Zapojenie

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
1. Apríla 2011
v Boulder, Colorado

Dnes budeme hovoriť o Bohu, o vyššej autorite.

Vyššia Autorita k vám teraz hovorí, hovorí prostredníctvom Anjelskej Prítomnosti, hovorí k časti vás, ktorá je samotným stredom a zdrojom vašej bytosti, hovorí nad vaše spoločenské kondicionovanie, nad vaše predstavy a presvedčenia a predstavy a presvedčenia vašej kultúry a dokonca aj vášho náboženstva.

Vyššia Autorita má Posolstvo pre svet a pre každú osobu na svete. Toto Posolstvo je viac ako len myšlienkou. Je to viac než len súbor myšlienok. Je to volanie a potvrdenie, ktoré vás vyzýva, aby ste odpovedali, a potvrdzuje, že hlbšia nátura existuje vo vás a vo všetkých ľuďoch na svete. Toto potvrdenie je zlomovým bodom vo vašej schopnosti zareagovať.

Sila a Prítomnosť vládnu nad fyzickým vesmírom, vesmírom oveľa väčším a expanzívnejším, než si sami viete predstaviť a dokonca aj za hranice fyzického vesmíru do väčších sfér samotného Stvorenia, čo má len málo ľudí na svete považuje za možné.

A napriek tomu k vám Vyššia Autorita prehovára, vo vašom najintímnejšom mieste, v strede vašej bytosti, hlboko pod povrchom vašej mysle.

Toto je vaším najhlbším vzťahom a Zdrojom zmyslu a účelu vo všetkých vašich vzťahoch s ľuďmi, miestami a dokonca aj s vecami. 

Teraz potrebujete túto Vyššiu Autoritu, aby prehovorila k vašej hlbšej časti vo vás,  aby vás oboznámila s touto hlbšou časťou a aby vás pripravila na život v novom svete a na zapojenie sa do vesmíru inteligentného života, ktorým je Väčšie Spoločenstvo života. O týchto veciach neviete, ale sú vašou súčasťou. 

Možno ste zažili svoju hlbšiu podstatu v časoch jasnosti, časoch predvídavosti a dokonca aj sklamaní, keď ste boli schopní počuť ponad svoje túžby, svoje obavy a túžby a obavy ostatných.

Volá na vás Vyššia Autorita, volá na vás dole cez Pradávne Koridory vašej mysle, volá na vás mimo vaše presvedčenia a vaše záujmy. 

Boh totiž znova prehovoril a Slovo a Hlas sú na svete. Je to hlbšia komunikácia, oveľa hlbšia a úplnejšia, ako to intelekt dokáže pochopiť. 

Hovorí o väčšom účele a hlbšej zodpovednosti a väčšej asociácii v rámci tohto sveta i mimo neho. A prostredníctvom tejto asociácie sa stanete mostom – mostom do sveta, mostom do vášho Prastarého Domova, z ktorého ste prišli a do ktorého sa vrátite. 

Ľudia chcú veľa vecí. Majú veľké obavy – strach zo straty, strach z toho, že nebudú mať, strach deprivácie, strach z ultáčania, strach z bolesti, utrpenia a smrti.

Ale Vyššia Autorita hovorí ponad všetky tieto veci. Je to Stvoriteľ, hovoriaci ku Stvoreniu.

Stvorenie je vo vás je hlbšia myseľ, ktorú My voláme Poznanie. Je to vašou permanentnou časťou. Je to vašou časťou, ktorá existovala pred týmto životom a bude existovať po tomto živote, putovaním ríšami Separácie, vedené iba silou Hlasu. 

Ľudia chcú veľa vecí. Majú veľké obavy. Mnoho ľudí má pevné presvedčenia. Ale Vyšša Autorira hovorí nad rámec týchto vecí ku všetkým, ktorí môžu vidieť a počuť, a ktorí môžu odpovedať na hlbšej úrovni.

Toto nemôžete zhodnotiť. Je to väčšie ako vaša myseľ. Nemôžete o tom diskutovať, pretože to presahuje vaše možnosti. 

Je to záhadné, pretože je to všadeprítomné. Jeho pôvod je mimo tohto sveta a všetkých svetov a to si neviete predstaviť. 

Ale táto skúsenosť je tak hlboká, že môže zmeniť smer vášho života a prebudiť vás z vášho sna o Separácii a odvolať vás z vašich starostí a vašich asociácií všetkého, aby ste počuli Prastarý Hlas, taký prastarý, že hovorí o živote mimo vašich spomienok. Ale život, ktorý je vaším životom. 

Boh vie, čo prichádza za horizontom. Boh vie prečo ste tu. Boh vás sem poslal za účelom. Vaše plány a ciele s tým málokedy rátajú.

Je to niečo väčšie. Je to niečo jednoduchšie a menej grandiózne. Je to niečo podstatné pre vaše bytie, pre vašu povahu a pre váš dizajn.

Je to najprimárnejší vzťah, ktorý máte, najhlbšia láska, najväčšia spriaznenosť. Spája vás so sebou a prináša váš život do sústredenia. 

Vyvoláva vás zo situácií, ktoré sú pre vás škodlivé alebo nemajú žiadnu nádej. Vyzýva vás k väčšej účasti na svete, vedenej mysteróznym Prastarým Hlasom, Hlasom, ktorý sa nepodobá na nič, čo ste kedy počuli, hlbší ako čokoľvek, čo ste kedy cítili, väčší ako čokoľvek, čo môžete vidieť alebo čoho sa môžete dotknúť. 

Ľudia chcú veľa vecí. Vedie ich veľký strach. Aj ich pôžitky sú plné strachu a obáv. Ale Prastarý Hlas je mimo strachu a keď naň odpoviete, ste tiež mimo strachu. 

Kto môže povedať, čo to je? Kto to môže vyhodnotiť? 

Nebuďte hlúpi a nemyslite na produktivitu. Nebuďte analytickí. To sa deje na hlbšej a viac úplnej úrovni. 

Neodíďte od toho. Pretože toto je váš život, váš účel a vaše volanie. 

Prítomnosť a milosť sú s vami. Pozeráte sa však na iné veci. Vaša myseľ je inde. To, čo vás vykúpi a obnoví, je teraz s vami. Ale vy sa pozeráte iným smerom. 

Zjavenie je na svete. Boh opäť prišiel s väčším Posolstvom pre ľudstvo a prípravou na ťažkú a nebezpečnú budúcnosť pre ľudskú rodinu. 

Čo je to? Čo to znamená? Prečo sa to deje? Ako sa pripravíte? 

Na tieto otázky vám môže odpovedať iba Zjavenie. Keď sa od toho oddelíte, nemôžete na tieto otázky odpovedať. 

Ľudia chcú veľa vecí. Sú veľmi rozptýlení. Sú veľmi zaneprázdnení. Ale nevedia, kde sú alebo čo robia. Ich ciele sú väčšinou cieľmi spoločnosti. Nevedia, kam v živote smerujú alebo prečo tu sú alebo kto ich poslal a čo ich prinavráti, naplní a dá ich životu účel a smer. 

Prastarý Hlas k vám teraz hovorí. A budete cítiť tento Prastarý Hlas reagovať vo vašom vnútri, pretože vaše spojenie je veľmi hlboké. Ako rieky, ktoré tečú pod zemou, pod púšťou, podzemné rieky najčistejšej vody, ktoré však nie je možné vidieť z povrchu a ktoré nemožno nájsť inak ako inými prostriedkami. 

Kým žijete svoj život na povrchu, hlboko vo vás, ste spojení s Duchovným. A toto spojenie je zažiteľné prostredníctvom Volania a odozvy, nasledovania hlbšieho Hlasu a väčším smerom. 

Ľudia sa pýtajú Prečo? Prečo sa to deje? Musia sa zastaviť a počúvať a učiť sa počúvať, aby priniesli svoju pozornosť naplno do tohto okamihu, aby mohli počuť, cítiť a vidieť, že sa v nich pohybuje Zjavenie. 

Zjavenie teda pohybuje, Zjavenie v každej osobe. Takto Boh hovorí so svetom v čase Zjavenia. Toto je vzťah na najhlbšej a najvýznamnejšej úrovni. 

Nemôžete sa odtrhnúť od Boha. Pretože Boh ide všade s vami. Boh je s vami každú chvíľu pri každej činnosti, ktorú robíte. 

Iba vo svojich myšlienkach môžete byť separovaní a spájať sa s inými vecami, stotožňovať sa s inými vecami. Ale Prastarý Hlas je vo vás, volá vás, aby ste odpovedali, vedie vás a drží vás späť.

Aby ste pochopili svoje hlbšie predtuchy a naliehania svojho srdca, musíte začať počúvať. Počúvajte vo svojom vnútri. Počúvajte svet bez úsudku a zavrhnutia. Počúvajte náznaky toho, čo prichádza. Vypočujte si, ako musíte zareagovať. Počúvajte s kým byť a s kým nebyť. 

Tu nesledujete strach. Tu nezavrhujete. Tu je lepšie rozlišovanie a väčšie uznanie. 

Boh do vás vložil Poznanie, aby vás viedlo a chránilo a viedlo k lepšiemu životu a účasti na svete. Nachádza sa mimo sféry a dosahu intelektu. Deje sa to na hlbšej úrovni. 

Akonáhle to začnete zažívať, začnete získavať väčšie rozlišovanie. Dáte si pozor na to, čo robíte a s kým sa stýkate. Hlboko počúvate ostatných, aby ste zistili, či by ste sa mali s nimi zúčastniť a čo sa vám snažia odkomunikovať.

Ľudia veria mnohým veciam, ale vedia veľmi málo. Žijú na povrchu mysle, ktorý je turbulentný a chaotický, riadený vetrom a vášňami sveta. 

Ich presvedčenia sú náhradou za tento hlbší vzťah. Ich záujmom je sa vyhnúť väčšiemu zapojeniu, ktoré majú mať. 

Pritom ako stoja oddelene, vidieť nemôžu. Nemôžu vedieť. Nevedia odpovedať. Sú dominovaní ich myšlienkami, mysľou, reakciami. Sú otrokmi, ktorí žijú otrocky. 

Ale Mystérium je v nich. Je to najdôležitejšia vec v ich živote. Mimo dosiahnutia cieľov, zabezpečenia bohatstva, priateľstva a uznania v spoločnosti je to najdôležitejšia vec, pretože je to arénou väčšieho zapojenia. 

Mystérium je zdrojom všetkého dôležitého. Všetky veľké vynálezy a kontrubúcie, veľké vzťahy, veľké skúsenosti – všetky pochádzajú z Mystéria – kto ste, prečo ste tu, čo vás volá, vaša väčšia asociácia, váš osud s určitými ľuďmi na svete, váša schopnosť sa orientovať, zatiaľ čo všetci okolo vás spia, snívajú a nereagujú. Je to cesta, po ktorej sa musíte vydať, inak váš život bude len snom plným trápenia a nič viac. 

Keď sa po odchode z tohto sveta vrátite k svojej Duchovnej Rodine, pozrú sa na vás, či ste splnili svoju úlohu, či ste si vytvorili hlbšie spojenie. A budete vedieť, či ste tak učinili alebo nie. 

Neexistuje žiadny súd a odsúdenie, iba uznanie. Tu sa to, čo bolo predtým záhadné, stane samotnou skutočnosťou a vaše priority budú jasné. Neexistujú žiadne vzrušenia. Neexistuje žiaden odpor. 

A budete sa chcieť vrátiť a poviete si: „Tentokrát si spomeniem. Teraz už viem. Teraz vidím. Budem si to pamätať. “

Ale musíte si to pamätať, kým ste tu. To činí celý rozdiel. To je začiatkom všetkého dôležitého. To je bodom obratu vášho života. 

Je to iba mysteriózne, pretože ste sa od toho rozvideli, zachytení do sveta formy, stratení vo svete, dospeli ste ako jednotlivci a prispôsobili sa zložitému a meniacemu sa svetu. Potom príde niečo čo vám to pripomenie a vy začnete cítiť, že Mystérium je s vami a ovplyvňuje vás. 

Jeho Zdroj je mimo fyzickú realitu, pretože kto ste, je mimo fyzickú realitu. To, kam nakoniec smerujete, je mimo fyzickú realitu. Ale musíte tu byť, pretože ste sem boli poslaní za účelom. Toto je Mystérium. 

Hovoríme o týchto veciach, aby sme vás zaujali na hlbšej úrovni, aby ste vyvolali to, čo je autentické, aby ste hovorili s časťou vás, ktorú sotva poznáte, ktorá je vašou väčšou časťou. A táto časť vás odpovie vďaka Nášmu pradávnemu spoločnému záväzku. 

Bojíte sa toho, ale súčasne si to prajete. Je to prirodzená túžba, prirodzenejšia ako čokoľvek iné, čo vo svete robíte alebo by ste mohli robiť. 

Je to Zapojenie.