijes dhe të ndërtojë Katër Shtyllat e jetës së tyre – Shtyllën e Marrëdhënieve, Shtyllën e Punës, Shtyllën e Shëndetit, Shtyllën e Zhvillimit Shpirtëror – Katër Shtyllat mbi të cilat çdo jetë e vërtetë duhet të qëndrojë për të qenë stabile në kohëra të turbullta dhe të pasigurta.

Kjo është Thirrja. Kjo është Dashuri e vërtetë. Nëse nuk do të kishte Dashuri të vërtetë, Krijuesi i të gjithë jetës do të shikonte mënjanë dhe do ta linte njerëzimin të binte në kaos dhe shpërbërje, vetëm për t’u pushtuar nga fuqira të huaja, të cilat janë më të ashpra se gjithçka që mund të përfytyroni.

Mos u dorëzoni. Mos hiqni dorë. Mos iu dorëzoni frikave tuaja ose sfidave rreth jush. Mos jini viktim. Jini kontributor. Këtu do të fitoni fuqi, qëllim dhe përtëritje të madhe. Sepse vetëm një situatë më e madhe do ta restaurojë, ripërtërisë dhe përgatisë njerëzimin për t’i përballuar sfidat e mëdha që do të vijnë.

Shpallja e Re e Zotit për botën është Shpallja më e madhe e dhënë ndonjëherë, e dhënë tani për një komunitet botëror, një komunitet të shkolluar, një botë me tregti globale, një botë me ndërgjegje globale në rritje, një botë me komunikime globale.

Është oportuniteti më i madh para se gjërat të fillojnë të thyen. Është koha më e madhe, e shihni. Është koha e jetës suaj. Përgjigjujini kësaj dhe do të filloni kthimin tuaj të madh tek Burimi juaj, qëllimi juaj dhe fati juaj i madh që ju ka sjellë këtu, pikërisht në këto rrethanat për të cilat Ne po flasim.

Lajmëtari është në botë. Mësoni nga ai. Ndihmojeni nëse mundeni. Merrni nga ai. Ai është i vetmi që mund ta sjellë Shpalljen e Zotit në botë. Kur do të ketë mbaruar, Vula e Profetëve do të mbyllet  pas tij, dhe asgjë më tepër nuk do të jepet për një kohë shumë të gjatë.

Është për këtë arsye që Mesazhi i tij është aq i madh dhe aq i detajuar, aq i përsëritur, aq i gjerë, aq gjithëpërfshirës, aq i rëndësishëm në mënyrë të drejtpërdrejtë për çdo aspekt të jetës suaj, i dhënë gjatë një periudhe shumë të gjatë, i dhënë me komentarin e vetë, në mënyrë që e vërteta e tij mos të varet nga komentatoret e mëvonshëm, të cilët nuk e njihnin Lajmëtarin dhe që ndoshta nuk e kuptonin Shpalljen. Nuk mund të ketë ndonjë ngatërrim tani. Gabimet e së kaluarës nuk mund të përsëriten se si Shpalljet e mëdha përdoren.

Gjithçka është e rëndësishme tani. Çdo ditë është e rëndësishme. Çdo vendim është i rëndësishëm. Vendimet tuaja, vendimet e të tjerëve, sjellja juaj, sjellja e të tjerëve. Jeta juaj është e rëndësishme tani, por vetëm brenda këtij konteksti më të madh.

Dështimi duhet të mënjanohet dhe të kundërshtohet me çdo kusht, sepse të përballoni Dallgët e Mëdha të ndryshimit do të kushtojë gjithçka. Në vend që të ndërtoni ushtrira më të mëdha dhe të pasuroni disa individë, të gjitha burimet e shoqërive dhe kombeve tuaj duhet të përdoren për këtë synim.

Përballojeni Fuqinë dhe Praninë, dhe Hiri do të jetë me ju. Mund t’i kapërceni dobësitë dhe frikat tuaj sepse ka një fuqi më të madhe brenda jush. Në Shpalljen e Re të Zotit për botën, kjo fuqi bëhet krejtësisht e qartë dhe e nevojshme.

 

4. Zoti ka folur përsëri

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 24 Shkurt 2011
në Boulder, Kolorado

Zoti ka folur përsëri.

Zoti ka folur përsëri sepse bota po përballon sprovat e saj më të mëdha, sfidat e saj më të vështira.

Familja njerëzore ka krijuar një mjerim mjedisor që ka fuqinë ta dëmtojë qytetërimin e saj – një mjerim prej shumë faktorësh, një mjerim që do ta ndryshojë mjedisin tuaj, që do t’i shterojë tokat tuaja, që do t’i thajë lumenjtë tuaj; një mjerim që do t’i japë fund rritjes dhe zgjerimit tuaj; një mjerim që do të jetë produkti i dekadave dhe shekujve të keqpërdorimit të botës, pa menduar për të nesërmen, sikur bota të ishte një dhuratë pa fund që mund të shfrytërohej pa kufij.

Dhe fetë e botës, të cilat ishin të iniciuara të gjitha nga Zoti, janë në grindje më njëra-tjetrën – ndonjëherë me dhunë, shpesh me vrull – në grindje me njëra-tjetrën, ndeshen për epërsi dhe njohje, duke pohuar në shumë raste se janë më e madhja ose i vetmi manifestim i vërtetë i Shpalljes së Zotit, rruga e vetme e vërtetë që duhet të ndiqet.

Zoti ka folur përsëri sepse njerëzimi e ka plaçkitur botën dhe po përballon tani një vështirësi që mund të sjellë privime dhe konflikte të mëdha.

Zoti ka folur përsëri sepse feja nuk ka arritur të gjejë unitetin e saj, përveç midis shumë pak njerëz dhe organizata.

Nuk ka arritur t’i tejkalojë identitetet fisnore të njerëzve që duheshin kapërcyer në mënyrë të mjaftueshme për të themeluar një komunitet botëror – për të tejkaluar grupin direkt të vet, identin rajonal të vet, zakonet dhe kulturën e veçantë të veta, për t’u bërë pjesë e një komuniteti botëror.

Ky është evolucioni i njerëzimit, një evolucion që sjell një diversitet shumë të madh shprehje kulturore, por që i lë njerëzit të jetojnë, të komunikojnë dhe të ndajnë krijimet e tyre me njëri-tjetrin.

Zoti ka folur përsëri megjithëse ka shumë njerëz që thonë se kjo nuk është e mundshme, që profeti i fundit e pati mesazhin e madh dhe të fundit për botën. Por kush mund ta thotë këtë? As Lajmëtarët e Zotit nuk mund t’i bëjnë këto pohime.

Sepse Zoti komunikon kur të dojë dhe nuk është i lidhur nga idetë ose besimet njerëzore. Çfarë arrogance është të mendosh që Krijuesi i të gjitha universeve është i kufizuar nga supozimet dhe qortimet njerëzore.

Kjo është arsyeja pse Zoti ka folur përsëri, sepse duhet një korrigjim i madh që duhet të vijë në kuptueshmërinë tuaj të Pranisë dhe Fuqisë Hyjnore në jetën tuaj, në botë dhe matanë botës në Komunitetin e Madh të jetës në univers.

Njerëzimi ndodhet në pragun e hapësirës, në pragun për të hasur një Komunitet të Madh jete – një Komunitet i Madh që është shumë më kompleks, më i vështirë dhe më sfiduese se gjithçka tjetër që mund të ketë perballuar ndonjëherë familja njerëzore.

Është sikur njerëzimi të ishte një adoleshent që po hyn në botën e të rriturve, plot me mëndjemadhësi dhe arrogancë, sigurisht, por i pavetëdijshëm dhe rrezikshmërisht naiv ndaj realitetëve dhe vështirësive të botës së të rriturve.

Fetë e botës, të cilat u dhanë për të ndërtuar qytetërimin njerëzor, nuk ishin të planifikuara për të përgatitur njerëzimin për Komunitetin e Madh. Ky nuk ishte qëllimi ose funksioni i tyre.

Mirëpo tani përparimi dhe procesi evolucionar e kanë sjellë njerëzimin në këtë prag të madh. Sepse jetoni në një botë me burime në ulje dhe me popullsi në rritje, duhet ta përballoni realitetin, vështirëshinë dhe oportunitetin e madh të përballjes së një Komuniteti të Madh jete.

Sepse matanë frikave tuaja, matanë akthit tuaj, matanë shmangies dhe mohimit tuaj, do të jeni në gjendje të shihni se Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë dhe ndeshja e njerëzimit me një univers plot me jetë intelligjente janë dy gjërat më të mëdha, dy motivimet më të mëdha që do ta sjellin njerëzimin përfundimisht të bashkëpunojë dhe të themelojë një rend botëror funksional dhe të drejtë, një stabilitet botëror që nuk ka eksistuar ndonjëherë më parë.

Ky stabilitet nuk mund të bëhet nën një sundim shtypës, përndryshe nuk do të funksionojë. Tani po vendoset nga nevojshmëria. Sepse kombet të konkurrojnë dhe të luftojnë me njëri-tjetrin ka vetëm për ta plaçkitur botën gjithmonë e më shumë e më shpejt. Dhe me një klimë dhe një mjedis që po ndryshon, kombet do të duhet të bashkëpunojnë nëse duan të mbijetojnë dhe t’i sigurojnë popujt e tyre.

Është jeta në një nivel aq të thjeshtë, elementar, e humbur për mendjen moderne që mendon për dëshirat dhe frikat e saj, fantasitë dhe krijimet e saj me një indulgjencë aq obsesive saqë nuk mund ta shohë realitetin e jetës.

Plaçkiteni mjedisin dhe ka për t’ju dëmtuar. Do të veprojë kundër jush. Luftoni me njëri-tjetrin, dhe lufta do të bëhet e vazhdueshme. Grindjet e vjetra do të ripërtëriten dhe grindje të reja do të krijohen.

Bota ka nevojë për një Shpallje të Re. Sepse Krishterimi nuk mund ta sphëtojë botën. Islami nuk mund ta shpëtojë botën. Budizmi dhe Hinduizmi nuk mund ta shpëtojnë botën. Dhe Judaizmi nuk ishte planifikuar ndonjëherë për të shpëtuar botën.

Tani që ka një komunitet botëror me ndërvarje të madhe, brishtësi dhe prekshmëri të madhe, nga shembja e brendshme si dhe nga konkurrenca dhe ndërhyrja e jashtme, është koha për njerëzimin për t’u rritur.  Është koha për një ndryshim zemre, për njerëzit e të gjithë kombeve – për ta marrë parasysh realitetin e gjendjes, një kuptueshmëri të Dallgëve të Mëdha të ndryshimit dhe për fuqinë e tyre për të ndikuar dhe për të dëmtuar një botë stabile.

Eshtë koha për Zotin për të folur përsëri. Zoti e di këtë, me siguri, por shumë pak njerëz e kanë kuptuar.

Shumë njerëz po presin për plotësimin e profecive të tyre të hershme – kthimin e Imamit, të Maitresë ose të Jezusit. Por ata nuk do të kthehen. Dhe ata që do të vijnë për të pohuar keto tituj dhe këto identite nuk do të jenë të ndriçuar ose të pajisur shpirtërisht, por ata nga komuniteti i Madh që janë këtu për të përfituar nga budallallëku dhe shpresat njerëzore.

Zoti ka folur përsëri. Nëse e kuptoni sinqerisht nevojën për këtë – nevojën për këtë në jetën tuaj, në komunitetin tuaj, në familjen tuaj, në kombin tuaj, midis kombeve tuaja –  atëherë do ta shihni se një Shpallje e Re është e domosdoshme dhe se vërtet po jetoni në një kohë Shpalljeje.

Por këtu duhet që ta keni shumë të qartë, sepse Zoti nuk po ju jep një superhero të ri për të besuar. Zoti nuk po ju jep një doktrinë të madhe për të ndjekur me kërcënim të rëndë dënimi nëse dështoni. Zoti nuk po ju kërkon që të besoni në një mësues. Zoti nuk po ju kërkon që të keni një teologji ose  filozofi të vetme.

Zoti po i sjell individëve, në vend të kësaj, fuqinë e Dijes, dhe me këtë fuqi, përgjegjësi në shërbim të botës. Zoti nuk po i jep njerëzimit një ide të re për të cilën do të luftojë në mospajtim. Po ju jep diçka më thelbësore, diçka që mund t’i jepni vërtet vetëm një komuniteti botëror që po përballon rreziqe dhe trazira të mëdha.

Kjo është një Shpallje më e avancuar – jo e dhënë në historira të thjeshta ose anekdota, jo e dhënë në qortime, jo e pasqyruar në figura baritore të thjeshta, jo e dhënë në identite mistike me premtimin e ndriçimit, por e dhënë për ta sjellë individin në një gjendje pranimi dhe përgjegjësie, jo vetëm për vete, por për të shpëtuar qytetërimin njerëzor.

Njerëzit nuk do ta kuptojnë këtë në fillim sepse nuk e shohin rrezikun e madh përballë njerëzimit. Ata mendojnë se jeta do të vazhdojë ashtu siç ka qenë më parë, ndoshta më problematike, më e vështirë dhe më e pasigurt. Nuk e kuptojnë se po jetojnë në një botë të re – një botë që ka ndryshuar në mënyrë të pakuptueshme, një botë që nuk do të jetë e njëjta si bota në të cilën u rritën, bota e prindërve dhe paraardhësve të tyre. Dhe do të shohin se pa udëzimin e Dijes janë të humbur në këtë botë – kjo botë që do të bëhet gjithmonë e më e turbullt, gjithmonë e më e pasigurt.

Në një pikë të caktuar nuk mund të shpëtoni nga kjo. Nuk mund të jetoni në një gjendje fantazie ose mohimi, duke fajësuar dhe pasur inat kundër prindërve, kulturës, organizatave ose qeverive tuaja.

Duhet të bëheni të vetëdijshëm, dhe sa më shpejt të ndodhë kjo për individin, aq më shpejt do të fillojnë ta merrni në konsideratë jetën tuaj.

Por ajo që do ta udhëzojë njerëzimi është ajo që ndikon dhe i përcakton vendimet tuaja. Nëse jeni udhëheqësi i një kombi ose një njeri i varfër që jeton jashtë qytetit, është ajo që frymëzon vendimet tuaja dhe atë që mund të dëgjoni dhe të shihni brenda jush dhe të tjerëve që do ta bëjë të gjithë ndryshimin në atë që vendosni të bëni përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit dhe niveli i urtësisë që mund të sillni në rrethanat tuaja, pavarësisht se sa të vështira janë.

Zoti po i jep njerëzimit diçka që njerëzimi vetë nuk e di se ka nevojë – atë elementin kyç, pjesën që mungon, pjesën që vetën Zoti mund të japë, forcën, fuqinë dhe vizionin që vetëm Zoti mund të japë.

Pa të, teknologjia juaj nuk do t’ju shpëtojë. Zgjuarsia juaj nuk do t’ju shpëtojë. Fati nuk do t’ju shpëtojë. Mohimi ose shmangia nuk do t’ju shpëtojnë. Të zhyteni në hobitë ose zbavitjet tuaja nuk do t’ju shpëtojë. Kyo është arsyeja pse Zoti ka folur përsëri.

Mesazhi është i ndershëm. Është aq i ndershëm që njerëzit do t’i shmangen. Është aq i ndershëm sa ndoshta do ta hutojë personin që e merr në fillim. Është aq i ndershëm sepse ju kërkon që të jeni aq të ndershëm.

Ju kërkon që të jeni atë që Zoti ka krijuar brenda jush dhe që të drejtoni atë pjesën tuaj që është produkti i jetës në këtë botë – një kërkesë e madhe, por një kërkesë e drejtë nëse do të jeni në gjendje të përballoni një botë në rënie dhe realitetin e Komunitetit të Madh, ku papjekuria dhe budallallëku do t’ju dëmtojnë dhe do t’ju bëjnë të dobët.

Bota ka ndryshuar. Shpalljeve të mëdha të Zotit duhet t’i jepet tani faza tjetër e shprehjes së tyre – jo për t’i zëvëndësuar, por për t’i ngritur, për t’i pastëruar dhe për t’i sjellë në harmoni me njëra-tjetrën. Janë të gjitha rrugë për te Dija. Kjo është çfarë në të vërtetë janë.

Janë bërë gjëra të tjera nga qeveritë, individët dhe institucionet, nga kombet që kërkojnë fuqi dhe sundim. Janë bashkuar me kulturën, zakonet dhe pikëpamjet lokale deri në pikën ku theksi dhe qëllimi i tyre mund të jetë i vështirë për t’u dalluar.

Është për t’i sjellë njerëzit tek esenca e spiritualitetit, e cila është fuqia dhe prania e Dijes brenda individit, fuqia dhe prania e Dijes – zgjuarsia e madhe që Zoti i ka dhënë çdo personi, duke punuar përmes grupeve dhe kombeve të njerëzve, duke mbështetur lirinë dhe faljen, njohjen, komunikimin, punën, mundimin, përgjegjësinë.

Ky nuk është thjest një opsion tani, sepse bota që po përballoni do të jetë shumë më e vështirë dhe shumë më kërkuese. Dhe vendimet që do të duhet të merrni do të kenë shumë pasoja për ju dhe për të tjerët.

Nuk mund të talleni përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit. Ndodheni në pragun e Komunitetit të Madh. Vetëm Zoti mund t’ju përgatisë për këto dy realitete të mëdha. Dhe Zoti po ju jep përbërësat thelbësor të kësaj përgatitjeje.

Zoti i jep botës atë që ka nevojë, por njerëzit nuk mund ta shohin. Duan një udhëheqës luftëtar. Duan një fuqi ushtarake. Duan Barabën, jo Jezusin. Duan zotin e tokës, jo Zotin e Qiejve. Duan fuqi materiale. Duan zgjidhje materiale. Duan që problemet e tyre të zgjidhen për ta. Duan të dorëzojnë frenat në vend që të pranojnë dhuratën e përgjegjësisë.

Mrekullia e Mesazhit të Ri nga Zoti është mrekullia e të gjitha Shpalljeve. Është mrekullia e shpalljes personale. Është mrekullia e shpengimit personal. Është mrekullia e përgjegjësisë dhe kontributës personale dhe individuale për shoqërinë dhe për të tjerët. Është mrekullia e dhënjes. Është mrekullia e faljes. Është mrekullia e rezonancës me tjetrin në një nivel më të thellë, matanë fushës së intelektit. Është mrekullia e realitetit tuaj të vërtetë që shprehet në një botë të vështirë dhe të përkohshme.

Ajo që do t’i udhëzojë vendimet tuaja do ta bëjë të gjithë ndryshimin në përcaktimin e rezultatit. Zoti jua ka dhënë zërin dhe ndërgjegjen për t’ju udhëzuar, por nuk është zëri ose ndërgjegja juaj. Është pjesë e një Zëri më të madh dhe të një ndërgjegje më të madhe.

Zoti nuk e udhëheq botën, nuk e drejton motin. Zoti nuk është burimi i fatkeqësive dhe katastrofave, stuhive, tërmeteve dhe përmbytjeve. Kjo është thjesht funksionimi i natyrës.

Zoti ju ka dërguar në këtë botë të vështirë dhe të paparashikueshme, aq e bukur sa është, për të gjetur fuqinë e Dijes, dhe me këtë fuqi të udhëzoheni për të dhënë atë që jeni përcaktuar për të dhënë pikërisht atje ku kontributa juaj mund të ketë impaktin më të madh.

E gjitha kjo e tejkalon intelektin njerëzor, me siguri, sepse nuk do ta kuptoni kurrë funksionimin e Krijimit dhe të Qiellit, të cilët strihen larg matanë universit fizik, i cili është aq i gjerë sa asnjë racë nuk ka mundur ndonjëherë ta kuptojë tërësinë e tij ose kuptimin e plotë të tij.

Këtu praktika dhe mistika bashkohen. Këtu e jashtmja dhe e brendshmja krijojnë lidhjen e tyre të domosdoshme. Këtu mendja drejtohet nga një zgjuarsi e madhe në mënyrë që aftësitë e jashtëzakonshme të intelektit mund të përdoren në mënyrë të urtë. Këtu njerëzit marrin përgjegjësi, jo vetëm për t’i vënë punët e tyre në rregull, por edhe për të parë se çfarë mund të bëjnë për të ndihmuar familjen njerëzore kudo që aftësitë e tyre mund të kontribuohen.

Do t’ju duhet ta shihni botën me shumë dhembshuri në të ardhmen. Do të shihni shumë dështim dhe humbje. Do të shihni budallallëk të madh dhe indulgjencat e përsëritur të njerëzimit duke u bërë gjithmonë e më ekstreme.

Do t’ju duhet të falni dhe ta shihni botën me dhembshuri. Nuk mund të jeni plotësisht të çlidhur nga ajo, sepse jeni të lidhur me të, jeni dërguar për ta shërbyer dhe qëllimi dhe fati juaj janë të lidhur me të.

Synimi nuk është paqja e brendshme. Synimi është kontributa. Edhe shenjtorëve më të mëdhenj iu desh ta kuptonin këtë dhe të dërgoheshin në botë për të mësuar, për të predikur dhe për të kontribuar kudo që të mundeshin.

Arritjet tuaja në botë, ose edhe arritjet tuaja shpirtërore, janë të gjitha për t’u përdorur për të shërbyer, për ta lehtësuar barrën e atyre rreth jush, për t’i inkurajuar njerëzit për t’u kthyer tek Fuqia dhe Prania që është Burimi i tyre dhe lidhja e tyre me Perëndinë – duke përdorur çfarëdolloj besime, simbole, piktura ose personazhe që gjejnë më frymëzuese.

Ajo që është e rëndsishme dhe e domosdoshme është ndjekja dhe njohja që jetoni me dy mendje – mendja tokësore dhe mendja e thellë e Dijes.

Kjo është për të gjithë, jo vetëm për një fis, një grup ose një kohë në histori ose për të kaluar një episod të madh në historinë e madhe të pranisë së njerëzimit në këtë botë.

Zoti ka folur tani përsëri për gjëra më të mëdha – gjëra matanë të zakonshmes dhe gjëra që janë shumë të zakonshme dhe të rëndësishme. Zoti ka folur për Komunitetin e Madh, për Dallgët e Mëdha të ndryshimit, për kuptimin e realitetit tuaj të brendshëm dhe për ndjekjen e domosdoshme për të rimarr lidhjen tuaj me Dijen, e cila është këtu për t’ju udhëzuar, për t’ju mbrojtur dhe për t’ju sjellë në veprat e mëdha të jetës suaj.

Është një përparim i jashtëzakonshëm për individin. Dhe do të jenë individët që do ta bëjnë të gjithë ndryshimin në përcaktimin e fatit dhe të ardhmes së njerëzimit.

Dhe ajo që udhëzon vendimet tuaja – nëse është ambicia, besimi, frika, krenaria dhe kuptueshmëria e tyre të mëparshme ose frymëzimi i madh që vetëm Dija mund të sjellë – do të përcaktojë rezultatin në çdo situatë.

Zoti ka folur përseri. Duhet të vini te Shpallja për të parë. Mos jini budallenj, të rini mënjanë dhe të mundoheni ta gjykoni ose ta kuptoni, sepse nuk do ta kuptoni. Dhe thjesht ta gjykoni do të tregojë budallallëkun dhe mungesën tuaj të ndershmërisë.

Kjo është një kohë e madhe Shpalljeje. Është një kohë e madhe përgatitjeje për të ardhmen. Është një kohë e madhe për ta sjellë jetën tuaj në balancë dhe harmoni dhe për t’u përgatitur për të jetuar në një botë të re, një botë të vështirë, por edhe një botë shpenguese nëse njerëzimi zgjedh të ndjekë atë që Zoti i ka dhënë.