Život v Separácii

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
3. Marca 2011
V Boulder, Colorado

Žijete v stave Separácie – ako singulárna osoba, zdanlivo odlišná od všetkých ostatných osôb, odlišná od iných foriem života, s jedinečnou identitou a vedomím. 

Ste s ostatnými, ale v podstate osamote. Môžete si vytvárať svoje vlastné myšlienky. Na základe svojich skúseností zo sveta si môžete predstaviť, čo sa vám páči. Ak máte politickú slobodu a sociálnu mobilitu, môžete si dokonca určiť aj svoj vlastný smer v živote. 

Zdá sa, že ste sami v súkromí svojej vlastnej mysle a myšlienok. Môžete si dokonca myslieť, že vaše myšlienky sú vašimi myšlienkami, ale drvivú väčšinu z nich ste zhromaždili a absorbovali od ľudí a spoločnosti vo vašom okolí. 

Dúfate a modlíte sa, aby k vám bol život dobrý, ale kalamita je vždy možná a veci sa môžu každú chíľu zmeniť. Teraz svet prechádza veľkými a konvulzívnymi zmenami, Veľkými Vlnami Zmien a je tu väčší pocit neistoty a obáv z budúcnosti a z toho, čo sa môže blížiť za horizontom. 

Byť osamote znamená mať strach – mať strach z bolesti , strach zo straty, strach z odmietnutia, strach z kritiky, strach z toho, že nebudete mať to, čo potrebujete alebo čo chcete. A samozrejme sa to stáva zdrojom aberantného správania, neúprimnosti, manipulácie, vyhýbania sa, rozptýlenia, záľub, obsesií, závislostí – všetkého.

 Svet, v ktorom žijete, sa javí ako svet separovaných. Tvory v prírode medzi sebou súperia a navzájom sa požierajú. Ľudia spolu vychádzajú povrchne, aby si udržali spoločenský poriadok, ale zdá sa, že skutočná oddanosť, najmä tá, ktorá je mimo vašej rodiny, je [zriedkavá] a výnimočná. 

Je to beznádejná situácia. Ľudia vyskúšali tisíce únikov a vyhýbaní sa, ale vyzerá to tak, že nikdy nemôžu uniknúť svojmu základnému problému – problému Separácie. 

Aj keď je svet veľmi krásny a príroda je fascinujúca, je ťažké byť skutočne šťastný a v pohode vo fyzickom prostredí. Je to náročné. Vyžaduje si to neustále riešenie problémov a adaptáciu. Je to zložité, najmä ak ste v kontakte s mnohými ľuďmi. Je to otravné. Je to mätúce. A je to nebezpečné. 

Dokonca aj samotná príroda, keby ste sa jej mali postaviť čestne, má veľa nebezpečenstiev. Preto aj keď sa zdá, že sa o prírodu staráte, zdá sa, že sa o vás nestará. Staráte sa o prírodu a jej krásu a o zachovanie jej rozmanitosti a základných vlastností, ale zdá sa, že prírode nezáleží na tom, či žijete alebo zomriete. Ste iba javom na zemi, dočasným javom. 

Toto je samozrejme tvrdou ilustráciou, ale je to úprimnou ilustráciou. Keď odložíte svoje vyhýbanie sa a svoju nepoctivosť, svoje preferencie, svoje sny a fantázie, budete musieť k tomuto podstatnému zúčtovaniu vo svojom vnútri dospieť. 

Môže to byť ťažkým pristátím pre mnohých ľudí, keď sa náhle ocitnú v chorobe, finančnej deprivácii, prospektu straty a väčších strát, problémom vo vzťahoch, problémom so zdravím, problémom so zamestnaním, problémom dokonca aj pre chudobnejších ľudí, so samotným prežitím. 

Avšak v tejto beznádejnej situácii, ktorá zjavne nemá žiaden skutočný a vecný prostriedok nápravy Boh vytvoril prostriedok nápravy, protilátku na Separáciu. Pretože časť z vás sa od Boha neseparovala. Nikdy sa neseparovala od Boha. Je s Bohom úplne spojená. 

Táto vaša časť existuje mimo oblasti a dosahu intelektu. Pretože intelekt bol väčšinou vytváraný ako sofistikovaná inteligencia na navigáciu ťažkostí života vo fyzickej realite. Je to úžasný nástroj, ale nie je to tým, kým v skutočnosti ste. Nie ste svojou mysľou. Ale ak nie ste svojou mysľou, kým teda ste? Vyzerá sa to ako veľká prázdnota, veľká záhada, veľká otázka. 

Boh dal odpoveď na problém, ktorý, zdá sa, že odpoveď nemá – cesta zo Separácie, cesta, ktorá vás nerozvedie od života alebo vašich skúseností a povinností tu, ale umiestni vás priamo do nich, s väčším účelom a väčšou motiváciou. 

Vašu časť, ktorá nie je oddelená od Boha, nazývame Poznanie. Hovoríme tomu Poznanie, pretože súvisí s vašou schopnosťou hlboko poznať veci – bez dôkazov, bez rozumu, mimo bežných výpočtov. Máte schopnosť vidieť, spoznávať a konať s väčšou Inteligenciou Poznania ako svojím sprievodcom a radcom. Je to toto Poznanie, ktoré vás vykúpi.

Boh nemusí vytrvalo zotrvávať vo vašom živote a vo všetkých vašich malých záležitostiach. Pán všetkých vesmírov nepríde a nebude sa venovať vášmu životu a nebude posadnutý vašimi každodennými ťažkosťami a činnosťami. 

Ale Boh do vás vložil moc vykúpenia. Pretože Poznanie časťou vás, ktorá je múdra a nepoškodená svetom, časť, ktorá sa sveta nebojí. Je tu na to, aby riadila tú časť vás, ktorá je poškodená svetom, ktorá sa sveta bojí a ktorá vytvorila komplexnú a často neúčinnú adaptáciu svetu. 

Tu má Poznanie vašu myseľ viesť – váš intelekt, vašu osobnú myseľ, vašu pozemskú myseľ – a všetko, čo obsahuje. Je to Poznanie, ktoré pre vás nastaví nový smer a vnesie do vášho života rôzne druhy vzťahov, obnoví vaše priority a časom vám poskytne oči, aby ste videli a uši, aby ste počuli.

Je to takým fenomenálnym darom. Je to skutočne veľkým obdarovaním. Ale samozrejme, väčšina ľudí je príliš zaneprázdnená, príliš roztržitá a príliš posadnutá vlastným myslením a záležitosťami na to, aby mohla Poznanie zažiť alebo si ho dokonca uvedomiť. 

Niektorí ľudia tomu hovoria intuícia, tie chvíľkové záblesky náhľadu alebo uznania, ktoré sa zdajú pozoruhodné. Ale sú tak vzácne, tak zriedkavé a tak nespoľahlivé, že si väčšina ľudí neuvedomuje, že v sebe majú skutočne väčšiu Inteligenciu. 

Ako sa svet stáva čoraz temnejší a ťažší, ako pribúda neistota, ekonomická a sociálna nestabilita sa zvyšuje a svet sa pripravuje na Veľké Vlny Zmien, vaša slabá časť sa stane podráždenejšou a vystrašenejšou. Bude mať tendenciu vstupovať do väčších foriem popierania a posadnutosti, aby sa ochránila od realít existujúcich v jej okolí. 

Ale v týchto čoraz ťažších časoch môže sila a prítomnosť Poznania vstúpiť silne, pretože prídete do bodu, keď si uvedomíte, že to potrebujete; musíte to mať; potrebujete toho múdrosť, jasnosť, integritu a nebojácnosť. 

Boh zasadil do každého človeka Poznanie, ako semiačko a zdroj ich vykúpenia. K vykúpeniu nedôjde, lebo veríte vo veľkého svätca alebo vo veľkého Posla. K vykúpeniu ani nedôjde, ak veríte v Boha alebo verne praktizujete náboženstvo, pretože ste stále stratení v mysli, pozemskej mysli. Váš pokus v náboženstve je únikom zo sveta, zúfalou snahou mať vo svojom živote účel a zmysel, ktorý presahuje tvrdé reality, ktoré vidíte všade okolo seba. 

Skutočné vykúpenie však nastáva, pretože reagujete na niečo silné vo vnútri a otvára to vašu myseľ do väčšej sféry skúseností a vzťahov. Transformuje to vaše vnímanie a vašu predstavu o sebe samom. 

Môže k tomu dôjsť bez ohľadu na to, či náboženstvo praktizujete alebo nie. Ale náboženská prax tu môže byť veľmi užitočná, ak pochopíte, že je to jej účelom. Bez ohľadu na vašu tradíciu alebo na históriu vašej tradície, účelom vašej praxe je zapojiť vás do moci a prítomnosti Poznania. 

Modlitba, meditácia, pokora, obetavosť, recitácia a kontemplácia – to všetko vás má priviesť k tejto väčšej Inteligencii, ktorá existuje mimo oblasti a dosahu intelektu. Je to miestom, kde ste spojení s Bohom a kde Boh môže ovplyvniť vaše myslenie a správanie. 

Poznanie nie je podvedomím. Nemôžete ho použiť na získanie bohatstva alebo výhody alebo na porazenie ľudí. Nie je tomu tak vôbec. Vaše podvedomie je stále vašou pozemskou mysľou. Má iba svoje časti, o ktorých neviete alebo ich nepoužívate každý deň. 

Hovoríme o niečom inom – o niečom tajomnejšom a hlbšom, niečo čo nemôžete použiť na svoje vlastné obohatenie. Nemôžete s tým manipulovať, pretože je to čisté. Je to silnejšie ako váš intelekt, vaše plány, vaše ciele a vaše schémy. Myslieť si, že môžete použiť Poznanie na to, aby ste dosiahli to, čo chcete je podceniť, čo Poznanie skutočne je a preceniť svoje vlastné schopnosti a múdrosť na poznanie toho, čo je pravdivé a správne robiť.

Boh vykúpi separovaných prostredníctvom Poznania, či už ste človekom žijúcim na tomto svete alebo inou inteligentnou bytosťou žijúcou v inom svete – v ktoromkoľvek svete, vo všetkých svetoch. Lebo všetky vnímajúce bytosti majú Poznanie. To neznamená, že o Poznaní vedia, riadia sa ním alebo sú si mu vedomí, ale napriek tomu tam je.

Tu musíte obrátiť svoj prístup dovnútra, pretože viera v Ježiša alebo Mohameda alebo Budhu nepremostí priepasť Separácie, ktorá existuje medzi vami a vašim Zdrojom a medzi časťou vás, ktorá žije vo svete a je zo sveta a časť z vás, ktorá nie je zo sveta. 

Tu je Separácia vnútorná aj vonkajšia. V Separácii ste rozvedení od svojej hlbšej povahy. Je pre vás neznáma. Je záhadou. Ste rozvedení od ostatných. A ste zdanlivo rozvedení od svojho Zdroja, pretože tá časť vašej mysle, ktorá je pozemská a žije v Separácii, si v skutočnosti myslí, že Separácia je skutočnou realitou, je podstatou vecí, je pravdou vecí a je to neodvratnou skutočnosťou vecí na praktickej úrovni. 

Stále musíte vo svete fungovať. Stále musíte s ostatnými súťažiť. Stále musíte s ostatnými vychádzať. Musíte sa vyrovnať s nezhodami, nepoctivosťou, konfliktmi a so všetkými machináciami mysle v sebe a v ostatných. 

Bez Poznania sa to stane také problematické, také riskantné a také nešťastné, že ľudia uniknú do fantázii a ak si to môžu dovoliť, do záľub a snov snažia sa mať nejaký zmysel pre hodnotu a zmysel, nejaký zmysel pre stálosť a úľavu od sveta. 

Nové Zjavenie od Boha predstavuje Cestu Poznania, ktorá sa učí nielen v tomto svete, ale v celom Väčšom Spoločenstve svetov vo vesmíre. Je to univerzálne učenie. Nie je prekryté ľudskou históriou, ľudskou kultúrou, ľudskými konfliktmi alebo ľudskými osobnosťami. Je to nevyhnutné a čisté. Je to cesta, ktorú vždy nasledovali veľkí mystici, veľkí umelci, veľkí vynálezcovia, veľkí humanisti. Dôkazy toho existujú vo vašej histórii a vo vašom svete, ale nie je to všedné; nie je to všade. Možno to budete musieť hľadať, aby ste našli inšpiráciu v iných ľuďoch, ktorá je dôkazom väčšieho Poznania v práci. 

Aby ste sa stali skutočne čestnými, musíte rozpoznať svoju ťažkosť a vyrovnať sa s ňou – bez popretia, bez vyhýbania sa a bez manipulácie. Vašou ťažkosťou je, že žijete v Separácii a ste cudzím človekom sebe samému. 

Poznáte svoje tendencie a aspekty osobnosti. Viete niečo o svojej minulosti. Viete, ako vyzeráte. Môžete sa od ostatných odlíšiť na základe kvalít svojej osobnosti, aktivít a možno jedinečných vlastností. 

Ste však cudzincom pre svoju hlbšiu podstatu, pre svoju skutočnú prirodzenosť, pre svoju permanentú prirodzenosť – časť z vás, ktorá nikdy neopustila Boha a Stvorenie, časť z vás, ktorá vo vás dnes žije a ktorá tu pre vás bude, keď opustíte tento svet, ako tu aj pre vás bola pred tým, ako ste do tohto sveta vstúpili. 

Bez Poznania je život ťažký. Je strachuplný. Je problematický. Aj keď je krásny, je aj nebezpečný. Aj keď je príjemný, je aj veľmi bolestivý. Veľké sklamanie vás bude sprevádzať, ako vaše ideály zlyhajú a ako ste sklamaní zo seba a aj z ostatných ľudí. 

Boh vie, že toto je zdrojom vášho utrpenia, úzkosti a dysfunkcie. Ľudia si to zatiaľ neuvedomujú. Myslia si, že sa im darí. Majú výhody. Idú napred. Majú veci, ktoré iní ľudia nemajú. Možno žijú v bohatom národe a majú blahobyt a príležitosti a jedlo, voda a energia nie sú veľkým problémom. 

Ale táto kondícia je však stále rovnaká, viete, či ste najbohatším človekom na Zemi alebo najchudobnejším človekom žijúci v najchudobnejšej krajine. Vaše okolnosti sú výrazne odlišné. Vaše príležitosti sú výrazne odlišné. Stupeň spoločenskej moci, ktorý máte sa výrazne líši. Ale vaša situácia v oblasti Separácie je stále rovnaká. Stále ste izolovaní a bojujete vo svete, ktorý nevyzerá, že by sa o vás veľmi zaujímal.

Toto je kruté zúčtovanie, ale je nevyhnutné, pretože práve tu k sebe budete skutočne úprimní. Aby ste však mohli čeliť tejto veľkej pravde, musíte mať vedomie Poznania, inak sa naštvete a budete toho mať plné zuby, budete negatívni a pesimistickí. Bude sa zdať, že vás opustila všetká nádej, pretože nepoznáte zdroj nádeje, zmysel nádeje a miesto, odkiaľ pochádza skutočná inšpirácia. 

Môže vás svet baviť a pokúsiť sa udržať v stave zábavy prostredníctvom umenia a hudby, komédie a všetkých týchto vecí – ak si také veci môžete dovoliť, čo si len veľmi málo ľudí môže. Ale to všetko je len únikom, viete. Aj keď tvrdo pracujete a pýšite sa svojimi pracovnými úspechmi, aj to sa stáva formou úniku. 

Ľudia nemôžu sedieť pokojne na päť sekúnd. Sú tak hnaní, rozčúlení a posadnutí. Boja sa seba samích. Boja sa iných ľudí. Boja sa života a toho, čo môže prísť v budúcnosti. Sú poháňaní, patetickí a ešte viac patetickí, keď majú skutočnú pýchu a myslia si, že sú nadradení nad ostatnými ľudmi. 

Anjeli to sledujú a krútia hlavou: „Toto je skutočne smutný prípad. Bude trvať dlhšie, kým sa tento človek vyrovná s realitou svojho života a situácie.“ 

V tomto ohľade sú bohatí ďalej od pravdy ako chudobní. Bohatí sú viac pohltení svojimi vášňami a posadnutosťou, záľubami a činnosťami. Môže byť pre nich ťažšie vyrovnať sa s realitou ich životov. 

Do tejto beznádejnej situácie dal Stvoriteľ všetkého života protiliek – protiliek na utrpenie, protiliek Separácie. Žije to vo vás tajomne. Nemôžete to používať a ovládať. Nemôžete to uhasiť. Môžete sa tomu vyhnúť a utiecť od toho, čo ste po celý čas robili, ale stále je tam pre vás. 

Boh nemusí riadiť váš život. Boh nemusí riadiť záležitosti tohto sveta. Boh nekontroluje počasie a sled udalostí, pretože to je všetko v pohybe. To sa uviedlo do pohybu na začiatku času a stále je v pohybe a bude v pohybe tak dlho, ako si len dokážete predstaviť. 

Veľké vykúpenie je rekultivácia Poznania. Boh poskytol Kroky k Poznaniu, prípravu danú s Novým Zjavením od Boha. Tu je vaše myslenie, intelektuálna myseľ a vaša pozemská myseľ spojená pomocou praxe, vedomia a aplikácie s hlbšou Mysľou Poznania vo vás. 

Tu je dôležité si nemyslieť, že už o týchto veciach viete, že ste veľmi intuitívni, pretože ste len začiatočníkom v Ceste Poznania. Nemyslite si, že ste už touto horou prešli a zišli, pretože ste na tejto hore ešte nikdy neboli. 

Je to všetko otázka čestnosti. Úprimnosť sa začína s tým, čo si hovoríte. Povedzte si lož, a budete klamať ostatným a myslieť si, že ste veľmi dôslední a čestní. Ale šírite iba nečestnosť, ktorú ste sami vytvorili a šírite ju do sveta okolo seba – dezinformujete ostatných a vytvárate falošné dojmy. Aj keď si myslíte, že ste čestní a chcete byť čestní, kým nemáte mať toto hlbšie uváženie a neúprimnosť pre vás bude stále veľkým problémom. 

Skutočná úprimnosť môže byť spôsobená nešťastím v živote, tragédiou a stratou v živote. Výhodou týchto vecí je, že vás môžu učiniť čestnejšími a schopnejšími uváženiu vašich skutočných potrieb a okolností. 

Tieto veci však sami vyriešiť nemôžete. Nemôžete ich vyriešiť len na základe myšlienok alebo teórií. Nemôžete ich založiť iba na produktívnych činnostiach, pretože potrebujete vedenie Poznania. 

Ak chcete toto vedenie získať, musíte sa poddať Poznaniu. Musíte sa vzdať svojich preferencií, svojich želaní a svojich posadnutostí. Nemôžete nasledovať, ak trváte na vedení. Ale čin nasledovania je činom premostenia tejto medzery a pomalé a postupné rozviazanie Separácie.

Je to úprimnosť, ktorá vám povie, či je váš vzťah s druhým skutočný a pravý a či má nádej do budúcnosti. Bez ohľadu na príťažlivosť a krásu a pôvab, dohody a predchádzajúce investície a to všetko, je to úrpimnosť, seba-úprimnosť. 

To, čo vás motivuje, aby ste boli úprimní, je to, že nechcete trpieť. Nechcete svoj život premrhať nezmyselným hľadaním alebo vzťahom, ktorý nemá budúcnosť ani osud. Je to utrpenie, ktoré vás naučí vážiť si svoje skúsenosti a čas. Je to utrpenie, ktoré vás môže priviesť späť k sebe a k Bohu. 

Nikto však nechce trpieť, takže sa každý snaží uniknúť utrpeniu v hľadaní šťastia a všetkých jeho prejavoch. Je to však sklamanie, čo vás vráti späť. Je to triezvosť, čo vás vráti späť. Je to zmierenie so sebou samým, čo vás vráti späť. Je to čelenie vašim chybám a strate času a života, čo vás vráti späť. 

Poznanie na vás čaká, ale musíte uznať svoju potrebu pre Poznanie. Toto je základné a zásadné priznanie. Je to začiatkom skutočnej sebaúcty a skutočnej úprimnosti k ostatným. 

Bez Poznania neustále skresľujete seba a svoje úmysly voči ostatným. Snažíte sa od ľudí získať veci. Chcete ich využiť ako zdroje. Chcete ich pre potešenie alebo bezpečie, spoločnosť alebo nejakú výhodu. Takže nevidíte zmysel vzťahu alebo nedostatok zmyslu v tomto vzťahu. Zo situácie vidíte iba to, čo chcete. 

Tu sa skresľujete, stávate sa neúprimnými, vytvárate falošné očakávania, falošné ciele, falošné vzťahy, falošné pomery a tak ďalej, až kým sa neprepletiete a stratíte za okolností, ktoré už nemôžete kontrolovať. Dali ste život preč. Zavrhli ste svoj osud. Teraz musíte žiť s následkami. A cesta z tejto džungle je veľmi náročná a veľmi namáhavá. 

Musíte si uvedomiť, že potrebujete Poznanie. Vo chvíli skutočnej triezvosti a úprimnosti k sebe samému uvidíte, že bez Poznania cestu nenájdete. Bez Poznania nemôžete vyriešiť svoje dilemy. Bez Poznania nemôžete vedieť, kto ste. Bez Poznania nemôžete rozlíšiť skutočné vzťahy od falošných. Nový a lepší život nemôžete bez Poznania premostiť. Bez Poznania nemôžete vyriešiť problémy sveta. 

K tejto realizácii môžete prichádzať postupne. Môžete prísť vo chvíľach vytriezvenia a seba-spoznania. Môžete prísť v okamihoch sklamania a rozčarovania. Možno sa realizácia uskutoční postupne, krok za krokom, keď sa naučíte robiť Kroky k Poznaniu. 

Ľudia začínajú túto cestu v domnení, že pre nich bude Poznanie zdrojom. Budú používať Poznanie, aby dosiahli to, čo chcú – lepšiu prácu, lepšie vzťahy, lepšie zdravie, lepšie príležitosti, lepšie výhody, väčšie potešenie a menej bolesti. Ale v určitom okamihu musia prísť na to, že Poznanie im skutočne nedá to, čo chcú. Je to skutočne tu, aby im poskytlo to, čo skutočne potrebujú a po čom túžia na hlbšej a skutočnejšej úrovni. 

Ľudia to hneď na začiatku nevidia, pretože ešte nie sú dosť úprimní na to, aby rozpoznali ich najpravdivejšie a najhlbšie potreby. Stále sa snažia hrať so životom pre výhody, manévrovať v živote pre výhody, hrať nebezpečnú hru pre výhody. Zatiaľ neprišli k miestu úprimnosti a pokory, aby videli, že vo svojom živote potrebujú Božie Vedenie a Moc a bez neho – hoci sa môžu statočne pokúsiť orientovať sa v zložitom svete a vyriešiť zložité a zdanlivo prenikavé problémy – nebudú schopní byť naozaj úspešní. 

Je to vzdanie sa ilúzií, čo vás prinesie do tohto okamihu uznania. Tu začnete so skutočným zámerom robiť Kroky k Poznaniu. Nie je to len úžasná vec, ktorú môžete učiniť, aby ste si svoj život vylepšili, osladili si život, poskytli si výhody a vyzerali pre seba viac spirituálne. Je tu na to, aby vás skutočne zachránilo, vykúpilo, obnovilo, renovovalo, dal vám väčšiu autoritu v sebe a skutočný pocit integrity. Poznanie vás spája s vašim hlbším svedomím, nie so spoločenským svedomím, ale s vašim hlbším svedomím, ktoré bolo stvorené Bohom.

Je to učenie spirituality na úrovni Poznania, čo je súčasťou Nového Božieho Zjavenia pre svet. Aj keď je výučba Poznania prítomná vo všetkých svetových náboženstvách, bola stratená a zastretá históriou a rituálnymi a intelektuálnymi debatami, prispôsobením sa spoločnostiam a manipuláciou a využívaním vládami. 

Tu je Cesta Poznania predstavená jasne – čisto, jednoducho, priamo. Už to nie je nejasné, ale zásadné. A všetky náboženstvá sú Cestami k Poznaniu, lebo Poznanie je to, ako vás Boh vykúpi a ako ukončíte Separáciu v sebe, medzi sebou a ostatnými a medzi sebou a svojím Zdrojom. 

Je to veľkou cestou. Hovorí sa o nej mnohými menami, ale je to veľká cesta. Je to cesta za slobodou. Je to najdôležitejšie hľadanie a najdôležitejší vzťah v živote. 

Poznanie je váš primárny vzťah, pretože je to vaše spojenie s Bohom. Tu sa nepripojíte k Bohu prostredníctvom viery alebo prostredníctvom vrúcnej duchovnej praxe. Pripojíte sa k Bohu nasledovaním toho, čo Boh chce, aby ste robili a prijatím toho, čo vám Boh dáva, aby ste obnovili a vykúpili svoj život. 

Preto začnite túto cestu. Podniknite Kroky k Poznaniu. Uvedomte si, že bez tejto väčšej sily a prítomnosti, aby vás viedla cestu nájsť nemôžete. Buďte trpezliví, pretože cesta je dlhá. Poznanie je tajomné. Neprichádza na požiadanie. Nie je to niečo, s čím by ste mohli manipulovať alebo to ovládať. Musíte prísť do jeho prítomnosti v pokore, s trpezlivosťou a otvorenosťou, sledovať znamenia a naučiť sa, ako úprimne požiadať o vedenie. 

To všetko je založené na vašom sebauvedomení a sebaúcte. Je to tak nevyhnutné. Nie je to zložité. Nie je nepolapiteľné, ak k tomu pristupujete čestne. Je to najdôležitejšie a nevyhnutné vo vašom živote. A preto je to tým najväčším a najdôležitejším vzťahom. 

Lebo Boh vás bude viesť a chrániť prostredníctvom Poznania. Boh vás vykúpi a obnoví prostredníctvom Poznania. Len prostredníctvom Poznania časom odhalíte váš väčší zmysel pre bytie vo svete a tie základné vzťahy, ktoré môžu umožniť uskutočnenie a naplnenie tohto účelu.