Zhromaždenie

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
16. Februára 2013
v Boulder, Colorado

Existuje veľké Zhromaždenie, Anjelská Prítomnosť, ktorá dohliada na tento svet a dohliadala na tento svet už veľmi dlhý čas.

Ako odlišné je to však v predstavách a vierach ľudí, o spôsobe, akým sú také veľké bytosti vykreslené v minulosti vo vašich knihách o náboženstve a vo svedectvách určitých ľudí. 

Boh neriadi svet. Boh neprevádzkuje chod počasia. Boh nepohybuje krv vo vašich žilách ani neleje vodu na útesy, ani neklíči semená v zemi – to bolo všetko uvedené do pohybu na začiatku času. 

Ale Boh pridelil Prítomnosť, aby dohliadala na celý svet cez všetky jeho chaotické a tragické stretnutia a epizódy v histórii – dohliada na tých jednotlivcov, ktorí prejavujú väčšiu nádej; prináša veci na svet v kľúčových bodoch obratu vo vývoji ľudstva; a vyslala jedného z nich na svet, aby priniesli nové Učenie a nové porozumenie, aby zmenili vedomie ľudstva a pozitívne zmenili smerovanie ľudstva, ak je to možné.

Tých, ktorých si ctíte ako veľkých Poslov, veľkých Svätých, veľkých Učiteľov – ako je Ježiš, Budha a Mohamed – pochádzajú z tohto zhromaždenia, viete. Ale keď sú na svete, sú to ľudské bytosti. To, čo ich odlišuje je to, že sú tu na väčšej misii s väčším počtom zodpovedností a väčšou povinnosťou voči tým, ktorí ich poslali. Ich životy sú skúškami. Ich životy sú náročné. Nie je to cesta pre slabé povahy alebo pre tých, ktorí hľadajú potešenie a odpočinok tu na Zemi. 

Zhromaždenie sleduje svet – počúva a čaká na tie požiadavky, ktoré sú skutočne autentické a predstavujú čestnú prosbu, najmä ak znamenajú obrat bodu v živote človeka, najmä ak preukážu väčšiu demonštráciu túžby po kontakte – nenarodené z ambície, nenarodené z hlúposti ani experimentácie. 

Je to signál, že niekto je pripravený sa začať prebúdzať. Iba Nebo vie, čo je tento signál, ako znie, čo to znamená a ako by sa malo na neho pozerať. Pre vás tu na Zemi je Zhromaždenie ako Nebo – most medzi týmto svetom a vašim Pradávnym Domovom, z ktorého ste prišli a do ktorého sa nakoniec aj vrátite. 

Každý na svete, každý vo vesmíre žijúci v separácii vo fyzickej realite, sa nakoniec vráti do svojho Pradávneho Domova. 

Ale zatiaľ čo sú tu, sú väzňami svojich vlastných úmyslov. Sú väzňami svojich kultúr a svojich národov, vo vesmíre, kde je sloboda tak veľmi zriedkavá. Každý z nich tu však bol poslaný s väčším účelom – s potenciálom, zárodkom múdrosti, možnosťou, že za správnych okolností a s ich vlastnou úprimnosťou a vedomím je možné iniciovať väčší život. 

Takže v každom svete, v ktorom sa vyvinuli cítiace bytosti alebo tam migrovali a kolonizovali vo vesmíre, bude tam Zhromaždenie – veľké Zhromaždenie alebo malé Zhromaždenie, v závislosti od počtu jednotlivcov a povahy a podmienok tejto kultúry a národa vo vesmíre.

Je to Plán v meradle, ktoré si ani neviete predstaviť. Vaše náboženstvá s tým nepočítajú. Rozsah vašej teológie je príliš obmedzený na to, aby zahŕňal niečo takého rozsahu. Pokúste sa ako chcete, čo najlepšie interpretovať znamenia a symboly života na Zemi, nemôžete to interpretovať. Váš intelekt nebol stvorený na to, aby ste interpretoval niečo v tomto rozsahu. 

Ale je vo vás sila Poznania, ktorú tam vložil Boh – hlbšia inteligencia, hlbšia myseľ. A je to táto myseľ, na ktorú Zhromaždenie čaká. Pretože ak táto hlbšia myseľ vo vás môže vzniknúť v kontexte vášho života a okolností a bude akceptovaná, nasledovaná a prijatá, teraz začnete novú cestu životom. Iba v tejto súvislosti možno povedať, že by ste sa vo svete znovu narodili. Iba v tejto súvislosti by to bolo pravdivé, zmysluplné a efektívne. 

Členovia Zhromaždenia sa budú venovať určitým jednotlivcom, ktorí prispievajú vo väčšej miere do sveta, ale iba vtedy, ak hlbšie Poznanie v týchto jednotlivcoch posiela správu – správu, na ktorú Zhromaždenie čaká a hľadá medzi tými, ktorí žijú v Separácii. 

Boh vám umožňuje byť v Separácii. Boh vám umožňuje trpieť. Boh vám umožňuje robiť chyby, pretože preto ste si vybrali Separáciu – aby ste mali túto slobodu. 

Ale pretože neexistuje žiadna skutočná alternatíva k Stvoreniu, vaša existencia tu je iba čiastočne reálna. Je stále spojená so Stvorením, ale je to meniace sa a vyvíjajúce sa prostredie – prostredie, v ktorom je váš život dočasný, veľmi náročný a veľmi ohrozený mnohými vecami, kde chyby a neúspechy budú dôsledkom života bez tohto Poznania, aby vás viedlo. 

Boh umožňuje aby sa tak stalo, pretože ste boli stvorení aby ste boli slobodní. Ste aj slobodní pokúsiť sa nebyť tým, kým v skutočnosti ste. Ste dokonca tak slobodní. 

Ale nemôžete nikdy uspieť v Separácii, pretože vo vás žije Poznanie. Je to vaša časť, ktorá nikdy neopustila Boha a stále reaguje na Moc a prítomnosť Pána Stvorenia a na samotné Stvorenie.

Premýšľajte nad svojími náboženskými učeniami vo svete – príbehy, učenia, obrovské množstvo myšlienok s nimi spojených – a zvážte ich vo svetle toho, čo vám dnes hovoríme. Pretože vám Poskytujeme celkový obraz vášho života. Uvidíte kontrast a začnete vidieť, že sa musíte vydať na novú cestu. 

Vaše staré predstavy o náboženstve a duchovnosti vám môžu slúžiť iba do istej miery. Mimo toho musia byť odstavené, pretože iba Boh pozná cestu späť. Iba Boh pozná zmysel vašej skutočnej existencie a konkrétny účel, ktorý vás v súčasnosti za týchto okolností priviedol na svet. 

Intelekt sa musí nakoniec podrobiť. Môže len nasledovať, keď sa zúčastňuje vo väčšej realite. To si vyžaduje pokoru. To si vyžaduje, aby ste sa v priebehu času odovzdali moci a prítomnosti, ktorá vo vás žije, ktorá môže reagovať iba na váš Zdroj. 

Zhromaždenie dovoľuje, aby sa dialo všetko na Zemi. Pokiaľ ich prítomnosť nie je potrebná a vyžadovaná s najväčšou úprimnosťou, zasahovať nebudú. Iba vo veľkom bode obratu, keď sa má svetu odovzdať Nové Posolstvo, poskytnú ľudstvu nové porozumenie, väčšie vedomie. A to sa stane v reakcii na veľké a potenciálne ničivé zmeny vo svete. Preto sú veľké Zjavenia dané iba v určitých kritických bodoch obratu vo vývoji ľudskej civilizácie. Nedajú sa vykonštruovať. 

Na nich boli postavené veľké tradície. Ale na nich sú tiež veľké tradície neschopné sa riadiť sa duchom Zjavenia, ktoré na počiatku iniciovalo ich existenciu. Boh vie, že bez Poznania by sa ľudia v týchto veciach mýlili a popri tom by robili veľa chýb. Je to podmienkou života v Separácii. 

Ale akonáhle začnete vo svojom vnútri objavovať silu a prítomnosť Poznania, začnete ukončovať Separáciu vo svojom vnútri – medzi svojou svetskou mysľou a predstavou o sebe a väčšou inteligenciou, ktorá vo vás žije, inteligenciou, ktorú ste mali predtým, ako ste prišli na svet a ktorú znovu objavíte, akonáhle odídete. 

Vyžaduje to veľkú rezonanciu so životom, nielen zložitú teológiu alebo filozofiu. Anjelské zhromaždenie na tieto veci nereaguje. 

Ale vo veľkom bode obratu, aký sa dnes vyskytuje v terajšom svete, príde na svet jeden z nich. Jeden z ich vlastných bude vyslaný, aby čelil utrpeniu Posla – veľkej ťažkosti, veľkému mystériu, veľkej neistote, veľkej prítomnosti, ktorá s nimi zostane, keď prechádzajú procesom stávania sa dospelým človekom, ešte stále si však nevedomý svojho väčšieho osudu a účelu, kým nebude iniciované ich povolanie. 

Nikto nechápe život Posla, ale každý môže dostať dary Posla, čo sú dary, ktoré sú väčšie, ako by ktorákoľvek osoba mohla dať svetu — Dary sú omnoho trvalejšie, všadeprítomné, silné a inšpiratívne, než by ktokoľvek mohol kedy vytvoriť alebo vymyslieť. Ľudia môžu mať presvedčivé nápady, ale nič, čo by mohlo zmeniť život človeka tým najprirodzenejším a najkrajším spôsobom.

To musí pochádzať z Neba. Musí to prísť cez Zhromaždenie, ktoré interpretuje Božiu Vôľu. Pretože Boh vesmíru je príliš veľký na to, aby mohol zaoberať týmto svetom – Boh nespočetných galaxií, dimenzií a Stvorenia nad rámec fyzického prejavu, ktorý je ešte väčší, taký veľký, že nie je možné, aby ste pochopili jeho rozsah a jeho veľké začlenenie do života. 

Pán miliárd, miliárd, miliárd rás a ďalších je určite nad akýkoľvek teologický princíp, ktorý bol kedy na tomto svete vytvorený. Ale vidíte, je to súčasťou nového Božieho Zjavenia, pretože ľudstvo vstupuje do Väčšieho Spoločenstva života vo vesmíre a musí teraz začať myslieť na Boha vo väčšej panoráme. 

Aby ste pochopili, čo Boh robí na tomto svete, musíte pochopiť, čo Boh robí vo vesmíre. A po prvýkrát sa Zjavenie týkajúce sa tejto veci dané ľudstvu, ktoré stojí na prahu vesmíru, ľudstvu, ktoré stojí na prahu ničenia životného prostredia sveta a prináša sa do záhuby a katastrofy. Je to najväčším konzekvenčnejším prahom, akému kedy ľudstvo muselo čeliť. 

Všetko sa zmení a mení sa aj v tejto chvíli. Kvôli tomuto veľkému bodu obratu poslal Boh prostredníctvom Anjelskej Prítomnosti a Zhromaždenia nové Zjavenie pre svet – Zjavenie o živote vo vesmíre a o Božom diele všade, nie na základe národa, regiónu, prírodného javu alebo na základe obmedzenej histórie skupiny alebo národa, ale na realite života všade.

Táto väčšia panoráma vám dáva najväčšiu príležitosť rozpoznať silu a prítomnosť, ktoré vo vás žijú, a povzbudzuje vás, aby ste pomocou svojho intelektu podporovali toto uvedomenie, pretože to je to, na čo bol vytvorený, a toto je pre vás jeho najvyššou službou. 

Mená osôb v Zhromaždení poznať nebudete, aj keď v určitom okamihu môžu poskytnúť niekomu meno, aby im pomohlo odpovedať. Ich mená sú bezvýznamné, pretože sú jednotlivcami a sú an jedným – fenomén, ktorý nemôžete pochopiť intelektom lebo dokáže len myslieť na veci tohto sveta. 

V čase veľkého Zjavenia Zhromaždenie hovorí ako jeden hlas. Hovorí jedným zo svojich členov, ale hovoria však všetci naraz, čo je fenomén, ktorý nemôžete skutočne zvážiť. Je to príliš zázračné. Je to príliš fenomenálne. Hovorí to úplne nad vaše predstavy o realite. Môžete si predstaviť iba jednotlivcov vo vesmíre, ale Zhromaždenie je jedno a mnoho a jedno, pretože sú tak blízko k Nebesiam, viete, kde je veľa jeden a jeden je veľa. 

Vaše zameranie v živote nie je stať sa zamilovaný do Zhromaždenia alebo sa sústrediť na Zhromaždenie, ich účelom je zapojiť vás do rekultivácie Poznania, ktoré vo vás žije. 

Vy musíte byť ten, kto si to vyberie. Musíte byť ten, kto čelí následkom a ťažkostiam a požehnaniu vašich rozhodnutí. Ste ten, kto sa musí rozhodnúť prijať alebo odmietnuť túto veľkú ponuku. Ste ten, kto musí byť zodpovedný za všetko, čo robíte. 

Takže nechodte okolo a nehovorte ľuďom, že Boh vás vedie, aby ste robili to alebo ono, pretože to je nezodpovedné. Musíte povedať: „Robím to, pretože mám pocit, že je to vec, ktorú treba urobiť.“ Nenárokujte si o nijakú inú autoritu, pretože to s určitosťou neviete. 

Nemôžete poznať Zhromaždenie ani moc prítomnosti, ktorá vo vás žije, pokiaľ vo vás nebolo aktivované Poznanie a nezačne sa vo vašom živote mocne prejavovať. Nevytvárajte román o svojich anjelských skúsenostiach, nech už sú akékoľvek, nech už sú skutočné alebo vymyslené, pretože všetko je o vývoji Poznania vo vašom vnútri, viete. 

Zhromaždenie sa zaoberá iba tým, lebo kým sa tak nestane, ste nespoľahlivý. Ste nezodpovední. Nie ste odvážni. Nie ste autentický. Stále podliehate presvedčeniam sveta a vlastným obavám a preferenciám. Ste príliš slabý.

Preto musíte byť vo svojom vnútri povznesení prostredníctvom procesu veľkej transformácie, ktorú môže iniciovať iba Zhromaždenie. Nemôžete sa sami iniciovať. Môžete meditovať dvadsať rokov a nevedieť o sile a prítomnosti Poznania. 

Je to vaša modlitba, ktorá je teraz odovzdaná s najväčšou silou, naliehavosťou a autentickosťou, ktorá k vám volá Zhromaždenie. Nemodlite sa pre výhody alebo iba pre ochranu pred poškodením. Modlite sa za to, aby ste boli vykúpení, pretože neviete, čo to znamená, nepokúšajúc sa porozumieť vykúpeniu, nemysliac si, že viete ako sa očistiť. To vie iba Zhromaždenie. 

Viete, je to zázračnou vecou. Je to najväčší zázrak zo všetkých. Je to zázrak, ktorý vytvára každý ďalší zázrak. 

Boh teraz poslal do sveta Nové Posolstvo, aby pripravilo ľudstvo na nové svetové skúsenosti a prostredie a čelilo veľkej výzve zachovania a zjednotenia ľudskej civilizácie. 

Boh poslal veľkého Zjavenie do sveta, aby pripravilo ľudstvo na stretnutie so životom vo vesmíre – najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva a tou, ktorá predstavuje pre ľudskú rodinu najväčšie výzvy, ťažkosti a príležitosti. 

Posol je na svete. Bol veľmi dlho v príprave na prijatie Zjavenia, pretože je to najväčšie Zjavenie, aké bolo kedy ľudstvu dané – dané teraz vzdelanému svetu, gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie, svetu globálneho vedomia, do určitej miery. 

Je to vôbec prvýkrát v histórii, kedy bola naraz odovzdaná Správa celému svetu. Musí sa totiž dostať do sveta v krátkom časovom období, aby pripravilo ľudstvo na veľkú zmenu, ktorá prichádza na svet a na zmysel jeho stretnutia s inteligentným životom vo vesmíre, ku ktorému už vo svete dochádza. 

Žiadne predchádzajúce Zjavenia vás nemôžu pripraviť na tieto veci, pretože to nebol ich účel alebo dizajn. Dostali za cieľ vybudovať ľudské vedomie, ľudskú civilizáciu a ľudské svedomie a etiku, ktorá by mohla viesť ľudstvo k väčšej jednote a väčšej moci vo svete. 

Ľudská civilizácia bola vytvorená, aj keď je veľmi nedokonalá – plná korupcie,  divízie a omylov – napriek tomu má veľkú nádej. Keby ste videli podmienky života vo vesmíre okolo seba, videli by ste túto veľkú nádej. Toto však ešte nemôžete vidieť. Nemáte tento nadhľad. Ale Zhromaždenie to samozrejme vidí, a preto tomuto svetu kladie veľký dôraz, aby sa pripravil na tento veľký prah. Toľko je toho teraz dané, prostredníctvom procesu Zjavenia. 

Ale Posol čelí veľkým ťažkostiam, rovnakým ťažkostiam, ktorým čelili všetci predošlí Poslovia – nedôvere, antagonizmu, odmietania, výsmechu. 

Ľudia nemôžu vidieť, že najväčšia udalosť na svete nastáva v ich strede. Myslia si, že je to narušenie ich predstáv, výzva k ich vieram. Myslia si, že to podlomí ich bohatstvo, moc a prestíž vo svete, hoci v skutočnosti ponúka najväčší prísľub vykúpenia, aký kedy mohli dostať, a najväčšiu prípravu na budúcnosť, ktorá bude v mnohých ohľadoch odlišná od minulosti. 

Zhromaždenie sleduje a vedie Posla, pretože jeho význam vo svete nemožno podceňovať. Jeho význam vo svete nemožno preceňovať. Zhromaždenie bude prostredníctvom neho hovoriť, aby prinieslo Zjavenie do sveta. A budú hovoriť ako jeden celok, pretože Posolstvo je všetkým. 

Ak to dokáže rozpoznať dostatok ľudí, bude nájdené a nasledované, ľudstvo bude mať moc odvrátiť sa od rozpadu a nekonečných konfliktov a vojen, aby si mohlo vybudovať nový základ pre budúcnosť.

Zjavenie prinieslo víziu tohto väčšieho sveta pre ľudstvo, ale bude to veľmi odlišný svet. Na jeho vytvorenie a udržanie vo vesmíre, kde sú mocné sily a kde je sloboda vzácna, bude potrebné veľkú moc, odvahu a čestnosť. Iba Boh vie, ako sa to dá docieliť. Týmto veciam rozumie iba Zhromaždenie. 

Vašou úlohou je teraz sa naučiť, prijímať a činiť Kroky k Poznaniu, aby ste našli svoj skutočný základ v živote, vyzvať svoje nápady, vyriešiť dilemy z minulosti, odpustiť sebe i ostatným a pozerať sa na svet bez odmietnutia a odsúdenia. Pretože je to tento svet, ktorý od vás časom vyvolá vaše väčšie dary a vašu väčšiu úlohu. 

Je tu toľko čo sa treba odnaučiť, toľko čo treba prehodnotiť. Musíte byť na to dostatočne pokorní. Ak si myslíte, že poznáte pravdu, ak si myslíte, že poznáte Božiu Vôľu, ak si myslíte, že viete, čo je vesmír, vaše šance na odhalenie pravdy budú veľmi malé. 

Zhromaždenie sleduje celý svet. Volajte na Zhromaždenie – nie neuvážene, pretože vás nebudú počuť. Nie na splnenie svojich ambícií, svojich snov alebo svojich fantázií, pretože vás nebudú počuť. Musíte sa modliť srdcom a dušou. Iba potom ich môže osloviť váš hlas, pretože iba oni vedia, čo je pravdivé, čestné a čisté. 

Nemožno s nimi manipulovať. Nemožno ich skorumpovať. Nedajú sa ovplyvniť. Nemôžete sa s nimi dohodnúť. Pretože musíte mať silu včas dostať ich rady a vykonávať ich bez kompromisov a bez korupcie. Takto silní budete musieť byť, aby ste boli súčasťou Väčšej Sily pre dobro vo svete. 

Ľudia si budú myslieť: „Ach, to je príliš veľa na to, aby som to zvážil. Títo výz!äva je príliš veľká! “ Ale my hovoríme nie. Je vhodné, pre to kto ste a prečo ste na svete a kto vás sem poslal. Myslíte na seba tak ponižujúcim spôsobom. Degradovali ste sa do patetického stavu, keď nad sebou takto premýšľate. Nepoznáte svoju silu, svoju moc ani svoj účel, ktorý vám môže poskytnúť iba Poznanie vo vašom vnútri. 

Zhromaždenie sleduje a čaká na tých, ktorí môžu odpovedať na Posolstvo, ktoré v tomto momente vysiela do sveta Boh. Pretože Posol teraz prichádza hovoriť o, ohlasovať a učiť Zjavenie. Bol dlho zadržiavaný, kým nebolo Poslanie úplné. Teraz je to úplné a svet ho veľmi potrebuje, viac, ako si v tejto chvíli dokážete predstaviť. 

Posol predstavuje Zhromaždenie, hoci je ľudskou bytosťou, aj keď je nedokonalý, lebo všetci ľudia sú nedokonalí. Urobil chyby, ako aj všetci veľkí Poslovia urobili chyby. 

Jeho silou je Nebeská sila v jeho vnútri, jeho zástavou aj jeho štítom. Môžete zničiť jeho telo, ale nemôžete zničiť jeho Posolstvo. A nemôžete zničiť to, čo prináša na svet a Silu a Prítomnosť, ktorá ho sem poslala – Sila a Prítomnosť, ktoré čakajú na vašu odpoveď. 

Tento dar je teraz pred vami a Nebo sleduje a čaká, aby videlo kto to môže prijať, kto to môže rozpoznať, kto môže podstúpiť Kroky k Poznaniu a prijímať dar väčšieho života vo svete, ktorý sa každým dňom stáva tmavším a neistejším.