Rreth procesit të përkthimit të Shpalljes

Lajmëtatit, Marshall Vian Summers, i është dhënë një Mesazh i Ri nga Zoti që nga viti 1983. Mesazhi i Ri nga Zoti është Shpallja më e madhe që i është dhënë ndonjëherë njerëzimit, e dhënë tani një bote të shkolluar, me komunikim global dhe me ndërgjejge globale në rritje. Nuk është dhënë vetëm për një fis, komb ose fe, por për të prekur të gjithë botën. Kjo bën thirrje për përkthime në sa më shumë gjuhë të jetë e mundur.

Procesi i Shpalljes po zbulohet tani për herë të parë në histori. Në këtë proces të jashtëzakonshëm, Prania e Zotit i komunikon matanë fjalëve Asamblesë Engjellore që mbikeqyr botën. Asambleja pastaj e përkthen këtë komunikim në gjuhë njerëzore dhe flet të gjithë si një nëpërmjet Lajmëtarit të tyre, të cilit i bëhet zëri një ndërmjetës për këtë Zë të madh – Zëri i Shpalljes. Fjalët janë të folura në anglisht dhe të regjistruara direkt në format audio, dhe pastaj të transkriptuara e të vëna në dispozicion në tekstet dhe regjistrimet audio të Mesazhit të Ri. Në këtë mënyrë, pastërtia e Mesazhit origjinal të Zotit është e ruajtur dhe mund t’i jepet të gjithë njerëzve.

Por ka edhe një proces përkthimi. Sepse Shpallja origjinale jepet në anglisht, kjo është baza e përkthimit në të gjitha gjuhët e njerëzimit. Sepse ka shumë gjuhë të folura në botën tonë, përkthimet nevojiten në mënyrë të domosdoshme për t’ua sjellë Mesazhin e Ri njerëzve kudo.

Studentët e Mesazhit të Ri janë paraqitur me kalimin e kohës si vullnetarë për ta përkthyer Mesazhin e Ri në gjuhën e tyre amtare.

Në këtë moment në histori, Society-a nuk mund ta përballojë të paguajë për përkthime në aq shumë gjuhë për një Mesazh kaq të gjerë, një Mesazh që duhet të arrijë në botë me një urgjencë kritike. Përveç kësaj, Society-a beson po ashtu se është e rëndësishme që përkthyesët të jenë studenta të Mesazhit të Ri për ta kuptuar e për ta përjetuar esencën e asaj që po përkthehet.

Duke pasur parasysh urgjencën dhe nevojën për ta përhapur Mesazhin e Ri nëpër botë, ne ftojmë ndihmë të mëtejshmë për përkthimin, për ta zgjeruar përhapjen e Mesazhit të Ri në botë, duke sjellë më shumë nga Shpallja në gjuhët ku përkthimi ka filluar dhe duke e filluar përkthimin në gjuhë të reja. Në këtë kohë, ne kërkojmë ta përmirësojmë kualitetin e këtyre përkthimeve. Ka akoma aq shumë për të bërë.

1 thought on “Rreth procesit të përkthimit të Shpalljes

  1. alban

    Urime per perpjekjen , jam kureshtar te di se kush eshte nderrmarresi i ketij perkthimi dhe nese ka mundesi kontakti , pershendetje

Comments are closed.