Recitácia

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
1. Apríla 2011
v Boulder, Colorado

Boh znova prehovoril.

My sme tými, ktorí toto Posolstvo prinášajú. Božia vôľa je prezentovaná cez Nás. 

Sme nad vaše estimácie, nad vaše náboženské teórie a vaše osobné špekulácie.

Pre ľudskú predstavivosť sa dá vyrobiť iba to, čo je zažité vo fyzickom svete. Realita však existuje aj mimo nej – mimo sféru a dosah intelektu. 

Toto je pravdou v celom vesmíre, vo Väčšom Spoločenstve života, v ktorom žijete. 

Prinášame Veľké Posolstvo pre túto dobu, zrodené zo Stvoriteľa všetkých vesmírov, pre ochranu ľudstva, pre spásu sveta. 

Sme Tí, ktorým nemôžete rozumieť. Ale my sme zdrojom a médiom toho, čo musí ľudstvo rozpoznať a urobiť vo svojom mene, čo musí vidieť, čo ešte nevidelo, čo musí vedieť, čo ešte nevie, čo musí učiniť, čo nieje učinené.

Toto je Posolstvo pre túto éru. Toto je čas Zjavenia. 

Jeden bol vyslaný na svet, aby prijal Zjavenie a uviedol ho do ľudského povedomia, čo je monumentálnou úlohou. 

Prijať Nové Posolstvo znamená dostať to najväčšie Zjavenie, aké kedy bolo dané ľudskej rodine. 

Predstaviť ho svetu je monumentálnou úlohou, úlohou pre Posla a pre všetkých, ktorí mu budú pomáhať pri prinášaní Zjavenia všade, kde je to potrebné. 

Je to potrebné všade, pretože ľudstvo čelí veľkému nebezpečenstvu. Zasialo zárodky svojho vlastného zániku prostredníctvom ničenia a degradácie svojho životného prostredia – svojich vôd, pôdy, vzduchu – do bodu, v ktorom sa začína meniť samotný svet, ktorý prinesie veľkú skúšku a utrpenie do sveta ľudí a do ľudskej rodiny.

Ľudstvo čelí vesmíru inteligentného života. Musí sa na to teraz pripraviť, pretože kontakt začal – kontakt tých, ktorí vidia príležitosť využiť výhody slabého a konfliktného ľudstva. 

Je to čas veľkých zmien a neistoty, kde sa cudzie mocnosti budú usilovať získať vplyv a kde ľudstvo prepadne vlastnej nevedomosti, hlúposti a výhodám. 

Správa je príliš veľká na to, aby sa dala povedať jednou vetou, ale privedie vás bližšie k Bohu a k tomu, čo vám Boh ako jednotlivcovi poslal, aby ste vo svete učinili, čo sa výrazne líši od toho, čomu dnes veríte a čo si dnes predstavujete.

Boh priniesol z vesmíru múdrosť, aby pripravil ľudstvo na vesmír. 

Boh priniesol esenciu spirituality v čistej podobe – nezatienenej históriou a ľudskou manipuláciou, nespútanou ľudskou politikou, vôľou a korupciou. 

Prinášame Kroky k Poznaniu, aby ste mohli vedieť o hlbšej mysli, ktorú Boh do vás vložil, aby vás sprevádzala v čoraz nebezpečnejšom svete. 

Teraz nastanú a začínajú sa objavovať veľké otrasy – prírodné katastrofy vzniknuté z nevedomosti ľudstva a nadužívania a zneužívania sveta. 

Je to čas zúčtovania, čas zodpovednosti, čas na ukončenie hlúposti a arogancie. 

Iba Boh vie, čo príde. 

A priniesli Sme Posolstvo – Posolstvo tisícov sprav, Posolstvo tisícov učení, Posolstvo dosť veľké na to, aby vás zamestnalo po zvyšok vášho času, Posolstvo dosť veľké na presmerovanie ľudského úsilia, energie a vedomia tak, aby ľudstvo mohlo mať väčšiu budúcnosť ako jeho minulosť, by ľudstvo mohlo prežiť Veľké Vlny Zmien a intervencie a konkurencie z vesmíru okolo vás. 

Vypočujte si to potom, nie pomocou svojich predstáv, svojich presvedčení alebo svojich úsudkov, ale pomocou hlbšej mysle, ktorú vám dal Boh, aby ste počuli, videli, vedeli a konali s väčšou istotou.

Naše slová nie sú na špekulácie ani na diskusiu. To je záľubov pre hlúpych, ktorí nepočujú a nevidia. 

Máte strach zo Zjavenia, pretože to zmení váš život. Ale vy túžite po Zjavení, pretože to zmení váš život. 

Je to váš konflikt mysle, ktorý vás oslepuje. Je to vzájomné protirečenie, ktoré vás drží v stave zmätku a nedovolí vám vidieť. 

Sme Tí, ktorí priniesli všetky Zjavenia do sveta. 

Boh totiž nehovorí. Boh nie je osoba ani osobnosť, ani personalita, ani jedinečné vedomie. Myslieť takto znamená podceniť Stvoriteľa a nadhodnotiť samého seba. 

Sme to My, ktorí hovorili k Ježišovi a Budhovi, Mohammadovi a ďalším učiteľom a jasnovidcom v priebehu vekov, ktorí priniesli svetu väčšiu jasnosť – k prorokom vo všetkých vekoch a Poslom, ktorí prichádzajú iba vo veľkých bodoch obratu pre ľudstvo. 

Nemôžete Nás uctievať. Naše mená poznať nebudete.

Teraz musíte byť zodpovední a využívať schopnosti a silu, ktorú vám dal Stvoriteľ v službe svetu narastajúcich potrieb, turbulencií a trápení. 

Nepoddávajte sa Stvoriteľovi, ak nie ste ochotní vykonať to, na čo ste sem boli poslaní, ak nemôžete začať Kroky k Poznaniu, ak máte aroganciu myslieť si, že môžete určiť svoj osud a svoje určenie a naplnenie.

Nebuďte pokryteckí. Nespadnite a neuctievajte Boha, ktorému nemôžete slúžiť alebo nebudete slúžiť. 

Lepšie je potom žiť svoj seba rozhodujúci život a čeliť všetkým nebezpečenstvám, ktoré to prináša, ako uctievať Boha, ktorému nemôžete slúžiť. 

A ak nemôžete odpovedať na Zjavenie, čo tu potom teda teraz robíte? 

Každý Posol bol prenasledovaný. Každý Posol bol nepochopený. Každé Nové Zjavenie bolo popierané, odolávané a spochybňované. 

Teraz na to nie je čas. Osud ľudstva sa bude určený v nasledujúcich dvadsiatich rokoch – stav sveta, stav ľudskej rodiny, osud a budúcnosť ľudskej civilizácie. 

Už nie ste sami na svete ani vo vesmíre. Neviete, čo sa deje a čo sa chystá za horizontom, pretože sa bojíte vidieť, ste príliš arogantní a predpokláte, že to viete. Preto musí byť dané Zjavenie, aby vám ukázalo to, čo nemôžete vidieť a je nad ľudské špekulácie a odhady. Toto je zakomponované do všetkých učení Nového Posolstva. 

Toto je nová správa. Bojujte proti tomu a bojujete proti svojmu vlastnému spoznaniu. 

Musíte totiž spoznať väčšiu myseľ a väčšiu silu, ktorú vám dal Stvoriteľ. 

To je to, čo je potrebné uznať v každom náboženstve, ale je skryté a zakryté každým náboženstvom. 

Boh neriadi svet. Boh nevytvára katastrofy, búrky, zemetrasenia, povodne, suchá. Boh sleduje, ako ľudstvo bude čeliť svetu, ktorý sa zmenil – nový svet, nový a nepredvídateľný svet. 

Ľudstvo vstupuje do Väčšieo Spoločensta života vo vesmíre, pretože iní sú tu, aby vplývali a začali nadvládu vo svete veľkej hodnoty a významu.

Ale ľudia nevidia. Oni nepočujú. A ak vôbec premýšľajú, má to byť vytvorenie porozumenia, ktoré potvrdzuje ich myšlienky a presvedčenia. 

Ľudia teda nevidia. Národy sa nepripravujú. A deštruktívne správanie pokračuje.

Dohliadame na svet. Pozerali sme sa veľmi dlho. 

My sme tí, ktorých Boh poslal, aby dohliadali na vývoj a evolúciu ľudstva a aby prijímali Zjavenia, ktoré sú potom dané Poslom, aby získali informácie, ktoré sú dané prorokom, aby vydávali varovania, poskytovali požehnanie a teraz poskytujú prípravu na svet úplne iný od minulosti, ktorú ste zažili, a na budúcnosť, v ktorej bude musieť ľudstvo zápasiť so samotným Väčším Spoločenstvom. 

Boh nezachráni ľudstvo odvrátením zla, ukončením problémov, ktoré ľudstvo spôsobilo, alebo problémov, ktorým musí čeliť ako prirodzenej súčasti svojej evolúcie.

Myslieť na to znamená nepochopiť váš vzťah s Nebeským, pretože teraz žijete v stave Separácie. 

Separácia však nikdy nebola dokončená, pretože existuje časť vás, ktorá je stále spojená s Bohom. 

Tomu hovoríme Poznanie. A to sa ukáže ako rozhodujúci faktor vo výsledku vášho osobného života – zmysel a hodnota vášho života – a to, či sa ľudstvo môže pripraviť, prispôsobiť a vytvárať v novom svete, za nových okolností.

Nikdy predtým také Zjavenie nebolo dané ľudskej rodine, pretože to nebolo potrebné. 

Vytvorili ste civilizáciu vo svete. Aj keď zlomenú a rozdelenú, ale je to civilizácia. 

Stali ste sa čoraz viac vzájomne závislými medzi svojimi národmi a kultúrami. To bol zámer Stvoriteľa, pretože toto je prirodzený vývoj ľudstva a všetkých inteligentných rás vo vesmíre. Teraz musíte čeliť ďalšiemu veľkému prahu – svet v úpadku, svet v úpadku zdrojov, svet v úpadku stability, svet v úbytku potravín a vody, svet, v ktorom bude musieť rastúce ľudstvo čeliť podmienkam tohto sveta. Na to potrebujete Nové Zjavenie. 

Minulé Zjavenia Stvoriteľa vás nemôžu pripraviť na Veľké Vlny Zmien. Nemôžu vás pripraviť na váš osud vo Väčšom Spoločenstve. Nemôžu vás pripraviť na veľké prahy, ktoré sú teraz pred vami a budú pred vami stále viac. 

Tvárou v tvár na tieto veci nemáte odpovede. Preto je dané Zjavenie. Ľudstvo teraz musí byť poučené a varované, treba ho požehnať a pripraviť na budúcnosť, ktorá sa bude líšiť od minulosti.

Počujte tieto slová, nie svojím intelektom, ale srdcom. Hovoria k väčšej pravde vo vašom vnútri – k väčšej pravde presahujúcej koncepty, presvedčenia a myšlienky. 

Hovoria prirodzenou rezonanciou vo vašom vnútri, prirodzenou príbuznosťou, prirodzeným sklonom, prirodzeným smerom, ktorý vo vás žije každú chvíľu, mimo sféru a dosah intelektu. Toto je komunikácia s vašou hlbšou náturou – aby ste ju posilnili, vyvolali a nastavili do kontrastu s vašimi predstavami, vašimi presvedčeniami a vašimi aktivitami, ktoré dnes existujú. 

Ste nepripravený. Boh poslal prípravu. 

Nie ste si vedomí. Boh poskytuje vedomie. 

Si neistý. Boh vás volá k stredu istoty vo vašom vnútri.

Ste v konflikte. Boh poskytuje cestu z konfliktu.

Ponižujete seba a ostatných. Boh obnovuje vašu skutočnú hodnotu a účel vo svete. 

Svet sa mení, ale vy to nevidíte. Boh vám dal oči na videnie a uši na počutie, ale líšia sa od toho, čo dnes robíte a čomu dnes rozumiete. 

Ľudstvo bez Nového Zjavenia zlyhá. Svet bude bez Zjavenia stále temnejší, nebezpečnejší a konfliktnejší.

Ľudstvo bude váhať a zlyhávať tvárou v tvár vlastným chybám a nejasnosti. 

Zdroje sveta sa budú používať na konflikty, konkurenciu a vojny. Ľudia povstanú proti svojim vládam. Ľudia povstanú proti sebe. 

V budúcnosti dôjde k nevýslovným konfliktom, väčším a nepretržitejším, ako ste videli kedy predtým. 

Je to Nové Zjavenie, ktoré obsahuje chýbajúce ingrediencie pre vaše porozumenie, kľúč k vášmu vedomiu a zdroj vašej sily, moci a odhodlania. 

Preto musíte mať vážnu myseľ, brať svoj život vážne a začať sa venovať väčším potrebám a požiadavkám vášho života. 

Preto Boh poslal Zjavenie. 

Toto je Zjavenie. My sme Zjavenie. 

Teraz už nie sú žiadni hrdinovia, ktorých by ste uctievali, niet jedincov, ktorých by ste zbožňovali, iba treba prevziať väčšiu zodpovednosť a využiť väčšiu múdrosť.

Nie je možné uniknúť skrz odobné osvietenie. Niet úniku. 

Neexistuje sebaklam. Existuje iba väčšia rezonancia a zodpovednosť, väčšia obeta a prínos. 

To je to, čo zachráni svet. To je to, čo zachráni slobodu a sebestačnosť ľudstva vo vesmíre, kde je sloboda vzácna a musí byť bránená veľmi opatrne. 

To je to, čo jednotlivcovi prinavráti dôstojnosť a schopnosť prispieť niečím, čo má väčšiu moc a význam, bez ohľadu na vaše okolnosti. 

Počúvajte tieto slová – nie svojimi myšlienkami, presvedčením alebo tvrdeniami, ale srdcom,  vašou hlbšou povahou.

Boh totiž môže hovoriť iba k tomu, čo Boh vo vás stvoril. Boh nestvoril vašu spoločenskú osobnosť. Boh nestvoril vaše predstavy a presvedčenia. Boh nestvoril vaše rozhodnutia, vaše zlyhania a vaše ľútosti. 

Boh môže hovoriť iba k tomu, čo Boh vo vás stvoril, čo je vo vás niečo hlbšie, prenikavejšie a prirodzenejšie.

Nové Poslanie na vás volá. Len čo si to uvedomíte, musíte čeliť výzve spoznania a toho, čo to bude znamenať pre váš život. 

Ľudia odmietajú Zjavenie, pretože sa nechcú zmeniť. Nechcú, aby museli prehodnocovať svoje viery, svoje predstavy a svoje postavenie v spoločnosti.

Naozaj nemôžu spochybniť Nové Zjavenie. Môžu sa mu iba vyhnúť a bojovať proti tomu, aby ochránili svoje predchádzajúce investície a predstavu o sebe. 

Kto môže bojovať proti Vôli a Múdrosti Stvoriteľa, ak nie na základe faloše? 

Tu uvidíte dilemu, ktorej čelí každý človek. Ako úprimnými chcú byť sami so sebou, s čím vidia a čo vedia? Nakoľko vedomími, chcú skutočne byť o sebe samom, o svojej situácii a o svete okolo seba? Nakoľko zodpovednými za to, aby uviedli svoj život do rovnováhy a prijali ťažké rozhodnutia, ktoré predtým nedokázali urobiť? 

Tu uvidíte, ako intelekt pochoduje ako akýsi boh, keď je v skutočnosti vynikajúcim služobníkom. To je jeho účel a dizajn. 

Tu uvidíte, že arogancia a nevedomosť sú spojené v sebaklamlivej forme, v ktorej sa drží toľko ľudí. 

Uvidíte, čo je veľké a čo malé, čo je silné a čo slabé, čo je pravda a čo je klamstvo, čo je cenné a čo sa iba tvári, že je cenné.

Zjavenie odhaľuje všetko. 

Vyzýva vás, aby ste nasledovali, čo je vo vás veľké, a zmanažovali to, čo je malé. V tejto súvislosti nehovorí o nijakom kompromise.

Nemôžete mať všetko. Nemôžete mať svoju budúcnosť a svoju minulosť spolu, pretože nie sú kompatibilné. 

Iba vďaka sklamaniu a neúspechu zistíte, že nežijete život, ktorý by ste mali žiť, a že nie ste uprimní a verní voči sebe samému, ani voči ostatným – tvrdý, ale nevyhnutný čas prepočítania, čas realizácie, čas Zjavenia. 

Vypočujte si tieto slová – nie svojimi myšlienkami, predpokladmi, obranou, aroganciou, pýchou ani hlúposťou, ale svojou hlbšou povahou, pretože toto vám musí byť vyjavené. 

To je súčasťou Zjavenia.