Iniciácia

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
28. Júna 2011
V Boulder, Colorado

Zatiaľ čo sa svet zaoberá svojimi každodennými záležitosťami, Posol musí proklamovať. Musí proklamovať Nové Božie Zjavenie, pretože je to kľúčom k životu a budúcnosti mnohých ľudí.

To bude iniciovať ich volanie, ich väčšie volanie, ktoré nemohlo byť iniciované žiadnym iným učením, alebo inou realitou. 

Je tu na to, aby pripravilo svet pre veľkú zmenu, ktorá prichádza, Veľké Vlny Zmien – veľké environmentálne, ekonomické a politické zmeny – ktoré sú oveľa väčšie ako to, čo ľudia dnes očakávajú. 

Existuje veľa ľudí, ktorí čakajú na Nové Zjavenie, pretože toto nenašli túto Iniciáciu v náboženstvách minulosti a v tradíciách sveta. Neboli schopní nájsť hlbšie spojenie prostredníctvom lásky, práce a akejkoľvek inej činnosti. Čakali nato už tak dlho. Tak dlho čakali na Zjavenie. 

Nie je to pre nich iba učením alebo fenoménom. Nie je to pre nich iba niečo, o čom špekulujú, s čím musia zápasiť, poprieť alebo odmietnuť. Pre nich nie je Proklamácia niečim čo je poburujúce alebo neobvyklé. Je to dokonalou vecou. 

Je to ich Iniciáciou. Drží ich volanie, hovorí dole ku Starodávnym chodbám ich myslí, hovorí s časťou v nich, ktorú sotva poznajú, ale ktorá je centrom ich Bytia a ich prítomnosti vo svete. 

Pre nich je to najväčší okamih, ktorý môžu zažiť aj keď nechápu jeho plný význam alebo to, čo si to bude vyžadovať v budúcnosti. Pre nich je to to, na čo čakali. 

Boli vyslaní na svet, aby boli v čase veľkého prevratu. Boli poslaní do sveta aby boli súčasťou budovania novej budúcnosti. Ich spojenie je viac do budúcnosti ako do minulosti. Sú deti budúcnosti. 

To, čo sa stalo predtým, to, čo bolo predtým odhalené, pre ne môže byť inšpiratívne alebo prospešné, ale nedrží to ich Iniciáciu. Nedrží to ich väčšie volanie. Tieto veci neobsahujú to, čo tak dlho hľadali a na čo tak dlho čakali. Viete, je to ich osudom. 

Nemôžete zmeniť to, čo bolo zavedené predtým, ako ste prišli na svet. Aj keď udalosti dňa a roka menia vaše okolnosti a menia vaše príležitosti, váš osud je stále rovnaký. 

Môžete s tým bojovať. Môžete s tým zápasiť. Môžete sa to pokúsiť nahradiť veľkými projektmi, veľkými romancami, veľkým úsilím alebo akýmkoľvek počtom rozptýlení a fantázií, ale nemôžete zmeniť to, čo bolo do vás vložené predtým, ako ste sem prišli. 

Ako sa to stane, ak sa to stane, kde sa to stane môžu byť zmenené a menia sa meniacimi sa okolnosťami sveta a meniacimi sa oddanosťami medzi ľuďmi a ich stavom, prostredím a tak ďalej. 

Ak je vaším osudom prijať Nové Zjavenie, nemôžete nikde inde nájsť svoje volanie. Skúste to, ak chcete. Buďte odolní. Poprite to. Postavte sa od toho. Skúste na tom nájsť chybu. Skúste to podceňovať. Snažte sa to držať na uzde. Ale nemôžete zmeniť fakt, že to drží váš osud. 

Vaša myseľ môže špekulovať. Vaša myseľ bude spochybňovať. Vaša myseľ si bude myslieť, že je to smiešne; že to nemôže byť. Ale vaše srdce bude vedieť. Vaša duša bude aktivovaná. 

Je to ako Hlas, ktorý k vám hovoril predtým, ako ste prišli na svet a pripravuje vás na vstup do tohto zložitého a náročného prostredia. Je to ten Hlas – ako ten Hlas, ako náš Hlas, ktorý oživuje spojenie, obnovuje primárne zameranie a zmysel vášho života.

Ale v okamihu Iniciácie tomu nebudete rozumieť. Bude to tak mätúce. Je to tak odlišné od vašich cieľov, vašich predstáv a vašich predstáv o sebe a o tom, čo robíte vo svete.

A zrazu je to, akoby vás zasiahol blesk a na chvíľu v tme je všetko osvetlené. A vidíte pravdu o svojom živote a o tom, ako ďaleko ste skutočne od svojho väčšieho účelu a volania, zmätení, unášaní akoby ste boli na plti v oceáne, nesení vetrom a vlnami sveta. 

Ale Boh vás našiel ako ste unášaní v rozsiahlosti morí, našiel vás. Ako malý fliačik na povrchu oceánu, ste boli nájdení. Zjavenie vás našlo. 

Bez ohľadu na vaše okolnosti alebo stav mysle, Volanie k vám prehovorí, pretože predstavuje váš osud. Nie je to osud niekoho iného. Nemusíte sa o nich báť. Je to váš osud. 

Môžete si povedať: „A čo ostatní ľudia? Čo môj manžel? A čo moje deti? A čo môj drahý priateľ? “

Ale Boh našiel fliačik na oceáne a tým fliačikom ste vy. 

Toto je Iniciáciou. Je to záhadné. Nedá sa to pochopiť intelektom. Nemôžete ovládať, čo to znamená, ani to, čo vás k tomu povedie. Je to mimo vašu kontrolu, pretože Boh je mimo vašu kontrolu. 

Vaše vynikajúce nápady, vaše pevné presvedčenia, všetky sa zdajú byť povrchné a slabé tvárou v tvár tejto Prítomnosti. Vaše argumenty sú duté. Vaše odmietnutie je bez skutočných emócii. Vaše popretie je neúprimné. Vášmu odmietnutiu chýba presvedčenie. Pretože je to vaša Iniciácia. 

A akonáhle je Iniciácia rozpoznaná, po určitom boji sa pred vami roztiahne cesta prípravy. Kroky k Poznaniu sa roztiahnu pred vami. Rekultivácia vášho skutočného života a všetkého, čo od vás bude vyžadovavané a vašich súčasných okolností a povinností sú uvedené pred vami, krok za krokom. 

Nemôžete sa dostať k svojmu účelu z miesta, kde ste, pretože ste zmätení a nenašli ste váš bezpečný prístav. Nenašli ste pohľad na zem, kde má váš život byť. 

Akým časom toto teda je, byť dotknutí Zjavením. Bude sa to zdať ako moment, ale zrazu všetko začnete cítiť inak. Mali ste skúsenosť, ktorá je v kontraste s vašimi bežnými skúsenosťami, a to začína vytvárať kontrast, ktorý budete so sebou niesť. Nič čo môžete urobiť sami tomu nemôže konkurovať. Je to väčšie ako akékoľvek skúsenosti, ktoré ste kedy mali. Je to väčšie ako akýkoľvek cieľ, ktorý ste si kedy stanovili. 

Cítite sa vystrašení, ohromení a zmätení, ale to je v poriadku. Je to prirodzené. Určite by to spôsobilo zmätok a dezorientáciu, ak by sa váš život tak náhle zmenil. Bolo by to určite rozčarujúce pre vaše súčasné posadnutosti a rozptýlenia. 

Akonáhle na vás Boh označí, potom to nie je tak, akoby ste to mohli vymazať zo svojho života alebo to zakryť alebo nechať odísť alebo to vysvetliť alebo si to racionalizovať sami pre seba, čím by sa znížila jeho sila. Chystáte sa bojovať proti Zjaveniu pre vás? 

Nie je náhodou, že ste narazili alebo dokonca počuli o Novom Zjavení. Všetky sily Neba, ktoré vás podporujú, sa vás pokúšajú dostať do tohto bodu uznania a zabrániť vám v tom, aby ste si v procese zničili svoj život, chcú obmedziť škody, ktoré ste už spôsobili, a odpad, ktorý ste už vytvorili, aby ste mohli byť k dispozícii a boli schopný odpovedať. 

Iniciácie môže spôsobiť, že sa budete cítiť bezmocní a zmätení, veľmi neistí. Možno si dokonca myslíte, že je to veľké nešťastie. Ale z pozície a perspektívy Neba ste jeden požehnaný z mála, človek, ktorý dostal najväčšiu príležitosť. Čo ak to znamená zmeniť váš život a okolnosti? Čo je to v porovnaní s tým, kto ste a prečo ste sem boli poslaní? 

Dôležité pre vás, áno, v tejto chvíli a možno zmysluplné pre ostatných, ktorí sú s vami zapojení. Dostali ste však väčšiu príležitosť a ešte viac ako príležitosť – volanie. 

Len čo dôjde k tejto Iniciácii, vaša cesta sa zmení, možno na začiatku nepostrehnuteľne, ale niečo zmenilo váš život. Už nikdy nebudete naozaj rovnakí. Aj keď svoj život strávite popieraním a odmietaním toho, čo sa stalo, nikdy nebudete rovnakí. 

Nikdy nebudete spokojní s jednoduchými pôžitkami. Nikdy sa neuspokojíte so svojimi niekdajšími cieľmi alebo rozptýleniami, záľubami alebo koníčkami. Niečo sa zmenilo.

Z pohľadu Neba je to veľkým požehnaním. Konečne má váš život možnosť pre vykúpenie. Ale vám sa to v danom okamihu môže zdať veľmi inak. 

Musíte sa potom držať Zjavenia, ak je to vašou Iniciáciou a budete vedieť, či je v centre vášho bytia. Nejde o intelektuálnu diskusiu so sebou. samím Nie je to racionálny proces. Ľudská racionalita je iba mechanizmom vyrovnania sa s neistým a nepredvídateľným svetom. Je to vhodné za určitých okolností a beznádejné v iných. 

Je dôležité, aby ste o Poslovi vedeli, pretože ak k Iniciácii dôjde, keď je na svete, vaša príležitosť sa stáva čoraz významnejšou. Bolo by veľkým nešťastím, keby ste ho premeškali, kým je tu. 

Zjavenie prichádza iba každých pár storočí, alebo možno raz za tisícročie, a tu ste v tom čase náhodou. Z pohľadu Neba je to veľké požehnanie, veľká príležitosť.

Kto však môže spoznať Posla? Vyzerá byť veľmi priemerný. Nevyzerá senzačne. Vo svete nemá veľkú pozíciu. Zmizne v masách ľudí. Bude kráčať medzi nimi. Nikto ho nespozná, s výnimkou tých, ktorých Zjavenie zasiahlo. 

Pre tých, ktorí sa s ním stretnú, nemusí prezradiť svoj pravý účel a prácu vo svete, v závislosti od toho, o koho ide. Ako je možné, že by to niekto nevidel? Ako by sa tak mohlo stať, že niekto, kto má taký veľký význam na svete, by zostal nerozpoznaný ľuďmi, ktorí stoja vedľa neho? 

Je to svetová ťažkosť. Každý má oči, ktoré vidia, a uši, ktoré počujú, ale pozerajú sa iným spôsobom a snažia sa počuť, čo je v ich mysli a čo potvrdzuje to, čo je v ich mysli, a nie to, čo existuje v skutočnosti. 

Pozerajú sa, ale nevidia. A počúvajú, ale nepočujú. Stoja vedľa Posla, ale neuvedomujú si, že v súčasnosti stoja vedľa najdôležitejšej osoby na celom svete. 

Nikdy to o sebe nepovie. Je na to príliš skromný, takže to treba za neho povedať. 

Je to ako pred storočiami. Pili ste čaj pri stole s Mohamedom, ale nevedeli ste, o koho ide. Lebo vyzerá ako ktokoľvek iný. Nevyžaruje Prítomnosť. Nie je taký veľkolepý ani taký všemohúci, že všetci okolo by z jeho prítomnosti omdlievali. Je to len človek, oblečený tradične, len muž. Tam je. Teraz ho vidím. Je tu. Nič zvláštne. Musel tvrdo kázať, aby prinútil ľudí, aby ho počúvali. Tak slepí boli všetci okolo neho, len pár z nich videlo. Toto je dilemou a bremenom Posla v akomkoľvek čase Zjavenia. 

Iniciácia začína s impaktom. Začína sa s nespokojnosťou a uznaním, že hľadáte, že sa neuspokojujete s tým, čo máte a kde ste a s tým, čo robíte, pretože to nereprezentuje kto ste a prečo ste sem prišli. 

Tí, ktorí si myslia, že sú spokojní ešte nezašli dostatočne hlboko do seba, aby si uvedomili, že zaostávajú za tým, kde musia byť a čo musia robiť. 

Cieľom nie je šťastie, ale príprava, pripravenosť, kontakt, stretnutie a nakoniec kontribúcia pre svet, kdekoľvek to môže byť vhodné pre jednotlivca. Preto je hľadanie šťastia tak klamlivé, pretože Zjavenie bude nepríjemné. Bude to pre vás výzvou. 

Myslíte si, že Boh príde a poteší vás, keď vás pošlú na svet, aby ste robili niečo, čo teraz nerobíte a nemáte na to nádej, pokiaľ vám nebude dané niečo väčšie, pokiaľ nebudete povolaní z davu, pokiaľ vaša cesta nebude zmenená Nebeskou Silou? 

Budete iba fliačikom v oceáne, neznámi sebe, neznámi pre ostatných. Aj keby ste mali vynikajúcu pozíciu, aj keby ste získali bohatstvo a postavenie v spoločnosti, prázdna povaha vášho života bude všadeprítomná, pokiaľ ste nenašli svoju väčšiu prácu a nerobili ju podľa svojich najlepších schopností. 

Tí, ktorí to robia, majú spokojnosť, zmysel pre hodnotu a moc, ktoré sú stratené všetkým ostatným bez ohľadu na to, čo o sebe tvrdia.

Božie Nové Zjavenie objasní podstatu ľudskej duchovnosti, ktorú prekrýva kultúra, konvencie a politická manipulácia. 

Objasní, že sa rodíte s dvoma mysľami – svetskou mysľou, ktorá je podmienená svetom a hlbšou mysľou vo vás, ktorá je stále spojená s Bohom. Objasní to, že intelekt má hranice a za týmito hranicami musíte ísť pod povrch mysle. 

Objasní to, že sa sami naplniť nemôžete mimo svojej väčšej práce a osudu, že všetky pôžitky, ktoré hľadáte, budú dočasné a neuspokoja hlbšiu potrebu vašej duše. 

Dá vám jasne najavo, že žijete v čase veľkých zmien, kde sa skončí izolácia ľudstva vo vesmíre a kde Veľké Vlny Zmien zasiahnu svet – času veľkých prevratov a neistoty, času kedy dôjde k Zjaveniu. 

Ľudia môžu chcieť od Posla veľa vecí – dúfajúc o oslobodenie, zázraky, v nádeji, že budú veriť v niekoho nadprirodzeného, v nádeji, že ich život bude obohatený jeho prítomnosťou a jeho prácou.

Budú však sklamaní, rovnako ako predošlí Poslovia sklamali mnohých ľudí. Preto sú Poslovia popieraní, odmietaní, vyhýbaní sa im a v niektorých prípadoch aj zničení, pretože ľudia od nich nedostávajú to, čo chcú. Dostávajú iba to, čo skutočne potrebujú. 

To, čo ľudia chcú a Vôľa Neba je veľmi rozdielne. Ale ak by ste v skutočnosti dokázali rozlíšiť vaše hlbšie požiadavky na život, presahujúc prežitie a získanie jednoduchých vecí, ktoré sú potrebné pre stabilitu a bezpečnosť vo svete, videli by ste, že to, čo chcete, a Vôľa Neba sú v skutočnosti rovnaké. Ale k tomuto uznaniu by iba došlo vo veľmi hlbokom stave čestnosti pre jednotlivca. 

Je nepravdepodobné, že ste to už našli. Ale vy, ktorí počúvate naše slová ste prišli do bodu, kedy môže dôjsť k Iniciácii. Musíte počúvať svojím srdcom, nie svojím úsudkom, svojimi predstavami a všetkými požiadavkami, ktoré si myslíte, že sú potrebné, aby bolo Zjavenie skutočné a aby malo pre vás zmysel, akoby ste také veci mohli určiť. 

Aj v biede ľudí stále nemajú tú pokoru, aby uznali, že nemôžu ustanoviť podmienky angažovania týkajúce sa ich primárneho vzťahu so Stvoriteľom a s Vôľou Neba. 

Vaše náboženské viery tak nemôžu skutočne učiniť, pretože sa to deje mimo sféru viery. Viera vás nedostane do vášho Starodávneho domova, vášho Nebeského stavu, pretože viera je príliš slabá a príliš dočasná. Keď opustíte tento svet, nebudete mať žiadne viery. Všetky odchádzajú s telom. Budete tak len taký, akí skutočne ste.

Vaša Duchovná Rodina vás prijme a spýta sa vás, či ste dosiahli určité veci a v tom okamihu budete bez bremena a oslepujúceho účinku vašej viery vedieť, či ste tieto primárne funkcie splnili, alebo nie. A tu nie je žiadne odsúdenie, ak ste to nedokázali. Znamená to len, že vaša práca ešte nie je dokončená. 

Musíte sa prepracovať späť do Neba, viete. Musíte slúžiť separovanému svetu, separovanému vesmíru. Musíte sa prepracovať späť, prostredníctvom kontribúcie a sebarozvoja. Nemôžete sa vrátiť do svojho Starodávneho Domova ako mizerná, konfliktná, sporná a mrzká osoba. Nebo by sa vám javilo ako Peklo, ak by sa tak stalo. 

Boh sa jednoducho nezbavuje všetkých týchto problémov, pretože ich Boh nevytvoril. Musia byť zničené. Boh vám dal moc Poznania, hlbšiu inteligenciu a väčšie volanie na zmazanie tragédie vášho bývalého života a existencie a na obnovenie dôstojnosti a účelu, ktoré si chcete nárokovať a účelu, ktorý vám je pre vás aby vám slúžil. 

Všetko sa začína Iniciáciou. Ak to má byť pravdivé a efektívne, začína to Iniciáciou. To je miesto, kde Boh určuje podmienky zapojenia a ustanovuje začiatok vašej skutočnej cesty Domov. 

Nemôžete sa vrátiť späť do svojho skutočného stavu, pretože nepoznáte cestu. Nemôžete jednoducho nasledovať predpis od niekoho iného, pretože zapojenie do Poznania a Prítomnosti musí nastať niekde pozdĺž línie, inak to je len intelektuálna iniciatíva a nie cesta duše. 

Čas je pre svet krátky. Nie je čas stráviť desaťročia a storočia zdokonaľovaním sa, alebo pokusom o vyriešenie svojich problémov. Toto Volanie je na teraz. Je neskoro.

Bude to pre vás tlakom, ak budete môcť odpovedať, ale tento tlak vám skráti čas, ktorý potrebujete na to, aby ste odpovedali a pripravili sa. A to je veľkým požehnanním, pretože čas sa rovná utrpeniu pre tých, ktorí nemôžu odpovedať. 

Tento dar je vo vás, ale vy nemôžete tie dvere odomknúť. Nemáte kľúč. Nemôžete objaviť svoju hlbšiu podstatu, pretože ešte nevidíte celkový obraz. Zatiaľ nemáte vzťah so svojím Zdrojom, pretože vaša hlbšia podstata je vzťahom s vašim Zdrojom. Ako by bolo možné, že by ste to našli, žijúci v Separácii, stratení v oceánoch sveta? 

Toto je dar neba – že váš život môže byť vykúpený. Musíte však umožniť, aby vám cesta mohla byť predstavená. 

Musíte odpovedať na Zjavenie. Ak ste nereagovali na predchádzajúce Božie Zjavenia, čakáte na Nové Zjavenie. 

V určitom okamihu, vo chvíli zúfalstva alebo vytriezvenia, budete vo svojom vnútri cítiť hlbší pohyb. A uvidíte, že ste prišli pre väčší účel, ktorý ste ešte neobjavili, ale ktorý vás čaká a čaká na moment, keď bude váš život zvolaný.